Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1233 documenten

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 17-02-2019 12:31

Op dinsdag 26 februari houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari besproken en wordt er ruim aandacht besteed aan actuele politieke onderwerpen.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Nieuw Centrumplan Oost: meer woningen en betere oplossingen Ploegveld

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 10-02-2019 21:35

Onlangs werd het nieuwe Centrumplan Oost (CPO) gepresenteerd in een bijeenkomst van de projectontwikkelaar en de gemeente.

PvdA-GroenLinks vind het plan op een aantal punten sterk verbeterd ten opzichte van de eerdere plannen van 2 jaar geleden.

Belangrijk is voor ons dat er minder winkelmeters komen en meer dan 20 extra appartementen in het plan zijn opgenomen. In totaal zullen er straks 88 appartementen zijn die aan de binnenzijde van het nieuwe complex ook een mooie binnentuin krijgen. Qua uiterlijk sluit de architectuur mooi aan bij het Centrumplan West waardoor er een eenheid in het centrum komt. Qua bewoning van de appartementen vindt PvdA – GroenLinks het van belang dat er een meer diverse samenstelling komt dan in het plan West waarbij ook jongeren en starters op de woningmarkt meer kans krijgen om in Vught te blijven wonen.

Hoewel het proces van totstandkoming van de aanpassing van het CPO met de omwonenden qua communicatie niet goed is verlopen kunnen we wel constateren dat aan de belangrijkste wensen van met name de bewoners aan het Ploegveld tegemoet is gekomen. Het laden-lossen van de winkels is volledig verhuist naar de achterkant en er komt 10 meter meer ruimte tussen de huizen en de winkels op de begane grond waardoor er een breed wandelpad ontstaat in plaats van de huidige steeg. Ook qua parkeren van de auto’s op het plein zijn er goede aanpassingen gedaan op basis van de zorgen van de bewoners.

Een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma was het voorkómen van gevaarlijk achteruit rijden van vrachtwagens bij het bevoorradingshofje bij de Raadhuisstraat. In het nieuwe plan is dit nu opgelost en worden de vrachtwagens inpandig geladen en gelost (minder overlast) en rijden zij vooruit weer het hofje uit. Dat betekent wel dat de Raadhuisstraat belast gaat worden met extra verkeer in het kader van de bevoorrading of het verwijderen van het afval. De bewoners hebben onder meer gevraagd om een helder inzicht in het aantal verkeersbewegingen in de Raadhuisstraat. Wij ondersteunen dat verzoek en vinden dat de gemeente met de projectontwikkelaar, winkels en bewoners om de tafel moet om te bespreken hoe de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hebben we als PvdA GroenLinks de suggestie gedaan om met de winkeliers gezamenlijke afspraken te maken over het verwijderen van het bedrijfsafval zodat er minder verkeersbewegingen komen van vrachtwagens. Ook moet er gekeken worden naar het spreiden van de bevoorrading.

Tenslotte roepen wij de projectontwikkelaar en de gemeente op om de werkgroep Toegankelijk Vught goed te betrekken bij de verdere invulling van de plannen. Hun belangrijkste verzoek is het om een openbaar rolstoel-toegankelijk toilet te hebben in het centrum. De ontwikkeling van het CPO is de laatste kans daartoe. In het kader van een Inclusieve gemeente is PvdA-GroenLinks van mening dat dit CPO een mooie kans is om die wens te realiseren hetzij op een aparte locatie in de openbare ruimte maar bij voorkeur meegenomen in de planontwikkeling.

Kim Dorna (24) geïnstalleerd als tijdelijk raadslid

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 08-02-2019 09:25

Omdat Floor Bink voor langere tijd haar raadswerk heeft moeten neerleggen wegens ziekte zou de fractie van PvdA-GroenLinks tijdelijk bestaan uit drie raadsleden in plaats van vier. Om dit te voorkomen en om de verjonging in de raad te houden, is er aan mij, Kim Dorna, gevraagd of ik tijdelijk het vierde raadslid zou willen zijn, en zo geschiedde…

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 ben ik geïnstalleerd als raadslid van PvdA-GroenLinks. Dit leek me in eerste instantie niet zo spannend. Maar toen ik daar in de zaal mocht staan tussen alle andere raadsleden om mijn gelofte af te leggen, voelde dit toch als een zeer speciaal moment. Na de installatie mocht ik direct plaatsnemen op de zetel en ik mocht ook meteen praten over de functie van burgerleden in commissievergaderingen. Kortom, ik werd meteen in het diepe gegooid. Maar het was een goede start en ik heb enorm veel zin om deze rol verder te gaan ontdekken.

Met mijn 24 jaar ben ik tevens het jongste raadslid van de gemeente Vught. Enerzijds speciaal, maar anderzijds jammer. Ik zou graag zien dat de politiek meer zou leven bij studenten en jongvolwassenen, vooral in de kleinere gemeentes. Ikzelf heb nog weinig ervaring met het politieke spel, maar hierdoor denk ik dat ik juist voor verfrissing kan zorgen. Hopelijk en waarschijnlijk ga ik de komende tijd een hele hoop leren.

De komende tijd zal ik me onder andere gaan richten op de onderwerpen: jeugd en jongeren, ouderen, sport en bewegen, statushouders en vluchtelingen en verkeer en vervoer.

SP-voorzitter Ron Meyer naar Uden

SP SP Vught 07-02-2019 18:30

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal donderdag 21 november Uden aandoen in zijn tour door het land. Tijdens een openbare avond in Kunst & Co spreekt Meyer over de staat van de Nederlandse samenleving. Vorig jaar publiceerde Meyer met Grip een boek gebaseerd op honderd gesprekken met wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijk leiders.

Meyer sprak voor zijn boek met mensen als David van Reybrouck, Jan Terlouw, Roxane van Iperen, Ron Jans en bisschop De Korte. Nu gaat het gesprek verder door het hele land. In Uden zal Meyer spreken over de politieke actualiteit maar ook over het belang van rechtvaardigheid en solidariteit anno 2018.

Meyer: "Het is fascinerend hoe al die verschillende mensen met wie ik sprak het over één ding volstrekt eens zijn: ons land kan veel rechtvaardiger. Niemand kan zich nog permitteren afzijdig te blijven. Wie grip wil, zal moeten grijpen. Wie begrip wil, zal moeten begrijpen.”

De avond is inmiddels de twaalfde in een drukbezochte tour door het land. Kunst en Co aan het Mondriaanplein 18 (gebouw bibliotheek) is vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur start het programma.  De toegang is gratis en iedereen is welkom. Van het boek ‘Grip, in gesprek over de staat van ons land' is inmiddels de vierde druk uitgekomen. Tijdens de avond is het boek te koop.

D66 wil opheldering over woningtoewijzing Isabellaveld

D66 D66 Vught 05-02-2019 23:44

D66 heeft aan het gemeentebestuur van Vught opheldering gevraagd over de woningtoewijzing op het Isabellaveld. De gemeente verkocht de grond met de verplichting om er een aantal sociale koopwoningen en middeldure koopwoningen te bouwen met een bepaalde maximumprijs. Dat had de gemeenteraad zo bepaald. Maar via een twijfelachtige constructie worden de woningen voor veel meer geld verkocht dan was afgesproken. In praktijk gaan de kopers van bijvoorbeeld een sociale koopwoningen meer dan 300.000 euro voor hun nieuwe huis betalen.

Al in de commissievergadering en de raadsvergadering had D66 meermalen zorgen geuit over de constructie die is toegepast om de verkoopprijs boven het door de raad vastgestelde maximum te tillen. De raad had besloten dat de sociale koopwoningen maximaal 250.000 euro mochten kosten. De middeldure koopwoningen mogen van de raad maximaal 400.000 euro kosten. D66 voorspelde dat de prijzen helemaal boven in iedere prijscategorie zouden zitten. Dat bleek ook uit te komen. Een sociale woning kostte 250.000 euro, een middeldure woning op een hoek 399.000 en een middeldure tussenwoning 380.000.

