Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland inzichtelijk

1524 documenten

Dag van Nationaal Gebed

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 16-03-2020 20:13

"ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’."

Zie meer informatie op de website van Missie Nederland.

NL Doet, wie doet mee?

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 10-03-2020 19:14

https://schouwen-duiveland.christenunie.nl/k/n6146/news/view/1311670/475719/LOGO-CU-vraagtekenChristenUnie Schouwen-Duiveland doet al jarenlang trouw mee met NL Doet, nu aanstaande weekend.

Het is iedere keer weer leuk om samen anderen te helpen. Gegarandeerd een gezellige ochtend, dus wij hebben er zin in. Zaterdag gaan we werken aan de moes- en bloementuin van de Ruilwinkel in Zierikzee. Wil je nog mee doen? Neem contact op met Erika Capelle.

De stapel van Ankie

PvdA PvdA GroenLinks Schouwen-Duiveland 04-03-2020 12:02

In de PZC van vrijdag 28 februari j.l. staat een vrij groot bericht over een projectontwikkelaar uit Eindhoven die een zonnepark zou willen aanleggen van ongeveer 30 hectare bij Sirjansland. De bewoners zouden daar tegen zijn vanwege de impact op de culturele en landschappelijke waarden van het gebied.

Het gaat mij niet om dat project, maar om een uitspraak van GroenLinks wethouder Ankie Smit die in hetzelfde artikel letterlijk aangehaald wordt. Nadat de wethouder aangeeft dat ze bekend is met het plan en de weerstand daartegen, zegt ze: “Zo lang we geen staand beleid hiervoor hebben, belanden plannen bij ons op een stapel en kunnen ze niet getoetst en vergund worden.”

Dat lijkt me niet kunnen, juridisch onhoudbaar en onbehoorlijk (tenzij je het met een initiatiefnemer zo zou afspreken, maar dat zegt de wethouder niet).

En wat zit er nog meer in die stapel?

Tijd voor een pittig debatje met deze wethouder, zou ik zeggen.

En hebben andere leden van het College van B&W ook van die “stapels” en wat zit daar dan wel niet allemaal in?

 

 

Het bericht De stapel van Ankie verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

In gesprek met Mark Rutte over de kazerne en hoe nu verder!

VVD VVD Schouwen-Duiveland 26-02-2020 11:02

Op uitnodiging van de Zeeuwse VVD komt Mark Rutte op 5 maart naar Vlissingen. "Op deze manier kan de premier zelf met de Zeeuwen in discussie gaan over het voorgenomen kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen te laten verhuizen", zegt VVD-gedeputeerde Dick van der Velde.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/38472/in-gesprek-met-mark-rutte-over-de-kazerne-en-hoe-nu-verder

Wil je erbij zijn? Meld je dan van tevoren aan via  vvd.nl/kazernezeeland

Bekijk ook het artikel van omroep Zeeland:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/118360/Premier-Rutte-komt-met-Zeeuwen-praten-over-marinierskazerne

Raadsvergadering 5 maart: CDA dient motie in

CDA CDA Schouwen-Duiveland 12-02-2020 23:00

13 februari - SCHOUWEN-DUIVELAND - Het CDA dient aanstaande raadsvergadering een motie in waarmee: 1. Het strandvignet behouden blijft voor inwoners. De inwoners dragen de lasten maar ook de lusten van het zijn van een toeristisch eiland. 2. Meer plekken voor vergunninghouders in Zierikzee 3. Te onderzoeken of een parkeervignet wat bruikbaar is op het gehele eiland mogelijk is. Dit vignet kan iedere SD-er aanschaffen en gebruiken om over het gehele eiland te parkeren. 4. We geven het college in de motie de opdracht mee te voorkomen dat bijvoorbeeld werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van Zierikzee daar niet langer dan 3 uren kunnen parkeren zodat er voldoende gelegenheid is voor iedereen om te kunnen parkeren wanneer men een bezoek brengt aan de binnenstad van Zierikzee.

VVD Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

VVD VVD Schouwen-Duiveland 23-01-2020 10:35

Geanimeerd, druk en bijzonder gezellig, zo mogen we de door de VVD Schouwen-Duiveland georganiseerde receptie van De Zeeuwse VVD wel omschrijven.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/38067/vvd-nieuwjaarsreceptie-druk-bezocht

In een volle Havenzaal van Hotel Mondragon waren er  toespraken van voorzitter Gillis Klompe, Kamerlid Tobias van Gent, gedeputeerde Dick van der Velde en campaigner en fractievoorzitter van de VVD Middelburg Wilfried Boonman.  

