Nieuws van politieke partijen in Zutphen inzichtelijk

3581 documenten

D66 zoekt fractie-ondersteuner

D66 D66 Zutphen 15-09-2020 07:37

Fractie-ondersteuner Gezocht

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66/Jonge Democraten of heb je grote affiniteit met het D66 gedachtegoed? Wil jij je inzetten voor de partij en voor de gemeente Zutphen? Dan zijn wij als D66 raadsfractie Zutphen op zoek naar jou!

Wij zoeken iemand die:

Lid is van D66 Interesse in de politiek kennis heeft van social media Enthousiast is een proactieve houding heeft

Wat bieden wij:

een vergoeding een leuke omgeving waarin het gedachtegoed centraal staat

Interesse? Neem contact op met onze Fractie voorzitter.

geïnteresseerd? Lees hieronder meer

Vacature Fractieondersteuner

Huurders uit Zutphen doen Prinsjesdag oproep

SP SP D66 Zutphen 14-09-2020 10:09

Huurders uit Zutphen voeren in aanloop op Prinsjesdag actie om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien. Niet alleen in Zutphen voeren huurders actie, maar op meerdere plekken in het land staan huurders op voor eerlijke huren, en zeggen 0 is genoeg. ‘In plaats van de dure hoedjes van Prinsjesdag dragen huurders op al deze plekken een petje. Dat is voor ons een manier om te laten zien dat Prinsjesdag moet gaan over gewone mensen,’ zegt Paula van de da Costastraat.

Huurders door het hele land zijn al lange tijd in actie om de huurverhoging terug te draaien. ‘De huren waren al onbetaalbaar en zijn nu weer verhoogd, de hoogste verhoging in 6 jaar. Volstrekt asociaal. Wij roepen het kabinet op: denk dinsdag niet aan de prinsjes, maar aan de huurders en draai de huurverhoging terug,’ zegt SP-kamerlid Sandra Beckerman.

De week voor Prinsjesdag lekten plannen van het kabinet uit om verhuurders een korting te geven van 200 miljoen euro op de verhuurderheffing. ‘Een druppel op een gloeiende plaat’, noemt Beckerman deze plannen. ‘Mooi dat de minister nu iets lijkt te willen doen. Maar in totaal betalen woningcorporaties 1,7 miljard euro aan de schatkist. En de vraag is of deze kleine korting überhaupt bij huurders terechtkomt. Dus een oplossing is dit bij lange na niet.’

Minister Ollongren van D66 heeft al 3 keer een aangenomen voorstel uit de Eerste Kamer naast zich neergelegd. In plaats daarvan deed zij een ‘moreel appèl’ aan verhuurders om de huren niet te verhogen. Met als resultaat: de grootste huurstijging in de afgelopen 6 jaar.

Doe mee!

Start politieke jaar 2020-2021

D66 D66 GroenLinks Zutphen 14-09-2020 07:56

Het nieuwe politiek jaar is gestart

We leven in rare tijden, het coronavirus waart onzichtbaar rond, sociaal contact met familie, buren, vrienden en collega’s is in principe nog steeds riskant. Het zijn turbulente tijden want iedereen wordt door de coronacrises geraakt. Een tijd waarin het nog meer van belang is dat er in de raad niet tegen elkaar gepraat wordt maar met elkaar en dat de gemeenteraad Zutphen vooruitkijkt.

Als D66 fractie zetten we ons daarvoor in en we hebben in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een mooi resultaat geboekt. Onze ingediende motie “aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024” is unaniem in de raad aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om goed te kijken naar o.a. onze eigen ambtelijke organisatie. Er ligt namelijk een onderzoeksrapport van een gerenommeerd bureau dat aangeeft dat er 2 miljoen structureel te besparen valt op de loonkosten overhead maar ook 1 miljoen op het fysieke domein. Dat rapport ligt er al maanden en wij willen niet dat het rapport in de la verdwijnt maar dat het College er actie op onderneemt.

Zie motie aanvullende kaders programmabegroting.

