WIET - DOE HET NIET Vorige week heeft een nipte meerderheid in de Tweede Kamer voor legalisering van de wietteelt gestemd. Voor waren D66, PvdA, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en enkele splinterfracties. Tegen stemden VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP. Het argument van de indieners was dat hiermee het probleem van de achterdeur wordt opgelost. Maar het probleem is juist ontstaan door verkoop via de voordeur toe te staan. Wiet is niet onschuldig. Het is verslavend en leidt tot gezondheidsklachten. Er zijn burgemeesters, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, die met het oog op het bestrijden van criminaliteit het leveren van cannabis aan coffeeshops willen reguleren. Maar het merendeel van wat wordt geproduceerd, gaat naar het buitenland. Ik vind het begrijpelijk dat de politie niet enthousiast is over deze volgende stap. Wanneer we het leven van jongeren willen beschermen, dan moeten we stoppen met gedogen: