Nieuws van politieke partijen in Zwolle inzichtelijk

5325 documenten

ChristenUnie Zwolle: debat over hervormingen in het sociaal domein

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 16-01-2020 20:37

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1283551/597681/versie 2.jpeg

Hervormen van de zorg in Zwolle

Er moet 11 miljoen bezuinigd worden. Niet met de kaasschaaf of de botte bijl, maar door de zorg anders en beter in te richten. Dat is ingewikkeld en niet zonder risico’s. Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over de hervorming van het sociaal domein, over de zorgtaken van de gemeente.In het debat ging het erover welke bewegingen nodig zijn bijvoorbeeld de beweging van apart naar gewoon. Niet (alleen) kijken naar wat mensen mankeert, maar ook naar wat ze wel kunnen en daarbij de eigen omgeving gebruiken, om te werken aan oplossingen om weer mee te doen. Herstel van het leven in het gewone leven.

Bijvoorbeeld eenzaamheid

Veel mensen lijden aan eenzaamheid, ook als oorzaak en gevolg van ziekte. CU-raadslid Jacob Raap: “Je kunt tientallen contacten hebben en toch eenzaam zijn. Eenzaamheid kan iedereen treffen. Denk aan alle berichten van jonge mensen met hashtag #maatjegezocht op Twitter. Hoe kan het toch dat we met al onze mogelijkheden eenzaamheid niet te baas worden?”

De ChristenUnie hoort regelmatig over eenzaamheid. Het onverbonden of langs elkaar leven. Geen wezenlijke contacten hebben. Maar ook niet van betekenis kunnen zijn je dagbesteding. Kennelijk is onze manier waarop van leven gevoelig voor eenzaamheid.

Hoe dan wel?

De beweging van apart naar gewoon biedt hier, ook bij eenzaamheid, volgens de ChristenUnie kansen. Herstel van het leven in het gewone leven, wél verbonden zijn aan elkaar. Niet hameren op het defect, maar aansluiten bij de talenten die er zijn en hierbij meer gebruik maken van het eigen netwerk en de welzijns- en vrijwilligersorganisaties die Zwolle rijk is. Denk bijvoorbeeld aan Present, de Gift City, Hart voor Zwolle en Zwolle Doet. Die organisaties ontwikkelen zich goed. Wij verwachten van de gemeente dat zij juist hen betrekt bij de hervorming van de zorg.

Daarnaast stelt de ChristenUnie bij deze hervorming de vraag: ‘Hoe om te gaan met de groep mensen waar geen herstel mogelijk is?’ Wij willen deze groep meer rust en zekerheid geven. Bijvoorbeeld door niet meer jaarlijks te herindiceren. Het is van levensbelang dat de intensieve zorg voor hen volledig beschikbaar en betaalbaar blijft.

Hoe verder?

Komende tijd zal de gemeente volgende stappen zetten. Er worden uitvoeringsplannen gemaakt en besproken in de gemeenteraad. Daarvoor is het nodig dat we als raadsleden goed weten wat er speelt. Daarom komt Jacob graag in contact met je als je geraakt wordt, positief of negatief, door de veranderingen in de zorg in Zwolle. Mail  Jacob@christenuniezwolle.nl  of bel 06-27821373

Gedeputeerde Boerman wil geen eigen bushalte in Zwolle

SP SP Zwolle 15-01-2020 18:59

Op woensdag bezocht gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel de bewoners van zorgcomplex 't Hoge Huis in Stadshagen. De bewoners voeren sinds vorig jaar samen met de lokale SP actie voor terugkeer van hun bushalte. De gedeputeerde was uitgenodigd en de bewoners hadden een verrassing voor hem: een eigen bushalte. 

Harry Broekhuijs, fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten: “Als aanmoediging hebben de bewoners besloten hun bushalte te vernoemen naar de gedeputeerde.” Behalve een aanmoediging is het ook een knipoog naar de trein die eerder naar de gedeputeerde vernoemd werd door het vervoersbedrijf dat later de Overijsselse ov-concessie voor de komende tien jaar kreeg toegewezen. De gedeputeerde wilde ‘zijn’ halte zelf niet onthullen. Daarom togen de bewoners in een optocht met stokken en rollators naar de bushalte om dat voor hem te doen.

Gedeputeerde Boerman was in ‘t Hoge  Huis om met bewoners en buurtbewoners te praten over terugkeer van hun bushalte. Corrie Sterrenburg, 84 jaar, deed haar persoonlijke verhaal voor een volle zaal en de gedeputeerde. “Ik woonde hier jarenlang met heel veel plezier, maar nu de bus niet meer stopt ben opgesloten. Dat vind ik zo erg dat ik er depressief van wordt en daarom verhuis ik deze week. Ik vertrek met pijn in m’n hart, maar ik moet wel.”

De gedeputeerde deed geen harde toezeggingen aan de verzamelde bewoners en buurtbewoners. Hij gaf aan in gesprek te zijn met de verschillende partijen die zorgen voor openbaar vervoer in Zwolle en te kijken naar wat er mogelijk is. “Als de halte opnieuw in de dienstregeling wordt opgenomen wordt dat niet eerder dan juni 2021,” aldus de gedeputeerde. 

De bewoners laten het er niet bij zitten en de SP staat hen bij. Robert Bos, actiecoördinator voor de SP: “Alle inwoners van Stadshagen verdienen een goede busverbinding en SP knokt daarvoor met de bewoners van ‘t Hoge Huis. Maar dit leeft breder, want de hele buurt Werkeren valt nu buiten de boot. Binnenkort gaan we handtekeningen verzamelen in Stadshagen om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Die bushalte komt terug, dat weet ik zeker.”

‘Wat is normaal gedrag bij jongeren?’

D66 D66 Zwolle 15-01-2020 10:23

Wanneer is gedrag van een jongere reden om professionele hulp in te schakelen en wanneer is hij gewoon ‘lastig’? Maandagavond 13 januari besprak de gemeenteraad de zogeheten Hervormingsagenda waar ook richting wordt gegeven aan hoe Jeugdzorg in de toekomst in Zwolle er uit komt te zien. D66-burgerraadslid Marco van Driel riep tijdens het debat op tot een maatschappelijke discussie over wat normaal is.

Het college is van plan om stevig in te zetten op preventie als het om Jeugdzorg gaat. In de Hervormingsagenda die maandag voor lag staat onder meer dat de ambitie is om zo vroeg mogelijk te signaleren en handelen en waar mogelijk ‘het normale leven’ van een kind te versterken. Het college verwacht door de Jeugdzorg te ‘normaliseren’ er een minder langdurig en minder zwaar beroep op de zorg zal worden gedaan.

D66 staat (en heeft dat altijd gedaan) achter de doelen van de hervorming. Geld moet terecht komen bij de inwoners die dat echt nodig hebben. Normaliseren is een beweging die daarbij hoort, maar is lastig als normale dingen door de samenleving in het algemeen geproblematiseerd worden. Wat voorheen een lastige puber was, wordt nu mogelijk een traject aangeboden omdat het niet normaal gedrag zou zijn.” ‘Maar is dat wel zo?’, vraagt Marco zich af. Er lijkt zich een trend te ontwikkelen, zo werd ook bevestigd tijdens een van bijpraatsessies (over de Zwolse jeugdzorg) voor de gemeenteraad in Level-Z eind vorig jaar.

“Zorgaanbieders spelen hier handig op in door op scholen folders mee te geven over ondersteuning bij moeilijk gedrag, inclusief het eerste uur gratis intake (en koffie). In steeds meer gevallen weten ouders hierdoor hun weg te vinden binnen de hulpverlening en zijn zij ineens grootverbruikers van maatwerkvoorzieningen.” Volgens Marco leidt dit tot ongewenste effecten en is dit nou net niet de bedoeling van die kostbare maatwerkvoorziening!

Marco: “De inzet van de hervorming was en is juist bedoeld om de schaarse middelen niet langer generiek over iedereen te verdelen, maar gericht over mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Ondanks alle goede bedoelingen lijkt de kern van de hervorming op deze manier niet tot uitwerking te komen en komt de zorg wellicht alsnog niet bij de mensen waar het echt voor bedoeld is.” Over wat wel of niet normaal of juist zorgwekkend jongerengedrag is, zou D66 graag een bredere discussie willen. Marco riep daartoe op tijdens het debat.

Veranderingen in de zorg

VVD VVD Zwolle 15-01-2020 08:43

Raadslid Johran Willegers heeft maandag 13 januari 2019 een belangrijk zorgdebat gevoerd in de raad. Hij heeft daarbij onder andere aandacht gevraagd voor verkwisting van zorggelden, de regeldruk voor professionals, vitaal en waardig ouder worden van LHBTI-senioren en snellere acties om de zorg betaalbaar te houden. Lees zijn volledige bijdrage hieronder.

‘Kies voor sociale volkshuisvesting, niet voor de hoogste bieder’

PvdA PvdA Zwolle 14-01-2020 20:09

“Het toevoegen van meer dure koopwoningen, ten koste van betaalbare koop- en huurwoningen, is een handige truc van projectontwikkelaars. Een truc die hen meer geld oplevert, maar die starters in de kou laat staan. Dit gebeurt in de Tippe in Stadshagen, het gaat gebeuren in de Zwartewaterzone in Holtenbroek en als we niet uitkijken ook in de Spoorzone, ondanks waarschuwingen van het Concilium, het samenwerkingsverband van woonpartijen, waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is,” zegt de PvdA-fractie.

Raadslid Patty Wolthof: “De PvdA vraagt zich echt af of dit college de urgentie van die betaalbaarheid wel voelt. Vooralsnog lijkt dit college te kiezen voor de belangen van de projectontwikkelaars, in plaats van pal te staan voor voldoende betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens. Een kwestie van kiezen voor de hoogste bieder of kiezen voor een inclusieve stad met woningen voor iedereen.”

Schaarste betaalbare woningen Veel starters in Zwolle kunnen geen huur- of koopwoning vinden. Er is een wachtlijst voor een sociale huurwoning, er is weinig betaalbaar aanbod in de vrije sectorhuur, meer inkomensgroepen worden uitgesloten van sociale huur. En als mensen al in staat zijn om iets te kopen, dan is er geen betaalbaar aanbod of vergt het huis een flinke investering die starters vaak niet voorhanden hebben. Aan de marktwerking die ten grondslag ligt aan stijgende huizenprijzen, kan een gemeente niet heel veel doen. Om nieuwbouwwoningen toch beschikbaar te kunnen houden voor starters, neemt de gemeente Zwolle, na oproepen van de PvdA, wel maatregelen, zoals het instellen de zelfbewoningsplicht, waardoor beleggers geen huizen kunnen opkopen om ze direct weer duur te verhuren.

Harde eisen stellen De gemeente kan ook harde eisen stellen bij nieuwbouwprojecten. Wolthof: “Ze kan eisen van de projectontwikkelaar dat een minimaal percentage aan sociale huurwoningen en goedkope of middeldure koopwoningen moet worden toegevoegd bij nieuwbouwprojecten. Dat is eigenlijk de enige manier om betaalbare woningen aan Zwolle te blijven toevoegen. De enige manier om ervoor te zorgen dat Zwolle niet een stad wordt waar je alleen met een bak geld nog een woning kunt bemachtigen.”

Welke belangen wegen zwaarder? Afgelopen september stemde de voltallige gemeenteraad in met de afspraak dat bij nieuwbouwprojecten er 30 procent betaalbaar, 40 procent middelduur en 30 procent duur zou worden gebouwd. Nu wijkt het college af, van deze toch al minimale verdeling volgens de PvdA, en lijkt daarmee naar de pijpen van projectontwikkelaars in deze stad te dansen. Zo is de focus op middeldure woningen in de Tippe in Stadshagen ineens verschoven naar meer dure woningen. En de groenstrook aan het Zwartewater in Holtenbroek wordt nu plotsklaps volgebouwd met dure woningen, om ontwikkeling van de Leenmanwerf mogelijk te maken.

Recent ontving de PvdA-fractie signalen dat ontwikkelaars dwarsliggen als het gaat om het toevoegen van het minimale percentage betaalbare woningen in de Spoorzone. De PvdA-fractie vraagt zich af: “Welke belangen wegen nu zwaarder voor dit college? De belangen van projectontwikkelaars? Of die van een inclusieve stad? Houdt zij haar rug recht en blijft zij staan voor voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen in Zwolle? Of wordt dit een stad waar alleen de vermogenden een fijne woning kunnen vinden?”

Bouw betaalbare woningen afdwingen De PvdA doet de komende tijd diverse voorstellen in de gemeenteraad om het tij te keren en om de term woningmarkt te schrappen en volkshuisvesting weer terug in het stadhuis te brengen. Wolthof: “Die samenwerking in het Zwolse Concilium met alle betrokken woonpartijen klinkt allemaal heel mooi, maar de belangen van marktpartijen en de belangen van de samenleving zijn niet dezelfde belangen. Ik verwacht van dit college dat zij haar rug recht houdt en de bouw van betaalbare woningen afdwingt.”

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de afwijkende woonverdeling in de Zwartewaterzone (Art.45 vragen Stand van zaken Zwartewaterzone)en doet maandag 27 januari tijdens het debat over huurwoningenbeleid een voorstel om de vrije sectorhuur te reguleren, zodat betaalbare huurwoningen betaalbaar en bereikbaar blijven, ook voor de middeninkomens.

 

Het bericht ‘Kies voor sociale volkshuisvesting, niet voor de hoogste bieder’ verscheen eerst op PvdA Zwolle.

Bescherm cultuurhistorische panden!

D66 D66 Zwolle 13-01-2020 19:27

Maandagavond 13 januari debatteert de gemeenteraad over de plannen voor de Terborchstraat 13. Wederom blijkt dat panden die aangewezen zijn als cultuurhistorisch waardevol en waarvan het behoud zelfs in het bestemmingsplan opgenomen is, niet afdoende beschermd zijn. D66 komt in actie!

Bescherm cultuurhistorische panden!

https://zwolle.d66.nl/2020/01/13/bescherm-cultuurhistorische-panden/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

Hervorming van de sociale zorg vraagt om samenwerking | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 13-01-2020 00:00

Raadslid Patrick Pelman is tevreden met de nieuwe Zwolse plannen voor het sociaal domein. “Zwolle biedt hulp en begeleiding waar dat nodig is om volwaardig mee te doen.”

Vanavond praat de gemeenteraad over de hervormingsagenda: het nieuwe plan over het sociaal domein. Zo wil de gemeente komen tot een toekomstbestendige sociale stad. Raadslid Patrick Pelman doet namens GroenLinks het woord.

Pelman: “Toen ik dit betoog voorbereidde heb ik enkele ervaringsdeskundigen en zorgverleners gevraagd om mee te lezen met het stuk. Als eerste zeiden ze allemaal: “hier kun je eigenlijk niet tegen zijn” en dat is ook zo. We gaan van zwaardere zorg naar lichter waar dat kan. We werken aan een gezonde en groene leefomgeving. Door meer preventief samen te werken, zorgen we voor een gezondere samenleving. Dat begint al bij gezonde sportkantines en meer groen in de straat en dat gaat door met samen sporten, praten en elkaar ontmoeten. Breder inzetten van ervaringsdeskundigen. En cliënten zelf volledig mee laten denken met hoe de eigen zorg het beste georganiseerd kan worden.”

De plannen combineren een verbetering van de kwaliteit van zorg met de nodige besparingen om de zorg ondanks de vergrijzing betaalbaar te houden. Een belangrijke pijler is de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. 

 

De zorg krijgen die je nodig hebt

Voor GroenLinks zijn er drie dingen belangrijk bij deze hervormingsagenda. Ten eerste moet iedereen de zorg blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorg moet passen bij de inwoner, hem of haar verder helpen en door een vertrouwde hulpverlener worden geboden. Dat klinkt logisch en iedereen vindt dat, maar bij veranderingen blijft dat spannend. Daarom moeten we dat blijven benoemen, zodat we er samen scherp op blijven dat dit ook gebeurt.

 

Samenwerken

Daarnaast wil GroenLinks dat de weg van samenwerking verder gaat en waar mogelijk nog beter wordt ingezet. GroenLinks ziet graag dat bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen deze samenwerking wordt vastgehouden en misschien zelfs nog geïntensiveerd. Betrek cliënten en ervaringsdeskundigen ook goed in dit proces.

 

Sociaal, niet liefdadig

En ten derde zijn we blij om te zien dat we steeds meer richting een sociaal model gaan en langzaam het liefdadigheidsmodel loslaten. We gaan van “u bent ziek, dus wij zorgen voor u” naar een model waarbij we voor iedereen kijken hoe we samen met jou de zorg het beste kunnen organiseren zodat je zo goed mogelijk mee blijft doen in samenleving.

 

Communicatie

Pelman: “Deze vernieuwing is voor mensen misschien ook spannend. Want veranderingen zorgen vaak voor onrust. Er bestaat een kans dat mensen tussen de wal en het schip komen te vallen tijdens het proces van verandering en dat moet te allen tijde voorkomen worden. Zeker als we langzaam van zwaardere zorg naar lichtere willen gaan, dan vraagt dat rust en zorgvuldigheid.” Daarom vraagt Pelman aan de wethouder hoe er voldoende veiligheidskleppen zijn gebouwd om daarvoor te zorgen. Zo zorgen we ervoor dat cliënten goed worden meegenomen in de veranderingen en blijft iedereen ook tijdens het proces de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Pelman: “Wat GroenLinks betreft is communicatie een belangrijke veiligheidsklep. Daar waar veranderingen plaatsvinden moeten deze goed en duidelijk uitgelegd worden. Neem mensen mee, praat, overleg en betrek alle betrokkenen, cliënten, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. En betrek ook goed de stad. Vertel wat we doen aan alle inwoners en neem mensen op een heldere en duidelijke manier mee met dit proces.”

Lees hier het betoog van Patrick Pelman. 

Een gelukkig en veilig nieuwjaar | Zwolle

GroenLinks GroenLinks Zwolle 09-01-2020 00:00

Wij wensen iedereen de beste wensen voor een gelukkig en veilig nieuwjaar in heel Zwolle! Hopelijk vieren we de volgende jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. Vuurwerk zorgt elk jaar weer voor grote problemen.

Raadslid Simone Boshove stelde eerder dit jaar voor om een pilot te draaien met verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones. Ze kijkt reikhalzend uit naar de evaluatie daarvan. Boshove was op oudjaarsochtend samen met haar dochter bij Wijkboerderij de Klooienberg, waar de vuurwerkvrije zone duidelijk is aangegeven. Ze vertelt: “Ik hoopte dat het zou werken. Maar al ruim voor de jaarwisseling hoorde ik al veel geknal uit de omliggende wijken. Nu de meerderheid van de Nederlanders om is, kunnen we gelukkig groter gaan denken.”

Vuurwerkverbod

Haar pleidooi voor een centrale vuurwerkshow kon afgelopen juni nog op weinig bijval rekenen van andere partijen in de gemeenteraad. Inmiddels is de stemming in het land én in de stad omgeslagen. In december was voor het eerst een kleine meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod. Maar na de afgelopen jaarwisseling is die groep nog verder gegroeid tot ruim 61 procent.

Boshove: “Ik ben blij dat steeds meer politieke partijen inzien dat het echt niet langer zo kan met consumentenvuurwerk in Nederland. Daarnaast laten ook steeds meer Nederlanders duidelijk hun stem horen, kijk naar het overweldigende aantal ondertekenaars van de petitie voor een vuurwerkverbod. Dat zijn er nu al meer dan 400.000." 

Een nieuwe traditie

“Het is mooi dat we dit jaar in Zwolle hebben kunnen experimenteren met twee vuurwerkvrije zones en een aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones. Maar ik gun iedere Zwollenaar, mens en dier een veilige jaarwisseling. Ik vind het niet te verkroppen dat ik de term 'rustige jaarwisseling' lees in hetzelfde nieuwsbericht waarin wordt gesproken over een afgerukte hand, geamputeerde vinger, uitgebrande auto's en woningbrand. Dat is geen rustige jaarwisseling, dat is geen traditie. In ieder geval geen traditie die ik graag in stand wil houden. Ik ga voor een traditie waarbij we een gezellige tijd hebben, met vrienden, familie, buren. Een traditie waarbij we proosten op het nieuwe jaar, feesten op een manier waarbij iedereen mee kan doen, en niemand wordt buitengesloten. En zeker niet op de huidige manier, waarbij geweld wordt aangedaan aan andere mensen, dieren, persoonlijke en gemeenschappelijke bezittingen en het milieu.Laten we het goede voorbeeld van Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn volgen en vooruitlopend op een mogelijk landelijk vuurwerkverbod het komende jaar ook in Zwolle afscheid nemen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.”

 

 

Boshove zet de belangrijkste argumenten voor een vuurwerkverbod op een rijtje:

Gezondheid

De lucht bevat rond de jaarwisseling 30 keer zoveel fijnstof als normaal. Dat is voor mens en dier heel ongezond. Daar komt nog eens bij dat mensen met astma of COPD het dagenlang benauwd hebben. Het AD meldt dat deze mensen extra medicatie slikken en op oudjaarsdag de deur niet uit kunnen.

Mensen met PTSS herbeleven hun trauma’s. De knallen en het geflits kunnen traumatische herinneringen aan bijvoorbeeld oorlogsgebieden oproepen, met al het geestelijk leed van dien.

Dieren Er is veel in het nieuws geweest over dierenmishandeling en vuurwerk. Maar veel huisdieren leven sowieso in angst rond oud en nieuw. Ook hulphonden kunnen bang zijn voor vuurwerk. Mensen met een hulphond kunnen daardoor soms de straat niet op.

Daarnaast hebben ook de dieren in (kinder)boerderijen en wilde dieren last van het vuurwerk. Vogels kunnen gewond raken omdat er vuurwerk naar ze wordt gegooid. Of ze schrikken van het vuurwerk en vliegen op, waardoor ze te snel door hun vetvoorraden heen raken, en sterven. Vleermuizen en eekhoorns worden uit hun winterslaap gehaald.

Letsel

Vuurwerkafstekers én omstanders lopen elk jaar weer permanent letsel op, vooral aan handen en ogen. Dit jaar waren er bijna 1300 slachtoffers, zo’n honderd meer dan vorig jaar. Bijna de helft van alle slachtoffers was jonger dan twintig jaar, en daaronder waren ook nogal wat kinderen onder de tien. Brandwonden en oogletsels werden meestal veroorzaakt door legaal vuurwerk als sierpotten en vuurpijlen.

Schade

Elk jaar wordt er voor 15 tot 20 miljoen euro aan schade veroorzaakt. In de gemeente Zwolle bedroeg deze schade vorig jaar bijna 50.000 euro. Boshove: “Dit is dan nog alleen maar de schade aan gemeentelijke eigendommen. Ook inwoners hebben last van vernielingen en risico op brandgevaar, bijvoorbeeld bij huizen met een rieten kap. Vuurwerk kan ook zonnepanelen flink beschadigen. De totale kosten van vuurwerkschade in Zwolle zijn dus nog vele malen hoger.”

 

/r/a35167a935fedcf3c64aafa9032d8f7b?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FEen+door+vuurwerk+vernielde+prullenbak.+Op+de+achtergrond+Zorgcentrum+Het+Zand+in+Zwolle+Zuid.&id=d79bf1e45e5a814f3b1765640156e226b4f4c31e
Een door vuurwerk vernielde prullenbak. Op de achtergrond Zorgcentrum Het Zand in Zwolle Zuid.
/r/a35167a935fedcf3c64aafa9032d8f7b?url=http%3A%2F%2Fzwolle.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FEen+door+vuurwerk+vernielde+prullenbak.+Op+de+achtergrond+Zorgcentrum+Het+Zand+in+Zwolle+Zuid.&id=d79bf1e45e5a814f3b1765640156e226b4f4c31e
Een door vuurwerk vernielde prullenbak. Op de achtergrond Zorgcentrum Het Zand in Zwolle Zuid.

Nieuwjaarsreceptie: Toffe Peren en Thuis in Zwolle

ChristenUnie ChristenUnie Zwolle 08-01-2020 21:12

https://zwolle.christenunie.nl/k/n38119/news/view/1283291/597681/2020-01-07 Gerdien.jpeg

Dinsdagavond hadden we als ChristenUnie onze nieuwjaarsborrel. Wat was het fijn om samen met zo veel mensen het nieuwe jaar bij De Gift City te beginnen en elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. Naar aanleiding van onze Toffe Peren actie mochten we een indrukwekkende reeks genomineerden in het zonnetje zetten. De verhalen over hoe de vele #mantelzorgers zich inzetten voor mensen om hen heen, waren inspirerend en hartverwarmend. Ook al zeggen veel mantelzorgers dat het voor hen heel gewoon is: laten we hen blijven zien en onze waardering uitspreken.

In haar nieuwjaarstoespraak schetste Gerdien Rots vervolgens een warm beeld van onze fijne stad onder de Peperbus. Zwolle groeit en dat biedt kansen. Maar daarbij moeten we het Zwolse karakter van onze stad blijven koesteren.

We weten ons daarbij gesteund door veel betrokken Zwollenaren die ons informeren, inspireren en voor ons bidden. En daar zijn we heel dankbaar voor!

Een heel goed en gezegend nieuw jaar gewenst!

De toespraak van Gerdien Rots is hier integraal te lezen.

Bewoners Hoge Huis geven niet op

SP SP Zwolle 07-01-2020 22:31

Dinsdagochtend hingen bewoners van zorgcomplex ‘t Hoge Huis in Stadshagen twee spandoeken aan de balkons van hun woning. “Fijn die trein! Nu de bus!” staat erop te lezen. De bewoners vragen op deze manier aandacht voor hun verdwenen bushalte. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling stopt de stadsbus niet meer aan de overkant van de straat en daardoor werd het voor bewoners moeilijker om op pad te gaan.

Marianne Belder, bewoonster van ‘t Hoge Huis: “Sinds vorige maand stopt de trein op station Stadshagen. Dat is fijn voor de wijk en ook wij zouden graag eens met de trein gaan. Maar we komen niet bij het station, want veel bewoners kunnen niet meer fietsen en hebben geen eigen auto. Voor hen was de bus dé manier om op pad te gaan.” 

Sinds een aantal maanden voeren de bewoners daarom actie voor terugkeer van hun bushalte met de lokale SP. Robert  Bos, actie-coördinator van de SP: “In september maakten we een groepsfoto op de plaats van de oude bushalte. Bewoners boden deze foto aan aan de wethouder, helaas nog zonder resultaat.” Henk van Randeraat, bewoner van ‘t Hoge Huis: “De provincie gaat over het openbaar vervoer, daarom hebben we ov-gedeputeerde Bert Boerman van de provincie uitgenodigd. Volgende week komt hij langs en we hopen dat hij ons wil helpen.”

Bos:  “De SP is vóór openbaar vervoer dat mensen in staat stelt om zich vrij en zelfstandig te verplaatsen naar waar ze naartoe willen. Zo kan iedereen volop deelnemen aan onze samenleving. Voor deze ouderen is dat ook belangrijk. De politiek wil dat zij steeds langer zelfstandig blijven, en neemt vervolgens hun vervoer weg! Maar de bewoners laten het er niet bij zitten en in 2020 gaan ze dit voor elkaar boksen.”