Nieuws van politieke partijen in Vlissingen inzichtelijk

3152 documenten

SP Vlissingen feliciteert de geslaagden!

SP SP Vlissingen 10-06-2021 16:31

SP Vlissingen feliciteert iedereen die geslaagd is! Hopelijk kan ook voor jou de vlag uit en wordt dit een feestelijke dag! 

Onderwijs is een recht, slagen een kunst. Voor iedereen met een herkansing alvast heel veel succes!

Vrijdagmiddag gaan Jannie de Vries en Petra Coret op pad om geslaagde scholieren te feliciteren en een attentie aan te bieden namens de SP.

Verlengde bruikleenovereenkomst voor De Piek

SP SP Vlissingen 26-05-2021 18:18

Vanmiddag werd op het Stadhuisplein in Vlissingen onder het toeziend oog van vrijwilligers en SP’ers aan wethouder Reijnierse de ruim 1000 maal getekende petitie en een collage met foto’s van mensen die de Piek een warm hart toedragen overhandigd. Marion van de Zande, vrijwilliger bij de Piek hielt een vlammend betoog.

Ze maakte meer dan eens duidelijk hoe belangrijk De Piek is voor Vlissingen en daarbuiten.

Niet alleen voor bestaande bandjes, maar ook voor de jeugd die hier hun eerste stappen in de muziekwereld zetten.

De afgelopen 2 jaar moest de Piek zijn bestaansrecht bewijzen. Door Corona liep dit iets anders, maar eigenlijk heeft het Poppodium gewoon al 51 jaar bestaansrecht.

De verlening van de bruikleenovereenkomst met 2 jaar is voor nu goed en we hopen oprecht, zo ook de vele vrijwilligers, dat er na die 2 jaar een definitieve oplossing is voor De Piek.

Dit vergt een vergaande samenwerking tussen de Gemeente en het bestuur van de Piek. Hier hebben wij alle vertrouwen in. Want hoe zonde zou het zijn om dit poppodium te laten verdwijnen, zeker nu we het kunnen redden!

Het Vlissingse college stelt heel duidelijk dat De Piek als poppodium behouden moet blijven omdat het een belangrijk instituut is voor Vlissingen en tot de culturele basisvoorzieningen van de stad behoort. ,,Het maakt onlosmakelijk deel van de Vlissingse samenleving uit”, aldus wethouder Reijnierse. Zijn eerder geuite ongenoegen over de actie van de SP waren als sneeuw voor de zon verdwenen en staat er nu volledig achter!

Jaap van Boven, bestuurslid van De Piek: “De absolute prioriteit ligt nu bij het vinden van een nieuw onderkomen. En dat wordt volgens hem nog een hele klus. Hij is dan ook enigszins bang dat De Piek over twee jaar, ‘als er niet iets gebouwd wordt door de gemeente’, nog steeds zoekende is. ,,Want de laatste jaren is alles wat bruikbaar zou zijn als poppodium of afgebroken of krijgt een andere bestemming.”

Al met al we zijn gematigd blij, maar blijven we de voortgang goed in de gaten houden. We zijn onderweg, alleen de eindbestemming is nog niet in zicht.

Ruim 1000 handtekeningen voor De Piek

SP SP Vlissingen 22-05-2021 18:13

Ruim 1000 handtekeningen voor het behoud van De Piek. Moet het poppodium in september haar deuren sluiten of wordt het huurcontract toch nog verlengd? De onzekerheid is groot onder vrijwilligers, bestuursleden en betrokkenen van De Piek. Steun vinden zij de petitie die de SP is gestart, en de handtekeningen die woensdag 26 mei worden overhandigd aan de wethouder.

Dat de actie van de Vlissingse SP ‘ZEKERHEID voor De Piek’ niet onzinnig is geweest blijkt wel uit de ruim 1000 mensen die hun handtekening hebben gezet voor het behoud van De Piek en de vele positieve reacties die zij gekregen hebben. Naast de 1000 handtekeningen heeft de SP zo’n 40 foto’s ontvangen van mensen die poseerden met onze poster. Deze worden woensdag in de vorm van een grote collage aangeboden aan Wethouder Reijnierse om zo nog meer de ernst voor “Zekerheid voor de Piek” te onderstrepen.

