Nieuws van politieke partijen in Wormerland over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

14 documenten

‘Dolende mensen met dementie horen ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid PvdA Partij voor de Vrijheid Wormerland 22-07-2019 16:00

‘Dolende mensen met dementie horen niet op politiebureau’ Er moet een plek komen in Zaanstad waar dolende mensen met dementie enkele uren kunnen worden opgevangen tot duidelijk wordt waar zij thuis zijn. Dat schrijven de PVV, POV en PvdA in een agenda-initiatief waarmee ze de ontwikkeling van Zaanstad tot een ‘dementievriendelijke gemeente’ willen versnellen. De hele gemeenteraad schaarde zich eerder achter een motie van het trio partijen om dat in gang te zetten. In februari meldde het college al dat Zaanstad samen met ‘actieve ketenpartners’ rond dementie de mogelijkheid gaat onderzoeken voor het dementievriendelijk maken van de gemeente en de Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA en PVV vragen nu met welke partners precies wordt samengewerkt en wat de status van het onderzoek is. ‘Uit gesprekken met de politie Zaanstreek -Waterland blijkt dat het soms nodig is mensen met dementie tijdelijk, voor een paar uur, onder te brengen wanneer zij ‘verdwaald’ zijn en de politie moet uitvinden waar de woonplek is. Het politiebureau is daar niet de geschikte plek voor,‘ schrijven ze ook. Deze kwestie lijkt vooralsnog niet te zijn meegenomen in de problematiek rond dementerende mensen. Zaanstad nieuws 👉 https://www.facebook.com/1086736501455296/posts/2089780751150861?s=1681227787&sfns=mo

Afgelopen maandag was er een ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Wormerland 11-07-2019 06:00

Afgelopen maandag was er een ingelaste vergadering naar aanleiding van het opstappen van twee VVD wethouders en het terugtreden van de VVD fractie uit het college van B&W. De Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad en de Partij voor de Vrijheid hebben aangedrongen dat er nieuwe collegeonderhandelingen komen in plaats van het aanvullen van dit college met andere partijen. Door de huidige samenstelling van het college is de Partij voor Ouderen en Veiligheid niet bereid om deel te nemen en door te gaan met een collegeakkoord dat wij niet ondersteunen. Nieuwe onderhandelingen zijn voor ons wel een optie om op die manier een betere balans tussen de partijen te krijgen. Een motie van treurnis om de wethouders op te laten stappen haalde het niet en de collegepartijen gaan nu aanvulling zoeken. De linkse partijen SP en GroenLinks zien de kans schoon en vooral de SP stelde zich als "constructieve" partij op de voorgrond met een open sollicitatie. Het toch al zeer linkse college zal verder gaan over links want ook PvdD en DENK sluiten zich aan. Er staat Zaanstad heel wat te wachten met deze samenstelling.

Zittende collegepartijen gaan zoeken ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD Partij voor de Vrijheid Wormerland 08-07-2019 22:03

Zittende collegepartijen gaan zoeken naar aanvulling coalitie De zittende collegepartijen gaan op zoek naar gedragen oplossingen om uit de situatie te geraken dat de stad geen stabiel bestuur meer heeft door het wegvallen van de VVD. Een motie die de collegepartijen hiertoe opdracht geeft werd vanavond in een speciale raadsvergadering door een meerderheid gesteund. De Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad en de PVV wilden het liefst dat de collegevorming helemaal opnieuw zou worden opgepakt. Een informateur moet verkennen welke coalitie de meeste gewenst is. Maar hiervoor was er in de gemeenteraad duidelijk geen steun. https://radiotvzaanstreek.nl/2019/07/08/zittende-collegepartijen-gaan-zoeken-naar-aanvulling-coalitie/

VVD Zaanstad geeft positie op De ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid GroenLinks VVD Partij voor de Vrijheid Wormerland 04-07-2019 05:54

VVD Zaanstad geeft positie op De VVD stapt nu toch uit de coalitie in Zaanstad en beide wethouders hebben hun ontslag ingediend. Daarmee wil de VVD de andere vijf collegepartijen de ruimte geven om tot een nieuwe samenwerking te komen. Dat heeft de VVD woensdagavond bekend gemaakt. Fractievoorzitter Stephanie Onclin noemt het een pijnlijk besluit. Zij kan in dit stadium niet toelichten wat er veranderd is in de afgelopen 24 uur. De VVD was namelijk van plan volgende week het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan en te peilen hoeveel vertrouwen de wethouders nog hebben. Doordat de VVD twee fractieleden heeft weggestuurd, is de coalitie zijn meerderheid kwijt. De twee moesten weg na kritiek waarbij zij bovendien wethouder Gerard Ram beschuldigden van rijden onder invloed. Harrie van der Laan van de plaatselijke ouderenpartij POV vindt dat een compleet nieuwe formatie van start moet gaan. Zijn partij is nu de grootste in Zaanstad en zou die formatie moeten leiden. Maar hij zet daar meteen vraagtekens bij. ,,Ik weet niet of ik in een college wil van een stad met zoveel schuld. Mijn eerste eis zou zijn dat die schuld versneld wordt afgelost.’’ Niet uitgesloten is dat later ook de andere coalitiepartijen zullen aankondigen dat opnieuw geformeerd moet worden. Als vervanger voor de VVD zijn twee partijen nodig uit het rijtje GroenLinks, POV, SP, PVV en plaatselijke partij DZ. Elke mogelijke toevoeging stuit waarschijnlijk op een ’nee’ van een of meer andere partijen. De VVD benadrukt dat de beslissing genomen is op basis van het aantal resterende zetels en niet op publicaties over wethouder Gerard Ram. De VVD heeft de beschuldigingen aan zjn adres geen moment serieus genomen.

Verzoek tot een interpellatiedebat ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD Partij voor de Vrijheid Wormerland 02-07-2019 18:08

Verzoek tot een interpellatiedebat aankomende donderdag 4 juli 2019. Vraag; Aan de wethouders Krieger en Ram hebben indienende partijen de volgende vragen: 1. Kunt u beiden nog functioneren zonder representatieve achterban? 2. Hoe beoordeelt u de berichtgeving van de afgelopen dagen omtrent uw beider personen? 3. Bent u bereid de politieke consequenties te aanvaarden en, zoals het hoort, af te treden? Aan de overige leden van het college: 1. Hoe beoordeelt u de ontstane situatie? 2. Bent u met indieners van mening dat de wethouders niet kunnen functioneren, nu het benodigde draagvlak is weggevallen, door het vertrek van twee van de zes raadsleden van de VVD? Namens Democratisch Zaanstad, Juliëtte Esmée Rot Namens Partij voor Ouderen en Veiligheid, Harrie van der Laan Namens Liberaal Zaanstad, Marianne de Boer - Doeves Namens de Partij Voor de Vrijheid, Peter van Haasen Namens SP, Patrick Zoomermeijer

De Partij voor Ouderen en Veiligheid ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD Partij voor de Vrijheid Wormerland 23-06-2019 15:31

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV), Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor de Vrijheid (PVV) willen een interpellatie over de perikelen bij de VVD. Het verzoekt volgt nadat noch de VVD-fractie, noch de VVD-wethouders in wilden gaan op de interne problemen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. De VVD-fractie deed vragen van onder meer Harrie van der Laan af met de mededeling: ‘Daar gaat het nu niet over’. Marianne de Boer is in conflict gekomen met fractie en wethouders nadat ze had aangekondigd dat ze mogelijk tegen de voorjaarsnota zou stemmen. Achter de schermen ontstond er een flinke ruzie, met als resultaat dat De Boer het fractievoorzitterschap opgaf. Ze zou volgens de VVD lid blijven van de fractie. Op de website van de liberalen staat dat Marianne de Boer-Doeves ‘onderdeel [zal] blijven van de VVD fractie en als fractielid het liberale geluid [zal] laten horen in de aanloop naar de vaststelling van de voorjaarsnota (…)’. Een opmerkelijk bericht. De indieners van het interpellatieverzoek vonden het opvallend dat Marianne de Boer niet aanwezig was tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2019. Haar fractiegenoot mevrouw van Otterloo was eveneens afwezig. In de wandelgangen van het stadhuis heet het dat Van Otterloo zich heeft geschaard achter De Boer. Twee dissidenten binnen de grootste coalitiepartij maakt de coalitie kwetsbaar, stellen POV, DZ en PVV. Dat bleek al bij een amendement dat in stemming was gebracht over het opheffen van één wethouderspost. Dat amendement haalde het niet, omdat de stemmen staakten (18 – 18). “Het draagvlak onder de VVD-fractie is weggevallen en de VVD steekt haar kop in het Zand. Het college van B&W kan niet meer rekenen op een meerderheid en gebaseerd op dit feit zouden beide VVD-wethouders hieruit hun conclusies moeten trekken.” Dat althans vinden de indieners van het interpellatieverzoek. De drie oppositiepartijen willen dat plaatsvervangend fractievoorzitter Onclin antwoord geeft op de vraag op hoeveel stemmen zij nog kan rekenen bij de besluitvorming en van hoeveel stemmen dit twijfelachtig is geworden. De wethouders Hans Krieger en Gerard Ram moeten antwoord geven op de vraag of zij vinden dat ze nog kunnen functioneren zonder representatieve achterban. De oppositiepartijen willen verder weten hoe de VVD in het college voorstellen aan de raad denken te gaan verdedigen als ze niet weten of delen van hun partij daar ondubbelzinnig achter staan. Natuurlijk wil de oppositie ook weten of de wethouders bereid zijn de politieke consequenties te aanvaarden en af te treden. Niet alleen de VVD-fractie en – wethouders moeten met de billen bloot, ook het college van B&W krijgt vragen voorgelegd. Zo vragen POV, DZ en PVV hoe het college de situatie beoordeelt en wil men weten of het college het met de indieners van het interpellatieverzoek eens is dat de VVD-wethouders niet kunnen functioneren zonder volledig draagvlak van hun raadsleden. Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt de interpellatie bij de eerstvolgende raadsvergadering gehouden. https://radiotvzaanstreek.nl/2019/06/23/pov-dz-en-pvv-willen-interpelatie-over-vvd-perikelen/

Raadsleden Zaanstad bang dat VVD ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD CDA Partij voor de Vrijheid Wormerland 20-06-2019 22:12

Raadsleden Zaanstad bang dat VVD afbrokkelt De gemeenteraad van Zaanstad zit in zijn maag met de VVD. Het heeft er alle schijn van dat twee raadsleden uit de fractie stappen en dat Zaanstad daarmee door een minderheidscoalitie geregeerd wordt. De VVD houdt de lippen stijf op elkaar. Interim- fractieleider van de VVD Stephanie Onclin zei naderhand dat de twee collega’s ziek zijn. Twee weken geleden liep de relatie tussen de VVD en fractievoorzitter Marianne de Boer spaak. Nu zien de raadsleden dat ook Simone van Otterloo ontbreekt. Harrie van der Laan (POV) wilde donderdagavond van de VVD weten of dat gevolgen heeft voor de coalitie. Hij wil geen herhaling van het wethouderschap van Lenie Vissers-Koopman, waarvan aan het eind van de rit bleek dat zij al een jaar niet meer bij haar partij hoorde. Ook Paul Laport wil dat de VVD snel meldt wat er gaande is en hoe de verhoudingen nu liggen. Maar de VVD bleef stil. ,,Ik dacht dat het om de A8-A9 ging?’’, zei fractielid Tjeerd Rienstra. Dat was ook zo. Van der Laan greep juist dat onderwerp aan omdat de VVD daarover van mening verschilt met burgemeester en wethouders. Die willen inspelen op de vertraging die zij zien en een geplande investering uitstellen. De VVD wil juist snelheid en als dat niet lukt met een rijksweg, dan moet Zaanstad zelf iets doen. De VVD noch de A8-A9 was het onderwerp dat de toonhoogte en het stemvolume deed stijgen. Dat was de vervroegde taalles voor peuters in Poelenburg. De PVV wil daar geen geld meer in steken totdat bekend is waarom ouders hun kinderen daar niet meteen na hun tweede verjaardag heen sturen. Dat scheelt anderhalf miljoen per jaar, dat is goed voor de krappe kas, redeneert Peter van Haasen. Hij staat daarin wel alleen want andere partijen vinden stoppen precies het verkeerde signaal. Zaanstad moet volhouden en geduld hebben. Marc Wit (CDA) hield Van Haasen zijn eigen voorstel voor rookvrije schoolpleinen voor. ,,Denkt u dat iedereen zich daar morgen aan houdt? Ook dat gaat tijd kosten.’’

Oppositie wil een wethouder ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor de Vrijheid SP Partij voor de Dieren Wormerland 20-06-2019 18:47

Oppositie wil een wethouder minder Het college van B&W kan met een wethouder minder. Dat vinden de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV), Democratisch Zaanstad (DZ), Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid (PVV) en de Socialistische Partij (SP). Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2019-2023 dienen de partijen een amendement in om deze extra besparing te laten plaatsvinden. Meer op: https://radiotvzaanstreek.nl/2019/06/20/oppositie-wil-een-wethouder-minder/

Democratisch Zaanstad, Partij voor ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor de Vrijheid Wormerland 19-06-2019 21:02

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid en PVV willen geen besluit over financiën DZ, POV en PVV willen dat de financiële plannen die de gemeenteraad donderdag moet vaststellen, worden ingetrokken. De bespreking daarvan is al twee weken gaande, maar vorige week kwam wethouder Hans Krieger met nieuwe cijfers over tekorten die de gemeente de komende jaren heeft. Daarmee is het de gemeenteraad onmogelijk gemaakt besluiten te nemen, zeggen de drie. Elk wijzigingsvoorstel is nu onuitvoerbaar bij gebrek aan accurate informatie. In april van dit jaar is vergeefs gevraagd om betrouwbare cijfers, stellen de partijen. ,,Daarmee had de gemeenteraad inzicht kunnen verkrijgen in de opgaven die er voor ons liggen om onze schuldpositie te verkleinen en ons verdienvermogen te vergroten.’’ Volgens DZ, POV en PVV claimen burgemeester en wethouders ten onrechte dat zij door de tegenvallende cijfers overvallen zijn en zouden zij eerder geweten hebben dat de situatie penibel was. De drie schrijven dat in een brief aan burgemeester en wethouders, waarin ook staat dat de partijen met een voorstel komen de plannen in te trekken als B en W dat niet uit eigen beweging doen.

