Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie-SGP inzichtelijk

1329 documenten

Keuzerichtingen en begroting 2020

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP Doetinchem 27-11-2019 11:31

Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 26 november 2019

Keuzerichtingen en begroting 2020

De afgelopen maanden hebben voor het college en mij als ‘trekkend’ portefeuillehouder financiën in het teken gestaan van de keuzerichtingen/bezuinigingen en de begroting 2020. Rond half juni kregen we inzicht in een jaarlijks oplopend tekort van €9 naar €12 miljoen voor de gemeente Doetinchem, op een begroting van €225 miljoen. Het tekort is ontstaan doordat we in mei veel minder geld van het Rijk kregen voor onze uit te voeren taken en sterk oplopende kosten in de zorg.

Vanaf half juli t/m 7 november is er een intensief traject gevolgd om alle mogelijke besparingen en keuzes inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad. Dit hebben we zo goed als mogelijk ook met de samenleving gedeeld omdat het veel mensen en organisaties kan treffen. In de raadsvergadering van 7 november jl. hebben we de raad opnieuw een langjarig sluitende begroting voor kunnen leggen die is afgewogen vanuit en gebaseerd op de coalitieagenda waarmee we in 2018 zijn gestart. De raad heeft in meerderheid ingestemd met zowel de keuzerichtingen als de begroting 2020. Met dit besluit zijn we echter niet klaar maar staan we eigenlijk aan het begin om alle keuzes verder te implementeren en uit te werken samen met de raad en onze inwoners, organisaties en bedrijven. Het was en is voor mij een leerzaam traject geweest.

De Heere heeft mij de krachten gegeven om dit mooie en soms moeilijke werk te mogen doen.

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie GroenLinks SGP D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-11-2019 17:09

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het college heeft van een onderzoeksmotie een keiharde eis gemaakt om een vergunning al of niet te verlenen. Daarmee gaat het college een stuk verder dan de raadsuitspraak op 17 oktober. Toen stemde de raad namelijk in met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opnemen van de aansprakelijkheid als vergunningsvoorwaarde. Door dit nu ineens als harde vergunningsvoorwaarde op te nemen, slaat het college, nog meer dan degenen die de motie in hebben gediend (GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren) onze in die raadsvergadering gegeven waarschuwing in de wind. Toen waarschuwde ik er namelijk voor dat de bouwers nooit een verzekeraar zullen kunnen vinden die tegen een schappelijk tarief een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Als het mogelijke gevolg van een calamiteit zo groot is, zullen de premies óók bij een kleine kans van optreden onbetaalbaar zijn voor een vrijwilligersorganisatie.”

Grinwis vraagt het college daarom hoe het kan dat de onderzoeksmotie ineens uitgelopen is op een harde vergunningsvoorwaarde. “Door te zeggen dát de aansprakelijkheid geregeld kan worden met een verzekering heeft het college alleen de vraag: ‘kan het?’ beantwoord. Maar hebben ze ook bedacht wat de praktische consequenties voor de bouwers zijn, als ze zo'n voorwaarde stellen? Kunnen we met de torenhoge, voor een vrijwilligersorganisatie onbetaalbare premies voor een aansprakelijkheidsverzekering in het achterhoofd, dit redelijkerwijs wel van hen verwachten? De vraag stellen is hem beantwoorden.”

Grinwis vraagt zich naar aanleiding hiervan af met welke grondhouding het stadsbestuur eigenlijk kijkt naar de vergunningaanvragen. “Wil je graag een vergunning afgeven en gun je Scheveningen en Duindorp een verantwoord vreugdevuur, of ga je als een boekhouder te werk, waarbij aan alle eisen, inclusief de onredelijke, onverkort moet zijn voldaan? De gemeente verschuilt zich toch niet achter een lijstje af te vinken criteria om daarna droog te constateren dat niet is voldaan aan alle criteria en dus de vergunning niet kan worden verleend? Ik ben benieuwd wat het antwoord van het stadsbestuur hierop is.” Hij heeft het college met klem verzocht de vragen mee te wegen bij de besluitvorming en te beantwoorden vóór het raadsdebat over de vergunningen op 28 november.