Op papier klopt het, maar het deugt niet

Maar later bleek dat het nog veel erger was. Bij alle woningtypen werden zogenoemde pluspakketten van 38.000 euro aangeboden. Hierin zat iets basaals als een wc op de eerste verdieping. Er kon niet gekozen worden uit alle afzonderlijke onderdelen van het pluspakket; het was alles of niets.

Een wc op de eerste verdieping is niet iets wat je later snel nog aanlegt. D66 verwachtte dan ook dat iedereen dit pluspakket zou afnemen en de woningen dus ver boven de maximum vastgestelde prijs zou komen. Met vloer, tegels, gordijnen etc. gaat een sociale koopwoning meer dan 300.000 euro kosten. D66-raadslid Fons Potters was in de gemeenteraadsvergadering zeer sceptisch: “Op papier klopt het natuurlijk allemaal, maar iedereen voelt aan: dit deugt niet. Het is een soort ruwbouw en het pluspakket is geen luxe maar gewoon noodzaak.” Volgens wethouder Peter Pennings (Gemeentebelangen) hoefde de raad zich geen zorgen te maken. Mensen konden zich ook zonder pluspakket gewoon inschrijven voor een koopwoning. Iedereen maakte kans op een woning.

Aannemer kreeg vrije hand in woningtoewijzing

Dat blijkt toch anders te liggen. Deze week heeft de aannemer de woningen toegewezen. Zoals in de verkoopvoorwaarden stond, was er met de gemeente overeengekomen dat de aannemer hierin volledig de vrije hand had. Het aantal inschrijvingen was hoog. Meer dan 400 mensen schreven zich in voor een of meerdere woningen. Veel mensen werden dus helaas teleurgesteld.

Een deel daarvan heeft navraag gedaan bij de makelaar. Zij kregen te horen dat alleen mensen gekozen zijn die het ‘pluspakket’ wilden, omdat de bouw anders te duur zou worden. Ook werden alleen mensen gekozen die geen voorbehoud van financiering hadden. Ook is er bij de toewijzing geen rekening gehouden met een leeftijdsgrens, inkomensgrens of woonplaatsbepaling.

Gemiste kans voor doorstroming en starters

D66 heeft daarom een aantal vragen gesteld over de woningtoewijzing. D66 wil weten wat het college ervan vindt dat alleen mensen die een pluspakket wilden en ook geen voorbehoud van financiering maakten geen woning toegewezen hebben gekregen. Verder vindt D66 het een gemiste kans dat er bij alle koopwoningen, ook bij de ‘sociale’, geen inkomensgrens, leeftijdsgrens en/of woonplaatsbepaling opgelegd is. Het was een mooie manier geweest om de doorstroming op de Vughtse woningmarkt op gang te brengen of om starters een kans te bieden. Ook wil D66 weten hoe het college deze truc beoordeeldt waarmee de door de gemeenteraad maximum vastgestelde woningbouwprijzen- en categorieën omzeild werden.

D66 wil meer transparantie

D66 hoopt dat op deze manier nooit meer woningen in de markt gezet worden en vraagt het college of zij het met D66 eens is. D66 wil hoe dan ook meer transparantie. Hoe logisch was het geweest als de aannemer een transparante en uitlegbare manier van toewijzing had toegepast, bijvoorbeeld door een notaris te laten loten of de loting in de openbaarheid te doen.

Zie ook: – de ingediende schriftelijke vragenhet plan Isabellaveld

Reacties? fractie@d66vught.nl

The post D66 wil opheldering over woningtoewijzing Isabellaveld appeared first on D66 Vught.

GB en VVD snoert burgerleden de mond: tijd voor rechtvaardigheid!

SP SP VVD Vught 03-02-2019 20:25

Hét kenmerk van een goedwerkende democratie is niet of de meerderheid gelijk krijgt of besluiten door kan zetten. Hét kenmerk is dat de positie van de minderheid zo gerespecteerd wordt dat deze in staat wordt gesteld vrij mee te doen aan het debat. Een minderheid heeft immers ook recht op vrije meningsuiting.

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari jl. werden de onderlinge afspraken en regels van de raadsleden besproken die ooit beschreven zijn in het Reglement van Orde. De belangrijkste aanpassing is de status van de burger- of commissieleden. Burgerleden zijn geen lid van de gemeenteraad maar hebben tijdens de verkiezingen wel op de kieslijsten gestaan. Zij kunnen het standpunt van een partij uitsluitend verwoorden tijdens commissievergaderingen. Het voordeel hiervan is dat burgerleden de partij ondersteunen en adviseren. Bovendien kunnen zij zo een beetje proeven van het raadswerk. Deze gang van zaken is in de meeste gemeenten in Nederland van toepassing. Het Vughtse Reglement van Orde wijkt echter op één belangrijk punt af: in Vught mag een burgerlid uitsluitend het woord voeren indien er van die partij ook een raadslid aanwezig is. In andere gemeenten is dat veelal niet nodig. Voor een grotere partij is dat geen probleem maar voor de kleine partijen, en zeker de éénmanspartijen, wel want als het enige raadslid verhinderd is tijdens de commissievergadering wordt het standpunt van die partij dus niet verwoord.

In de nieuwe regels is voorgesteld om die werkwijze aan te passen en voortaan burgerleden ook toe te laten tijdens de commissievergaderingen wanneer er geen raadslid aanwezig is. Dit voorstel stuitte op hevig verzet van de VVD en GB. Zij dienden daarom een voorstel in, een amendement om de positie van de burgerleden niet te wijzigen.

Nu is het Reglement van Orde bepaald geen Magna Carta of Grondwet maar toch staat het amendement van GB en VVD naar onze mening een goed werkend democratisch debat in de weg. Bij de overwegingen van het amendement staan argumenten die volgens ons grotendeels ten onrechte worden opgevoerd. 

1. De democratische legitimiteit ontbreekt: burgerleden zijn niet direct gekozen. Dat klopt ten dele. De burgerleden zijn niet in de raad gekozen maar staan wel op dezelfde verkiezingslijst als de andere (kandidaat)raadsleden voor een politieke partij. Een deel van de Vughtse bevolking vindt het dus prima wanneer deze mensen namens hen het debat voeren in de commissievergaderingen.

2. Er wordt in de commissievergaderingen in de praktijk politiek bedreven. Klopt ook. Een vreemd argument. Het is ons niet duidelijk waarom burgerleden dat niet zouden mogen doen. Het daadwerkelijke besluit wordt altijd in de vergadering van de gemeenteraad genomen, nooit in een commissievergadering.

3. Een gekozen raadslid is altijd verantwoordelijk voor het burgerlid en de besluiten die ten gevolge worden genomen. Dat de raadsleden verantwoordelijk zijn voor de burgerleden, is voor iedereen duidelijk. Daar wordt door niemand in de raad anders over gedacht. 

4. Een burgerlid is geen democratisch gekozen raadslid en kan derhalve nooit in de plaats van een gekozen raadslid treden. Ook niet in een van de raadscommissies. Dat klopt maar spreekt ook vanzelf aangezien het altijd om persoonlijke benoemingen gaat. Geen enkel raads- of commissielid kan vervangen worden door een ander raadslid. Maar iemand kan wel namens hem of haar of namens een partij het woord voeren.

 5. Een burgerlid heeft derhalve een adviserende en ondersteunende rol en geen plaatsvervangende rol.  Feitelijk is de SP het hier wel mee eens. Een burgerlid heeft een adviserende en ondersteunende rol in de commissievergadering. En die rol komt juist heel goed uit de verf als die rol óók ingevuld mag worden als er geen raadslid bij kan zijn.

Kortom: de SP kan zich niet vinden in een politieke stellingname die ertoe leidt dat een partij niet goed wordt betrokken bij het democratische debat en betreurt dan ook in hoge mate dat dit amendement wordt ingediend door twee grote partijen die zelf geen hinder ondervinden van die regel.