 

Vergroening en Verkoeling Zutphen

D66 heeft samen met de Stadspartij een motie ingediend met de titel “vergroening en verkoeling van de stad” en gevraagd dit eerst in een forum te behandelen alvorens in stemming te brengen in de raad. De bebouwing in de binnenstad en wijken in combinatie met de klimaatveranderingen, zorgt voor stijgende temperaturen met hittestress tot gevolg. We hebben als stad nog geen direct beleid gericht op de hittestress. Zutphen moet zorgen voor meer parken, bomen, vijvers en schaduwplekken zodat we beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme droogte, hitte of heftige regen. De betondichtheid in de Noorderhaven laat zien dat bij het stedenbouwkundig plan van deze wijk hiervoor geen aandacht is geweest. Vervangen van beton door groen is een belangrijk wapen in de klimaatadaptie. Als inwoners kunnen we door tegels eruit en groen erin hier natuurlijk ook aan bijdragen. Helaas zien we in veel voortuinen de omgekeerde en ongewenste beweging.

Lees meer

Zie Motie D66 vergroening en verkoeling van de stad

 

Behoeden van sloop Vakschool voor Meisjes

D66 heeft samen met BurgerBelang een aangescherpte motie voor behoud van de Vakschool voor Meisjes ingediend. Heel bijzonder was dat GroenLinks zich ter elfde-ure uit deze motie terugtrok.  Gelukkig kon de motie toch rekenen op een meerderheid in de raad en is aangenomen. Toch zijn wij er niet gerust op dat door deze motie dit vergeten gemeentelijk monument inderdaad wordt behoed van de sloophamer. We dienen daarom samen met BurgerBelang op de raadsvergadering van 21 september a.s. opnieuw een motie in “aanwijzing monument Vakschool voor Meisje”.

Lees meer

Zie Motie D66 Aanwijzing monument Vakschool voor meisjes

 

 

 

Zwarte Piet

Onze ingediende motie samen met GroenLinks lijkt achterhaald nu het Comité intocht Sinterklaas heeft besloten alle pieten te ontdoen van stereotyperende kenmerken. Misschien kunnen we stellen dat de aangehouden motie zijn werk heeft gedaan.

 

Vuurwerk

Er heeft 8 september j.l. een forum over vuurwerk plaats gevonden. Naast overlast en onveiligheid zorgt vuurwerk ook voor leed bij mens en dier. De nieuwjaarwisseling moet voor iedereen te vieren zijn. Wij hebben als D66 fractie duidelijk het signaal afgegeven dat we voor een vuurwerkvrije stad zijn. Handhaving is daarbij minstens zo belangrijk. Er is mogelijk een meerderheid in de raad. De burgemeester heeft als portefeuillehouder aangegeven dat zij de buurgemeenten niet wil belasten door een verbod in Zutphen. Een landelijk verbod zal pas soelaas bieden. Samen met andere partijen gaan we bekijken of aanpassing van de APV (algemene plaatselijke verordening) een goede volgende stap is.

 

 

Fractie-ondersteuner Gezocht

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66/Jonge Democraten of heb je grote affiniteit met het D66 gedachtengoed? Wil je je inzetten voor de partij en de gemeente Zutphen? Dan zijn wij als D66 raadsfractie Zutphen op zoek naar jou?

Lees meer

Vacature Fractieondersteuner

Schriftelijke vragen over het Kerkpad

PvdA PvdA GroenLinks Zutphen 09-09-2020 07:17

Het Kerkpad is ruim 100 jaar als pad in gebruik en wordt door veel inwoners uit onze gemeente gebruikt als wandelroute. Sinds de komst van een nieuwe eigenaar van een aanliggende boerderij wordt dit openbare pad regelmatig gebarricadeerd en veel wandelaars geïntimideerd en bedreigd. Heden tendage is het pad bijna altijd gebarricadeerd. Er is door enkele mensen van het Meldpunt hierover ingesproken in een raadsvergadering en bij het Technisch Blok en er zijn handtekeningen van inwoners aangeboden. Zowel wethouder Werger als burgemeester Vermeulen hebben de raad medegedeeld dat er naar een oplossing gezocht gaat worden en hierover hebben de fracties van PvdA en Groenlinks schriftelijke vragen gesteld.

