Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

6764 documenten

SP Vredesdag: speech Sadet Karabulut

SP SP Veenendaal 21-04-2019 06:25

Pleidooi voor internationale solidariteit

"Onze tijd wordt gekenmerkt door grote onvoorspelbaarheid waarin waarin regionale conflicten gemakkelijk kunnen escaleren tot een groot militair conflict," sprak Tweede-Kamerlid Sadet Karabulut op de Vredesdag, die de SP op 13 april organiseerde in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. "Twee enorme bedreigingen staan centraal: een nucleaire- en een klimaatcrisis."

"De opkomst van extreemrechts is in deze context levensgevaarlijk, omdat zij de problemen ontkent - en daarmee oplossingen om een wereldramp te voorkomen blokkeert. Maar godzijdank staat daar tegenover de miljoenen jongeren wereldwijd die de straten vullen voor een ambitieus, rechtvaardig klimaatbeleid."

"De strijd die Europeanen en Afrikanen verbindt is de strijd tegen ongelijkheid," zei ze. Ze pleitte voor een brede beweging van onderop voor sociale rechtvaardigheid, waarbij niet afkomst, uiterlijk of geaardheid maar sociale rechtvaardigheid ons verbindt: "Wij laten ons niet verdelen."

Haar toespraak is integraal op YouTube te bekijken via onderstaande link.

Bekijk het filmpje

Gemeente VeenendaalVandaag is ...

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 20-04-2019 07:38

SP Vredesdag: sfeerimpressie

SP SP Veenendaal 20-04-2019 05:43

Praten over, geloven in, werken aan vrede

Op zaterdag 13 april organiseerde de SP een vredesdag in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Op deze drukbezochte dag, met zo’n 200 bezoekers, werd gesproken over oorlog, vrede en internationale solidariteit, maar ook over militarisering in de EU, kernwapenpolitiek, de oorlog in Jemen en de wapenhandel. Journaliste Bette Dam sprak over de permanente oorlog in Afghanistan en de Belgische vredesactivist Ludo de Brabander sprak over de noodzaak voor een nieuwe vredesbeweging. Daarnaast waren er activisten uitgenodigd uit Marokko, Turkije en Palestina om te vertellen over hun strijd voor rechtvaardigheid.

Het filmpje via onderstaande link geeft een sfeerimpressie van deze bijzondere dag.

Bekijk het filmpje

Het sociaal domein levert ons iets ...

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-04-2019 11:44

Het sociaal domein levert ons iets op! #ChristenUnie #Veenendaal #verbinding

Het sociaal domein levert veel op!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-04-2019 06:25

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1275403/63167/jeugdhulp.jpgMet de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt.

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn en zorg ontvangt de gemeente financiële middelen van de Rijksoverheid. Maar dat blijkt al jaren onvoldoende. Bovendien zijn de mogelijkheden om te sturen op de uitgaven en eigen inkomsten te genereren beperkt. Hoe houden we dan zorg en ondersteuning op peil tegen kosten die passen bij het beschikbare budget? Budgetten zijn verruimd door incidentele toevoegingen en een verhoging van gemeentelijke lasten. Maar dat blijkt niet genoeg. Het is noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen. De ChristenUnie heeft daarbij wel een duidelijke grens. Namelijk: ook voor minima moet zorg en ondersteuning financieel bereikbaar blijven.

Het college heeft voorstellen gedaan om zorgkosten te besparen. Zo is voorgesteld het persoonsgebonden budget, waarmee een zorgvrager zelf passende zorg kan inkopen, te verlagen. Dit is voor bespreekbaar mits gegarandeerd blijft dat men passende en voldoende zorg kan blijven inkopen van dit budget. De ChristenUnie pleit er voor het gebruik van PGB’s te stimuleren wanneer dit leidt tot even zo goede, maar goedkopere zorg.

Verder is voorgesteld eigen bijdragen te verhogen en de compensatie van minima te beëindigen. De ChristenUnie wil voorstellen creatief om te gaan met eigen bijdragen. Leg bijvoorbeeld geen eigen bijdrage op wanneer een zorgvrager een deel van de zorgvraag zelf kan oplossen of een deel van de kosten voor eigen rekening neemt. Ook kan de eigen bijdrage worden ingezet als borg, zodat zorghulpmiddelen vaker hergebruikt kunnen worden.