Op podia zoals De Piek leer je als artiest optreden, je eerste meters maken, en beter worden als muzikant. En de jongeren die er samenkomen leren om zelf iets te organiseren, als er in hun buurt niks te doen is. Dat mag niet verdwijnen.' Aldus Marion, één van de vrijwilligers van De Piek.

‘Dit alles betekent niet dat we er al zijn.’ voegt Petra Coret (SP) toe. ‘We moeten voorkomen dat we over twintig jaar realiseren dat het ongelofelijk zonde was om dit poppodium te laten verdwijnen. Zeker nu we het nu kunnen redden.’

Donderdag 27 mei presenteert wethouder Reijnierse zijn voorstel voor De Piek in de gemeenteraad. Voorafgaand hiervan op wooensdag 26 mei om 16:30 uur op het Stadhuisplein in Vlissingen overhandigen de SP en vrijwilligers van De Piek de opgehaalde handtekeningen en foto’s. De SP Vlissingen hoopt op verlenging van het huurcontract, en op samenwerking tussen de gemeente en het bestuur van De Piek.

Voor het aanbieden van de petitie op woensdagmiddag om 16:30 uur is er vanaf 16:00 uur muziek van het gelegenheidsduo Sander & Kim. Ook zij onderschrijven de noodzaak dat Poppodium De Piek ZEKERHEID verdient.

Zekerheid voor de Piek

SP SP Vlissingen 06-05-2021 14:18

Begin april zijn we gestart met de petitie voor Behoud van de Piek en  er zijn inmiddels 893 ondertekenaars. Een fantastisch resultaat. Heeft u uw netwerk nog niet aangesproken, dan heel graag, want we willen uiteindelijk 1000 handtekeningen kunnen aanbieden aan de Wethouder eind mei. Hierover komt nog een vervolg bericht.

Wilt u ons verder helpen met de petitie? Dat kan heel graag zelfs!

Naast de handtekeningen is er ook een poster gemaakt en het zou fantastisch zijn wanneer u een foto maakt waarop u samen met de poster op staat. Deze worden in de vorm van een fotocollage aangeboden aan de Wethouder om zo deze manier nog duidelijker de ernst van de “Zekerheid voor de Piek” te maken.

 

Via onderstaande link kunt u de poster downloaden en de gemaakte foto opsturen naar vlissingen@sp.nl

Mocht u de poster niet kunnen uitprinten dan sturen wij hem graag naar u op. Ook dit kan via vlissingen@sp.nl worden aangegeven.

Kwijtschelden schulden als gevolg van de toeslagenaffaire

SP SP Vlissingen 22-04-2021 14:32

Tijdens de besluitenraad van donderdag 15 april diende de SP een motie in om medewerking te verlenen om op zo een kort mogelijke termijn de gemeentelijke vorderingen en schulden, ook die bij Orionis liggen van de gedupeerde ouders, kwijt te schelden.

Raadslid Sjaak rijkse: "Datgene wat er nu gebeurt met een van de twee volhouders in deze affaire vol leugens en bedrog door de machthebbers, is vergelijkbaar met wat er gebeurde met de mythische Prometheus. Ook hij hielp de minderbedeelde mensen om een beter bestaan te krijgen en werd als beloning daarvoor door zijn superieuren vastgeketend op een rots, waarbij dagelijks zijn lever werd verslonden door een adelaar. Een afschuwelijke behandeling van zowel Prometheus als een van de doorzetters, die de waarheid in deze toeslagenaffaire aan het licht hebben gebracht".

De slachtoffers van deze affaire, die al jarenlang in zware problemen zitten, is beloofd dat zij ruim gecompenseerd zullen worden en dat hun schulden, in elk geval bij de overheden, zullen worden kwijtgescholden. Daarvoor moet de rijksoverheid over de brug komen. De betrokken ministeries willen echter geen uitbetalingen naar de gemeentes over maken omdat het kabinet is afgetreden. De slachtoffers worden door het aftreden van het kabinet dus nogmaals zwaar benadeeld. Schandalig!

