Nieuws van politieke partijen in Voorschoten over Partij voor de Dieren inzichtelijk

3 documenten

PvdA neemt initiatief voor bespreking geluidsoverlast A4

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Voorschoten 19-02-2019 22:39

 

De commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten Zuid-Holland besprak vorige week op voorstel van de PvdA de kwestie rond de geluidshinder van de A4 en de milieumaatregelen in de Meeslouwerplas. Vorig jaar, toen de provincie de brief van actiecomité Stop geluidsoverlast A4 ‘ter kennisname’ wilde afdoen, vroegen PvdA en GL om bespreking van dit onderwerp in de commissie. Onlangs vroeg PvdA-Statenlid Anne Koning hiervoor opnieuw aandacht, door het initiatief te nemen het gesprek hierover op korte termijn te voeren. Dit ondanks het ontbreken van een notitie van het provinciale bestuur.

Dat het onderwerp veel inwoners van Voorschoten (en Leidschendam) raakt en dat het ze hoog zit, bleek wel uit de volle publieke tribune en de vele sprekers. Vertegenwoordigers van ‘Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4’, de vier natuurorganisaties die actief zijn in Vlietland en het Recreatiecentrum Vlietland zetten zich samen met de gemeente al jaren in om de geluidshinder die inwoners en recreanten van Vlietland ervaren, weg te nemen. Zij beroepen zich op toezeggingen van de Provincie uit 2009 om met geluidswerende maatregelen te komen. Het uitblijven daarvan heeft hun vertrouwen in de provinciale overheid ernstig geschaad. De maatregelen die de provincie voorstelt – het terugplaatsen van bomen en een aarden wal van 1,5 meter – zijn bij lange na niet voldoende om het probleem op te lossen.

Op provinciaal niveau vraagt de PvdA samen met GL, SP, PVV, PvdD en de Ouderenpartij, gesteund door belangenorganisaties en de gemeente Voorschoten en Leidschendam, de provincie om de toezegging van een geluidscherm langs de A4 waar te maken. De PvdA is blij dat de discussie die zij heeft voorgesteld nu plaatsvindt en verwacht dat de provincie snel met betrokken partijen in gesprek gaat om het probleem op te lossen.

Het bericht PvdA neemt initiatief voor bespreking geluidsoverlast A4 verscheen eerst op PvdA Voorschoten.

Grootouders voor het Klimaat Naar ...

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA SGP VVD Partij voor de Dieren Voorschoten 03-12-2018 13:03

Grootouders voor het Klimaat Naar analogie van de ‘Dwaze moeders op het Plein’ in Argentinië, staat er een groep Grootouders twee keer per maand in weer en wind op Het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Op donderdag 6 december ‘vieren’ we dat we ruim 2 jaar als Grootouders op het Plein staan. Deze Grootouders willen daarmee laten zien dat zij onze volksvertegenwoordigers scherp willen houden t.a.v. milieumaatregelen en wijzen op de drastische maatregelen die genomen moeten worden om voor onze kleinkinderen een leefbare wereld achter te kunnen laten. In het manifest: ‘Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen’ wordt een oproep gedaan aan alle politieke partijen om klimaatverandering hoog op de politieke agenda te zetten. Dit manifest is ondertussen door 2367 mensen ondertekend. Daarnaast wordt het iedere eerste en derde donderdag van de maand aangeboden aan verschillende parlementariërs van alle politieke partijen. De Grootouders startten hun acties op 1 december 2016 met Liesbeth van Tongeren (GL) en Eric Smaling (D66). Daarna bezochten ook andere politici van diverse politieke partijen ons op het Plein en namen het Manifest in ontvangst: Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Rik Grashoff (GL), Henk Krol (50+), Gertjan Segers (CU), Henk Kamp (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Sharon Dijksma (PvdA) e.v.a. En de Grootouders voor het Klimaat gaan door! Het is nog steeds hard nodig. Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen slechts met 13% gedaald en deze daling is zes jaar geleden tot stilstand gekomen. Maar het belangrijkste broeikasgas dat honderden jaren aanwezig blijft in de atmosfeer, CO2, is al 28 jaar niet gedaald. Genoeg werk aan de winkel om politici erop te blijven attenderen om de CO2 uitstoot snel te beperken. Op 6 december ‘vieren’ we dat we ruim 2 jaar als Grootouders op het Plein staan. De gasten van de afgelopen twee jaar zijn hiervoor uitgenodigd, evenals alle Tweede Kamerleden en pers. Wat zou het mooi zijn wanneer we daar met een grote afvaardiging van Grootouders (en leeftijdsgenoten) kunnen laten zien hoe Urgent het doel van onze Plein-bijeenkomsten is. Donderdag 6 december 15:00 – 16:00 uur Vooringang Tweede Kamer Het Plein, 2511 CS Den Haag (info Grootouders voor het Klimaat)

Beste mensen, gisteren zijn Sophie ...

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Voorschoten 04-11-2017 21:22

Beste mensen, gisteren zijn Sophie en ik naar een bijeenkomst geweest in de stad Groningen. Daar waren studenten die ontwerpen voor een aantal locaties hebben gemaakt, gemeenteambtenaren, de initiatiefnemers van GL Groningen en PvdD en belangstellenden. Uiteindelijk is besloten met één locatie aan de slag te gaan: (een deel van) het Westpark. Daar is onder andere al een 'Tuin in de stad' (zie foto). Alle ontwerpen en nadere info zijn binnenkort te vinden op www.woneninlutjehoeskes.nl Een tiny house noemen ze hier nl. een 'lutje hoeske.' :) Op dit site is straks ook een tool te vinden waarmee je kunt berekenen wat zo'n huisje kost op basis van de keuze die je maakt. De gemeente heeft aangegeven vooral te willen kijken naar wat er wél kan in plaats van niet. Ik heb mij aangesloten bij een groepje toekomstige bewoners en we gaan samen kijken wat we op die plek kunnen realiseren. Ben van harte bereid daar tijd en energie aan te gaan besteden. Wordt vervolgd!