Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

4663 documenten

Vertrek voorzitter D66 Stichtse Vecht

D66 D66 Stichtse Vecht 08-09-2020 19:12

Tot onze spijt heeft onze voorzitter, Martin ten Cate, om hem moverende redenen, besloten zijn rol als voorzitter van onze afdeling neer te leggen. Martin hecht er overigens aan te benadrukken dat zijn besluit geenszins te maken heeft met de gang van zaken binnen Stichtse Vecht.

Martin heeft in tijden die voor ons niet makkelijk waren het voortouw genomen en weer een groep talentvolle mensen gemotiveerd zich in te zetten voor D66 in Stichtse Vecht.

Namens het bestuur willen we Martin dan ook van harte bedanken voor zijn rol en enorme inzet als voorzitter!

We zijn nu per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter. Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die geknipt zou zijn voor deze rol? Laat dan een bericht achter via deze website.

The post Vertrek voorzitter D66 Stichtse Vecht appeared first on D66 Stichtse Vecht.

Welke kennis en kunde hebben we als D66 Stichtse Vecht in huis?

D66 D66 Stichtse Vecht 07-09-2020 19:10

Het bestuur wil graag met een enquête (klik hier) peilen welke kennis en kunde er aanwezig is onder de leden. Niet in de laatste plaats om deze te kunnen benutten in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Vult u hem als (aankomend) D66 lid in Stichtse Vecht ook in?

Op woensdag 23 september zal namelijk de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Stichtse Vecht gehouden worden. We gaan stil staan bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. We geven uitleg over de routekaart op weg naar de verkiezingen en wat betekent dit voor onze mooie vereniging. Het voorbereiden op de verkiezingen is een pad waar we samen als vereniging ons hard voor gaan maken!

The post Welke kennis en kunde hebben we als D66 Stichtse Vecht in huis? appeared first on D66 Stichtse Vecht.

Stichtse Vecht rechtsaf | Stichtse Vecht

GroenLinks GroenLinks CDA Stichtse Vecht 20-08-2020 00:00

Volgens GroenLinks laat nieuw college zijn ware rechtse gezicht al zien.

Lokaal Liberaal mag met het toetreden tot het college een paar sociale kroonjuwelen opgewaardeerd hebben, maar daarmee wordt het gezicht van dit nieuwe college niet bepaald socialer. Sterker, GroenLinks ziet nu al de signalen dat het nieuwe college zich minder bekommert om de kwetsbare burgers in onze gemeente.

Het lijkt op het eerste oog mee te vallen. Zo heeft Lokaal Liberaal het mantelzorgcompliment weer in het collegewerkprogramma teruggebracht door de introductie van een voucher die in 2021 en 2022 bij de lokale middenstand ingeleverd kan worden. Daarmee is haar achterban en, zo men wil, ieders achterban, van deze pijnlijke bezuiniging verlost. Althans zo lijkt het en zo wordt het 'geframed'.

Voucher voor mantelzorgers tijdelijk doekje voor het bloeden

De werkelijkheid is echter dat dit sympathieke gebaar uit incidentele middelen gefinancierd wordt en slechts in de verte lijkt op het oorspronkelijke compliment. En dat kan ook niet anders, want onze gemeente komt geld tekort, veel geld. Het is geen herinvoering van het mantelzorgcompliment. Het is een tijdelijk doekje voor het bloeden, vooral bedoeld voor de goede sier.

Door de coronacrisis zijn de financiële perspectieven nog slechter dan dat we in 2019 voorzagen. Ook toen wisten we al dat er grote tekorten dreigden, met name binnen het sociaal domein. Elke geste die gemaakt wordt in het aangepaste collegewerkprogramma van deze nieuwe rechtse coalitie, zal financieel gedekt moeten worden. Het college kan dus eigenlijk helemaal geen cadeaus weggeven.

Hoe sociaal is eigen bijdrage voor gehandicaptenparkeerplaats?

Interessant is hoe de komende twee jaren dit college zijn sociale, inclusieve imago dan ook op zal houden. Iedereen moet mee kunnen doen, is het adagium. Dat vraagt bewuste en sociale keuzes, terwijl er onherroepelijk bezuinigd moet worden.

