Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3245 documenten

Sport verhuist naar Kroonjuweel

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 26-09-2023 14:36

In juli 2022 heeft Partij Souburg-Ritthem vragen gesteld over de verhuizing van de sportverenigingen van de sportzaal Van Duyvenvoorde naar het Kroonjuweel. Na ruim een jaar en meerdere toezeggingen zijn een aantal zaken nog steeds slecht of helemaal niet geregeld.

Daarom nogmaals onderstaande vragen aan het college:

Omdat de nieuwe scholen nog steeds niet opgeleverd zijn, was er ook een jaar lang geen enkele voortgang of informatie rondom de sportzaal Van Duyvenvoorde. Op 29 juni 2023 zijn de Basketbal Verenigingen BV Souburg en BC Vlissingen door de gemeente geïnformeerd dat ze toch met ingang van het seizoen 2023-2024 naar het Kroonjuweel moesten. Waarom is de communicatie zo slecht en stroef verlopen? Graag toelichting.

In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de aanpassingen van de sportzaal van het Kroonjuweel. Waarom, na een jaar, zijn deze afspraken nog steeds niet nagekomen? Graag toelichting.

Kan het college eindelijk een concrete datum geven wanneer het Kroonjuweel uiteindelijk gereed is voor gebruik? (betreft de belijning: nu zijn de lijnen rood op een rode vloer, dus voor wedstrijden onacceptabel, verplaatsbare tribunes, ballenkasten, elektronische scoreborden en schotklokken, aanpassingen van de kantine en keuken)

Zover wij weten gaat de Sportraad in overleg met de gemeenten over de uren verdeling van de sportaccommodaties. Is het uren tekort door de Sportraad al opgelost? Graag toelichting.

De PSR vind het fijn om te horen dat er gehoor is gegeven aan een oproep over financiële tegemoetkoming i.v.m. verhoging van de huurprijs. Tegelijkertijd zijn wij zwaar teleurgesteld in de enorme vertraging bij het aanpassen van de sportzaal bij het Kroonjuweel. Is het college bereid zolang niet alles in orde is voor het komend seizoen, een compensatie aan de sportverenigingen toe te wijzen? Zo nee waarom niet?

Bijzondere avond met Jimmy Dijk in Middelburg

SP SP Vlissingen 24-09-2023 09:15

Het is een bijzondere tijd voor de Socialistische Partij (SP) in Zeeland. Eerst gingen we met de bus naar de Prinsjesdagdemonstratie in Den Haag, dan waren er de fantastische Algemene Beschouwingen van Lilian Marijnissen en vandaag, zaterdag is ons Congres, waarin we onder andere ons verkiezingsprogramma vaststellen.

En we hebben nog het een en ander om naar uit te kijken. Op maandagmiddag 25 september wordt de fototentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ in Middelburg geopend door Renske Leijten, voormalig prominent Kamerlid van de SP. En op maandagavond 25 september zal Jimmy Dijk een inspirerende avond verzorgen in de Wandelkerk in Middelburg. Jimmy Dijk is een nieuw Kamerlid van de SP. Jimmy is onze woordvoerder voor alles wat met zorg te maken heeft. In de paar maanden dat hij in de Tweede Kamer zit schittert hij in de debatten. En hij staat als nummer 4 op onze kandidatenlijst. Gepassioneerd als hij is gaat hij er samen met ons een mooie avond van maken. De avond met Jimmy belooft een bijzondere en boeiende gelegenheid te worden om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de zorg, de toekomst van ons land en de idealen waar de SP voor staat.

De avond begint om 19.00 uur met een inloop, waarbij er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 19.30 uur zal de avond officieel van start gaan. De locatie voor deze bijzondere avond is de Wandelkerk aan Onder de Toren 2 in Middelburg. Het is een openbare avond dus iedereen is van harte uitgenodigd om deze speciale avond met Jimmy Dijk mee te beleven.

