Nieuws van politieke partijen in Zutphen inzichtelijk

3888 documenten

Het dikke Zutphense boek van Sinterklaas

Stadspartij Stadspartij Zutphen 29-11-2023 09:42

Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas dan eindelijk aan in Zutphen. Een week daarvoor al in Warnsveld. Alle inwoners van de gemeente kunnen nu hun schoen zetten, met hun verlanglijstje, in de hoop dat Sinterklaas langs komt en iets in hun schoen doet. Toen Sinterklaas in Zutphen arriveerde, had hij een heel dik boek bij zich.

In dat boek zaten heel veel mailtjes, berichten en brieven van de inwoners van de gemeente Zutphen. Het afgelopen jaar hebben veel bewoners Sinterklaas geschreven. Hij was in hun ogen nog de enige persoon waar zij terecht konden met hun zorgen, grieven en vragen over het handelen van de gemeente. Zij voelden zich totaal niet serieus genomen door het bestuur en de gemeente.

Waar hebben we het over?

Vaak kregen zij geen reactie op hun vragen, men vergat terug te bellen, werden niet doorverbonden, kregen halve antwoorden of zelfs onware antwoorden…

Sinterklaas besloot met een groot gevolg naar Zutphen te komen en al deze klachten, op- en aanmerkingen aan het bestuur voor te leggen en iets passends in hun schoen te doen.

Maar waar hebben we het over? Is het echt zo’n groot probleem?

Hier in het kort enkele voorbeelden:

lange wachttijden bij de balie in het gemeentehuis en aan de telefoon en bewoners die vaak niet goed geholpen worden;

bewoners komen moeilijk of niet in gesprek met de gemeente over de herinrichting en het vergroenen van hun omgeving;

problemen met mantelzorgwoningen;

de imkerij in de Hoven krijgt geen medewerking van de gemeente;

de initiatiefgroep de Hoven Noord mag niet meepraten;

de ontelbare onveilige verkeerssituaties voor fietsers en wandelaars;

de oogsttuin Vierakkerseweg krijgt een hoge maatschappelijke huur;

het gedoe met het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels;

parkeerproblemen op woonerven;

het (niet langer) ophalen van huisvuil.

Het zijn slechts een paar voorbeelden van wat bewoners gemeld hebben.

Wat Sinterklaas met name opvalt is dat het gemeentebestuur en de gemeente laat, slecht en onvoldoende communiceert met haar burgers en veel met zichzelf bezig is.

De problemen van de inwoners komen niet op 1.

De komende tijd gaat Sinterklaas dat zeker aan de orde stellen als hij bij de gemeente en haar bestuur langs gaat en iets passends  in hun schoen stopt.

Hij hoopt dat zijn Zutphense boek volgend jaar aanzienlijk dunner zal zijn, maar hij vreest met grote vreze.

FacebookXWhatsAppEmailGoogle+LinkedIn

Vragen aan het college over grensoverschrijdend gedrag

Stadspartij Stadspartij Zutphen 25-11-2023 07:51

De Stadspartij heeft vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de voortgang en afwikkeling van het onderzoek over grensoverschrijdend gedrag van toenmalig wethouder Werger.

Eind februari 2022 verschijnt er in de media een publicatie waarin sprake is van anonieme meldingen van ambtenaren over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van toen nog wethouder Laura Werger.

In maart 2022 werd bekend dat bij de gemeente meerdere meldingen zijn gedaan van

grensoverschrijdend gedrag van Werger.

Burgemeester en wethouders besluiten bureau Hoffmann opdracht te geven onderzoek te doen naar deze meldingen. De uitkomsten van het onderzoek werden besproken zonder dat Werger hierbij aanwezig was. Dat was voor Werger aanleiding om ontslag te nemen. Er is een conflict tussen Werger en de overige leden van het college, intern is er grote onrust.

Op 8 juni j.l. publiceert de gemeente Zutphen een verklaring van burgemeester Wimaer Jager en Laura Werger waarin ze zeggen een streep onder ‘de kwestie’ te zetten.

Hoe ‘de kwestie’ is opgelost, daarover is de gemeenteraad niet geïnformeerd.