Om te bezuinigen gaat dit rechtse college, zo vreest GroenLinks, willekeurig schrappen in de voorzieningen en wordt hierbij voorbijgegaan aan de effecten op de meest kwetsbaren in onze samenleving.

De eerste blijk daarvan is de nieuwe invoering van de eigen bijdrage voor een parkeerplaats voor gehandicapten. Hiermee bezuinigt het college naar verwachting 20.400 euro.

Pas twee jaar geleden is besloten dat een gehandicaptenparkeerplaats op kosten van de gemeenten wordt aangelegd voor mensen die daar recht op hebben, nota bene met enthousiaste steun van de huidige CDA-wethouder Sociaal Domein mevrouw Veneklaas. Dit beleid is effectief, want zo’n 40 tot 50 inwoners maken er momenteel gebruik van.

Nog slechts vijf aanvragen

Door de eigen bijdrage weer in te voeren (€ 510 euro) zal het aantal mensen dat een gehandicaptenparkeerplaats zal aanvragen volgens de gemeente teruglopen naar vijf. 

Jaarlijks zullen dus nog slechts vijf mensen een aanvraag indienen terwijl veertig mindervalide mensen in onze gemeente zullen afzien van een dergelijke parkeerplaats. Louter vanwege de kosten, niet omdat ze als door een wonder weer valide zijn. Kassa voor het college: de eerste 20.400 euro is binnen.  

De fractie van GroenLinks is overigens van mening dat een eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerplaats inkomensafhankelijk gemaakt moet worden.

__________________________________________________________________________________________________

Voor vragen kunt u contact opnemen met Albert Gemke, fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht via a.gemke@planet.nl

Veerse Meer vol?

CDA CDA Stichtse Vecht 29-07-2020 10:32

Maandag 27 juli - GOES - Veel mensen vinden van wel! Met enige regelmaat doe ik op mijn oude racefiets (1984) een rondje Veerse Meer. En dan is het maar net in welk jaargetij en hoe het weer is om te constateren of er sprake is van een vol Veerse Meer. In mijn beleving is het vaak stil en soms gezellig druk en een enkele keer druk. Dat betreft dan de situatie op het water; maar hoe is de situatie aan de oevers? Welnu; naar mijn beleving niet veel anders. Er zijn stille verlaten stukken oevers met mooie natuur- en landbouwgebieden. Echter bijvoorbeeld aan de Veerse Dam kan het goed druk zijn, met name in de bouwvak vakanties liggen er binnenvaartschepen en wordt er veel gesurft en andere vormen van watersport beoefend. Ook bij de Zandkreek kan het in de zomer soms druk zijn met volle sluisdoorvaarten, waardoor de verkeerslussen hun waarde aantonen. Dus wat is vol? Het is maar net waarmee je vergelijkt en welk gevoel je erbij hebt. Recreatie Wolphaartsdijk is de toeristische “hotspot” van onze gemeente. Daar is de laatste decennia het e.e.a. gebeurd op het gebied van recreatie. Denk aan de jachthaven, de Piet, de Schelphoek, de Campings waaronder nu één met mooie plaatsen voor Campers, de nieuwe Veerstijger en de ontwikkeling van het park de “Veerse Kreek”. Toch kan er nog een tandje bij, met het plan “Opwaardering Recreatiezone Wolphaartsdijk”. Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsverbetering voor zuidoostelijk gebied aan het Veerse Meer. Dit is goed voor de toeristen in Wolphaartsdijk en niet in de laatste plaats voor de ondernemers, die daardoor in het dorp hun bestaan houden. Dus goed voor de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Zijn nieuwe ontwikkelingen bij voorbaat uitgesloten? Het CDA vindt van niet. Wel moeten ze iets toevoegen aan de bestaande zaken en moeten ze passen in Wolphaartsdijk. Kwalitatieve verbeteringen moeten altijd met een positieve insteek worden benaderd. Dit geldt zowel voor de initiatieven van bewoners, maar zeker ook van ondernemers. De plannen van de Zuidschor en de Zuidvlietpolder kunnen daar zeker aan bijdragen. Samen met de gemeentelijke plannen wordt Wolphaartsdijk mooier en aantrekkelijker. Ook als de grote plannen van Middelburg en de kleinere plannen van Veere en Noord-Beveland doorgaan moet er ruimte zijn voor het opwaarderen van onze Goese recreatiezone in Wolphaartsdijk, waarvoor natuurlijk voldoende draagvlak moet zijn. Daar staat of valt immers ieder initiatief mee! Gebiedsvisie Veerse Meer De oude visie van 2004 volstaat niet voor de ontwikkelingen tussen 2020 en 2030. In aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie wordt er gewerkt aan de Gebiedsvisie Veerse Meer. De groei van de recreatie aan de Zeeuwse kust wordt beperkt, waardoor er meer landinwaarts wordt gekeken naar mogelijkheden voor de recreatie in onze provincie. De Gebiedsvisie Veerse Meer wordt met alle betrokken stakeholders ontwikkeld en gaat een leidraad vormen voor de ontwikkelingen in en rondom het Veerse Meer. Evenwicht tussen Natuur, Cultuur, Wonen, Ondernemen en Landbouw is hierbij van het grootste belang. Kleinschalige lokale ontwikkelingen hebben de voorkeur en de grens voor grootschalige projecten is bereikt. Bij het doorgaan van alle (grote) plannen rondom het Veerse Meer is de verkeersdoorstroming van het grootste belang. Iedere gemeente zal dan ook zoveel mogelijk zijn eigen verantwoording moeten nemen, om niet alleen de lusten maar ook de (verkeers) lasten te dragen. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Izaäk Melse CDA fractielid

