Nieuws van politieke partijen in Weesp over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

3 documenten

Een bezorgde burger die anoniem in ...

D66 D66 Partij voor de Vrijheid Weesp 11-03-2018 12:26

Een bezorgde burger die anoniem in het #Weespernieuws (082017) iets zegt over het #haatzaaien van Gerton van Unnik van de #PVV. Waarop deze met aangiftes dreigt en daarmee in #Gooieneemlander komt. Vervolgens gebeurt er natuurlijk niets, want zo'n aangifte is onzin. En dat komt uiteraard weer niet in de krant. Eén van de dieptepunten in #Weesp in de afgelopen 4 jaar. #D66Weesp spreekt zich altijd uit tegen tweedeling. Wij zullen dat in de komende jaren blijven doen. #GR2018

Waar je zin in hebt. Om ...

D66 D66 Partij voor de Vrijheid Weesp 03-02-2018 14:55

Waar je zin in hebt. Om PVV-standpunten en -methodes in de gemeenteraad van Weesp te bestrijden. Om altijd een duidelijk en niet mis te verstaan signaal over discriminatie af te moeten geven. En laat ik daar eens eerlijk over zijn. Ik heb daar ook lang niet altijd zin in.

D66 Weesp staat voor beleid dat ...

D66 D66 Partij voor de Vrijheid Weesp 22-01-2018 13:50

D66 Weesp staat voor beleid dat gebaseerd is op feiten in plaats van angstbeelden. Veel Nederlanders hebben door niet aflatende foutieve informatie een verkeerd beeld van zogenaamde Islamisering. Het woord islamisering wordt gebruikt om een proces aan te duiden waarbij de samenleving door een groeiend aantal moslims en zichtbare instituties als moskeeën een meer islamitisch karakter zou krijgen. Is de angst voor islamisering overdreven? Ja, die angst is onnodig en volstrekt overdreven. De angst voor een islamitische machtsovername in Nederland is niet reëel. Ten eerste omdat de meeste moslims daar helemaal geen interesse in hebben. Ze willen gewoon lekker hun leven leiden en op hun eigen manier hun godsdienst beleven. Moslims zijn een onlosmakelijk onderdeel van Nederland geworden. Een deel van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim en de meeste moslims in Nederland voelen zich verbonden met dit land. Sommige Nederlanders kunnen moeilijk aan dat idee wennen. Zijn er dan geen problemen met moslims in de Nederlandse samenleving? Jawel, er zijn zeker problemen. Vaak hebben die problemen weinig met hun geloof te maken. Dan wordt een probleem ten onrechte geïslamiseerd. Maar in andere gevallen is daar wel sprake van. Dan moet dat benoemd en aangepakt kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn wanneer mensen op grond van hun geloof anderen, thuis of op straat, in hun vrijheid menen te mogen beperken, uitsluiten, bedreigen of erger, geweld aan doen. De opkomst van extremisme onder moslims wordt door de hele samenleving, inclusief de meeste moslims, als een gevaar beschouwd. Het extremisme gericht tegen moslims op grond van de onterechte angst voor islamisering, zoals zich dat bijvoorbeeld uit in haatmisdrijven gericht tegen moskeeën, is evenzeer een gevaar voor onze samenleving. D66 Weesp ziet de vrijheid van godsdienst, net als onze andere grondwettelijke vrijheden als absoluut. Dialoog over veranderingen in de maatschappij is belangrijk, maar wel op basis van de juiste informatie. Klik hieronder een uitstekende analyse van Ewoud Butter en Roemer van Oordt. Zij zijn beiden politicoloog en doen onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland.