Nieuws van politieke partijen in Schiedam inzichtelijk

2722 documenten

Nieuwsbrief kwartaal 1 2021

VVD VVD Schiedam 08-04-2021 07:52

Lees hier de nieuwsbrief over kwartaal 1 van 2021. Een druk kwartaal met veel mooi hoogtepunten. Van een prachtig initiatiefvoorstel tot een Erecirkel voor Schiedamse sporters!

Anouschka Biekman in de spotlight vanwege internationale vrouwendag

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 11:23

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid daarvan besteedt het Stedelijk Museum Schiedam aandacht aan vrouwen in de gemeenteraad. Ruim honderd jaar geleden traden voor het eerst twee vrouwen toe tot de Schiedamse raad. Daarom worden de huidige vrouwelijke Schiedamse raadsleden nu met veel lof door het Stedelijk Museum Schiedam onder de aandacht gebracht. Zo ook onze eigen Anouschka Biekman. Lees meer via: Anouschka Biekman – Stedelijk Museum Schiedam.

The post Anouschka Biekman in de spotlight vanwege internationale vrouwendag appeared first on Schiedam.

Anouschka Biekman in de spotlight vanwege internationale vrouwendag

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 11:23

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid daarvan besteedt het Stedelijk Museum Schiedam aandacht aan vrouwen in de gemeenteraad. Ruim honderd jaar geleden traden voor het eerst twee vrouwen toe tot de Schiedamse raad. Daarom worden de huidige vrouwelijke Schiedamse raadsleden nu met veel lof door het Stedelijk Museum Schiedam onder de aandacht gebracht. Zo ook onze eigen Anouschka Biekman. Lees meer via: Anouschka Biekman – Stedelijk Museum Schiedam.

The post Anouschka Biekman in de spotlight vanwege internationale vrouwendag appeared first on Schiedam.

Het woord aan fractievoorzitter John van Sliedregt

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 11:06

De laatste keer dat we vanuit de fractie een bijdrage leverden, is alweer een maand of vijf geleden. Natuurlijk zijn de leden in de tussentijd wel bijgepraat tijdens de ledenvergaderingen. Maar daarbij was natuurlijk niet iedereen aanwezig. Daarom hier een opsomming van de belangrijkste zaken. Met daarbij per onderwerp een link naar een uitgebreider verhaal op onze website.

Maar laat ik beginnen met een recent, triest bericht. Bert Kaptein, een van de eerste raadsleden van (toen nog) D’66 en de eerste wethouder die onze partij in Schiedam leverde, is begin maart overleden. Marcel Houtkamp schreef naar aanleiding van dit overlijden een in memoriam: Dit leest u hier: In memoriam Bert Kaptein (1940-2021) – Schiedam (d66.nl)

Vervangend wethouder: Zijn naam viel hierboven al even, maar in december mochten wij Marcel Houtkamp verwelkomen als waarnemer van de door ziekte afwezige Marcel Bregman. Inmiddels is zijn eerste vervangingsperiode verstreken en is hij opnieuw benoemd voor 16 weken. Dan nu een overzicht van de activiteiten van de fractie: Behandeling begroting 2021: Vanwege alle coronabeperkingen vond in november de behandeling van de begroting digitaal plaats. Normaal gesproken is een raadsvergadering per computerscherm al lastig, maar een begrotingsbehandeling is dat helemaal. Omdat vanwege de pandemie er in 2020 geen zomernota is opgesteld, was de begrotingsbehandeling belangrijker dan hij normaal gesproken is. Raadsbreed is vooraf besloten, terughoudend te zijn met het indienen van moties. Dit maakte de behandeling wel een stuk overzichtelijker. Namens de fractie van D66 hield ik een politieke beschouwing. Deze is hier terug te lezen: Bijdrage eerste termijn begroting – Schiedam (d66.nl)

Nieuwe Energie voor Groenoord De Schiedamse Raad sloot 2020 af met een zeer zwaar en ingrijpend raadsvoorstel: Nieuwe Energie voor Groenoord. In de volksmond ook wel “Groenoord van het Gas Af”. Te uitgebreid om hier al te diep op in te gaan. Maar voor onze fractie is het een worsteling geweest om te bepalen of wij voor of tegen zouden stemmen. Uiteindelijk heeft ieder fractielid voor zichzelf een afweging gemaakt. Na veel discussie in en buiten de raad heeft onze fractie uiteindelijk ingestemd met het voorstel. Op de website en op onze facebookpagina heb ik een artikel geschreven, waarin ik onze worsteling met dit onderwerp uiteengezet heb. Dit leest u hier: Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord – Schiedam (d66.nl)

Frisse Scholen Al sinds de vorige raadsperiode spant de D66-fractie zich in voor een betere luchtkwaliteit op Schiedamse scholen. Door de coronapandemie is dit onderwerp opnieuw in de belangstelling gekomen. In de vorige periode bracht Zülfikar Güler dit onder de aandacht. In december jl. heeft hij samen met Anouschka Biekman een motie opgesteld, die door Anouschka ingediend is. De motie is unaniem aangenomen door de raad! Het verhaal hierover leest u hier: Op weg naar frisse scholen! – Schiedam (d66.nl)

Aanpak geweld achter de voordeur Raadsleden behandelen niet alleen voorstellen van het college, zij kunnen ook zelf aan de slag gaan met ideeën en deze omzetten in initiatief-raadsvoorstellen. Een mooi voorbeeld hiervan was het initiatief raadsvoorstel “Aanpak geweld achter de voordeur”. Dit is opgesteld door een aantal vrouwelijke raadsleden, van diverse fracties. Coalitie en oppositie bij elkaar. Namens D66 maakte Anouschka Biekman deel uit van de groep initiatiefnemers. Het raadsvoorstel werd omarmd door raad en college en is unaniem aangenomen. Meer hierover leest u hier: Initiatief voorstel “Geweld achter de voordeur” unaniem aangenomen – Schiedam (d66.nl)

Verder stelde onze fractie schriftelijke vragen aan het college over de situatie van jongeren tijdens de coronapandemie (lees hier  Schriftelijke vragen Perspectief voor jongeren in coronatijd – Schiedam (d66.nl)  en over het Fotofestival Schiedam (lees hier Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam – Schiedam (d66.nl) )

The post Het woord aan fractievoorzitter John van Sliedregt appeared first on Schiedam.

Het woord aan fractievoorzitter John van Sliedregt

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 11:06

De laatste keer dat we vanuit de fractie een bijdrage leverden, is alweer een maand of vijf geleden. Natuurlijk zijn de leden in de tussentijd wel bijgepraat tijdens de ledenvergaderingen. Maar daarbij was natuurlijk niet iedereen aanwezig. Daarom hier een opsomming van de belangrijkste zaken. Met daarbij per onderwerp een link naar een uitgebreider verhaal op onze website.

Maar laat ik beginnen met een recent, triest bericht. Bert Kaptein, een van de eerste raadsleden van (toen nog) D’66 en de eerste wethouder die onze partij in Schiedam leverde, is begin maart overleden. Marcel Houtkamp schreef naar aanleiding van dit overlijden een in memoriam: Dit leest u hier: In memoriam Bert Kaptein (1940-2021) – Schiedam (d66.nl)

Vervangend wethouder: Zijn naam viel hierboven al even, maar in december mochten wij Marcel Houtkamp verwelkomen als waarnemer van de door ziekte afwezige Marcel Bregman. Inmiddels is zijn eerste vervangingsperiode verstreken en is hij opnieuw benoemd voor 16 weken. Dan nu een overzicht van de activiteiten van de fractie: Behandeling begroting 2021: Vanwege alle coronabeperkingen vond in november de behandeling van de begroting digitaal plaats. Normaal gesproken is een raadsvergadering per computerscherm al lastig, maar een begrotingsbehandeling is dat helemaal. Omdat vanwege de pandemie er in 2020 geen zomernota is opgesteld, was de begrotingsbehandeling belangrijker dan hij normaal gesproken is. Raadsbreed is vooraf besloten, terughoudend te zijn met het indienen van moties. Dit maakte de behandeling wel een stuk overzichtelijker. Namens de fractie van D66 hield ik een politieke beschouwing. Deze is hier terug te lezen: Bijdrage eerste termijn begroting – Schiedam (d66.nl)

Nieuwe Energie voor Groenoord De Schiedamse Raad sloot 2020 af met een zeer zwaar en ingrijpend raadsvoorstel: Nieuwe Energie voor Groenoord. In de volksmond ook wel “Groenoord van het Gas Af”. Te uitgebreid om hier al te diep op in te gaan. Maar voor onze fractie is het een worsteling geweest om te bepalen of wij voor of tegen zouden stemmen. Uiteindelijk heeft ieder fractielid voor zichzelf een afweging gemaakt. Na veel discussie in en buiten de raad heeft onze fractie uiteindelijk ingestemd met het voorstel. Op de website en op onze facebookpagina heb ik een artikel geschreven, waarin ik onze worsteling met dit onderwerp uiteengezet heb. Dit leest u hier: Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord – Schiedam (d66.nl)

Frisse Scholen Al sinds de vorige raadsperiode spant de D66-fractie zich in voor een betere luchtkwaliteit op Schiedamse scholen. Door de coronapandemie is dit onderwerp opnieuw in de belangstelling gekomen. In de vorige periode bracht Zülfikar Güler dit onder de aandacht. In december jl. heeft hij samen met Anouschka Biekman een motie opgesteld, die door Anouschka ingediend is. De motie is unaniem aangenomen door de raad! Het verhaal hierover leest u hier: Op weg naar frisse scholen! – Schiedam (d66.nl)

Aanpak geweld achter de voordeur Raadsleden behandelen niet alleen voorstellen van het college, zij kunnen ook zelf aan de slag gaan met ideeën en deze omzetten in initiatief-raadsvoorstellen. Een mooi voorbeeld hiervan was het initiatief raadsvoorstel “Aanpak geweld achter de voordeur”. Dit is opgesteld door een aantal vrouwelijke raadsleden, van diverse fracties. Coalitie en oppositie bij elkaar. Namens D66 maakte Anouschka Biekman deel uit van de groep initiatiefnemers. Het raadsvoorstel werd omarmd door raad en college en is unaniem aangenomen. Meer hierover leest u hier: Initiatief voorstel “Geweld achter de voordeur” unaniem aangenomen – Schiedam (d66.nl)

Verder stelde onze fractie schriftelijke vragen aan het college over de situatie van jongeren tijdens de coronapandemie (lees hier  Schriftelijke vragen Perspectief voor jongeren in coronatijd – Schiedam (d66.nl)  en over het Fotofestival Schiedam (lees hier Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam – Schiedam (d66.nl) )

The post Het woord aan fractievoorzitter John van Sliedregt appeared first on Schiedam.

Jarle Lourens: Je veilig vòelen, dat is belangrijk!

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 10:58

Sinds het begin van deze raadsperiode in 2018 vraag ik namens D66 aandacht voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving van Schiedammers. Want ook al dalen de criminaliteitscijfers, Schiedammers voelen zich steeds onveiliger. Het probleem werd lange tijd ontkend, maar dat is mede door onze inzet inmiddels flink veranderd. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en er ligt nu een rapport met duidelijke conclusies en aanbevelingen om ervoor zorgen dat Schiedammers zich ook veiliger gaan voelen.

In 2019 hebben we op verschillende momenten aan de burgemeester gevraagd, meer te doen om de veiligheidsbeleving in Schiedam te verbeteren. Daarop kregen we telkens het antwoord dat Schiedammers zich vanzelf veiliger gaan voelen als de veiligheidscijfers beter worden. Maar daar dachten wij anders over. Zoals wij ook in de raad zeiden: “Als je je niet veilig voelt, dan ben je ook niet veilig”.

