Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4560 documenten

Gemeente Stichtse Vecht: Inwoners met klachten? Eindeloos laten wachten!

SP SP Stichtse Vecht 15-06-2019 21:24

Goed bericht dat Frank van Liempdt en Ron Druppers weer terugkomen in de Gemeenteraad van Stichtse Vecht. Krijgen de bewoners van de Zeeheldenbuurt dan eindelijk antwoord op hun vragen, zorgen en klachten die zij aan de orde stelden tijdens de aanleg van de persleiding door hun wijk?

Op de raadsvergadering van 2 oktober 2018 waar bewoners hun zorgen kenbaar maakten door daar de raad toe te spreken werden ze door de plaatsvervangend burgemeester van Maastrigt en alle fracties eigenlijk flink geschoffeerd. Toenmalig wethouder Van Liempdt beloofde de vragen schriftelijk te beantwoorden. Alleen mevrouw Riëtte Habes van Maarssen 2000 nam de problemen serieus.

Tot op de dag van vandaag (nu een jaar geleden) is er nooit enige reactie van het gemeentebestuur gekomen op de brief van de buurtbewoners van de Zeeheldenbuurt. Echter, de chaos tijdens de renovatie van de woningen van Portaal in de Zeeheldenbuurt afgelopen maanden illustreert opnieuw dat de gemeente alles maar toe laat, nergens op handhaaft of als een blind paard overal maar vergunning voor geeft. Zeecontainers, schaftwagens en zwaar equipment worden gewoon op parkeerplaatsen of langs de weg elders in de wijk neergekwakt. Ook op de Herenweg en Gageldijk schiet het maar niet op. Buslijn 13 moet maar blijven omrijden omdat het er op lijkt dat het werk als “stopwerk” wordt uitgevoerd.

Terwijl je vroeger gewoon een vakkundig buiteninspecteur van de dienst Openbare Werken in de wijk kon bereiken zit er nu ergens hoog en droog op het gemeentehuis een of ander ingehuurde en zichzelf onmisbaar vindende communicatiemedewerker. Niet gehinderd door enige technische kennis van zaken maar vooral afgericht om inwoners van onze gemeente met een kluit het riet in te sturen. Dat is dus de zogenaamde participatiemaatschappij met een terugtredende overheid die alles aan de markt overlaat.

Als SP willen we dat het gemeentebestuur serieus gaat luisteren naar de wensen van inwoners. Als we op de site van de gemeente het aantal ingediende klachten (oranje) bekijken en de hoeveelheid opgeloste klachten (groen) dan zou dit gemeentebestuur zich dood moeten schamen!

Of het nou gaat om grote zaken (groenonderhoud wegbezuinigd bij Kansis Groen en nu uitbesteed aan Verheij) of kleine zaken (losliggende tegel of kliko niet geleegd), het is verbijsterend hoe weinig inwonersklachten zijn opgelost. In de villawijken zijn praktisch geen klachten, blijkbaar lopen de bestuurders zich daar het vuur in of uit de sloffen om hun vermogende vrienden te bedienen.

Wij als SP Stichtse Vecht vinden dat het anders moet. We hopen dat de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad daar aan bijdragen.

Weer dreigt inkrimping buslijn in Stichtse Vecht: Italiaanse aandeelhouder profiteert, Zandweg-Oostwaard ontbeert

SP SP Stichtse Vecht 07-06-2019 09:50

Het nieuwste vervoersplan U-OV (Q-buzz) voor 2020 werd vorige week gepresenteerd. Daarmee werden de inwoners van Maarssen overvallen met de mededeling dat de dienstregeling van buslijn 5 wordt ingekrompen. In dit nieuwe plan gaat lijn 5 (tussen Maarssen NS en Utrecht-CS) voortaan niet meer door de wijk Zandweg-Oostwaard in Maarssendorp. Q-buzz vindt dat zij te weinig winst maakt op de haltes in Zandweg-Oostwaard, dus heft ze gewoon de haltes op.

Q-buzz is voor 100% eigendom van de Italiaanse vervoersmaatschappij BusItalia, een onderdeel van de Ferrovie dello Stato Italiane, dat volledig in handen is van de Italiaanse staat. Als SP Stichtse Vecht vinden we het opheffen van de haltes een slechte zaak, temeer omdat het geen natuurverschijnsel is maar een direct gevolg van politici die slaafs achter Europa aanlopen en alles aan de markt willen overlaten. Sinds ons openbaar vervoer door de provincie is verkwanseld aan buitenlandse bedrijven is het er niet beter op geworden.