De teerling is verworpen​​​​​​​​ ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD Partij voor de Vrijheid Wormerland 14-06-2019 06:00

De teerling is verworpen​​​​​​​​ Tijdens de verkiezingen profileerde de VVD zich als een club doeners. Leiders van de toekomst. Wat is goed leiderschap? De VVD zit in zwaar weer. Het blijkt dat de inmenging van minister Opstelten (VVD) in de vervolging van Geert Wilders (PVV) naar aanleiding van de minder Marokkanen uitspraak expliciet ten doel had Wilders politiek kalt te stellen. Omdat Wilders wel erg voor de voeten van de VVD liep. Bij de VVD vinden ze dat waarschijnlijk goed leiderschap. Vaarwel rechtstaat. Ja, ik vind de uitspraak van Wilders onsmakelijk. Hij gaat over zijn eigen mening. En daar kun je dan in een rechtstaat over discuzeuren. Nou ja, sinds de VVD aan de macht is kunnen we dus spreken van een voormalig rechtstaat. Inmiddels is Thierry Baudet (FVD) een nieuwe politicus die Rutte (VVD) erg voor de voeten loopt. Ook de publieke omroep zit in zwaar weer, dus erg veel animo om het door Rutte gewiste appje rond dividend-gate aan te kaarten is er niet. Gaat u rustig slapen. In Zaanstad is het niet veel beter. Vorige week schreef ik één keer iets aardigs over Hans Krieger (VVD) en meteen ligt de VVD rollebollend over straat! In de media maken ze elkaar uit voor rotte vis. Ja, hallo! Dat is de bedoeling niet! Het afzeiken van lokale politici is mijn taak. Ik roep de VVD dan ook op om zich te houden aan een minimale etiquette. Want zo vind ik er niets meer aan. Deze week is fractievoorzitter Marianne de Boer (Voorheen VVD) plotseling aan de kant geschoven. Het blijkt dat het al lange tijd niet boterde tussen de verschillende leden van de VVD fractie. Het gerucht gaat dat de Boer principes heeft. Volgens mij heb je dan inderdaad niets te zoeken bij de VVD. Het vervolg laat zich raden. Marianne de Boer moet zo zwart mogelijk gemaakt worden. En ik verwacht de goedlachse Gerard Ram (VVD) binnenkort zwaaiend met een fout ingevuld declaratieformulier of iets dergelijks. Ik hoop oprecht dat de Boer daar de bips mee af veegt. Want sinds haar aanstelling als raadslid neemt haar invloed op de lokale politiek plotseling enorm toe. Deze dissident kan één stem voor de coalitie veranderen in een stem tegen. En dan wordt het wel een hele krappe meerderheid om te regeren. Het is voor de VVD te hopen dat er niet nog een dissident rondloopt in eigen gelederen. En dat is Zaanstad ten voeten uit. Een coalitie die vooral zijn eigen oppositie creëert. Een goed voorbeeld daarvan is volgens mij het ontstaan van DZ, waarbij het nog niet zo lang gelden overleden raadslid dhr. Molenaar (DZ) zich niet kon vinden in het handelen van zijn voormalige partij (ZOG) die deelnam aan het college. Bij de VVD zal ongeveer hetzelfde aan de hand zijn. De waarheid wordt verdraait tot niemand in de partij zich er nog in herkent. Behalve de eigen wethouders. Omdat alleen de halve waarheid van de wethouder nog past op het gemeente apparaat, worden al die andere mogelijkheden die wel werken terzijde geschoven. En uiteindelijk is iedereen verliezer als de VVD uit elkaar valt. Het is toch handig als de stad een beetje bestuurd wordt zo nu en dan. Maar het kan natuurlijk nog veel erger. Gelukkig is er in Zaanstad geen wethouder die zich door zijn nieuwe salaris het hoofd op hol laat brengen, omdat zijn salaris daarvoor nog geen kwart was van het huidige. Om zich vervolgens in een hypotheek van laten we zeggen 6 ton voor de toekomst afhankelijk te maken van het wethoudersalaris en op die manier ten koste van alles genoodzaakt is de wethouderfunctie vast te houden. Want zulk volk moet je natuurlijk meteen met pek en veren de stad uit trappen. Dat is geen goed leiderschap. En gelukkig zijn we geen artikel 12 gemeente. Want ook dat is geen goed leiderschap. Goed leiderschap is volgens mij vooral de waarheid niet in de weg lopen. Mike Umas