Nieuws van politieke partijen in Veldhoven inzichtelijk

274 documenten

Enquête verdewenen bushaltes lijn 15 Merefelt/Abdijtuinen

SP SP Veldhoven 10-02-2020 09:22

SP Veldhoven heeft gehoord dat er nogal wat klachten zijn over het feit dat er een aantal haltes van buslijn 15 zijn verdwenen.

Het gaat dan om de haltes aan de Burgemeester van Hoofflaan, Europlaan, Abdijlaan en de Pastorielaan.

Deze haltes en dan vooral de haltes aan de Abdijlaan en de Europalaan is een groot gemis voor de bewoners van Merefelt en de Abdijtuinen

Hierdoor moeten zij 12 minuten lopen naar een alternatieve halte of zij kunnen Bravoflex bellen. Beide opties zijn voor veel mensen GEEN optie!

Deze optie heeft de volgende bezwaren: Het is complex, je hebt een mobiele telefoon nodig, welke voor de senioren onder ons soms lastig te gebruiken is en het is DUUR!

1x per jaar vindt er provinciaal overleg plaats met Hermes (Bravo) en de gemeente. Tijdens dat overleg wordt er gekeken welke haltes nog rendabel zijn en welke niet. Die laatste vervallen dan vaak. Helaas is dat dus ook bij deze haltes gebeurt. Maar wie zijn er de dupe? U! Wij zouden graag uw mening willen weten en vragen u daarom om deze enquête in te vullen en bij een van onderstaande adressen in te leveren. Graag binnen 1 week 

SP Veldhoven heeft gehoord dat er nogal wat klachten zijn over het feit dat er een aantal haltes van buslijn 15 zijn verdwenen.

Het gaat dan om de haltes aan de Burgemeester van Hoofflaan, Europlaan, Abdijlaan en de Pastorielaan.

Deze haltes en dan vooral de haltes aan de Abdijlaan en de Europalaan is een groot gemis voor de bewoners van Merefelt en de Abdijtuinen

Hierdoor moeten zij 12 minuten lopen naar een alternatieve halte of zij kunnen Bravoflex bellen. Beide opties zijn voor veel mensen GEEN optie!

Deze optie heeft de volgende bezwaren: Het is complex, je hebt een mobiele telefoon nodig, welke voor de senioren onder ons soms lastig te gebruiken is en het is DUUR!

1x per jaar vindt er provinciaal overleg plaats met Hermes (Bravo) en de gemeente. Tijdens dat overleg wordt er gekeken welke haltes nog rendabel zijn en welke niet. Die laatste vervallen dan vaak. Helaas is dat dus ook bij deze haltes gebeurt. Maar wie zijn er de dupe? U! Wij zouden graag uw mening willen weten en vragen u daarom om deze enquête in te vullen en bij een van onderstaande adressen in te leveren. Graag binnen 1 week invullen.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
 
1 Start 2 Complete
Vindt u het vervelend dat deze haltes zijn vervallen? *
ja
nee
Vindt u dat deze haltes zo snel mogelijk terug moeten komen? *
ja
nee
Is de geboden oplossing, Bravoflex, een goede oplossing? *
ja
nee
Opmerkingen:
Wilt u op de hoogte blijven van deze actie, laat dan hieronder uw emailadres en eventueel adres achter. Dan zullen wij u berichten over verdere acties omtrent Buslijn 15.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Wisten jullie dat...

SP SP Veldhoven 22-01-2020 13:09

Wisten jullie dat SP VELDHOVEN….

                                 Januari  2020           

Er vrijdag een nieuwjaarsborrel is in Het Tweespan? Dat er dan ook een nieuwe secretaris gekozen zal worden Omdat Frans van Meer aftreedt We hard op zoek zijn naar nieuwe kerngroepleden Dat je een kerngroepvergadering mag bijwonen, maar dat je je wel even moet opgeven Dat we op 6 juni een barbecue voor alle Veldhovense leden en hun partner gaan organiseren

Vervallen bushalte bij o.a. Merefelt

SP SP Veldhoven 22-01-2020 12:52

Meldpunt ervaringen Busvervoer

 

https://veldhoven.sp.nl/in-de-media/vervallen-bushalte-bij-oa-merefelt

Op 15 december 2019 is in Noord-Brabant de nieuwe concessie voor het Busvervoer ingegaan.

 

Er zijn meteen nogal wat klachten bij onze SP-fractie binnengekomen. Daarom hebben we op onze site een meldpunt geopend, waar mensen hun ervaringen kunnen delen. 