Download hier de vollege speech van Gillis Klompe

VVD Nieuwjaarsreceptie

VVD VVD Schouwen-Duiveland 13-01-2020 03:16

Dit jaar heet de VVD Schouwen-Duiveland de eer namens de Zeeuwse VVD de Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

https://schouwen-duiveland.vvd.nl/nieuws/37953/vvd-nieuwjaarsreceptie

De receptie wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur,

in de Havenzaal van het volledig gerenoveerde en getransformeerde voormalige theater- en restaurantcomplex, Hotel Mondragon aan de Oude Haven 11 in Zierikzee

Onze leden hebben via de secretaris van het lokaal netwerk een vooraankondiging en herinnering gehad. Mochten deze u ontgaan zijn en bent u voornemens te komen, dan verzoeken we u vriendelijk aan te melden bij Annemarie Noordhoek. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij aanmelding aan te geven of u een introducé mee te neemt? Bij voorbaat hartelijk dank en graag tot ziens op vrijdag 17 januari!

ChristenUnie Schouwen-Duiveland gaat door met burgercommissieleden

ChristenUnie ChristenUnie Schouwen-Duiveland 19-12-2019 20:08

https://schouwen-duiveland.christenunie.nl/k/n6146/news/view/1282731/475719/erika_peter.jpgDe ChristenUnie blijft betrokken bij het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. De partij draagt Peter Legemate en Erika Kater voor als burgercommissieleden.

Afdeling-voorzitter Erika Capelle: “We hebben beloofd van ons te laten horen. Met de voordracht van twee burgercommissieleden voegen we de daad bij het woord. Peter Legemate en Erika Kater zijn al jarenlang bij de fractie betrokken, elk vanuit hun eigen expertise. Daarmee zijn ze uitstekende vertegenwoordigers van het ChristenUnie geluid. We zijn dankbaar dat we zo weer verder kunnen bouwen aan de toekomst.”

Met de burgercommissieleden kan de ChristenUnie deelnemen aan de voorbereidende commissie op de gemeenteraad. De commissie speelt een belangrijke voorbereidende rol voor de gemeenteraad. Zo worden bijvoorbeeld de plannen van het gemeentebestuur er eerst besproken. Een burgercommissielid neemt echter geen zitting in de gemeenteraad zelf. Peter Legemate “Dit is natuurlijk niet de ideale situatie. Maar gezien de ontstane situatie is het de beste manier om het ChristenUnie geluid te laten horen. Ik sta voor een betrouwbare en betrokken christelijke politiek en dat geluid wil ik in de commissie stevig laten horen. Daar heb ik ook veel zin in.” Peter Legemate gaat zich bezig houden met vraagstukken op het fysieke domein en Erika Kater met vraagstukken op het sociale domein.

Toekomstvisie Naast de voordracht van commissieleden is de ChristenUnie Schouwen-Duiveland bezig met de ontwikkeling nieuwe visie en programma voor de politiek op het eiland. Erika Capelle: “Samen zijn we aan het nadenken, los van de politieke agenda, wat nou echt belangrijk is. Dat willen we onder andere doen door de geluiden van burgers zelf uit de samenleving op te halen. We bouwen zo stapje voor stapje aan een nieuw programma. Ik ben er zeker van dat het ChristenUnie geluid weerklank vindt op het eiland.“

Kwijtschelding van schulden

PvdA PvdA ChristenUnie Schouwen-Duiveland 13-12-2019 15:38

Al eerder heeft de Partij van de Arbeid aangegeven zich zorgen te maken over mensen met uitzichtloze schulden.

Het is ons bekend dat landelijk de Partij van de Arbeid en de Christen Unie gezamenlijk werken aan een voorstel om als (gemeentelijke) overheid uitzichtloze schulden over te kopen, zodat mensen in een problematische schuldsituatie nog maar één schuldeiser hebben. Dat biedt mensen de rust om te werken aan een oplossing, en weer vooruit te kunnen kijken. (In Nederland gaat het om anderhalf miljoen huishoudens met gemiddeld 14 schuldeisers, cijfers voor Schouwen-Duiveland zijn ons niet bekend.) Tot heden is nog niet bekend of en wanneer bovengenoemd voorstel realiteit wordt.

