Nieuws van politieke partijen in Zutphen inzichtelijk

3493 documenten

Passend onderwijs en Jeugdhulp: een debat

PvdA PvdA Zutphen 24-02-2020 17:00

Vijf jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd. Een jaar later werd jeugdzorg bij de gemeente belegd. Ondertussen is het aantal kinderen dat op school uitvalt of jeugdhulp krijgt nog nooit zo hoog geweest. In Zutphen en Warnsveld doet inmiddels 1 op de 8 kinderen een beroep op jeugdhulp en dat kost de gemeente ongeveer 18 miljoen euro per jaar.

Op 5 maart aanstaande organiseert de PvdA Zutphen – Warnsveld, in de aula van Praktijkonderwijs Zutphen, vanaf 19.00 uur een debat over deze kwestie. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Tijdens de avond over passend onderwijs en jeugdhulp, onderzoeken we verbanden tussen onderwijs, passend onderwijs en jeugdzorg en we proberen helder te krijgen waar wat knelt en voor wie en hoe we dit kunnen verbeteren. Leidt passend onderwijs tot een verhoogde jeugdzorgvraag? Zouden onderwijsinstellingen jeugdhulpverleners niet moeten weren uit hun schoolgebouwen? En is passend onderwijs debet aan de werkdruk van leerkrachten? Voor wie werken al die stelselwijzigingen nou eigenlijk wel? Allemaal prangende kwesties en ze komen allemaal aan bod.

De avond start met een aftrap door dhr. Rene Peeters, landelijk aanjager van samenwerking tussen jeugd, zorg en onderwijs en voorzitter van het hoofdbestuur van Humanitas. Een soepele samenwerking tussen jeugd, zorg en onderwijs zijn bijzonder belangrijk voor het welzijn van kinderen, maar waar zit nu eigenlijk de sleutel tot succes?

Vervolgens maken we kennis met dhr. Frank de Vries, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Sotog, een koepelorganisatie van verschillende speciaal onderwijs scholen. We vragen dhr. De Vries waarom het speciaal onderwijs nog bestaat nu passend onderwijs een feit is.

Verder komen mensen met ervaring uit de praktijk aan het woord, waaronder leerkracht Ida Nikkels en Marco Mout, directeur/oprichter van het Walhallab. De gespreksleiding ligt in handen van dhr. Sam Terpstra en mevr. Jokelien Homans.

De avond vindt plaats in de aula van Praktijkonderwijs Zutphen, aan de Paulus Potterstraat 12A in Zutphen (7204 CV). De deuren gaan open om 19.00 uur. Koffie en thee staan klaar. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. Tussentijds is er een pauze en spelen we een quiz. Het wordt een boeiende avond, waar een ieder van harte voor is uitgenodigd.

Programma van de avond op 5 maart

19.00 uur            Inloop

19.30 uur            Opening door de heer Sam Terpstra  

19.35 uur            Opvoeden, opgroeien en ontwikkelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een inleiding door René Peeters over een aantal kernthema’s uit het vraagstuk van de samenwerking scholen, jeugdhulp en gemeente. De heer René Peeters is landelijk bestuurlijk aanjager van samenwerking tussen kinderopvang, jeugd, onderwijs en zorg. Daarnaast is hij voorzitter van het Hoofdbestuur van Humanitas.

20.00                    Kort intermezzo, test uw kennis over onderwijs en jeugdzorg

20.10 uur            De kracht van speciaal onderwijs door Frank de Vries. De heer Frank de Vries is voorzitter van het college van bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG). SOTOG biedt onderwijs en begeleiding op maat voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en leerlingen die ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen ervaren cq. laten zien. Stichting SOTOG bouwt aan een nieuwe school in Zutphen.

20.30 uur:           Pauze

20.45 uur            Gesprek in twee delen over nut en noodzaak van gezamenlijke visie en samenhangende aanpak tussen gemeente en onderwijs. De gespreksleiding is in handen van Sam Terpstra en Jokelien Homans.

Deel 1:                 Nico Visser en Ida Nikkels spreken over de nut en noodzaak van de aanwezigheid van zorg(aanbieders) en hulpverleners in schoolgebouwen. Nico Visser is oprichter van een gezinshuis en Ida Nikkels is leerkracht in het basisonderwijs. Beide proberen er te zijn voor kinderen en helpen kinderen om vooruit te komen.

21.10 uur            Kort intermezzo over diagnostiseren

Deel 2:                 Marco Mout. Marco Mout is oprichter en directeur van Walhallab NL. Met zijn team realiseert hij in vele steden in Nederland leer- en maakplaatsen. Kinderen leren er dingen ontwerpen en realiseren. Standplaats is Zutphen. De heer Mout heeft voor zijn werk in 2016 de prestigieuze Korczak prijs gewonnen uit handen van prinses Laurentien. Via Walhallab NL werken kinderen aan hun zelfvertrouwen.

21.40                     Afsluitende woorden door Annelies de Jonge, wethouder onderwijs en jeugd Gemeente Zutphen

programma 5 maart

Het bericht Passend onderwijs en Jeugdhulp: een debat verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Ruud Beem overleden | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 24-02-2020 00:00

Op 18 februari is Ruud Beem overleden. Ruud was sympathisant van GroenLinks en we hebben hem leren kennen als een aimabele, sociaal bewogen, vriendelijke man. 

Zijn levensmotto was dat delen beter is dan nemen en dat betrouwbaarheid essentieel is voor het voortbestaan van elke sociale relatie. Een visie die goed past bij de ideologie van GroenLinks.

Hij was een trouwe bezoeker van onze activiteiten en een vertrouwd gezicht op de publieke tribune van de gemeenteraadsvergaderingen. Wij zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid zeker missen en zijn hem dankbaar voor de mentale support die hij de fractieleden gaf door zijn aanwezigheid.

Tientallen ‘vergeet-me-nietjes’ voor Woonbedrijf Ieder1

SP SP Zutphen 19-02-2020 16:00

Op woensdagmiddag 19 februari hebben zo’n 20 huurders van het Huurdersverbond van de SP tientallen ‘vergeet-me-nietjes’ aangeboden aan Woonbedrijf Ieder1.

Na een mislukte renovatie zaten tientallen huurders in Zutphen met meer dan honderd klachten. Al maanden horen ze de belofte dat de klachten opgelost gaan worden, maar een groot deel van de klachten is nog steeds niet opgelost. Huurders zitten in de kou, hebben last van tocht en voelen zich bedonderd.

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2020/02/tientallen-vergeet-me-nietjes-voor-woonbedrijf-ieder1

Het lijkt er op dat Woonbedrijf Ieder1 een deel van de klachten is vergeten. Bennie Berendse, woordvoerder van het Huurdersverbond: ‘Hun “vergeetachtigheid” begint ons flink te irriteren’.

Om Woonbedrijf Ieder1 te helpen herinneren, boden de huurders van het Huurdersverbond de verhuurder daarom tientallen ‘vergeet-me-nietjes’ aan. ‘Een zoete actie, zo met de lente voor de deur,’ aldus Berendse.

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2020/02/tientallen-vergeet-me-nietjes-voor-woonbedrijf-ieder1

Rode taart PvdA voor Praktijkonderwijs Zutphen en Aventus

PvdA PvdA Zutphen 10-02-2020 11:31

Rode taart naar unieke samenwerking tussen Praktijkschool en Aventus!

De rode taart die maandelijks wordt uitgereikt door de PvdA Zutphen-Warnsveld gaat deze maand naar de Samenwerking tussen de Praktijkschool in Zutphen en Aventus. Deze samenwerking is uitgegroeid tot een zeer succesvol partnerschap waarbij leerlingen regelmatig tot mbo-niveau 2 kunnen doorstromen.

De basis voor dit succes zijn de twee bevlogen teams op beide scholen, die zich volledig inzetten op de talenten van deze leerlingen. Bovendien is de overgang van Praktijkonderwijs naar Aventus zeer goed geregeld, de leerlingen worden na het afronden van de Praktijkschool nog 2 jaar begeleid door hun mentor van de Praktijkschool. Hierdoor is uitval op het MBO bijna niet aan de orde.

Iedereen heeft toegang! Aan de kant van het ROC spannen ze zich ook enorm in voor deze leerlingen. Iedereen heeft toegang en voor iedereen is er een passend programma. Steeds meer gaan de MBO-instellingen ook samenwerken met het bedrijfsleven waardoor leren op locatie steeds soepeler wordt ingericht.

500 bedrijven Deze instellingen hebben een netwerk van ongeveer 500 bedrijven waar leerlingen terecht kunnen voor stages en werkplekken. Ook zeer goed georganiseerd.

Al met al vinden wij, de PvdA, het heel bijzonder hoe deze scholen werken voor hun leerlingen. Daarom een welverdiende rode taart uitgereikt door gemeenteraadslid Marjolijn Moester aan de teamleiders van beide organisaties, de heer Freek Hubert van de Praktijkschool en Sandra Beuwer van Aventus.

De rode taart wordt al 5 jaar lang uitgereikt aan vrijwilligers en/of professionals die maatschappelijk zeer betrokken zijn bij onze samenleving!

Het bericht Rode taart PvdA voor Praktijkonderwijs Zutphen en Aventus verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Wie is eigenlijk de baas in Zutphen?

SP SP Zutphen 09-02-2020 13:40

‘Politiek observator’ Henk Weststrate schreef op 4 februari zijn politieke observaties op voor LokaalGelderland. Dat van zijn ‘observatie’ over de vacatures voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) geen snars klopt laat ik maar voor wat het is (vacatures die zijn ontstaan in de afgelopen periode worden gewoon ingevuld, zoals de wethouder tijdens het debat ook aangaf). Het is zijn opmerking over de bijdrage van de SP in dat debat die om een reactie vraagt.

We zien al lange tijd dat de gemeente de klappen moet opvangen van bezuinigingen door het Rijk, waardoor er talloze problemen ontstaan. Kijk alleen al naar de zorg, jeugdhulp en sociale werkplaatsen. De SP wees daarom in het debat op de werkelijke oorzaak van het tekort aan handhavers: steeds meer taken die ooit bij de politie lagen, komen nu op het bordje van de BOA’s. Dat komt door jarenlange bezuinigingen van het Rijk op de politie. Sinds 2009 is er maar liefst € 190 miljoen per jaar op de politie bezuinigd.  

Overal zien we de gevolgen van de bezuinigingen om ons heen, maar de mogelijkheden van de gemeente om al die problemen op te lossen zijn heel beperkt. Gemeenten krijgen geen geld van het Rijk of ze kunnen er simpelweg niet over beslissen.

De oorzaken liggen vaak buiten de invloed van de gemeenteraad. Observator Weststrate concludeert dat de SP hiermee eigenlijk zegt: ‘Gemeentepolitiek heeft geen zin’. Maar wie de hoofdschuldige benoemt, zegt niet dat gemeentepolitiek geen zin heeft.

Toch heeft Weststrate een punt. Want wie is eigenlijk de baas in Zutphen? Het zijn de commerciële bedrijven en de op afstand gezette instanties die de grote beslissingen nemen. En deze beslissingen zijn van grote invloed op het dagelijks leven van gewone mensen. Maar invloed van die gewone mensen op deze machtige bedrijven en instanties is er niet.

Een voorbeeld ter illustratie: Ooit was het woonbedrijf in gemeentelijke handen. Wanneer de gemeenteraad zei dat de huren niet mochten stijgen na een renovatie, dan gebeurde dat niet. Sinds het woonbedrijf op afstand is gezet, heeft de gemeenteraad die zeggenschap niet meer. Op 18 juli 2019 stemde de gemeenteraad vóór het SP-voorstel de huren niet te verhogen na een renovatie. Maar afgelopen januari bleek dat woonbedrijf Ieder1 deze beslissing gewoon aan zijn laars lapt. Doodleuk schrijft zij in hun plannen voor 2020 op dat: ‘De renovaties worden gerealiseerd mét een huurverhoging’. Ze hebben lak aan een democratisch genomen besluit. En de gemeenteraad kan alleen maar toekijken.

Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van de politiek! In aanloop naar elke verkiezing horen zij de mooie praatjes en beloftes van politici, maar na verkiezingsdag ervaren ze weer dat daar niets van terecht komt. Maar al te vaak horen wij mensen zeggen: ‘Het maakt niet uit op wie je stemt’. Ze hebben gelijk. Politici kunnen nog zo van goede wil zijn; zolang het bedrijfsleven en verzelfstandigde instanties de marges bepalen waarbinnen de politiek mag opereren, maakt het geen donder uit op wie je stemt.

We moeten de democratische zeggenschap daarom terugveroveren. Dat kan alleen door de bevolking zelf gedaan worden. Politici en observatoren die beweren dat de gemeenteraad nog wél van alles te zeggen heeft, maar het prima vinden dat alles op afstand wordt gezet en wordt verpatst aan de markt, voeden het wantrouwen in de politiek.

Het is daarom hoog tijd dat de bevolking veel meer te zeggen krijgt over haar eigen samenleving. Mensen moeten invloed krijgen op de bedrijven en instanties die over hun dagelijks leven beslissen. De beste manier om dat te doen is via de door de bevolking gekozen gemeenteraad, maar ook door middel van democratisering van de economie zelf.

De op afstand gezette instanties en de op winst beluste commerciële bedrijven staan hun invloed natuurlijk niet zomaar af. Daar is strijd voor nodig. Dát is de strijd die de SP voert, op straat én in de gemeenteraad: het heroveren van de zeggenschap van de bevolking over haar eigen samenleving. Daarom is het hoopvol dat huurders samen opstaan voor meer zeggenschap over hun woningen of dat thuiszorgers samen opstaan voor de afschaffing van marktwerking in de huishoudelijke zorg. En ja, meneer Weststrate, voor die strijd is geld nodig en daar staan de vier SP-raadsleden en de SP-wethouder graag een groot deel van hun vergoeding voor af.

Politici zullen in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw overlopen van mooie praatjes en beloftes. De SP doet de kiezer maar één belofte: er verandert helemaal niets, als u niet zelf in beweging komt.

Opiniestuk door Nils Müller, gepubliceerd op LokaalGelderland

Zie ook: Nils Müller

Aan het begin van een nieuw jaar.

PvdA PvdA Zutphen 08-02-2020 11:53

Met veel elan zijn we ook als PvdA begonnen aan het jaar 2020. Het derde jaar van de vierjarige periode na de laatste verkiezingen. We hebben als gemeente een moeilijke periode achter de rug met veel aandacht voor de moeilijke financiële situatie. Laten we hopen dat dit jaar in het teken kan staan van bouwen aan een gezonde, leefbare stad, met ruimte voor verschillen en variatie, met aandacht voor wie moeilijk mee kan komen en het zwaar hebben. Laten we hopen dat het college concrete resultaten kan laten zien, resultaten die in lijn zijn met het ambitieuze collegeprogramma. Gelukkig is onze wethouder Annelies weer helemaal terug na een vruchtbare onderbreking. Dat betekent dat we met extra energie ertegenaan kunnen.

Wat betekent dit voor de afdeling? In de eerste plaats blijven werken aan een actieve, sterke afdeling, met samenhang en een stevig bestuur. In de tweede plaats blijven werken aan zichtbaarheid in de stad, laten zien dat we er zijn en waarvoor we staan.

De eerste presentatie naar buiten zal plaats vinden op 5 maart. De PvdA organiseert dan een eerste debat in een reeks over de nieuwe vraagstukken in het sociaal domein: “Passend onderwijs en jeugdhulp: een gedeelde verantwoordelijkheid”. De stelling is dat er een gezamenlijke visie van gemeente en onderwijs nodig is op opgroeien, opvoeden en ontwikkelen, zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en bij problemen kunnen rekenen op de juiste zorg.

Wanneer: donderdag 5 maart, van 19 – 22 uur;

Waar: Kantine van de School voor Praktijkonderwijs. Meer info volgt spoedig.

Daarnaast zullen we een nieuwe ronde organiseren van de Cursus ‘Oriëntatie op het gemeentebestuur’. Dit na de geslaagde cursus van dit najaar.

De fractie heeft opnieuw de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd geformuleerd:

Armoede Zorg Leefbaarheid Werk

Op deze 4 terreinen zijn concrete acties afgesproken en zijn de taken verdeeld.

En dan nog over het bestuur: We zijn echt op zoek naar versterking. Elizabeth van Wensveen heeft aangekondigd de stad Zutphen te verruilen voor Gouda. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Wie neemt deze mooie klus over? Daarnaast kunnen we ook prima een 5e lid in het bestuur gebruiken.  Wie pakt deze handschoen op?

Voor nu: ik wens jullie allen alle goeds toe in het jaar dat voor ons ligt. Met gezondheid, mooie ontmoetingen, veel levensvreugde en een klinkende politieke resultaten.

Sam Terpstra

Het bericht Aan het begin van een nieuw jaar. verscheen eerst op PvdA Zutphen-Warnsveld.

Agressie op het Kerkpad | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 08-02-2020 00:00

In de Raadsvergadering van 27 januari heeft raadslid Dolf Logemann de burgemeester gevraagd waarom het zo lang moet duren voordat de agressieve bewoner van het Kerkpad tussen de Wijnhofstraat en de Kapperallee wordt aangepakt.

Het gaat om de veehouder die zijn bedrijfsgebouwen aan weerszijden van het Kerkpad, een openbare weg, heeft liggen. Deze veehouder verjaagt iedereen die van de weg gebruik maakt met intimiderend gedrag, blokkades, bijna-aanrijdingen en in één geval zelfs een handgemeen. Op de website www.meldpuntkerkpad.nl staan inmiddels 57 incidenten. Het College liet de omwonenden in december zelfs weten dat zij niet langer een rol in deze situatie ziet. Uit het antwoord van de burgemeester bleek dat dit gelukkig niet zo is. Maar een duidelijk plan van aanpak, bijvoorbeeld met bestuursdwang of een dwangsom ontbreekt vooralsnog. Een weinig bevredigend antwoord dus.

De mouwen opstropen

SP SP Zutphen 07-02-2020 21:19

De leden zijn bij de SP de baas en daarom mochten zij ook dit jaar weer hun oordeel vellen over de activiteiten van de SP in 2019 en over de voorgenomen plannen voor 2020. Dat deden ze op de ledenvergadering van 4 februari in de Uitwijk. Afdelingsvoorzitter Ellen Jager: ‘Het afgelopen jaar hebben we de fundamenten van onze afdeling versterkt. Nu is het tijd de mouwen op te stropen en werk te maken van een sterkere SP dan ooit tevoren!’

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2020/02/de-mouwen-opstropen

Begin 2019 nam de SP zich voor minder te vergaderen, zodat de actieve leden meer tijd zouden hebben voor het opzetten van acties. Dat heeft resultaat gehad. ‘We hebben samen met huurders meer acties opgezet dan ooit tevoren,’ zegt Ellen Jager, ‘dat was alleen mogelijk doordat we er bewust voor kozen onszelf minder op te sluiten in allerlei vergaderzaaltjes. Andere politieke partijen in het gemeentehuis klagen nog wel eens over de afwezigheid bij de SP fractie bij allerlei overlegjes en werkgroepen. Ik snap dat wel – ik zou ze ook missen -, maar uiteindelijk komt verandering niet door vergadering van politici, maar door mensen die samen opstaan en besluiten te gaan knokken.’

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2020/02/de-mouwen-opstropen

Er werd op de ledenvergadering niet alleen teruggeblikt op 2019, maar er worden ook plannen gemaakt voor het lopende jaar. De SP besloot de maatschappelijke tegenmacht stukje bij beetje verder opbouwen. Jager: ‘Zoals overal in Nederland maakt ook in Zutphen een kleine groep mensen de dienst uit. Zij hebben veel geld en macht. Ze leven in een andere werkelijkheid dan het grootste deel van de bevolking, maar bepalen ondertussen wel welke kant op gaat met onze stad. Deze elite verdient een stevig tegenwicht van zorgwerkers, huurders, cultuurliefhebbers, studenten, scholieren en iedereen die vindt dat Zutphen een stuk socialer kan. Daarom richten we bijvoorbeeld een Huurdersverbond op en brengen we al die groepen samen in de SP.’

Het hele vastgestelde jaarverslag en jaarplan kunt u lezen op: zutphen.sp.nl/publicaties.

Afvalmotie aangenomen | Zutphen

GroenLinks GroenLinks VVD PvdA Zutphen 07-02-2020 00:00

De afvalmotie 'Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte' van GroenLinks, PvdA en Burgerbelang is in de raadsvergadering van 27 januari met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie vraagt het College om in het nieuwe Grondstoffenplan niet alleen afspraken te maken over het ophalen van huishoudelijk afval, maar dit te verbreden naar bedrijfsafval van winkels, horeca, kantoren, scholen en verenigingen.

Vooral in de binnenstad kan hier een forse efficiëntieslag worden gemaakt. Het voorstel is om het bedrijfsafval te laten ophalen door de elektrische karretjes van de Stadsdistributie, waarna de zes (!) afvalbedrijven die in de binnenstad actief zijn, het afval gescheiden op de Mars kunnen ophalen. Dat scheelt vooral veel vuilniswagens in het centrum. Ook zou het Cleanwise project met gescheiden afvalinzameling op scholen moeten worden uitgebreid: meer scholen en nu ook verenigingen. De motie is aangenomen met alleen de stemmen van de VVD tegen.

Nadere inlichtingen: Dolf Logemann (d.logemann@raad.zutphen.nl) en Bas Bresters (b.bresters@raad.zutphen.nl).

Behandeling motie Uitrol 5G is uitgesteld | Zutphen

GroenLinks GroenLinks Zutphen 07-02-2020 00:00

Het kan niet zo zijn dat straks de telecombedrijven het in het straatbeeld voor het zeggen hebben en dat de gemeente buiten spel staat. Waar onze fractie een directe uitspraak van de Raad wilde, vroegen vrijwel alle andere fracties om een behandeling in een forumbijeenkomst. Dat wordt waarschijnlijk 17 februari.

Er zijn weinig onderwerpen die op dit moment zoveel stof doen opwaaien als de uitrol van het nieuwe netwerk voor telecommunicatie: 5G. Binnenkort zullen telecombedrijven als KPN, Vodafone en T-Mobile overal in stad en land kleine antennes plaatsen, vaak wel op 50 of 100 meter van elkaar.

Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk over de effecten van de elektromagnetische velden voor de gezondheid op de lange termijn, de gevolgen voor (huis)dieren, de staatsveiligheid (Chinese apparatuur?) en het vermoedelijk zeer hoge energieverbruik.

Ondertussen is de rijksoverheid al bezig om de Telecomwet aan te passen. Deze wet verplicht gemeenten om volledig mee te werken bij de plaatsing van de (doosvormige) antennes, bijvoorbeeld op openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten. Eventuele kosten voor de gemeente, bijvoorbeeld door schade aan de gemeentelijke bezittingen of door uitval, zijn voor kosten van de gemeente. Onze fractie heeft daarom op 27 januari in de Raad een motie ingediend die het College oproept om zich actief tegen deze ontwikkeling te verzetten waar het de belangen van de gemeente en haar burgers raakt.

Nadere inlichtingen: Dolf Logemann (d.logemann@raad.zutphen.nl)