Plato, die tegenstander was van de democratie omdat naar zijn idee de meerderheid een dictatuur kon vormen voor de minderheid, noemde dergelijke besluiten "de nachtmerrie van de democratie". De Engelse Filosoof John Stuart Mill waarschuwde eveneens voor de "tirannie van de meerderheid". Aristoteles die in zijn "Politika" een aantal regeringsvormen beschrijft, noemt ook het gevaar van doorgeschoten vormen van goede regeringsvormen die niet meer het algemeen belang dienen maar het belang van enkelen.

Zie ook: Gemeenteraad

Anne-Marie Spierings genomineerd voor groenste politicus van Nederland

D66 D66 Vught 03-02-2019 00:25

Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings uit Sint-Michielsgestel is genomineerd voor groenste politicus van Nederland. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten. Er zijn in totaal tien genomineerden. Het publiek bepaalt welke drie politici door gaan naar de finale. Nog tot 10 februari kan gestemd worden via www.groenstepoliticus.nl

Betrokken en makkelijk benaderbare politica

Anne-Marie Spiering is namens D66 gedeputeerde voor onder andere agrarische ontwikkeling en de energietransitie. Ze heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor een meer duurzame manier van landbouw, voor energiebesparing, meer duurzame energie en een gezonder Brabant. Hoewel de provincie voor veel mensen op afstand staat, laat Spierings ook zien dat ze een zeer betrokken, benaderbare en zichtbare politica is. Alleen al in Vught mochten we haar veelvuldig ontvangen bij themabijeenkomsten, campagnes of de opening van onze eigen D66-winkel.

Zichtbare resultaten samen met burgers bereikt

De jury die de nominaties bekend maakte roemde haar verder om haar ijver rondom de Klimaattop Zuid, waarin acties zijn afgesproken om klimaatverandering tegen te gaan, zoals op het gebied van duurzame energie. Ook inzet op natuurinclusieve landbouw, heldere kaders voor milieu en gezondheid en de maandelijkse agrofoodpluim, een waardering voor boeren die goed presteren, vallen in de smaak bij de jury. Dit alles past voor de jury in het groene beleid van de provincie Brabant. Zo stimuleert de provincie burgers om actief bij te dragen aan natuurontwikkeling. Ook stelt de provincie geld en grond beschikbaar voor het natuurnetwerk en verpacht de provincie haar gronden bij voorkeur aan duurzame boeren.

Spierings vereerd met de nominatie

Spierings is zeer vereerd met de nominatie: “Mijn inspiratie ligt in mijn jeugd. Bloemen plukken in de wei. Hutten bouwen in de houtwal. Het natuurboek van mijn peettante. Mijn ene opa was imker, mijn andere opa was dol op zijn moestuin. Groen is mij met de paplepel ingegoten en de rode draad door mijn leven”, vertelt Spierings. “Ik woon met veel plezier in Sint-Michielsgestel, want het groen is altijd dichtbij: landgoed Bleijendijk, De Gement, de Vugtsche heide, de Essche Stroom en de Dommel.”

https://vught.d66.nl/2019/02/03/anne-marie-spierings-genomineerd-voor-groenste-politicus/https://vught.d66.nl/2019/02/03/anne-marie-spierings-genomineerd-voor-groenste-politicus/https://vught.d66.nl/2019/02/03/anne-marie-spierings-genomineerd-voor-groenste-politicus/

https://vught.d66.nl/2019/02/03/anne-marie-spierings-genomineerd-voor-groenste-politicus/

Zie ook: – Stem HIER op Anne-Marie Spierings. Het kan nog tot 10 februari.

The post Anne-Marie Spierings genomineerd voor groenste politicus van Nederland appeared first on D66 Vught.

Gemeentebelangen en VVD willen raadswerk van kleine partijen moeilijker maken

D66 D66 GroenLinks VVD CDA PvdA Vught 02-02-2019 13:41

Gemeentebelangen en VVD hebben in de laatste raadsvergadering een voorstel ingediend om het voor kleinere partijen moeilijker te maken om altijd hun geluid te kunnen laten horen in commissievergaderingen. Beide partijen, die een nipte meerderheid hebben in de raad (11 van de 21 zetels), maar een minderheid van het aantal stemmen behaalden bij de laatste verkiezingen (48%), willen dat er altijd een raadslid aanwezig is als een commissielid (ook wel burgerlid genoemd) spreekt in een commissievergadering. D66 vindt dit voorstel onbegrijpelijk en schadelijk voor het aanzien van de Vughtse politiek. “Als het goed is zitten we hier allemaal in de gemeenteraad om het algemeen belang te dienen, maar dit soort voorstellen dienen het algemeen belang van Vught op geen enkele wijze”, aldus D66-raadslid Fons Potters.

Burgerleden uitkomst voor kleine partijen

Burgerleden zijn mensen die op de kieslijst stonden en fracties kunnen ondersteunen, onder meer in de commissievergaderingen. Daar kunnen ze namens een partij het woord voeren. Iedere partij mag maximaal twee burgerleden laten benoemen, maar dat is een eigen keuze; het hoeft niet. Vooral voor kleine partijen zijn burgerleden een uitkomst. Zo heeft het CDA maar 1 zetel en zou het raadslid zonder burgerleden al het werk in haar eentje moeten doen. Maar ook grotere partijen kunnen burgerleden inzetten als soort van kweekvijver voor nieuwe raadsleden. Zo maken de burgerleden Dion Meuwissen en Joris Vrensen deel uit van de fractie van D66. Zij zijn een waardevolle aanvulling en leveren uitstekend werk.

GB en VVD stellen echter dat burgerleden nooit het woord mogen voeren zonder de aanwezigheid van een raadslid. Dat betekent dat als onverhoopt het raadslid van het CDA er niet kan zijn, het geluid van het CDA niet in de commissie kan klinken. Onlangs was dat het geval en toen maakte een CDA-burgerlid bij elk onderwerp gebruik van het inspreekrecht om de CDA inbreng te laten horen. Maar een inspreker kan dus niet meedoen aan de opinievorming. Inventief, maar D66, PvdA-GroenLinks, SP en CDA vinden dat ongewenst. GB en VVD vinden echter dat een partij als het CDA dan pech heeft. Zij stellen dat er dan maar meer mensen op het CDA hadden moeten stemmen en noemden dat zelfs democratisch.

Burgerleden mogen overal in Nederland zelfstandig werken

Daarop volgde een discussie vanuit de gemeenteraad. Tal van argumenten tegen het beperkende voorstel van GB en VVD passeerden de revue. Zo is dat in heel Nederland gebruikelijk om commissieleden zelfstandig in te zetten. Dat mag voor zover bekend overal in Nederland. Commissieleden zijn allemaal gelijk, dus waarom zouden ze niet gelijk behandeld mogen worden. En als GB en VVD de burgerleden niet democratisch vinden, zou het logischer zijn dat ze voorstellen om ze helemaal af te schaffen. Ook met een raadslid erbij mogen burgerleden bijvoorbeeld zelfstandig stemmen over ordevoorstellen. Dat is niet voorbehouden aan een raadslid.

Burgerlid van CDA bewees juist meerwaarde voor de hele raad

Extra pijnlijk werd het voor GB en VVD dat juist Rutger Jans, een burgerlid van het CDA, bij de laatste commissievergadering terecht wees op een omissie in een voorstel over de Omgevingsdienst. Alle andere partijen hadden dat al een hamerstuk genoemd, maar door de informatie die het burgerlid had opgevraagd, stemden alle partijen uiteindelijk in diezelfde gemeenteraad toch tegen. Het was een treffend voorbeeld van een voordeel van de meerwaarde van een burgerlid, niet alleen voor het CDA dus, maar voor alle partijen in de raad.

VVD niet consequent

Desalniettemin wuifde GB alle kritiek terzijde. Raadslid Michel Versteegh benadrukte dat democratie nu eenmaal zo werkt en dat een meerderheid dit soort besluiten mag namen. De VVD had niet veel meer argumenten en sprak zichzelf volledig tegen. Bij een onderwerp eerder op de avond over de Omgevingsdienst betoogde de partij nog dat het niet zo kon zijn dat een meerderheid van het bestuur van de Omgevingsdienst niet kan bepalen wat een minderheid moet doen. Potters vroeg waarom dat hier ook niet van toepassing was, maar een inhoudelijk antwoord bleef uit. Fractievoorzitter Mark du Maine sprak over een VVD-principe, maar dat principe staat nergens, niet in het verkiezingsprogramma en is al helemaal geen landelijk VVD-uitgangspunt.

