Nieuws van politieke partijen in Tilburg inzichtelijk

4364 documenten

Emissieloze logistiek | Tilburg

GroenLinks GroenLinks Tilburg 30-06-2020 00:00

Door GroenLinks gaat de gemeente werk maken van meer schone, elektrische vrachtwagens in Tilburg. Dankzij een motie in de gemeenteraad gaat de wethouder daarmee aan de slag. Een belangrijke stap voor het klimaat en schone lucht. 

De motie werd ingediend door raadslid Bas van Weegberg. Tilburg kent veel logistieke bedrijven. Ook deze logistieke sector moet haar uitstoot verlagen om te voldoen aan de klimaatdoelen. Het goede nieuws is dat elektrische trucks vanaf 2023 concurrerend zijn met ‘fossiele’ trucks, zo is de verwachting. 

Volgens GroenLinks kan Tilburg een koplopersrol vervullen om bedrijven te stimuleren zoveel mogelijk emissieloos vervoer te gebruiken. Bijvoorbeeld door stimuleringsmaatregelen, voorwaarden bij gronduitgifte of proeven en onderzoek samen met bedrijven en kennisinstellingen. 

De verantwoordelijke wethouder nam deze motie over en gaat de komende tijd samen met Tilburgse bedrijven aan de slag voor meer schone logistiek. 

 

D66 en PvdA vragen het college naar cultuur in een Stad van Makers

D66 D66 PvdA Tilburg 29-06-2020 15:58

Tilburg profileert zich de laatste jaren met succes als een stad van makers. Onlangs zijn wij als gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe cultuurplan 2021-2024. In voorbereiding op verdere behandeling stellen wij u graag de volgende vragen.

Ruimte voor makers In de beantwoording van schriftelijke vragen door de D66-fractie bij de jaarstukken van 2019 blijkt dat er in Tilburg 245 ateliers zijn die onder het beheer van Stichting Ateliers vallen.

In hoeverre is het behoefteonderzoek uit 2017 nog actueel. Is het huidige aanbod voldoende om tegemoet te komen aan deze behoefte? Is er daarbij ook aandacht voor het type oefenruimte?

Oefen- en presentatieruimtes, geclusterd in een culturele broedplaats, zijn bij uitstek plekken die een goede invulling zijn voor tijdelijke locaties. Het Drögepand is hier een goed voorbeeld van. Eerder heeft de D66-fractie al vragen gesteld naar de invulling van het Rode Kruisgebouw aan de Leonard van Vechelstraat. In de beantwoording gaf het college aan dat het pas interessant is als een locatie minimaal een jaar beschikbaar is, maar deze locatie staat inmiddels al 1,5 jaar leeg (wordt beheerd door Camelot). Een gemiste kans! Zeker met het oog op ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het museumkwartier, is het volgens D66 en PvdA belangrijk dat de afdeling vastgoed binnen de gemeente maandelijks contact heeft met de afdeling cultuur, zodat culturele initiatieven de eerste optie hebben om van (tijdelijke) vrijkomende ruimte gebruik te kunnen maken.

Is het college bereid om vrijkomende ruimtes voortaan eerst onder de aandacht te brengen bij de afdeling cultuur om te kijken of er creatieve initiatieven zijn die tijdelijk gebruik kunnen maken van deze ruimte? Waar kunnen culturele initiatieven die op zoek zijn naar een tijdelijke ruimte zich melden? Hoe zorgt het college er voor dat er een matchmaker komt die de initiatieven en beschikbare tijdelijke ruimtes aan elkaar kan verbinden? Ziet het college kansen om met name in de kanaalzone culturele initiatieven te clusteren, om zo de kwaliteiten van Het Zuidelijk Toneel, DockZuid, Beachy, WAYNG en LOFT optimaal te benutten?

Beperkte middelen Deze maand zijn wij geïnformeerd over de toekenningen van subsidies voor professionele kunsten door de provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Hoewel D66 en PvdA tevreden zijn over de resultaten van de landelijke en provinciale toekenningen vinden we het uiteraard teleurstellend dat er Tilburgse aanvragers zijn afgewezen, waarvan sommige zelfs een positieve beoordeling hebben gekregen. Het is het gevolg van de beperkte middelen die beschikbaar zijn gesteld. Het gaat dan om Lustwarande, Stichting Sounding Bodies, Stichting Zwermers, Corpo Maquina, Stichting TILT en Stichting Kamerata Zuid.

Ziet het college andere mogelijkheden om de gezelschappen en instellingen die positief beoordeeld zijn door de commissie, maar geen subsidie hebben ontvangen vanwege de beperkte middelen nog op andere manieren te subsidiëren?

Naast de positieve beoordelingen zijn er ook nog aanvragers die door de commissie negatief zijn beoordeeld, maar wél van waarde zijn voor onze Stad van Makers. Het gaat dan om Montopinto, Stichting Factorium Podiumkunsten, Stichting Kamermuziekconcerten Koninklijke Liederentafel Souvenir des Montagnards, Stichting Vloeistof, Stichting Industriestrand (EELT), Human Rights Tattoo Foundation, Kostic en Stichting Marieke Vromans.

Ziet het college nog andere mogelijkheden om de gezelschappen die negatief zijn beoordeeld door de commissie te helpen bij de uitvoering van hun plannen?

Bea Mieris, PvdA Tilburg Bas Verberk,  D66 Tilburg

https://tilburg.d66.nl/2020/06/d66-en-pvda-vragen-het-college-naar-cultuur-in-een-stad-van-makers/

Online in gesprek met D66 Tilburg (28 juni 2020)

D66 D66 Tilburg 29-06-2020 08:20

Maandelijks gaat D66 Tilburg in gesprek met Tilburgers. We bezoeken hiervoor telkens een andere wijk of dorp van de gemeente. Aan de hand van een actueel thema of vraagstuk gaan we #ingesprekmethttps://tilburg.d66.nl/2020/06/online-in-gesprek-met-d66-tilburg-28-juni-2020/💬. De ontvangen antwoorden gebruiken we in ons werk voor de gemeenteraad.

Vanwege de Coronacrisis deden we het nét even anders. Raadslid Koen van der Krieken en burgerraadslid Wim Hermans beantwoordden online vragen over de maatregelen in de gemeente(raad). We hebben het onder andere gehad over het raadslidmaatschap, successen en ambities, onderwijs, wonen en groen in de stad.

Bekijk de Facebook live-video.

 

Veteranendag 2020

D66 D66 Tilburg 26-06-2020 09:26

De Veteranen uit de regio Hart van Brabant verdienen onze erkentelijkheid voor hun offers in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook al kan – vanwege de coronamaatregelen – de jaarlijkse Veteranendag geen doorgang vinden op de schaal die het verdient, weet dat D66 Tilburg hen dankbaar is. Wij wensen onze veteranen een mooie dag van trots, saamhorigheid en herdenking. Bovendien wensen we hen succes bij het afronden van hun welverdiende Veteranen Ontmoetingscentrum.

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

SP SP Tilburg 25-06-2020 15:34

Als SP denken wij dat een zorgbuurthuis een welkome aanvulling is voor ouderen, vandaar dat wij afgelopen maandag 22 juni daar een motie voor hebben ingediend en die is unaniem aangenomen!

Want: als je niet langer zelfstandig kunt wonen, wat is er dan mooier om oud te kunnen worden in je eigen buurt!

Een kleinschalige zorgvoorziening in je eigen wijk of buurt, met je eigen sociale contacten waardoor de kans op eenzaamheid verkleind. Het ondersteunt de mantelzorgers, daarnaast kunnen vrijwilligers uit de wijk komen helpen, maar er is ook vast professioneel zorgpersoneel voor de mensen, die dat nodig hebben.

