Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

4274 documenten

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 22-07-2019 07:00

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat dicht voor auto's. Deze Spoorwegovergang is een van de gevaarlijksten in Nederland. Ronald Camstra vindt dat de veiligheid voorop moet staan. Het wordt daarmee iets lastiger voor auto's om het spoor te kruisen. Voor fietsers zijn er straks twee routes, voor auto's komt er een omleidingsroute. Door een andere inrichting wordt het voor iedereen veiliger en uiteindelijk ook beter voor het dorp.

Spoorwegovergang Den Dolder | Zeist

GroenLinks GroenLinks Zeist 21-07-2019 00:00

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat dicht voor auto's. Deze Spoorwegovergang is een van de gevaarlijksten in Nederland. Ronald vindt dat de veiligheid voorop moet staan.

Het wordt daarmee iets lastiger voor auto's om het spoor te kruisen. Voor fietsers zijn er straks twee routes, voor auto's komt er een omleidingsroute. Door een andere inrichting wordt het voor iedereen veiliger en uiteindelijk ook beter voor het dorp.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 D66 Zeist 17-07-2019 09:22

Heeft D66 een ideologie? Of zijn wij slechts pragmatisch en zoeken we steeds de radicale redelijkheid? Waarom ben jij eigenlijk lid geworden van D66?

Het bestuur van de afdeling Zeist wil graag samen met leden op zoek naar ieders persoonlijke antwoorden op bovenstaande vragen. Wij denken dat we veel gemeen hebben met elkaar, maar wat is dat dan precies? Maatschappelijke betrokkenheid en gesprekken over politiek verbinden ons. En dan is het goed om ideeën tegen elkaar aan te leggen, ze toetsen en te leren van de meningen van anderen. In het kader hiervan organiseren we de komende maanden vijf bijeenkomsten rondom de richtwijzers van D66. Ad van Vugt, verbonden aan de Mr. Van Mierlo Stichting, leidt het thema elke avond in, waarna we een een politicus bevragen over de toepassing van een richtingwijzer in de praktijk van alle dag. Hierna praten we in kleine groepjes verder met elkaar. We sluiten af met een gezamenlijke borrel.

Verslag bijeenkomst 15 mei Op 15 mei organiseerden we een eerste bijeenkomst met het thema ‘Denk en handel internationaal’. Zo vlak voor de Europese verkiezingen van mei 2019 was het thema van de richtingwijzer heel toepasselijk en actueel. Ad van Vugt begint rond 20:00 uur, voor een relatief klein maar enthousiast groepje, aan zijn uitleg van de historie van de richtingwijzers, hoe we daar aan gekomen zijn en waarom we juist deze gekozen hebben. Hans van Mierlo zou er overigens tegen zijn geweest, is zijn inschatting. Die zou vooral de pragmatiek hoogtij willen laten vieren. Maar Ad ziet wel de behoefte binnen de partij aan wat meer houvast van richting en iets wat neigt naar ideologie. En dat dan zonder dogmatisch te worden. Best moeilijk om dat goed te doen. De uitleg van deze richtingwijzer zit voor het merendeel van het publiek dan ook niet in een strakke, nauwe uitleg ervan, maar meer in een instelling, in een open benadering van andersdenkenden. Niet uitgaan van een absoluut gelijk, maar onderzoeken hoe de diverse meningen gevormd zijn en dan zoeken naar de verbinding om vooruit te komen. Onze fractieleden Jeroen van de Heuvel en Dick van Ginkel voegden daar een mooie lokale invulling aan toe. Tijdens de borrel ging iedereen er nog lekker over door, bevlogen en enthousiast. Op naar de thema 2: 18 september ‘Vertrouw op eigen kracht van mensen’ Arnoud van der Pol

Save the dates! 18 September Vertrouw op de eigen kracht van mensen 20 November Koester de grondrechten en gedeelde waarden Februari 2020 Beloon prestatie en verdeel de welvaart April 2020 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Locatie: Gemeentehuis Zeist Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Lees hier de publicatie van de Dr van Mierlo Stichting

Het plan Hart van Austerlitz is in ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 15-07-2019 07:00

Het plan Hart van Austerlitz is in uitvoering. Eén van de doelen is starters op de woningmarkt in het dorp te houden. De woningen zijn tijdens de langdurige planfase 25% duurder geworden. GroenLinks pleit voor betaalbare koopwoningen en Ronald Camstra is blij dat we in de gemeenteraad de kostenstijging hebben kunnen beperken.

Betaalbare starterswoningen | Zeist

GroenLinks GroenLinks Zeist 14-07-2019 00:00

Het plan Hart van Austerlitz is in uitvoering. Eén van de doelen is starters op de woningmarkt in het dorp te houden. De woningen zijn tijdens de langdurige planfase 25% duurder geworden. GroenLinks pleit voor betaalbare koopwoningen en Ronald is blij dat we in de gemeenteraad de kostenstijging hebben kunnen beperken.

GroenLinks bestuurt mee in meer dan ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 09-07-2019 16:35

GroenLinks bestuurt mee in meer dan de helft van de provincies ❤️🍀 Volop kansen op een socialer en groener Nederland!

Niet overal is de acceptatie van ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 08-07-2019 07:00

Niet overal is de acceptatie van LHBTI’s gelijk. Vaak gaat het al goed maar in sommige groepen en culturen is uitkomen voor je geaardheid nog moeilijk. Vooral transgenders hebben het soms zwaar. In Zeist doen we aantal zichtbare dingen goed: de Regenboogvlag op coming-out dag, Artikel 1 van de Grondwet aan de muur van de Raadszaal. Maar het beleid kan nog beter. Het Regenboogakkoord verankert LHBTI-rechten. Woensdag bespreekt een groep voorstellen tot nieuw beleid. Ronald Camstra is ook blij dat de Jongerenraad het thema heeft geadopteerd, en wellicht zelfs met een raadsvoorstel zal komen.

LHBTI-beleid | Zeist

GroenLinks GroenLinks Zeist 07-07-2019 00:00

Niet overal is de acceptatie van LHBTI’s gelijk. Vaak gaat het al goed maar in sommige groepen en culturen is uitkomen voor je geaardheid nog moeilijk. Vooral transgenders hebben het soms zwaar.

In Zeist doen we aantal zichtbare dingen goed: de Regenboogvlag op coming-out dag, Artikel 1 van de Grondwet aan de muur van de Raadszaal. Maar het beleid kan nog beter. Het Regenboogakkoord verankert LHBTI-rechten. Woensdag bespreekt een groep voorstellen tot nieuw beleid. Ronald is ook blij dat de Jongerenraad het thema heeft geadopteerd, en wellicht zelfs met een raadsvoorstel zal komen.

CDA Zeist wil meer weten over de toekomstige verkeersveiligheid in Den Dolder

CDA CDA Zeist 05-07-2019 11:08

Maandagavond 1 juli was er een druk bezochte avond in Den Dolder over de veiligheid rondom de spoorwegovergang. Er is een heldere presentatie gegeven over de risico’s en mogelijke oplossingen. Er bleven nog wel vragen open. Het CDA stelt deze vragen nu aan het college, om scherper in beeld te krijgen wat de (on)mogelijkheden zijn voor afsluiting van de spoorwegovergang. Fractievoorzitter Aline Pastoor: ‘De rapporten die er nu liggen, spitsen zich met name toe op de onveiligheid van de spoorwegovergang. Vraag is hoe het zit met de veiligheid van alternatieve routes. In hoeverre is daar onderzoek naar gedaan? De N238 lijkt een stuk drukker geworden. Er zijn andere bestuurders aan het roer in de provincie. En er liggen plannen voor een nieuw te bouwen wijk op het terrein van de WA-hoeve.In hoeverre is er naar al die randvoorwaarden onderzoek gedaan en wat betekent dat voor de veiligheid?’ Het CDA heeft de volgende vragen gesteld en verwacht op korte termijn antwoord van het college: Hoe veilig is het om een nieuwe aansluiting te maken (via Andreas Foxlaan) op de N238, die afgelopen jaren zichtbaar drukker is geworden? Wat zijn daarvan de risico’s? Zijn er actuele verkeerstellingen van de N238?Is hierover al contact geweest met Provincie en de VRU? Hoe kijken zij nu aan tegen een aanpassing op de N238 en de afsluiting van de spoorwegovergang?Wie betaalt een mogelijke ‘bypass’ en de aanpassingen aan de N238?Zijn er gesprekken met de bewoners, die aan de mogelijke ‘bypass’ wonen, gevoerd?Hoe worden de nieuwe bewoners van het gebied van de WA-hoeve straks met Den Dolder verbonden? Hoeveel aantrekkende verkeersbewegingen genereert dat en waar?Wanneer wordt de gevaarlijke kruising Pleineslaan-Dolderseweg in combinatie met de aansluiting (nieuwe rotonde) Pleineslaan / N238 aangepakt?

CDA stelt vragen over overlast van jongeren in zwembad Dijnselburg

CDA CDA Zeist 04-07-2019 12:10

Naar aanleiding van het artikel in het algemeen dagblad van 4 juli 2019 over overlast van jongeren in zwembad Dijnselburg heeft het CDA vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.Het CDA roept het college op om in gesprek te gaan met de SRO (exploitant van het zwembad) over de genoemde overlast en welke maatregelen SRO voornemens is te nemen. Volgens SRO is het alleen mogelijk te handelen als er een aangifte is gedaan. De Vereniging van Sport en Gemeenten denkt dat hier nog andere mogelijkheden voor zijn. Het CDA verzoekt het college daarom om nog voor de zomervakantie in gesprek te gaan met SRO om deze mogelijkheden te bespreken. Want voor het CDA is het duidelijk, deze jongeren moet de toegang tot het zwembad worden geweigerd. CDA-raadslid Marcel Pluim: “Het zwembad moet een plek zijn waar iedereen veilig kan vertoeven. De afgelopen periode bereikte mij al berichten dat er overlast was van jongeren, het artikel in het AD bevestigt deze verhalen. Met deze vragen aan B&W gaan we ervan uit dat het college zo snel als mogelijk om tafel gaat met SRO om te kijken hoe we de veiligheid en veiligheidsgevoel in het zwembad kunnen herstellen. Waar mogelijk door overlastgevers de toegang tot het zwembad te ontzeggen maar mogelijk moet er ook gekeken worden naar preventieve maatregelen zoals extra camera’s”. Hieronder de vragen die zijn gesteld: 1.Bent u het eens met de opvatting dat het zwembad een veilige plek moet zijn voor de (jeugdige) bezoekers 2.Deelt u de mening van de Vereniging van Sport en Gemeenten dat SRO preventief degene die overlast heeft verzorgd het zwembad moet ontzeggen. 3.Ben u bereidt voor de zomervakantie het SRO hierop aan te spreken en de leiding te verzoeken als dit voorkomt gelijk maatregelen te nemen, ondanks dat er nog geen aangifte bij de politie is gedaan.