Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

6872 documenten

De verkiezingen geëvalueerd

SP SP Veenendaal 23-06-2019 08:53

Harde noten gekraakt op de partijraad

Op zaterdag 22 juni evalueerde de partijraad van de SP de uitkomsten van de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Provinciale Staten. Beide verkiezingen kenden een verlies voor de SP; partijvoorzitter Ron Meyer had hierna aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

Op de partijraad komt het partijbestuur samen met vertegenwoordigers van alle SP-afdelingen. Afdeling Veenendaal werd vertegenwoordigd door Jan Breur.

Namens zijn afdeling uitte Breur forse kritiek op het filmpje over 'Brusselmans'. Het was voor het eerst dat Veenendaal zich in het openbaar hierover uitliet; de afdeling heeft zich wijselijk buiten de discussies op (sociale) media gehouden. Interne kritiek geef je via de ge-eigende kanalen, vindt SP Veenendaal. Dit weerhoudt Breur er echter niet van om de kritiek - op de gepaste momenten - zonder fluwelen handschoenen op te dienen.

Gedraag je als Sanders en AOC

"Deze pulp hoort thuis bij een Nexit-campagne, en niet bij een partij met een gezonde eurokritische houding," zei hij. Hij vond het een strategische misser om met dit negatieve filmpje de zorgvuldig bediscussieerde inhoud te overschaduwen. Bovendien druist dit filmpje, waaraan de hele Eurocampagne was opgehangen, in tegen de eerste van de drie kernwaarden van de partij: menselijke waardigheid. "Wij willen ons graag spiegelen aan Alexandria Occasio Cortez en Bernie Sanders, laten we ons dan ook zo gedragen. Zij zouden nooit zo'n filmpje lanceren, laat staan hun hele campagne daaraan ophangen."

Wat SP Veenendaal betreft is deze fout niet alleen Ron Meyer aan te rekenen, maar het voltallige partijbestuur. 

SP Undercover

Breur had wel lovende woorden voor een ander filmpje: SP Undercover. In dit filmpje stortte SP'er Gerrie Elfrink zich in de wereld van de arbeidsmigranten en legde zo de mensonterende uitbuiting bloot.

Breur: "Dit filmpje was baanbrekend, inhoudelijk, relevant, en bracht urgentie over. Dit is de manier om de SP weer helemaal terug op de kaart te zetten."

Eigen geluid, eigen ideeën

De brede teneur in de partijraad was, dat de SP meer met het eigen geluid en de eigen ideeën de boer op moet - en niet alleen maar reactief mopperen op anderen. Over de koers van de partij zal de komende tijd nog flink gediscussieerd worden. Die discussie zal worden afgerond op het congres, dat op 14 december zal plaatsvinden. Dan wordt ook de uitslag voor de te houden verkiezingen voor het partijbestuur bekendgemaakt.

Media-aandacht

Voor deze bijeenkomst partijraad was bijzonder veel aandacht van de media. Onder andere de NOS-site, het NOS Journaal en RTL Nieuws besteedden er aandacht aan. Het NOS Journaal opende er zelfs mee.

Zie ook: Verkiezingen

Praat met ons mee over de Kadernota van de Gemeente Veenendaal!

ProVeenendaal ProVeenendaal Veenendaal 20-06-2019 17:53

Posted on jun 20, 2019 | 0 comments

Hij komt er weer aan, de Kadernota van de gemeente Veenendaal!

Meedenken met ProVeenendaal kan!

In de kadernota worden de plannen en de verdeling van de financiën van de gemeente voor het volgende jaar opgeschreven.

Altijd in de laatste vergadering voor de zomer beoordeelt de gemeenteraad deze nota. Dit keer wordt in 51 pagina’s de plannen voor het jaar 2020 en verder verwoord.

De wethouder van ProVeenendaal gaat vooral over zorg, ondersteuning en sport. Dit zijn belangrijke thema’s voor ProVeenendaal. Door grote tekorten in de jeugdzorg en de WMO is er een tekort op de hele begroting. Hier maken we ons zorgen over.

Gelukkig lijkt het college op de lange termijn de financiën onder controle te hebben.

ProVeenendaal houdt de vinger aan de pols!

Opdracht Maatschappijleer

SP SP Veenendaal 20-06-2019 04:30

Vorige week kreeg ik een telefoontje van een meisje van het CLV en op de achtergrond hoorde ik er nog drie. De vraag was simpel: ze hadden een opdracht voor het vak maatschappijleer en of ze voor die opdracht iemand van de SP-fractie mochten interviewen. Uiteraard kon dat; wij vertellen graag over het belang van politiek en onze inbreng en visie daarin. Dus een afspraak was snel gemaakt.

Afgelopen maandag was het zover. Ondanks het erg mooie weer vond het gesprek toch binnen aan onze keukentafel plaats. De reden daarvoor was simpel: het gesprek zou gefilmd worden en als je dat buiten deed zou je veel last hebben van wind- en ander geruis.

Gelukkig was het lijstje vragen niet zo erg lang: dat gaf ruimte om sommige aspecten wat uitgebreider te bespreken. De eerste vraag knalde er direct in: waarom stem je SP. Bij de beantwoording van die vraag kan je niet heen om de drie kernwaarden van onze partij: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Van daaruit ontwikkelde zich (vond ik) een leuk gesprek over verkiezingen, over teleurgestelde kiezers, over politiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, over korte en lange termijn doelstellingen, over compromissen sluiten om iets te bereiken, maar vooral over dat politiek op straat begint met het contact met de burgers en het voelen wat hen bezig houdt en zorgen baart.

Graag dank ik deze vier dames voor het leuke gesprek en wens ik hen succes met het uitwerken van hun opdracht. Wellicht krijgen wij er nog wat van te zien, want van de opnamen willen ze een filmpje maken en ons dat toezenden. Wij wachten dat met spanning af.

Islamitisch onderwijs: eerlijke kans?

SP SP Veenendaal 19-06-2019 04:14

Raad behandelt aanvraag

"Zolang artikel 23 in de grondwet van kracht is, kennen we in Nederland vrijheid van onderwijs. En onder artikel 1 van diezelfde grondwet is de overheid geboden eenieder gelijk te behandelen." Zo begon SP-raadslid Jan Breur zijn bijdrage in de commissievergadering van gisteravond (18 juni). "Los van de vraag wat je van Islamitisch onderwijs zou kunnen vinden, mag je een aanvraag hiervoor niet anders beoordelen dan een aanvraag voor bijzonder onderwijs op welke andere grondslag dan ook."

Aan de orde was de aanvraag voor de stichting van een Islamitische school in Veenendaal. De Stichting voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding te Ede (SEIOO) heeft een aanvraag ingediend om geplaatst te worden op het plan van scholen 2020-2022 van de gemeente Veenendaal. In hun aanvraag geeft SEIOO aan dat de stichtingsnorm wordt behaald, en volgens de prognoses ook op de lange termijn levensvatbaar is. "Op grond hiervan zou de aanvraag dus gehonoreerd moeten worden," aldus de SP.

Het College van Burgemeester en Wethouders maakte echter een andere keuze. Zij wijzen de prognoses van SEIOO af, en ook het door SEIOO opgevoerde Maastricht als vergelijkingsgemeente wordt door het College afgewezen. Reden voor de SP om het College hierop verder te bevragen: "Als Maastricht ongeschikt is als vergelijkingsgemeente, welke gemeente is hiervoor dan wel geschikt?" Vroeg Breur. En: "Als Maastricht ongeschikt is als vergelijkingsgemeente, waarom gaat het College dan toch mee in de vergelijking?"

Een woordvoerder van de stichting, en een moeder die haar kind naar de Islamitische basisschool in Ede stuurt, maakten gebruik van hun inspraakrecht. Zij willen dat onderwijs op Islamitische grondslag ook in Veenendaal beschikbaar wordt, zodat kinderen hiervoor niet dagelijks naar Ede hoeven af te reizen. Op dit moment zitten er 200 kinderen uit Veenendaal op de Islamitische basisschool in Ede, en staan er 60 op de wachtlijst.

Op donderdag 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit over deze aanvraag.

Murat Memis moet vrij!

SP SP Veenendaal 17-06-2019 15:11

Eind april is Murat Memiş, raadslid en voorzitter van de SP in Eindhoven, in Turkije gearresteerd. In afwachting van zijn proces mag hij het land niet uit.

Murat wordt beschuldigd van zaken die in een functionerende rechtsstaat, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat. Murat is een democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiger die in Turkije wordt vervolgd om uitingen die hij in Nederland heeft gedaan. Turkije heeft geen enkel recht Murat vast te houden.

teken de petitie
Zie ook:

Bijeenkomst aan de Duivenwal

SP SP Veenendaal 16-06-2019 06:09

Koffie, Cake & WMO: 22 juni, 14:30 uur

Aanstaande zaterdag (22 juni) vindt vanaf 14:30u een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO' plaats in dienstencentrum Duivenwal in Veenendaal. Inloop met koffie of thee (en cake!) vanaf 14:15u. De toegang is gratis.

Iedereen die gebruik maakt van de WMO, mantelzorgers en geïnteresseerden is van harte welkom. Onder het genot van koffie met cake kan men ervaringen uitwisselen over het WMO beleid van de gemeente Veenendaal. Deze middag wordt georganiseerd door Yolande de Meer; ervaringsdeskundige van de WMO in Veenendaal. Zij wordt hierin ondersteund door SP-Afdeling Veenendaal.

De Meer maakte op dinsdag 11 juni jongstleden gebruik van de mogelijkheid om de gemeenteraad te vertellen wat zij van de plannen in de Kadernota vindt. De bezuinigingen in het sociale domein baren haar grote zorgen. "Begrippen als: 'afschaling van zware naar lichte zorg' en 'passende zorg' worden regelmatig genoemd. Helaas worden deze begrippen niet gedefinieerd. Welke zorg blijft er beschikbaar en betaalbaar?" Vroeg ze de gemeenteraad, en riep op: "Word hier alstublieft transparant over!"

Ook vorig jaar was zij één van de insprekers. Mede dankzij deze inspraak ging de tariefstijging voor schoonmaakhulp toen niet door. Helaas levert het kabinet nog steeds te weinig middelen aan de gemeente om de taken in het sociale domein goed te kunnen uitvoeren, en wordt de gemeenteraad weer voorgesteld om te gaan bezuinigen.

De Meer is in 2017 begonnen met het organiseren van bijeenkomsten van 'Koffie, Cake & WMO'. Aan het WMO-loket kreeg zij vaak te horen dat zij 'de enige' was met een bepaalde klacht, maar ze wilde niet geloven dat ze er alleen voor stond.Op 'Koffie, Cake & WMO' kunnen mensen terecht om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en tips te geven.

Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten geweest. Aanstaande zaterdag is de vijfde. Vanaf 14:15u staat de koffie klaar op Duivenwal 1.

Zaterdag 22 juni * 14:30u * dienstencentrum Duivenwal * Gratis toegang * Iedereen Welkom *

Steeds opnieuw zelfde keukentafelgesprek...

SP SP Veenendaal 15-06-2019 07:00

inspraakbijeenkomst Veenendaal

Afgelopen dinsdag (11 juni) werden Veenendalers in de gelegenheid gesteld om gemeenteraadsleden te vertellen wat ze van de plannen in de 'Kadernota' vinden. Er zijn grote zorgen omdat er te weinig geld is voor het sociale domein.

Ria van Londen, Yolande de Meer en Willem Brons spraken hierover in op deze bijeenkomst. Journalist Gerard van Wijk van de Veenendaalse Krant schreef er een artikel over...

Inspraak op de kadernota

SP SP Veenendaal 14-06-2019 05:47

Leden van de gemeenteraad,

In de Rijnpost van 15 mei las ik een uitnodiging om naar de discussie-bus te komen. 'Praat mee over de sociale toekomst van Veenendaal’. Een mooi initiatief. Een vraag trof mij enorm: welke keuzes zou u maken'? Ik kan geen keuzes meer maken.

Mijn naam is Yolande de Meer. Ik heb dystonie, een progressieve neurologische aandoening. Mijn fijne motoriek en kracht in beide armen en handen ben ik voor een zeer groot gedeelte kwijtgeraakt. De simpelste dingen (boterham smeren, pak vla openen) is heel moeilijk.