Bedroefd zijn wij over het overlijden van ons erelid

D66 D66 Stichtse Vecht 13-07-2020 18:18

https://stichtsevecht.d66.nl/2020/07/13/bedroefd-zijn-wij-over-het-overlijden-van-ons-erelid/Condoleance Marjo van Dijk-Witjas

 

Met een grote betrokkenheid heeft Marjo zich 52 jaar lang ingezet voor D66. Als gemeenteraadslid, lijsttrekker en wethouder heeft zij vele jaren een belangrijke rol gehad in het gemeentebestuur van Breukelen.

Marjo is als wethouder o.a. verantwoordelijk geweest voor:

De heropening van Sport en Recreatiecentrum ‘t Kikkerfort in 1990 nadat deze in 1988 was afgebrand; Opening van Ollekebolleke, het eerste kinderdagverblijf in Breukelen; Besluit tot bouw van de sporthal annex bibliotheek in Kockengen.

Marjo was ook jarenlang lid van de bezwaarcommissie van Breukelen.

Na de herindeling bleef Marjo geïnteresseerd en sociaal betrokken als lid. Marjo was een vrouw van het volk, die precies wist wat er speelde en leefde binnen de gemeenschap.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie en dierbaren en wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Dag lieve Marjo!

 

Bestuur D66 Stichtse Vecht

The post Bedroefd zijn wij over het overlijden van ons erelid appeared first on D66 Stichtse Vecht.

CDA Stichtse Vecht stelt vragen over ophalen plastic afval

CDA CDA Stichtse Vecht 07-07-2020 19:18

In de gemeente Stichtse Vecht wordt nu in een aanzienlijk deel van de gemeente al omgekeerd ingezameld. Er wordt zo steeds meer plastic, metaal en drankpakken (PMD) opgehaald. We horen geregeld en merken zelf in de praktijk dat de PMD containers snel vol zitten. We vragen ons als CDA fractie af of de frequentie van ophalen (nu eens per maand) niet kan worden verhoogd. Ook voor het deel van de gemeente dat plastic nu nog in zakken inzamelt, loopt het aantal zakken met PMD afval snel op. Verhoging van de ophaalfrequentie kan naast dat het betere service naar de inwoners is, ook bijdragen aan meer inkomsten, omdat mensen nog beter gaan scheiden. Daarom heeft fractievoorzitter Klaas Overbeek vragen gesteld aan het college van B&W om kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken voor het vaker ophalen van het plasticafval. Afhankelijk van de antwoorden willen we in gesprek met de overige raadsfracties om de ophaalfrequentie te verhogen.

