Nieuws van politieke partijen in Teylingen inzichtelijk

1178 documenten

Verkiezingsprogramma VVD-Teylingen 2022-2026

VVD VVD Teylingen 26-09-2021 23:24

Beste Teylinger, Of je nu in Sassenheim, Voorhout of Warmond woont, alle woonkernen in de gemeente Teylingen zijn om van te houden! Teylingen is als gemeente ook het afgelopen jaar weer verkozen tot een van de beste van Nederland. De VVD Teylingen zet zich dagelijks met veel enthousiasmein om Teylingen in de top te houden. En niet alleen voor nu, maar ook voor later.

Kandidaat Lijsttrekker VVD-Teylingen

VVD VVD Teylingen 10-09-2021 00:16

Op 22 september a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de VVD Teylingen. Tijdens deze vergadering zullen de leden enkele belangrijke beslissingen nemen ten aanzien van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

https://teylingen.vvd.nl/nieuws/45283/kandidaat-lijsttrekker-vvd-teylingen

Een van die belangrijke beslissingen is het lijsttrekkerschap. Het bestuur en de kandidaatstellingscommissie hebben unaniem Kardien de Werker uit Sassenheim aangewezen als de kandidaat lijsttrekker.

Kardien de Werker is geen onbekende bij de VVD in Teylingen. Na jaren een bestuursfunctie te hebben vervuld is hij nu al weer ruim anderhalf jaar actief als raadslid voor de VVD fractie.

 Bob Keeven, voorzitter van de VVD Teylingen: “Kardien heeft zich zeer snel ingewerkt en is een gewaardeerd fractielid die naast een enorme inzet uitstekende contactuele eigenschappen bezit. Wij zijn er van overtuigd dat Kardien het lijsttrekkerschap met verve zal bekleden.”

VVD Duin- & Bollenstreek Academy 2021

VVD VVD Teylingen 08-08-2021 04:30

Beste VVD'er,

In aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen 2022 is er voor belangstellende VVD leden de VVD Duin en Bollenstreek Academy opgetuigd.

Na contact te hebben gehad met de afdelingen Noordwijk/Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse/Hillegom en Katwijk over data en trainingen zijn onderstaande zes trainingen in concept. Het programma is vergelijkbaar met 2017 en houdt rekening met de herfstvakantie. De trainingen zijn aangepast aan de huidige beschikbare trainingen zoals deze op de website staan: https://opleidingen.vvd.nl/standpunten

Zaterdag 25 september 9:00 – 12:30 uur Gemeenteraad: een kennismaking

Zaterdag 9 oktober 9:00 – 12:30 uur Gemeenteraad: raadslid, en nu verder

Zaterdag 30 oktober 9:00 – 12:30 uur Gemeentefinanciën

Zaterdag 13 november 9:00 – 12:30 uur Debat: een introductie

Zaterdag 27 november 9:00 – 12:30 uur Debat: de verdieping

Zaterdag 11 december 9:00 – 12:30 uur Media: medialandschap (elementen van een mediaoptreden)

De locatie zal nader worden bepaald en is mede afhankelijk van het aantal deelnemers  Dit is natuurlijk op voorwaarde dat het fysiek kan plaatsvinden, want anders zal het digitaal moeten.

De kosten zijn nog nader te bepalen, mede in verband met de locatie en het aantal deelnemers. 

Zou je willen deelnemen, laat dit dan uiterlijk 6 september weten aan Yvonne Menko via yvonnemenko@outlook.com. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bob Keeven, Voorzitter VVD Teylingen 

Yvonne Menko, Namens bestuur VVD Teylingen

Gezocht kandidaat raadsleden!

CDA CDA Teylingen 07-08-2021 12:15

Over iets minder dan een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment is het bestuur bezig met het treffen van de voorbereidingen voor de verkiezingen. We zijn bijvoorbeeld begonnen met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen. Daarnaast is het bestuur ook aan het nadenken over de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaat-raadsleden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het raadslidmaatschap, dan komt het bestuur graag in contact met u. Hiervoor kunt mailen naarsecretaris@teylingen.cda.nl. Als u eerst meer wil weten over het raadslidmaatschap, dan kunt u ook een oriëntatie cursus voor het raadslidmaatschap volgen. Meer over deze cursus kunt u vinden op deze website,https://www.cda.nl/steenkampinstituut/opleidingen/politieke-vaardigheden/orientatie-raadslidmaatschap.