Begin mei heb ik moeten vernemen dat de dystonie is uitgebreid naar mijn linkerbeen. In die week vernam ik dat een hele trouwe mantelzorger, na vijf jaar, per 1 juli stopt met het koken van warme maaltijden. Een andere trouwe mantelzorger valt ook deels weg.  Twee hele trouwe mantelzorgers, die na jaren zeggen: 'het lukt niet meer om jou te blijven helpen.' Uit ervaring weet ik dat het vinden van nieuwe mantelzorgers ongelooflijk moeilijk is.

Behalve verdriet, zijn er ook de zorgen op praktisch gebied. Kan ik nog in mijn huis blijven wonen, al dan niet aangepast, word ik afhankelijk van een rolstoel, kan ik dit financieel dragen? Inderdaad, de stapeling van zorgkosten. Ik betaal nu het abonnementstarief. Op uw site lees ik over compenserende maatregelen. Ik hoop dat u bij het opstellen van deze maatregelen rekening heeft gehouden dat ook WMO-cliënten te maken hebben de fors gestegen kosten: uitgeklede en dure aanvullende pakketten van de zorgverzekeraar, verhoogde eigen bijdrage medicatie, de dagelijkse boodschappen, huur, gas, enz.

Begrippen als: afschaling van zware naar lichte zorg’ en ‘passende zorg’ worden regelmatig genoemd. Helaas worden deze begrippen niet gedefinieerd. Welke zorg blijft er beschikbaar en betaalbaar? Word hier alstublieft transparant over!

Mensen, die bij het Wmo-loket aankloppen voor zorg, doen dit met een serieuze reden. Zij willen, net als ik, het allerliefste zelfstandig en gezond functioneren in de maatschappij, maar door leeftijd, ziekte of handicap kunnen zij dit niet meer. Zij hebben hier niet voor gekozen. Zij hebben hulp nodig om een menswaardig bestaan te kunnen hebben.

Ik kan niet meer kiezen…mijn progressieve neurologische aandoening is niet behandelbaar. Wij weten hoe de financiële vlag erbij hangt maar U kunt wel kiezen. 

Welke keuzes gaat u maken, om deze groep mensen te helpen? Kunt u een heroverweging maken over de verdeling van gelden? Om vanuit andere domeinen geld over te hevelen naar het sociale domein en zo de tekorten binnen het sociale domein op te vangen? Om zo mensen, die hulp nodig hebben, een menswaardig bestaan te bieden?

Dank voor uw aandacht en ik wens u een wijze én menselijke besluitvorming toe.

Yolande de Meer

Deze tekst is voorgedragen op de inspraakavond over de Kadernota, op 11 juni jongstleden.

 

Zie ook:

Nieuwe bezuinigingen sociaal domein in zicht Veenendalers laten van zich horen

Op zaterdag 22 juni vindt er weer een bijeenkomst plaats van 'Koffie, Cake & WMO'. Om 14:30 in dienstencentrum 'De Duivenwal' te Veenendaal. Iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met de WMO kan hier terecht voor vragen, opmerkingen, tips, etc.

Meer informatie

Veenendalers laten van zich horen

SP SP Veenendaal 12-06-2019 17:03

"WMO-voorzieningen niet voor de leukigheid."

Dinsdagavond 11 juni vond er een inspraakavond plaats op het gemeentehuis. Inwoners van Veenendaal konden de leden van de gemeenteraad vertellen wat zij vinden van de Kadernota, waarin de plannen van de gemeente voor de komende jaren staan. Drie mensen spraken in over het Sociale Domein, waarin weer flink bezuinigd dreigt te worden.