Deze week werd bekend dat de gemeente Arnhem miljoenen euro’s aan schulden van inwoners kwijtscheldt. De gemeente betaalt 2,3 miljoen euro om de schulden van enkele honderden inwoners kwijt te schelden. Dit om te voorkomen dat deze inwoners dieper in de financiële problemen komen. De kwijtschelding geldt voor inwoners die hun schulden de afgelopen drie jaar niet hebben kunnen aflossen, maar daar wel alles aan hebben gedaan door aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De hoogte van de bedragen kan variëren van 500 tot mogelijk 20.000 euro.

Zou Schouwen-Duiveland het voorbeeld van Arnhem kunnen volgen?

Om hier meer over te weten te komen heb ik aan het college van B & W de volgende vragen gesteld:

Is het college bekend met het bericht ‘Gemeente Arnhem scheldt schulden van honderden inwoners kwijt’? Wat vindt het college van de nieuwe Arnhemse regels en aanpak met betrekking tot oninbare schulden bij de gemeente? Hoeveel mensen op Schouwen-Duiveland hebben drie jaar of langer een betalingsregeling bij de gemeente en om welk bedrag gaat het in totaal? Wanneer worden de schulden van onze inwoners die een betalingsregeling hebben bij de gemeente, volgens de huidige regels, kwijtgescholden? Welke mogelijkheden ziet het college om, net als de gemeente Arnhem, de schuld kwijt te schelden van inwoners die al drie jaar lang een betalingsregeling bij de gemeente hebben? Per wanneer zouden de nieuwe regels kunnen gaan gelden? Ziet het college mogelijkheden om de kosten hiervan te betalen? Welke mogelijkheden ziet het college om, als het college nieuwe regels opstelt, samen op te trekken met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties?

Het bericht Kwijtschelding van schulden verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.

Het vrouwenquotum

PvdA PvdA D66 Partij voor de Dieren CDA Schouwen-Duiveland 07-12-2019 12:17

Mijn eigen club de PvdA heeft samen met de SP, D66, het CDA, Denk, GL en de Partij voor de Dieren in de 2e -Kamer er voor gezorgd dat een motie werd aangenomen met de opdracht aan het kabinet werk te maken van de wettelijke invoering van een zogeheten vrouwenquotum om zo te bewerkstelligen dat in het vervolg Raden van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen voor tenminste 30% uit vrouwen moeten bestaan. Wordt er een man benoemd terwijl het aantal vrouwen nog niet 30% of meer bedraagt dan is die benoemingen te vernietigen.

Is een vrouwenquotum nodig? Die discussie is heel interessant. De SER vond van wel en vele met haar, maar de tegengeluiden zijn ook talrijk. Laten we er vanuit gaan dat dat zo is en – ook zo’n heikele vraag- dat er genoeg vrouwen in staat en bereid zijn zo’n functie te bekleden.

Is het een effectieve maatregel? Dat is zeer twijfelachtig want een echte sanctie staat er vooralsnog niet op c.q. doet geen pijn. In Noorwegen was je na de overgangsperiode gewoon je onderneming kwijt als je het opgelegde quotum niet tijdig had gehaald. Kijk dat doet lelijk zeer!

En los je daarmee het maatschappelijk probleem op dat er te weinig vrouwen in de top van bedrijven (mede) aan het roer staan? Van geen kanten denk ik. De wens beperkt zich tot beursgenoteerde bedrijven. Veruit de meeste bedrijven zijn niet beursgenoteerd. Daar zitten vele, hele grote bedrijven bij. Waarom niet het balanstotaal als maatstaaf nemen of het aantal werknemers?

Nu lijkt het een doekje voor het bloeden of een wassen neus te zijn.

En waarom dienen deze partijen geen initiatiefvoorstel in? Waarom het aan dit lelijk, rechtse kabinet overlaten. Dat wordt wachten tot sint Juttemis, let op mijn woorden.

Ik heb het gevoel dat men mij probeert een rad voor de ogen te draaien.

Het bericht Het vrouwenquotum verscheen eerst op PvdA Schouwen-Duiveland.