Nieuws van politieke partijen in Schiedam inzichtelijk

2634 documenten

Sandra belt met: Willy Heikamp

VVD VVD Schiedam 22-05-2020 10:25

https://schiedam.vvd.nl/nieuws/39561/sandra-belt-met-willy-heikamp

Sandra belde deze week met Willy Heikamp. Zij liep met Willy mee om te zien hoe zij Schiedamse ouderen helpt. Ze praten onder andere over het belang van persoonlijk contact met ouderen en haar samenwerking met de WOT's. In dit interview vindt u ook algemene informatie over de WOT's en wat ze doen.

Lees het interview hier!

Oproep: een helpende hand voor de cultuursector

D66 D66 Schiedam 20-05-2020 13:16

Gisteravond heb ik, namens 30 D66 fracties in Zuid-Holland een brief gestuurd aan de D66 fractie in de Tweede Kamer. In deze brief hebben wij benadrukt hoezeer de kunst- en cultuursector onder druk staat door de Coronacrisis.

Vorige maand is er vanuit het kabinet een steunpakket voor kunst en cultuur aangekondigd van 300 miljoen euro.  Dit is echter bedoeld voor rijksinstellingen. Gemeenten zoals Schiedam gaan hier geen cent van zien. Om onze culturele instellingen te helpen en het culturele leven overeind te houden is veel meer nodig. Daarom hebben we bij onze Tweede Kamerfractie gepleit voor een extra pakket van geld en maatregelen.

Het was prachtig om te merken hoe de vraag, die ik vorige week opwierp bij mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland, ontvangen werd. Ik hoop dat het signaal, dat nu dus door 30 fracties is afgegeven de fractie en de minister helpt bij het binnen het kabinet bevechten van extra steun. Want die is echt nodig om een culturele kaalslag te voorkomen.

De volledige brief leest u hier.

 

The post Oproep: een helpende hand voor de cultuursector appeared first on Schiedam.

Sandra belt met: De Zonnetuin

VVD VVD Schiedam 15-05-2020 09:54

https://schiedam.vvd.nl/nieuws/39470/sandra-belt-met-de-zonnetuin

VVD raadslid Sandra Beenhakker belde deze week met Michael Kindt, eigenaar van De Zonnetuin in het Hof van Spaland. Sandra onderzoekt hoe Schiedamse ondernemingen zich staande houden in deze moeilijke tijd. Zij praat hierover met Michael. Wethouder Minhas geeft een reactie over wat de plannen van het college over de ontwikkelingen rondom het Hof van Spaland en het Bachplein.

Klik op de bijlage hieronder voor het volledige interview. 

Deelscooters: Mooi, maar parkeer ze wel netjes

D66 D66 Schiedam 09-05-2020 19:09

Sinds vorig jaar zijn ze overal in Schiedam te vinden: de groene deelscooters van Felyx. Een mooie vorm van mobiliteit in een stad met parkeerproblemen in oude wijken en openbaar vervoer, dat niet overal even goed bereikbaar is.

De afgelopen weken ontstond bij bewoners in Schiedam-Noord ergernis, over Felyx-scooters, die bij de uitgang van de wijk De Akkers midden op de stoep achtergelaten waren. Kom daar maar eens langs met je rollator, scootmobiel of rolstoel.

Nu reageert Felyx erg snel op tweets hierover. Het bedrijf gaf aan gebruikers aan te spreken op hun gedrag. Heeft dit geen effect, dan volgt een boete van € 50.  Heeft dit geen resultaat, dan volgt een boete van € 500 en wordt de gebruiker geschrapt als klant.

Een van de bewoners die aan de bel trok, was ik. Ik ben voorstander van deze scooters. De meeste gebruikers parkeren hun voertuig  netjes. Maar een klein aantal mensen dat dit niet doet, zou door de ergernis die daardoor ontstaat de sfeer rond de scooters kunnen verpesten.

Via privéberichten op twitter en via e-mail heb ik de afgelopen weken contact gehad met medewerkers van Felyx. De problemen op dit kruispunt lijken veroorzaakt te worden door het feit , dat dit precies op de rand van een van hun servicegebieden ligt.  Gebruikers laten daar vaak hun scooters achter. Ook worden de scooters de laatste weken minder vaak gebruikt vanwege de Coronalockdown. Felyx erkent, dat de kruising Slimme Watering/De Akkers door de smalle trottoirs niet geschikt is als punt om de scooters te stallen en gaat op zoek naar een andere locatie. Ik heb gevraagd of het bedrijf dit op korte termijn kan doen. Een scooter die op 8 mei al twee dagen de doorgang belemmerde is trouwens op dezelfde dag nog door Felyx verwijderd.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het trottoir op de kruising nog vrij van scooters.

Vanuit de gemeente heeft wethouder Ooijevaar laten weten in gesprek te zijn met Felyx, om de overlast van geparkeerde scooters bijvoorbeeld met aparte parkeervakken te beperken.

Kortom: het is een vrij nieuwe vorm van vervoer. Goed om te zien dat zowel Felyx als de gemeente serieus willen werken aan het voorkomen van overlast door foutgeparkeerde scooters. En zoals gezegd: de meeste gebruikers parkeren hun voertuig wel netjes. Wat mij betreft omarmt Schiedam de deelscooter. Zeker in de komende periode, waarin reizen met het openbaar vervoer nog zijn beperkingen zal kennen, is dit een handige manier om je te verplaatsen.

John van Sliedregt Fractievoorzitter D66 Schiedam

The post Deelscooters: Mooi, maar parkeer ze wel netjes appeared first on Schiedam.

Sandra praat met: Theater aan de Schie

VVD VVD Schiedam 08-05-2020 02:00

https://schiedam.vvd.nl/nieuws/39370/sandra-praat-met-theater-aan-de-schie

VVD raadslid Sandra Beenhakker praatte deze week met Rob Roos directeur van Theater aan de Schie. Sandra onderzoekt hoe Schiedamse ondernemingen zich staande houden in deze moeilijke tijd. Ook het theater is zwaar getroffen en het ziet er naar uit dat heropening nog even op zich laat wachten. Verder leest u in het interview ook een reactie van wethouder Ruseler wat Schiedam probeert te doen voor het theater.

Klik op de bijlage hieronder voor het volledige interview. 

Samen... Schiedam! | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 06-05-2020 00:00

Het is nog moeilijk om te kunnen inschatten wat de gevolgen van de Coronacrisis voor de Schiedamse samenleving zullen zijn. Op dit moment is het van belang om alles-op-alles te zetten om het aantal besmettingen te beperken en de volksgezondheid voorop te stellen. Toch is het ook van belang om ons voor te bereiden op de periode dat het dagelijks leven weer op gang zal komen. Dat dit niet een inspanning van slechts het Rijk of de gemeente zal zijn is duidelijk.

De gemeente Schiedam is voorzichtig aan het aftasten wat de effecten voor bijvoorbeeld de culturele sector zullen zijn. Niet zo vreemd dat hiermee begonnen is: niet alleen is kunst en cultuur van wezenlijk belang voor de Schiedamse samenleving, ook ontvangen instellingen in deze sector subsidie van de gemeente, maar ook de huisbaas van veel van deze organisaties is diezelfde gemeente. Zonder bezoekers geen inkomsten en dus ook problemen om het hoofd financieel boven water te houden. En is het onmogelijk om de met de gemeente gemaakte afspraken, die tegenover de financiële bijdrage staan, na te komen.

Het is niet alleen cultuur die onder druk staat, de crisis trekt ook een zware wissel op de lokale detailhandel, de horecabedrijven en kappers die hun omzet hebben zien kelderen, als zij überhaupt hun diensten op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. Het Rijk heeft wel voor talloze regelingen gezorgd, maar de druk op de schouders van deze ondernemers is loodzwaar. Zeker voor degenen die de last in hun eentje moeten dragen.

Ook verenigingen in onze stad ondergaan de gevolgen van de crisis. Of het nu gaat om de sportclubs en scouting-verenigingen die net weer een beetje bewegingsruimte hebben gekregen, de ouderen-sociëteit die alle activiteiten heeft moeten schrappen of de wijkgebouwen die noodgedwongen de deuren hebben gesloten: de klap is hard aangekomen. Schiedamse verenigingen en de duizenden daaraan verbonden vrijwilligers zullen er een zware dobber aan hebben om hun club weer op de rails te krijgen en de stadsgenoten waar zij zich voor inzetten weer te kunnen bieden wat er vóór maart wel mogelijk was.

We moeten ons voorbereiden voor de periode na deze crisis. Daarvoor is nodig dat de gemeente samen met alle betrokken Schiedammers, zij het virtueel, om de tafel moet gaan zitten. Het zou mooi zijn dat ook Groenlinks een dergelijke bijeenkomst houdt. Dat in die gesprekken soms moeilijke keuzes gemaakt moeten gaan worden, is haast onoverkomelijk. Er zal een kritisch gekeken moeten worden naar alle begrote uitgaven: dat geldt dan ook voor de voorgenomen besteding van de Enecomiljoenen.

Schiedam heeft de afgelopen twee maanden getoond dat het veerkrachtig is om de zware gevolgen van deze crisis op te vangen. Het opstellen van een gezamenlijk plan om onze stad weer op de been te krijgen zou een volgend doel moeten zijn. Samen Schiedam blijft daarbij het motto!