 

Klik hier om onze schriftelijke vragen aan het college te bekijken

Het bericht Schriftelijke vragen over het Kerkpad verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Onze zorg verdient meer dan applaus!

SP SP Zutphen 30-08-2020 17:44

Volgende week zaterdag 5 september is de grote online zorgactie. Een groep zorgverleners wil meer dan alleen online actievoeren, en hebben de SP gevraagd om hun initiatief te ondersteunen.

Onder het motto ‘Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel!’ gaan ze zoveel mogelijk schoenen inzamelen. Deze schoenen gaan we op het Malieveld neerzetten en staan symbool voor de plek waar jij had willen staan op 5 september. Dit is een fantastisch initiatief en wij omarmen dit als afdeling graag! Wil jij ook meedoen? Lever je schoenen in bij:

Schoenenactie omgeving Zutphen/Warnsveld/Voorst  

B Müller Kloetschup 20 7232 CL Warnsveld

(Bij geen reactie op de bel, schoenen bij de voordeur neerzetten)

Het inleveren is mogelijk tot en met 3 september!

Wil je naast het inleveren van schoenen ook online mee doen? Ga dan op 5 september om 14.00 naar eerlijkebeloning.nl om je solidariteit richting de zorgmedewerkers te laten zien en je te laten horen richting dit kabinet.

Ik steun deze actie

Demonstratie asielzoekers bij AZC | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 25-08-2020 00:00

Op 25 augustus hielden asielzoekers die in het AZC-Zutphen wonen een demonstratieve actie. Velen van hen wachten al maanden en soms jaren op een beslissing over hun status en zelfs op een eerste gesprek met de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Met borden waarin zij hun situatie kenbaar maakten stonden ze langs de Voorsterallee. Het bestuur van GL is geschokt over het feit dat zij zo lang in onzekerheid leven, zonder te mogen werken of een studie te doen, ver van familie. Het bestuur heeft in een bericht aan De Stentor, die de demonstratie aankondigde, verklaard geschokt te zijn over deze situatie en achter de actie van de asielzoekers te staan. Het bestuur steunde de actie door bij de demonstratie aanwezig te zijn.

Uitreiking groene en linkse duim 2020 | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 18-08-2020 00:00

Beste leden,

Ook, of misschien wel juist, in deze bijzondere coronatijd reikt GroenLinks Zutphen-Warnsveld dit jaar weer een groene en een linkse duim uit. De groene duim gaat naar  mensen, bedrijven of instellingen die zich in het afgelopen jaar op positieve wijze hebben ingezet voor de natuur, het milieu of andere duurzame zaken. De persoon of organisatie die zich op sociaal gebied het meest heeft ingezet voor de gemeenschap, ontvangt de linkse duim.

Weet je een persoon of organisatie die een groene of linkse duim verdient en wil je die nomineren? Stuur dan een bericht voorzien van jouw eigen gegevens (naam, telefoonnummer, mailadres), de contactgegevens van de genomineerde en een korte motivatie naar bestuurzutphen@groenlinks.nl, of plaats een bericht op de facebookpagina van GroenLinks Zutphen-Warnsveld. Je kunt je aanmeldingen inzenden tot 30 september. Wij als bestuur beoordelen welke aanmeldingen in aanmerking komen om genomineerd te worden. De aanmeldingen worden beoordeeld op impact, inspiratie, innovatie, passie, eigenheid en dit jaar ook op een meerwaarde met betrekking tot de corona-uitdagingen.

Vanaf half oktober tot 10 november kunnen alle leden maar ook niet-leden via onze Facebook-pagina op hun favoriet stemmen. De nominaties die de meeste stemmen hebben gekregen, ontvangen de groene en de linkse duim.

De uitreiking vindt eind november plaats en we laten de locatie, de exacte datum en de manier waarop we de duimen uitreiken afhangen van de dan geldende corona-maatregelen.

 

Alvast heel erg bedankt voor jullie aanmeldingen.

Hartelijke groet, Het bestuur van GroenLinks Zutphen-Warnsveld

Zutphen na Corona | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 07-08-2020 00:00

Op 15 juli vulde een vijftiental GL-leden een vergaderzaal van het Gemeentehuis. Iedereen zat op ruime afstand van elk ander lid. Raar, onwennig, maar nodig! Zij spraken over Zutphen na Corona: wat kan de gemeente, wat kan GL en wat kunnen de burgers doen om Zutphen uit het dal te duwen?

Onze wethouder Harry Matser schilderde de problemen waar Zutphen mee te kampen heeft, zoals de enorme kosten van de sociale zorg en de toenemende kosten voor de gemeente door corona. De gemeentelijke inkomsten stagneren onder andere omdat er minder toeristen zijn en daardoor ook minder parkeeropbrengsten. En dat terwijl de kosten stijgen bijvoorbeeld door steun aan kleine bedrijven die geen rijkssteun ontvangen. Toezeggingen door het Rijk zijn zwaar onvoldoende om de gemeenten uit de schulden te houden. Harry zag ook kansen om Zutphen nog aantrekkelijker te maken door vergroening en voorrang voor fietsers en voetgangers, door lokale productie en distributie van voedsel, een circulaire bedrijven en een schoner klimaat door de energietransitie.

Dolf Logemann vertelde dat de raadsfractie werkt aan een toekomstvisie om gemeentelijke beleidsplannen aan te toetsen. Die visie heeft drie pijlers: een duurzame lokale economie, leefbare wijken en lokale verbondenheid. Elk van de pijlers wordt nader uitgewerkt in concrete doelen en resultaten die nauw aansluiten bij het beeld dat Harry gaf van de toekomst van Zutphen. In de discussie kwam de vraag naar voren, of dit soort fraaie droombeelden realiseerbaar zijn. Zonder corona zou dat wellicht moeilijker zijn geweest, maar juist door deze pandemie is in brede kring het besef sterk toegenomen dat we niet terug moeten naar wat “normaal” was, maar dat we een betere leefwereld nodig hebben.

Fractievoorzitter Martine Westerik ging in op de werkgelegenheid in Zutphen en de kansen van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Hoewel vooral de horeca zwaar te lijden heeft gehad van de lock down, blijken veel jongeren toch een stageplaats of werk te vinden. De werkgelegenheid in de sectoren zorg, dienstverlening, onderwijs, gemeente en particuliere bedrijven blijft groot. De goede verbindingen van Zutphen per trein en waterwegen schept goede kansen voor versterking van de Zutphense economie. Naar verwachting zal Zutphen de komende jaren flink uitbreiden zowel qua werkgelegenheid als qua aantal woningen.

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

CDA CDA Zutphen 29-07-2020 09:57

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen. “De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening kan worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?” Daarnaast baart het uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie de partijen zorgen. Hierover zijn door het CDA al vragen gesteld in de Leidse gemeenteraad. Volgens Van Sandick is er bij het Lammenschansplein sprake van een gestapelde problematiek. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werk verkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de crisis. De Lammebrug dicht houden in de spits zou al een eerste goede stap zijn naar een oplossing.” Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede. De lokale en provinciale partijen van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

Gemeente Zutphen vindt huurprijzen te hoog

SP SP Zutphen 15-07-2020 07:09

De Zutphense gemeenteraad vindt dat de huurprijzen te hoog zijn. Daarom zouden verhuurders hun huren in 2020 niet moeten verhogen en zou minister Ollongren een huurstop mogelijk moeten maken. Dat bleek gisteren in het debat over de huurprijzen.

‘De Zutphens gemeenteraad gaat nu naast de huurders staan die knokken tegen de huurverhoging,’ zegt SP fractievoorzitter Nils Muller, ‘daarmee is een hele stap in de goede richting gezet. Het einde van de huurverhoging komt weer een stapje dichter bij.’

Uiteindelijk gaan de verhuurders en minister Ollongren over de huurverhoging. Daarom moeten de huurders hun acties vooral voortzetten en uitbreiden, vindt Muller. ‘In die strijd vinden ze nu de gemeente Zutphen nu aan hun zijde.’

Woonwethouder Ten Broeke zal namens de gemeente Zutphen verhuurders en minister vragen de huren in 2020 niet te verhogen.

Steunt u de oproep? Doe mee!