Tentoonstelling ‘Weggecijferd, Teruggevochten’ in Middelburg

SP SP Vlissingen 21-09-2023 17:26

Tentoonstelling ‘Weggecijferd, Teruggevochten’ in Middelburg. Weggecijferd. Teruggevochten. Zo heet het bijzondere fotoboek waarin honderd ouders, getroffen in het toeslagenschandaal, worden geportretteerd.

Op maandag 25 september wordt om 15.30 de tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten’ geopend door Renske Leijten op het Damplein rondom de Graanbeurs.

De tentoonstelling is op initiatief van de SP naar Middelburg gehaald en toont acht grote foto’s van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal geportretteerd door fotograaf Bert Teunissen. De foto's zijn op het Damplein rondom de Graanbeurs te zien tot en met 4 oktober. Rondom de Graanbeurs in Middelburg staan acht grote foto’s van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. 

Aan de zijkant van ieder portret staan verhalen van de gezinnen over wat de toeslagenaffaire met hun leven heeft gedaan. “Mijn leven is verwoest”, staat er bijvoorbeeld te lezen. Ger van Unen, Zeeuws Statenlid van de SP: ‘Ook in Zeeland zijn er slachtoffers van het toeslagenschandaal. Deze tentoonstelling over het toeslagenschandaal laat het onmenselijke karakter van het systeem zien waar zij slachtoffer van zijn geworden. Een systeem waarin mensen slechts cijfers zijn en ook zo behandeld worden.’ Door de fototentoonstelling naar Middelburg te halen, brengt de SP de slachtoffers van het toeslagenschandaal onder de aandacht. Ger van Unen: ‘De politieke wil is er nog altijd niet om een punt achter het schandaal te zetten, zodat alle slachtoffers eindelijk verder kunnen met hun leven'. De slachtoffers moeten worden gecompenseerd voor het leed dat hun is aangedaan.

Hoe zat het ook alweer: In de periode van 2004 tot 2019 zijn er naar schatting 26.000 ouders en 70.000 kinderen slachtoffer geworden van de Toeslagenaffaire. Zij hadden – vaak kleine – fouten gemaakt of waren misleid door gastouderbureaus en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen die zij ontvingen. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot gigantische financiële problemen bij de slachtoffers.

Zonnepanelen boven parkeerplaats

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 18-09-2023 14:34

Zoals u in het coalitieakkoord heeft kunnen lezen willen we werken aan duurzame energie, het opwekken van energie door PV-installaties is er één van. We willen dit realiseren zonder verlies van groen. Oplossingen zijn onder andere door het laten plaatsen op daken van gebouwen en het te realiseren boven (grote) parkeervoorzieningen bij bijvoorbeeld winkel(centra).

In navolging van de vragen die door de PSR waren ingediend op 1 februari 2023 en uw beantwoording op 15 maart 2023 heeft de PSR een aantal aanvullende vragen.

Hoe wil de Gemeente Vlissingen anticiperen op de door grote meerderheid aangenomen motie in de tweede kamer over opnemen in wet- en regelgeving van het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen?

Ons antwoord

Deze verplichting zal voor 2030 moeten worden opgenomen in de wet- en regelgeving. Nog niet bekend is hoe deze motie zal worden uitgevoerd. Indien er initiatieven komen dan worden deze per geval bekeken of een dergelijk terrein geschikt en rendabel is. Dit is hoofdzakelijk op initiatief van marktpartijen.

Welke initiatieven worden er actief door de Gemeente Vlissingen genomen om eigenaren van grote parkeervoorzieningen te benaderen om zoals in Frankrijk deze te voorzien van PV-installaties?

Ons antwoord

Op dit moment is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. De mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen wordt wel meegenomen en onderzocht in projecten die hiervoor geschikt zijn. Een voorbeeld hiervan is de Machinefabriek.

Welke initiatieven worden er naast het vanuit de Rijks- of Provinciale geïnitieerde initiatieven opgestart?

Ons antwoord

Naast de Rijks- of Provinciaal geïnitieerde initiatieven worden er door de gemeente Vlissingen geen initiatieven opgestart omdat hiervoor geen capaciteit beschikbaar is.