Schoonmaakondersteuning, met name voor thuiswonende ouderen, is een relatief goedkope voorziening waarmee een groter wordende zorgvraag wordt voorkomen of juist op tijd wordt gesignaleerd. Daarom pleit de ChristenUnie er voor deze laagdrempelige voorziening in een of andere vorm in stand te laten.

De kosten van Jeugdhulp zijn door de gemeente maar moeilijk te beïnvloeden, doordat de toegang tot deze zorg niet alleen maar via de gemeente verloopt. De ChristenUnie steunt het voornemen van het college om te onderzoeken welke (wettelijke) mogelijkheden er zijn om meer invloed te hebben op toegang en financiering.

Voor wat betreft de re-integratie van werkzoekenden delen wij de visie van het college dat de prioriteit ligt bij het toe leiden naar werk. De ChristenUnie ziet meer in medeverantwoordelijkheid van de werkzoekende, dan in het opleggen van sancties door de gemeente. De doelgroep waarvoor werk te hoog gegrepen is, mogen we niet uit het oog verliezen. Dit kan door meer focus op stimuleren van ontwikkeling. Als de stress die het naleven van verplichtingen rond een bijstandsuitkering met zich meebrengt, kan worden verminderd, zou dit weleens ruimte kunnen geven voor persoonlijke ontwikkeling. En persoonlijke ontwikkeling kan leiden tot het zien van mogelijkheden om een waardevolle plek in de samenleving in te nemen.

Eerder deze maand werd de raad geconsulteerd over de financiële situatie in het Sociaal Domein. In de komende maanden werkt het college de maatregelen verder uit. Medio juli neemt de raad er een besluit over. Als ChristenUnie zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Het sociaal domein levert veel op!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-04-2019 06:25

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1275403/554113/jeugdhulp.jpgMet de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt.

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn en zorg ontvangt de gemeente financiële middelen van de Rijksoverheid. Maar dat blijkt al jaren onvoldoende. Bovendien zijn de mogelijkheden om te sturen op de uitgaven en eigen inkomsten te genereren beperkt. Hoe houden we dan zorg en ondersteuning op peil tegen kosten die passen bij het beschikbare budget? Budgetten zijn verruimd door incidentele toevoegingen en een verhoging van gemeentelijke lasten. Maar dat blijkt niet genoeg. Het is noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen. De ChristenUnie heeft daarbij wel een duidelijke grens. Namelijk: ook voor minima moet zorg en ondersteuning financieel bereikbaar blijven.

Het college heeft voorstellen gedaan om zorgkosten te besparen. Zo is voorgesteld het persoonsgebonden budget, waarmee een zorgvrager zelf passende zorg kan inkopen, te verlagen. Dit is voor bespreekbaar mits gegarandeerd blijft dat men passende en voldoende zorg kan blijven inkopen van dit budget. De ChristenUnie pleit er voor het gebruik van PGB’s te stimuleren wanneer dit leidt tot even zo goede, maar goedkopere zorg.

Verder is voorgesteld eigen bijdragen te verhogen en de compensatie van minima te beëindigen. De ChristenUnie wil voorstellen creatief om te gaan met eigen bijdragen. Leg bijvoorbeeld geen eigen bijdrage op wanneer een zorgvrager een deel van de zorgvraag zelf kan oplossen of een deel van de kosten voor eigen rekening neemt. Ook kan de eigen bijdrage worden ingezet als borg, zodat zorghulpmiddelen vaker hergebruikt kunnen worden.

Schoonmaakondersteuning, met name voor thuiswonende ouderen, is een relatief goedkope voorziening waarmee een groter wordende zorgvraag wordt voorkomen of juist op tijd wordt gesignaleerd. Daarom pleit de ChristenUnie er voor deze laagdrempelige voorziening in een of andere vorm in stand te laten.

De kosten van Jeugdhulp zijn door de gemeente maar moeilijk te beïnvloeden, doordat de toegang tot deze zorg niet alleen maar via de gemeente verloopt. De ChristenUnie steunt het voornemen van het college om te onderzoeken welke (wettelijke) mogelijkheden er zijn om meer invloed te hebben op toegang en financiering.

Voor wat betreft de re-integratie van werkzoekenden delen wij de visie van het college dat de prioriteit ligt bij het toe leiden naar werk. De ChristenUnie ziet meer in medeverantwoordelijkheid van de werkzoekende, dan in het opleggen van sancties door de gemeente. De doelgroep waarvoor werk te hoog gegrepen is, mogen we niet uit het oog verliezen. Dit kan door meer focus op stimuleren van ontwikkeling. Als de stress die het naleven van verplichtingen rond een bijstandsuitkering met zich meebrengt, kan worden verminderd, zou dit weleens ruimte kunnen geven voor persoonlijke ontwikkeling. En persoonlijke ontwikkeling kan leiden tot het zien van mogelijkheden om een waardevolle plek in de samenleving in te nemen.

Eerder deze maand werd de raad geconsulteerd over de financiële situatie in het Sociaal Domein. In de komende maanden werkt het college de maatregelen verder uit. Medio juli neemt de raad er een besluit over. Als ChristenUnie zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Gerard Kalkhoven erelid ProVeenendaal

ProVeenendaal ProVeenendaal Veenendaal 19-04-2019 06:08

1 day ago

Vandaag was ProVeenendaal de balsponsor tijdens de spannende wedstrijd GVVV-IJsselmeervogels! Een door GVVV gewonnen wedstrijd, waarbij een super bedrag van €700 werd opgehaald via de door Bert Heykamp gehouden collecte! De opbrengst gaat naar de stichting ALS!

Namens ProVeenendaal waren naast Bert Fietst, Henk Heijting, Johan Niekerk en Nelleke Roelofsen op het sportpark te vinden!

Een sportieve wedstrijd op een zomerse dag! ... See MoreSee Less

2 days ago

pro-veenendaal.nl

Tijdens de ALV van afgelopen week heeft de ledenvergadering Gerard Kalkhoven benoemd als erelid van ProVeenendaal. Gerard heeft vanaf de start van

4 days ago

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering! De opkomst was goed! De locatie ook! Passende tekst op de muur! We kunnen het als fractie niet alleen! Ook mee doen? Stuur een berichtje en word lid! Voor €30 per jaar! ‘Sta op en doe mee’ ‘Together we can do so much’

Www.pro-veenendaal.nl ... See MoreSee Less

Geen nieuws over de koopzondag

SP SP D66 Veenendaal 19-04-2019 06:01

Openingstijden blijven ongewijzigd

Een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal, om de tijden waarop winkels op zondag open mogen zijn een uurtje te verschuiven, heeft geen meerderheid in de gemeenteraad gehaald. Van de 32 aanwezige raadsleden stemden er 17 tegen. Opmerkelijk hierin was de rol van D66, waarbij fractievoorzitter Roy Dielemans (tegen) een ander standpunt innam dan zijn partijgenoot Hassan Saïdi (voor).

Ook de SP stemde tegen. Niet zozeer omdat het bezwaarlijk was om de koopzondag een uurtje te verschuiven, maar meer vanwege de timing. De SP acht het onwenselijk dat er elk jaar gesleuteld wordt aan de koopzondag, en vindt dat dit voorstel thuishoort bij de evaluatie die volgend jaar plaatsvindt. Dan kun je gelijk alle eventuele aanpassingen aan de koopzondag in één keer regelen.

In 2016 besloot de gemeenteraad, op voorstel van de SP, om winkels de gelegenheid te geven om open te gaan op zondagen waarop evenementen plaatsvinden. In 2017 werd deze regeling gewijzigd: de maandelijkse koopzondag werd ingevoerd en supermarkten en bouwmarkten mochten sindsdien zelfs wekelijks open. Een evaluatie voor deze nieuwe regeling staat gepland in 2020.

De SP vindt dat aanpassing van het aantal koopzondagen afhankelijk moet zijn van draagvlak onder winkeliers en hun personeel.

Scenario Van Esseveld! #ChristenUnie ...

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 18-04-2019 13:26

Scenario Van Esseveld! #ChristenUnie #Veenendaal #iedereendoetmee