Nieuws van politieke partijen in Vught inzichtelijk

1388 documenten

Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen

D66 D66 GroenLinks VVD CDA PvdA Vught 16-10-2019 13:45

De coalitie van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD zoekt naarstig naar nieuwe redenen om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor autoverkeer. Nu alle eerder aangedragen argumenten verdwenen zijn, gaan de drie partijen afzonderlijk van elkaar redenen bedenken om verharding en openstelling van de weg te rechtvaardigen. Dat bleek tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, waar D66, SP en CDA de omstreden openstelling van de weg agendeerden met een motie.

Voor de openstelling moeten we even terug in de tijd. In 2013 is de zogeheten Structuurvisie vastgesteld, waarin de openstelling een van de drie opties is voor de ontsluiting van het verkeer. De andere opties zijn ‘het doortrekken van een parallelweg langs de N65’ en ‘het gebruik maken van de bestaande (ring)infrastructuur’. Drie denkbare opties in een visie, niet meer niet minder, zeker geen keuze of besluit. Van openstelling kan pas sprake zijn als het met onderzoek beargumenteerd is.

Openstelling blijkt niet nodig

Op 9 mei heeft het college na veelvuldig aandringen van D66, op basis van de verkeerscijfers, de verkeerscirculatie na de aanpak van de N65 gepresenteerd. Daaruit bleek dat de huidige (ring)infrastructuur het verkeer aan kan. Volgens het college was de openstelling van de Jagersboschlaan daarvoor dan ook niet nodig. Toch zette het college de openstelling onverminderd door. Zo werd hiertoe onlangs het verkeersbesluit genomen.

D66 vindt dat op basis van de gepresenteerde gegevens de Jagerboschlaan niet open moet: – het onderliggende wegennet kan volgens het college zelf het verkeer aan; hiervoor is de openstelling en verharding van de Jagersboschlaan niet nodig – de Jagersboschlaan is voor de hulpdiensten nu al bruikbaar en dat kan eenvoudig tijdelijk worden aangepast tijdens de ombouw van de N65

Dit waren de belangrijkste redenen om de weg te verharden en open te stellen. Nu deze weggevallen zijn, kan niemand nog uitleggen waarom deze verharding en openstelling er toch moet komen. En dus gingen de coalitiepartijen zelf op zoek naar nieuwe argumenten, waar niemand eerder van gehoord had, de raad noch de omwonenden. Waar het eerst ging om het afwikkelen van het verkeer via de ringstructuur (die bijna af is) wordt er nu voor het eerst gesproken over het spreiden van het verkeer over het hele onderliggend wegennet.

Geen enkele twijfel of vragen bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen was er ‘op basis van de huidige gegevens’ van overtuigd dat de Jagersboschlaan open moest en vond het nodig om daarbij straten van Vught tegen elkaar uit te spelen. Volgens Siebren van der Zee moet de weg open voor de verkeersontlasting op de Theresialaan en de Van Voorst tot Voorststraat. Dit op basis van gesprekken met inwoners, want een cijfermatige onderbouwing is er niet. Verder moeten de omwonenden van de Jagersboschlaan niet zo moeilijk doen, redeneerde GB, omdat de weg 40 jaar geleden ook open was en omdat de buurt en de gemeente het toch niet eens worden. De buurt zou zelfs blij moeten zijn met de college besluiten, voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, hiermee komt het college tegemoet aan de wens aan verschillende buurtbewoners om eindelijk formeel bezwaar te kunnen maken tegen het plan, aldus Gemeentelangen.

VVD vertrouwt het college

De VVD is tevreden met de openstelling van de Jagersboschlaan en maakte er weinig woorden aan vuil. De partij vindt het jammer voor de omwonenden, maar het zij zo. Volgens Nathalie Pullens krijgt de verdieping van de N65 niet het rapportcijfer 10 vanwege de openstelling, maar een 8 of een 9. Verder gaf de VVD aan het college te vertrouwen.

PvdA-GroenLinks speelt de veiligheidskaart

Bij PvdA-GroenLinks is al een tijdje twijfel over de openstelling, maar daar was in het debat weinig van te merken. De partij twijfelde daar geen seconde aan de intenties van het college. Voor PvdA-GroenLinks is het het college te doen om de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Hoewel de hulpdiensten er aantoonbaar ook tijdens de ombouw op verschillende manieren kunnen komen, zelfs over de Jagersboschlaan, bleef die bereikbaarheid voor de partij het belangrijkste. Er was geen enkel kritisch woord naar GB, VVD of wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) die de openstelling heel anders benaderden: de Jagersboschlaan gewoon open, of het nu wel of niet nodig is voor de  hebben hulpdiensten. Ook waren zij in afwachting van de onderbouwing op basis van verkeerscijfers, die zijn er toch echt al sinds 9 mei jl.