Welke initiatieven worden er vanuit de Gemeente opgestart om in samenwerking met de nutsbedrijven de nutsvoorziening (elektriciteit) robuust te maken in de Gemeente Vlissingen voor landelijke of regionale uitval? Hierbij vooral voor de continuïteit van essentiële (orde, veiligheid, humanitaire, noodopvang) voorzieningen.

Ons antwoord

Het robuust maken van de nutsvoorziening elektriciteit is geen taak voor de gemeente. Initiatieven hiertoe liggen bij het Rijk en voor ons gebied bij Stedin. De gemeente Vlissingen werkt hier wel aan mee. Recent heeft de Provincie Zeeland in dit kader, hiervoor het pMIEK (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) vast gesteld. Het pMIEK is een overzicht van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten waarover provincie, netbeheerders en medeoverheden afspraken maken om tot (versnelde) realisatie te komen. En zo netcongestie te voorkomen.

Welke maatregelen/verdeling treft de Gemeente om de energietransitie voor de inwoners en de bedrijven van de Gemeente Vlissingen “draagbaar” te maken?

Ons antwoord

Dit doet de gemeente Vlissingen door de landelijke subsidies die op dit gebied beschikbaar zijn, uit te zetten bij onze inwoners. Hierbij kunt u denken aan het aanpakken van energiearmoede, het inzetten van een energieteam (klusbus) voor het aanbrengen van kleine isolerende maatregelen, zoals bij voorbeeld tochtstrips. En verder het uitvoering geven aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Eigenaren met een huis dat een E, F, G, energie label heeft en hun huis willen isoleren krijgen de mogelijkheid om hiervoor een subsidie te krijgen. Zie hiervoor ook onze beantwoording op vraag 4 van 15 maart 2023 met kenmerk 2245112 / 2246201. Uit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma Aardgasvrije Wijken, PAW) heeft gemeente Vlissingen subsidie ontvangen om de Panoramabuurt aardgasvrij(-klaar) te maken. Een groot deel van deze beschikbare gelden is door woningeigenaren te gebruiken als subsidie voor het voorbereiden van hun woning op een aardgasvrije woning.

Welke initiatieven ontplooit de Gemeente naast de huidige (landelijke) initiatieven om de inwoners van de Gemeente Vlissingen hier actief in mee te laten denken?

Ons antwoord

De gemeente Vlissingen kent geen initiatieven om de inwoners van de gemeente actief mee te laten denken over de energietransitie.

Komt de Schone Waardin terug in Ritthem?

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 29-08-2023 14:00

Tot 1903 stond op de dijk bij Ritthem een herberg met de naam “De Schone Waardin”. In de gelagkamer hing een schilderij van een stevige Walcherse boerin met kaphoed en gouden naald volgens oude Walcherse dracht. Eind 1902 verviel de vergunning om herberg te houden en eind 1944 is het gebouw op last van de Duitsers afgebroken.

Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om te kijken of we de Schone Waardin kunnen laten herrijzen bij de spotterscontainer. De Dorpsraad van Ritthem is druk in overleg met het waterschap, aannemers en de gemeente Vlissingen. Deze gesprekken verlopen voorspoedig. Volgens goed ingelichte bronnen zou het waterschap al akkoord zijn en is er al een aannemer die wil investeren en bouwen. Nu nog een vergunning en een exploitant.

Wil jij de nieuwe schone waardin worden? Grijp dan nu je kans en neem contact op met de dorpsraad Ritthem.

zondag 17 september Prinsjesdagprotest in Den-Haag

SP SP Vlissingen 15-08-2023 15:21

KOM 17 SEPTEMBER 2023 NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST IN DEN HAAG!

 

 Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering!  

Onder het kabinet Rutte 4 zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden.

Onze lonen blijven achter en onze pensioenen zijn onzeker gemaakt. Als dezelfde partijen en dezelfde mensen die deze problemen hebben veroorzaakt het wéér voor het zeggen krijgen dan worden deze problemen niet opgelost. Sterker nog, er liggen plannen om nóg meer te bezuinigen op de verpleeghuizen en de thuiszorg. De zorg voor onze ouderen staat op het spel.

Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting. Daarom komen we op 17 september op voor Nederland! Samen laten we zien dat het anders kan en dat het anders moet!

Dus kom op voor Nederland!

Wanneer: 17 september, 13.00 uur Waar: Den Haag, Koekamp (naast Den Haag Centraal)

Vanuit Zeeland vertrekt er die dag natuurlijk ook weer een bus. We hebben 60 zitplaatsen en het zou fantastisch zijn wanneer we met een volle Zeeuwse bus naar Den-Haag kunnen vertrekken.

Aan deze busreis zijn geen kosten verbonden!

We hebben de volgende opstapplaatsen: Vlissingen > Middelburg > Goes > de Wouwse Tol.

Meld je aan en neem jezelf, familie of (nog) niet leden mee.

Laten we er een gezellige, strijdbare dag van maken, want alleen als we ons organiseren kunnen we dingen voor elkaar krijgen.

Wat willen we in eerste instantie weten: 

Je naam en/of de namen van de mensen die met je meegaan.  Je telefoonnummer en/of de telefoonnummers. Waar stap je of stappen jullie op. ( Station Vlissingen, Station Middelburg, Station Goes, Wouwse Tol) Heb je je opgegeven en kan je onverhoopts niet laat het dan zo snel mogelijk weten.

Je kan je aanmelden t/m zondag 10 september via pcoret@sp.nl !

Of via : https://kostenomlaag.sp.nl/prinsjesdagprotest

Na 10 september volgt, zodra alle gegevens binnen zijn, de verdere informatie mbt de vertrektijden van de busreis naar Den-Haag.

 

 

 

Vestiging melkgeitenhouderij in Ritthem

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 31-07-2023 05:44

Via o.a. de dienst “Bekendmakingen overheid – berichten over uw buurt” zijn de inwoners van Ritthem op de hoogte gebracht dat Burgemeester en wethouders van Vlissingen een omgevingsvergunning willen verlenen voor het oprichten van een melkgeitenhouderij in Ritthem. Het gaat in deze om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met Gemeentebladnummer 2023, 279893 d.d. 28 juni 2023.

Deze berichtgeving roept de nodige vragen op bij de inwoners van Ritthem en is voor Partij Souburg-Ritthem de reden dat we graag antwoord krijgen op de volgende vragen.

Eerst even wat algemene informatie over geitenhouderijen.

Uit onderzoek van het RIVM en de GGD is gebleken dat geitenhouderijen gezondheidsrisico’s opleveren voor omwonenden

. Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

Hieronder leest u de belangrijkste conclusies en het advies van de GGD.

Advies GGD met betrekking tot geitenbedrijven: afstand tussen geitenhouderij en gevoelige bestemmingen

In Nederland krijgen gemiddeld 14 tot 15 op de 1000 mensen longontsteking. In het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden bleek eerder dat een klein deel van deze longontstekingen geassocieerd is met het wonen in de buurt van een geitenhouderij. De nieuwste onderzoeksresultaten bevestigen deze associatie tussen longontsteking en wonen in de buurt van een geitenhouderij. De GGD vindt het zorgelijk dat dit signaal wederom aangetoond is, ook omdat niet duidelijk is wat hiervan de oorzaak is.

[1]Bron: eerste deelonderzoek van het onderzoeksprogramma VGO(Livestock farming and the health of local residents) 3: Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen: actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014-2016, Gepubliceerd 22-10-2018.

Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking en een integrale aanpak, adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe te passen en terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom geldt ook dat geadviseerd wordt terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van bestaande geitenhouderijen. Dat betekent dat gemeenten wordt geadviseerd om in hun besluitvorming het risico op longontsteking mee te wegen. Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op longontsteking groter naarmate de afstand tot een geitenbedrijf kleiner is. Tot een afstand tot 2 kilometer blijft het risico vergroot. Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te beperken.

Bij welke situaties een GGD-advies?

Iedere situatie vergt om een passend gezondheidskundig advies. Er zijn verschillende situaties waarbij de GGD in elk geval graag wil adviseren over de gezondheidsrisico’s van de veehouderij, gebaseerd op afstandscriteria.

Uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij binnen 250 meter van een gevoelige bestemming, of een nieuwe gevoelige bestemming binnen 250 meter van een veehouderij. Voor geitenhouderij geldt een andere afstand, zie punt 2.

Uitbreiding of nieuwvestiging van een geitenhouderij binnen 2 kilometer van een gevoelige bestemming, of een nieuwe gevoelige bestemming binnen 2 kilometer van een geitenhouderij.

De opvang van gevoelige groepen binnen 250 meter van een veehouderij, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderij.

Onder gevoelige bestemmingen worden verstaan: woningen, scholen, kinderopvang, bejaardenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, ziekenhuizen (Gezondheidsraad, 2008).

Onder gevoelige groepen wordt verstaan: ouderen, kinderen (onder de 18 jaar), astmapatiënten, mensen met bestaande hart- en vaataandoeningen, mensen met genetische aanleg voor luchtwegaandoeningen.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie wil Partij Souburg-Ritthem antwoord op de volgende vragen:

Is er bij het beoordelen van deze aanvraag advies ingewonnen bij de GGD? Zo ja, wat is de inhoud van dit advies? Zo nee, waarom niet?

Is er bij het beoordelen van deze aanvraag advies ingewonnen bij het RIVM? Zo ja, wat is de inhoud van dit advies? Zo nee, waarom niet?

Kunt u bij de provincie Zeeland navragen waarom er in Zeeland geen provinciale geitenstop is afgekondigd? Wat is de motivatie van de provincie om geen geitenstop af te kondigen? Volgens onze informatie zijn er al 8 van 12 provincies die dit gedaan hebben.

In de aanvraag wordt gesproken over 400 + 200 = 600 geiten terwijl in de milieuvergunning en planvorming sprake is van 1000 geiten[1]. De Agrarische Adviescommissie Zeeland stelt dat beweiding met 400 melkgeiten mogelijk is maar wijst i.v.m. de planvorming op de begripsbepaling “grondgebonden agrarisch bedrijf” en dat het niet helder is op welke wijze de ondernemer dit plan wil uitvoeren.

Moet deze melkgeitenhouderij (met 600 geiten), gelet op de omvang en de wijze van bedrijfsvoering en de toekomstplannen dan niet worden beschouwd als intensieve veehouderij? Graag toelichten.

Is het houden van intensieve veehouderij toegestaan volgens het geldige bestemmingsplan?

Kunt u uitleggen waar de stikstofrechten die nodig zijn voor deze melkgeitenhouderij vandaan komen?

Zijn dit passieve stikstofrechten die door deze aanvraag geactiveerd gaan worden of betreft het hier actieve stikstofrechten? Graag toelichten.

Er wordt door de RUD geen Milieueffect rapportage (m.e.r.) vereist omdat de aanvraag de drempelwaarde van 2.000 stuks geiten niet overschrijdt. Ook bij activiteiten onder de drempelwaarde dient te worden beoordeeld of een m.e.r. noodzakelijk is. De RUD oordeelt van niet, echter in de rapportage staat dat de dichtstbij gelegen bedrijfswoning zich op 470 meter afstand bevindt. In de beoordeling staat nergens vermeld dat er op ongeveer 250 m afstand een Justitieel Complex Vlissingen (JCV) komt met ruimte voor ruim 200 gevangenen. Nergens in de documentatie van de aanvraag is iets terug te vinden over het JCV.

Is er bij de besluitvorming door de RUD gelet op mogelijke effecten voor de volksgezondheid voor omwonenden zoals onder meer het risico op longontsteking? Zo nee, waarom niet?

Is bij de beoordeling het recent vastgestelde bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen (vastgesteld 29 juni 2023) betrokken of hebben vergunningsaanvraag en vaststelling bestemmingsplan elkaar gekruist? Graag toelichten.

Als we bovenstaand advies van de GGD serieus nemen dan heeft de komst van deze melkgeitenhouderij een behoorlijke impact op de ontwikkeling van Ritthem en omstreken. De vestiging van deze melkgeitenhouderij betekent dat er binnen een straal van 2 kilometer geen nieuwe gevoelige bestemmingen mogen komen.

Kunt u toelichten wat de gevolgen zijn voor de uitbreidingsplannen van Ritthem? Volgens het coalitieakkoord “maken we ons sterk – net als de wens van de inwoners van Ritthem – voor een ‘kleinschalige uitbreiding’ van het woningaanbod in Ritthem. We denken daarbij aan circa 30 woningen”. Gaat Ritthem door het instemmen met de komst van de melkgeitenhouderij “op slot”?

Er mogen ook geen “gevoelige groepen” binnen een straal van 250m opgevangen worden.

Is deze aanvraag besproken met het ministerie van Justitie i.v.m. de bouwplannen voor de JCV? Zij zijn van plan op de locatie JCV 200 gevangenen te huisvesten. Graag toelichten.

Wat was de reactie van het ministerie?

Wat betekent dit voor de komst van de JCV? Is deze daarmee van de baan of gelden er voor de JCV andere beoordelingscriteria?

Tot slot:

Kunt u uitleggen waarom het in Ritthem wel mogelijk is om hier zo dicht bij de rand van het dorp een melkgeitenhouderij toe te staan terwijl er overal in Nederland met terughoudendheid gereageerd wordt en men het voorzorgsbeginsel toepast?

[1] Bron: Agrarische Adviescommissie Zeeland, brief BAz 1377 d.d. 1 augustus 2022

Vakantietijd!

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 25-07-2023 15:37

Er is wat meer tijd voor ontspanning en tijd om aan familie en vrienden te besteden.

Zeeland wordt in deze periode overspoeld met veel toeristen, uit binnen en buitenland. Ook Vlissingen pikt daar een graantje van mee, de stad wordt steeds aantrekkelijker om te bezoeken.

Er worden allerlei activiteiten voor oud en jong georganiseerd, de jaarlijkse kermis is net achter de rug, weer op z’n eigen vertrouwde plaats.

Na een aantal jaren afwezigheid wordt er op 9 augustus een van de grootste evenementen gehouden “de Rescue”. Veel verschillende hulpdiensten geven een demonstratie van hun mogelijkheden. Een spektakel dat veel bezoekers trekt van binnen en buiten Zeeland.

Ook onze dorpen worden door toeristen aangedaan, wandelend of op de fiets, genietend van het natuurschoon en de rust en ruimte die onze gemeente biedt.

Voor diegenen die momenteel vakantie hebben of waarvan de vakantie nog in het verschiet ligt, fijne vakantie gewenst.

SP Vlissingen heeft een nieuwe afdelingsvoorzitter

SP SP Vlissingen 04-07-2023 14:05

Maandag 26 juni hielt SP Vlissingen haar Algemene ledenvergadering. We hadden een goed gevuld programma met interessante onderwerpen. Als gast hadden we Henk van Gerven uitgenodigd van  team O&O om ons bij te praten in hoe we onze afdeling kunnen versterken.

Maar allereerst namen we afscheid van onze afdelingsvoorzitter Olga Penraat die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om onze afdeling verder op de kaart te zetten en heeft ons met raad en daad bijgestaan. Gelukkig blijft Olga wel meedoen met onze acties maar pakt nu ook tijd voor de dingen die ze nog graag wil doen. Olga dank voor je tomeloze inzet!

Ook Sem Stroosnijder die de afgelopen periode onze organisatiesecretaris was neemt afscheid van zijn bestuursfunctie. Sem die jaren raadslid en Wethouder is geweest in Vlissingen stopt vanwege belangenverstrengeling met zijn werk. Maar ook sem blijft mee doen met onze acties. Sem ook jij bedsnkt voor je jarenlange inzet voor onze SP afdeling.