Het zorgbuurthuis kan ook een functie hebben als inloophuis, waar ouderen uit de wijk, die nog wel zelfstandig wonen, kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten of de dagbesteding.

De drempel voor een verpleeghuis is heel hoog, daar mag je alleen naartoe als je intensieve en zwaardere zorg nodig hebt. Daarnaast heeft het langer thuis wonen ook zijn invloed op het welbevinden en de veiligheid van ouderen, ze zijn minder mobiel, hebben angst om te vallen en daardoor meer eenzaamheid.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-denkt-aan-zorgbuurthuizen-in-tilburgs...

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

SP SP Tilburg 25-06-2020 15:34

Als SP denken wij dat een zorgbuurthuis een welkome aanvulling is voor ouderen, vandaar dat wij afgelopen maandag 22 juni daar een motie voor hebben ingediend en die is unaniem aangenomen!

Want: als je niet langer zelfstandig kunt wonen, wat is er dan mooier om oud te kunnen worden in je eigen buurt!

Een kleinschalige zorgvoorziening in je eigen wijk of buurt, met je eigen sociale contacten waardoor de kans op eenzaamheid verkleind. Het ondersteunt de mantelzorgers, daarnaast kunnen vrijwilligers uit de wijk komen helpen, maar er is ook vast professioneel zorgpersoneel voor de mensen, die dat nodig hebben.

Het zorgbuurthuis kan ook een functie hebben als inloophuis, waar ouderen uit de wijk, die nog wel zelfstandig wonen, kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten of de dagbesteding.

De drempel voor een verpleeghuis is heel hoog, daar mag je alleen naartoe als je intensieve en zwaardere zorg nodig hebt. Daarnaast heeft het langer thuis wonen ook zijn invloed op het welbevinden en de veiligheid van ouderen, ze zijn minder mobiel, hebben angst om te vallen en daardoor meer eenzaamheid.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-denkt-aan-zorgbuurthuizen-in-tilburgs...

Tilburg bouwt door, meer betaalbaar en duurzaam wonen | Tilburg

GroenLinks GroenLinks CDA Tilburg 23-06-2020 00:00

De gemeenteraad praatte op maandag 22 juni over wonen in Tilburg. Voor GroenLinks is betaalbaar wonen en verduurzaming van woningen heel belangrijk. Iedere Tilburger heeft recht op een dak boven het hoofd. In de huidige wooncrisis is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor meer nieuwe huizen. En voor het klimaat is het cruciaal dat we zoveel mogelijk huizen duurzaam maken. We zien dit gelukkig terug in het nieuwe beleid. Daarom heeft GroenLinks van harte vóór dit beleid gestemd. Wel hebben we extra aandacht gevraagd voor starters, nieuwe woonvormen en de verhuurdersheffing.

Slaagkansen voor starters vergroten Starters hebben het moeilijk. Voor jonge mensen die een woning willen huren, geldt regelmatig de eis om vijf keer de huurprijs te verdienen. GroenLinks vindt dat niet oké. Op ons verzoek gaat de wethouder daarom in gesprek met de particuliere verhuurders die dit doen. Ook hebben we samen met het CDA en anderen een motie ingediend om de woningbouwcorporaties meer betaalbare middenhuur te laten bouwen.  Wil je als starter een huis kopen, dan kom je er soms bedrogen uit. Er zijn te weinig huizen voor starters. De huizen die er zijn, worden regelmatig opgekocht door beleggers. Daarna verkopen ze deze huizen met dikke winst. De boete daarop is te laag. Daarom hebben we de wethouder gevraagd alles te doen om starters te helpen met het kopen van een woning. Bijvoorbeeld door in te zetten op sociale koop, een zelfbewoningsplicht en een steviger antispeculatiebeding. Ook hebben we een motie van 50+ gesteund om nultredenwoningen te bouwen zodat senioren kunnen verhuizen. Zo maken we meteen meer ruimte voor starters. Win-win!

Nieuwe woonvormen mogelijk maken Niet iedereen wil op dezelfde manier wonen. Wij hebben de wethouder aangemoedigd om mensen met plannen voor nieuwe woonvormen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief als Wonen in de Toekomst, waarbij een groep mensen samen een woongroep wil starten. Dat juichen wij toe, net als andere vormen zoals collectief-particulier opdrachtgeverschap of tiny houses. We hebben hier eerder al vragen over gesteld aan de burgemeester en wethouders. En maandag hebben we samen met de SP een motie ingediend om te kijken of zorgbuurthuizen mogelijk zijn. Dat zijn plekken waar ouderen op een laagdrempelige manier in de buurt kunnen blijven wonen met de zorg die nodig is. Gelukkig is de motie aangenomen!

Minder belasting voor woningcorporaties Tilburgse woningcorporaties betalen elk jaar vele miljoenen aan belasting. Deze belasting heet de verhuurdersheffing. Door deze heffing gaat jaarlijks veel geld van huurders in onze stad naar de staatskas. Huurders hebben meestal al niet veel geld. GroenLinks wil deze belasting afschaffen. Met die miljoenen kunnen we beter betaalbare huizen bouwen en woningen verduurzamen, vinden wij. Omdat de nationale overheid hierover beslist, vragen wij het college om samen met woningcorporaties een brief te sturen naar het kabinet over deze oneerlijke belasting. Al met al is GroenLinks blij met de nieuwe Woonagenda. Hiermee kan de gemeente weer een paar jaar vooruit. We bouwen meer woningen, zodat iedereen die wil in onze stad kan wonen. Dat doen we meer duurzaam, circulair en klimaatadaptief. Als door economische tegenslag vanwege corona meer betaalbare sociale woningen nodig zijn, dan komen die er. We bouwen ook voor starters, studenten en senioren in onze stad en dorpen. En dat alles in een goede mix in de wijken zodat verschillende soorten mensen elkaar meer ontmoeten. Zo bouwen we verder aan een duurzame, inclusieve stad. 

Meer kansen voor starters op de woningmarkt

D66 D66 Tilburg 22-06-2020 14:00

Als gevolg van een initiatiefvoorstel van D66 is het per 1 juli 2020 weer mogelijk om een Starterslening aan te vragen. Hiermee versterken we de positie van starters op de woningmarkt.

Voor meer informatie zie het raadsvoorstel. Binnenkort is ook alle benodigde informatie te vinden op de website van de gemeente.

Eerder schreven we hierover de volgende berichten:

D66-initiatiefvoorstel Starterslening unaniem aangenomen D66 Tilburg dient initiatiefvoorstel in voor Starterslening

https://tilburg.d66.nl/2020/06/meer-kansen-voor-starters-op-de-woningmarkt/

Meld je aan voor de leergang van PvdA Tilburg!

PvdA PvdA Tilburg 19-06-2020 22:32

Meld je aan voor de ‘Red Politics’-leergang van de PvdA Tilburg!

De PvdA Tilburg start in het najaar van 2020 met een vernieuwde leergang genaamd ‘Red Politics’. De leergang is bedoeld voor nieuwe leden en jong talent en brengt verdieping en gezelligheid. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Wil je meer weten over de idealen van de PvdA? Over hoe je actief kunt zijn met deze idealen binnen of buiten de PvdA? Neem dan deel aan deze serie van vier workshops en bijeenkomsten en ontmoet verschillende interessante gasten. Onder voorbehoud van deelname zullen bijvoorbeeld Lilianne Ploumen (oud-minister en huidig Tweede Kamerlid), Jeroen Dijsselbloem (oud-Minister van Financiën) en Theo Weterings (burgemeester Tilburg) met de deelnemers spreken.