Algemene beschouwingen 2019

CDA CDA Veldhoven 13-11-2019 14:07

Spreektekst algemene beschouwingen 2019 Later als ik groter ben … wordt ik Zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd in een zij aan zij maatschappij Als mensen vragen Wat wil je later worden? Dan is dat nogal een lastige vraag. En wat wil je voor je kinderen? Ik zeg: Dat ze zelfstandig, zelfbewust en zelfverzekerd zijn. Dat is toch een mooie basis voor geluk. Bewust van je eigen talenten en beperkingen, bewust van je omgeving en je eigen impact daarop, zelfverzekerd en zelfstandig keuzes maken. Dat willen wij ook voor Veldhoven. Op weg naar zelfstandigheid haalde mijn dochter haar rijbewijs vorige maand en toen ik dat ooit deed was een belangrijke levenles die ik leerde kijk niet alleen op de meters kijk door de voorruit. Kijk niet naar het puntje van de moterkap maar kijk verder vooruit dan zie je meer aankomen en kun je beter anticiperen. En dat is nou precies wat Veldhoven mist. Die blik vooruit. En die hebben we zo hard nodig bij onze 100-jarige gemeente: proactief en toekomstgericht. Oke op het sociaal domein daar worden belangrijke en goede stappen gezet. Wij zijn heel enthousiast over de omgekeerde toets en de verschuiving van specialistische zorg naar basis voorzieningen. Het college krijgt daarvoor een dikke pluim. Op het gebied van wonen, scholen, voorzieningen en cultuur zien we die blik veel minder eigenlijk te weinig. Kunnen we een stedelijk lint uitwerken zodat toekomstige woningbouwlocaties zichtbaar worden. Nieuwe woonvormen voor alle generaties stimuleren en meer doen met tijdelijke huisvesting? Het is nu de tijd om plannen te maken en deze te realiseren als het economisch weer wat tegenzit. Leg het klaar. Laten we de visie op samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en educatie doorzetten. Toekomstbestendig maken zonder steeds alleen geld bij alle instellingen te gooien. En kom eindelijk eens met het langverwachte IHP. Kent u die mop van het IHP voor Veldhoven? Het kwam niet. Voor ons valt dit in de categorie onacceptabel. Wij hebben een motie waarin we een termijn stellen. Want ons geduld is echt op. Kinderen moeten in hun buurt naar school, zeker als er een nieuwe wijk in ontwikkeling is. Dat geeft binding en cohesie in de samenleving. In een samenleving die verandert blijft de wijk belangrijk. Iets meer zelfbewust en zelfverzekerd graag. Het boek Slim Zand maakt duidelijk wat Veldhoven is en wat het kan worden. Laten we daar wat mee doen. Even nog over zelfstandigheid. Zelfstandig zijn is een keuze. Een belangrijke keuze voor Veldhoven. Een keuze die het rechtvaardigt om een theater, zwembad, bibliotheek, muziekschool, museum etc. te willen hebben. En dus ook te moeten betalen. Het is niet anders. Daar moeten we consequent in zijn. Daar waar we taken uitbesteden en dat zal altijd moeten, wordt het als autonome gemeente wel hoog tijd om als gemeenteraad een belangrijke positie in te gaan nemen bij de gemeenschappelijke regelingen. Noblese Oblige. Om daar zelfbewust en zelfverzekerd keuzes te maken in het belang van Veldhoven. De raad moet er over willen gaan. Zich goed informeren, adviseren en het college controleren. We hebben daar een motie over. Een raadscommissie voor GR-en dan gaan we samen vooruit. Het komende jaar maken we plannen voor de viering van 100 jaar Veldhoven. Het is een uitstekende gelegenheid om met elkaar de balans op te maken over wat was, wat is en wat wordt. Vooral die blik vooruit heeft onze aandacht. Voor de toekomst, voor de toekomstige generaties. Bij alles wat we het komende jaar gaan ondernemen zullen wij vragen naar de blik vooruit. En als u het ons vraagt of eigenlijk als wij het college vragen om vooruit te kijken dan bedoelen we Dat mogelijkheden voor volwasseneneductie moeten blijven bestaan, niet dat de parasol moet blijven bestaan. Er zijn alternatieven om het huidige cursusaanbod voort te zetten daar zijn wij zeker van. Niet de cursisten in de kou maar de instelling ter discussie stellen dat mag. Mensen zij aan zij. We bedoelen ook dat de toeristisch recreatieve informatieverstrekking moet blijven bestaan, niet dat de VVV instelling moet blijven. Er zijn alternatieven te bedenken. Niet de toeristen en reacreanten in de kou maar de instelling ter discussie. Mensen zij aan zij. Wij denken, dat één stichting kunst, cultuur en educatie Veldhoven 365 ook heel goed kan. Wij hebben niet voor alles gebouwen en directeuren nodig. Door het samengaan kan de kwaliteit en effectiviteit verbeterd worden. Misschien kunnen de kosten dan wel omlaag. We bedoelen ook dat verbroedering en saamhorigheid moet blijven bestaan rondom kermissen maar niet dat alles moet blijven zoals het is of was. In goed overleg met elkaar komen we er toch wel uit zeker. Mensen zij aan zij. Dus college en raad onze oproep we moeten vooruit denken, Veldhoven voor Veldhoven zij aan zij. Of het financieel kan? Wij vertrouwen erop dat de wethouder financien de schatkist goed bewaakt en ons zal behoeden voor onverstandige keuzes. De vraag die bij ons opkomt is of een toename van de bijdrage gemeentefonds niet heel optimistich is ingeschat. Maar later als ik groter ben … blijf ik Zelfstandig Zelfbewust en Zelfverzekerd in een zij aan zij maatschappij dat is Veldhoven Marionne van Dongen fractievoorzitter CDA Veldhoven