Na een inleiding van wethouder Verloop was Willem Brons de eerste spreker. Hij vertelde, als ouder van een kind met een zorgvraag, bezuinigen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) onverantwoord is. Het zou leiden tot een inkomensval, aangezien hij - en vele anderen in vergelijkbare situaties - minder werken om in de zorgvraag van zijn dierbare te kunnen voorzien. Bovendien vroeg hij zich af of het mogelijk niet zou zijn om indicaties en beschikkingen voor langere tijd af te geven. Nu is het zo dat je al een nieuwe moet aanvragen als je de vorige aanvraag nauwelijks hebt afgerond. Tot slot meldde hij dat er rond de toverwoorden 'ontschotten' en 'efficiënter werken' nog een wereld te winnen valt: nu is ieder budgetje tot de vierkante milimeter ingekaderd - wat veel gesteggel over verantwoordelijkheid en veel bureaucratie oplevert.

Dat één en ander 'klant'vriendelijker kan, daar was de volgende spreker - Ria van Londen - het zeer mee eens. Zij gaf aan dat medewerkers bij het zogeheten 'keukentafelgesprek' nogal eens onvoorbereid aankomen. Zogenaamd omdat dit 'nu eenmaal' het protocol is. In de praktijk betekent het dat zij haar aandoening elk gesprek van begin af aan moet uitleggen; wat vermoeiend en pijnlijk is. Temeer omdat er de afgelopen twintig jaar niet zo heel veel veranderd is aan haar aandoening.

Ook gaf ze aan dat, als er verder wordt bezuinigd op WMO-voorzieningen, dit tot problemen zal leiden. Als er geen aanpassingen of hulpmiddelen beschikbaar zijn, zal het beroep wat zij doet op haar man groter worden. En dan komt, gecombineerd met zijn baan, het risico van overbelasting akelig dichtbij. "Ik doe geen beroep op de WMO voor de leukigheid, of om jullie een poot uit te draaien," sprak ze de raadsleden toe. "Ik doe een beroep op de WMO omdat het nodig is."

De derde spreker was Yolande de Meer. Zij heeft een progressieve neurologische aandoening, die onlangs is uitgebreid naar haar linkerbeen. Ze weet uit ervaring dat mantelzorg niet altijd vanzelfsprekend is. De mantelzorger die voor warme maaltijden zorgde is weggevallen; een andere mantelzorger is ook deels weggevallen. "Behalve verdriet, zijn er ook de zorgen op praktisch gebied. Kan ik nog in mijn huis blijven wonen, al dan niet aangepast," vroeg ze zich af, "word ik afhankelijk van een rolstoel, kan ik dit financieel dragen?" Ze legde de gemeenteraadsleden haarfijn hun missie voor. "Welke keuzes gaat u maken, om deze groep mensen te helpen? Kunt u een heroverweging maken over de verdeling van gelden? Om vanuit andere domeinen geld over te hevelen naar het sociale domein en zo de tekorten binnen het sociale domein op te vangen? Om zo mensen, die hulp nodig hebben, een menswaardig bestaan te bieden?"

Op zaterdag 22 juni organiseert ze een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Iedereen die iets met de WMO te maken heeft hier terecht om vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen. De bijeenkomst begint om 14:30u; inloop vanaf 14:25u. 'Koffie, Cake & WMO' vindt plaats in Dienstencentrum 'Duivenwal', Duivenwal 1 in Veenendaal. Georganiseerd door Yolande de Meer met ondersteuning van SP Veenendaal.

Epiloog

Na het blok 'sociaal domein' kwam ook het blok 'cultuur' aan bod. Hier ontvouwden de heren Rosmuller (De Muzen) en Roor (Filmhuis Veenendaal) hun ideeën voor de toekomst van 'Spectrum'...

WORDT VERVOLGD...

Zie ook: Financien Zorg

Bibliotheek neemt activiteiten Volksuniversiteit over

SP SP Veenendaal 10-06-2019 06:57

Woensdag 29 mei was een memorabele, maar ook feestelijke dag in De Cultuurfabriek. Na een periode van grondig onderzoek en voorbereiding werd daar om 16.00 uur de acte van overname getekend, door wethouder Dylan Lochtenberg, Bibliotheekdirecteur Mieke van Dijk en voorzitter van de Volksuniversiteit Rein Bijkerk.

Met ingang van 1 juni 2019 is Bibliotheek Veenendaal verantwoordelijk voor het cursusaanbod voor volwassenen in Veenendaal. Na 46 jaar is Volksuniversiteit Veenendaal per die datum opgehouden te bestaan.