D66 wil besluitvorming op basis van feiten

D66 is helder: de noodzaak om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor verkeer is niet aangetoond. Sterker nog, met de verkeerscijfers werd het tegendeel aangetoond.  Ook het verhaal van de bereikbaarheid van de hulpdiensten is boterzacht; nergens blijkt dat die vraag er is. D66 begrijpt dan ook heel goed de ergernis van de omwonenden. “Je kunt het eens of oneens zijn over een bepaald besluit, maar het is niet te verkroppen dat er een besluit genomen wordt dat op niet onderbouwd wordt door het college”, aldus Dianne Schellekens. “Het lijkt er nu op dat we nieuwe onderzoeken gaan doen over de effecten van de openstelling en wat dat doet met andere verkeersstromen in Vught. Wij willen geen doelredenering. Op meerdere plekken in Vught zijn knelpunten. Kom dan met een totaalplan over mogelijkheden om die knelpunten aan te pakken en stop met de focus op de openstelling van een weg.”

Meer vragen dan antwoorden

Het debat in de gemeenteraad riep veel vragen op. Vooral de tegenstrijdige verhalen van wethouder Van Woesik in februari en wethouder van de Ven (nu) deed veel wenkbrauwen fronsen. D66 zal dan ook opnieuw vragen indienen. “Vught snakt naar transparantie. Zo ga je niet met inwoners om”, aldus Schellekens.

Zie ook: – de ingediende motie (10-10-2020) – Radioprogramma Blikveld van Novo3 waarin vanaf 25 minuut 30 een gesprek is met D66-raadslid Fons Potters en GB-raadslid Siebren van der Zee (12-10-2019) – D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’ (20-9-2019) – Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019) – Viewer met alle verkeersstromen per straat (9 mei 2019) – Stukken uit de informatieavond over verkeerscirculatie (9-5-2019) – Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)

 

The post Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen appeared first on D66 Vught.

LANGE ADEM....

CDA CDA D66 Vught 15-10-2019 17:32

Afbeelding is een impressie van de Jagerboschlaan na openstelling Kloof tussen politiek en burgers Toen ik begin 2018 besloot mij beschikbaar te stellen voor een plaats in de gemeenteraad had ik me voorgenomen om de kloof tussen politiek en burgers kleiner te maken. Ik geloof nog steeds dat dat hard nodig is, zeker in de gemeentepolitiek in Vught. Maar het valt niet mee. Openstelling Jagerboschlaan In de raadsvergadering van 10 oktober spraken we bijvoorbeeld over de openstelling van de Jagerboschlaan voor gemotoriseerd verkeer. Het CDA constateert dat het college en de coalitiepartijen niet echt luisteren naar de bezwaren van onder andere omwonenden en het Maurick College. Ook wordt er geen uitleg gegeven over de nut en noodzaak of hoe de openstelling van de Jagerboschlaan past in het toekomstige verkeersplaatje van Vught. Het CDA heeft daarom samen met de SP en D66 een motie ingediend om het voorstel tot openstelling hiervan in te trekken. Financiële gevolgen N65 De optelsom van de verkeersvoorstellen vanwege de N65 blijft een rammelend geheel waarin de ene pleister over de andere noodoplossing wordt geplakt met desastreuze financiële gevolgen. Op deze manier wordt de kloof tussen politiek en burgers helaas alleen maar groter..... Yvonne Vos, fractievoorzitter CDA Vught

Schrijf je in voor de pubquiz ‘Wie Kent Vught’ in Helvoirt

D66 D66 Vught 08-10-2019 09:27

Wat weet Helvoirt van Vught? Tijd voor een proef op de som. Op vrijdag 1 november organiseert D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt in het HelvoirtHuis de quiz ‘Wie Kent Vught’. Het is een pubquiz waar iedereen aan mee kan doen. Teams kunnen zich vanaf nu opgeven.