In gesprek over discriminatie en geweld

ChristenUnie ChristenUnie SGP Stichtse Vecht 27-06-2020 15:35

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1317104/450154/Discriminatie.jpgVia de koffieautomaat, via de plinten, in de wandelgangen, op allerlei plekken hóór je dat er angst is om jezelf te zijn. De ChristenUnie-SGP wil graag in gesprek met inwoners van Stichtse Vecht die dit (aan den lijve) ondervinden.

De cijfers wijzen uit 'dat het wel meevalt' in Stichste Vecht. Er zijn nauwelijks meldingen van discriminatie afkomstig uit Stichtse Vecht. Maar kloppen deze cijfers wel? Want stel dat er wel meer geweld plaatsvindt met discriminatie als aanleiding of reden maar dat er angst is om dit te melden of dat je het idee hebt dat het geen zin heeft. Tja, dan blijft het onder de radar. Dan blijft de indruk bestaan dat het allemaal 'wel mee valt'. Als fractie kunnen wij misschien meer doen dan ervan uitgaan dat de cijfers wel zullen kloppen. 

Dus doen wij een dringende oproep aan mensen die hiermee ervaring hebben, met ons in gesprek te gaan, jouw verhaal te vertellen, jouw ervaringen te delen. Waarom loop je niet hand in hand? Wat krijg je te horen naar aanleiding van je huidskleur? Wat moet je doorstaan vanwege je overtuiging? Wat ging er mis omdat er met jouw persoonlijke situatie geen rekening werd gehouden? Is het bij woorden gebleven of ging het verder? Vertel het ons...!

Wat we met deze verhalen gaan doen? Om te beginnen niets als jij dat niet wilt. Maar we hebben dan als fractie wel een beter beeld bij wat er werkelijk speelt. Misschien kunnen we er meer mee. Dat bespreken we natuurlijk graag met jou. Wij willen aan het daglicht brengen wat niet door de beugel kan. We willen met jouw verhaal inwoners van Stichtse Vecht bewust maken van een werkelijkheid die misschien niet zichtbaar is. Jouw verhaal kunnen we misschien gebruiken om een verandering teweeg te brengen. Geweld met discriminatie als reden kán gewoon niet.

Wil jij met ons in gesprek, jouw verhaal vertellen? Wil jij met ons meedenken over een manier om aandacht te krijgen voor geweld met discriminatie als reden? Wil jij met ons meedenken hoe we dit geweld terugdringen? Neem in dat geval contact op met Ike Roetman (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, 0621524473). Doe dat telefonisch zodat we eerst kunnen afspreken of en hoe we het gesprek gaan voeren. We zien nog wel of en wat jij met ons zou willen betekenen in de strijd tegen geweld vanwege discriminatie.

3 redenen tegen Gokpensioen

SP SP Stichtse Vecht 21-06-2020 14:42

In dit filmpje legt Bart van Kent uit waarom we tegen het nieuwe pensioenakkoord zijn.  

Inburgering, stappen in de goede richting

ChristenUnie ChristenUnie SGP Stichtse Vecht 18-06-2020 09:36

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1316404/450154/inburgerenDat vluchtelingen naar ons land komen is soms bittere noodzaak. Daarom moeten wij er alles aan doen om hen behoorlijk op te vangen. Maar inzet van de kant van nieuwe inwoners is ook zeer gewenst. De gemeente heeft nu nog te weinig invloed maar daarin komt verandering.

De ChristenUnie-SGP stelde eind 2017 al vragen over de stand van zaken bij de gemeente met betrekking tot inburgering (zie nieuwsbericht op RTV Stichtse Vecht). De resultaten waren ronduit teleurstellend. In oktober 2018 is een amendement van de ChristenUnie-SGP en Maarssen2000 aangenomen die het collee opdracht geeft zich in te zetten voor meer invloed op inburgering (zie het betreffende amendement).

En dan nu berichten over een 'Intensievere samenwerking rond inburgering in de regio Utrecht' (zie nieuwsbericht op VARNWS). We zijn blij dat er stappen worden gezet maar aan de andere kant blijven we ook kritisch. Papier is geduldig. De praktijk is weerbarstig. En je hebt best een lange adem nodig om iets te bereiken.

Inburgeren is niet alleen goed voor nieuwe inwoners maar ook voor hen die het huis 'Stichtse Vecht' gastvrij willen openstellen maar dan wel graag inzet, moeite en resultaat willen zien. We zullen deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen.