Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4892 documenten

Energie in publieke handen

SP SP Stichtse Vecht 30-11-2023 14:33

In februari van dit jaar hebben Provinciale Staten een motie van de SP aangenomen om de mogelijkheden van een provinciaal energiebedrijf te onderzoeken. De nieuwe coalitie gaat hier nu mee aan de slag en treft voorbereidingen om een provinciaal warmtebedrijf op te richten. Wat de SP betreft is dit een belangrijkste eerste stap.

De plannen voor het warmtebedrijf zijn opgenomen in de Strategische College Agenda, die is voorgelegd aan Provinciale Staten. Navraag van de SP leert dat dit inderdaad het gevolg is van hun motie.

"Warmte is een belangrijk onderdeel van de energietransitie," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "We zijn dan ook blij dat dit in publieke handen komt. We streven er uiteraard naar dat ALLE energie publiek wordt, zodat we zelf kunnen bepalen over de koers en de tarieven en niet zijn overgeleverd aan de luimen van een groot bedrijf dat alleen maar winst wil maken. We zijn er dus nog niet, maar er wordt nu wel een grote stap gezet."

SP STEMMERS BEDANKT !

SP SP Stichtse Vecht 23-11-2023 20:55

We hadden op meer gehoopt en we hebben er ook in Stichtse Vecht hard voor gewerkt.Helaas gaat het niet lukken om met behulp van de Tweede Kamer Nederland socialer te maken.Dus acties buiten het parlement worden meer dan ooit nodig.

Bijna iedereen spreekt over een politieke aardverschuiving, maar feit is dat alle peilingen er hopeloos naast zaten. In veel landen zijn ze het peilingen-gehijg trouwens zat. Niet alleen in Frankrijk waar een week voor de verkiezingen geen peilingen gepubliceerd mogen worden maar ook in Griekenland, Spanje, Portugal en Engeland wordt het aan banden gelegd. Daardoor is de kans groter dat de inhoud op de eerste plaats komt. En niet het gespeculeer over wie de grootste wordt.

Hoe groot is die aardverschuiving nou eigenlijk?

https://stichtsevecht.sp.nl/nieuws/2023/11/sp-stemmers-bedankt

De partijen die zichzelf ‘rechts’ noemen hadden 62 zetels en nu 65, dus 3 meer. Partijen die zichzelf ‘niet links en niet rechts’ noemen hadden 55 zetels en nu 52, dus 3 minder.

De partijen die zichzelf ‘links’ noemen hadden 33 zetels en nu weer 33.

Dit zegt Lilian Marijnissen er over:

“Graag wil ik iedereen die SP heeft gestemd bedanken voor het vertrouwen. We zullen vol overtuiging samen met mensen de strijd voor een socialer Nederland voortzetten.Over de uitslag: voor de SP is die niet goed. We zullen  de komende tijd bespreken welke lessen we hieruit moeten trekken en hoe we verder gaan. Wellicht hebben mensen dit keer besloten op een partij te stemmen die de grootste kon worden en de SP was daar nu niet voor in de race.Mijn grootste zorg is dat met deze verkiezingsuitslag Nederland niet socialer gaat worden. En dat mensen die nu hopen te hebben gestemd voor sociale verandering teleurgesteld raken. Ik zie het als onze opdracht om te blijven strijden voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit”.

Financiele steun voor Speeltuin Maarssendorp

Lokaal Liberaal Lokaal Liberaal Stichtse Vecht 19-11-2023 10:44

In de raad van 7 november heeft de beheerder van de speeltuin de raad meegenomen in de financiële problemen die de speeltuin ervaart om deze veilig en verantwoord te houden voor alle spelende kinderen. Wethouder Van Vliet gaf aan dat er al gesprekken gaande waren om de speeltuin financieel te ondersteunen en dat de speeltuin snel geholpen kan worden met financiele middelen uit het leefbaarheidsbudget 2023.

De wethouder heeft snel gehandeld en met resultaat!

De gemeente ondersteunt de speeltuin met het aanvragen van deze gelden uit het leefbaarheidsbudget zodat de speeltuin ook heel snel een financieel impuls kan ontvangen om de toiletunit, de speeltoestellen en de bodem van het zwembad aan te pakken.

Lokaal Liberaal is blij met deze snelle aanpak want deze speeltuin is al jarenlang een prachtige plek voor kinderen om te spelen en daar moeten we als gemeente heel zuinig op zijn!

Klik op de foto voor het gehele artikel in VARnws van 19 november 2023.

SP SPANDOEK OPNIEUW DOELWIT

SP SP Stichtse Vecht 16-11-2023 16:53

Recent werd de SP banner op de fietsbrug bij Bisonspoor beklad.  Er zijn blijkbaar een paar gefrustreerde zielepoten bezig om de verkiezings-spandoeken van sommige partijen te stelen, te bekladden  en te beschadigen

Nadat de SP banner bij Zandweg Oostwaard werd gestolen was vervolgens de GL-PvdA banner aan de van Lingenlaan in Maarssen aan de beurt.

De verdwenen PvdD-banner op de Waverijnweg blijkt echter door de gemeente te zijn verwijderd omdat er geen vergunning was aangevraagd.  Maar ja, zijn er geen belangrijker zaken om op te handhaven?

En nu recent was onze SP banner op de fietsbrug bij Bisonspoor aan de beurt.

Het spandoek hebben we, om te repareren, tijdelijk verwijderd maar komt zeker weer terug.

Er zijn  politieke verschillen tussen de partijen, maar je blijft met je tengels van onze, maar ook van de spullen van andere partijen af.

We zijn hier best nijdig over want zo’n banner kost geld en de SP heeft geen rijke sponsers.

Er zijn geen gemeentelijke aanplakborden en sommigen krijgen al een rood waas voor de ogen als we tussen alle graffiti-wartaal op de bruggen over het A’dam Rijnkanaal een SP- poster plakken.

Dus deze spandoeken zijn de  enige manier om je als partij in Stichtse Vecht te laten zien. 

We doen  opnieuw aangifte bij de politie want het zijn geen zomaar baldadige vernielingen van onze spullen. We vinden dit ook een aanval op onze democratische rechten.

 

 

Kerkenvisie Stichtse Vecht.

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 16-11-2023 13:20

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1464980/450154/Kockengen_NH_Kerk.jpgCommissielid Johan Boele bracht op zaterdag 11 november namens de fractie ChristenUnie-SGP een bezoek aan deze bijeenkomst georganiseerd door de kerken in Stichtse Vecht. Op 19 december komt deze visie aan de orde in de gemeenteraad.

Er waren mensen uit de lokale politiek, kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters. De volgende thema’s kwamen aan de orde: Kerken, in beweging door Chris Schaapman van Kerk&Co, Kerkenvisie Stichtse Vecht door beleidsadviseur Valesca van den Bergh, Kerkgebouwen sluit je niet!? Maar hoe dan? en een workshop over “Hoe verduurzaam ik mijn kerk” en over “Best Practices”. De laatste over delen van ervaringen met o.a. transformaties van kerken in Stichtse Vecht. De ochtend gaf ons goede en nuttige informatie over dit onderwerp.

De kerkenvisie is een document wat een uitvoerige beschrijving geeft van de 39 kerkgebouwen in onze gemeente. Vanuit een breed scala aan criteria is gekeken naar de 'waarde' van kerkgebouwen in onze gemeente. Welke kerken zijn zo waardevol dat behoud ook voor de langere termijn zou moeten worden gegarandeerd. En voor welke kerkgebouwen geldt dat in mindere mate. Want alle kerkgebouwen instand houden is in financiel opzicht welhaast een schier onmogelijke opgave.

Wij realiseren ons maar al te goed dat kerkgebouwen ook emotionele waarde hebben. Huwelijken zijn daar gesloten of ingezegend, kinderen zijn daar gedoopt, een boven alles uitstekende kerktoren weer zien geeft een gevoel van thuiskomen, zondagse erediensten waar je goede herinneringen aan hebt.

Uiteindelijk moeten we met elkaar over dit ondewerp nadenken omdat steeds meer kerkgenootschappen het onderhoud van hun kerk nog maar ternauwernood kunnen betalen of dat kerkgebouwen helemaal leeg komen te staan. Dat laatste geeft ons als fractie te denken. Hoe mooi zou het zijn geweest wanneer deze visie om die redenen niet nodig zou zijn.

Open Nieuwstraat Kockengen

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 14-11-2023 13:15

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1464972/450154/Nieuwstraat Kockengen.jpgCommissielid Johan Boele was vrijdag 10 november namens de fractie ChristenUnie-SGP aanwezig bij de 'Open Nieuwstraat Kockengen'. Daarmee laten we zien dat we oog hebben voor de kernen in onze gemeente met haar inwoners en ondernemers

Er was een hartelijk welkom door de ondernemers met erwtensoep een patatje of een kopje koffie. Voor iedereen was er wel iets bij.

In Kockengen, een van de woonkernen in Stichtse Vecht, zien we gelukkig nog actieve ondernemers die al hun energie inzetten om er voor de dorpsbewoners te willen zijn. Voor het dorpsleven, voor de onderlinge contacten, voor je dagelijkse boodschappen. Maar ook voor begeleiding van je verbouwing en je financieel advies. Het is er gewoon allemaal in Kockengen.

Er was gesprek tussen ondernemers en bewoners maar ook met de mensen van de lokale politiek.Het deed ons goed om ook daar en op die wijze elkaar te horen en te zien.

Wij vinden dat de gemeente moet doen wat in haar vermogen ligt om de leefbaarheid in de woonkernen van Stichtse Vecht op peil te houden. Maar onze dank gaat toch vooral uit naar mensen en bedrijven als Bloemsierkunst Carolien, Regiobank, Goed werk winkel, Abrona kunst en koffie, Slagerij Henk Langelaar, Henriette’s Kapsalon en Rijking Bouwkundig advies.