Buslijn 524 tussen Breukelen en Woerden werd al draaiende gehouden door vrijwilligers omdat het Frans-Canadese bedrijf Keolis/Syntus vond dat er te weinig winst werd geboekt op deze buslijn. En nu vinden de Italiaanse aandeelhouders dat lijn 5 in Maarssendorp moet worden opgeofferd aan hun “verdienmodel”. Bij de provinciebestuurders is klaarblijkelijk nog steeds het kwartje niet gevallen dat het openbaar vervoer geen winst hoeft te maken. Voor deze voorziening betalen we niet alleen belasting, we kopen ook nog een kaartje. Blijkbaar verdwijnt dit geld bij de provincie aan voor ons onzichtbare andere zaken

Fijnmazig en betrouwbaar openbaar vervoer is een basisbehoefte en bovendien van groot belang om het autogebruik te verminderen. Ook kleine kernen verdienen een goede busverbinding. Er hoeft geen winst gemaakt te worden op het OV en het zou gewoon weer een publieke dienst moeten worden waar wij de zeggenschap over hebben. Daarom stellen wij als SP aan de Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

Stemt het college in met de tussentijdse wijziging in de dienstregeling van lijn 5? Is het college het met de SP eens dat de OV-bereikbaarheid van kleine kernen van groot belang is voor de inwoners? Zijn er, naast lijn 5, momenteel nog andere buslijnen waarvan de dienstregelingen bedreigd worden? Hoe verhoudt de nu door Q-buzz voorgenomen inkrimping van buslijn 5 zich tot het nieuwe collegeakkoord? Wat gaat het college er aan doen om buslijn 5 niet in te krimpen bij Zandweg-Oostwaard?

Economisch visie vraagt om verwondering

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Stichtse Vecht 06-06-2019 14:43

Aan de vandaag de dag gehanteerde definitie van welvaart ligt het principe van economische groei ten grondslag. 'Zolang de economie groeit gaat het (ons) goed', denken velen. Maar is deze grondslag wel terecht en zitten er aan deze groei geen grenzen?

We zien inmiddels ook nadelen van de (ongebreidelde) economische groei. Deze nadelen zijn herkenbaar in de onbalans tussen 'Ik' en 'De ander', 'Nu' en 'Later' en tussen 'Het materiële en 'Het inmateriële'.

In de Groen van Prinsterenlezing deed Martine Vonk een oproep om als politici in te zetten op verbinding, verantwoordelijkheid en volwaardigheid. De politiek moet zich druk maken om verbindingen tussen mensen. Dat kan zijn tussen mensen onderling, tussen jong en oud, tussen deze en de volgende generaties, tussen zij die hier leven en die aan de andere kant van de wereld, zij die consumeren en zij die de werkelijke kosten dragen (door vervuiling, ontbossing, kinderarbeid, etc). Maar ook haar verantwoordelijkheid nemen om de volledige prijs voor consumeren te berekeken, te benoemen en door te belasten. En daarbij ook volwaardige pilitiek te bedrijven, dat is het immateriële te herwaarderen, denk aan ontspullen, minimaliseren, ruimte voor kunst, ontspanning, religie, het goede leven.

Om dat te doen is verwondering nodig. Je verwonderen over de aarde, de natuur, een medemens, vreugde, liefde, zorgeloosheid. Wanneer je kijkt en ziet en je verwondert, vonkt er een begin van aanhoudende inzet aan voor leven in vrede en gerechtigheid.

Economisch visie vraagt om verwondering

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 06-06-2019 14:43

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1276819/450154/Aarde maan.jpgVerwondering is het gevolg van kijken én zien. Wanneer je niet kijkt, zul je ook zeker niet zien. Wanneer je kijkt is het nog niet zeker dat je ziet. En wanneer je niet ziet is verwondering ver weg. Terwijl verwondering de voedingsbodem is voor verbondenheid, verantwoordelijkheid en volwaardigheid. En deze zijn hard nodig voor een duurzaam economisch bestel.

Aan de vandaag de dag gehanteerde definitie van welvaart ligt het principe van economische groei ten grondslag. 'Zolang de economie groeit gaat het (ons) goed', denken velen. Maar is deze grondslag wel terecht en zitten er aan deze groei geen grenzen?

