Nieuws van politieke partijen in Teylingen inzichtelijk

1255 documenten

De VVD staat vóór participatie

VVD VVD Teylingen 17-03-2023 01:56

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/52417/de-vvd-staat-voor-participatie

Gisteravond is het mobiliteitsplan in de gemeenteraad aangenomen. In dit plan worden de eerder vastgestelde afspraken vertaald naar concrete maatregelen en projecten. Over dit plan is intensief met inwoners, winkeliers en verkeersexperts gesproken. De VVD staat achter deze participatie. Het gaat bijvoorbeeld over de maximumsnelheid op de Oosthoutlaan in Voorhout en over de Herenweg in Warmond (tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest).

Andere partijen komen op de participatie terug en hebben diverse wijzigingsvoorstellen ingediend op het plan. De VVD heeft tegen deze wijzigingsvoorstellen gestemd. De voorstellen maken een 'gatenkaas' van het plan en staan haaks op het proces met participatie van inwoners, winkeliers en verkeersexperts. Een deel van de wijzigingen zal ook leiden tot schijnveiligheid, aangezien er geen handhaving kan plaatsvinden. Simpelweg een maximumsnelheid van een weg aanpassen door een 30 km bord neer te zetten, is niet genoeg. Dan moet ook de inrichting van de weg worden aangepast.

Handen uit de mouwen tijdens NLDoet!

VVD VVD Teylingen 13-03-2023 08:00

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/52362/handen-uit-de-mouwen-tijdens-nldoet

Afgelopen zaterdag heeft de VVD Teylingen samen met andere enthousiaste vrijwilligers meegeholpen bij kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout.

Er is de afgelopen tijd al hard gewerkt door inwoners aan het vernieuwen van de kinderboerderij middenin Voorhout. Door met een grote groep vrijwilligers - waar zowel de fractie als het bestuur van de VVD Teylingen deel van uitmaakte - in het kader van NLDoet zowel binnen als buiten aan de slag te gaan, van verven tot het plaatsen van grind en hekken, is de kinderboerderij weer een stap dichterbij de heropening!

Frank Beijk nieuwe fractievoorzitter VVD Teylingen

VVD VVD Teylingen 10-03-2023 11:27

Frank: “Het is natuurlijk jammer dat Monique ons verlaat. Maar er staat een sterke VVD-fractie. Ik ga me inzetten om met die fractie, met de coalitiegenoten, en natuurlijk ook met alle partijen in de raad verder te werken aan onze mooie gemeente.”

Monique: “Ik ben blij met een opvolger die inhoudelijk goed bekend is met alle dossiers en ook ervaring heeft met alle facetten van het bestuur: van de politiek en ambtelijk, tot voorzitter van commissie en werkgroepen.”

Deze week kondigde de huidige fractievoorzitter Monique de la Rie haar vertrek uit de gemeenteraad aan. Bij de raadsvergadering van 20 april zal Monique afscheid nemen van de raad en verwelkomt de Teylingse VVD-fractie Martijn de Ruiter. De geboren en getogen Sassenheimer Frank Beijk zal vanaf dan de rol van fractievoorzitter op zich nemen. Ook zal Frank onderwerpen in de commissie DEB op zich nemen, waar Martijn namens de VVD het woord zal gaan voeren in de commissie Ruimte.

Zonnepanelen op parkeerdek station Sassenheim

VVD VVD Teylingen 01-02-2023 11:27

De VVD Teylingen is voor overkapping van de parkeergarage bij het station Sassenheim met zonnepanelen. Daarvoor dienen zij een motie in. Dit sluit aan bij de wens van de liberalen om bij verduurzaming zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande locaties.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51882/zonnepanelen-op-parkeerdek-station-sassenheim

Het parkeerdek bij het station Sassenheim leent zich uitermate goed voor duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen boven het parkeerdek, een zogenoemde zonnecarport. VVD-raadslid Kardien de Werker: ‘’Het overkappen van het parkeerdek met zonnecarports is geheel in lijn met onze verkiezingsbelofte. Het plaatsen van zonnecarports gebeurt al op vele plaatsen in Nederland.  De parkeergarage bij het station ligt in een open terrein en heeft een aanzienlijke oppervlakte. En juist nu is het noodzaak om alle mogelijkheden te benutten om betaalbare duurzame energie op te wekken, zonder dat het ten koste gaat van ruimte die voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals woningbouw, en zonder aantasting van het landschap.’’

Onlangs zijn er ook voorstellen aangenomen van de VVD voor de verduurzaming van woningen. Ook daarbij zetten de VVD’ers zich in voor zoveel mogelijk verduurzamen op daken en het isoleren van woningen, om energie armoede tegen te gaan. 

Voldoende parkeerplekken én autovrij Hortusplein in centrum Sassenheim

VVD VVD Teylingen 01-02-2023 06:43

Bij het opnieuw inrichten van het centrum van Sassenheim doet zich de kans voor om het Hortusplein autovrij te krijgen, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan. Waar andere partijen simpelweg parkeerplekken van het plein willen schrappen, is dat niet realistisch. Het centrum moet bereikbaar blijven voor auto's, winkels moeten bereikbaar blijven met de auto en overlast moet worden voorkomen in de omliggende woonwijken waar auto's anders gaan parkeren. Dat is geen optie, aldus raadslid Frank Beijk. De VVD komt dan ook met een voorstel voor een autovrij Hortusplein, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51888/voldoende-parkeerplekken-en-autovrij-hortusplein-in-centrum-sassenheim
Geen parkeergarage?
De raad gaat stemmen over een parkeergarage in het centrum van Sassenheim. De kosten ervan zijn alleen 4,9 miljoen, waar de gemeente voor opdraait. Op kosten van de belastingbetaler! Supermarkt Hoogvliet en andere winkels willen niet meebetalen, waardoor die “rekening” voor de VVD te hoog is. Aangezien de liberalen van mening zijn dat bij de herinrichting van het centrum juist voor de mooiste oplossing kan worden gekozen, moet er naar een andere manier worden gekeken om voldoende parkeerplekken in het centrum te houden, in combinatie van een mooi Hortusplein. 
Nieuwe kans
Hoewel er meer mogelijk is. Namelijk een zo autovrij mogelijk plein (wel met plaatsen voor minder validen en de rouw- en trouwstoeten), zonder dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Dit kan door bij andere ontwikkelingen in het centrum, denk bijvoorbeeld de bibliotheek, extra parkeerplaatsen aan te leggen. Hierdoor blijft ons centrum wel bereikbaar voor auto’s, zorgen we voor voldoende parkeerplekken en voorkomen we dat auto’s overlast in de woonwijken veroorzaken.

Voldoende parkeerplekken én autovrij Kerkplein in centrum Sassenheim

VVD VVD Teylingen 01-02-2023 06:43

Bij het opnieuw inrichten van het centrum van Sassenheim doet zich de kans voor om het Kerkplein autovrij te krijgen, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan. Waar andere partijen simpelweg parkeerplekken van het plein willen schrappen, is dat niet realistisch. Het centrum moet bereikbaar blijven voor auto's, winkels moeten bereikbaar blijven met de auto en overlast moet worden voorkomen in de omliggende woonwijken waar auto's anders gaan parkeren. Dat is geen optie, aldus raadslid Frank Beijk. De VVD komt dan ook met een voorstel voor een autovrij Kerkplein, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51888/voldoende-parkeerplekken-en-autovrij-kerkplein-in-centrum-sassenheim
Geen parkeergarage?
De raad gaat stemmen over een parkeergarage in het centrum van Sassenheim. De kosten ervan zijn alleen 4,9 miljoen, waar de gemeente voor opdraait. Op kosten van de belastingbetaler! Supermarkt Hoogvliet en andere winkels willen niet meebetalen, waardoor die “rekening” voor de VVD te hoog is. Aangezien de liberalen van mening zijn dat bij de herinrichting van het centrum juist voor de mooiste oplossing kan worden gekozen, moet er naar een andere manier worden gekeken om voldoende parkeerplekken in het centrum te houden, in combinatie van een mooi Kerkplein. 
Nieuwe kans
Hoewel er meer mogelijk is. Namelijk een zo autovrij mogelijk plein (wel met plaatsen voor minder validen en de rouw- en trouwstoeten), zonder dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Dit kan door bij andere ontwikkelingen in het centrum, denk bijvoorbeeld de bibliotheek, extra parkeerplaatsen aan te leggen. Hierdoor blijft ons centrum wel bereikbaar voor auto’s, zorgen we voor voldoende parkeerplekken en voorkomen we dat auto’s overlast in de woonwijken veroorzaken.

0% rente op de duurzaamheidslening voor woningeigenaren én impuls verduurzaming sociale huurwoningen van Stek

VVD VVD Teylingen 11-01-2023 06:24

Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad ingestemd met voorstellen over een rente van 0% op de duurzaamheidslening en om sociale huurwoningen van Stek sneller te kunnen gaan verduurzamen. VVD-raadslid Frank Beijk is positief en hoopt dat beide moties drempels wegnemen om sneller te kunnen gaan verduurzamen.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51716/0-rente-op-de-duurzaamheidslening-voor-woningeigenaren-en-impuls-verduurzaming-sociale-huurwoningen-van-stek

0% duurzaamheidslening

Huiseigenaren binnen de gemeente Teylingen kunnen al een duurzaamheidslening afsluiten om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen. Met de duurzaamheidslening kunnen de investeringskosten worden betaald van het geld dat iemand overhoudt door minder aan het dagelijkse energieverbruik uit te hoeven geven. De VVD kwam daardoor met een motie om de duurzaamheidslening tegen 0% rente te verstrekken. Als er geen rente meer over de lening hoeft te worden betaald, wordt het hopelijk nog aantrekkelijker voor huiseigenaren om maatregelen ter verduurzaming van hun woning te gaan nemen.

 

Sneller verduurzamen van sociale huurwoningen

Iedere inwoner heeft baat bij een goed geïsoleerde woning, zo ook huurders van sociale huurwoningen van woningcorporatie Stek. Daarom kwam de VVD met het initiatief om te gaan kijken wat de gemeente kan doen om Stek te helpen met het versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen.

 

Frank Beijk: 

‘’Dit is nu net het zetje in de rug dat veel inwoners kunnen gebruiken. Het gaat op klimaat vriendelijke manier de energie armoede tegen; goed voor de portemonnee en het klimaat!’’ 

De VVD is blij dat een meerderheid van de raad vóór de moties heeft gestemd en hiermee een verkiezingsbelofte na te komen. 

Vaart achter bouw bibliotheek, senioren- en starterswoningen stationslocatie Voorhout

VVD VVD Teylingen 16-12-2022 11:33

Op de stationslocatie in Voorhout hebben we de kans om een bibliotheek én woningen voor starters en senioren te bouwen. Daarom heeft de VVD zich tijdens de raadsvergadering vanavond met succes hard gemaakt om vaart te maken met de plannen voor de stationslocatie. De VVD staat voor een passende woning voor iedere Teylinger op verschillende locaties in zowel Voorhout, Sassenheim en Warmond.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51499/vaart-achter-bouw-bibliotheek-senioren-en-starterswoningen-stationslocatie-voorhout

Raadslid Stefanie de Voogd over de voordelen van de huidige plannen tijdens de raadsvergadering:

‘’Op de stationslocatie in Voorhout kunnen we een bibliotheek krijgen met daarbij appartementen voor senioren. Deze senioren kunnen vervolgens naar beneden gaan om daar met elkaar een kop koffie te drinken. Ook zitten zij dicht bij de supermarkt en hebben ze alle voorzieningen om de hoek.

Het is ook een ideale locatie voor starters, waar zij ’s ochtends direct op de trein kunnen stappen op naar studie of werk. Bouwen op deze locatie biedt de mogelijkheid voor jongeren die in Teylingen zijn opgegroeid, inmiddels uit huis willen gaan, een plek voor zichzelf willen vinden en momenteel zijn daar te weinig starterswoningen voor in onze gemeente. De VVD zet zich in voor het bouwen van die woningen om jongeren de kans te geven een eigen woning in Teylingen te vinden.’’

In tegenstelling tot sommige andere partijen wil de VVD wel daad bij het woord voegen en echt gaan inzetten op uitvoering. Wat de VVD betreft zetten we nu dan ook vaart achter deze bouwplannen: op naar een nieuwe bibliotheek en woningen voor starters en senioren!

PostNL moet de in Warmond geplaatste pakket-en briefautomaat verwijderen

CDA CDA Teylingen 05-12-2022 09:55

Door onze snelle actie en het stellen van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) moet PostNL de onlangs op de Baan in Warmond geplaatste pakket-en briefautomaat verwijderen. Dat heeft B&W aan het post- en pakketbedrijf laten weten. Hoge parkeerdruk De bedoeling was dat inwoners van Warmond daar pakketten konden halen en brengen en brieven konden posten. Maar omwonenden waren niet blij met de plaatsing van de automaat op de Baan. Er is namelijk is nu al een hoge parkeerdruk.en met het realiseren van veertien appartementen in het voormalig restaurant De Stad Rome, neemt de parkeerdruk verder toe. Vergunning nodig We waren ook van mening dat er een vergunning nodig is voor de plaatsing van een automaat omdat De Baan onder het beschermd dorpsgezicht van Warmond valt.B&W heeft nu laten weten dat de automaat inderdaad zonder vergunning is geplaatst. Na contact hierover met PostNL is de automaat buiten gebruik gesteld. De gemeente en het post- en pakketbedrijf gaan nu op zoek naar een andere plek in Warmond die niet voor overlast zorgt.

Dag van de Ondernemer 2022

VVD VVD Teylingen 19-11-2022 11:00

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/51257/dag-van-de-ondernemer-2022

Vrijdag 18 november was het de Dag van de Ondernemer! Om de ondernemers in Teylingen te bedanken voor hun harde werk zijn de fractieleden bij een aantal ondernemers in de gemeente langs geweest om een kaartje te bezorgen. Er zijn weer veel mooie gesprekken gevoerd en de komende tijd blijven we goed contact houden met de ondernemers van Teylingen. Helaas konden we niet bij iedere ondernemer langs maar voor alle ondernemers geldt: weet ons altijd te vinden met vragen, opmerkingen of een goed idee!