Nieuws van politieke partijen in Zuid-Holland inzichtelijk

9720 documenten

Bijdrage Miranda den Tuinder – Perspectiefnota

D66 D66 Zuid-Holland 16-07-2019 14:11

Voorzitter,

We zijn inmiddels ruim een halfjaar onderweg in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, ik moet eerlijk bekennen het voelt soms net alsof we in een achtbaan zijn gestapt. En ik denk dat ik niet de enige ben die dit gevoel heeft.

Alles is anders en toch weer niet, bekende gezichten in raad en organisatie, maar soms op andere posities, het zelfde eiland, maar nu gaan we over alle dorpen, buurtschappen de hele samenleving. Dat is even wennen, maar ontzettend mooi om deel vanuit te maken.

Wat niet anders is, is het feit dat deze gemeente bestuurd moet worden. En dan is juli de maand van de perspectiefnota, de opmaat naar de begroting voor het komende jaar.

Deze eerste perspectiefnota van de gemeente Hoeksche Waard heeft de spannende titel “Vindingrijk Verbinden” mee gekregen.

“Vindingrijk Verbinden” ik kreeg bij het lezen van deze titel gelijk een visioen van een gebroken been, dat been moet in het gips, maar om het een beetje dragelijk te maken heeft een verpleegkundige heel vindingrijk een gekleurd verbandje om dat gips gewikkeld…

Nu wil D66 niet stellen dat we te maken hebben met een “gebroken” gemeente. Zeker niet, maar als de ambities van het college allemaal verwezenlijk worden komen we structureel geld te kort, we zullen dus vindingrijk om moeten gaan met de financiën die beschikbaar zijn.

Verbinden betekend dus keuzes maken, er worden ons 4 opties aangereikt, die nog verder onderzocht zullen worden. Ik kan u vast verklappen dat keuze B, de mogelijkheid om de effecten van het vervallen van de precariobelasting, te compenseren op de OZB-belasting, niet de keuze van D66 zal zijn.

Maar welke keuze gaan we dan maken? Waarop kunnen we die keuze  baseren? Al een half jaar vraagt de raad  om een helder overdrachtsdocument van de oude gemeenten. Heden morgen heeft de raad dan uiteindelijk een pakket aan losse niet samenhangende documenten ontvangen.  Een kleine 9 uur voor de behandeling van de Perspectiefnota, een onoverzichtelijke bundel documenten. Dit schep niet gelijk een helder beeld wat er in de verschillende dorpen te gebeuren staat, wat er voor wensen zijn. U kent het spreekwoord wel; “je er met een Jantje-van-Leiden van afmaken”. Dat gevoel krijgen we hierbij. Wij zullen in de tweede termijn een motie indienen, waarin wij de dorpswethouders oproepen om voor de eerst komende beeldvormende vergadering met één duidelijk en overzichtelijk overdrachtsdocument per dorp te komen. En bij de begroting en volgende rapportages, steeds een paragraaf toe te voegen, waarin per dorp wordt opgesomd welke plannen er zijn cq zijn gerealiseerd in voorliggende periode. Op basis hiervan kan de raad keuzes maken en verbinding leggen met de ambities uit de perspectiefnota.

Voorzitter,

Door vindingrijke verbindingen te leggen, werd het zenden en ontvangen via rooksignalen vervangen door de postduif, de postduif door de telegraaf, telefoon en fax en leven we nu in een tijdperk van email en social media. Vindingrijk verbinden betekent dus ook, zenden en ontvangen.

Zenden en ontvangen heeft te maken met hoe wij als gemeente onze informatie zenden naar de inwoners en hoe zij die ontvangen en visa versa. Onze wens is om 100% dienstverlenend te zijn, onze blik naar buiten te richten en de mogelijkheid te bieden tot participatie van inwoners. De ambities zijn er, er worden ook stappen in de goede richting gezet, maar het feit is dat de gemeentelijke organisatie nog in ontwikkeling is, dat je nu eenmaal niet alles tegelijk kan en dat nieuwe manieren van werken voor iedereen, zowel medewerkers als inwoners tijd kost. En dat is prima, maar communiceer hierover duidelijk, dit voorkomt onduidelijkheid, en kweekt begrip

Ik maak ook even gebruik van de zendtijd die D66 heeft gekregen om een, voor ons,  zwaarwegend onderwerp onder uw aandacht te brengen, een onderwerp dat wat ons betreft onderbelicht blijft in deze perspectiefnota. Duurzaamheid. Ja we weten het, het komt terug in allerlei facetten van deze nota, er is een energievisie, er ligt een ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Maar er mag wat ons betreft nog wel een tandje bij. Een duurzaam eiland worden doen we met elkaar, inwoners, ondernemers en gemeente. Het is wat ons betreft de taak van de gemeente om initiatieven te stimuleren en faciliteren. We moeten niet denken in problemen maar in oplossingen en regeldruk minimaliseren. Wat D66 betreft hoort daar ook een duurzaamheidsfonds bij, niet te verwarren met de duurzaamheidslening. Wij zullen bij de begrotingsbehandeling komen met een voorstel hoe wij dit duurzaamheidsfonds willen vormgeven.

Voorzitter,

Volgens de Dikke van Dale is de betekenis van “Vindingrijk”; vaardig in het uitdenken, ingenieus, origineel, geniaal en inventief. En bij “Verbinding” staat; “contact tussen personen, in samenhang brengen, aan elkaar vastmaken”. Wat ons betreft staat vindingrijk verbinden dan ook voor “mensen met elkaar samenbrengen, zodat er inventieve ideeën ontstaan”

En als we het dan over mensen met elkaar samen brengen hebben, wil ik eigenlijk de aandacht vestigen op de jonge mensen in onze samenleving. Kinderen, jongeren, jong volwassenen. Mensen die nog geen problemen zien, maar open en vrij naar hun omgeving kijken. Het zou verstandig zijn als we eens wat vaker luisteren naar deze groep. Immers zij zijn onze toekomst. Ik denk dat niemand dat zal ontkennen, maar waarom dan zo weinig, tot bijna geen aandacht voor deze doelgroep in deze perspectiefnota? Waarom alleen aandacht voor onze jeugd als het gaat om onderwijs of jeugdzorg? D66 wil voorstellen, om te komen tot een vorm van een jongerenraad of jongerenparticipatie en onze Burgermeester assistentie te geven van een jaarlijks te kiezen Kinderburgermeester. Ook hiervoor zullen wij straks in de tweede termijn een motie indienen.

Voorzitter,

We hadden er voor kunnen kiezen om ieder hoofdstuk van deze perspectiefnota te behandelen in dit betoog. Maar van zaken als cultuur, sport, mobiliteit, harmonisatie van subsidies enz. verwachten wij in de komende periode een inhoudelijke behandeling per onderwerp. Dan zullen wij dieper op deze zaken in gaan.

Voor nu willen wij onze dank uitspreken naar de gemeentelijke organisatie en de griffie, die het afgelopen halfjaar, met vallen en opstaan keihard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat wij deze gemeente kunnen besturen.  Dank hiervoor!

Voorzitter, ik sluit af, maar wil u graag het volgende meegeven; Door respect te hebben voor elkaar, open te staan voor elkaars ideeën en standpunten en waar nodig zaken te durven loslaten, zijn wij ervan overtuigd dat we er met elkaar wel uitkomen.

Dank u.

Één loket voor strandtentondernemers

VVD VVD Zuid-Holland 16-07-2019 09:30

Voor de VVD is het belangrijk dat mensen kunnen genieten op het strand. Dat ondernemers niet worden belemmerd. Dat Delfland zo goed mogelijk samenwerkt met andere overheden. Daarom hebben we samen met de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld over de vergunningen die strandtenthouders nodig hebben en de manier waarop die aangevraagd worden. Bovendien stellen we voor dat alle vergunningen voor een strandtent in de toekomst bij één loket aangevraagd kunnen worden.

Helemaal als als de temperaturen stijgen gaan veel mensen naar het strand om daar te genieten van het weer en de zee. Strandtenten maken een dagje strand aangenamer en zorgen dat je langer en ook met minder goed weer kunt genieten aan zee. De VVD ziet tegelijk dat de strandtenthouders veel tijd kwijt zijn met het aanvragen van vergunningen voor het volgende seizoen. Zij hebben een hele uitdaging om hun weg te vinden tussen verschillende overheidslagen, zoals de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat, en het vinden van de juiste loketten. Strandtenthouders hebben ook een vergunning van Delfland nodig om open te mogen, een watervergunning. Dit alles kost de strandtenthouder niet alleen veel tijd, maar leidt ook tot (bedrijfs)onzekerheid waardoor innovatie en bijvoorbeeld verduurzaming erg lastig te financieren blijken.

De VVD wil dat strandtenthouders in de toekomst nog maar langs één loket hoeven waar ze hun vergunningen aan kunnen vragen voor alle overheidslagen. Het liefste met een app.

Lees hier de vragen die we gesteld hebben.

De nieuwsberichten van de VVD-fracties bij de andere overheden vindt u hier:

Judith Oudshoorn, Gemeente Den Haag

Roemenië zet 70.000 levende schapen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 15-07-2019 18:14

Roemenië zet 70.000 levende schapen op een horrortransport naar Koeweit. Volgens EU regels kan dit niet, en toch gebeurt het. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp doet aangifte voor het overtreden van dierenwelzijnsregels.

CDA en VVD: initiatiefwet om krakers sneller uit pand te kunnen zetten

CDA CDA VVD Zuid-Holland 12-07-2019 11:45

Krakers moeten veel sneller uit een pand kunnen worden gezet. Dat vinden het CDA en de VVD. Om dat te regelen komen beide partijen met een initiatiefwet die ontruiming binnen drie dagen mogelijk moet maken.Kraken is al sinds 2010 strafbaar. Maar wie een huis of kantoorpand kraakt, kan daar door juridische procedures tot wel acht weken blijven zitten. Van die situatie willen VVD en CDA af. De mogelijkheid tot procederen blijft bestaan, maar krakers moeten de uitkomst dan ergens anders afwachten. Of er ontruimd moet worden, is aan de rechter-commissaris.CDA-woordvoerder justitie Madeleine van Toorenburg, mede-initiatiefnemer van de wet: "Krakers wanen zich nu vaak onaantastbaar, omdat ze niet meteen kunnen worden uitgezet. Eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken, en dat moet stoppen. Daarom komen wij met deze initiatiefwet."