Na het afscheid was het tijd om onze nieuwe afdelingsvoorzitter te kiezen. iedereen was het ermee eens en Adri werd unaniem gekozen. heel veel succes Adri.

Hieronder stelt Hij zich voor:

Mijn naam is Adri Nieuwkerk en ben al enkele jaren een trotse inwoner van deze gemeente waar ik samenwoon met mijn partner, Amy. In mijn dagelijks leven werk ik als lead engineer, waar ik waardevolle ervaring heb opgedaan op het gebied van leiderschap en samenwerking. Daarnaast ben ik ook geen onbekende in bestuurlijke functies en onlangs herkozen voor mijn tweede termijn als Secretaris bij COC Zeeland. 

Toen de huidige fractie mij vroeg of ik Olga wilde opvolgen, moest ik eerlijk gezegd wel even nadenken. Het is immers een grote verantwoordelijkheid om in haar schoenen te treden, en het vergt ook de nodige tijd en energie. Dit in combinatie met mijn fulltime baan, mijn privé- en gezinsleven, en zoals eerder genoemd mijn bestuurlijke functie, maakte dat ik hier serieus over moest nadenken. Na gesprekken met de fractie en andere leden van onze partij ben ik echter overtuigd om met toewijding en enthousiasme mij kandidaat te stellen als jullie nieuwe voorzitter.

Ik wil mij inzetten voor onze idealen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Met mijn persoonlijke betrokkenheid bij sociale en politieke vraagstukken breng ik de nodige ervaring met mij mee. Ik geloof in een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en waar solidariteit de drijvende kracht is. Ik wil mij inzetten voor de behoeften en belangen van de arbeidersklasse, de minderbedeelden en degenen die geen stem hebben. Met mijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen wil ik onze partij naar nieuwe hoogtes leiden, waar solidariteit en rechtvaardigheid de norm zullen zijn. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met jullie allemaal en om onze gezamenlijke visie te verwezenlijken. Laten we bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

https://vlissingen.sp.nl/nieuws/2023/07/sp-vlissingen-heeft-een-nieuwe-afdelingsvoorzitter

Na deze feestelijkheden was het Henk van Gerven die ons mee nam in hoe kan je een afdeling versterken. Wat is hier voor nodig. als bestuur en natuurlijk de afdeling gaan we hier mee an de slag.

Tenslotte vertelde ons raadslid Priscilla Kuipers wat er het afgelopen jaar allemaal voorbij is gekomen in de raad en sloten we af met een hapje en een drankje.

Overlast Dongestraat

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 28-06-2023 11:50

Partij Souburg-Ritthem wil dat iedereen prettig, veilig en rustig kan wonen. Iedereen – dus ook jongeren – moet zich gewoon gedragen: een beetje ondeugd kan uiteraard, maar overlast is uit den boze. De rust in de hele omgeving van het schoolplein in de Dongestraat wordt ‘s avonds en ‘s nachts verstoord door een groep zeer luidruchtige jongeren, die de anders zo rustige omgeving met hun geluidsoverlast als het ware al maanden lang terroriseert.

Partij Souburg-Ritthem heeft meerdere keren dit probleem zowel bij het college als recent ook nog bij de wijkagent aangekaart, maar helaas is dit probleem nog steeds niet verholpen.

PSR wil dat er een structurele oplossing komt voor de voortdurende overlast door een groep jongeren en wil antwoorden op de volgende vragen.

Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven gebeurtenissen m.b.t. de jongerenoverlast?

Antwoord: Het college is op de hoogte van het feit dat er op meerdere plekken in de gemeente sprake is van overlast van jongeren, al dan niet in groepsverband. De mate van overlast wisselt tussen de categorieën: aanvaardbaar, hinderlijk en overlast gevend. Ook de politie geeft aan dat overlast van jongeren in het hele team Walcheren in hogere mate aanwezig is en geven daar ook prioriteit aan.

Is het college op de hoogte van het feit dat de bewoners rondom het schoolplein aan de Dongestraat te Oost-Souburg sinds augustus 2022 ( de eerste signalen van het overlast zijn door de PSR bij het college destijds onder aandacht gebracht) veelvuldig hebben geklaagd over geluidsoverlast door jongeren bij het Meldpunt Overlast en de Politie. Graag toelichting.