We zien inmiddels ook nadelen van de (ongebreidelde) economische groei. Deze nadelen zijn herkenbaar in de onbalans tussen 'Ik' en 'De ander', 'Nu' en 'Later' en tussen 'Het materiële en 'Het inmateriële'.

In de Groen van Prinsterenlezing deed Martine Vonk een oproep om als politici in te zetten op verbinding, verantwoordelijkheid en volwaardigheid. De politiek moet zich druk maken om verbindingen tussen mensen. Dat kan zijn tussen mensen onderling, tussen jong en oud, tussen deze en de volgende generaties, tussen zij die hier leven en die aan de andere kant van de wereld, zij die consumeren en zij die de werkelijke kosten dragen (door vervuiling, ontbossing, kinderarbeid, etc). Maar ook haar verantwoordelijkheid nemen om de volledige prijs voor consumeren te berekeken, te benoemen en door te belasten. En daarbij ook volwaardige pilitiek te bedrijven, dat is het immateriële te herwaarderen, denk aan ontspullen, minimaliseren, ruimte voor kunst, ontspanning, religie, het goede leven.

Om dat te doen is verwondering nodig. Je verwonderen over de aarde, de natuur, een medemens, vreugde, liefde, zorgeloosheid. Wanneer je kijkt en ziet en je verwondert, vonkt er een begin van aanhoudende inzet aan voor leven in vrede en gerechtigheid.

Personeel jeugdzorg staakt, gemeentebestuur Stichtse Vecht verzaakt

SP SP Stichtse Vecht 04-06-2019 12:37

De gemeente Stichtse Vecht overweegt te bezuinigen op de WMO, het verminderen van subsidies of het versoberen van het wijkteam jeugd- en gezinswerk. Terwijl het personeel in de jeugdzorg al 2,5 jaar actie voert tegen het afknijpbeleid van de regering, heeft het gemeentebestuur van Stichtse Vecht opeens ontdekt dat ze geld tekort komt voor de jeugdzorg.

De Jeugdzorg, maar ook de WMO zijn door het Rijk en Provincie overgeheveld naar de gemeenten. Op zich niet verkeerd, maar diezelfde regering is “vergeten” om de bijbehorende zak geld mee te geven. Was die zak geld misschien al beloofd aan Unilever, Shell of andere multinationals, op de vlucht voor de dividendbelasting? Dit rechtse beleid van bezuinigen, marktwerking, privatiseren en ieder voor zich maakt onze maatschappij letterlijk ziek.

In plaats van het maken van een vuist naar Den Haag met andere gemeentes en het eisen van meer geld voor jeugdzorg, kruipt dit gemeentebestuur als een laffe wezel weg en wil het gaan bezuinigingen op de voorzieningen voor mensen die het toch al moeilijk hebben.

Stichtse Vecht is een typische VVD-gemeente waar in de dure villa’s gewoon dure particuliere hulpverleners worden ingehuurd als er problemen zijn. In de meeste gewone gezinnen heeft men deze luxe echter niet. Een gemeentebestuur dat zelfs durft te denken over het beperken van de WMO en andere publieke zaken moet zich de ogen uit het hoofd schamen.

Wij roepen ons gemeentebestuur dan ook op om hun politieke vrienden in de regering de rekening te presenteren. De vakbonden hebben berekend dat er een investering van 750 miljoen euro nodig is. Daarmee kan een eerdere bezuiniging van 450 miljoen euro worden teruggedraaid en wordt 300 miljoen euro besteed om de toename van jeugdzorg aan te kunnen. Ook is eenmalig 200 miljoen euro nodig om werknemers te behouden. Op dit moment is er geen geld om voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in Nederland een loonsverhoging te realiseren, afspraken over werkdruk te maken of een nieuwe CAO af te sluiten.

Uit onderzoek blijkt dat de jeugdzorg kampt met 20% verloop. Ook het ziekteverzuim is hoog. Bovendien blijkt uit een steekproef van de FNV eerder dit jaar dat 63% van de jeugdzorgwerkers erover denkt de sector te verlaten. De wachtlijsten blijven groeien en de werkdruk blijft onverminderd hoog. Een eenmalige bijdrage van de minister is bij lange na niet genoeg om de problemen structureel op te lossen. Vorig jaar kwamen jeugdzorgwerkers meerdere keren in Den Haag in actie, waaronder een lawaaidemonstratie voor de deur van het ministerie voor VWS. Op de FNV Jeugdzorgmanifestatie waren ook zo’n 3.500 jeugdzorgzorgwerkers aanwezig. Er wordt verwacht dat duizenden vakbondsleden gehoor gaan geven aan de stakingsoproep van de FNV en het CNV op 2 september 2019.

Ook veelzeggend is dat op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, 23 maatschappelijke organisaties het ‘Manifest voor het Kind’ publiceerden; een roep om te komen tot de beste zorg voor kinderen.

Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langdurige problemen. Het huidige jeugdzorgbeleid baart de organisaties van het manifest zorgen: ‘Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig passend bij de eigen situatie. Wij maken ons zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod. Over de beschikbaarheid ervan. Over de wachtlijsten. Over de professionals die de hulp en zorg moeten bieden maar door het vele papierwerk, en krapte in bezetting, veel te weinig tijd hebben. We maken ons zorgen over de kinderen die niet passende hulp, te weinig aandacht en teveel verschillende hulpverleners krijgen. We maken ons zorgen omdat kinderen zo niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling’, schrijven de partijen in het manifest.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft in een open brief aan de regering laten weten dat zij overweegt om de jeugdzorgtaken van de gemeente weer terug te geven aan het Rijk als er onvoldoende geld bijkomt. Meer dan 250 wethouders van vele gemeenten onderschreven deze brief en hebben hun partijgenoten in de regering gevraagd meer geld beschikbaar te stellen. Wij vragen ons af of de CDA en VVD-wethouders uit Stichtse Vecht hun Haagse CDA en VVD-regeerders hierop hebben aangesproken.

Wat wil de SP?

Marktwerking in de (jeugd)zorg moet worden teruggedraaid. Er hoeft geen winst te worden gemaakt op de Jeugdzorg. Er moet voldoende plek zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is. Er is te weinig toezicht op de zorg die gemeenten inkopen voor jongeren. Hierdoor kan het voorkomen dat een gemeente geen specialistische zorg (voor slachtoffers van eer-gerelateerd geweld, anorexia of loverboys) inkoopt, omdat er bij de gemeente geen reëel beeld bestaat van de bestaande vraag hiernaar. Jongeren komen dan in de kou te staan. De huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden: Er moet een recht op jeugdzorg komen, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld wordt geoormerkt. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor hun jeugdzorgtaak.

Het is treurig dat we in Stichtse Vecht wat dat betreft met een gemeentebestuur zijn opgezadeld waar de eigen ego’s, de interne conflicten, het weglopen voor verantwoordelijkheden, het te vriend houden van grond- en onroerendgoedspeculanten zwaarder schijnt te wegen dan het opkomen voor je inwoners. Dit gemeentebestuur ziet blijkbaar als enige oplossing voor de jeugdzorgproblemen het geld weghalen bij een andere kwetsbare groep.

De SP Stichtse Vecht zal het gemeentebestuur de goede kant proberen op te jagen. Daarvoor hebben we uw steun keihard nodig, alleen kunnen we het niet.

Heb jij nu al last van toenemend ...

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 28-05-2019 09:36

Heb jij nu al last van toenemend #vliegverkeer boven #StichtseVecht? Onze fractie wil weten of openstelling van vliegveld #Lelystad ons nog meer hinder gaat bezorgen. En bovenal hoe het gemeentebestuur zijn invloed gebruikt bij de uitbreidingsplannen van #Schiphol. #Wegaanverder https://bit.ly/2HG0nwA

PvdA tweede partij in Stichtse Vecht ...

PvdA PvdA D66 CDA SGP SP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren ChristenUnie Stichtse Vecht 26-05-2019 21:37

PvdA tweede partij in Stichtse Vecht bij Europese verkiezingen #EP2019 Voorlopig aantal stemmen in absolute getallen per partij - Democraten 66 (D66): 1793 - CDA – Europese Volkspartij: 2545 - PVV (Partij voor de Vrijheid): 732 - VVD: 4501 - SP (Socialistische Partij): 469 - P.v.d.A./ Europese Sociaaldemocraten: 4039 - ChristenUnie-SGP: 1433 - GROENLINKS: 2169 - Partij voor de Dieren: 823 - 50PLUS: 900 - JEZUS LEEFT: 31 - DENK: 63 - De Groenen: 41 - Forum voor Democratie: 2531 - VandeRegio & Piratenpartij: 48 - Volt Nederland: 474

VVD de grootse bij de voorlopige ...