Onderzoeksmotie wordt harde vergunningseis.pdf

In Molenvliet op zoek naar de juiste energiemix

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Woerden 14-11-2019 15:58

Door Harm van der Wilt op 14 november 2019 om 16:26

In Molenvliet op zoek naar de juiste energiemix

Wijkplatform Molenvliet organiseerde afgelopen woensdagavond een We-Energy Game: een simulatiespel waarbij inwoners zelf de kans krijgen om in de rol van beleidsmaker te kruipen door op een speelbord te bepalen waar er windmolens, zonnepanelen en andere technieken moeten komen te staan.

Na een introductie van twee studenten van de Hanze Hogeschool uit Groningen, werden er drie groepen gevormd. Elk lid van de groep had zijn eigen belang: leefbaarheid voor de mensen, productie, winst, wetgeving of het welzijn van de planeet. Het doel van het spel is om ervoor te zorgen dat ieder lid van de groep zijn doelstelling haalt. Alle spelers mochten tijdens hun beurt een techniek op het bord plaatsen, waar voor de gelegenheid de stad en haar omgeving op was afgebeeld. Kies je voor een windmolen, of voor zonnepanelen op daken? Wat vind je er van als je mais verbouwt om energie op te wekken? Wat betekent jouw keuze voor de andere spelers? Dat soort kwesties kwamen er aan bod. Al snel werd duidelijk dat de opgave zo groot is, dat je het met een enkele techniek niet redt. Je komt er alleen uit als je samen met elkaar afweegt welke mix van technieken het beste is voor iedereen.

Na afloop werden de uitkomsten van de drie groepen besproken en de gemaakte keuzes toegelicht. Het spel doet je realiseren hoe groot en ingewikkeld de opgave is. Het viel op hoeveel kennis de betrokkenen hadden en er werden tips over energiebesparing met elkaar uitgewisseld. Want alles wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken en dat zou bijvoorbeeld een windmolen kunnen schelen. Een aantal van de aanwezigen voelden zich na afloop gemotiveerd om aan in het echt aan de slag te gaan. Het is net zoals wij hopen dat onze gemeente de energietransitie oppakt: door samen met inwoners te zoeken naar de juiste mix.

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 14-11-2019 11:34

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

Op dit moment wordt in de Haagse raad gedebatteerd over het schoner en duurzamer maken van het vervoer in onze stad. Pieter Grinwis: “In de brief van wethouder Van Tongeren die we bespreken gaat het zoals gebruikelijk over schonere auto’s, milieuzones en elektrisch rijden. Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” Daarom biedt Pieter Grinwis vanmorgen tijdens de commissievergadering over schoon vervoer een initiatiefvoorstel aan wethouder Van Tongeren aan met tien inspirerende voorbeelden van mogelijke innovaties, die bijdragen aan de klimaatadaptatie, duurzaam energie- en materiaalgebruik en/of de energietransitie.

“Het stadsbestuur heeft in al haar duurzaamheidsplannen veel aandacht voor wélk vervoer we kiezen. Maar dat we vaker de fiets pakken en meer het OV moeten gebruiken, dat zijn inmiddels platgetreden paden. Waarom gaat het nergens over de infrastructuur? Er ligt maar liefst 1133 kilometer aan wegen en fietspaden in Den Haag. We hebben het dus over een onmisbare schakel op de weg naar een duurzamer Den Haag.” En voor duurzame ideeën hoeft het college het volgens de partij niet ver van huis te zoeken. “Denk aan de zonnepanelen op geluidsschermen langs de weg, zoals ze die bij de N470 bij Pijnacker-Nootdorp al hebben. Of het opslaan van warmte die wegen op een zonnige dag absorberen, zoals op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk.”

Grinwis hoopt het stadsbestuur enthousiast te maken voor zijn suggesties. “We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is dus zaak om out of the box te durven denken en open te staan voor goede ideeën uit binnen- en buitenland. De noodzaak tot verduurzaming is er, de goede voorbeelden zijn er velen, het is nu aan het college om met ons voorstel in de hand harder aan de - duurzame - weg te gaan timmeren.”

Initiatiefvoorstel Maak het duurzaam.pdf

Bijdrage Judith Klokkenburg bij debat over Vrijheid van demonstratie en vergadering KOZP

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 13-11-2019 16:24

Voorzitter, vrijheid van vergadering en betoging is een groot recht in ons land.  Een recht dat al sinds 1798 is verankerd in onze grondwet. Mensen die in ons land vergaderen, mits binnen de grondwettelijke kaders, moeten dat in vrijheid kunnen doen. En wat je ook van iemand zijn opvatting vindt, dit recht staat als een paal boven water.

Wat er afgelopen vrijdagavond gebeurd is voorzitter, is verwerpelijk. Ik wil daar de grootst mogelijke afstand van nemen. Je mag het hartgrondig met iemand oneens zijn, maar dat bespreek je op een vreedzame manier. Ramen ingooien, vuurwerk naar binnen gooien en auto’s slopen, omdat je het met iemand niet eens bent, dan ben je niet goed bij je hoofd, dat doen we niet in mijn beschaafde Nederland. Althans, dat dacht ik. Het tegendeel bleek vrijdagavond het geval. Ik schaam me voor dit gedrag van stadgenoten. En opnieuw stonden we er gekleurd op als zogenoemde stad van Vrede en Recht. Een stad waar blijkbaar de vrijheid van vergadering in het geding is. Zijn de aanvallers overigens in beeld bij de gemeente c.q. bij de politie, mede met het oog op a.s. zaterdag?

Voorzitter, mijn fractie is daarom ook teleurgesteld dat onze burgemeester pas gisteren met een duidelijke veroordeling kwam in zijn brief. En niet eerder, want ‘de burgemeester had niets over dit incident te zeggen, omdat de openbare orde niet in het geding is geweest’, konden we via een woordvoerder vernemen.  Maar voorzitter, een grondrecht was wel in het geding! Waarom heeft de burgemeester niet direct of zaterdag ondubbelzinnig afstand genomen van deze aanval op onze grondrechten?

Voorzitter, dat mensen zich gediscrimineerd voelen door de figuur van zwarte piet, is een legitiem gevoelen. Dat mensen hechten aan een traditie mét een zwarte piet, is ook een legitiem gevoelen. Het enige wat hier nodig is, is dat deze beide gevoelens worden erkend en dat er wederzijds respect is. We moeten voorbij die polarisatie komen. Die polarisatie die ervoor zorgt dat onze samenleving steeds verder uiteen drijft. Mijn fractie heeft geworsteld hoe voorbij die polarisatie te komen. We hebben dit geprobeerd door enerzijds het voorstel te steunen om in onze stad bij de intocht toe te werken naar roetveegpieten, en anderzijds voor te stemmen om demonstraties in de directe omgeving van kinderen niet toe te staan. Een worsteling, en of onze keuzes hierin het ei van Columbus zijn, dat weet ik niet.

Maar door die polarisatie voorzitter, ben ik bang voor hoe het komende zaterdag zal gaan. Ik maak me grote zorgen. Belangrijke vraag in het leven van veel ouders en kinderen: kan ik zaterdag veilig naar Scheveningse Haven of de verdere route om te genieten van de Sinterklaasintocht? Al weken kijken kinderen, inclusief die van mijzelf, ernaar uit, maar ik heb nog niet durven zeggen of we deze keer wel gaan, terwijl dit nog nooit ter discussie heeft gestaan. Want wat gaan we aantreffen?

Als het aan mijn fractie ligt, wordt er bij de intocht niet gedemonstreerd tussen de kinderen die al weken reikhalzend uitkijken naar de Sint met zijn pieten, maar elders. En we weten dat dit schuurt met het recht op openbare manifestaties. Maar tegelijk biedt de wet mogelijkheden hiertoe. Er kunnen beperkingen worden gesteld aan demonstraties op drie gronden, namelijk ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

En zeker zaterdag lijkt mij het risico op wanordelijkheden groot. Voorzitter, als ChristenUnie/SGP de afweging zou moeten maken tussen het opleggen van beperkingen en een veilig feest of het niet beperken van demonstraties en een grote kans op wanordelijkheden tussen zoveel kinderen, dan kiezen wij voor een ongestoord kinderfeest met enige demonstratiebeperkingen en gaan we zaterdag de polarisatie voorbij. Maakt de burgemeester dezelfde afweging?

Hoe verhoudt zich volgens de burgemeester het grondrecht op demonstratie en de angst bij ouders om kinderen bloot te stellen aan de risico’s? Welke boodschap geeft de burgemeester aan al deze ouders, inclusief mijzelf?

Kan de burgemeester zeggen of de hele route dusdanig goed beveiligd is, zodat de intocht verantwoord en gezellig kan plaatsvinden? Niet alleen in de Haven, maar ook in kleinere straten, zoals de Reinkenstraat. Doet de burgemeester een maximale inspanning, zodat de intocht verantwoord kan doorgaan, of zijn er te veel veiligheidsrisico’s?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn, ik ben het echt zat. En velen met mij. Terwijl kleine kinderen reikhalzend uitkijken naar de komst van de goedheiligman, buitelen volwassenen letterlijk over elkaar heen. En zo langzamerhand dringt dat gebuitel steeds meer door tot de hoofdjes van onze kinderen. En voorzitter, daarmee ontnemen we hen het hele sprookje en het Sinterklaasfeest. En volgens mij is dat iets wat niemand wil.

Voorzitter, wat mijn fractie betreft worden er zaterdag beperkingen gesteld aan het recht van betoging. Geen demonstraties in de buurt van kinderen, geen demonstraties in de haven, maar elders. Laten we dit kinderfeest ook daadwerkelijk een kinderfeest houden, en onze grote mensenbesognes elders en op een ander moment uitpraten. Daarom van mijn kant de oproep aan iedereen: gedraag je zaterdag, dan kunnen we het Sinterklaasfeest echt samen vieren.

Terugblik op de begrotingsbehandeling

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP PvdA Gorinchem 11-11-2019 20:08

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van 15.00 tot bijna 00.30 uur gesproken over de begroting 2020, gepresenteerd door het college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

Een begroting waar ons inziens onverantwoord veel-geleend-geld wordt uitgegeven. Bijna 30 miljoen(!) aan plannen zijn in de begroting opgenomen, terwijl er nog niet het begin van een plan ligt. Renovatie van De Nieuwe Doelen (7 miljoen), een Beroepen en innovatiescholen campus (in totaal 15 miljoen over 4 jaar), 2 elektrische veerboten (5 miljoen), dat zijn de grote klappers. En dat was voor Democraten Gorinchem nog niet genoeg: ook nog eens 30.000 euro structureel (dus elk jaar) extra voor het filmfestival, terwijl we druk bezig zijn met het vast stellen van een cultuurvisie, waarin dit een plek zou moeten krijgen, zodat zaken in het geheel van cultuur bezien kunnen worden. Het valt op, dat dé topprioriteit, benoemd door de stad zelf bij de Visie-vorming, bereikbaarheid enmobiliteit geen geld krijgt.

Wij zijn van mening dat dit onverantwoord is: onze schulden worden stevig omhoog gestuwd, aan de echte prioriteiten wordt niets gedaan en doordat er enorme bedragen geleend moet worden, is de armslag voor elk volgend college nihil, de ruimte om onvoorziene tegenslagen op te vangen, beperkt en we lopen daardoor enorme risico’s. Een motie van onze hand om nu we nog niet in de financiële problemen zitten, scenario’s te maken voor slechtere tijden, zodat we niet direct stevig hoeven te gaan bezuinigen, werd weggestemd.

De wethouder financiën bleek daarbij zijn eigen begroting niet te kennen of te snappen, sprak zichzelf tegen en creëerde zodanige verwarring, dat de voltallige oppositie (12 van de 25 zetels) een verklaring heeft opgesteld, waarin het college de nadrukkelijke suggestie werd gedaan de portefeuilleverdeling te heroverwegen: in begrijpelijke taal betekent dat: haal deze wethouder van financiën af!

Vanwege deze hele toestand, meenden wij- hoe ongebruikelijk ook- tegen de hele begroting te moeten stemmen. Wij hebben geen enkel vertrouwen dat deze coalitie onze stad de goede kant op leidt, integendeel. De inbreng van de coalitiepartijen was bedroevend onwetend op het gebied  van de financiën . Inwoners van Gorinchem hebben straks een schuld per inwoner van 4600 euro, terwijl dat gemiddeld 2500 euro is. Wij vonden en vinden dat onacceptabel.

U kunt onze bijdrage teruglezen op deze site.

Verder hebben we nog 3 moties ingediend:

Tegengaan van reclamefolders, door Nee, tenzij op te nemen in de APV (aangenomen)

Vergroenen van de binnenstad (ingetrokken na een toezegging van de wethouder, dat hij dit samen met de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden gaat oppakken)

Voorkomen is beter: hierin vragen we het college om te onderzoeken welke drempels er zijn bij de lichtere vormen van budgethulp en hoe die weggenomen kunnen worden (aangehouden om de wethouder de kans te geven ermee aan de slag te gaan)

Terugkijkend was het een roerige vergadering, met een zeer ongewenste uitkomst. Over 1 ding, ben ik wel erg tevreden: de samenwerking tussen de oppositie-partijen. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn we goed met elkaar opgetrokken en dat geeft moed voor de komende tijd.

Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl.

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Doetinchem 11-11-2019 13:27

Door CU SGP Doetinchem op maandag 11 november 2019

Bijdrage Ewout de Jong Algemene Beschouwingen gemeenteraad Doetinchem 7 november jl.

Vooraf zouden we een drietal punten willen benoemen.

Hoe staan wij in de politiek

Wat vinden wij als ChristenUnie-SGP in Doetinchem belangrij

Hoe om te gaan met de tekorten

door gemeenteraadslid Ewout de Jong, ChristenUnie-SGP

Klik hier om de volledige tekst in pdf te lezen.

Ik was wat op zoek naar een metafoor. Hij is niet van mijzelf, maar ik wilde hem graag met u delen op dit moment. Het is een kort, inspirerend verhaal over het omgaan met tegenslagen. Hoe je van een nadeel een voordeel maakt en het negatieve overwint.

De boer had op zijn erf een put liggen, die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. Urenlang deed hij pogingen om het beest uit de put te halen, maar op een gegeven moment dacht hij: de ezel was toch al oud en de put moest toch al gedempt worden. Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een gegeven moment stil werd. Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen.

In het leven kom je nog wel eens in lastige situaties terecht. Je krijgt veel zand over je heen. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Wat doen wij als gemeenteraad om uit de put te komen? Gooien we zand in de put om hem dicht te gooien of proberen we ook de “zaak”, in dit geval de ezel te redden? Als je de ezel begraaft is wel de put dicht maar verlies je de ezel. Echter de ezel werkte mee.... en zo werd de put gedicht en de ezel behouden.

Ik besef dat het beeld hier en daar mank gaat. Ik adviseer niet al te zeer op zoek te gaan wie of wat de ezel is in dit geval, daar komen waarschijnlijk brokken van..... waar het mij enkel en alleen omgaat is de positiviteit. Wat ik hier mee zou willen zeggen; laten wij als raad onder deze zware opgave die ter besluitvorming voorligt, er eensgezind de schouders onder zetten. In de wetenschap en de hoop dat ons werk gezegend mag worden.

Dit als inleiding voor onze 1e termijn.

Vooraf zouden we een drietal punten willen benoemen.

Hoe staan wij in de politiek

Wat vinden wij als ChristenUnie-SGP in Doetinchem belangrij

Hoe om te gaan met de tekorten

De titel van ons verkiezingsprogramma is: Samenleven doe je niet alleen. Ieder mens is een uniek persoon. Wij zijn geen losse individuen. Dat is ook de manier waarop wij politiek willen bedrijven: in verbondenheid en afhankelijkheid van én áán God en elkaar.

2. Wat vinden wij in Doetinchem belangrijk

In het afgelopen jaar is er veel bereikt en is onze gemeente weer een stuk mooier gemaakt. We denken aan:

- Het mogelijk maken dat het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem blijft.De bedrijventerreinen waarbij de uitgifte momenteel voorspoedig verloopt.

- De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de voorbereidingen op het gebied van de Omgevingswet.

- De slagen die zijn gemaakt op het gebied van verdere verduurzaming van onze gemeente.

- De oprichting van het Binnenstadbedrijf.

- Het Aanvalsplan Binnenstad en het betrekken van de IJssel bij de binnenstad blijft belangrijk, zeker als centrumstad. Een bruisende binnenstad met veel economische bedrijvigheid en activiteiten is voor onze fractie een belangrijke motor achter een aantrekkelijkheid en levendige stad met veel werkgelegenheid.

- Handhaving in het kader van de openbare orde is belangrijk. We denken daarbij bijvoorbeeld aan aan drugshandel en dealen.

- Verder hopen wij dat cameratoezicht bij de uitgaanscentra een preventieve werking en een grotere pakkans oplevert bij verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Er stonden ook zorgelijke onderwerpen op de agenda: we denken aan Laborijn, de tekorten bij de VNOG, er mag daarnaast van ons meer ‘wij-gevoel’ ontstaan in de regionale samenwerking met minder kerktorenpolitiek.

3. Hoe willen wij omgaan met tekorten

De Taskforce Sociaal Domein was al ingezet. Het is heel verstandig dat er een bureau is ingehuurd; externen met kennis van zaken, om hier een boost aan te geven. De eerste uitkomsten gaven gelijk al de grote urgentie aan om met de bevindingen aan de slag te gaan. De meicirculaire toont ook de noodzaak aan om te bezuinigen én keuzes te maken.

Wij vinden het wel belangrijk om dit beleid van sterk fluctuerende budgetten via de VNG nadrukkelijk aan de orde te blijven stellen. Het geld klotst bij het Rijk tegen de plinten, terwijl de budgetten onverantwoord sterk fluctueren en op onderdelen binnen het sociaal domein zoals jeugdzorg, onverantwoord dalen.

Dit brengt ons bij een begroting die zonder bezuinigingen op geen enkele wijze kan voldoen aan de twee door de raad vastgestelde kaders namelijk: 1. een meerjarig sluitende begroting én 2. voldoende weerstandscapacteit.

En daarmee komen we aan bij de Keuzerichtingen. Allereerst een compliment aan het college en de ambtelijke organisatie! Er is in korte tijd enorm veel werk verzet. Veel dank daarvoor!

Vooraf hadden wij de gedachte, dat er (meer) gekozen zou kunnen worden uit de bezuinigingen. Helaas is de bezuinigingsopgave dermate groot dat er weinig meer te kiezen valt. Desondanks zijn wij wel van mening dat er een evenwichtig pakket voorligt. Praktisch alle taakvelden hebben in meer of mindere mate bijgedragen aan deze bezuinigingen.

Een aantal bezuinigingen waar onze fractie aandacht voor vraagt zijn o.a.:

Armoede (taakstelling van €100.000)

Onze fractie vindt het belangrijk dat deze bezuiniging niet ten koste gaat van de noodzakelijke ondersteuning van onze kwetsbaarste inwoners. De focus ligt op het goed inregelen van het uitvoeringsproces. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar stapeling van regelingen waardoor dubbelingen kunnen ontstaan. En op termijn hopen wij dat bewindvoering in eigen huis een kostenbesparing op kan gaan leveren. Aan de andere kant brengt stapeling van regelingen vaak een armoedeval bij mensen die uitstromen naar werk. Bij de regelarme bijstand kwam dit ook nadrukkelijk naar voren. Mensen in een uitkeringssituatie zijn hier onzeker en bezorgd over.

Werken moet lonen en als dat niet het geval is dan heeft dat gevolgen voor de motivatie om weer te gaan werken en ook dat is begrijpelijk. Dit is lastig uit te leggen aan mensen die nét bóven elke norm zitten en dan (bijna) van geen enkele regeling gebruik kunnen maken.

De Deelname subsidie (€90.000 structureel)

Het Meedoenarrangement wordt niet beperkt, op die manier kunnen de meest kwetsbare jongeren toch meedoen (aan sport). Dat vinden wij belangrijk!

Het Senioren Ontmoetingspunt (€10.000)

Dit is een heel goed voorbeeld van wat wij heel graag willen in het kader van preventie! Een groot aantal senioren die meedoen met tal van activiteiten in een groot sociaal netwerk. Onze fractie heeft contact met het bestuur gehad. Daaruit bleek dat het bestuur eigenstandig de taakstelling van €10.000 wil opbrengen.

Wij vragen van de wethouder als er op deze wijze aan de taakstelling wordt voldaan de volgende toezegging: Kan er gekeken worden of het ontmoetingspunt op deze locatie kan blijven als aan deze taakstelling wordt voldaan? En als dat eventueel niet mogelijk is, er in goed overleg mét het bestuur, naar een voor alle partijen passende oplossing kan worden gezocht.

De mantelzorg en vrijwilligers (€50.000)

Uit de beantwoording van de vragen bleek dat er niet wordt bezuinigd op de ondersteuning van, en het compliment vóór mantelzorgers. Dat moet vooral zo blijven! Wij vinden dat erg belangrijk, zij zijn het die heel veel waardering verdienen. Zonder hen zou de zorg totaal onbetaalbaar worden!

Uitstel kan kortdurend, daarna moet het budget extra worden opgehoogd. Onze fractie wil zich niet rijk rekenen met dit soort uitstel van kosten, de rekening gaat immers wel komen, al is dat op een later moment.