Helvoirt en Vught worden op 1 januari 2021 samengevoegd. Dan kun je niet genoeg van elkaar weten. Dat bracht D66 op het idee om een pubquiz te houden in Helvoirt onder de naam ‘Wie Kent Vught’. Deelnemers krijgen allerlei vragen over Vught. Geen taaie politieke kost, maar leuke, interessante en bovenal ludieke (meerkeuze)vragen passeren de revue in woord én beeld. Voor de beste teams zijn ook nog eens leuke prijzen te winnen. Vughtse prijzen uiteraard.

Teams, koppels en individuelen kunnen zich vanaf nu opgeven

Ja maar moet Vught dan ook niet wat leren over Helvoirt? Maar natuurlijk! Ook andersom gaan we de quiz nog organiseren en dan zijn er uiteraard alleen Helvoirtse prijzen te winnen. Maar eerst is Helvoirt aan de beurt en wel op vrijdag 1 november. Teams van 4 personen (een persoon meer of minder mag ook) kunnen zich vanaf nu opgeven. Individuelen of koppels mogen zich ook aanmelden. Dan maken we van die aanmeldingen zelf teams. Deelname kost niets. Inloop vanaf 19.30 uur en de quiz begint om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom

Nee, een politiek-inhoudelijke avond wordt het zeker niet, maar als het aan ons ligt wel een hele gezellige. Het eerste rondje is uiteraard van ons. En wil je alleen als toeschouwer komen, ook dan ben je van harte welkom. Tot 1 november!

Geef je nu op

Voor deelname: mail ons via pubquiz@d66vught.nl

https://vught.d66.nl/2019/10/08/schrijf-je-in-voor-de-pubquiz-wie-kent-vught-in-helvoirt/

 

The post Schrijf je in voor de pubquiz ‘Wie Kent Vught’ in Helvoirt appeared first on D66 Vught.

Welkom bij de Open Inloop op 8 oktober

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 05-10-2019 13:17

Op dinsdag 8 oktober houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt onder andere de agenda van de raadsvergadering van 10 oktober besproken. De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Zes uitgangspunten voor nieuwe cultuurnota

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 05-10-2019 12:38

In december komt het college met de nieuwe cultuur nota. Nu liggen de 6 uitgangspunten voor deze nota op tafel. Na de organisaties en verenigingen was het donderdag 3 oktober aan de gemeenteraad om daar iets van te vinden en het college aandachtspunten mee te geven.

PvdA-GroenLinks is erg tevreden over de totstandkoming van deze uitgangspunten. Het culturele veld is op verschillende manier betrokken geweest. Er is bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest waar meer dan 30 organisaties hebben mee gedacht over de toekomst van cultuur in Vught. Er zijn verschillende groepen jongeren betrokken. Ook organisaties uit Helvoirt hebben hun input kunnen leveren. Al deze input wordt meegenomen bij het vormgeven van de cultuurnota. De uitgangspunten die nu zijn opgesteld zijn daar het begin van en zijn in september al gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het cultuurcafé. PvdA-GroenLinks is erg tevreden over hoe Wethouder Toine van de Ven dit proces heeft opgepakt.

Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten. Elk van de 6 beschreven punten vinden wij relevant en het zijn allemaal punten die wat ons betreft in de cultuurnota terug moeten komen. Wat we wel zien is dat het uitgangspunten zijn en niet meer dan dat. Ze zijn kort beschreven, geven wel een richting aan, maar zijn nog niet concreet. Het voordeel is dat we nu nog punten onder de aandacht kunnen brengen en dat er nog voldoende ruimte is om deze punten te verwerken in de cultuurnota. De uitgangspunten vind je HIER

PvdA-GroenLinks heeft het college ook een aantal punten meegegeven. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan kunst en cultuur activiteiten. Inclusiviteit gaat immers verder dan alleen toegankelijkheid. Ook vinden wij het belangrijk dat er diverse kunst en cultuur activiteiten zijn die voorzien in de behoefte van verschillende doelgroepen in Vught.

Kunst in leefomgeving en cultureel erfgoed

Kunst in de fysieke leefomgeving en cultureel erfgoed vinden we als PvdA-GroenLinks erg belangrijk. Vught heeft een boeiende en rijke historie. Dit blijvend onder de aandacht brengen, behouden en onderhouden dient een apart uitgangspunt te zijn.

We zien ook kansen om samen met de bewoners van wijken en buurten te komen tot vernieuwing van kunst in de openbare ruimte. Als bewoners hier in een vroegtijdig stadium over mee kunnen beslissen wordt het iets van de mensen zelf. Ook kunnen er projecten worden gestimuleerd die samen met inwoners kunst creëren zoals het project van Mondriaan tot Vughts Design in 2017 heeft gedaan.

We vinden het belangrijk dat er meegegaan wordt met deze tijd. Bijvoorbeeld dat activiteiten voor jongeren aansluiten op hun wensen en behoeftes. Dus bijvoorbeeld niet alleen traditionele pianolessen aanbieden maar ook kijken naar moderne activiteiten zoals 3D printen en muziek produceren. Daarnaast denken we dat culturele organisaties middels hun kunst en cultuur ook bij kunnen dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook dat is een mooi voorbeeld van meegaan met de tijd.

We denken dat er nog een slag te slaan is als het gaat om de zichtbaarheid en vindbaarheid van alle culturele activiteiten die het dorp rijk is. We denken dat dit beter kan zodat nog meer Vughtenaren de activiteiten ook daadwerkelijk weten te vinden en hieraan kunnen deelnemen. We willen het college uitdagen om daar in de cultuurnota iets over op te nemen.

En als laatste de regionale samenwerking. We vinden dat dit een kans is als het gaat om het versterken van het culturele aanbod en zijn benieuwd hoe dit vorm kan krijgen.

We denken dat de uitgangspunten een goede basis zijn voor de nieuwe cultuurnota. We zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan. En omdat het veld zo goed is meegenomen aan de voorkant gaan we ervan uit dat zij zich zullen herkennen in de uiteindelijke cultuurnota. In december zullen we het zien.

Noodzaak Verharding Jagersboschlaan voor PvdA-GroenLinks nog niet aangetoond

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 04-10-2019 14:44

Vanwege de ombouw van de N65 is het volgens het college noodzakelijk dat de Jagersboschlaan verhard wordt ten behoeve van het doorgaand verkeer. Voor de fractie van PvdA-Groenlinks is de noodzaak van zo’n definitieve verharding nog altijd niet aangetoond.

Ton van der Vossen geeft in bijgaand Avulo-filmpje tekst en uitleg bij de vele vragen die de PvdA-GroenLinks fractie nog altijd heeft.

Een ‘all inclusive’ tarief voor recyclebaar afval in Vught

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 03-10-2019 10:47

PvdA-GroenLinks heeft aangegeven voor de verandering van de tarieven van de GFT bak te gaan stemmen. Het college stelt voor dat de groenbak voortaan kosteloos aan de weg gezet kan worden. Hiervoor is wel een verhoging van het vastrecht van 14 euro per jaar nodig. Wij kunnen ons helemaal vinden in dit voorstel omdat wij denken dat dit het scheiden van afval verder stimuleert.

Etensresten

In Vught bestaat het restafval voor maar liefst de helft uit etensresten. Deze etensresten kunnen eigenlijk gewoon in de GFT bak. Hier is nog een flinke slag te slaan als het gaat om goed scheiden. We vinden het daarom goed dat het college voorstelt een communicatiecampagne op te starten. Elke huishouden krijgt hierbij ook 3 rolletjes composteerbare zakjes. Deze zakjes helpen om makkelijker afval te scheiden en wij denken dat het stimuleert om meer etensresten in de groenbak te doen.

Groenbak ‘gratis’ aan de straat

Daarnaast is het voorstel van het college om 14 euro per jaar in het vastrecht op te nemen zodat de groenbak niet meer per keer betaald hoeft te worden. Ook dit vinden wij een goede zaak. Met deze verandering komt het GFT afval namelijk in het rijtje te staan van alle andere recyclebare afvalstromen die in Vught aan huis worden opgehaald en waar ook niet per keer voor betaald hoeft te worden. Het rijtje van o.a. papier, glas, blik, plastic en drankkartons. Deze manier van ophalen werkt, want in Vught wordt er veel beter afval gescheiden dan in gemeentes waar het afval niet aan huis wordt opgehaald.

All-inclusive

Als straks de kosten van het ophalen van het GFT afval ook in het vastrecht zitten komt er eigenlijk een soort all-inclusive tarief voor recyclebaar afval. Voor dit all inclusieve tarief kan de Vughtenaar zijn afval zo vaak als hij wil aan de weg zetten en hoeft hij niet meer per keer te betalen. Wij denken dat dit scheiden van GFT afval nog makkelijker maakt. De Vughtenaar spaart nu de bak vaak op totdat hij vol is en dat hoeft straks niet meer omdat hij de bak zonder extra kosten gewoon elke twee weken aan de weg kan zetten. Het gaat dan minder stinken en je hoeft minder bang te zijn voor maden omdat hij vaker geleegd wordt. En dat maakt het fijner om de bak ook daadwerkelijk te gebruiken. Het vaker buiten zetten van de groene kliko is daarnaast ook veel beter voor het composteerbaar afval. Want hoe verser het afval hoe beter de kwaliteit.