21 oktober Algemene Ledenvergadering

CDA CDA Veldhoven 19-10-2019 18:57

Tijdens de ledenvergadering kijken we vooruit naar de verkiezingen van 2022. Dit doen we met de Politieke Academie en op basis van de gegevens die zij voor het CDA heeft verzameld. De Politieke Academie verkoopt datasets waarmee politieke partijen een campagne kunnen voorbereiden. De vergadering begint met een presentatie van Joost Smits van de Politieke Academie over hoe ze partijen helpen en hoe zij naar de gegevens van het CDA kijken. Daarna gaan we aan de slag met datgene wat we hebben geleerd: hoe kunnen we een betere campagne voeren? Locatie: Ontmoetings Centrum De Ligt Adres: Ligt 57, 5503 CA Veldhoven Datum: 21 oktober 2019 Tijd: 20.00 uur

Theaterstuk GAS / Proefkonijnen

SP SP Veldhoven 10-10-2019 18:49

Meld je snel aan: Theaterstuk GAS

Cultuur is een machtig wapen in de strijd voor rechtvaardigheid. Daarom richtte de SP het Kunst- en Cultuurcollectief op. Ook dit jaar laat het Kunst- en Cultuurcollectief weer van zich horen. In november komt de voorstelling GAS van Toneelgroep Jan Vos naar Amersfoort. Omdat we jou willen bedanken voor je inzet voor onze partij, kan je op zondag 17 november voor slechts €12,50 naar deze indrukwekkende theatervoorstelling.

GAS gaat over de gigantische problemen en het groeiende cynisme als gevolg van de gaswinning in Groningen. Het verhaal staat symbool voor al die plaatsen in ons land waar de overheid niet aan de kant van de mensen, maar aan de kant van het grote geld staat.

Wat: Voorstelling GAS van Toneelgroep Jan Vos Wanneer: Zondag 17 november 2019 Waar: Theater Flint in Amersfoort (Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort) Hoe laat: Vanaf 14.00 uur ben je welkom voor een kopje koffie of thee. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. De voorstelling bevat twee pauzes inclusief een hapje en drankje. Ken je mensen die nog geen lid zijn van de SP en graag naar de voorstelling willen? Maak ze dan nu lid, dan krijgen ze een gratis kaartje als welkomstgeschenk!

Bestel nu kaarten: https://sp.nl/gasvoorstelling

Wil je samen met je afdeling bellen om ook Vrienden voor Rechtvaardigheid uit te nodigen uit jouw gemeente? Dat kan in de Moed, maar ook in je eigen afdeling. Stuur dan een mailtje naar telefoonteam@sp.nl, dan kunnen zij helpen met organiseren.

De beweging voor schuldencompensatie groeit!

Uit nieuwe CBS-cijfers blijkt vandaag dat:

Studenten steeds meer moeten lenen: van gemiddeld 12.400 euro in 2015 tot 13.700 euro in 2019. Steeds meer studenten een studieschuld hebben: van 1 miljoen studenten in 2015 tot 1,4 miljoen studenten in 2019. De totale studieschuld groeit: de schuldenberg is nu 19,3 miljard euro, maar liefst 11% meer dan vorig jaar.