Schriftelijke vragen over onveilig kruispunt winkelcentrum Sassenheim

CDA CDA Teylingen 21-07-2021 19:16

De CDA-fractie heeft naar aanleiding van alarmerende signalen van direct omwonenden schriftelijke vragen gesteld over de onoverzichtelijke en verkeersonveilige situatie op de kruising Hoofdstraat met de Hortus- en de Kerklaan in het centrumwinkelgebied van Sassenheim. Zie voor de vragen bijgaande link. https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/6380f27c-1af5-4b04-8317-77a84b8992fe

CDA-kamerlid met bolleninteresse

CDA CDA Teylingen 21-07-2021 19:13

Opwoensdag 14 juli jl. kwam het kersverse CDA-tweede kamerlid Derk Boswijk op bezoek in Teylingen. Als nieuwe woordvoerder landbouw van de CDA-Tweede Kamerfractie wilde hij graag kennis maken met de bloembollenteelt. In dit kader werd een drietal landbouwbedrijven in Voorhout bezocht, die zich op verschillende manieren bezighouden met de teelt van en handel in bloembollen. Samen met vertegenwoordigers van de CDA-raadsfractie en het afdelingsbestuur van CDA Teylingen werd Boswijk allereerst verwelkomd bij bloembollenbedrijfDe Tulperijvan Daan en Anja Jansze, een unieke locatie omdat daar de bloembollen nog handmatig gepeld worden. Vervolgens ging het naar Van der Slot Tulips, van Frans en Jan van der Slot, vierde generatie ondernemers in bloembollen, een indrukwekkend bedrijf, waar op een innoverende wijze een grote variëteit aan tulpen wordt geteeld. Een bedrijf volop in ontwikkeling ook op het terrein van duurzaamheid.. Tot slot werd de CDA-delegatie rondgeleid in bloembollenkwekerij Roma Nova, die onder leiding staat van Erik en Brenda Willemse. Dit bedrijf weet de bollencultuur te combineren met home decoration. Hier werd geluncht en met een aantal ondernemers op een informele manier van gedachten gewisseld over de toekomst van de bollenteelt in onze streek. Daarbij kwamen o.a. de nijpender wordende personeelstekorten aan de orde alsmede het functioneren van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Meet & Greet met CDA Raadsleden

CDA CDA Teylingen 16-07-2021 13:33

Heb je een vraag of een idee voor jouw dorp in de gemeente Teylingen, bijvoorbeeld over wonen, leefbaarheid, veiligheid of zorg voor elkaar? Of ben je gewoon benieuwd naar het CDA, de plannen voor de komende gemeenteraadsverkiezingenen de raadsleden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim? Kom met ons een kopje koffie drinken opzaterdag 28 augustus tussen 11:00u. - 12:30u. bij Heren 52 in Voorhout (Herenstraat 52) Grand-Café De Oude School in Warmond (Dorpsstraat 40) Eet-Café De Voogd in Sassenheim (Hoofdstraat 267b) Op elk van deze locaties kun je terecht voor een informeel gesprek met een CDA gemeenteraadslid en bestuurslid. Ook als je interesse hebt om je verkiesbaar te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, kunt je ons uw vragen stellen over wat het raadslidmaatschap inhoudt. Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten! Mocht u nu al weten, dat u graag op de lijst wil als kandidaat of lijstduwer, dan kunt u zich alvast aanmelden bij onze voorzitter. Zijn mailadres is voorzitter_cda_teylingen@outlook.com/

Wilt u onze campagne financieel steunen?

