Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht over CDA inzichtelijk

148 documenten

CDA pleit voor verbod lachgas bij evenementen

CDA CDA Partij voor de Vrijheid PvdA Stichtse Vecht 10-09-2019 05:48

bron foto: NOSHet CDA Stichtse Vecht wil dat het college lachgas gaat verbieden bij evenementen, naar voorbeeld van andere gemeenten zoals Den Bosch, Rotterdam en Alkmaar. CDA-raadslid Pim van Rossum roept de gemeente in een motie op om het verbod op te nemen in de evenementenvergunning, om zo organisatoren medeverantwoordelijk te maken voor de handhaving. In de motie roept het CDA ook op om te pleiten bij het Rijk voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen. “Het gebruik van lachgas neemt de laatste jaren toe en er kan tegelijkertijd niet wettelijk tegenop getreden worden. Het heeft een heel onschuldig imago, maar daar moeten we vanaf”, aldus Van Rossum. De CDA’er wijst in zijn motie op het Trimbos instituut dat voorlichting geeft over de gezondheidsrisico’s zoals mogelijke schade aan de ontwikkeling van de hersenen. Van Rossum, zelf docent op een middelbare school, pleit ook voor meer voorlichting aan jongeren op middelbare scholen, MBO’s en in jongerenprogramma’s. “Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren, maar ze weten vaak weinig van de risico’s. Naast handhaving is dus ook meer voorlichting noodzakelijk om jongeren en hun ouders op de gevaren te wijzen”. De motie van het CDA staat op de agenda van de vergadering Commissie Sociaal Domein op 8 oktober 2019. De motie volgt op eerdere vragen van de PvdA en de PVV aan het college, waarop het college heeft aangegeven bekend te zijn met het probleem, maar optreden tegen het gebruik niet mogelijk is. “Motie Lachgas is geen lachertje” De Raad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 3 september 2019. Constaterende dat: Het gebruik van lachgas de laatste jaren toeneemt;Lachgas legaal is en er niet wettelijk tegen opgetreden kan worden;Op antwoorden van vragen (gesteld op 13-08-2018) van PvdA Stichtse Vecht blijkt dat het college ook lachgasgebruik onwenselijk acht;Het Trimbos-instituut concludeert dat het recreatief gebruik van lachgas verscheidene gezondheidsrisico’s met zich meebrengt;Het Trimbos-instituut tevens concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren en dat het lachgasgebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar); Lege lachgaspatronen tot vervuiling van de openbare ruimte en derhalve overlast leiden; De gemeente Utrecht op het punt staat om lachgas, op sommige plaatsen, te gaan verbieden. Overwegende dat: Het gebruik van lachgas, bijvoorbeeld bij groepsgewijs gebruik, kan leiden tot het verstoren van de openbare orde;Handhaving handvatten aangereikt moet krijgen, om bij hinder voor personen of het verstoren van de openbare orde, in te kunnen grijpen; Gezondheid een belangrijk goed is en de (lokale) overheid een taak heeft in het bewaken daarvan. Verzoekt het college: Om lachgas te verbieden tijdens evenementen, naar voorbeeld van andere gemeenten zoals Rotterdam, Den Bosch en Alkmaar. Door het verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning worden organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk voor handhaving;In gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen;De risico’s en gevolgen van het recreatief gebruik van lachgas te betrekken bij voorlichting op middelbare scholen, MBO-instellingen en jongerenprogramma’s. Pim van Rossum Raadslid CDA Stichtse Vecht

Inkrimping van het OV? Nee! SP Stichtse Vecht roept andere partijen op tot verzet

SP SP GroenLinks CDA ChristenUnie PvdA Stichtse Vecht 07-07-2019 11:49

Het openbaar vervoer in onze gemeente verloedert. In eerdere berichten op deze website heeft u al kennis kunnen maken met de tweestrijd tussen het grote geld en de belangen van onze inwoners op het gebied van openbaar vervoer. De SP roept de andere partijen op een duidelijke grens te trekken.

De gevestigde orde luistert nu eindelijk eens naar de inwoners van onze gemeente: het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken tegen de inkrimping van lijn 5. Dat weerhoudt Qbuzz en de Provincie er echter niet van verder te bezuinigen op ons openbaar vervoer. In een open brief aan de lokale besturen en raadsfracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie roept de SP Stichtse Vecht hen op zich te verzetten tegen de inkrimping en flexibilisering van het openbaar vervoer in onze gemeente.

Open brief aan de besturen en raadsfracties van PvdA, GL, CDA en CU in Stichtse Vecht.

Beste Raads- en Bestuursleden,

Zoals bekend dreigt er weer een verslechtering van het openbaar vervoer in onze gemeente. Eerder werden al haltes van buslijn 524 in Breukelen geschrapt, nu is lijn 5 door Zandweg-Oostwaard aan de beurt. Gelukkig heeft het gemeentebestuur, ook gesteund door uw fracties, zich duidelijk  uitgesproken tegen de voorgenomen inkrimping van lijn 5. De Wethouder zou dit ook aan het Provinciebestuur melden. Inmiddels lijken busexploitant Qbuzz en de Provincie (opdrachtgever van Qbuzz) een nieuw plannetje voor te koken: lijn 5 in Zandweg-Oostwaard wordt dan vervangen door een soort regio-flex-tax-bus met bijbetaling. Eventueel met vrijwilligers als chauffeur.

Wij krijgen niet de indruk dat een internationaal bedrijf  (Qbuzz is voor 100% eigendom van de Italiaanse vervoersmaatschappij BusItalia, een onderdeel van de Ferrovie dello Stato Italiane, dat volledig in handen is van de Italiaanse staat) oprecht geïnteresseerd is in goed openbaar vervoer voor Stichtse Vecht. Het lijkt er op dat zij vooral geïnteresseerd is in een maximaal “verdienmodel”.

In andere regio’s wordt met flex-busjes geëxperimenteerd en het lijkt daar een compleet fiasco  te worden. Lange wachttijden, geen vaste opstapplaatsen, extra ritprijs, en slechte aansluitingen met reguliere lijndiensten leiden ertoe dat mensen steeds minder gebruik maken van dit flex-OV en meer de auto gaan gebruiken. En dat geeft dan weer aanleiding om na enige tijd ook deze flex-bus volledig op te doeken. Voor minder mobiele ouderen en andere mensen die slecht ter been zijn, betekent het dat ze meer geïsoleerd raken buiten de samenleving in plaats van er zo lang mogelijk aan deel te nemen.

 Wij hebben op 10 juni bij de Provincie onderstaande vragen ingediend:

Stemmen GS (Gedeputeerde Staten)  en PS (Provinciale Staten)  in met de tussentijdse wijziging in de dienstregeling van lijn 5?

Zijn GS en PS het met ons eens dat de OV-bereikbaarheid van onze kleine kernen van groot belang is voor de inwoners?

Zijn er, naast lijn 5, nog andere buslijnen in onze gemeente waarvan de dienstregeling bedreigd wordt?

Hoe verhoudt de nu door Qbuzz voorgenomen inkrimping van buslijn 5 zich tot het nieuwe collegeakkoord? 

Wat gaan GS en PS er aan doen om buslijn 5 niet in te krimpen bij Zandweg-Oostwaard? 

Wij kregen geen direct antwoord op deze vragen, behalve de mededeling dat de Provincie op 17 september een definitief besluit neemt. Wij zijn echter erg ongerust over dit nog onbekende besluit. Als SP afdeling Stichtse Vecht zijn wij niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd, echter wel in de Provinciale Staten. Daarom hebben wij onze Statenfractie hierover goed geïnformeerd en deze zal al het mogelijke  doen om de geplande inkrimping van het OV tegen te houden. Wij vragen u in deze open brief om hetzelfde te doen en de Statenleden en Gedeputeerden van uw partij op te roepen deze inkrimping in Zandweg-Oostwaard tegen te houden en ons openbaar vervoer niet te laten vervangen door een soort flex-bus, die gedoemd is na enige tijd helemaal te worden uitgefaseerd.

Namens het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht,Tineke de Vries, voorzitter

PvdA tweede partij in Stichtse Vecht ...

PvdA PvdA D66 ChristenUnie SGP SP Partij voor de Vrijheid CDA VVD Partij voor de Dieren Stichtse Vecht 26-05-2019 21:37

PvdA tweede partij in Stichtse Vecht bij Europese verkiezingen #EP2019 Voorlopig aantal stemmen in absolute getallen per partij - Democraten 66 (D66): 1793 - CDA – Europese Volkspartij: 2545 - PVV (Partij voor de Vrijheid): 732 - VVD: 4501 - SP (Socialistische Partij): 469 - P.v.d.A./ Europese Sociaaldemocraten: 4039 - ChristenUnie-SGP: 1433 - GROENLINKS: 2169 - Partij voor de Dieren: 823 - 50PLUS: 900 - JEZUS LEEFT: 31 - DENK: 63 - De Groenen: 41 - Forum voor Democratie: 2531 - VandeRegio & Piratenpartij: 48 - Volt Nederland: 474

Gerrit Jan van den Berkhof overleden

CDA CDA Stichtse Vecht 24-05-2019 16:48

Op zondag 19 mei is Gerrit Jan van den Berkhof overleden op 68-jarige leeftijd. Van den Berkhof was 39 jaar een betrokken lid van het CDA. Van den Berkhof gold als iemand die zaken vasthoudend kon agenderen, en deed dit op een zeer innemende wijze. Hij kreeg zo veel voor elkaar. Snel internet in het buitengebied was zo’n onderwerp waar hij zich succesvol voor heeft ingespannen. Dit succes begon drie jaar geleden, toen hij in 2015 een email aan CDA-statenlid Derk Boswijk schreef over de trage up- en downloadsnelheid rondom zijn onderneming in Breukelen. Boswijk is toen aan de slag gegaan om in de provincie steun te krijgen om snel internet te realiseren in buitengebieden van de provincie Utrecht. En met succes. Vorig jaar kon er in Stichtse Vecht een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij Van Den Berkhof samen met de voormalig wethouder Frank van Liempdt en lokale ambassadeurs de komst van glasvezel vierden. Voor de jachthaven Ruimzicht in Breukelen, waar Van den Berkhof eigenaar van was, wilde hij dit snelle internet graag realiseren. Het was niet alleen nodig om het reserveringssysteem van de sloepen te laten werken, maar ook vond Gerrit Jan het belangrijk voor de bereikbaarheid van ouderen die zorg behoeven. Naast zijn actieve lidmaatschap bij het CDA, was Van Den Berkhof ook betrokken bij het Plassenschap Loosdrecht. CDA-Raadslid Pim van Rossum sprak voorafgaand aan de vergaderingen vaak met hem. Hij kreeg dan altijd weer een hoop huiswerk mee, waar hij “ook even naar moest kijken”. De flora en fauna van het gebied ging hem aan het hart. Van den Berkhof schroomde dan ook niet om het raadslid mee te nemen naar de nieuwe legakkers om daar te kijken en hier passievol over te vertellen.

Themabijeenkomst “Wonen in Stichtse Vecht”: Denk mee over de toekomst van onze gemeente

CDA CDA Stichtse Vecht 13-05-2019 04:26

De woningnood is voor veel burgers een groot probleem. Geschikte woningen voor middeninkomens en starters op de woningmarkt zijn bijna niet voorhanden. Wat betekent dit voor mensen die willen blijven wonen in onze gemeente? Kunnen jongeren straks nog wel een huis vinden? Het CDA Stichtse Vecht organiseert een bijeenkomst over dit thema op maandag 20 mei waarbij iedereen van harte welkom is. Tijdens de avond zullen sprekers aan het woord komen over het actualiseren van de woonvisie van de gemeente Stichtse Vecht. Deze visie staat op de politieke agenda van 2019. Ook zal worden gesproken over de rol van de provincie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo wil de provincie 21.000 woningen bijbouwen in de komende 3 jaar. Initiatieven lopen echter soms vast op ruimtegebrek of financiële onhaalbaarheid. Tijdens de interactieve avond zullen verschillende sprekers een inhoudelijke bijdrage leveren. Onder meer Mark Drost, directeur van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, zal praten over zijn visie om voldoende duurzame en betaalbare woningen te kunnen realiseren. De bijeenkomst vindt plaats in het Verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 43, 3628 ES Kockengen. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang is 20.15 uur. Na afloop van de bijeenkomst, rond de klok van 22 uur, is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Meer aandacht voor belangen van mensen met een beperking

CDA CDA Stichtse Vecht 11-05-2019 06:48

Het CDA stelt vragen aan het college over de voorzieningen voor mensen met een beperking. Mede naar aanleiding van de insprekers in de raadsvergadering op 3 april vraagt de fractie zich af hoe de belangen van mensen met een beperking worden meegenomen in het ontwikkelen van beleid.CDA-raadslid Sarah Van Lindenberg-Hess vertelt: “Na contact met het Gehandicapten Platform Stichtse Vecht hebben wij begrepen dat de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel kunnen zijn voor mensen met een rolstoel en voor ouderen. Dit is in verschillende kernen het geval. Wij hebben begrepen dat in 2018 is toegezegd om een schouw te houden in samenwerking met het Gehandicapten Platform. Maar volgens onze informatie heeft deze schouw nog steeds niet plaatsgevonden”. Het raadslid wil ook aandacht voor het betrekken van de belangen van mensen met een beperking in het beleid dat de gemeente maakt. “We zien dat er goede ideeën komen vanuit het Gehandicapten Platform en zij graag meer betrokken willen worden bij het gemeentebeleid. We willen daarom de gemeente vragen om te kijken of dit niet beter kan”. Het CDA wil daarnaast graag weten of de parkeerdruk in Stichtse Vecht hoger is geworden als gevolg van een groei van het aantal parkeerplaatsen voor invaliden.De CDA-fractie stelt de volgende vragen aan het college: Hoe wordt het Gehandicapten Platform betrokken bij het opstellen van beleid? (bijvoorbeeld de woonvisie, plannen met betrekking tot gezondheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de horecavisie)Welke mogelijkheden zijn er om het Gehandicapten Platform nog meer te betrekken en/of de belangen van mensen met een beperking beter te behartigen in de uitvoering van alle beleid dat de Gemeente Stichtse Vecht ontwikkeld?In welke kernen zijn de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel voor mensen met een rolstoel en voor ouderen?Heeft er een schouw plaatsgevonden naar de verzamelplaatsen van kliko’s en zo ja wanneer heeft deze plaatsgevonden? Zo ja, wat is de reden dat het Gehandicapten Platform daar niet bij betrokken is geweest? Zo nee, wat is de reden dat er nog geen schouw heeft plaatsgevonden?Is de parkeerdruk in Stichtse Vecht toegenomen als gevolg van het verlagen van de kosten voor het aanvragen van een parkeerplaats voor invaliden? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze toegenomen parkeerdruk?

Horecavoorzieningen meer toegankelijk

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid GroenLinks VVD CDA Stichtse Vecht 13-04-2019 09:34

Mensen met beperkingen moeten gelijkwaardig uit kunnen gaan.

 

In de raadsvergadering van 2 april stond de Horecavisie op de agenda.

De Horecavisie maakte wél melding van het feit dat de ruimte om de voorzieningen heen toegankelijk moet zijn voor iedereen, maar niets gezegd werd over de toegankelijkheid van de horecavoorzieningen zelf. Voor rolstoelgebruikers bijvoorbeeld is het belangrijk dat er bij binnenkomst geen drempels zijn, dat er voldoende ruimte is om aan een gewenste tafel te gaan zitten en dat er een rolstoeltoegankelijk toilet is. Nu we steeds meer ouderen krijgen en dus meer mensen met beperkingen, wordt de urgentie voor aanpassingen steeds groter, maar in feite zou het ook voor één rolstoelgebruiker al geregeld moeten zijn.

Het gehandicaptenplatform, dat insprak tijdens de raadsvergaring, meldde dat in heel Breukelen en Maarssen slechts elk één horecavoorziening is die aan deze criteria voldoet. In Loenen is dat er geen. Ook gaven zij aan geen extreme eisen te hebben, want ‘wij willen de horecavoorzieningen niet op allerlei kosten jagen’. Het moet volgens hen nu langzaam maar gestaag verbeteren vanuit bewustwording.

De PvdA heeft ook de indruk dat het bij eigenaren van horecavoorzieningen vaak niet om onwil gaat om te investeren, maar gelooft dat er vaak ook gewoon niet voldoende aan gedacht wordt. Bij een groot deel van de samenleving ontbreekt het échte inlevingsvermogen voor wat het betekent om als bijvoorbeeld rolstoelgebruiker voortdurend tegen drempels aan te lopen. Een andere inspreker in de raadsvergadering gaf dit heel beeldend weer.

Het college gaf aan dat horecaondernemers vaak in panden zitten waarbij de mogelijkheden om aanpassingen te doen, beperkt zijn. Toch wil het college doen wat wél mogelijk is en heeft het amendement dan ook omarmt.

Het amendement van de PvdA, mede ingediend door Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, VVD, CDA, PVV en GroenLinks, werd unaniem door de raad aangenomen.

Het college kon niet beloven dat het Gehandicaptenplatform betrokken zou worden bij de uitwerking van de Horecavisie, maar wij maken ons er sterk voor dat dit wel gebeurt op het onderdeel Toegankelijkheid.

Voor het amendement kunt u hier klikken

Het bericht Horecavoorzieningen meer toegankelijk verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Vandaag stemmen ! CDA flyert op stations

CDA CDA Stichtse Vecht 20-03-2019 05:38

Goedemorgen! Verkiezingsdag. Provinciale Staten én Waterschappen. Vanochtend is team CDA Stichtse Vecht al vroeg uit de veren om de laatste flyers uit te delen. Lijsttrekker Derk Boswijk samen met waterschapskandidaten en raadsleden in actie op station Breukelen. Op station Maarssen vond eenzelfde actie plaats.

Met NL-Doet in zwembad De Koet

CDA CDA Stichtse Vecht 16-03-2019 18:43

NL-Doet is altijd een mooie gelegenheid om iets extra's te doen. CDA Stichtse Vecht doet al een aantal jaren mee met deze landelijke actie. Ook in onze gemeente zijn er veel mogelijkheden om de handen uit de mouwen te steken. Dit jaar waren we voor NL-Doet in Kockengen om de vele vrijwilligers van het zwembad een handje te helpen. Een gastvrije ontvangst, diverse klussen en tussendoor werd ook uit de doeken gedaan op welke wijze alle vrijwilligers samen dit zwembad in goede staat houden én exploiteren. En natuurlijk waren er nog een paar wensen, die zijn meegegeven aan de verschillende bestuurders die aanwezig waren. Dankzij hulp van een groot CDA team, waaronder lijsttrekkerDerk Boswijk(uit Kockengen), kandidaten waterschapAstrid Verweij Bouwman(Nieuwer ter Aa)enCor Veldhuisen(Nigtevecht)én Tweede KamerlidHanke Bruins Slotis het zwembad weer spic en span. Er is een leuk filmpje van gemaakt FILM Laat de zomer maar komen!