Voor de leergang is beperkt plaats. Slechts 15 personen kunnen deelnemen (we houden ons aan de 1,5 meter RIVM richtlijn). Wees er dus snel bij. Je dient minimaal 3 van de 4 bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn. Aanmelden kan door een e-mail met korte motivatie te sturen naar leergang@pvdatilburg.nl Vermeld in je e-mail je contactgegevens (naam, leeftijd, woonplaats, telefoon en e-mailadres) én vertel kort waarom juist jíj zo graag deel zou willen nemen.

Wil je eerst meer informatie voordat je een e-mail stuurt? Neem dan contact op met bestuurslid Bob van Soolingen via leergang@pvdatilburg.nl Deelname is kosteloos. De organisatie maakt indien nodig een selectie van de aanmeldingen en informeert degenen die een e-mail hebben gestuurd uiterlijk 1 september of zij kunnen deelnemen. Houd onderstaande data tot dan zeker gereserveerd in jouw agenda!

 

De vier bijeenkomsten zien er als volgt uit (programma onder voorbehoud, ook in verband met Coronamaatregelen):

Politiek van Waarde Dinsdag 29 september 2020 (avond, 19:30-21:30) – Boulevard Café Met Lilianne Ploumen, oud-Minister en huidige Tweede Kamerlid, en Mary Fiers, oud-Eerste Kamerlid en voormalig voorzitter van afdeling Regio Eindhoven Waarom zou je in de politiek gaan? Waarom bij de PvdA? Waar staat onze partij voor en wat zijn de verschillen met andere partijen? En hoe zorgen we dat politiek echt van waarde is? We gaan erover in gesprek met twee topvrouwen van de PvdA: Lilianne Ploumen (via online verbinding) en Mary Fiers.

Meet up Jeroen Dijsselbloem; over financiën, landelijke politiek en Brabant Dinsdag 6 oktober 2020 (avond, 19:30-21:30) – ‘t Elfde Gebod Met Jeroen Dijsselbloem, oud-Ministervan Financiën, en Stijn Smeulders, fractievoorzitter PvdA Brabant We treden in gesprek met Jeroen Dijsselbloem, oud-Minister van Financiën en oud-Tweede Kamerlid. Hij neemt ons mee in het belang van kennis van financiën, in de landelijke politiek en naar zijn Brabantse roots. Deze bijeenkomst sluiten we online aan bij de Brabantklas 2020, de Brabantse leergang, en staan we eveneens stil bij het belang van samenwerking in Brabant. Als speciale side-kick zal Stijn Smeulders, fractievoorzitter PvdA Brabant, de avond inleiden en afsluiten.

Kloven in de samenleving (open bijeenkomst voor alle leden en niet-leden) Dinsdag 3 november 2020 (avond, 19:30-21:30) – De Nwe Werkplaats Met lokale experts op het gebied van armoede, onderwijs en de Tilburgse wijken De samenleving kent grote verschillen tussen arm en rijk, hoger en lager opgeleid of tussen verschillende wijken. Het maakt uit waar jouw wieg heeft gestaan. Op welke wijzen wordt deze kloof in Tilburg zichtbaar en hoe kunnen we daar iets aan doen? We gaan hierover met elkaar en experts in gesprek.

Pizza & politics Dinsdag 1 december 2020 (avond, 19:30-21:30) – Oranjezaal Paleis-Raadhuis Met burgemeester Theo Weterings Na een gezellige gezamenlijke afsluiter van de leergang met pizza en een drankje gaan we in gesprek met PvdA-raadslid Bea Mieris en de burgemeester van Tilburg. Hoe ziet de lokale politiek er in Tilburg uit? Kun je als raadslid het verschil maken en welke stijlen ziet hij? Welke onderwerpen worden de komende jaren écht belangrijk? We zullen de leergang eindigen met een echte pubquiz, die wordt verzorgd door de JS Brabant!

Het bericht Meld je aan voor de leergang van PvdA Tilburg! verscheen eerst op PvdA Tilburg.