CDA CDA Teylingen 16-07-2021 13:26

Over iets minder dan een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment is het bestuur druk bezig met het nadenken over de campagne voor de verkiezingen. Alleen het voeren van een campagne is duur. Daarom vragen wij u onze campagne financieel te ondersteunen. Wilt u onze campagne financieel ondersteunen? Dat kan door een bijdrage te storten op rekening NL60 RABO 0172 9961 47 t.n.v. CDA Verenigingsbureau!

Algemene beschouwingen kadernota 2022 Inbreng van CDA Teylingen.

CDA CDA Teylingen 16-07-2021 13:25

Voorzitter, de laatste kadernota van deze gemeenteraad na een bewogen jaar. Een periode die volledig in het teken van de corona crisis stond en ons voorlopig nog wel in de greep zal houden. We zijn verheugd dat we ons leven weer een beetje terug krijgen met hopelijk in september ook fysieke vergaderingen van de gemeenteraad. Voorzitter, het coalitieprogramma Vitaal Teylingen nadert het einde. Waar staan we nu, wat is de erfenis, en wat zijn de kaders die het CDA het college graag meegeeft voor de begroting van 2022. Waar staan we nu. Een bijzonder jaar ligt achter ons. De kadernota laat een tekort zien van -645.000 Euro met een negatief oplopend structureel tekort voor het meerjarenperspectief. De meicirculaire geeft een positiever beeld met name voor 2022 met een tekort van -357.000 Euro. Met het vooruitzicht op de extra middelen voor jeugdzorg vanuit het rijk zal het saldo dan mogelijk positief zijn, waar we voor de jaren daarna vooralsnog weer een negatieve lijn zien. Het is daarom goed dat Teylingen zich heeft aangesloten bij “Raden in verzet” en bij het afgelopen VNG congres mede-indiener is van de motie over de oplopende tekorten voor gemeenten. In de kadernota staat dat 78% van het collegewerkprogramma is afgerond. Voorzitter, ik zie dit in de directe realisatie niet terug. Er is heel veel geschreven de afgelopen jaren, maar de concrete plannen zijn nog lang niet uitgevoerd. Als voorbeeld de vertraging van woningbouwprojecten als de Bloementuin, Langeveld en het nog steeds niet gerealiseerde sportpark Elsgeest. Waar gaan we naar toe. Het college stelt in de kadernota voor om het kompas te gebruiken dat de eigen coalitiepartijen vorig jaar hebben aangeboden, en verdere voorstellen een beetje beperken. Voorzitter, in de ogen van het CDA is het wel heel makkelijk voor het college (en niet democratisch) om via deze weg de begroting te kunnen sluiten. Het college voelt zich kennelijk niet de verantwoording vanuit eigen visie een richting te geven op de financiën en een sluitende begroting aan te bieden met scenario’s, zodat er voor de raad iets te kiezen valt. Wij zien in de voorstellen van het college alleen zaken die van belang zijn voor het behalen van de ambities voor vitaal Teylingen, maar waar voor deze ambities wel extra formatie wordt gevraagd. Het CDA vindt dat op zich geen verkeerde zaak; we gaan er dan wel van uit dat in de basis de externe inhuur wordt verminderd. (Extra formatie voor bouw- en woningtoezichthouders en juridische handhaving voor 156.000 Euro. Keuzemogelijkheid op bladzijde 14 geeft een andere mogelijkheid die 79.000 Euro kost;) (Al eerder structurele verlenging van het omgevingsmanagement (126.000 Euro). (Extra inhuur impulsregeling Klimaat adaptieve maatregelen (15.000 Euro). (Uitbreiding formatie relatiebeheer (blz. 31) met 0.55 fte (54.000 Euro). (Uitbreiding formatie privacy- en gegevensbescherming (107.000 Euro, blz. 35). In deze kadernota staan veel PM posten waardoor er geen goed beeld is te geven over de huidige stand van zaken (neem als voorbeeld de Economische agenda D&B streek). Wat wil het CDA doen. Realisatie en focus. Programma 1. Prettig wonen voor iedereen. Snel uitvoering geven aan woningbouw in Bloementuin en Langeveld met nadrukkelijk woningen voor starters, bijzondere doelgroepen en ouderen met woonzorgprogramma’s. Bij extra formatie bouw -en woningtoezicht te kiezen voor de (goedkoopste) optie. 79.000 Euro ten opzichte van 156.000 Euro en deze na een jaar te evalueren. (Interventies aan de voorkant van projecten door de omgevingsfunctionaris kunnen namelijk kosten besparen). Programma 2. Energiek en sociaal. Corona heeft ons met de benen op de grond gezet. Gezondheid van onze inwoners is waar het uiteindelijk allemaal om gaat daarom willen we positieve gezondheid verder verwerkt zien in de begroting met extra aandacht voor de gezondheid van onze kinderen. Corona heeft met name een negatieve invloed gehad op de leefstijl van de jeugd. Het CDA wil in de begroting structureel geld voor de onlangs nieuwe vastgestelde gezondheidsnota Teylingen. Onverminderd aandacht voor goede jeugdzorg door in te zetten op preventie en vroeg signalering. Daarom wil het CDA een structurele voortzetting van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ jeugd om problemen snel te ondervangen en te voorkomen dat moet worden doorverwezen naar de dure specialistische zorg waar de wachtlijsten torenhoog zijn. Dit kunnen wij betalen door extra geld voor Jeugd vanuit het rijk. Vanuit de nieuwe wet voor inburgering wil het CDA aandacht voor een veranderopgave inburgering. Concreet gezegd, we willen het aantal plekken voor maatschappelijke ontmoeting uitbreiden in Teylingen, statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt zouden in navolging van voorbeeldgemeenten (Leeuwarden en Rotterdam) ook in Teylingen veel meer betrokken kunnen worden dan dit nu gebeurt. Dit past ook bij wijkgericht werken zoals welzijn Teylingen dit organiseert. Programma 3 Ondernemend en bruisend. In dit programma vinden we het belangrijk om oog te houden voor onze ondernemers die zakelijk getroffen zijn vanwege Corona. De gemeente moet passende hulp bieden waar dit kan (uitbreiding terrassen, precario, andere gemeentelijke belastingen opschorten). Bij het voortzetten van de economische agenda komt het college met een voorstel en lagere uitgaven. Voorzitter, het CDA is benieuwd naar de besparingen die het college hier voor ogen heeft maar wijst in dit kader ook naar onze motie bij de evaluatie ‘Economic Board waarmee wij aandacht en voortvarendheid vragen voor Teylingse projecten. Programma 4 Duurzaam denken en doen. De uitwerking van de transitievisie warmte en de LES wordt een grote uitdaging wat betreft het verleiden van onze inwoners en ondernemers. We verwachten van het college een participatie actieplan. Het CDA zet in op doen wat wel kan om te verduurzamen. We vragen het college slagvaardigheid en samenwerking met energiecoaches. Zon op daken en zoveel als mogelijk vergroenen. Betrek de jeugd en organiseer bijvoorbeeld projecten in samenwerking met de scholen. Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners. Teylingen als verbinder. Mooi maar dan met als ambitie 1+ 1=3 voor Teylingen. Het CDA wil van het college doelstellingen horen bij de begroting. Wat wil zij concreet bereiken. Corona is, hopelijk, een tijdelijk probleem. Het nu inzichtelijk maken van extra geldstromen die zijn ontstaan en zijn uitgegeven door deze pandemie vinden wij zeer verstandig. (wij hebben hier technische vragen over gesteld) Voorzitter, u weet dat de inhuur van externen in de HLT organisatie voor het CDA al lang een doorn in het oog is omdat dit duur is en omdat we willen investeren in kwaliteit van de eigen ambtenaren. Daarom zien wij graag een tussenstand ‘terugdringen externen’ in de begroting 2022 en een plan van aanpak hoe de inhuur van externen voor Teylingen binnen de ambtelijke organisatie de komende jaren verder teruggedrongen kan worden en welk bedrag het college hiermee denkt te kunnen besparen. Kaders De belangrijkste kaders voor het opstellen van de begroting namens het CDA Presenteer noodzakelijke voorstellen om te bezuinigen, zodat de raad hier haar eigen afweging in kan maken; Hierbij de suggestie om betaald parkeren in te voeren bij beide stations wanneer langer dan een werkdag geparkeerd wordt naar het voorbeeld van Nieuw Vennep. Gebruik of verhuur van gemeentelijke gebouwen en velden multifunctioneel en effectief. Leegstand moet voorkomen worden. Corona heeft ons flexibeler gemaakt wat betreft werk en sport. Geef een tussenstand van de motie “Inhuur externen terugdringen”; en een plan van aanpak voor verdere terugdringing. En het allerbelangrijkste kader: Presenteer na de zomer een sluitende begroting zonder de motie kompas te gebruiken omdat dit een vrijbrief is om geld te halen uit de algemene reserve. Gebruik de algemene reserve alleen voor incidentele uitgaven waar onze inwoners daadwerkelijk iets aan hebben zoals een sporthal, MFA en bibliotheek. Tot slot Voorzitter, tot slot veel dank en complimenten aan de organisatie en allen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze kadernota. Namens de CDA- fractie wens ik het college en de ambtenaren veel wijsheid toe en een mooie en ontspannen zomer.

D66 Teylingen: ‘Niet alleen ombuigen, maar ook investeren!’

D66 D66 Teylingen 27-06-2021 10:57

De beleidsarme Kadernota 2022 – 2025 namens het College Teylingen laat een aanzienlijk en structureel oplopend tekort in de begrotingsjaren 2022 – 2025 zien. Oorzaken hiervan liggen met name in omvangrijke structurele tekorten op de jeugdzorg en de te lage uitkering uit het Gemeentefonds voor de vele taken die door het Rijk aan de gemeenten zijn overgedragen.

Bij de behandeling van deze Kadernota op 24 juni jl., heeft de fractie van D66 Teylingen het College in haar Algemene Beschouwing als belangrijk kader meegegeven ‘Niet alleen ombuigen, maar ook investeren!’

Ombuigen door inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door de relatief lage OZB-tarieven op termijn in overeenstemming te brengen met het hoge voorzieningenniveau in onze mooie gemeente, het invoeren van verblijfsbelasting voor toeristen en arbeidsmigranten, minder externe inhuur, efficiënter inkopen en optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden. In aanvulling hierop ontvangt de gemeente in ieder geval in 2021 en 2022, en naar verwachting ook daarna, een hogere uitkering ten behoeve van de jeugdzorg. Met deze extra inkomsten wordt een groot gedeelte van de op dit moment geprognotiseerde begrotingstekorten afgedekt. Mocht dit niet voldoende zijn, is het aan het nieuwe College na de raadsverkiezingen van maart 2022 met aanvullende voorstellen te komen.

Investeren wil D66 o.a. in behoud en verdere ontwikkeling van ons maatschappelijke en sociale voorzieningenniveau, in de openbare ruimte, innovatieve en flexibele woningbouw en in duurzaamheid.

Vorig jaar heeft D66 samen met onze coalitiepartners een richtingendocument op weg naar een duurzaam sluitende begroting, onder de naam ‘Het Kompas’, aan het College overhandigd. Hierin worden aan het College richtinggevende kaders meegegeven. Zoals het tijdelijk gedeeltelijk financieren van begrotingstekorten door inzet van een deel van onze omvangrijke algemene reserve. Daarnaast worden suggesties gedaan voor het doen van investeringen, het verwerven van extra inkomsten en het onder controle houden van de uitgaven.

Tijdens de digitale vergadering is, virtueel, een geactualiseerde versie onder de naam ‘Het Kompas 2.0’ aan het College overhandigd. Tevens is aan de andere fracties gevraagd mee te denken op welke wijze en met welke inhoud ‘Het Kompas 2.0’ in het najaar kan worden vertaald in een Raadsmotie.

De Algemene Beschouwing namens de D66-fractie en het geactualiseerde ‘Kompas 2.0’ kunt u nalezen op de D66 Teylingen website: https://teylingen.d66.nl/publicaties/algemene-beschouwing-kadernota-2022-2025/

The post D66 Teylingen: ‘Niet alleen ombuigen, maar ook investeren!’ appeared first on Teylingen.