Pure machtspolitiek

Potters kon niet anders concluderen dat het hier gaat om een pure machtspolitiek “Zo laten GB en VVD zien dat ze de meerderheid in handen hebben. En dat klopt ook, maar er is een grote ‘maar’. Als een meerderheid een minderheid gaat beperken in de mogelijkheid om zijn geluid te laten horen, gaat dat ons echt veel te ver. In Nederland is het gelukkig vrij uniek dat een meerderheid een minderheid beperkingen oplegt. Zoiets gebeurt vooral buiten onze landsgrenzen. En in Vught. Dat is uniek, maar niet iets om trots op te zijn, integendeel, eerder iets om je voor te schamen.”

Stemmen staakten door afwezigheid GB-raadslid

Uiteindelijk stemden D66, PvdA-GroenLinks, SP en CDA tegen de beperkende maatregel van Gemeentebelangen en VVD. Deze partijen waren uiteraard wel voor, maar omdat een van de raadsleden van GB afwezig was, staakten de stemmen (10 tegen 10). De volgende raadsvergadering wordt het amendement en het voorstel daarom opnieuw in stemming gebracht.

Zie ook: – het voorstel van GB en VVD (31-1-2019)

The post Gemeentebelangen en VVD willen raadswerk van kleine partijen moeilijker maken appeared first on D66 Vught.

‪Vandaag bij Avulo maar liefst drie ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 02-02-2019 08:13

‪Vandaag bij Avulo maar liefst drie van onze leden aan het woord: rond 11u @LucasMiddelhoff over het Centrumplan Oost, rond 11.25u stelt @KimDorna zich voor en rond 11.40u Martijn de Kort (plaats nr. 2 PvdA Brabant) over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.‬

Regelement van orde, rol burgerlid ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen VVD Vught 01-02-2019 21:07

Regelement van orde, rol burgerlid raadscommissies In de gemeenteraad werd donderdag 31 januari jl. flink gedebatteerd over de wijziging van de verordening Raadscommissies Vught 2019. Deze verordening is door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende fracties geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De discussie spitste zich toe op de positie van burgerleden als er geen raadsleden van een fractie aanwezig zijn. Mogen zij dan als plaatsvervanger optreden of niet? De huidige verordening laat dat niet toe. Ons standpunt: Gemeentebelangen is tegen het inzetten van een burgerlid in een raadscommissie zonder dat daar een gekozen vertegenwoordiger bij aanwezig is. Wij snappen heel goed dat een partij er toe over gaat om een of meerdere burgerleden te benoemen om de fractie te ondersteunen. Zeker bij kleine partijen is de inzet van burgerraadsleden een uitkomst. Maar dit laat onverlet dat een gekozen raadslid altijd verantwoordelijk is voor het burgerlid en de besluiten die ten gevolge worden genomen. Een burgerraadslid is namelijk geen democratisch gekozen raadslid en kan derhalve nooit in de plaats van een gekozen raadslid treden. Ook niet in een van de raadscommissies omdat daar juist de politieke discussies plaatsvinden. De fractie van de VVD denkt er net zo over. De overige partijen zien het burgerlid wel graag als vervanger optreden. En nu: Omdat één van onze fractieleden afwezig was staakte de stemmen met 10 voor en 10 tegen. In de raadsvergadering van 28 februari a.s. wordt er opnieuw gestemd. Mochten de stemmen dan weer gelijk eindigen door afwezigheid van een of meerdere raadsleden, dan wordt het voorstel teruggetrokken en blijft de oude verordening van kracht. Daarin is geregeld dat het burgerlid alleen in een raadscommissie mag optreden als van dezelfde partij minimaal 1 raadslid aanwezig is. Jammer is alleen dat de overige, terechte wijzigingen in de nieuwe verordening dan ook geen doorgang vinden. Wordt vervolgd.