Op ons verzoek kwam er in november 2019 een Stadserf bijeenkomst met deskundigen, over het onderwerp “veiligheidsbeleving”. Daarin werd bevestigd dat het onveiligheidsgevoel in Schiedam toeneemt, terwijl de veiligheidscijfers de afgelopen jaren stabiel bleven. Bewoners in de wijken Oost, Nieuwland en Groenoord voelen zich in hun eigen buurt onveiliger dan daarbuiten. Volgens aanwezig expert, Marnix Eysink Smeets, was dat een overduidelijk signaal dat er iets aan de hand is. De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst waren dat we in Schiedam een groot probleem hebben en verder onderzoek nodig is om te begrijpen waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt. Vanaf dat moment viel het kwartje gelukkig ook bij de burgemeester en de ambtenaren.

Vervolgens hebben we bij de burgemeester aangedrongen op een onderzoek. Dat is in 2020 uitgevoerd door diezelfde Marnix Eysink Smeets, samen met Hogeschool Inholland. In het onderzoeksrapport stellen zij, dat Schiedam het onveiligheidsgevoel met meer daadkracht en geloofwaardigheid moet aanpakken. Ze zien namelijk een neerwaartse spiraal in de wijken Oost, Nieuwland en Groenoord. Daar nemen, door het hoge gevoel van onveiligheid, de onveiligheid en criminaliteit namelijk toe. Het is een kwestie van lange adem om dat te doorbreken, want een snelle oplossing is er helaas niet. Er is meer nodig dan alleen het terugdringen van de criminaliteit. Het gaat ook om het (terug)winnen van vertrouwen van bewoners, met hen samenwerken en investeren in betere leefomstandigheden.

Een zichtbare aanpak op de plekken die Schiedammers als het meest onveilig ervaren, zoals station Schiedam Centrum en metrostation Parkweg, kan op korte termijn wel resultaat opleveren. Daarmee laat het college aan de Schiedammers zien dat het nu écht werk maakt van het verbeteren van de veiligheidsbeleving.

Als er iets is waar ik als raadslid trots op ben, dan is het wel dat we het onderwerp veiligheidsbeleving op de kaart hebben gezet. We zijn er natuurlijk nog niet, maar er zit wel beweging in. Dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe kadernota Veiligheid (veiligheidsbeleid). Het ziet ernaar uit dat veiligheidsbeleving daarin één van de belangrijkste speerpunten wordt.

Wat ons betreft is dat dus de weg naar een veiliger Schiedam. Wij blijven er ons best voor doen!

The post Jarle Lourens: Je veilig vòelen, dat is belangrijk! appeared first on Schiedam.

Jarle Lourens: Je veilig vòelen, dat is belangrijk!

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 10:58

Sinds het begin van deze raadsperiode in 2018 vraag ik namens D66 aandacht voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving van Schiedammers. Want ook al dalen de criminaliteitscijfers, Schiedammers voelen zich steeds onveiliger. Het probleem werd lange tijd ontkend, maar dat is mede door onze inzet inmiddels flink veranderd. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en er ligt nu een rapport met duidelijke conclusies en aanbevelingen om ervoor zorgen dat Schiedammers zich ook veiliger gaan voelen.

In 2019 hebben we op verschillende momenten aan de burgemeester gevraagd, meer te doen om de veiligheidsbeleving in Schiedam te verbeteren. Daarop kregen we telkens het antwoord dat Schiedammers zich vanzelf veiliger gaan voelen als de veiligheidscijfers beter worden. Maar daar dachten wij anders over. Zoals wij ook in de raad zeiden: “Als je je niet veilig voelt, dan ben je ook niet veilig”.

Op ons verzoek kwam er in november 2019 een Stadserf bijeenkomst met deskundigen, over het onderwerp “veiligheidsbeleving”. Daarin werd bevestigd dat het onveiligheidsgevoel in Schiedam toeneemt, terwijl de veiligheidscijfers de afgelopen jaren stabiel bleven. Bewoners in de wijken Oost, Nieuwland en Groenoord voelen zich in hun eigen buurt onveiliger dan daarbuiten. Volgens aanwezig expert, Marnix Eysink Smeets, was dat een overduidelijk signaal dat er iets aan de hand is. De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst waren dat we in Schiedam een groot probleem hebben en verder onderzoek nodig is om te begrijpen waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt. Vanaf dat moment viel het kwartje gelukkig ook bij de burgemeester en de ambtenaren.

Vervolgens hebben we bij de burgemeester aangedrongen op een onderzoek. Dat is in 2020 uitgevoerd door diezelfde Marnix Eysink Smeets, samen met Hogeschool Inholland. In het onderzoeksrapport stellen zij, dat Schiedam het onveiligheidsgevoel met meer daadkracht en geloofwaardigheid moet aanpakken. Ze zien namelijk een neerwaartse spiraal in de wijken Oost, Nieuwland en Groenoord. Daar nemen, door het hoge gevoel van onveiligheid, de onveiligheid en criminaliteit namelijk toe. Het is een kwestie van lange adem om dat te doorbreken, want een snelle oplossing is er helaas niet. Er is meer nodig dan alleen het terugdringen van de criminaliteit. Het gaat ook om het (terug)winnen van vertrouwen van bewoners, met hen samenwerken en investeren in betere leefomstandigheden.

Een zichtbare aanpak op de plekken die Schiedammers als het meest onveilig ervaren, zoals station Schiedam Centrum en metrostation Parkweg, kan op korte termijn wel resultaat opleveren. Daarmee laat het college aan de Schiedammers zien dat het nu écht werk maakt van het verbeteren van de veiligheidsbeleving.

Als er iets is waar ik als raadslid trots op ben, dan is het wel dat we het onderwerp veiligheidsbeleving op de kaart hebben gezet. We zijn er natuurlijk nog niet, maar er zit wel beweging in. Dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe kadernota Veiligheid (veiligheidsbeleid). Het ziet ernaar uit dat veiligheidsbeleving daarin één van de belangrijkste speerpunten wordt.

Wat ons betreft is dat dus de weg naar een veiliger Schiedam. Wij blijven er ons best voor doen!

The post Jarle Lourens: Je veilig vòelen, dat is belangrijk! appeared first on Schiedam.

Lijsttrekker D66 Schiedam GR2022 gezocht

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 10:32

Lijsttrekker gezocht voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De afdeling D66 Schiedam is op zoek naar een lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Lees hieronder meer informatie over de vacature, de voorwaarden en het proces. Voor aanmelden en vragen kun je contact opnemen via secretariaat@d66schiedam.nl.

Vacature – Profiel lijsttrekker GR2022

1. Algemeen De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Schiedam in de campagne. Een gedreven politicus die in staat is om mensen aan zich te binden. Je debatteert met gemak, weet om te gaan met media-aandacht en bent de leider van het team dat voor D66 de verkiezingen ingaat, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Je weet de belangrijke punten voor D66 goed naar voren te brengen en hier steun voor te krijgen. Je hebt een visie voor de stad en kunt die goed verkondigen. Dat doe je overtuigend, met lef en enthousiasme. Mensen vinden je een sympathieke persoonlijkheid en hebben het vertrouwen in je.

Je weet de kiezer aan te spreken met een positieve en open boodschap. Ook voel je de verantwoordelijkheid om van de kandidaten een hecht team te maken. Je coacht positief en spreekt aan indien nodig. Je weet nieuwe kandidaten goed te ondersteunen en ervaren raadsleden de ruimte te geven, zonder zelf de grip te verliezen. Het beste resultaat voor D66, dat staat bij jou voorop. 

