Nieuws van politieke partijen in Veenendaal inzichtelijk

8189 documenten

Solidair met Oekraïne (12)

SP SP Veenendaal 17-05-2022 12:06

Iemand moet het doen

Terwijl het geweld in Oekraïne doorwoedt, is er op het Stadsstrand een uitgelaten sfeer. Door iedereen wordt er naar hartelust gespeeld, gerecreëerd, gelachen... Door iedereen? Nee. Een klein clubje mensen staat wekelijks met de Vredesvlag actief de hoop op vrede uit te dragen.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne probeert Veenendalers Voor Vrede elke week met de Vredesvlag in het centrum van Veenendaal te staan. Om de vrede te bepleiten, en om mensen een luisterend oor te bieden als zij hun zorgen over de oorlog willen delen. Op één zaterdag na is dat tot nu toe steeds gelukt, en ook afgelopen zaterdag stonden de vrijwilligers weer paraat.

"Wat haalt dat nu uit?" Vroeg een voorbijganger, om te vervolgen: "We moeten Poetin kapot maken! Dat helpt." Voor dat 'kapotmaken' van Poeten is deze man bij het Kabinet Rutte niet aan het juiste adres. "De belangrijkste conclusie is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties," is er te lezen in het rapport van sanctiecoördinator Stef Blok, dat afgelopen week uitkwam. Maar zelf vindt hij dat hij het prima heeft gedaan, want hij heeft geen aanwijzing iets te hebben gemist. Blok kreeg de functie, omdat minister Hoekstra in de Tweede Kamer geen idee bleek te hebben hoe het er eigenlijk voorstond met de sancties.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2022/05/solidair-met-oekraine-12

Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de opvang van vluchtelingen. Vanaf deze week worden er in het Provinciehuis in Utrecht meerdere Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Commissaris van de Koning, Hans Oosters, bracht afgelopen vrijdag ook een bezoek aan Veenendaal om te zien hoe hier de opvang verloopt. Hij bezocht opvanglocatie Kerkewijk.

Deze week zijn ook de Rotaryclubs in Veenendaal en Rhenen een actie gestart om boodschappen in te zamelen voor Oekraïne. Veel mensen die hun woning ontvlucht zijn, komen immers niet de landsgrenzen over maar hopen hun heil in de plattelandsdorpen te vinden. "Voor de oorlog woonden daar zo’n 3000 mensen, nu zitten er 30.000 tot 40.000 vluchtelingen," vertelt Wim Werkman van Rotary Veenendaal-regio aan 'de Rijnpost'. "Op heel veel plekken is er behoefte aan voedsel."

Uiteindelijk zijn de mensen pas veilig als het geweld stopt. Amnesty International is daarom een petitie gestart, die Rusland oproept het geweld te staken en het internationale recht te respecteren. En Veenendalers Voor Vrede staat daarom wekelijks de hoop op vrede uit te dragen. Want elke dode is er één teveel...

Meedoen? Teken de petitie (Amnesty International) Versterk de Vredesmomenten (Veenendalers Voor Vrede) Blogs: Vredesvlag (Toke van de Rovaart) Nog steeds: Vredesvlag (AJ Breur) De zachte krachten... (Baukje Hiemstra) Nieuws Stef Blok: Handhaving en toezicht moeten beter (Trouw) Commissaris van de Koning bezoekt vluchtelingenopvang Veenendaal (Rijnpost) Rotaryclubes Veenendaal en Rhenen initiëren boodschappenactie voor Oekraïne ​​​​​​​(Rijnpost)

 

Zie ook: Actie Veiligheid

SP Veenendaal bedankt de zorg

SP SP Veenendaal 16-05-2022 15:06

Dag van de verpleging 2022

Op 12 mei was het de Dag van de Verpleging. Traditiegetrouw trok SP Veenendaal en Omstreken eropuit om de mensen die in de zorg werken in het zonnetje te zetten. Want de zorg is belangrijk werk en verdient waardering!

Bij de SP komen veel geluiden binnen dat het werk in de zorg zwaar is, en er veel administratieve rompslomp bij komt kijken. "Als SP vinden we dan ook dat er meer handen aan het bed moeten komen," aldus afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra. "Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan met een tekort aan arbeidskrachten. Het is dan ook belangrijk dat de salarissen omhoog gaan."

Zij bezocht 'de Tollekamp' in Rhenen. Deze locatie heeft over het algemeen GEEN probleem met de bezetting - al is dat in het verleden wel anders geweest. Maar door de overheidsdruk en verplichte administratie is er ook daar van ECHTE eigen zeggenschap niet echt sprake. "Maar toch; het personeel is trots op haar verpleeghuis," aldus Hiemstra. "Ik wens elke zorgmedewerker en elke zorgvrager een huis als de Tollekamp toe. Daar is het goed geregeld!"

Raadscommissielid Tilmann van de Loo bezocht 'de Dennenhorst' aan de Eikenlaan in Veenendaal. "Mijn moeder woont daar sinds twee weken. Ze is licht dementerend," aldus Van de Loo. Ook hij is erg onder de indruk van het werk van de zorgwerkers. Van de Loo: "Mijn moeder is daar heel goed opgevangen door de verpleegkundigen, en ze heeft het goed naar haar zin."

De attentie voor de bezochte zorglocaties was dit jaar een doos chocola, waarop het Franse woord voor 'bedankt' staat gedrukt...

Zie ook: Blogs: 12 Mei, Dag van de Zorg (Tilmann van de Loo) Dag van de Verpleging (Baukje Hiemstra) Goed geregeld in 'de Tollekamp'! (Baukje Hiemstra)

 

Zie ook: Actie Zorg

De zachte krachten...

SP SP Veenendaal 16-05-2022 13:38

Afgelopen zaterdag stonden we weer met zijn vieren bij het stadsstrand met de Vredesvlag. En weer deelden we onze kaarsjes uit. De meeste mensen namen ze aan met de belofte om ze aan te steken en daarmee hun gedachten aan de vrede te wijden. Maar ook kwam een man mij vertellen dat dit allemaal maar onzin was, dat gedoe met die vlag. "Wat haalde dat nu uit?" Was zijn vraag. "We moeten Poetin kapot maken! Dat helpt," stelde hij.

Misschien had hij in eerste instantie gelijk. Misschien is het noodzakelijk om kwaad met kwaad te bestrijden."Maar uiteindelijk..." dacht ik, "uiteindelijk zullen de zacht krachten winnen." Henriëtte Roland Holst laatdit dit zo mooi zien in een van haar gedichten:

De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind- dit hoor ik als een innig fluistren in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduistren alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, dan kan de groote zaligheid beginnen die w’ als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren als in kleine schelpen de grote zee Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’.Er is niets wat kan stooren ’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Zie ook: Henriëtte Roland Holst - De Internationale (Jan Breur) Vredesvlag (Toke van de Rovaart) Nog steeds: Vredesvlag (AJ Breur) Solidair met Oekraïne 11 - meer dan een klein gebaar Meedoen?

Spreek ons aan bij de Vredesvlag, of stuur een mailtje!

12 Mei, dag van de zorg

SP SP Veenendaal 15-05-2022 13:35

Op bezoek bij de Dennenhorst

Op de dag van de zorg gaat de SP altijd langs verschillende verzorgingshuizen om het personeel een hart onder de riem te steken, en een kleine attentie te brengen. 

Mijn moeder woont sinds twee weken in het verzorgingstehuis Dennenhorst aan de Eikenlaan in Veenendaal. Ze is licht dementerend. Mijn keuze viel daarom dit jaar op de Dennenhorst. Een kleinschalig tehuis met 10 ouderen op een afdeling. 

Mijn moeder is daar heel goed opgevangen door de verpleegkundigen, en ze heeft het goed naar haar zin. Ik ben er naar toe gegaan, en een doos chocolade overhandigd. 

Verteld dat wij van de SP het erg waarderen ,en daarom het personeel extra in het zonnetje wilden zetten. Dat werd erg gewaardeerd.

Zie ook:
Dag van de Verpleging (Baukje Hiemstra) Goed geregeld in de Tollekamp! (Baukje Hiemstra)

 

Solidair met Oekraïne (11)

SP SP Veenendaal 12-05-2022 14:45

Meer dan een klein gebaar

Terwijl het oorlogsgeweld doorgaat, gaat ook het verlangen naar vrede door. Afgelopen zaterdag stonden er weer vrijwilligers van Veenendalers Voor Vrede en Vredes Initiatief Veenendaal met de Vredesvlag in het centrum van Veenendaal. Om uitdrukking te geven aan deze onuitroeibare wens.

De vrijwilligersploeg is echter klein, wat de Vredesmomenten tot een kwetsbare aangelegenheid maakt. Hulp is daarom welkom. Meedoen? Stuur dan een mailtje, of spreek de vrijwilligers aan wanneer je ze ziet.

Een uurtje of een half uurtje in het centrum staan. Met een vlag. Het lijkt iets kleins. En op mondiale schaal onbeduidend. Maar elke stem die klinkt tegen het geweld is er één. Elk mens dat de vrede uitdraagt is er één. En vele druppels vormen een oceaan.

Wat je doet is meer dan een klein gebaar...

Zie ook: Blogs:
Vredesvlag (Toke van de Rovaart) Nog steeds: vredesvlag (AJ Breur) Solidair met Oekraine: Campagne onderbroken... Stop de Oorlog T-shirts en de Vredesvlag... Samen bij de Vredesvlag Doen wat je kunt... Helpende handen Lokale actie en mondiale nood Steek een kaarsje aan Als de wapens zwijgen... De kracht van stilstand
Zie ook: Actie Veiligheid

Dag van de Verpleging

SP SP Veenendaal 12-05-2022 11:16

Twaalf mei is de dag van de verpleging. Het is een traditie van SP Veenendaal om het personeel van de verpleeghuizen in de buurt in het zonnetje te zetten. Dit keer bezochten we de nieuwe locatie van de Dennenhorst aan de Eikenlaan in Veenendaal en ook de Tollenkamp in Rhenen. Met een doos Merci hebben we onze waardering laten blijken aan het zorgpersoneel. Zij doen zwaar en verantwoordelijk werk.

Wat wij tot nu toe gehoord hebben is dat de werkdruk in de zorg hoog is en (misschien als gevolg daarvan) het ziekteverzuim hoog is. Als SP vinden we dan ook dat er meer handen aan het bed moeten komen.Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan met een tekort aan arbeidskrachten. Het is dan ook belangrijk dat de salarissen omhoog gaan. Maar niet alleen dat. Ook de gebroken diensten valt het zorgpersoneel zwaar! Ons is ter ore gekomen dat in sommige verpleeghuizen de verzorgenden alleen in de piekuren worden ingezet.

Wat ook een gehoorde klacht is dat het personeel veel tijd is aan administratieve rompslomp.Tijd voor een gezellig praatje met -of aandacht voor de bewoners schiet er vaak bij in.En dat zijn juist de dingen die het werk in zorg aantrekkelijk maken. Wat ons betreft krijgen de zorgmedewerkers meer zeggenschap over hun werk. Laten we vertrouwen in hen hebben. Zij zijn uiteindelijk de professionals. Zij kennen de behoeften van hun bewoners.

Kortom: Er valt veel te verbeteren voor het zorgpersoneel en daarom extra waardering voor het werk dat zij tot nu hebben gedaan. En latern we de strijd aangaan voor een beter zorg!

Nog steeds: Vredesvlag

SP SP Veenendaal 09-05-2022 05:44

Terwijl de oranje vlaggetjes van koningsdag en 5 mei nog boven onze hoofden in de bomen hingen stonden wij afgelopen zaterdag (7 mei) opnieuw met de vredesvlag bij het stadsstrand. De oorlog in de Oekraïne gaat nog steeds onverminderd door en dus is er meer dan voldoende reden voor ons wekelijkse protest tegen dit wrede en zinloze geweld!

Terwijl wij daar staan lopen de meeste mensen voorbij, ook als zij een waxinelichtje krijgen aangeboden om thuis voor de vrede te branden. Maar af en toe komt er dan iemand naar je toelopen om te vragen, waarom je daar staat en wat je ermee denkt te bereiken ("die vrede komt er toch nooit") of juist om te zeggen, dat ze het fijn vinden, dat wij proberen om toch nog iets te doen. Maar tot nu toe in al die weken helaas niemand, die zegt: "Mag ik meedoen?" en erbij komt staan om de lichtjes uit te delen en met de mensen te praten!

Maar gisteren was toch een beetje anders dan al die weken ervoor! We hadden nog maar net onze vlag uitgerold of er kwam een mevrouw resoluut naar mij toegelopen. Zij bleek Oekraïense te zijn, maar onderhand al zo’n 30 jaar in Nederland te wonen. Zij liet me demonstratief en trots, als een soort van legitimatie, het blauw-geel van haar vaderland zien, dat op haar handtas was bevestigd. Zij vertelde, dat zij in een dorpje vlakbij Marioepol geboren was en dat haar familie daar nog woonde. Met angst om hen en met afschuw had zij, net als wij hier, op de tv de beelden van het drama van die stad en haar ruim 450.000 inwoners gezien en gevolgd. Ze zei, dat ze in de afgelopen weken teleurgesteld was geraakt in Nederland en de EU, die hun beleidskeuzes teveel baseren op business en euro’s. Maar ook de Nederlandse bevolking stelde haar teleur: veel echte belangstelling en medeleven in het begin, maar al snel nam dat af. En het ergste was de afgelopen week: de door relatief weinig mensen bezochte Dodenherdenking met meestal maar een of twee zinnetjes in de redevoeringen, die naar Oekraïne verwezen, en veel huizen, waar niet eens de vlag halfstok buiten hing. En daarna het vieren van Bevrijdingsdag met feest, drank en zorgeloosheid, terwijl op minder dan 2000 kilometer afstand een oorlog woedt, waarin mensen strijden voor hun land, hun leven en hun toekomst.

Wat ze gemist had (en wel verwacht had) was, dat de huidige situatie ons een impuls gegeven zou hebben tot een nieuw besef van wat vrede en vrijheid eigenlijk kosten én waard zijn. En dat wij ons daar actiever voor inzetten door bijvoorbeeld te gaan stemmen als je die kans hebt en door -gevraagd of ongevraagd- je stem te laten horen over zaken, die je van belang acht! Vrede en vrijheid zijn zaken, waarvoor je zo nodig de barricaden op moet. Laat je niet in slaap sussen door allerlei mooie praatjes van politici, maar wees zelf alert én actief! Staan met de vredesvlag was in haar ogen goed, maar te passief en daarom niet goed genoeg. Toen ik haar een kaarsje gaf klaarde ze al op: dát zag ze al als een vorm van activiteit en meeleven! 

Ik kon het alleen maar helemaal met haar eens zijn.

Waar moet het heen met 't Veen?

SP SP Veenendaal 06-05-2022 13:20

Draag je ideeën aan voor het raadsakkoord

Op dit moment wordt er hard geschreven aan het raadsakkoord. De formerende partijen hebben aangegeven zo veel mogelijk naar iedereen te luisteren en allerhande suggesties mee te nemen. Na een reeks gesprekken op straat, is het nu tijd voor de online ronde.

Tot 16 mei is het mogelijk om online ideeën in te dienen viaraadsakkoord.veenendaal.nl...

Dien zelf een idee in, of like/reageer op een al eerder ingediend idee. Samen met de gesprekken in de wijken krijgt de gemeenteraad hiermee een beeld van belangen en wensen van de inwoners in Veenendaal. De raadsleden wegen de inbreng uit de samenleving en nemen eind mei een besluit over het raadsakkoord/werkprogramma.

De SP hoopt dat veel Veenendalers van zich laten horen. Fractievoorzitter Jan Breur: "Als je meer betaalbare woning wilt, of ruimhartigere zorg, of meer evenementen: draag het aan! Dit is een belangrijke kans om invloed uit te oefenen, laat die niet schieten."

Zie ook: Een nieuw begin SP: De grote partijen zijn aan zet Oude coalitie gaat door in formatie

 

Zie ook: Formatie

Solidair met Oekraïne (10)

SP SP Veenendaal 04-05-2022 14:00

De kracht van stilstand

Vanavond, 4 mei, staan we stil bij alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog; militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.Veenendalers Voor Vrede staat (bijna) wekelijks stil bij het oorlogsgeweld in Oekraïne. Na een korte onderbreking werd afgelopen zaterdag (30 april) het stilstaan hervat...

Het stilstaan met de Vredesvlag is een kwetsbare activiteit, omdat Veenendalers Voor Vrede een kleine club is. Als er een paar mensen verhinderd zijn, kan de activiteit maar zo komen te vervallen - zoals vorige week (23 april) het geval was. Maar hoe kwetsbaar de activiteit ook is; zo waardevol is die ook. Help daarom Veenendalers Voor Vrede. Stuur een mail, zodat je kunt helpen bij de momenten met de Vredesvlag.

Ondertussen wordt in Amsterdam ECHT stilgestaan voor de vrede. De havenmedewerkers aldaar weigeren een tanker met Russische diesel te lossen. "Dit schip is niet welkom, omdat wij het als besmet verklaren," zegt bestuurder Asmae Hajjari van vakbond FNV Havens in het NOS Radio 1 Journaal. Het schip ligt nu ter hoogte van Zeesluis IJmuiden zich te beraden wat te doen. 

Eerste-Kamerlid Bastiaan van Apeldoorn, die vorige week nog de situatie duidde op de Regioconferentie van de SP, stond deze week stil bij de oorlog in een Opiniestuk in TROUW. "Rusland – met een economie zo groot als die van de Benelux – is economisch (ondanks het olie- en gaswapen) noch militair een echte grootmacht. Maar het is dus wel een enorme kernmacht," waarschuwt hij. "En het is juist deze combinatie van relatieve economische en militaire zwakte met het bezit van kernwapens die het zo gevaarlijk maakt."

Hoezeer wij ook op vrede blijven hopen... ...we moeten erbij stilstaan dat het nog ingewikkeld wordt om het te bereiken.

wordt vervolgd... Zie ook: BLOG: Vredesvlag Toke van de Rovaart TROUW: Ja, Rusland is militair vrij zwak... Bastiaan van Apeldoorn Solidair met Oekraïne Campagne onderbroken... Stop de Oorlog T-shirts en de Vredesvlag... Samen bij de Vredesvlag Doen wat je kunt... Helpende handen Lokale actie en mondiale nood Steek een kaarsje aan Als de wapens zwijgen...
Zie ook: Actie Veiligheid