Op 28 juni j.l. verschijnt het boek ‘Hoe vilein is de deugindustrie?’ van hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries. In dit boek analyseert De Vries 87 onderzoeken naar integriteit en grensoverschrijdend gedrag van externe onderzoeksbureaus. Ook de kwestie Werger komt in het boek ter sprake. De Vries citeert wethouder Werger, die vermoedt dat de toenmalige burgemeester Vermeulen zich actief met het onderzoek naar Werger heeft bemoeid en meldingen en gespreksverslagen werden aangepast.

Op 30 september j.l. publiceert Follow the Money over de kwestie. De stukken rond het onderzoek, het interview van Werger door onderzoeksbureau Hoffmann en het eindrapport werden voorgelegd aan verschillende experts. Die concluderen unaniem dat Werger geen schijn van kans maakte in dit onderzoek.

De publicaties van hoogleraar De Vries en Follow the Money roepen in de Zutphense

samenleving terecht veel vragen op. Vragen die de Stadspartij deelt.

Ondere andere naar aanleiding van deze publicaties heeft de Stadspartij de volgende vragen gesteld:

Vindt het college ook niet dat zowel de kwestie als de geheimzinnigheid eromheen zeer schadelijk is voor de gemeente en voor de geloofwaardigheid van de gemeente richting bewoners, ambtenaren en andere betrokken partijen? En wat gaat het college hieraan doen?

Wat is er met de klachten richting Werger gebeurt? – Wat doet het college om een veilige werkomgeving voor ambtenaren te creëren? – Wat doet het college om het hoge ziekteverzuim terug te dringen?

Wat doet het college om te voorkomen dat dit soort meldingen een volgende keer wel correct worden behandeld?

Hoe kijkt het college aan tegen het plan van demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit soort ‘zwijgcontracten’ bij grensoverschrijdend gedrag te verbieden?

FacebookXWhatsAppEmailGoogle+LinkedIn

Thema's:deugindustriefollow the moneygrensoverschrijdend gedragzwijgcontracten

Kiezers en SP kandidaat Mathijs ten Broeke luiden ‘zorgalarm’

SP SP Zutphen 20-11-2023 15:09

Zo’n 50 kiezers kwamen vrijdagavond naar het ‘SP EetCafé’ om zich te verdiepen in de SP. Daar konden ze onder het genot van een gratis warme maaltijd kennis maken met de SP en vragen stellen aan Mathijs ten Broeke, kandidaat Kamerlid voor de SP.

Mathijs ten Broeke sprak zijn frustratie uit over de zwijgzaamheid van veel politieke partijen als het over zorg gaat. ‘Zij willen het niet over de zorg hebben, deze campagne,’ stelt Ten Broeke, ‘omdat ze nu al plannen hebben om na de verkiezingen te bezuinigen. Dat moeten we voorkomen.’ Hij luidde samen met de meer dan 50 aanwezigen het zorgalarm.

Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Mathijs ten Broeke staat op plek 8 van de SP kandidatenlijst.

Zutphen is het ziekenhuis niet vergeten

SP SP Zutphen 20-11-2023 09:47

Honderden ansichtkaarten met hartverwarmende boodschappen. Maandag ontvingen zorgverleners van de cardiologieafdeling, kinderafdeling en Spoedeisende Hulp deze van inwoners uit Zutphen, op initiatief van de SP. Hiermee laten zij de zorgverleners weten hen te steunen in hun belangrijke werk en dat ze blijven strijden voor een volwaardig ziekenhuis in onze regio.

Een week eerder gingen SP’ers in gesprek met mensen op straat, over de toekomst van het ziekenhuis. Daar kwam uit naar voren dat de strijd tegen de sluitingen van afdelingen ook veel vergt voor de medewerkers in het Gelre ziekenhuis. Daarom lieten zij een hartverwarmende boodschap achter op de ansichtkaarten. Binnen een uur waren de kaarten gevuld.

Vrijdag stonden negen SP’ers, onder wie ook kandidaat-Kamerlid Mathijs ten Broeke, klaar om deze honderden ansichtkaarten aan het personeel van Gelre Zutphen te overhandigen. Maar bij de deur weigerde een beveiliger hen de toegang, de directie had opdracht gegeven om SP’ers buiten de ziekenhuisdeuren te houden. Marije Lander van de SP: “Dit is tekenend voor hoe Pier Eringa omgaat met zijn personeel en met de Zutphense bevolking. Een compliment kan er niet vanaf en er moet productie gedraaid worden. Maar we laten ons niet zomaar wegsturen. Maandag zijn we afzonderlijk alsnog naar binnen gelopen en hebben we de kaarten overhandigd aan de medewerkers.

 

Mathijs ten Broeke, Zutphense kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen: “De afgelopen jaren is er schandalig bezuinigd op zorg en is de zeggenschap over ons ziekenhuis in handen gekomen van zorgverzekeraars en banken. Niet alleen in Zutphen, maar door het hele land dreigen streekziekenhuizen uitgekleed te worden of zelfs helemaal te verdwijnen. Dat kan en moet anders. Wij als gemeenschap moeten de toekomst bepalen en juist investeren in een ziekenhuis dichtbij.”

 

Toch is de zorg geen groot onderwerp geworden deze verkiezingscampagne. Lander: Veel partijen spreken zich niet duidelijk uit over de zorg omdat ze van plan zijn om na 22 november miljarden te bezuinigen. De SP is de enige partij die de marktwerking uit de zorg haalt en wil investeren in plaats van bezuinigen. Een stem op de SP is een stem voor ons ziekenhuis.”

Voorstel van Zutphense SP aangenomen: Gemeente moet private opkoper op zijn plichten wijzen

SP SP Zutphen 14-11-2023 12:15

Het verraste inwoners, recreanten en de lokale politiek volledig: Het recente websitebericht van Yoko Village, nieuwe eigenaar van de camping in Warnsveld. Juli 2024 zal er een feestelijke opening zijn van het nieuwe yogapark, met zwembad, restaurant en sauna. Daarnaast moeten alle huidige recreanten voor de jaarwisseling weg zijn, zodat er dure chalets geplaatst kunnen worden.

‘Deze plannen voor een luxe yogacamping, en de manier waarop er met recreanten en de gemeente wordt omgegaan, toont een arrogantie van de private investeerder dat vraagt om een gemeente die zo snel mogelijk op de handrem trapt.’ Stelt SP-Fractievoorzitter Mart de Ridder. ‘Naast illegale stopzetting van contracten denken ze ook dat ze een heel dorp uit de grond mogen stampen. Ik ben blij dat een meerderheid van de gemeenteraad het met ons en de actievoerende recreanten eens is.

De recreanten, die nu hun plekken winterproof hebben gemaakt voor volgend seizoen, hebben zich de afgelopen maanden georganiseerd in een vereniging, om samen actie te voeren tegen illegale stopzetting van hun contracten. Een vertegenwoordiger van het bestuur zou inspreken deze avond, maar moest het door nieuwe regelgeving rond inspreken houden op een ingezonden brief. Zij stelt ook dat Yoko Village zich niet aan de wet- en regelgeving houdt.

De gemeenteraad debatteerde maandag over het voorstel van de SP, Stadspartij en KBL, een nipte meerderheid was het eens dat het stadsbestuur samen met de provincie naar de private opkoper moet stappen om ze op hun plichten te wijzen.

‘Het is een eerste stap,’ stelt de Ridder blij vast na het debat. ‘Ik heb er vertrouwen in dat we dit soort wereldvreemde praktijken heel snel kunnen stoppen. En we een prachtige betaalbare camping in het groen kunnen behouden voor ons allemaal.’

Zorgen over afvalpilot: "Lijkt op iets anders dan wat we hebben afgesproken"

VVD VVD Zutphen 14-11-2023 08:24

Er zijn veel zorgen in de wijken die geselecteerd zijn voor de pilot om afval andersom in te zamelen. Mensen maken zich zorgen of voelen zich overvallen door de aankondiging.In de raad stelden partijen vragen aan de wethouder hierover. De #VVD uitte haar zorgen over de uitwerking van de proef. VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "De VVD heeft ingestemd met de proef, mede ook omdat het middels aanmeldingen zou gaan en mensen die het zouden willen hun grijze container zouden kunnen behouden. Nu blijkt dat wijken niet middels aanmeldingen zijn geselecteerd, maar worden verplicht zonder dat hun iets is gevraagd. Dat is heel iets anders dan wat we hebben afgesproken."De komende tijd zal hier opheldering over moeten komen. Want als afspraken al niet worden nagekomen met een proef, dan ziet de toekomst van het hele #grondstoffenplan er somber uit.