Vandaag bleek dat de belastingdienst wederom in de fout is gegaan met toeslagen en onterecht bij 200 mensen een terugvordering van vele duizenden euro’s heeft uitgevoerd. Sjaak rijkse: "Het is van belang dat wij als lokale overheid klaarstaan om burgers te helpen en ze niet onterecht als crimineel weg te zetten. Daarom de aanpassing in de motie. Van 17 gezinnen is inmiddels bekend dat zij daadwerkelijk bij de gedupeerden behoren, zo bleek dinsdagavond laat. Het is van belang, dat, indien deze mensen om kwijtschelding vragen, we daar als gemeente met zijn gemeentelijke organisaties, medewerking aan verlenen, ook al kost het ons een paar duizend euro. Want het gaat niet om tonnen".

We snappen de reactie van de art.12 inspecteur daarom ook niet zo goed. Het kabinet heeft besloten dat de overheidsschulden bij de gedupeerden moeten worden kwijtgescholden en dan gaat hij een beetje dwarsliggen, geheel in de trend van de landelijke ambtenarencultuur van de laatste tijd. Deze mensen moeten geholpen worden en niet weer in de problemen komen door overheidsgedrag! Vandaar dat we de motie nogmaals indienen zij het in een wat aangepaste vorm.

Deze motie waarin het college gevraagd wordt medewerking te verlenen aan kwijtschelding van schulden die door de toeslagenaffaire ontstaan zijn is unaniem aangenomen.

SP start petitie voor behoud van de Piek

SP SP Vlissingen 27-03-2021 15:46

SP START PETITIE VOOR BEHOUD VAN DE PIEK. Opnieuw wordt het voortbestaan van poppodium De Piek bedreigd door de gemeente. Nadat in de afgelopen 10 jaar De Piek meerdere malen is gered, is het dit jaar weer nodig om in actie te komen. Om de Piek te behouden start de Vlissingse afdeling van de SP een petitie via deze link te ondertekenen: De Piek moet blijven 

De Piek, gestart als overnachtingsplaats voor jongeren eind jaren zestig van de vorige eeuw, is in de tijd daarna uitgegroeid tot een bruisend jongerencentrum, waar ook popconcerten georganiseerd werden, en worden. De laatste jaren wordt de Piek gerund door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben het pand van binnen voor een groot deel zelf opgeknapt, en organiseren een groot aantal activiteiten. Zelfs in deze moeilijke coronaperiode slagen zij erin om het publiek te vermaken door onlineconcerten te organiseren. Desondanks heeft de gemeente besloten per 1 september het huurcontract te beëindigen.

Olga Penraat, afdelingsvoorzitter van de SP in Vlissingen maakt zich ernstig zorgen om de toekomst van De Piek. ‘Al een halve eeuw is De Piek een begrip in Vlissingen. In onze ogen is het meer dan een popodium. Dit is dé plek waar jonge talenten zichzelf kunnen ontwikkelen en letterlijk in de spotlights zetten. Willen we echt dat zo’n plek verdwijnt uit onze stad?’.

Ondanks vele pogingen is er door de gemeente en vrijwilligers geen nieuwe en tevens geschikte locatie gevonden voor De Piek. Om De Piek te behouden in het pand aan de Hellebardierstraat is de SP een online petitie gestart. ‘We vragen iedereen in Vlissingen, en daarbuiten die het met ons eens is de petitie te tekenen. Het mag niet zo zijn dat De Piek na 50 jaar zal verdwijnen.’ Aldus Penraat.

De online petitie is te vinden op De Piek moet blijven!

Het ontstaan van Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl.

SP SP Vlissingen 18-02-2021 16:38

Het is officieel bekendgemaakt op 23 november 2020 dat de Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl er komen. Het kabinet kondigde in 2015 doodleuk aan dat niemand meer kon instromen bij de Sociale Werkplekken in Nederland. Daarvoor was de Participatiewet ingevoerd, een wet waarbij iedereen moest kunnen meedoen.

Echter, 5 jaar na de invoering van de Participatiewet voelen duizenden mensen met een beperking zich in de steek gelaten. Ze zitten thuis, te wachten op een baan. Het rijk en werkgevers slagen er niet in om voldoende banen te creëren waardoor de meest kwetsbaren in onze samenleving niet of onvoldoende mee kunnen doen in de maatschappij.

De SP met Jasper van Dijk en het CDA met de heer Peeters hebben een plan uitgewerkt waarbij mensen met een handicap moeten kunnen kiezen ;

ze gaan werken bij een gewoon regulier bedrijf onder begeleiding

of

ze werken in een beschutte werkplek, zoals vroeger.

De rol van de SW-bedrijven blijft dus uiterst belangrijk, want de jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen weer automatisch binnen de veilige muren van de sociale werkplek kunnen werken.

De destijds ontstane paniek onder gehandicapten probeerde staatssecretaris Klijnsma in 2015 nog weg te nemen door erop te wijzen dat iedere gehandicapte vast bij de plaatselijke Mac Donalds aan het werk zou kunnen. Niets was minder waar.

Doel van het Sociaal Ontwikkelbedrijf :

Behoeften en ontwikkelmogelijkheden van persoon staan centraal Ontwikkelen van talenten wordt gestimuleerd. Elk individu kan zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier Ontwikkelen kan buiten en binnen het sociale ontwikkelbedrijf Begeleiden mensen met een beperking Aanbieden van scholing en trainingen Aanbieden van zowel individuele detacheringen als groepsdetacheringen Aanbieden van het Sociale Ontwikkelbedrijf als veilige plek waar de werknemer terug kan komen als het in het bedrijfsleven niet meevalt. In de Sociaal Ontwikkelbedrijven worden ruimtes gecreëerd waar mensen met een beperking in beschutte rust kunnen werken. In het Sociaal Ontwikkelbedrijf worden veel soorten werkervaring aangeleerd zodat het een opstap kan zijn naar regulier werk in de maatschappij. Het leerwerkbedrijf, bestaande uit die talrijke soorten werken die aangeleerd kunnen worden, bieden ook werkervaringscertificaten uit. Bijstandsgerechtigden en statushouders kunnen ook gebruik maken van deze leerwerkbedrijven.

Het mooi uitgedokterde plan waarbij bedrijven subsidies zouden krijgen als ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst namen zou, samen met het inzetten van werkcoaches, de ultieme oplossing zijn. Echter, de werkelijkheid is weerbarstig.

Met de invoering van de Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer de nodige begeleiding en mogen ze niet meer aan hun lot overgelaten worden omdat ze minder kansrijk geacht worden dan anderen.

Het is aan het Rijk om voldoende geld beschikbaar te stellen zodat gemeenten de Sociale Ontwikkelbedrijven vorm kunnen geven waarbinnen arbeidskrachten gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen op hun eigen manier.

Dank aan afdeling SP Terneuzen, Sonja Mulleman en Jean paul Casteleijn, fractievoorzitter SP terneuzen.

Weet wat je kiest.

SP SP Vlissingen 06-02-2021 16:32

De mooie beloftes uit de verkiezingen zijn nogal eens gebroken. Wie kent de 1.000 euro voor iedere werkende van Rutte niet, of de belofte van het CDA het eigen risico voor de ziektekosten te verlagen. Die beloftes bleken slechts schone schijn…

Bij de SP gaat het niet om woorden maar om daden. Wij deden de laatste jaren veel voorstellen voor een eerlijker Nederland. Voor betaalbaar wonen, eerlijke zorg en voor hogere lonen.

Op deze pagina ontdek je hoe andere partijen daadwerkelijk stemmen als het gaat om onze zorg, ons inkomen en onze huur. En zie je welke partijen in de Kamer niet doen wat ze tijdens de verkiezingen wel beloven.

Doe mee en weet wat je kiest via: www.eerlijkkiezen.nl

SP stelt vragen mbt terugvorderingen bij Orionis.

SP SP Vlissingen 15-01-2021 17:20

N.a.v. de berichtgeving in de krant van een vrouw uit Wijdemeren die €7000,- aan bijstand moet terugbetalen, omdat ze boodschappen van haar moeder kreeg heeft de SP Art34 vragen gesteld. Raadslid Sjaak Rijkse: “Het is toch te gek voor woorden. Mensen in de bijstand die een beroep op de Voedselbank doen worden toch ook niet gekort. Mochten bijstandsgerechtigden uit onze gemeente ook gedwongen zijn om geld terug te storten, omdat ze boodschappen van naasten kregen, dan zullen we zeker met moties of voorstellen komen om dat terug te draaien".

Ook wil de SP weten of er mensen bezwaar aantekenden, loonbeslag kregen en/of in de financiële problemen hierdoor raakten.

https://www.pzc.nl/walcheren/sp-drama-rond-bijstandboodschappen-gebeurt-dat-op-walcheren-ook~aea4e08c/