Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4517 documenten

'Ook de fractie van #GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Stichtse Vecht 18-04-2019 10:15

'Ook de fractie van #GroenLinks luistert naar dorps- en wijkraden, maar zal nooit toe staan dat hele groepen mensen buitengesloten worden.' #wegaanverder https://bit.ly/2Uu8eRq

Busje komt zo. Of toch niet?

SP SP Stichtse Vecht 15-04-2019 11:44

Deze week werden de inwoners van een aantal dorpen in onze gemeente Stichtse Vecht overvallen met de mededeling dat de dienstregeling van buurtbus 524 wordt ingekrompen. Als SP Stichtse Vecht vinden we dit een slechte zaak, temeer omdat het geen natuurverschijnsel is maar een direct gevolg van de rechtse politiek die slaafs achter Europa aanloopt en alles aan de markt wil overlaten.

Alweer dreigt er een verslechtering van het openbaar vervoer op het platteland. Sinds ons openbaar vervoer door de provincie is verkwanseld aan buitenlandse bedrijven is het er niet beter op geworden. Buslijn 524 tussen Breukelen en Woerden werd al draaiende gehouden door vrijwilligers omdat het Frans-Canadese bedrijf Keolis/Syntus vond dat er te weinig winst werd geboekt op deze buslijn. Bij de provinciebestuurders is klaarblijkelijk nog steeds het kwartje niet gevallen dat het openbaar vervoer geen winst hoeft te maken. Voor deze voorziening betalen we niet alleen belasting, we kopen ook nog een kaartje. Blijkbaar verdwijnt het geld bij de provincie ergens aan voor ons onzichtbare andere zaken. Omdat Keolis weigert om betaalde buschauffeurs aan te nemen hebben vrijwilligers deze taak op zich genomen, waarvoor zij alle respect verdienen.

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2019/04/busje-komt-zo-of-toch-niet

Maar als er vrijwilligers wegvallen ontstaat er een probleem met ons openbaar vervoer. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor buslijn 524 betekent het dat alle haltes tussen Breukelen Station en de halte Vrijheidslaan/Straatweg vervallen. Het is nog maar de vraag of je niet extra moet betalen als je van bus 120 overstapt op bus 524 of omgekeerd. Er blijven nog 2 in plaats van 3 busjes rijden tussen Woerden en Breukelen. Als dit zo doorgaat wordt het erg lastig om met het openbaar vervoer vanuit Portengen, Teckop, Kockengen of Kamerik naar NS station Breukelen of Woerden te komen.

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2019/04/busje-komt-zo-of-toch-niet

SP Stichtse Vecht eist van de provincie, als opdrachtgever van Keolis, harde garanties dat buslijn 524 gehandhaafd blijft.

 

 

Raadslid EdTheunen: 'We houden de ...

GroenLinks GroenLinks PvdA Stichtse Vecht 14-04-2019 14:03

Raadslid EdTheunen: 'We houden de vinger aan de pols'. https://bit.ly/2UiDiU2

Geen groepen uitsluiten voor sociale woningen Zwanenkamp | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Stichtse Vecht 14-04-2019 00:00

GroenLinks in aanvaring met Lokaal Liberaal en PVV over motie over statushouders in Zwanenkamp

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 3 april ontstond er een verhitte discussie tussen ons raadslid Ed Theunen en de woordvoerders van Lokaal Liberaal en PVV.

Onze gemeente heeft zoals elke gemeente de plicht om statushouders te huisvesten. Ook worden de komende jaren alle gemeenten (dus niet alleen de grootste steden) verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen uit de ‘maatschappelijke opvang’, d.w.z. mensen met (ernstige) psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Doel is dat zij zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

In een motie riepen Lokaal Liberaal en PVV al op om in het plan van sociale woningbouw in Zwanenkamp-Haarrijnweg af te zien van de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang en statushouders. Er zijn nog geen concrete plannen voor de huisvesting van deze doelgroepen in dit nieuwbouwproject in Zwanenkamp maar de motie van Lokaal Liberaal en de PVV loopt hier alvast op vooruit.

Onze woordvoerder in de raad, Ed Theunen:

'Ook de fractie van GroenLinks luistert naar dorps- en wijkraden, maar zal nooit toe staan dat hele groepen mensen buitengesloten worden.'

Hij trok een vergelijking met LHBTI’ers. Lokaal Liberaal zou als medeondertekenaar van het Regenboogakkoord hopelijk ook niet toegeven aan wijkbewoners als zij in opstand kwamen tegen LHBTI’ers in hun wijk. Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij woordvoerders van beide partijen.
 
Buiten Lokaal Liberaal en de PVV  werd de motie overigens door alle andere partijen in de gemeenteraad verworpen.

'Bejegen uitkeringsgerechtigden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen' | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks PvdA Stichtse Vecht 14-04-2019 00:00

Op woensdag 3 april is een motie ‘Slim vertrouwen’ met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. De motie was ingediend door PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000, Streekbelangen, en Stichts Appel.

Ed Theunen was voor GroenLinks de woordvoerder. Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat de gemeente de burgers meer vanuit vertrouwen dan vanuit wantrouwen moet bejegenen. Zeker uitkeringsgerechtigden. Deze motie legt dit nu vast. En daar zijn we blij mee.

In de motie wordt erop aangedrongen dat de gemeente met ‘slim vertrouwen’ mensen met een bijstandsuitkering benadert, vooral als het op handhaving aankomt.

Ed Theunen:

‘We houden uiteraard een vinger aan de pols en zullen op de voet volgen hoe de gemeente het handhavingsbeleid verder vormgeeft. Dat moet wat ons betreft dus gebaseerd zijn op vertrouwen, niet op wantrouwen van de burger.’

PvdA motie ‘Slim Vertrouwen’ aangenomen

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid Stichtse Vecht 13-04-2019 09:37

In de raadsvergadering van 2 en 3 april heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht de motie ‘Slim Vertrouwen’ ingediend. Mede-indienaars waren Maarssen 2000, Streekbelangen, Stichts Appèl en GroenLinks. De motie is door de raad aangenomen door een zeer grote meerderheid. Alleen de PVV stemde tegen.

 

Aanleiding om de motie te schrijven was tweeledig:

Een recent wetenschappelijk onderzoek van de Groningse hoogleraar prof. Hertogs liet zien dat uitkeringsgerechtigden de gemeente zien als een politieman die alleen maar handhaaft. Hierdoor is er een kloof tussen de uitkeringsgerechtigden en gemeenten. Volgens het onderzoek is er maar een zeer klein percentage mensen dat onterecht of teveel uitkering krijgt. Maar toch wordt teveel op die controle gefocust en niet op het opbouwen van een relatie met de andere uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden die je kent, kun je als gemeente veel beter helpen om aan het werk te komen. Je kan maatwerk leveren. Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers geven aan dat brieven van de gemeente nog steeds vaak erg ingewikkeld zijn en vaak niet begrepen worden door de verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. Hierdoor ontstaat miscommunicatie en worden soms kortingen op de uitkering opgelegd die voorkomen hadden kunnen worden. En kortingen hebben een grote impact.

 

De PvdA is van mening dat het belangrijk is dat we een relatie van vertrouwen opbouwen met de uitkeringsgerechtigden, diens bondgenoot worden in het zichzelf redden, meedoen in de samenleving en het weer werk krijgen. Vertrouwen is ‘slim’, omdat je daarmee veel meer bereikt en gemeentelijke uren voor het goede worden ingezet en niet voor een controlesysteem dat maar voor een zeer klein percentage mensen nodig zou zijn. Overigens blijft controle, ook volgens prof. Hertogs voor dat zeer kleine percentage nodig.

Het college gaat nu aan de slag met de oproep van de motie en zal daarover eind september terugkoppelen aan de Raad over wat er gaat veranderen.

Voor de hele motie kunt u hier klikken

Het bericht PvdA motie ‘Slim Vertrouwen’ aangenomen verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Horecavoorzieningen meer toegankelijk

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid GroenLinks VVD CDA Stichtse Vecht 13-04-2019 09:34

Mensen met beperkingen moeten gelijkwaardig uit kunnen gaan.

 

In de raadsvergadering van 2 april stond de Horecavisie op de agenda.

De Horecavisie maakte wél melding van het feit dat de ruimte om de voorzieningen heen toegankelijk moet zijn voor iedereen, maar niets gezegd werd over de toegankelijkheid van de horecavoorzieningen zelf. Voor rolstoelgebruikers bijvoorbeeld is het belangrijk dat er bij binnenkomst geen drempels zijn, dat er voldoende ruimte is om aan een gewenste tafel te gaan zitten en dat er een rolstoeltoegankelijk toilet is. Nu we steeds meer ouderen krijgen en dus meer mensen met beperkingen, wordt de urgentie voor aanpassingen steeds groter, maar in feite zou het ook voor één rolstoelgebruiker al geregeld moeten zijn.

