Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

8280 documenten

Focus op een veilige buurt!

VVD VVD Veenendaal 25-01-2023 11:07

De gemeenteraad mocht feedback geven op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Wat de VVD betreft een mooi document, maar bij het focuspunt ‘Digitale Veiligheid’ vragen wij ons de lokale noodzaak af.

https://veenendaal.vvd.nl/nieuws/51803/focus-op-een-veilige-buurt

We onderschatten het gevaar van digitale veiligheid absoluut niet. Het is een enorm probleem waar we vooral landelijk heel veel op zullen moeten inzetten. Wat ons betreft kiezen we lokaal dan ook een focuspunt dat dichter bij huis ligt. Zeker aangezien bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken bij de opvallende stijgers staan, als het gaat over geregistreerde criminaliteit in Veenendaal. Daarnaast zien we dat ‘het gevoel van veiligheid in de buurt’ het rapportcijfer uit de veiligheidsenquête is dat het hardst daalt. Wat de VVD betreft zou een focus in die richting, denk aan pakkansvergroting of meer mogelijkheden voor toezicht vanuit de politie, dan ook meer op zijn plaats zijn.

Henk Vernout

Schaduwraadslid 

Yolande, bedankt!

SP SP Veenendaal 23-01-2023 15:53

presentje voor inzet

Het afgelopen jaar verruilde Yolande de Meer haar plekje in het afdelingsbestuur voor een functie in de raadsfractie. SP Veenendaal is haar erkentelijk voor haar inzet in het bestuur, en gaf daar blijk van in de vorm van een aardigheidje. Deze is vandaag (maandag 23 januari) bij haar thuisbezorgd door fractiegenoot Tilmann van de Loo.

Yolande werd in 2019 gekozen in het afdelingsbestuur van SP Veenendaal (en Omstreken), als opvolger van Charlotte Passchier. In 2022 stond ze op de derde plaats van de kieslijst en is na de Gemeenteraadsverkiezingen de fractie ingegaan als raadscommissielid.

In het bestuur werd Yolande opgevolgd door Martin Kuitert.

Andere wijzigingen

Er heeft zich nog een wijziging voorgedaan in het afdelingsbestuur. Na acht jaar trouwe dienst nam penningmeester Alja Berck afscheid. Zij werd opgevolgd door de 21-jarige Jan van Zwam.

Zie ook:
Welkom, Yolande De hulptroepen zijn gearriveerd! Jan van Zwam (21) nieuwe penningmeester De mensen van 2022

Tilmann; buschauffeur met een groot hart!

SP SP Veenendaal 23-01-2023 14:28

Interview met Tilmann van de Loo

Vanwege de stakingen in het streekvervoer, heb  ik een interview gehad Tilmann van de Loo, chauffeur op een van de streekbussen in de provincies Gelderland en Utrecht.

Tilmann, Onlangs heb je een carrièreswitch gemaakt van beveiliger naar buschauffeur. Hoe is die verandering jou bevallen?

Ik ben 17 jaar werkzaam geweest in de beveiliging. Op een gegeven moment was ik het zat om 's nachts, en veel weekenden te werken voor weinig salaris.  In het begin was het wel spannend allemaal, want het was corona tijd en de bussen waren leeg. Na anderhalf jaar ben ik voor vast aangenomen met standplaats Ede. Lekker dicht bij.

Kan je iets over je werk vertellen? Hoe ziet je werkdag eruit en wat zijn de leuke dingen die je meemaakt?

Als buschauffeur maak je elke dag wel wat mee. Meestal leuke dingen:  Zoals met Oud en Nieuw, dat een mevrouw een oliebol kwam brengen bij de bushalte. Of toen het heel warm was, een jonge jongen die, een blikje drinken aan mij gaf. Ik maak ook minder leuke dingen mee, zoals een meisje dat niet goed werd in de bus. Gelukkig isdat  goed afgelopen.!  Of een vervelende dronken man, en soms wel eens een verwarde man. Ik vind wel dat we ook voor deze mensen moeten zorgen. Voor elkaar klaar staan. Dat maakt het werk ook leuk.

Hoe mijn werkdag eruit ziet? Elke werkdag is anders soms heb ik een ochtenddienst of een gebroken dienst of avonddienst.  Elke dag heeft ook andere werktijden.  Daar moet je wel tegen kunnen. Ook zijn er elke dag andere ritten. Dat maakt het wel afwisselend. De tijd gaat dan ook altijd erg hard. 

Afgelopen donderdag en vrijdag is er bij het streekvervoer gestaakt. Hoe sta jij daarin?

Ook ik doe mee aan de staking deze dagen. De lonen moeten omhoog, en de werkdruk moet naar beneden. De gemiddelde leeftijd van een bus chauffeur is 55 jaar! Het ziekte verzuim is 20 procent! Willen we in de toekomst ook goede OV hebben moet er iets gebeuren vind ik.

Het OV is de laatste jaren uitgekleed. Ook voor de reizigers is dit niet goed. Veel bussen vallen uit met boze mensen als gevolg. Soms reageren ze dit af op de bus chauffeur.

Zie ook: Solidair met de stakers provincieutrecht.sp.nl

Solidair met de stakers

SP SP Veenendaal 21-01-2023 16:05

Breur bezoekt chauffeurs

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari werd er gestaakt in het streekvervoer. De SP staat achter de stakingen. Daarom bezocht lijsttrekker Jan Breur de chauffeurs om hen een hart onder de riem te steken.

Breur: "Het rendementsdenken heeft het OV volledig uitgekleed. Tijd om OV terug te brengen in publieke handen te brengen en kwaliteit voor reizigers en personeel te waarborgen."

De Utrechtse afdelingsvoorzitter Jaswinder Singh stuurt namens de regio een solidariteitsverklaring naar de stakers.

Zie ook: provincieutrecht.sp.nl

 

SP Energietoeslagcheck: 600 mensen geholpen!

SP SP Veenendaal 19-01-2023 16:09

De SP heeft zeshonderd mensen geholpen met het uitzoeken of zij recht hebben op energietoeslag. En met tientallen mensen helpt zij ook de aanvraag hiervoor in te dienen. De partij is benieuwd hoe de ervaringen in Veenendaal zijn en hoe het voor dit jaar zal gaan. Zij ziet in omliggende gemeenten dat er al extra geld beschikbaar is gesteld.

Daarover is gesproken in de vergadering van de raadscommissie van dinsdag 17 januari. Voor het komende jaar, 2023, blijkt er 500 euro per rechthebbende klaar te liggen; in juli besluit het Rijk of er 800 euro bijkomt. De toeslag voor 2022 is nog aan te vragen in januari 2023.

Wilt u weten of u recht hebt op energietoeslag? Kijk dan op energietoeslagcheck.nl

 

Zie ook: In de media Zie ook: Werk en Inkomen Zie ook: Wonen

SP: meer aandacht bestrijding rechts-extremisme

SP SP Veenendaal 18-01-2023 13:44

Integraal Veiligheidsplan

Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan in de maak. De SP wil dat hierin meer aandacht komt voor de bestrijding van rechts-extremisme. Fractievoorzitter Jan Breur gaf dit aan in de raadscommissie van dinsdag 17 januari.

In het document waarover werd gesproken is er weliswaar aandacht voor rechts-extremisme, maar het wordt in één adem genoemd met links- en milieuextremisme. Wat de SP betreft mag er meer aandacht naar de bestrijding van extreem rechts. Breur: "Er is een principieel verschil tussen groeperingen die willen dat de overheid de klimaatdoelen serieus neemt of een eerlijke welvaartsspreiding willen, en groeperingen die hele bevolkingsgroepen uit willen roeien."

Bij de Oud- en Nieuwviering zijn er extreemrechtse teksten geprojecteerd op de Rotterdamse Erasmusbrug. Breur: "Extreem rechts begint zichzelf dapper te vinden. We moeten ze weer terug in hun hok sturen, en duidelijk maken dat er geen plaats is voor intolerantie."

Zie ook: Veiligheid

Jan van Zwam (21) nieuwe penningmeester

SP SP Veenendaal 16-01-2023 14:36

SP Veenendaal en Omstreken

De 21-jarige Jan van Zwam uit Rhenen is gekozen tot penningmeester van SP-afdeling Veenendaal (en Omstreken). Dit gebeurde op de ledenbijeenkomst op 13 januari jongstleden, waar er door de leden unaniem positief gereageerd werd op zijn aanmelding. Van Zwam volgt Alja Berck op, die de functie sinds 2017 bekleedde.

Van Zwam was betrokken bij de organisatie van de Veense Woonbetoging en de Energietoeslagcheck. Onlangs verscheen er op deze site - en eerder in de Veenendaal SPeciaal - een interview met hem over zijn drijfveren en maatschappelijke analyse.

Het bestuur van SP Veenendaal en Omstreken verwelkomt Jan in haar midden, en wenst hem veel succes en geluk met zijn nieuwe taak.

Zie ook: Met frisse moed! (Nieuwjaarstoespraak Baukje Hiemstra) Nico van Ginkel-prijs 2023 (Toegekend aan Alja Berck) Klimaat en socialisme zijn... (Interview Jan van Zwam) De mensen van 2022

Met frisse moed!

SP SP Veenendaal 15-01-2023 06:43

Nieuwjaarstoespraak 2023

2022: Het was me het jaar wel. We hadden te maken met: een lock-down, een opvangcrisis, een stikstofcrisis, een koopkrachtcrisis, een wooncrisis, een energiecrisis een vertrouwenscrisis.

Ik heb opgezocht wat het woord crisis betekent: De eerste betekenis is NOODSITUATIE.

Deze noodsituaties zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze zijn het gevolg van ruim veertig jaar neo-liberaal beleid. Dit neo liberale beleid heeft er voor gezorgd dat de overheid steeds kleiner is geworden en dat de markt vrij spel heeft gekregen. Alles voor de winst!

Dit heeft het vertrouwen in de overheid een enorme knauw gegeven. De overheid heeft geen zeggenschap meer over zaken die alle Nederlanders aangaan. Bijvoorbeeld: Ziekenhuizen zijn verkocht, de overheid kan de prijzen  van de energie niet zelf bepalen, openbaar vervoer is uitgekleed en voor de buitengebieden onbereikbaar, noem maar op. Ook heeft de overheid diensten uitbesteed. Hierdoor is veel kennis en bekwaamheid bij de overheid weggesijpeld. En omdat de overheid technocratisch is geworden, weet zij vaak niet wat er onder de bevolking leeft. De burger is een nummer geworden en heeft geen gezicht meer. De overheid is niet meer betrokken op haar burgers

De SP heeft vanaf het begin zich tegen het neo liberale beleid gekeerd en gewaarschuwd voor de hierboven geschreven gevolgen.

Dit brengt me bij de tweede definitie van het woord crisis: OMSLAGPUNT.

Of we gaan op dezelfde voet verder. En dan worden de problemen opgelost met geweld en machtsmisbruik Of we gooien het roer om en kiezen voor een nieuw beleid.

Voor de SP betekent dit weer terug naar een socialistisch beleid. Alles wat niet failliet mag gaan, moet weer in overheidshanden. Banken, openbaar vervoer, energie, zorg, onderwijs, volkshuisvesting,…. En de overheid moet haar burgers weer in bescherming nemen. Niet de winst maar de mens moet weer centraal komen te staan.

Dit gaat niet vanzelf. Daar moeten we met man en macht voor strijden. Op 21 januari is in de jaarbeurs in Utrecht het pensioenberaad tegen het pensioenverraad. Op 11 februari op het Beursplein in Amsterdam een betoging om de energie weer van ons te maken. En 15 maart zijn de Provinciale verkiezingen.

Help je mee om dit alles tot een succes te maken? We hebben je nodig!

Laat niet onnodig geld liggen!

SP SP Veenendaal 11-01-2023 20:00

Doe de check op energietoeslagcheck.nl

Heeft u moeite om de rekening te betalen? Mogelijk heeft u recht op energietoeslag. De SP heeft een simpele tool gemaakt waarmee Veenendalers snel kunnen zien of zij recht hebben op deze toeslag. De tool is te vinden op www.spveenendaal.nl/energietoeslagcheck en op energietoeslagcheck.nl.

Afhankelijk van een aantal factoren hebben mensen met een inkomen tot €2366,01 recht op een energietoeslag van €1300,-. Echter: niet iedereen weet dit, of weet hoe de toeslag moet aangevraagd worden. Via de website is de benodigde informatie snel binnen handbereik.

"Veel mensen komen in moeilijkheden door de hoge energielasten," aldus SP-raadscommissielid Sietse van der Bij, die de tool ontworpen heeft. "Het zou zonde zijn als er geld blijft liggen, terwijl mensen het hard nodig hebben. Die regeling is er niet voor niets; we helpen de mensen graag op weg."

De tool was direct al een groot succes: in de eerste paar uur dat hij online was, hadden al honderd mensen de check gedaan.

Meldlijn: 0800 022 5005

Behalve de energietoeslagcheck heeft de SP ook een meldlijn in het leven geroepen, waar mensen zich kunnen melden als zij moeite hebben de energierekening te betalen, of wanneer deze buitensporig hoog is. De meldingen leveren nuttige informatie op voor de volksvertegenwoordigers in Den Haag; de ervaringen van gewone Nederlanders kunnen daarmee een plek krijgen in de Kamerdebatten. De meldlijn is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00u en 20.00u, en is te bereiken op 0800 - 022 5005. Wie liever online een melding doet kan 24 uur per dag terecht op doemee.sp.nl/meldlijn.

Ondertussen is de volkspetitie van de SP, voor het nationaliseren van de energie, in volle gang. Er zijn al meer dan 100.000 handtekeningen binnen, en de actie gaat door. Op zaterdag 11 februari vindt er een manifestatie, genaamd 'het Volksprotest' plaats in Amsterdam; vanaf 13.00u op het Beursplein. Iedereen is van harte welkom om mee te demonstreren voor betaalbare energie.

Van der Bij: "Energie hoort een basisvoorziening te zijn zonder dat hier winst op wordt gemaakt. Daarom zeggen wij: Verlaag de prijzen en nationaliseer onze energie!"

Zie ook: Energietoeslagcheck.nl Website Meldlijn of bel 0800 - 022 5005 Volkspetitie: Nationaliseer onze energie Het Volksprotest