Allemaal redenen om af te stappen van het schuldenstelsel en om compensatie voor de schuldengeneratie af te dwingen! Wij eisen goed en toegankelijk onderwijs voor alle jongeren. En de beweging die daarvoor nodig is, groeit.

Afgelopen week werd er elke dag ergens in het land een lokale bijeenkomst georganiseerd. En ook deze week is het weer elke dag raak: van maandag in Groningen, tot vrijdag in Eindhoven. Check de lijst met bijeenkomsten op sp.nl/student.

Ook komen er nog steeds nieuwe bijeenkomsten bij. Wil jij in jouw afdeling ook een bijeenkomst organiseren? Stuur dan een mail naar schuldengeneratie@sp.nl.

wie moet er op zijn donder hebben?

SP SP Veldhoven 07-10-2019 18:52

Volgens wat ik hoor en zie in de media zijn westerse landen bezorgd, resp. boos op de VS, omdat Trump besloten heeft Amerikaanse troepen uit Noord-Irak terug te trekken. Daarmee zou hij Erdogan de vrije hand geven om dat gebied binnen te vallen en de Koerden, die daar wonen en nu heersen, onder de knie te krijgen. Men richt echter zijn verontwaardiging op de verkeerde. Niet de VS zijn hier de boosdoener, maar - als hij inderdaad Noord-Irak binnenvalt - de Turkse president. Hij is dan de agressor, doet in feite hetzelfde als Hitler bij ons in mei 1940. Hij heeft niet het recht zijn landsgrenzen te overschrijden om een deel van zijn buurland te bezetten.  Zou het denkbaar zijn dat wij Hitler zouden accepteren als lid van de NAVO? Uitgesloten. Daarom moet - in geval van een Turkse invasie in Irak - Turkije uit de NAVO gestoten worden. En natuurlijk moet de SP daarvoor dan actie gaan ondernemen. Ter toelichting van mijn standpunt nog dit: de kern van het probleem is, dat de Turkse overheid, net als de Spaanse, het democratische beginsel van zelfbeschikking niet onderschrijft. Het zijn slechts halve democraten; eisen wel zelfbestuur voor zichzelf, niet voor anderen. Anders zou Turkije de Koerden en Spanje de Catalanen zelfbestuur gunnen en hen niets in de weg leggen. Maar wat zien we? Zowel de Koerden als de Catalanen worden als vijanden van de staat beschouwd en als misdadigers behandeld. Net zoals de opstandige bewoners van de Lage Landen in de zestiende eeuw, toen Spanje ook hier nog de baas was.

Lau Kanen (SP-Veldhoven)

Een paar mogelijke oplossingen

SP SP Veldhoven 18-09-2019 15:33

Beste partijgenoten, Nederland, hoe rijk ook, kampt met enkele grote problemen: 1. Grote personeelstekorten in de zorg, de woningbouw, de techniek en het onderwijs. Nederland kan m.i. zelf alle benodigde mensen hiervoor niet leveren. 2. Grote druk van luchthavens op de overheid om uitbreiding toe te staan; anderzijds grote overlast van het vliegverkeer op de leefomgeving. Er zijn natuurlijk meer problemen, maar die laat ik even buiten beschouwing, omdat ik er niet direct een oplossing voor zie.

Voor de drie bovengenoemde zie ik die wel: 1a. Voor de zorg, de woningbouw en de techniek kunnen waarschijnlijk arbeidskrachten in het buitenland worden gevonden; ik denk in Oost-Duitsland en Oost-Europa, omdat daar goed opgeleide en gemotiveerde mensen op zoek zijn naar goed betaald werk. Ook de toelating van meer immigranten uit Azie en Afrika kan hier wellicht enig soulaas bieden. 1b. Voor het onderwijs hebben we mensen nodig die goed opgeleid zijn, maar ook het Nederlands perfect beheersen. De oplossing voor de personeelstekorten daar kan waarschijnlijk in de eigen bevolking gevonden worden door het verminderen van het aantal onzinbanen. Het creëren van onzinbanen moet flink bemoeilijkt worden. Ik verwijs hiervoor naar artikelen als dit: https://www.ad.nl/ad-werkt/zij-hebben-een-onzinbaan-het-is-een-heleboel-... 2. De uitbreidingsbehoefte van de luchthavens en de overlast voor de leefomgeving zal drastisch verminderen, wanneer voor het vliegverkeer evenveel brandstofaccijns betaald moet worden als voor het wegverkeer. Graag zou ik horen hoe hier door de SP over gedacht wordt. Met vriendelijke groet, Lau Kanen (SP-Veldhoven)