Wij konden ons dus helemaal vinden in het raadsvoorstel. Wij vinden het belangrijk dat afval goed gescheiden wordt. En wij denken dat het stimuleert om dit te doen als er straks naast dit all inclusieve tarief voor recyclebaar afval alleen nog apart afgerekend moet worden voor restafval. Want dit is de échte vuile afvalstroom.

Karin Sprik

Helvoirtenaren denken bij samenvoeging met Vught vooral in kansen en dromen

D66 D66 Vught 02-10-2019 19:58

Een station in Helvoirt, een oplossing voor de harmonie, meer verbinding tussen verenigingen en een veilige oplossing voor de N65. Het zijn zomaar wat zaken die leven in Helvoirt waarvan de inwoners wat vinden. Op de activiteitenmarkt ‘Helvoirt Leeft’ kwamen leden van D66 Vught-Helvoirt niet zozeer om te vertellen over de actieve D66-afdeling, maar ging juist het gesprek aan met de inwoners van Helvoirt zelf.

Bij de D66-kraam konden bezoekers van de activiteitenmarkt met het oog op de samenvoeging van Helvoirt met Vught  papiertjes plakken bij de categorieën ‘kansen voor Helvoirt’, ‘dromen van Helvoirt’ en ‘twijfels van Helvoirt’. Inwoners van Helvoirt dachten vooral in kansen en dromen, want de laatste categorie had duidelijk de minste papiertjes. Maar wat iedereen wenst: behoud van de eigenheid van Helvoirt.

Over het behoud van de eigenheid van het dorp is weinig twijfel. Integendeel zelfs, want in de categorie ‘kansen voor Helvoirt’ wordt de eigenheid vaker genoemd dan in de categorie ‘twijfels van Helvoirt’. Ook uit de vele gesprekken met mensen bleek dat veel inwoners daar wel positief over zijn. Velen refereren naar Cromvoirt, waar de samenvoeging met Vught ook goed gekomen is, al hebben we het dan wel over bijna 87 jaar geleden.

Kansen voor Helvoirt

Verreweg de meeste ‘post-it’-papiertjes werden geplakt bij de categorie ‘kansen voor Helvoirt’. Helvoirt is trots op zijn verenigingsleven, ondernemerschap én eigen initiatieven (zoals het delen van elektrische auto’s). Hier zou op sommige vlakken nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan of Helvoirtse initiatieven kunnen een voorbeeld kunnen zijn voor Vught. De andere kant op zouden Vughtse voorzieningen en activiteiten meer dan welkom zijn in Helvoirt, zoals cursussen van Anders Bezig Zijn. Ook op het gebied van bewegen, sporten, fietsverbindingen, groenstructuren en onderwijs zien inwoners van Helvoirt kansen. Meer kwaliteit van gemeentelijk apparaat en minder bureaucratie met carnaval werd ook genoemd als kans door de samenvoeging.

Dromen van Helvoirt

Helvoirt durfde ook te dromen. Deze categorie met wensen is niet 1 2 3 te realiseren, maar de redenering van D66 was dat als je niet weet wat de dromen zijn, je ze ook nooit kunt realiseren. Verreweg het meest werd een eigen station genoemd, maar ook een ondertunneling van de N65. Andere dromen zijn een periode van meer bestuurskracht voor Helvoirt en meer kledingwinkels. Ook in deze categorie werd de eigenheid genoemd: Helvoirtenaren dromen dat het dorp blijft zoals het is, maar het verwezenlijken van die droom ligt uiteraard vooral in Helvoirt zelf.

Twijfels van Helvoirt

De categorie ‘twijfels van Helvoirt’ was een beetje de categorie ‘eerst zien, dan geloven’. Juist in deze categorie werden de minste papiertjes geplakt. Bijna de helft van de papiertjes ging over de N65, waarvan de meeste twijfelen over het nut van de oplossing in Helvoirt. Andere mensen waren juist bang dat door het uitstel afstel komt en vinden dat het allemaal te lang duurt voordat er begonnen wordt. Twee passanten moeten nog maar zien of het wat wordt met die samenvoeging. Een schreef op dat Helvoirt de spoorplannen van Vught moet gaan betalen en een ander was liever met de hele huidige gemeente Haaren bij Oisterwijk gevoegd.  Ook zijn er twijfels of Helvoirt na de samenvoeging nog wel terecht kan op de huidige milieustraat in Haaren. Terechte twijfels overigens, want er zal nog moeten blijken of de milieustraat daar open blijft, want daar gaat de nieuwe gemeente Oisterwijk over.

