Nieuws van politieke partijen in Veenendaal over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

3 documenten

Leuze CLV

SP SP Partij voor de Vrijheid Veenendaal 05-02-2018 07:25

Van PVV naar SP

Met de verkiezingen voor de deur gaan alle partijen weer nadenken over hun positionering. Waar staan we  voor, wat zijn onze speerpunten en hoe brengen we die voor het voetlicht bij de kiezers. Nou is het één ding om te preken voor eigen parochie; dat is altijd lekker. Je eigen achterban is prettig publiek en zal misschien andere punten belangrijker vinden maar het toch op hoofdlijnen met je eens zijn. Om die achterban te vergroten en dus om te groeien zal je ook moeten kijken bij welke partijen je mogelijk stemmen weg kan halen. 

Nou is het makkelijk shoppen bij de buren, maar vaak hoor je ook zeggen dat uiterst links en uiterst rechts soms in elkaars poeltje vissen. Als je de politieke partijen ziet als één rechte lijn van uiterst links naar uiterst rechts kan je je daar weinig bij voorstellen maar:

In het politieke hoefijzermodel liggen uiterst links en uiterst rechts  vrij dicht bij elkaar. Iemand die bijvoorbeeld vóór het verlagen van de AOW leeftijd naar 65 jaar is en verder niet veel programma's leest zal daarom misschien, puur door dat ene thema, op extreemrechts kunnen gaan stemmen. Punt is dat als je iemand beter voorlicht het ook kan zijn dat hij vanuit hetzelfde verkiezingspunt; het naar beneden brengen van de aow-leeftijd naar 65 jaar, tóch kiest voor links.

Op belangrijke punten zijn de verschillen natuurlijk levensgroot; een echte socialist zal nooit extreem rechts stemmen, en andersom ook niet. Maar kiezers die op 1 thema kiezen, kunnen we misschien met meer uitgebreide uitleg naar de andere kant halen. Het moge duidelijk zijn dat op bepaalde thema’s dit volledig kansloos is. En dan bedoel ik natuurlijk thema’s gebaseerd op bijvoorbeeld discriminatie. Want sommige kiezers moet je gewoon je tegenpartij gunnen!

Een fijne week, Enna 

Zie ook: Wie is Enna van Duinen?

Hoogspanningslijn ondergronds weer een stap dichterbij

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Partij voor de Vrijheid Veenendaal 30-01-2018 22:20

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1184973/63167/2017-07-13 Veenendaal - locatie -57 Hoogspanning"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de financiële drempel voor gemeenten niet te hoog wordt, want anders zullen kleinere gemeenten om financiële redenen zeker moeten afzien van het vervangen van de hoogspanningskabels. Maar ik kijk ook even naar een wat grotere plaats, zoals Veenendaal. Nergens in het land zijn er zo veel woningen in de nabijheid van hoogspanningskabels. Sommige masten staan zelfs in de achtertuin van mensen. Het gaat om een tracé van 5 kilometer. Je hebt het dus al snel over een bijdrage van 5 miljoen. De casus-Veenendaal illustreert dat er soms een onevenredig groot beroep wordt gedaan op gemeenten." Deze woorden sprak ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber tijdens de behandeling van de wet Voortgang Energietransitie op 25 januari.

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer over de wet Voortgang Energietransitie die op 30 januari plaatsvond, is een belangrijke motie van Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber met grote meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

In de motie staat het verzoek aan de regering om te streven naar een reële kostenverdeling van verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden gemaakt, zodat voorkomen wordt dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel.

Verder is een motie van GroenLinks, SP en PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is.

Minister Wiebes had bij de behandeling van het wetsvoorstel al aangegeven dat, als de moties worden aangenomen, hij de gemeentelijke bijdrage met 5% verlaagt. Waarmee de bijdrage nu uitkomt op 20 of 15%, afhankelijk van de grote van de gemeente.Deze verlaging is een zeer belangrijke stap voor de gemeenten in verband met het mogelijk maken van het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn.

ChristenUnie wethouder Engbert Stroobosscher benadrukte in zijn reactie op de uitslag van de stemmingen: “Het is een mooie uitkomst in de voortgang van het proces tot het mogelijk ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal, temeer daar de provincie ook actief opgeroepen wordt haar bijdrage te leveren.”  

Hoogspanningslijn ondergronds weer een stap dichterbij

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Partij voor de Vrijheid Veenendaal 30-01-2018 22:20

https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1184973/554113/2017-07-13 Veenendaal - locatie -57 Hoogspanning"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de financiële drempel voor gemeenten niet te hoog wordt, want anders zullen kleinere gemeenten om financiële redenen zeker moeten afzien van het vervangen van de hoogspanningskabels. Maar ik kijk ook even naar een wat grotere plaats, zoals Veenendaal. Nergens in het land zijn er zo veel woningen in de nabijheid van hoogspanningskabels. Sommige masten staan zelfs in de achtertuin van mensen. Het gaat om een tracé van 5 kilometer. Je hebt het dus al snel over een bijdrage van 5 miljoen. De casus-Veenendaal illustreert dat er soms een onevenredig groot beroep wordt gedaan op gemeenten." Deze woorden sprak ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber tijdens de behandeling van de wet Voortgang Energietransitie op 25 januari.

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer over de wet Voortgang Energietransitie die op 30 januari plaatsvond, is een belangrijke motie van Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber met grote meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

In de motie staat het verzoek aan de regering om te streven naar een reële kostenverdeling van verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden gemaakt, zodat voorkomen wordt dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel.

Verder is een motie van GroenLinks, SP en PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is.

Minister Wiebes had bij de behandeling van het wetsvoorstel al aangegeven dat, als de moties worden aangenomen, hij de gemeentelijke bijdrage met 5% verlaagt. Waarmee de bijdrage nu uitkomt op 20 of 15%, afhankelijk van de grote van de gemeente.Deze verlaging is een zeer belangrijke stap voor de gemeenten in verband met het mogelijk maken van het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn.

ChristenUnie wethouder Engbert Stroobosscher benadrukte in zijn reactie op de uitslag van de stemmingen: “Het is een mooie uitkomst in de voortgang van het proces tot het mogelijk ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal, temeer daar de provincie ook actief opgeroepen wordt haar bijdrage te leveren.”