Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

6494 documenten

Live Q&A over de Provinciale Statenverkiezingen

SP SP Veenendaal 19-02-2019 07:00

Aanstaande woensdag, 20 februari, organiseert de SP een live Q&A over de Provinciale Statenverkiezingen. De Veense kandidaten Jan Breur en Yolande de Meer beantwoorden dan vragen van 'kijkers' op de Facebookpagina. De uitzending is live te bekijken op https://www.facebook.com/SPVeenendaal/ en start om 20:30u.

Vragen kunnen tijdens de uitzending, maar ook van tevoren worden gesteld op de Facebookpagina van SP Veenendaal.

Stel een vraag

De Veense kandidaten (VLNR): Tilmann van de Loo, Jan Breur, Yolande de Meer

Verkiezingscampagne afgetrapt

SP SP VVD Veenendaal 18-02-2019 12:29

Op naar 20 maart

Op zaterdag 16 februari trapte de SP de campagne af voor de Provinicale Statenverkiezingen. Ontzettend belangrijke verkiezingen, want de nieuwe Staten kiezen later dit voorjaar de Eerste Kamer. Dus het is 2x stemmen voor de prijs van 1...

Dit was ook de boodschap die Tweede-Kamerlid Renske Leijten haar partijgenoten meegaf. De Eerste Kamer kan de vele slechte plannen van Mark Rutte tegenhouden. Daarom is een sterke SP daar hard nodig! Ze moedigde de actieve SP'ers aan om echt het gesprek aan te gaan met mensen, en hen zoveel mogelijk te overtuigen om SP te stemmen. Want als de (SP-)stemmers thuisblijven, blijft Rutte in het torentje...

'Partij-troubadour' Ruurt Wiegant, die overigens ook op de kieslijst staat, verzorgde een muzikale versnapering. Daarna werd duidelijk waarom een sterke SP niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook in de Provinciale Staten zelf van groot belang is...

Kandidaat-statenlid Rob Molenkamp vertelde over de situatie in zijn stad, Amersfoort. Daar spannen het gemeentebestuur en het provinciebestuur samen om een bos te vernietigen en een weg aan te leggen. Deze 'Westelijke Ontsluiting' is vooral een duur grapje, zonder dat het iets bijdraagt aan de mobiliteit. Wel gaat het ten koste van de dassen, marters en andere dieren die daar leven. Al langere tijd voert de SP actie tegen de plannen, zo ook afgelopen maandag, toen de kapwerkzaamheden begonnen. Overigens is er bij die kap niet geheel volgens de regels geopereerd. In de vergadering van Provinciale Staten van 18 februari zal de SP vragen stellen over de diverse overtredingen tegen de Wet Natuurbescherming die geconstateerd zijn tijdens de 'proefkap' van 1500 bomen.

De situatie in Amersfoort is echter het topje van de ijsberg. Lijsttrekker en  fractievoorzitter Andrea Poppe deed uit de doeken wat voor puinhoop het provinciebestuur er - onder leiding van de VVD - van heeft gemaakt. Door een hang naar prestige zijn veel plannen vaak onvoldoende doordacht of doorberekend, en is er niet eerlijk gecommuniceerd over de kosten. Tegenvallers en budgetoverschrijdingen zijn het gevolg. En soms verdwijnt er zelfs geld. Bij de Utrechtse Uithoflijn is er mogelijk 10 MILJOEN EURO weggegeven aan - niemand die het weet. De jaarrekening van 2017 is nog steeds niet aangeleverd. En als gevolg daarvan past de rijksoverheid nu een flinke korting toe op de bijdragen die Utrecht kijkt vanuit het provinciefonds. En als klap op de vuurpijl blijkt er een sfeer van angst en wantrouwen te heersen onder de provincieambtenaren. Het is, wat de SP betreft, hoog tijd om de bezem erdoor te halen bij het Provinciebestuur. 

Daarom: STEM SP OP 20 MAART!

Programma Kandidatenlijst Maak kennnis met de Top 5 Filmpje Jan Breur: Stem SP

Ons huis...

SP SP Veenendaal 17-02-2019 12:49

In de gemeenteraad spreekt men vaak over ONS HUIS. Daarmee wordt bedoeld dat het gemeentehuis een plek is, waar iedereen zich welkom kan voelen. Maar is dat zo?

Sylvia heeft in haar wens voor Veenendaal aangegeven dat ze graag wil dat het gemeentehuis toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Zelf heeft zij heel veel moeite om de hellingbaan te nemen met haar handrolstoel. Ze heeft  het me laten zien. Eigenlijk komt ze niet verder dan halverwege. Daarna vraagt ze mij om haar verder omhoog te duwen.

Als we boven zijn, wil ze wel even van het toilet gebruik maken. Het duurt even voor we het toilet gevonden hebben. Ergens, links van de ingang achter een muurtje, staat het verdekt aangegeven. We moeten, naar beneden, naar de parterre. Vraag is, welk knopje in de lift moeten we indrukken. De -1, de 0??? We druken op goed geluk op een van die knopjes. We hebben geluk!

Op naar het toilet. Het openen van de deur gaat zwaar en er ligt een drempeltje, wat de toegang bemoeilijkt. Dan is er op het toilet een zeepdispenser waar je op moet duwen. Voor Sylvia betekent dit dat ze geen zeep op haar hand krijgt, maar dat ze zichzelf naar achteren duwt.  Dit kan beter. Een dispenser waar je aan het handeltje trekt, maakt haar leven gemakkelijker. 

Na al deze hobbels heeft Sylvia trek  een kopje koffie. Vlak bij het toilet staat een koffiemachine. Helaas kan ze niet bij de knoppen van de koffiemachine. Dan maar ergens in het dorp een kopje koffie drinken,

Met een noodgang  glijdt Sylvia de hellingbaan af, weg van 'ons huis'.  Sylvia voelt zich als rolstoeler niet echt welkom in 'ons huis'. Misschien kan daar iets aan gedaan worden?

Bekijk ook de video over de rolstoelbaan op onze Facebookpagina.
Zie ook: Baukje Hiemstra

CDA houdt Hart voor Zorg actie bij Zorggroep Charim

CDA CDA Veenendaal 15-02-2019 18:15

CDA Veenendaal bezocht op Valentijnsdag de medewerkers van Charim in de wooncentra De Engelenburgh in Veenendaal en De Tollekamp in Rhenen om hen te bedanken voor hun hart voor zorg. “Mensen die werkzaam zijn in de Zorg, zijn van onschatbare waarde, “ vindt het CDA. Juist op de dag van de Liefde, op Valentijnsdag, bedankt CDA Veenendaal tijdens de Hart voor Zorg actie, alle zorgverleners voor hun liefde en aandacht waarmee ze hun werk dagelijks doen. Marieke Overduin en Marije Stegenga, kandidaten voor het Waterschap en voor de Provincie Utrecht hebben beiden veel affiniteit met de zorg. Daarom willen zij graag de zorgmedewerkers in het zonnetje zetten. Meer dan 60 personeelsleden kregen van de CDA-leden een liefdevolle kleineattentie overhandigd. De medewerkers waren blij verrast en waardeerden de actie zeer. Harold Schonewille, fractievoorzitter van CDA Veenendaal, gaf in zijn kortetoespraak aan hoe belangrijk zorgverleners zijn. Hun liefdevolle inzet is onmisbaarin Veenendaal en Rhenen. Zorggroep Charim is een christelijke ouderenzorgorganisatie met vijftien locaties in de regio's Zeist en Veenendaal. Behalve De Engelenburgh heeft Charim in Veenendaal ook de locaties De Meent en ’t Boveneind en in Rhenen de Tollekamp. Zo'n 1600 medewerkers en 1400 vrijwilligers zetten zich in om ouderen te ondersteunen, van het organiseren van welzijnsactiviteiten tot het bieden van hospicezorg.

Het Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost ...

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-02-2019 15:25

Het Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost maakt zijn naam meer dan waar! #Veenendaal #ChristenUnie #Veenendaalverbinden

Het Ontmoetingshuis maakt zijn naam meer dan waar!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-02-2019 15:16

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1264148/63167/bezoek ontmoetingshuis.jpgOp uitnodiging van alle gebruikers van het Ontmoetingshuis zijn de raadsleden Tineke Bette, Henk van Soest en Willem van Braak op 15 februari op bezoek geweest in het Ontmoetingshuis. Na een hartelijk welkom van bestuursvoorzitter Van Leeuwen van de stichting die het Ontmoetingshuis exploiteert, kregen alle aanwezigen een rondleiding door het hele gebouw.

Tijdens de rondleiding konden de basisscholen (Balans, Tamim en De Bron) hun visie op het onderwijs in het Ontmoetingshuis kwijt en tegelijkertijd de problemen die ze ervaren delen met de raadsleden. Kinderopvangorganisatie Super liet hun ruimtes zien en vertelden in het kort wat hun werk inhoudt. Ook het CJG is vertegenwoordigd in het Ontmoetingshuis om zo de lijnen met scholen en kinderopvang zo kort mogelijk te houden. De onderlinge relaties zijn bijzonder goed en ouders weten de weg naar het CJG goed te vinden als het moet.

Naast kinderopvangorganisaties en basisscholen zijn Sportservice, de Hervormde Kerk en de Bethelkerk gebruiker van het Ontmoetingshuis. Zij zijn meer dan tevreden met de faciliteiten en de mogelijkheden die het Ontmoetingshuis biedt. Mooi was ook om te horen dat de Hervormde Kerk en de Bethelkerk gezamenlijke activiteiten ontplooien voor de hele wijk Veenendaal Oost.

Veens organiseert activiteiten voor de wijk, maar er is ook speciaal een evenementenmanager aangesteld om in de mooie theaterzaal mooie voorstellingen te organiseren. Die beide aspecten van het Ontmoetingshuis gaan steeds beter lopen. We begrepen van de bestuursvoorzitter zelfs dat op dit moment er meer vraag is dan aanbod voor het gebruik van ruimtes in het Ontmoetingshuis.

Dat er dus veel ontmoetingen zijn in ons mooie Ontmoetingshuis, staat buiten kijf. Eén ding horen we wel van alle gebruikers, maar vooral van onderwijs en kinderopvang: de ruimte wordt te krap. Wie had kunnen denken dat na de laatste uitbreiding van het Ontmoetingshuis, waar wij als ChristenUnie een leidende rol in mochten hebben, de ruimte nu al weer te klein wordt! Op dat gebied ligt er dus een moeilijke taak voor bestuurlijk Veenendaal hoe we hier mee om moeten gaan.

De ChristenUnie vindt het geweldig dat in het Ontmoetingshuis daadwerkelijk de verbinding wordt gemaakt tussen allerlei bevolkingsgroepen in de wijk Veenendaal Oost. We hebben ons sterk gemaakt voor het Ontmoetingshuis en zullen dat blijven doen. Want daar waar er daadwerkelijk ontmoeting is, worden mensen met elkaar verbonden en dat is goud voor de mooie samenleving die we in Veenendaal mogen hebben!

Het Ontmoetingshuis maakt zijn naam meer dan waar!

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-02-2019 15:16

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1264148/554113/bezoek ontmoetingshuis.jpgOp uitnodiging van alle gebruikers van het Ontmoetingshuis zijn de raadsleden Tineke Bette, Henk van Soest en Willem van Braak op 15 februari op bezoek geweest in het Ontmoetingshuis. Na een hartelijk welkom van bestuursvoorzitter Van Leeuwen van de stichting die het Ontmoetingshuis exploiteert, kregen alle aanwezigen een rondleiding door het hele gebouw.

Tijdens de rondleiding konden de basisscholen (Balans, Tamim en De Bron) hun visie op het onderwijs in het Ontmoetingshuis kwijt en tegelijkertijd de problemen die ze ervaren delen met de raadsleden. Kinderopvangorganisatie Super liet hun ruimtes zien en vertelden in het kort wat hun werk inhoudt. Ook het CJG is vertegenwoordigd in het Ontmoetingshuis om zo de lijnen met scholen en kinderopvang zo kort mogelijk te houden. De onderlinge relaties zijn bijzonder goed en ouders weten de weg naar het CJG goed te vinden als het moet.

Naast kinderopvangorganisaties en basisscholen zijn Sportservice, de Hervormde Kerk en de Bethelkerk gebruiker van het Ontmoetingshuis. Zij zijn meer dan tevreden met de faciliteiten en de mogelijkheden die het Ontmoetingshuis biedt. Mooi was ook om te horen dat de Hervormde Kerk en de Bethelkerk gezamenlijke activiteiten ontplooien voor de hele wijk Veenendaal Oost.

Veens organiseert activiteiten voor de wijk, maar er is ook speciaal een evenementenmanager aangesteld om in de mooie theaterzaal mooie voorstellingen te organiseren. Die beide aspecten van het Ontmoetingshuis gaan steeds beter lopen. We begrepen van de bestuursvoorzitter zelfs dat op dit moment er meer vraag is dan aanbod voor het gebruik van ruimtes in het Ontmoetingshuis.

Dat er dus veel ontmoetingen zijn in ons mooie Ontmoetingshuis, staat buiten kijf. Eén ding horen we wel van alle gebruikers, maar vooral van onderwijs en kinderopvang: de ruimte wordt te krap. Wie had kunnen denken dat na de laatste uitbreiding van het Ontmoetingshuis, waar wij als ChristenUnie een leidende rol in mochten hebben, de ruimte nu al weer te klein wordt! Op dat gebied ligt er dus een moeilijke taak voor bestuurlijk Veenendaal hoe we hier mee om moeten gaan.

De ChristenUnie vindt het geweldig dat in het Ontmoetingshuis daadwerkelijk de verbinding wordt gemaakt tussen allerlei bevolkingsgroepen in de wijk Veenendaal Oost. We hebben ons sterk gemaakt voor het Ontmoetingshuis en zullen dat blijven doen. Want daar waar er daadwerkelijk ontmoeting is, worden mensen met elkaar verbonden en dat is goud voor de mooie samenleving die we in Veenendaal mogen hebben!

Gemeente VeenendaalJe mag weer ...

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 15-02-2019 08:11