Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1299 documenten

huurders, de gluurverhoging! (geld terug van de belastingdienst?)

SP SP Vught 18-04-2019 20:07

De gluurverhoging is een extra huurverhoging voor huurders met een inkomen boven een bepaalde norm. 

Verhuurders kunnen die extra huurverhoging alleen opleggen als zij gluren in de inkomensgegevens van huurders. Kreeg u in 2013, 2014 of 2015 een gluurverhoging? Dan kunt u geld terugvragen bij de Belastingdienst. U kreeg een gluurverhoging als de huurverhoging van uw sociale huurwoning:

in 2013 hoger was dan 4% en/of in 2014 hoger was dan 4% en/of in 2015 hoger was dan 2,5%

Hoe achterhaal ik mijn huurverhogingen van vroeger?

Niet-geliberaliseerde (=sociale huurwoning)  huurders krijgen ieder jaar een huurverhogingsvoorstel over de huurverhoging in dat jaar. Daarop staat vermeld met welk percentage de huur wordt verhoogd. Kunt u de huurverhogingsvoorstellen van 2013, 2014 en 2015 niet meer vinden? Vraag er dan naar bij uw verhuurder.

Ik kreeg een gluurverhoging, wat nu?

Als u in een van de boven genoemde jaren een gluurverhoging heeft gekregen, dan kunt u een schadevergoeding claimen bij de Belastingdienst respectievelijk uw verhuurder.

Ga voor meer informatie naar de site van de Woonbond.

Zie ook: Wonen

Oplaten van ballonnen ook in Vught verboden

D66 D66 VVD PvdA Vught 18-04-2019 12:23

Het oplaten van ballonnen wordt ook in de gemeente Vught verboden. Een voorstel van PvdA-GL, dat mede ingediend werd door D66, kreeg ruime steun in de raad. Alleen de VVD was tegen. In veel gemeentes is er al zo’n verbod. Ballonnen ophangen mag natuurlijk nog wel gewoon.

Het oplaten van ballonnen zorgt voor meer zwerfvuil op straat en is slecht voor het milieu. Het is sowieso verboden om afval op straat te gooien. Daar staat zelfs een boete van 140 euro op, dus is het logisch dat je ook niet ballonnen oplaat die in de natuur of op straat terecht komen. Het zwerfvuil is niet het enige probleem. Restanten van de ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren en dit zorgt voor veel dierenleed omdat het leidt tot verstikking of uithongering.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) riep onlangs gemeenten al op om een verbod in te stellen. Maar de VVD in Vught viel haar af door het probleem op geen enkele wijze serieus te nemen: of we geen belangrijkere dingen te doen hadden? Maar het was de VVD die juist in dit onderwerp de meeste tijd had gestoken en met een lange cabareteske tekst kwam.

Geen handhaving, maar preventieve werking

D66-raadslid Fons Potters sprak zich uit voor een verbod, maar wenste geen actieve handhaving: “Daar willen we geen capaciteit voor inzetten, maar het is wel goed dat er in voorkomende gevallen gehandhaafd zou kunnen worden, wat nu niet kan.” Voor D66 is het vooral belangrijk dat het verbod preventief werkt. De meeste ballonnen worden voor het raadhuis opgelaten bij huwelijken. Het verbod op het oplaten van ballonnen kan gecommuniceerd worden naar aanstaande bruidsparen. Dat kost de gemeente geen enkele extra moeite, want zo wordt er nu altijd al gecommuniceerd dat er na de huwelijksvoltrekking bij het raadhuis niet met rijst gegooid mag worden. “En wat ons betreft ook geen ballonnen meer opgelaten worden”, aldus Potters. “Nergens voor nodig, slecht voor mens en dier en er is vast wel iets originelers te bedenken.”

Zie ook: – het aangenomen voorstel

 

 

 

The post Oplaten van ballonnen ook in Vught verboden appeared first on D66 Vught.

Megalomane bouwplannen bij Roucouleur van tafel

D66 D66 Vught 16-04-2019 12:56

De megalomane bouwplannen bij landgoed Roucouleur (nabij het Reeburgpark) zijn van de baan. Eigenaar Mandemakers laat via het Brabants Dagblad weten af te zien van de ontwikkeling. “En dat is goed nieuws voor Vught”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens.

D66 kaartte de ontwikkeling in de gemeenteraad aan toen de eerste plannen over de bouw van 20 dure appartementen achter het rijksmonument aan de Glorieuxlaan uitlekten. De mogelijkheden om daar te ontwikkelen had de gemeente zelfs min of meer al toegezegd in een brief aan Mandemakers, maar op grond waarvan, was niet duidelijk. Wethouder Pennings (Gemeentebelangen) stelde dat er over het terrein niets vastlag en dat Mandemakers als eigenaar vrij was om plannen te maken. Volgens D66 is het precies andersom: in het bestemmingsplan ligt vast dat het niet bebouwd mag worden en Mandemakers wil dat de gemeente dat wel mogelijk gaat maken. Andere partijen in de gemeenteraad schaarden zich achter D66.

Landgoed krijgt nu een zakelijke bestemming

D66 noemde de planontwikkeling aan de rand van park Reeburg onbegrijpelijk en onwenselijk. Een appartementencomplex hoort helemaal niet thuis op dit prachtige landgoed. Nut en noodzaak van de plannen zijn op geen enkele wijze aangetoond. D66 zag liever dat de prioriteit gelegd wordt op het opknappen van het rijksmonument in plaats van de ontwikkelplannen eromheen. Daar lijkt Mandemakers nu voor te kiezen. Hij wil het gebouw nu inzetten voor zakelijke doeleinden.

Reinier van Arkel verkocht Roucouleur in 2017 voor 2,3 miljoen euro aan keukenfabrikant Ben Mandemakers, die in het statige pand zelf zou willen gaan wonen. Maar ondertussen leek het er meer op dat het gebouw vooral gekocht was voor de bouw van huizen in de achtertuin, want aan het rijksmonument, dat zou opgeknapt en bewoond worden, was nog niets gedaan. Uit contact met de buurt blijkt ook dat zij geen moeite hebben met nieuwe buren, maar wel met de invulling zoals de Mandemakersgroep voor ogen had.

D66 is niet tegen bebouwing tussen Roucouleur en de Van Beuningenlaan, maar wel tegen de geplande grote omvang. Nu er niets komt, heeft het college volgens Schellekens een kans laten liggen: “Eerder was er sprake van om er een aantal bungalows te bouwen. Het is een mooie locatie voor een aantal patiowoningen voor ouderen en/of minder validen of een plek voor het toevoegen van een aantal middeldure koopwoningen die in Vught hard nodig zijn voor doorstroming op de woningmarkt.”

Zie ook: – D66 wil opheldering over onwenselijke bouw van 20 appartementen bij het Reeburgpark (1-8-2018) – artikelen uit het Brabants Dagblad over Roucouleurde eerder ingediende vragen van D66

The post Megalomane bouwplannen bij Roucouleur van tafel appeared first on D66 Vught.

Petitie: Wij willen die vent-weg !

SP SP Vught 11-04-2019 19:45

Bij de komende verbeteringen aan de N65 wordt het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer. Bij de afwikkeling van het lokale verkeer is dat echter niet het geval en voorzien wij gevaarlijke verkeerssituaties.Eén belangrijk knelpunt wordt de geplande ontsluiting van een groot deel van Vught via de Jagersboschlaan, een onverharde weg in een natuurlijke omgeving die nu door veel fietsende scholieren van het Maurick College wordt gebruikt. Ook fietsers die vanuit het centrum richting Cromvoirt en Helvoirt gaan, nemen deze route. Ook veel wandelaars genieten van dit uniek stukje Vught.

Video of Jagersboschlaan Geen Fietsstraat

De Jagersboschlaan wordt een tamelijk smalle, geasfalteerde weg die gebruikt gaat worden door zowel voetgangers, fietsers als auto’s, en dat in beide richtingen.

De gevolgen: enorme verkeersonveiligheid!

Betrokken bewoners en belanghebbenden voorzien ernstige verkeersonveilige situaties en pleiten daarom voor een andere en simpelere oplossing: laat de ventweg langs de N65 intact en breidt die hier en daar uit.

In de huidige plannen wordt het vracht- en landbouwverkeer richting omgeving van Cromvoirt en Helvoirt dwars door de dorpskernen geleid. Ook hier worden met de ventweg gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.

Zij steunen daarom de actie: “Wij willen die vent-weg”!

Het college van B&W heeft echter laten weten geen onderzoeken te willen doen naar alternatieve mogelijkheden en wijst alle op- en aanmerkingen van de hand.

Als u als inwoner ook vindt dat er een gevaarlijke situatie gaat ontstaan door ontsluiting via de Jagersboschlaan en het daarom eens bent met deze protestactie, dan vraag ik u drie dingen te doen:

teken de petitie  hang de poster op uw raam indien van toepassing: vraag de politieke partij waarop u heeft gestemd, zich uit te spreken vóór deze actie. Klik hier voor een voorbeeldbericht.

Alleen samen kunnen we iets bereiken, steun daarom deze actie !

 

 

PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Vught 11-04-2019 09:41

PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd worden dat ook Vught maatregelen neemt tegen het oplaten van ballonnen en dient vanavond bij de raadsvergadering een motie in, waarin het college wordt verzocht om het oplaten van ballonnen te verbieden in de gemeente Vught. ✅ MOTIE IS AANGENOMEN! D66 diende ‘m mee in en de fracties van CDA, SP en Gemeentebelangen steunden de motie. Ook in #Vught blijft #zwerfafval helaas een aandachtspunt, zo bleek laatst tijdens de Landelijke Opschoondag. Het oplaten van ballonnen zorgt mede voor zwerfafval. Veel dieren, waaronder vogels en vissen zien de ballonnen als voedsel en eten het op. Dit kan leiden tot veel dierenleed zoals verstikking of uithongering. Daarnaast kunnen dieren verstrikt raken in het lint van een ballon. Ballonnen die in de natuur terecht komen, komen regelmatig in sloten en rivieren terecht die uitmonden op de zee. Hierdoor komen deze ballonnen uiteindelijk ook in de zee terecht waar ze mede zorgen voor de plastic soep.

PvdA-GroenLinks wil verbod op oplaten ballonnen

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 11-04-2019 08:00

In december 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. De afgelopen tijd is dit onderwerp opnieuw veel in de publiciteit geweest. PvdA-GroenLinks vindt het hoog tijd worden dat ook Vught maatregelen neemt tegen het oplaten van ballonnen, aangezien ook in de Vughtse natuur regelmatig ballonnen als zwerfafval te vinden zijn.

Vught is een groene gemeente en kent veel mooie plekken zoals de Vughtse Hei, de IJzeren Man en het Bossche Broek, maar ook in de woonwijken is veel groen te vinden. Door zwerfafval raakt het milieu vervuild wat slecht is voor de natuur, mensen en dieren. Ook het oplaten van ballonnen zorgt voor zwerfafval. Veel dieren, waaronder vogels en vissen zien de ballonnen als voedsel en eten het op. Dit kan leiden tot veel dierenleed zoals verstikking of uithongering. Daarnaast kunnen dieren verstrikt raken in het lint van een ballon. Ballonnen die in de natuur terecht komen, komen regelmatig in sloten en rivieren terecht die uitmonden op de zee. Hierdoor komen deze ballonnen uiteindelijk ook in de zee terecht waar ze mede zorgen voor de plastic soep. Ook is er een kans dat de ballonnen op de stranden van Nederland landen of aanspoelen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 meter strand er gemiddeld 12 stukken van ballonnen gevonden worden.

PvdA-GroenLinks zal in de raadsvergadering van 11 april 190411 Motie Vreemd- voorkomen zwerfafval ballonnen PvdA-GroenLinks indienen waarin het college wordt verzocht om het oplaten van ballonnen te verbieden in de gemeente Vught. In veel gemeentes geldt dit verbod al, en hopelijk kan de gemeente Vught straks ook aan dit rijtje worden toegevoegd.

Psst, niet vergeten hè: vanavond van ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 10-04-2019 09:08

Psst, niet vergeten hè: vanavond van 19.00-21.00 u horen wij graag van jou wat #Vught nog meer kan doen om aan de klimaatverandering. Voor onze partij een zeer belangrijk item; het was niet voor niets één van onze speerpunten tijdens de verkiezingen vorig jaar (zie: http://www.pvda-gl.nl/speerpunten/klimaatneutraal/) #Vughtkangroener #klimaatneutraal

Isabellaveld

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 08-04-2019 15:58

Zoals het bij het Isabellaveld is gegaan zo willen we het in de toekomst niet nog een keer. Dat was de hoofdboodschap van PvdA-GroenLinks tijdens de Commissie Ruimte van 4 april. Tijdens deze commissievergadering wisselden de fracties opiniërend van gedachten over de toewijzing van de woningen op het Isabellaveld, pluspakketten en betaalbaar wonen.