Antwoord: De politie geeft aan dat het meldingen patroon sinds augustus 2022 niet significant is en ook niet in zwaarte is toegenomen. Er heeft wel inzet op de genoemde overlast plaats gevonden. In de afgelopen maand zijn een 5-tal meldingen ontvangen waar zij ook op hebben geacteerd. Ook het aantal meldingen bij de gemeente is niet significant toegenomen. In de afgelopen maand zijn er 2 meldingen ontvangen.

Is het college bekend met de signalen uit de buurt dat de overlast in dit gebied de bewoners van hun nachtrust berooft?

Antwoord: Het college is op de hoogte van de overlast hotspots in de gemeente.

Hoeveel meldingen van overlast in dit gebied (rondom het schoolplein aan de Dongestraat) in de afgelopen maanden zijn er bij de politie en het college bekend en hoe vaak is door de politie opgetreden tegen (nachtelijke) overlast?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2

Hoe wil het college de overlastproblemen met de jongeren op het schoolplein aan de Dongestraat te Oost-Souburg oplossen? Graag toelichting.

Antwoord: De overlast van jongeren wordt samen met de politie, de gemeentelijke BOA’s, het interventieteam, preventief en pro actief aangepakt. Samen met de partners wordt beoordeeld welke inzet, interventies en preventie het beste ingezet kunnen worden om de overlast weer tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Ook het zoeken naar en het creëren van een “legale” hangplek maakt onderdeel uit van deze maatwerkaanpak.

Is het college, gezien de ernst van de overlast en langdurige en stelselmatige verstoring van de nachtrust, bereid een mobile veiligheidscamera op het schoolplein aan de Dongestraat per direct te laten installeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het inzetten van gemeentelijke camera’s in het openbare domein is aan strenge regels gebonden, die benoemd zijn in ons gemeentelijk cameratoezichtbeleid. In dit specifieke geval zijn er (nog) onvoldoende redenen om daar een camera te kunnen plaatsen. In de aanpak wordt nauwkeurig bekeken en beoordeeld of en wanneer welke instrumenten het meest effectief en juridisch mogelijk kunnen worden ingezet.

Is het college bereid om maatregelen te nemen om het schoolplein actiever en zichtbaar te gaan surveilleren en de jongeren aan te spreken op gedrag? Zo nee, waarom niet.

Antwoord: Er wordt op dit moment dagelijks door de leden van het interventieteam, de BOA’s, de wijkagent en het politieteam Walcheren met een hoge prioriteit aandacht gegeven aan en inzet gepleegd op de zogenaamde hotspots, hottimes en hotshots met betrekking tot overlast van jongeren. Ook het schoolplein en de omgeving Dongestraat wordt daarin meegenomen.

Is het college, gezien de ernst van de overlast en langdurige en stelselmatige verstoring van de nachtrust, bereid om in dit gebied een samenscholingsverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord vraag 6.

Heeft het college de problematiek van de overlastgevend jongeren geëvalueerd met overige partijen, zoals politie, handhaving en buurtteam? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze evaluatie en zo nee, waarom is dit niet geëvalueerd?

Antwoord: Zie antwoord vraag 5.

Kan het college alle overige beschikbare mogelijkheden die zij ziet om de nachtelijke rust voor de bewoners terug te keren, voor ons schriftelijk op een rij zetten en daarbij een tijdpad aangeven waarbinnen deze zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden?

Antwoord: De juridische mogelijkheden van de burgemeester om toe te passen in voorkomende gevallen zijn benoemd in de APV van Vlissingen. Er is geen tijdpad te geven wanneer welke mogelijkheid kan worden ingezet. De cluster veiligheid adviseert de burgemeester hierover in voorkomende gevallen waarna hij daar een bestuurlijk besluit over neemt en mogelijke maatregelen, al dan niet persoonlijk of groepsgericht, toepast.