U vraagt, wij draaien

Voor de mensen van D66 Vught-Helvoirt was het erg interessant om te horen wat er zoals leeft. Er waren uiteraard nog veel meer dromen, twijfels en kansen opgeschreven, maar dit was een korte bloemlezing. De opmerkingen worden meegenomen in het proces van het maken van het nieuwe verkiezingsprogramma, maar om meer de diepte in te gaan op bepaalde onderwerpen, zal D66 nog aparte bijeenkomsten houden. “Het is niet ‘u vraagt wij draaien’, maar het helpt ons weer verder op weg”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens van D66 Vught. “Veel zaken kenden we al, omdat we al sinds 2015 actief in Helvoirt bezig zijn.”

Volgens Fons Potters, raadslid van D66 Vught, gaat het ook om de manier waarop je de zaken benadert. “Neem nou een station in Helvoirt. Dat is op papier kansloos. Maar toch zien we dat als kansrijk als je het koppelt aan de spoorverdieping in Vught, waardoor de N65 meer dan een half jaar dicht gaat. Verder is het verstandig om de hele ombouw van de N65 en de actuele stikstofproblematiek eraan te koppelen. Hoe meer mensen van auto naar trein kunnen, hoe kansrijker een station wordt.”

https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/

Eerdere berichten en artikelen over Helvoirt: – Helvoirtse politieke partij Progressief’96 zoekt samenwerking op met D66 Vught (10-9-2019) – D66 mist visie, ambitie en Helvoirt in nieuw bestuursakkoord (20-6-2018) – Themabijeenkomst: Helvoirt 100% bij Vught (18-3-2018) – D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch (14-2-2018) – Afdeling D66 Vught uitgebreid met Helvoirt (22-10-2017) – Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught (25-11-2015) – Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught (12-10-2014) – Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)

https://vught.d66.nl/2019/10/02/helvoirtenaren-denken-bij-samenvoeging-met-vught-vooral-in-kansen-en-dromen/

 

The post Helvoirtenaren denken bij samenvoeging met Vught vooral in kansen en dromen appeared first on D66 Vught.

Vragen PvdA-GroenLinks over vuurwerk in Vught

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 02-10-2019 14:07

Naar aanleiding van een zeer heftig vuurwerk in de vroege ochtend van zondag 25 augustus jl. heeft PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het College. In de beantwoording van die vragen zegt het College al bezig te zijn met een onderzoek naar de mogelijkheden om in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een bepaling op te nemen om vuurwerk in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden te verbieden.

Vuurwerk bij kasteel Maurick

Directe aanleiding tot het stellen van vragen was een vuurwerk bij kasteel Maurick dat heeft geduurd van ca. 00.50 u. tot 01.00 op zondagmorgen 25 augustus. In grote delen van Vught was dit heftige knalvuurwerk te horen en vroegen in hun slaap gestoorde inwoners zich af wat er aan de hand was. Onze fractie heeft daarom op 11 september schriftelijk vragen gesteld waarin om informatie is gevraagd over de procedurele gang van zaken rondom privé vuurwerken. Ook hebben we gevraagd naar de bereidheid van het college om ter bescherming van de nachtrust van bewoners en fauna, maar ook ter voorkoming van milieuschade, beperkende maatregelen in te stellen.

Antwoord van het College

Op 24 september heeft het college de vragen beantwoord. Daarbij is gebleken dat de vergunningen voor dergelijke vuurwerken worden verstrekt namens de Provincie door de Omgevingsdienst. De Gemeente Vught was op de hoogte gesteld. Dit vuurwerk voldeed aan alle daartoe gestelde regels in het vuurwerkbesluit.

De gemeente geeft ook aan dat áls de gemeente in bepaalde gebieden geen vuurwerk wenst zij dit kan regelen in de APV.

De fractie is verheugd dat het College aangeeft bereid te zijn en zelfs al een onderzoek is begonnen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en komen daar zo spoedig mogelijk op terug.

Voor de volledige brief en de beantwoording klik HIER

Floor Bink