Het gehandicaptenplatform, dat insprak tijdens de raadsvergaring, meldde dat in heel Breukelen en Maarssen slechts elk één horecavoorziening is die aan deze criteria voldoet. In Loenen is dat er geen. Ook gaven zij aan geen extreme eisen te hebben, want ‘wij willen de horecavoorzieningen niet op allerlei kosten jagen’. Het moet volgens hen nu langzaam maar gestaag verbeteren vanuit bewustwording.

De PvdA heeft ook de indruk dat het bij eigenaren van horecavoorzieningen vaak niet om onwil gaat om te investeren, maar gelooft dat er vaak ook gewoon niet voldoende aan gedacht wordt. Bij een groot deel van de samenleving ontbreekt het échte inlevingsvermogen voor wat het betekent om als bijvoorbeeld rolstoelgebruiker voortdurend tegen drempels aan te lopen. Een andere inspreker in de raadsvergadering gaf dit heel beeldend weer.

Het college gaf aan dat horecaondernemers vaak in panden zitten waarbij de mogelijkheden om aanpassingen te doen, beperkt zijn. Toch wil het college doen wat wél mogelijk is en heeft het amendement dan ook omarmt.

Het amendement van de PvdA, mede ingediend door Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, VVD, CDA, PVV en GroenLinks, werd unaniem door de raad aangenomen.

Het college kon niet beloven dat het Gehandicaptenplatform betrokken zou worden bij de uitwerking van de Horecavisie, maar wij maken ons er sterk voor dat dit wel gebeurt op het onderdeel Toegankelijkheid.

Voor het amendement kunt u hier klikken

Het bericht Horecavoorzieningen meer toegankelijk verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Heel de mens

SP SP Stichtse Vecht 12-04-2019 12:46

Voor onze leden organiseert de SP Stichtse Vecht in mei een serie avonden in het kader van 'Heel de mens', het beginselprogramma dat de ideologie en de visie van de SP beschrijft. In vier avonden, die worden geleid door een scholingsmedewerker van de SP, is er ruimte voor discussie en gesprek. De avonden vinden plaats op woensdag 1 mei, 8 mei, 15 mei en 22 mei in Maarssendorp. Wij hopen u op deze mooie avonden te mogen begroeten. Leden kunnen zich opgeven bij stichtsevecht@sp.nl of tarauke@gmail.com.

Evenementen in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen

SP SP Stichtse Vecht 10-04-2019 12:03

Geachte leden, graag attendeer ik u op een aantal evenementen die worden georganiseerd in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen. Ik kondig ze vast aan, zodat u de agenda die op deze website staat, (www.stichtsevecht.sp.nl) – of onze Facebookpagina of Instagramaccount in de gaten kunt houden voor de data.

Hoop, woede en de EU

De komende anderhalve maand organiseert onze partij 50 avonden over de staat van de samenleving en onze visie op de EU. De bijeenkomsten door het hele land gaan over onze kritiek op het dominante kapitalistischte systeem en over onze analyses, alternatieven en activisme. Iedere keer staat de bijeenkomst in het teken van woede en hoop.

Bekende SP’ers als Renske Leijten (woordvoerder EU), Ron Meyer (partijvoorzitter) en uiteraard onze lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Arnout Hoekstra zullen spreken. Iedere partijgenoot, vriend of sympathisant kan op deze manier dicht bij huis met ons in gesprek over de toekomst van ons land, van Europa en de wereld.

Wilt u ook zo’n avond bezoeken, hier in Stichtse Vecht? Dat kunnen wij regelen. Bij voldoende belangstelling regelt de SP een spreker en een programma. Laat ons dus weten of u geïnteresseerd zou zijn, en bij voldoende reacties gaan we voor u aan de slag.  Onze contactinformatie vindt u onderaan dit bericht.

Lezing van Lilian Marijnissen

Tevens wil ik u nog even wijzen op een bijzondere lezing van Lilian Marijnissen over de toekomst van de EU. Die lezing zal plaatsvinden op maandag 6 mei. De locatie wordt snel bekend gemaakt. Houd de website en onze facebookpagina in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Tineke de Vries

Afdelingsvoorzitter

 

Website: www.stichtsevecht.sp.nl

Email: stichtsevecht@sp.nl

Instagram: @spstichtsevecht

Facebook: @SPStichtseVecht

Twitter: @SpVecht

Hulpdienst: Tineke de Vries – 06-15681240

Secretariaat: Truke Noordenbos – 06-22981306

COMMOTIE IN RAAD ROND ...

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 10-04-2019 11:43

COMMOTIE IN RAAD ROND BESTEMMINGSPLAN ZOGWETERINGLAAN https://bit.ly/2Z1SKrb