2. Verantwoordelijkheden In de campagne voer je het team van D66 in Schiedam aan. Je durft, in overleg, strategische keuzes te maken. Vrijwilligers en kandidaten enthousiasmeren lukt je met gemak. Uiteraard neem je ook deel aan verkiezingsdebatten en mediaoptredens. Dit doe je zonder schroom. 3. Competenties We verwachten veel van onze lijsttrekker. Zo ben je:

een echte verbinder je verbindt alle kandidaten tot een hecht team, inclusief vrijwilligers een uitstekend debater je weet de standpunten van D66 goed te verwoorden en kunt scherp debatteren, zonder de persoonlijke relaties te verstoren besluitvaardig Je durft beslissingen te nemen, ook als je daarbij weerstand kunt ervaren een echte netwerker Je legt makkelijk contact met anderen en onderhoudt netwerk relaties Een natuurlijke leider Met een natuurlijk overwicht weet je leiding te geven aan het team en de campagne

Daarnaast heb je als lijsttrekker:

Analytisch vermogen Je kunt snel ingewikkelde informatie doorgronden en een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken maken Een progressieve visie op de toekomst van de stad Je weet waar je met de stad naar toe wilt en denkt hierbij niet alleen aan 2024, maar vooral ook aan 2050 en verder Overtuigingskracht Je brengt voorstellen met flair en overtuiging en weet anderen hierin mee te krijgen Ervaring en vereiste Als lijsttrekker rust er een flinke verantwoordelijkheid op je. Het gedachtegoed van D66 ken je door en door en kun je toepassen op alle belangrijke thema’s in de gemeente. Dit draag je enthousiast uit.

Het proces

Wil jij lijsttrekker worden en sluiten jouw ervaringen en enthousiasme aan op bovenstaande vacature. Fantastisch! Voor aanmelden (CV en motivatiebrief) en vragen kun je contact opnemen met het bestuur van D66 Schiedam via secretariaat@d66schiedam.nl. Hieronder een aantal belangrijke data en voorwaarden om alvast rekening mee te houden voor in de agenda en voor jouw (eventuele) persoonlijke campagne:

22 april deadline aanmelden kandidaat lijsttrekkerschap (CV en motivatiebrief) 27 april overleg kandidaat lijsttrekker(s) & start persoonlijke campagne* 29 april opening digitale stemming 13 mei sluiting digitale stemming en AAV (bekendmaken lijsttrekker)

* Het bestuur van D66 Schiedam vindt het belangrijk dat de lijsttrekkers verkiezingen en de kandidaatsverkiezingen open en eerlijk verlopen. Daarom stellen wij op 27 april, samen met de kandidaat lijsttrekkers, verkiezingsspelregels op. Deze zullen we vervolgens online publiceren en bieden ons houvast tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarom zijn persoonlijke campagnes (denk hierbij aan contact met pers en leden over de verkiezingen) tot 28 april niet toegestaan. Mocht jij als lid of kandidaat twijfelen, neem contact op via secretariaat@d66schiedam.nl.

The post Lijsttrekker D66 Schiedam GR2022 gezocht appeared first on Schiedam.

Lijsttrekker D66 Schiedam GR2022 gezocht

D66 D66 Schiedam 05-04-2021 10:32

Lijsttrekker gezocht voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De afdeling D66 Schiedam is op zoek naar een lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Lees hieronder meer informatie over de vacature, de voorwaarden en het proces. Voor aanmelden en vragen kun je contact opnemen via secretariaat@d66schiedam.nl.

Vacature – Profiel lijsttrekker GR2022

1. Algemeen De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Schiedam in de campagne. Een gedreven politicus die in staat is om mensen aan zich te binden. Je debatteert met gemak, weet om te gaan met media-aandacht en bent de leider van het team dat voor D66 de verkiezingen ingaat, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Je weet de belangrijke punten voor D66 goed naar voren te brengen en hier steun voor te krijgen. Je hebt een visie voor de stad en kunt die goed verkondigen. Dat doe je overtuigend, met lef en enthousiasme. Mensen vinden je een sympathieke persoonlijkheid en hebben het vertrouwen in je.