Geschiedenis

Op het Isabellaveld komen 53 woningen. Tot een paar weken geleden kon men zich inschrijven voor deze woningen. Op 26 januari schreef PvdA-GroenLinks ook al een stukje over het Isabellaveld omdat toen het beeldkwaliteitsplan op de agenda stond. Wethouder Toine van de Ven en Raadslid Lucas Middelhoff zijn toen gaan kijken op de bouwlocatie waar archeologisch onderzoek plaats vond. Meer dan 400 mensen hebben gereageerd op de woningen waarvan er nu dus veel teleurgesteld zijn.

Toewijzing

Vlak na de toewijzing gonsde het in Vught van de klachten en in Het Klaverblad stonden ingezonden brieven. Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van oneerlijk toewijzen en er zouden alleen mensen kans hebben gemaakt die het optionele pluspakket op de woningen hebben afgenomen. Er zijn echter door het vorige college helemaal geen afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Dus de ontwikkelaar had carte blanche om de woningen naar eigen goeddunken toe te wijzen. Pluspakketten leveren meer werk en geld op, de ontwikkelaar valt dus niet ze verwijten dat hij kiest om de woningen toe te wijzen aan mensen die het pluspakket afnemen. Ook waren er geen afspraken gemaakt over eerlijke toewijzing, bijvoorbeeld door loting of inkomensgrenzen voor de betaalbare woningen. Gemiste kansen vinden wij.

Volgende keer afspraken maken

PvdA-GroenLinks vind het belangrijk dat het de volgende keer helemaal anders gaat. Het college moet afspraken maken met de ontwikkelaar en randvoorwaarden stellen. We willen in Vught de woningmarkt in beweging zetten en bouwen voor verschillende inkomens. Dit willen we doen door meer divers bouwen, meer betaalbaar en middelduur. In het coalitieakkoord hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ook afspraken maken met de ontwikkelaars. Hiertoe heeft PvdA-GroenLinks in de commissie vergadering het college opgeroepen. Gelukkig deelde de rest van de raad en het huidige college onze mening. Het college gaat aan de slag om te bekijken hoe ver ze kunnen gaan in deze afspraken en randvoorwaarden, maar dat het de volgende keer anders moet gaan stond ook voor hen als een paal boven water.

Karin Sprik

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 07-04-2019 20:10

Op dinsdag 9 april houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt de agenda van de raadsvergadering van 11 april besproken en wordt er ruim aandacht besteed aan actuele politieke onderwerpen.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

De Grote Zeeheldenbuurt

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 07-04-2019 19:45

Het bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt werd op 4 april in de commissie met gejuich ontvangen. Veel complimenten voor WoonWijze. Wij hebben ons daarbij aangesloten met wel nog de opmerking dat het voor veel bewoners wel “kruim gekost” heeft. Het zal je maar gebeuren dat gemeld wordt dat je huis en haard moet verlaten zonder dat je daar zelf voor kiest. Overigens is het natuurlijk geweldig goed nieuws dat er nu 163 woningen in de sociale sector worden gebouwd. Het zal zeker een positieve uitwerking op de ellenlange wachtlijst van Vught hebben.

Duurzaamheid belangrijk in deze nieuwe woonwijk

Duurzaamheid is een belangrijk punt in de geplande wijk. Eén van de dingen die WoonWijze wil doen is het plaatsen van veel laadpalen voor auto’s in de wijk. Toekomstgericht dus! Een van de problemen kan zijn dat gewoonlijk bij laadpalen staat aangegeven dat er alleen elektrische auto’s mogen parkeren bij die palen. Met dat idee maak je het voor de huidige bewoners (nu veelal nog zonder elektrische auto) onmogelijk bij huis te parkeren en dat is de bedoeling niet. We riepen het college op daar een oplossing voor te bedenken. Onze wethouder Toine van de Ven heeft dat toegezegd.

Fred de Man 2019-04-07T22:50:15+02:00 april 7th, 2019|

FacebookTwitterLinkedinRedditTumblrGoogle+PinterestVkEmail