Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

7957 documenten

Betaalbare woningen: een must

SP SP Veenendaal 27-09-2021 19:38

voorstel SP voor meer betaalbare woningen

Vorige week heeft de SP, samen met DENK een voorstel ingediend om meer sociale woningen te realiseren in het plan Nieuweweg. De woningnood is hoog - en vooral in het betaalbare segment. Daarvan is nog (lang) niet de gehele gemeenteraad doordrongen; het voorstel is met 28 stemmen tegen en slechts 5 stemmen voor verworpen...

Voor de VVD was tegenstemmen nog niet genoeg; woordvoerder Jesper Diepeveen zette zelfs de aanval in op de SP. Hij verweet de socialisten 'luchtkastelen' te verkopen. SP'er Jan Breur was niet onder de indruk, en wees Diepeveen er fijntjes op dat de druk op de woningmarkt een direct gevolg is van VVD-beleid, en dat het Woonprotest - dat een week eerder plaatsvond - primair een protest tegen VVD-beleid is. "Wanneer is de VVD eens onderdeel van de oplossing," vroeg Breur, "in plaats van het probleem?"

Het lijkt er niet op dat de VVD binnen afzienbare tijd het licht ziet. Wil je goed en betaalbaar wonen, dan doe je er niet verstandig aan om rechts te stemmen. De SP zal zich blijven hard maken voor goede en betaalbare woningen. Voor iedereen.

VOORSTEL
Zie ook: Voorstellen Wonen

In de strijd tegen afval

SP SP Veenendaal 26-09-2021 06:37

Moties bij beleidsplan huishoudelijk afval

Op 16 september jongstleden besprak de gemeenteraad het Beleidsplan Huishoudelijk Afval. De SP heeft hierbij een drietal moties ingediend om de verrommeling van Veenendaal tegen te gaan. Eén daarvan werd teruggetrokken na een toezegging door wethouder Verloop...

Dat betreft een motie om openbare prullenbakken uit te rusten met doneerringen waarin statiegeldflesjes gehangen kunnen worden. Die kunnen dan benut worden door Veenendalers die krap bij kas zitten, of om een goed doel te steunen. Deze motie werd mede-ingediend door GroenLinks en de PvdA. Wethouder Verloop gaf aan dit een interessant idee te vinden, maar wilde een slag om de arm houden. Kleine flesjes vallen immers pas net onder de statiegeld-regeling, en mogelijk gaan er nog meer dingen onder het statiegeld vallen. Hij beloofde de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten te houden. Dat was voor SP-fractievoorzitter Jan Breur voldoende: de motie werd ingetrokken. Samen met Verloop zal ook de SP de ontwikkelingen in de gaten houden...

In een andere motie werd gevraagd om bewoners van apartementencomplexen zelf de mogelijkheid te geven om kleine storingen (bijvoorbeeld door verstoppingen) in de afvalzuil zelf op te lossen. Dat scheelt tijd, geld en irritatie, omdat er geen monteur bij hoeft te komen. En bovendien voorkomt het dat mensen noodgedwongen hun afval maar naast de zuil plaatsen, in plaats van erin. Voor deze motie was geen meerderheid.

In de derde motie werd gevraagd om de verkleiningen op de openingen van openbare prullenbakken te verwijderen. Nu zijn de openingen te klein, waardoor mensen hun rommel er niet (goed) in kwijtkunnen, en er nodeloos extra zwerfafval ontstaat. Die verkleiningen zijn een ramp voor het straatbeeld en de leefbaarheid, vindt de SP, en daarom moeten ze weg. Helaas was ook hiervoor geen meerderheid.

De SP blijft strijden voor een schoon en leefbaar Veenendaal. U kunt hierbij helpen, bijvoorbeeld door vervuiling te melden via (On)fris Veenendaal. Zo brengen wij de knelpunten in kaart, zodat we het beleid daarop kunnen bijsturen.

Moties: Doneerringen (ingetrokken) Afvalzuilen Prullebakken Zie ook: (On)fris Veenendaal
Zie ook: Voorstellen Wonen

Veenendaal verdient een Poppodium!

SP SP Veenendaal 25-09-2021 06:10

teken de petitie

Na het verdwijnen van Poppodium Escape is het met popcultuur in Veenendaal, op zijn zachtst gezegd, niet de goede kant op gegaan. Verschillende initiatieven ten spijt. Om oude tijden te kunnen herleven, wie herinnert zich niet Suzie Q, Akropolis, De Pomp of De Escape, zetten lokale politieke partijen en Stichting Human Culture zich in om Veenendaal de popcultuur terug te geven die altijd volop aanwezig is geweest, en weer moet krijgen!

De eerste stap is gezet doordat er nu een onderzoek komt om de mogelijkheden voor een nieuw poppodium te onderzoeken.

De tweede stap moet het realiseren van een nieuw poppodium worden waar alle bezoekers zich thuis voelen en waarvoor inwoners zich in willen zetten.

Wil jij ook een nieuw poppodium in Veenendaal? Steun je onze inzet? Start dan direct met het tekenen en delen van deze petitie!!!!

teken de petitie
Dossier: 

In actie voor poppodium

SP SP Veenendaal 25-09-2021 06:03

https://veenendaal.sp.nl/in-de-media/in-actie-voor-poppodium Human Culture start petitie

In 2013 sloot pop- en cultuurpodium Escape. Door omstandigheden was er geen geld om het pand open te houden. Bijna acht jaar later vindt een aantal inwoners van Veenendaal het nog steeds een gemis. Drie van hen zijn vanuit hun stichting Human Culture, een petitie gestart om de stad een podium terug te geven.

Momenteel doet de gemeente Veenendaal onderzoek naar de toekomst van theater de Lampegiet. "Als de gemeente een nieuw theater laat bouwen, willen we kijken of er een hoek ingericht kan worden waar popmuziek gespeeld kan worden", zegt Sietse van der Bij van SP Veenendaal. De gemeente heeft aangegeven deze mogelijkheid van een poppodium mee te nemen in het onderzoek.

Op de website van RTV Utrecht is hierover een artikel te lezen.

TEKEN DE PETITIE
Zie ook: Actie Zie ook: Cultuur Zie ook: In de media

Visie voor het stadspark

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 24-09-2021 11:09

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1377048/63167/Afbeelding bij de bijdrage Visie voor het Stadspark.jpgIn 2019 is door de raad besloten om een visie voor het Stadspark op te stellen. Als ChristenUnie zijn we enthousiast dat het Stadspark, de Surfvijver en de directe omgeving op termijn een ander aanzien krijgt. Temeer omdat dit ook als wens in ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 staat.

De ideeën zijn via het participatieproces in de vorm van co-creatie aangedragen. Op deze manier wordt met vele belanghebbenden, omwonenden en inwoners van Veenendaal de visie op het Stadspark mede vorm gegeven.

Tijdens de uitstekend georganiseerde informatieve Beeldvormende Avond op locatie van het Stadspark zijn we over de diverse onderdelen van het Stadspark geïnformeerd en bijgepraat over de vele ideeën en plannen. We hebben als raad en college de eerste grove schets gezien.

Tijdens de raadsvergadering van 20 september zijn wij als ChristenUnie akkoord gegaan met het raadsvoorstel om € 60.000,- beschikbaar te stellen omdat dit nodig is voor de verdere planuitwerking en een betrouwbare kostenraming. De ChristenUnie ziet de verdere uitwerking met belangstelling en vertrouwen tegemoet

Visie voor het stadspark

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 24-09-2021 11:09

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1377048/554113/Afbeelding bij de bijdrage Visie voor het Stadspark.jpgIn 2019 is door de raad besloten om een visie voor het Stadspark op te stellen. Als ChristenUnie zijn we enthousiast dat het Stadspark, de Surfvijver en de directe omgeving op termijn een ander aanzien krijgt. Temeer omdat dit ook als wens in ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 staat.

De ideeën zijn via het participatieproces in de vorm van co-creatie aangedragen. Op deze manier wordt met vele belanghebbenden, omwonenden en inwoners van Veenendaal de visie op het Stadspark mede vorm gegeven.

Tijdens de uitstekend georganiseerde informatieve Beeldvormende Avond op locatie van het Stadspark zijn we over de diverse onderdelen van het Stadspark geïnformeerd en bijgepraat over de vele ideeën en plannen. We hebben als raad en college de eerste grove schets gezien.

Tijdens de raadsvergadering van 20 september zijn wij als ChristenUnie akkoord gegaan met het raadsvoorstel om € 60.000,- beschikbaar te stellen omdat dit nodig is voor de verdere planuitwerking en een betrouwbare kostenraming. De ChristenUnie ziet de verdere uitwerking met belangstelling en vertrouwen tegemoet

Bijeenkomst "Koffie, Cake & WMO, 6 jaar verder"

SP SP Veenendaal 23-09-2021 19:37

Op zaterdag 9 oktober vindt in Dienstencentrum ‘De Duivenwal’ in Veenendaal een bijeenkomst plaats van “Koffie, Cake en WMO”. Mensen die op wat voor manier dan ook met de WMO in Veenendaal te maken hebben, zijn van harte welkom om hun ervaringen en tips uit te wisselen. De bijeenkomst wordt georganiseerd en geleid door Yolande de Meer; ervaringsdeskundige van de Veense WMO. Aanvang is om 15.00; inloop vanaf 14.30.

De Meer krijgt, bovenop haar eigen ervaringen, ook regelmatig ervaringen van anderen te horen. Bijvoorbeeld van een vrouw, 78 jaar: “Ik heb huishoudelijke hulp nodig, met wat extra’s (maatwerk). Ik wacht nu al 7 maanden op een antwoord of ik dit maatwerk ook krijg!” Of een man, die zegt: “Mijn grootste wens is om thuis te blijven wonen, in mijn vertrouwde omgeving. Met behulp van een traplift kan dat ook. Inmiddels is mijn derde aanvraag afgewezen.”

“Dit zijn twee ervaringen met de WMO,” aldus de Meer. “Ongetwijfeld zullen er meer ervaringen, vragen of tips zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze bijeenkomst om over uw WMO-ervaringen te spreken.”

Iedereen, die gebruik maakt van de WMO, mantelzorger of geïnteresseerde, is van harte welkom. Onder het genot van koffie met cake kan men ervaringen uitwisselen over het WMO-beleid van de gemeente Veenendaal. De WMO is in 2015 ingevoerd, met een belangrijke wijziging in 2019: de invoering van het abonnementstarief.

Mogelijke gespreksonderwerpen bij “Koffie, Cake en WMO” kunnen zijn:

Luistert de gemeente Veenendaal goed naar uw hulpvraag (telefonisch, WMO-loket) Worden uw (hulp)vragen op een goede en duidelijke manier beantwoord? Krijgt u de zorg en ondersteuning die u nodig heeft? Door corona hebben wij elkaar lange tijd niet gesproken. Zijn er bij u WMO-zaken, die vanuit de gemeente geregeld worden, in deze periode veranderd? Denk aan nieuwe beschikkingen, contact met WMO-consulenten, wachttijden, zorguren, enz. Is de informatie vanuit de gemeente (brieven, informatie in kranten, op de website) duidelijk en begrijpelijk? Heeft u ideeën, tips of.........?

De Meer wordt in de organisatie van de bijeenkomst ondersteund door SP Veenendaal.

 

Datum: zaterdag 9 oktober 2021Locatie: Dienstencentrum ‘De Duivenwal’, Duivenwal 1, in Veenendaal.Tijd: Inloop 14.45 uur, koffie/thee en cake staan voor u klaar.Aanvang: 15,00 uurOnderwerp: WMO, 6 jaar verder

Gesprekleidster: Yolande de Meer, ervaringsdeskundige WMO in Veenendaal,

Elke zondag de winkels open in Veenendaal?