VVD uit zorgen over verdwijnen zware industrie

VVD VVD Zutphen 14-11-2023 07:10

Tijdens de raadsvergadering is het bestemmingsplan Fort de Pol aangenomen. Een van de onderdelen in dit bestemmingsplan is het verdwijnen van de optie voor zware industrie. VVD-raadslid René Hissink uitte zijn zorgen hierover.

"De mogelijkheid tot zware industrie is nagenoeg uniek in Gelderland. In dit bestemmingsplan gaat deze optie verdwijnen. De grond wordt afgewaardeerd en dit kost werkgelegenheid. Dit vinden wij als VVD erg jammer."

De VVD heeft wel voor het bestemmingsplan gestemd, maar uit deze zorgen om het economische belang aan te stippen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen. Wilt u iets kwijt over de economie, industrie of ondernemerschap. Mail naar info@vvdzutphen.nl

Stop met pleisters plakken, pak de Zutphense wooncrisis bij de wortel aan

SP SP Zutphen 12-11-2023 11:49

De wooncrisis is geen ver-van-je-bed-show. Ook in Zutphen leven dak- en thuislozen, mensen die hun huur niet meer kunnen betalen en jongvolwassenen die noodgedwongen bij hun ouders wonen. De sociale, psychische en financiële schade voor mensen die hieruit voortkomt is ongekend. Het is tijd om de oorzaak aan te pakken, maar coalitiepartijen in het gemeentebestuur willen alleen pleisters plakken.

 

Leesten Schouwbroek is een weiland aan de rand van de bebouwde kom. Jaren geleden is deze landbouwgrond al in handen gekomen van een grondspeculant. Landbouwgrond kost nog geen € 10,- per vierkante meter, maar honderden euro’s wanneer het gemeentebestuur deze zelfde grond een woonbestemming geeft. Hierdoor verdienen grondspeculanten grof geld, zonder er iets voor te doen.

 

300 nieuwbouwwoningen is de bedoeling voor Schouwbroek, vooral voor jongeren, starters en jonge gezinnen. Woningen zullen er ongetwijfeld komen, maar die zullen duur worden en niet te betalen voor juist deze groep woningzoekenden. Die hoge prijs ontstaat maar voor een klein deel door dure bouwmaterialen en de hoge rentestand. En vooral door de winst die de grondeigenaar in de broekzak steekt en de vrijheid die vastgoedontwikkelaars krijgen om het type woningen neer te zetten waar zij het meest aan verdienen.

 

Wethouder Jasper Bloem weet ook dat dit schuurt met de belofte voor betaalbare woningen. Maar in plaats van deze oorzaak aan te pakken, plakt hij liever pleisters. Zo kiest hij ervoor om de grens van wat ‘betaalbaar’ zou zijn gewoon op te schuiven naar bijna 4 ton (!). Dan vallen er inderdaad meer woningen in die categorie maar dat maakt het voor niemand beter betaalbaar. Ook Burgerbelang en CDA plakken pleisters, door hun voorstel voor startersleningen. Klinkt sympathiek, maar het betekent: een klein groepje mensen iets meer in de schulden laten steken zodat zij de te hoge prijzen kunnen betalen.

Deze politici dienen met deze slechte plannen de belangen van vastgoedspeculanten en niet die van woningzoekenden. Als dit voortkomt uit onkunde is het beschamend. Maar als zij dit vol overtuiging blijven verdedigen is het verwerpelijk en kwalijk dat zij zoveel mensen hiermee duperen.

 

Wie de wooncrisis echt aan wil pakken moet de macht van speculanten en projectontwikkelaars breken. Zij investeren niet, maar sluizen geld uit de volkshuisvesting rechtstreeks naar hun eigen broekzak. Hun belangen staan haaks op die van ons. Zutphen moet als gemeenschap zelf gaan bouwen, dat is de enige manier om de tegenstelling van belangen op te heffen.

 

De stad Wenen toont hoe realistisch dit is. Deze stad bouwt, verhuurt en onderhoudt een groot deel van haar eigen woningvoorraad dankzij een gemeentelijk woonbedrijf. Daarnaast gaat de stad zelf over de prijzen van woningen. De wooncrisis is alleen op te lossen door net zoals Wenen zelf als stad de volkshuisvesting in eigen hand te nemen, door zelf de baas over bouwgrond te blijven en geldwolven buiten de deur te houden.

Uw stem op 22 november bepaalt hoe onze samenleving eruit ziet. Moeten huizen betaalbaar zijn voor projectontwikkelaars of voor de mensen die gewoon willen wonen? Stem SP, want de tijd van pleisters plakken is voorbij.

 

Mathijs ten Broeke, kandidaat Kamerlid (#8) voor de SP

Mart de Ridder, Fractievoorzitter SP Zutphen en woningzoekende

Triest

Stadspartij Stadspartij Zutphen 10-11-2023 16:00

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad de begroting voor 2024. De gemeente Zutphen staat er financieel uitstekend voor. Vele miljoenen worden aan de reserves toegevoegd. Na jaren van fikse bezuinigingen en hogere kosten voor onze inwoners vindt de Stadspartij Zutphen-Warnsveld dat de burgers  van onze gemeente ook van deze miljoenen mochten mee profiteren. Want voor de Stadspartij staan de bewoners op 1.

Wij dienden dan ook een motie in om de lokale heffingen in 2024 niet te laten stijgen.

Onze motie werd door CDA, VVD, PvdD en KBL gesteund.

Maar… wethouder Verschure ontraadde de motie heel sterk met als motivatie dat het incidenteel is, maar structureel op de gemeentefinanciën drukt en invloed op de meerjarenplan begroting.

Deze motivatie was en is grote onzin en nergens op gebaseerd.

Want in de De Stentor van vandaag staat een foto van een glunderende wethouder Verschure met als kop ‘EINDELIJK DAALT DE OZB  IN ZUTPHEN’.

Oh ja: Burgerbelang, PvdA, GroenLinks, D’66, CU en SP stemden tegen onze motie.

FacebookXWhatsAppEmailGoogle+LinkedIn

VVD stemt weer tegen begroting

VVD VVD Zutphen 10-11-2023 07:33

Op maandag 6 november vergaderde de gemeenteraad van #Zutphen over de begroting van de gemeente. Een begroting die vol staat met mooie intenties, maar te weinig daden. "Kijk naar het jeugdbeleid, het aanpakken van het Stationsgebied, het versterken van de organisatie, het uitdiepen van de Industriehaven, het realiseren van Buurthuis de Hoven. Allemaal dingen die we vorig jaar wouden, maar wat nog niet gebeurd is." zo legt Jorn Lok uit.
Fractievoorzitter Lok legde helder de lijn van de VVD uit:
- Voor het stimuleren van de #middenklasse en de #ondernemers
- Voor werken aan een effectieve manier om inwoners uit de armoede te helpen
- Voor een slagkrachtige en gezonde organisatie
- Tegen het verder verhogen van de belastingen, zoals de #OZB
Tijdens de raad boden wij het college de resultaten van het Ondernemersmeldpunt aan en haalde wij twee moties binnen. Onze amendementen om de OZB niet te verhogen, om parkeerontheffingen voor ondernemers goedkoper te maken en om nog geen extra geld te reserveren voor het warmtenet Helbergen haalden het alledrie niet.
Uiteindelijk stemde de #VVD tegen de begroting. "Deze begroting is teveel van hetzelfde. De middenklasse en de ondernemers profiteren niet genoeg hiervan. Het zijn teveel woorden, te weinig daden. Daarom stemmen wij tegen" zo legt Lok uit.
Opvallend was ook dat meerdere fractievoorzitters van de coalitiepartijen kritiek uitten op de begroting of zelfs zaken uit het coalitieakkoord ter discussie stelden. "Zien wij hier de eerste scheuren in deze coalitie?" Vraagt Lok zich af.