Nieuws van politieke partijen in Zwartewaterland inzichtelijk

1362 documenten

Het nieuwe Vuistje is uit!

PvdA PvdA Zwartewaterland 23-05-2020 09:54

Het heeft even geduurd, maar nu is hij er dan: het nieuwe Vuistje! Tegenover het lange wachten staat dat het deze keer zeer goed gevuld is, met stukken van veel verschillende schrijvers. Net als het dagelijks leven momenteel, staat ook dit Vuistje grotendeels in het teken van Corona. Maar ook de actualiteit krijgt de nodige

Het bericht Het nieuwe Vuistje is uit! verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Raadscolumn – Op Afstand en dichterbij dan ooit

PvdA PvdA Zwartewaterland 23-05-2020 09:33

Op afstand en dichterbij dan ooit   Op 12 maart, nog net voordat de intelligente lockdown in Nederland begon, werd ik geïnstalleerd als raadslid. Hoewel ik er niet echt meer rekening mee had gehouden dat ik in deze periode weer in de raad zou komen, vind ik het een eervolle en dankbare taak om opnieuw

Het bericht Raadscolumn – Op Afstand en dichterbij dan ooit verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Raadscolumn SGP: 'Rondom Jeruzalem zijn bergen…'

SGP SGP Zwartewaterland 15-04-2020 00:00

“Rondom Jeruzalem zijn bergen…”

Onlangs las ik op de laatste zaterdagmorgen in maart dagblad Trouw. Bij de familieberichten kwam ik een rouwadvertentie tegen met een karakteristieke foto van iemand uit Hasselt. Bovenaan die rouwadvertentie stond: “Rondom Jeruzalem zijn bergen. Vrij naar Psalm 125.” Deze woorden hebben mij sindsdien niet meer losgelaten. Iedere keer kwamen deze woorden in mijn gedachten naar boven. “Rondom Jeruzalem zijn bergen.” Een week later ben ik maar eens op zoek gegaan naar de betekenis van deze woorden. Tot mijn verbazing waren het letterlijk woorden uit de onberijmde psalm in de Bijbel. Achter deze woorden in hetzelfde vers staan nog meer woorden, die ook als uitleg gelden: “alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.” Zoals Jeruzalem bescherming geniet van de bergen, die rondom haar liggen, zo geeft de HEERE Zijn volk bescherming. Een troostrijke gedachte in bijzondere tijden. Het coronavirus en al haar beperkingen van ‘social distancing’ hebben heel wat teweeggebracht in onze gemeente Zwartewaterland, met name in de kernen Hasselt en Genemuiden. Vanaf deze plaats wil onze fractie haar medeleven betuigen aan de inwoners van onze gemeente, die verliezen hebben moeten lijden. Verder willen wij de zieken in onze gemeente, met name die lijden aan het coronavirus veel sterkte en herstel toewensen.

Vanaf deze plek willen wij alle medewerkers in de zorg, huisartsen, medewerkers op de begraafplaatsen, uitvaartondernemers, dominees en andere kerkelijke ambtsdragers, ondernemers met een grote omzetterugval, onze thuisonderwijzers, gedwongen thuiswerkers veel sterkte en kracht toewensen in deze bijzondere tijd. Laten we ze niet vergeten in ons gebed. Hierbij denken wij ook aan onze ambtelijke organisatie, die nauw betrokken is bij deze crisis. Verder willen wij ook denken aan onze bestuurders; onze wethouders met onze burgervader. Laten we ze niet vergeten. Wanneer mogelijk, steek ze maar een hart onder de riem.

In de afgelopen dagen hebben we stil mogen staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus op Goede Vrijdag en Zijn opstanding uit de dood op de Paasmorgen. Hierdoor is het mogelijk om bij de eeuwige Koning bescherming te krijgen in dit leven en  na dit leven. Rondom Jeruzalem zijn bergen…. Zo mocht de HEERE ook willen zijn rondom de bevolking van Zwartewaterland. Dat is de wens van onze fractie.

 

Karst Kolk, raadslid SGP-Zwartewaterland

M: 06-52 45 45 65

Zij gaan maar door!

CDA CDA Zwartewaterland 25-03-2020 11:54

Zwartewaterland, 25 maart 2020 In deze moeilijke, voor velen een zware tijd willen we onze dankbaarheid en bewondering uitspreken voor heel veel mensen die zich nu inzetten, om zo veel als mogelijk is, de samenleving draaiende te houden. Heel vaak met de kans om zelf besmet te worden. Voorbeelden daarvan kunnen we al lezen. Doktoren, predikanten zijn voorbeelden in onze gemeente. Toch: ze gaan door op de digitale weg. Ze zitten niet bij de pakken neer. Maar er zijn nog zo veel anderen die zich inzetten. Denk aan al het personeel in de zorg. Denk aan de vakkenvullers in de winkels. Denk aan vrachtwagenchauffeurs. Denk aan de postbodes. Denk aan de mensen binnen het onderwijs. Denk aan de burgemeester. Denk aan de ambtenaren binnen de crisisteams. Denk aan ambulancemedewerkers. Denk aan brandweer. Denk aan politie. Denk aan onze regering en hun adviseurs. Denk aan al die vrijwilligers die nu opstaan en hulp bieden, waar dan ook. Denk aan ……………………… Te veel om op te noemen en ook zo makkelijk ook maar iemand te vergeten. Ons wordt met klem geadviseerd om binnen te blijven. Afstand te houden. Maar zij, zij gaan door. Zij kijken niet op een uurtje meer. Ze gaan door en maar weer door. Om er maar voor te zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. Hoe lang houden zij het vol? Er zijn veel plaatsen waar heel veel zorgen zijn en verdriet is. Ik wil alleen de mensen in De Meente, de Hazelaar en de Schans noemen. Veel mensen opgesloten in eigen woning, geen bezoek. Zo erg. Maar ook daarbij denken aan iedereen die zich meer dan 100% inzetten om hun leven dragelijk te houden. Helaas zijn er al enkele bewoners overleden en we leven mee met de nabestaanden. Vol dankbaarheid en bewondering wil het CDA Zwartewaterland hun een hart onder de riem steken door te zeggen: we denken aan jullie, we bidden voor jullie en hopen, dat jullie het vol kunnen blijven houden. Zonder jullie lag alles helemaal stil en was de situatie helemaal niet meer te overzien. Handen schudden mogen we niet, wel kunnen we ze vouwen voor jullie en iedereen die getroffen is door het virus. Goede Vrijdag en Pasen zijn aanstaande. We gedenken dat onze Heer en Heiland is gestorven aan het kruis op Golgotha voor ons, maar ook dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood. Ook voor ons. Helaas kunnen we tot 1 juni geen kerkdiensten meer bijwonen, maar laten we daarom thuis, iedereen op zijn of haar manier, hier bij stilstaan en kracht proberen te putten om door te gaan en bidden en hopen voor een betere wereld zonder Corona-virus. Dick Visserman Bestuursvoorzitter CDA Zwartewaterland

Raadscolumn CDA: 'Een tijd van bezinning'

CDA CDA Zwartewaterland 23-03-2020 14:40

De hele krant staat vol met coronanieuws dus twijfel ik of ik het daar nu over moet gaan hebben. Aan de andere kant is de politiek even wat minder belangrijk nu…Tijdens het schrijven van deze column is net de persconferentie achter de rug waarin is aangekondigd dat onder andere de scholen en de horeca voorlopig gaan sluiten tot 6 april. Ingrijpende maatregelen die ons weer even met beide benen op de grond zetten. Maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te temmen. Zou dit voldoende zijn? Ik weet het niet. Achteraf zullen we het kunnen zeggen. Het lijkt er op dat we overgeleverd zijn aan een virus dat we niet onder controle lijken te hebben. Laten we vooral de rust bewaren en onze verantwoordelijkheid nemen. Na een roerige tijd zal het werk voor ons als gemeenteraad, waar de rust gelukkig weer is teruggekeerd, de komende tijd ook wel even op een lager pitje komen te staan. Even pas op de plaats maken en ons richten op belangrijkere zaken. De hoofdzaken even scheiden van de bijzaken. Vertrouwen op de maatregelen die genomen worden. Gezondheid is heel belangrijk. Het blijkt nu dat 1 virus de hele maatschappij totaal op de kop kan zetten. En toch is er hoop. Inmiddels zijn we alweer een heel stuk onderweg in de 40 dagen tijd. Een tijd van bezinning in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Misschien hebben we de komende weken wat extra tijd voor bezinning om zo richting Pasen te gaan. Het feest van het nieuwe leven. Het feest waarbij we gedenken dat Jezus de dood overwon. Dat geeft hoop en moed. Daar mogen we op vertrouwen…… Martijn RiezeboschFractielid CDA

De week van de wethouder

PvdA PvdA Zwartewaterland 22-03-2020 20:26

De week van de wethouder Als er ooit een prijs wordt uitgeloofd voor het meest bijzondere verloop van een gemeenteraadsperiode ga ik vast hoge ogen gooien. Maar liefst vijf keer beëdigd, van ‘eerste reserve’ via fractievoorzitter tot wethouder en dan meteen terecht komen in een crisissituatie die zijn weerga niet heeft. Het had allemaal wel

Het bericht De week van de wethouder verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Column Harrie Rietman, 10 maart

PvdA PvdA Zwartewaterland 22-03-2020 20:19

Reservebank… Vroeger, als voetballertje, was ik geen groot talent. Een vervelend gevolg daarvan was, dat ik mezelf maar al te vaak terugvond op de reservebank. Zaterdag na zaterdag en soms zelfs dat niet; vaak was er voor mij slechts een plekje op de tribune (al had je die toen nog niet) weggelegd. De trainer was

Het bericht Column Harrie Rietman, 10 maart verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Let op elkaar!

PvdA PvdA Zwartewaterland 18-03-2020 18:47

De situatie rond het corona virus raakt iedereen in onze gemeente, het land en wereldwijd. Wij willen via deze weg alle direct getroffenen sterkte wensen en beterschap aan hen die ziek zijn. De gevolgen voor u, voor onze samenleving zijn groot. De gemeente Zwartewaterland kent een relatief hoog aantal besmette inwoners; iets wat ons grote

Het bericht Let op elkaar! verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Ledenvergadering CDA wordt verplaatst

CDA CDA Zwartewaterland 14-03-2020 10:59

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering van donderdag 12 maart zijn de richtlijnen i.v.m. het coronavirus aangepast en aangescherpt. I.v.m. met bovenstaande heeft het Dagelijks Bestuur van het CDA Zwartewaterland besloten de algemene ledenvergadering van woensdag 18 maart, waar minister van gehandicaptenzaken Rick Brink gastspreker zou zijn, te verplaatsen naar een latere datum. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Dick Visserman. Telefoonnummer 06-53252991

Harrie geïnstalleerd als wethouder

PvdA PvdA Zwartewaterland 13-03-2020 09:09

Donderdagavond 12 maart was -ondanks alle Corona zorgen- een bijzondere avond voor PvdA Zwartewaterland. We zijn vanaf nu echt toegetreden tot de nieuwe coalitie. Harrie Rietman is beëdigd als onze nieuwe wethouder en Astrid Dijkstra is geïnstalleerd als opvolger in de raad. Klaas Eenkhoorn blijft daarnaast als trouw en ervaren PvdA-raadslid. Dankbaar dat we dit

Het bericht Harrie geïnstalleerd als wethouder verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.