Menno Siljee

Sandra Belt met Margré Stolk

VVD VVD Schiedam 01-05-2020 09:14

https://schiedam.vvd.nl/nieuws/39243/sandra-belt-met-margre-stolk

Raadslid Sandra Beenhakker belde met Margré Stolk, marktkoopvrouw. Zij praten over de gevolgen van de Coronacrisis voor ondernemers op de markt. Ook vertelt Sandra met een persoonlijk verhaal de waarde van de markt in deze moeilijke tijden. 

Klik op de bijlage hieronder voor het volledige interview. 

Iedereen fijn en duurzaam leren

D66 D66 Schiedam 30-04-2020 19:59

Tijdens de raadsvergadering van 21 april stemde de Gemeenteraad in met het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Dit IHP is een plan van aanpak voor de huisvesting van basisscholen in Schiedam tussen 2012 en 2036. Het is een omvangrijk en ambitieus plan, waaraan ook een behoorlijk kostenplaatje zit. Hierover wordt de komende jaren in delen beslist. (Lees het volledige IHP via deze link).

Het plan schetst een beeld van een modern, duurzaam en kansrijk onderwijs. Dit juicht D66 zeker toe en wij vinden het mooi om te zien dat het college voor de totstandkoming van dit plan, heeft samengewerkt met de schoolbesturen. Daarom moedigen wij het college aan om die samenwerking ook in de uitvoering op te zoeken. Een fijn schoolgebouw draagt mogelijk bij aan betere leerprestaties en het creëren van een veilige leeromgeving. Daarnaast is het voor een stad als Schiedam een kans om de sociale verschillen te kunnen verkleinen. Goed kwalitatief onderwijs is de basis voor een beter perspectief op de arbeidsmarkt en kan bijdrage aan sociale stijging. Wij hopen dan ook dat door de verbeterde schoolgebouwen de kansengelijkheid toeneemt en armoede afneemt.

Wij vinden het ook belangrijk om bij de uitvoering te streven naar duurzame, groene, vernieuwende en multifunctionele schoolgebouwen. Wij zijn voorstander van initiatieven en innovaties die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld buitenonderwijs. Maar vinden het grote meerwaarde hebben, als het college samen met de schoolbesturen, kijkt hoe schoolgebouwen ook echt ‘communitybuildings’ kunnen zijn. Gebouwen waar, ouders, kinderen, leraren en buurtbewoners samen kunnen komen, samen kunnen leren en samen kunnen bouwen, aan hun wijkcommunity, zodat deze schoolgebouwen kunnen dienen als kracht en bindmiddel van de wijken. Zo’n stap zou kunnen betekenen dat de leerlingen niet alleen door onderwijs klaar worden gestoomd voor werk, maar ook voor een meer sociaal en inclusieve maatschappij.

Anouschka Biekman                 Zülfikar Güler Raadslid D66 Schiedam           Opvolgend raadslid

The post Iedereen fijn en duurzaam leren appeared first on Schiedam.

Sandra praat met: Mar's Kapsalon

VVD VVD Schiedam 24-04-2020 09:50

https://schiedam.vvd.nl/nieuws/39156/sandra-praat-met-mar-s-kapsalon

Raadslid Sandra Beenhakker praatte met Mar Verburgh, eigenaar van Mar's Kapsalon. Zij praten over de gevolgen van de Coronacrisis voor kappers. Sandra belde ook met Anko Voorzitter Maurice Crusio over de gevolgen van de crisis voor de gehele kappersbranche. 

Klik op de bijlage hieronder voor het volledige interview. 

Steuntje in de rug

SP SP Schiedam 22-04-2020 16:59

Afgelopen dagen hebben de Schiedamse SP leden een leuke attentie in hun brievenbus gehad.Het bestuur van SP Schiedam heeft bij het Schiedamse bedrijf BLOOM your message speciale kaarten besteld en die de afgelopen dagen laten bezorgen bij de leden.

In deze tijd is het niet mogelijk om elkaar op te zoeken. Men gebruikt daarvoor de term 'social Distancing' maar wij zien liever de term.. 'Physical Distancing'. Want ook al moeten we fysiek afstand houden (1,5 meter) moeten we sociaal verbonden blijven. Juist nu !! Met deze attentie  laten we de Schiedamse SP leden weten dat we aan hun denken, ook in deze zware tijden". De kaarten zijn aangeschaft bij een van onze lokale ondernemers. Daarnaast kan de kaart (zonder envelop) in de aarde gestopt worden, zodat het alsnog hergebruikt kan worden. In het speciale papier zitten tomatenzaadjes die bij goede verzorging uit kunnen groeien tot tomatenplanten. 

Namens het bestuur van de SP Schiedam

Hou vol en blijf thuis