Je weet de kiezer aan te spreken met een positieve en open boodschap. Ook voel je de verantwoordelijkheid om van de kandidaten een hecht team te maken. Je coacht positief en spreekt aan indien nodig. Je weet nieuwe kandidaten goed te ondersteunen en ervaren raadsleden de ruimte te geven, zonder zelf de grip te verliezen. Het beste resultaat voor D66, dat staat bij jou voorop. 

2. Verantwoordelijkheden In de campagne voer je het team van D66 in Schiedam aan. Je durft, in overleg, strategische keuzes te maken. Vrijwilligers en kandidaten enthousiasmeren lukt je met gemak. Uiteraard neem je ook deel aan verkiezingsdebatten en mediaoptredens. Dit doe je zonder schroom. 3. Competenties We verwachten veel van onze lijsttrekker. Zo ben je:

een echte verbinder je verbindt alle kandidaten tot een hecht team, inclusief vrijwilligers een uitstekend debater je weet de standpunten van D66 goed te verwoorden en kunt scherp debatteren, zonder de persoonlijke relaties te verstoren besluitvaardig Je durft beslissingen te nemen, ook als je daarbij weerstand kunt ervaren een echte netwerker Je legt makkelijk contact met anderen en onderhoudt netwerk relaties Een natuurlijke leider Met een natuurlijk overwicht weet je leiding te geven aan het team en de campagne

Daarnaast heb je als lijsttrekker:

Analytisch vermogen Je kunt snel ingewikkelde informatie doorgronden en een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken maken Een progressieve visie op de toekomst van de stad Je weet waar je met de stad naar toe wilt en denkt hierbij niet alleen aan 2024, maar vooral ook aan 2050 en verder Overtuigingskracht Je brengt voorstellen met flair en overtuiging en weet anderen hierin mee te krijgen Ervaring en vereiste Als lijsttrekker rust er een flinke verantwoordelijkheid op je. Het gedachtegoed van D66 ken je door en door en kun je toepassen op alle belangrijke thema’s in de gemeente. Dit draag je enthousiast uit.

Het proces

Wil jij lijsttrekker worden en sluiten jouw ervaringen en enthousiasme aan op bovenstaande vacature. Fantastisch! Voor aanmelden (CV en motivatiebrief) en vragen kun je contact opnemen met het bestuur van D66 Schiedam via secretariaat@d66schiedam.nl. Hieronder een aantal belangrijke data en voorwaarden om alvast rekening mee te houden voor in de agenda en voor jouw (eventuele) persoonlijke campagne:

22 april deadline aanmelden kandidaat lijsttrekkerschap (CV en motivatiebrief) 27 april overleg kandidaat lijsttrekker(s) & start persoonlijke campagne* 29 april opening digitale stemming 13 mei sluiting digitale stemming en AAV (bekendmaken lijsttrekker)

* Het bestuur van D66 Schiedam vindt het belangrijk dat de lijsttrekkers verkiezingen en de kandidaatsverkiezingen open en eerlijk verlopen. Daarom stellen wij op 27 april, samen met de kandidaat lijsttrekkers, verkiezingsspelregels op. Deze zullen we vervolgens online publiceren en bieden ons houvast tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarom zijn persoonlijke campagnes (denk hierbij aan contact met pers en leden over de verkiezingen) tot 28 april niet toegestaan. Mocht jij als lid of kandidaat twijfelen, neem contact op via secretariaat@d66schiedam.nl.

The post Lijsttrekker D66 Schiedam GR2022 gezocht appeared first on Schiedam.

Brandbrief openbaar vervoer

D66 D66 Schiedam 31-03-2021 10:40

Een wat lang verhaal over het openbaar vervoer in Schiedam door John van Sliedregt, maar hopelijk wel verduidelijkend.

“Recent werd bekend, dat als gevolg van de coronacrisis bezuinigingen worden doorgevoerd in het openbaar vervoer in de regio. Ook in Schiedam gaan we dat merken. Met name Schiedam-Zuid. Begrijpelijk dat dit leidt tot protesten. Wat vaak niet duidelijk is, is dat Schiedam, of het college van Schiedam vrijwel niets te zeggen heeft over het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer in de regio wordt geregeld vanuit de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Dit is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in Zuid-Holland, waarin zaken geregeld worden op het gebied van vervoer en economie, die de gemeentegrenzen overschrijden. Het dagelijks bestuur van de MRDH wordt gevormd door de wethouders uit de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er adviescommissies, waarin iedere gemeente enkele raadsleden afvaardigt. Deze adviescommissies, de naam zegt het al, brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het algemeen bestuur.

De weging van Schiedam in de MRDH is zeer beperkt. Zwaargewichten Rotterdam en Den Haag hebben hierin veruit het meeste gewicht. Als je als Schiedam dus iets wil bereiken in de MRDH, dan zul je samenwerking moeten zoeken, met gemeenten die onze punten ondersteunen. Daarbij is de steun van een van de grote gemeenten dan natuurlijk ook erg belangrijk.

In de adviescommissie Vervoer hebben namens de gemeenteraad van Schiedam Karin de Vries (AOV) en Bertus Feelders (VVD) zitting. Met betrekking tot de plannen rond het openbaar vervoer hebben zij in eerste instantie bij de overige fracties in de raad input gevraagd. De fractie van D66 heeft hierbij aangegeven dat het schrappen van OV-lijnen op bepaalde momenten voor ons onaanvaardbaar is. Je zet op deze manier een deel van Schiedam zonder OV. Dat er in deze tijd bezuinigd moet worden is begrijpelijk, maar die bezuiniging kan ook bereikt worden door op andere lijnen (ook buiten Schiedam dus) de frequentie iets te verlagen. Daarmee blijft Schiedam in ieder geval op vast momenten bereikbaar. Ik neem aan, dat ook andere fracties dergelijke geluiden hebben laten horen.

Karin en Bertus hebben vervolgens het initiatief genomen om vanuit de adviescommissie MRDH een brandbrief op te stellen naar het kabinet. Hierin wordt gevraagd om structureel meer geld voor het OV. Wat mij betreft een prima actie. Ook de enige juiste. Want meer geld voor het OV is ook de enige manier om dit op het niveau te brengen en te houden dat het moet hebben. Het initiatief voor deze brief namen zij samen met raadsleden uit Rotterdam en Ridderkerk en lijkt ondersteund te worden door de 23 MRDH-gemeenten.

Gisteravond vond een extra raadscommissie plaats over deze brief. Niet om er uitgebreid over te discussiëren, of om er aanvullingen in aan te brengen. De brief moet namelijk door 23 raden verzonden worden. Als die 23 raden er allemaal hun plasje overheen willen doen, dan ben je een jaar verder voor hij in Den Haag aankomt. En de hoofdboodschap is het belangrijkst: meer geld!

De bedoeling van de raadscommissie was steun van de raad uitgesproken te krijgen. En die steun kwam er ook! De raad was unaniem positief over de brief. Vanuit het college kwam steun en dank van wethouder Ooijevaar. Hij gaf trouwens in zijn reactie ook aan, dat vanuit het algemeen bestuur van de MRDH geëist is dat de huidige bezuinigingsmaatregelen weer teruggedraaid worden zodra de coronamaatregelen voorbij zijn.

Complimenten voor Karin en Bertus, die prima hebben laten zien hoe je als raadslid in de MRDH kunt opkomen voor de belangen van jouw stad!”

John van Sliedregt Fractievoorzitter D66 Schiedam

Foto, artikel AD dd 310321 /r/0103b5571c7c984e3cb64123cddf8591?url=http%3A%2F%2Fschiedam.d66.nl%2F2021%2F03%2F31%2Fbrandbrief-openbaar-vervoer%2F&id=3ede5bfdcbc0e4b51a37a85bb66831fa255b1363

The post Brandbrief openbaar vervoer appeared first on Schiedam.