VVD VVD ChristenUnie SGP SP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Stichtse Vecht 26-05-2019 21:23

VVD de grootse bij de voorlopige uitslag in Stichtse Vecht voor Europese Verkiezingen. Lijst Politieke partij voorlopig aantal stemmen in absolute getallen 1 Democraten 66 (D66) 1793 2 CDA – Europese Volkspartij 2545 3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 732 4 VVD 4501 5 SP (Socialistische Partij) 469 6 P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 4039 7 ChristenUnie-SGP 1433 8 GROENLINKS 2169 9 Partij voor de Dieren 823 10 50PLUS 900 11 JEZUS LEEFT 31 12 DENK 63 13 De Groenen 41 14 Forum voor Democratie 2531 15 VandeRegio & Piratenpartij 48 16 Volt Nederland 474

Niet denken, maar doen: 28 en 29 mei staken voor een pensioen van fatsoen

SP SP Stichtse Vecht 26-05-2019 10:46

Het is u vast niet ontgaan: dinsdag 28 mei aanstaande leggen vervoerders in heel Nederland hun werk neer in de strijd voor een rechtvaardig pensioen. Op woensdag 29 mei volgen overige sectoren. SP Stichtse Vecht is solidair.

Hoewel de streekvervoerders in Utrecht in eerste instantie niet mee zouden doen aan de staking, hebben ook zij nu besloten zich bij de acties aan te sluiten. Daardoor ligt naar verwachting het openbaar vervoer in heel Nederland plat. FNV-woordvoerster Mariëtte van Dijk: "We weten dat het veel overlast zal veroorzaken die dag, maar het is één dag dat je er last van hebt. Een slecht pensioenakkoord is voor jaren en voor iedereen."

De dag erop leggen ook andere sectoren het werk neer. De Nederlandse werknemer laat deze week dus flink van zich horen: een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. De stakers eisen een bevriezing van de AOW-leeftijd, een jaarlijkse pensioenindexatie en een zeker pensioen voor zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten. Er vinden die woensdag actiebijeenkomsten plaats in Groningen, Arnhem, Den Haag en Eindhoven.

Ook de SP Stichtse Vecht sluit zich aan bij de werknemers: het is hoog tijd voor een rechtvaardig pensioen!

Gerrit Jan van den Berkhof overleden

CDA CDA Stichtse Vecht 24-05-2019 16:48

Op zondag 19 mei is Gerrit Jan van den Berkhof overleden op 68-jarige leeftijd. Van den Berkhof was 39 jaar een betrokken lid van het CDA. Van den Berkhof gold als iemand die zaken vasthoudend kon agenderen, en deed dit op een zeer innemende wijze. Hij kreeg zo veel voor elkaar. Snel internet in het buitengebied was zo’n onderwerp waar hij zich succesvol voor heeft ingespannen. Dit succes begon drie jaar geleden, toen hij in 2015 een email aan CDA-statenlid Derk Boswijk schreef over de trage up- en downloadsnelheid rondom zijn onderneming in Breukelen. Boswijk is toen aan de slag gegaan om in de provincie steun te krijgen om snel internet te realiseren in buitengebieden van de provincie Utrecht. En met succes. Vorig jaar kon er in Stichtse Vecht een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij Van Den Berkhof samen met de voormalig wethouder Frank van Liempdt en lokale ambassadeurs de komst van glasvezel vierden. Voor de jachthaven Ruimzicht in Breukelen, waar Van den Berkhof eigenaar van was, wilde hij dit snelle internet graag realiseren. Het was niet alleen nodig om het reserveringssysteem van de sloepen te laten werken, maar ook vond Gerrit Jan het belangrijk voor de bereikbaarheid van ouderen die zorg behoeven. Naast zijn actieve lidmaatschap bij het CDA, was Van Den Berkhof ook betrokken bij het Plassenschap Loosdrecht. CDA-Raadslid Pim van Rossum sprak voorafgaand aan de vergaderingen vaak met hem. Hij kreeg dan altijd weer een hoop huiswerk mee, waar hij “ook even naar moest kijken”. De flora en fauna van het gebied ging hem aan het hart. Van den Berkhof schroomde dan ook niet om het raadslid mee te nemen naar de nieuwe legakkers om daar te kijken en hier passievol over te vertellen.