Goedbezochte avond Vrouwen zijn De Maatschappij

SP SP Stichtse Vecht 13-11-2023 12:48

De grote zaal van het Bonifatiushuis was donderdagavond goed gevuld met belangstellenden.

Lianne Aartzen, verbonden aan de Universiteit van Utrecht deed uit de doeken wat er allemaal een rol speelt in de keuzen die ouders maken op het gebied van werk en zorgtaken.

Ze liet publiek aan den lijve ervaren hoe onze hersenen op dit gebied geprogrammeerd zijn. Vooral door wat we zien wordt ons gedrag beïnvloed en vormen wij ons oordeel over anderen.

De verwachtingen over mannen en vrouwen spelen daarbij een grote rol,  evenals ons taalgebruik. 

Er is verschil in het ervaren van schuldgevoel tussen mannen en vrouwen als het om de combinatie werk en zorgtaken gaat. Studies daarover laten opmerkelijke verschillen en oorzaken zien. Er komt ook nog onderzoek naar hoe dat zit bij de lage inkomensgroepen, waar het voor vrouwen niet een keus is om buitenhuis te werken, maar een must.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor:

- Werkgevers: erkennen dat medewerkers een privéleven hebben naast het werk; 

- De Overheid: in het wel of niet faciliteren van de deeltijdwerkcultuur;

- Zorgprofessionals: zij kunnen hun invloed laten gelden op momenten dat de verdeling van zorgtaken door ouders gemaakt wordt;

- Ouders: het gesprek met elkaar aangaan, wie doet wat;

Het onderwerp deed voldoende stof opwaaien, zeker in het gesprek met de panelleden die ieder vanuit een eigen achtergrond keuzes hebben gemaakt. Een goed netwerk is onontbeerlijk zo blijkt, zeker in kwetsbare situaties. 

Deze bijeenkomst stond niet op zichzelf. De organiserende partijen GroenLinks, PdvA, SP en VVD zullen nog meer van zich laten horen.

 

Gaat opknapbeurt Maarsseveensevaart door?

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 13-11-2023 09:01

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1464806/450154/Maarsseveensevaart.jpegTijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 kwam onder andere de renovatie van de Maarsseveensevaart aan de orde. Deze weg is al lange tijd toe aan een stevige opknapbeurt. Maar de Bewoners Belangen Bethune en Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maken zich zorgen of het er van gaat komen.

Op 5 oktober was onze fractie, samen met enige andere raadsleden, aanwezig bij een door de belangenverenigingen georganiseerd informatiemoment langs de Maarsseveensevaart. Daar werd ons duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk deze opknapbeurt is en welke verwachtingen er in het verleden waren gewekt. Wij realiseren ons maar al te goed dat de opkanpbeurt die daar nodig is niet zo maar even kan worden gerealiseerd. Er is nog enig verder onderzoek nodig. Maar de belangrijkste zorg was of, wanneer dit onderzoek zou zijn afgerond, de aanbesteding ook werkelijk zou kunnen worden opgestart.

Uit de Programmabegroting 2024 werd niet voldoende duidelijk of de financiële middelen, nodig voor het opknappen van de Maarsseveensevaart daarin wel waren opgenomen. De betrokken bewoners hadden zich in grote getale gemeld bij de raadsvergadering van 7 november 2023 waar deze Programmabegroting zou worden behandeld. De motie, die deze zekrheid zou moeten bieden, werdunaniem aangenomen. Toch zorgde een woordspeling van de wethouder nog voor enige verwarring.

Daarom heeft onze fractie (nogmaals) de vraag gesteld of, wanneer in 2024 alles wat nodig is om een aanbesteding te kunnen starten gereed is, het geld niet een allerlaatste belemmering zal vormen om ook daadwerkelijk te starten. De wethouder deed (nogmaals) de toezegging dat wanneer er kan worden gestart de beschikbaarheid van budget niet de belemmerende factor zal zijn.

Onze fractie denkt dat met deze motie en toezegging er voldoende zekerheid is op de continuering van dit project.

Och wee och wee, de onwaarheden van de SP.

Lokaal Liberaal Lokaal Liberaal Stichtse Vecht 08-11-2023 16:38

Op de site van de SP is vandaag een heel treurig artikel te lezen dat de coalitie tegen de motie -Jeugd heeft de toekomst- heeft gestemd en daarmee de indruk wil wekken dat de coalitie niet met jongeren in gesprek zou willen.

Wat de SP verzuimt te vertellen dat de wethouder reeds had toegezegd dat dit gesprek in december 23 of januari 24 zal gaan plaatsvinden en de motie daardoor overbodig was. Dat was de reden voor de coalitie partijen om tegen te stemmen. Iets wat al uitgevoerd wordt hoef je niet aan het college op te dragen.

Maar dat is natuurlijk niet wat de SP wil laten horen die vinden het duidelijk leuker om desinformatie te verspreiden en de indruk te wekken dat de hele wereld tegen de SP is.