Eerste bijeenkomst van een mogelijke ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 11-07-2019 19:10

Eerste bijeenkomst van een mogelijke PvdD werkgroep in Capelle aan den IJssel. We gaan zeker nog van Florian, Evelijn, Rik en Lara horen!

“Kinderen, jongeren, jong ...

D66 D66 Zuid-Holland 11-07-2019 10:08

“Kinderen, jongeren, jong volwassenen, zien geen problemen, maar kijken open en vrij naar hun omgeving. Zij hebben de toekomst. We zouden eens wat vaker naar ze kunnen luisteren.” College gaat aan de slag met #Jongerenparticipatie #Kinderburgermeester @gemeenteHW @d66hw

CDA HW met springkussen op Spuidag 2019

CDA CDA Zuid-Holland 10-07-2019 14:30

De Spuidagen 5 en 6 juli in Oud-Beijerland waren weer een groot succes. Complimenten voor de organisatie van dit prachtige evenement. Ook CDA Hoeksche Waard was aanwezig met een springkussen voor de kinderen. Na het springen genoten de kinderen (en ouders) van de gezonde snacks.

CDA HW ontvangt jonge politici uit Oekraïne

CDA CDA Zuid-Holland 10-07-2019 14:02

Jongerenbetrokkenheid bij de politiek is belangrijk. Onlangs ontvingen wij 10 politiek betrokken jongeren uit Oekraïne en Moldavië via de Eduardo Frei Foundation. Zij spraken o.a. met onze CDA jongeren Leen-Jan van der Meer, Jeroen Gevers en Renske Frieswijk en met leerlingen van de CSG Willem van Oranje over hoe je als jongere je stem laat horen. Prachtig en verrijkend ook voor de jongeren om cultuurverschillen te bespreken op diverse politieke items zoals duurzaamheid, onderwijs en burgerparticipatie.

VVD tegen OZB-verhoging!

VVD VVD Zuid-Holland 09-07-2019 09:06

Oud-Beijerland, 9 juli 2019 – De VVD Hoeksche Waard heeft kritiek op de financiële paragraaf van de perspectiefnota. De hoeveelheid aan ideeën die door de coalitie in het coalitieakkoord zijn opgeschreven hebben nu een prijskaartje gekregen en dat liegt er niet om. Om alles te kunnen uitvoeren komt de gemeente de komende jaren miljoenen tekort en dat wil het college oplossen met het verhogen van belastingen. De verkiezingsbelofte om de OZB niet te verhogen wordt door de coalitiepartijen weer niet waargemaakt. De VVD is het hier absoluut mee oneens. Dit heeft de VVD tijdens de Algemene Beschouwingen duidelijk gesteld.

https://hoekschewaard.vvd.nl/nieuws/36015/vvd-tegen-ozb-verhoging

Fractievoorzitter Arnold de Man: “Het kan toch niet zo zijn dat we alle ideeën en plannen maar klakkeloos uitvoeren, weigeren keuzes te maken en dat de burger dan maar weer in de buidel moet tasten. We zouden met onze nieuwe gemeente toch efficiënter met geld omgaan? En wat voor verrassingen uit het verleden krijgen we nog gepresenteerd? De gemeente is nog niet “in control’ qua financiën. Dan kan je toch niet alleen maar harder gaan dweilen in plaats van de kraan dicht te draaien? Wij vragen om voorzichtigheid in plaats van een waslijst aan initiatieven waarvan helemaal nog niet duidelijk is of onze inwoners erop zitten te wachten en of ze überhaupt iets toevoegen.”

De VVD heeft in de algemene beschouwingen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor gezonde financiën, realisatie van woningbouw in de hele Hoeksche Waard, goede plannen voor verbeteren van de mobiliteit, een goed reisalternatief tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel en een gedegen plan om de duurzame ambities waar te maken zonder dat dit de belastingbetaler meer kost. Kritiek is er vanuit de VVD op allerlei studies, 0-metingen en uitblijvende adviezen over jeugdzorg, armoedebeleid etc. terwijl er daarvan geen stuiver terecht komt bij het oplossen van problemen en helpen van inwoners.

De Man vindt de gepresenteerde perspectief nota onbegrijpelijk: “Hoe kan het dan dat het college nu binnen 6 maanden voor de tweede keer op rij de OZB wil verhogen? De belofte van bijna alle partijen tijdens de verkiezingen was toch dat de lasten niet omhoog zouden gaan? Wij dringen er bij het college op aan om in de begroting 2020 nog eens kritisch te kijken of alles wel nodig is. Als VVD willen wij dat geen enkele inwoner erop achteruit gaat bij alles wat dit college van plan is”.