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 22-09-2021 19:17

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1376971/63167/Afbeelding bij KoopzondagbesluitOp 29 september aanstaande wordt in het gemeentehuis een inspraakavond georganiseerd voor ieder die belang hecht aan het wel of niet openstellen van winkels op alle zondagen en christelijke feestdagen.

Tijdens deze inspraakavond kan er gereageerd worden op het initiatiefvoorstel van D66 (mede gesteund door de partijen Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, VVD, ProVeenendaal, Denk en Fractie Saidi) om ook op alle 52 zondagen in het jaar van 6.00 uur tot 22.00 uur winkelopening voor alle winkels in Veenendaal toe te staan. Onder ‘alle zondagen’ worden in het initiatiefvoorstel ook gerekend de christelijke feestdagen: Goede Vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag, Kerstavond, 1ste en 2de Kerstdag. Daarnaast worden in dit initiatiefvoorstel de openingstijden voor avondwinkels verruimd naar 22.00 uur tot 06.00 uur, onafhankelijk van zon- en feestdagen.

Veenendaal kent nu 12 zondagen per jaar waarop alle winkels open mogen. Dit geldt nu alleen voor alle supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche, afhaalzaken en bouwmarkten van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Wilt u inspreken tijdens de inspraakavond? Meld u dan aan. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot dinsdag 28 september 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538.

In de raadscommissievergadering van dinsdag 5 oktober 2021 zal dit initiatiefvoorstel worden behandeld. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 oktober 2021 zal het uiteindelijke besluit genomen worden over dit initiatief met deze grote uitbreiding van de winkeltijden op zondag en de christelijke feestdagen in Veenendaal.

Als ChristenUnie zijn wij tegen dit Initiatiefvoorstel. We hechten vanuit ons geloof en wat we daarover uit de Bijbel begrijpen veel waarde aan de zondag als collectieve rustdag. Daarnaast zijn een 24-uurs economie, de moeilijke positie van de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers voor ons eveneens redenen om tegen deze onbeperkte openingstijden te zijn.

Elke zondag de winkels open in Veenendaal?

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 22-09-2021 19:17

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1376971/554113/Afbeelding bij KoopzondagbesluitOp 29 september aanstaande wordt in het gemeentehuis een inspraakavond georganiseerd voor ieder die belang hecht aan het wel of niet openstellen van winkels op alle zondagen en christelijke feestdagen.

Tijdens deze inspraakavond kan er gereageerd worden op het initiatiefvoorstel van D66 (mede gesteund door de partijen Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, VVD, ProVeenendaal, Denk en Fractie Saidi) om ook op alle 52 zondagen in het jaar van 6.00 uur tot 22.00 uur winkelopening voor alle winkels in Veenendaal toe te staan. Onder ‘alle zondagen’ worden in het initiatiefvoorstel ook gerekend de christelijke feestdagen: Goede Vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag, Kerstavond, 1ste en 2de Kerstdag. Daarnaast worden in dit initiatiefvoorstel de openingstijden voor avondwinkels verruimd naar 22.00 uur tot 06.00 uur, onafhankelijk van zon- en feestdagen.

Veenendaal kent nu 12 zondagen per jaar waarop alle winkels open mogen. Dit geldt nu alleen voor alle supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche, afhaalzaken en bouwmarkten van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Wilt u inspreken tijdens de inspraakavond? Meld u dan aan. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot dinsdag 28 september 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538.

In de raadscommissievergadering van dinsdag 5 oktober 2021 zal dit initiatiefvoorstel worden behandeld. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 oktober 2021 zal het uiteindelijke besluit genomen worden over dit initiatief met deze grote uitbreiding van de winkeltijden op zondag en de christelijke feestdagen in Veenendaal.

Als ChristenUnie zijn wij tegen dit Initiatiefvoorstel. We hechten vanuit ons geloof en wat we daarover uit de Bijbel begrijpen veel waarde aan de zondag als collectieve rustdag. Daarnaast zijn een 24-uurs economie, de moeilijke positie van de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers voor ons eveneens redenen om tegen deze onbeperkte openingstijden te zijn.