Er zou nog veel meer te noemen zijn; bezuinigen doet altijd ergens pijn. In Nederland zijn we er goed in om overal regelingen voor te bedenken, dit maakt het geheel complex en onoverzichtelijk. Het moeilijke ervan is dat er altijd uitzonderingen te bedenken zijn die lijden onder (generieke) regels of regelingen. Wij vinden het belangrijk hier oog voor te blijven houden.

Wij als raad moeten de keuzes maken, ook in moeilijke tijden zoals nu! Op een later moment kan het nodig zijn opnieuw een afweging te maken over de keuzerichtingen en afwegingen die nu gemaakt zijn.

DE AMENDEMENTEN M.B.T. DE SEPTEMBERCIRCULAIRE

Onze fractie heeft 3 redenen om hierin niet mee te gaan:

1. De taskforce sociaal domein kent forse ambities. Het is niet ondenkbeeldig dat de ambities voor een deel niet gehaald kunnen worden, in dat geval zal de omvang ervan ten koste gaan van het resultaat begroting 2020 (voor een belangrijk deel geoormerkte gelden).

2. Na een positieve septembercirculaire kan er in bijvoorbeeld de meicirculaire weer een negatieve ontwikkeling zijn.

3. Vanavond ligt de begroting 2020 voor. Wij vinden het belangrijk dat er een meerjarenbegroting is opgesteld! Volgende begrotingsjaren zijn indicatief en daarom niet helemaal in beton gegoten.

Als er in de komende jaren weer meer financiële ruimte ontstaat wil onze fractie dat graag als eerste inzetten op plaatsen waar de bezuiniging het meest is gaan knellen, dat kan bijv. één of meer onderdelen in het sociaal domein zijn. Je kunt die middelen dan echt doelgericht inzetten.

Onze fractie steunt het amendement parkeren. Het langer verblijven in de stad wordt hierdoor bevordert en het korter verblijven ontmoedigd. Daarnaast is er een dekking binnen het parkeren gezocht en gevonden.

Onze fractie kan instemmen met de begroting én de keuzerichtingen. En wenst de raad én het college: Gods zegen en veel wijsheid en kracht voor het komende begrotingsjaar.

Tussen God en de mensen op aarde, of wat wij van deze aarde gemaakt hebben, is een kloof gekomen. Wij zijn onze eigen weg gegaan. Maar Jezus Christus overbrugt die kloof met Zijn grote liefde voor ons.

Laten wij als raad de kloof overbruggen door elkaar te zoeken, verbinding te maken in plaats van verwijdering te bewerkstelligen.

Beschouwingen over de Begroting 2020 en Uitvoeringsprogramma 2019-2023

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 08-11-2019 21:59

Op dinsdag 5 november 2019 is in de gemeenteraad de 'Begroting 2020' en het 'Uitvoeringsprogramma 2019-2023' behandeld.

De tekst die deze avond door Cock Weerheim is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is weergegeven onder > Standpunten ... > Algemene beschouwingen.

Een kijkje in de Kanis...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Woerden 08-11-2019 15:17

Door Daphne van der Wind op 8 november 2019 om 15:44

Lia, Daphne en Harm kregen een rondleiding van Bunnik Group om de reconstructie met eigen ogen te zien.

Al enkele maanden vindt er in de Kanis een reconstructie van de openbare ruimte plaats. Lia, Harm en Daphne zijn onlangs door de aannemer, projectleider en omgevingsmanager bijgepraat over de tot nu toe behaalde resultaten, de verschillende fasen van het project, de voortgang en de uitdagingen van het project. Het gaat om een ingrijpende reconstructie wat veel (tijdelijke) impact met zich meebrengt voor de bewoners, want het is nog even behelpen met alle modder. Maar tegelijkertijd gaat het ook om een noodzakelijke reconstructie, zo is op enkele plaatsen de grond zo'n 90 centimeter verzakt en zijn er straten die lager liggen dan de sloten. Daarnaast hebben we ook enkele bewoners gesproken over hun ervaringen gedurende het project. We zijn erg blij dat Bunnik Group de zorgen van de bewoners serieus neemt en met het werk dat zij leveren. Al met al knapt de Kanis er flink van op en zal het dorpje er de komende eeuw een stuk strakker bij komen te liggen.

Geschiedenis van Leiderdorp en zegen van vrijheid centraal in bijdrage ChristenUnieSGP

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Leiderdorp 08-11-2019 14:56

Tijdens de bijdrage van de ChristenUnieSGP Leiderdorp aan het begrotingsdebat van 2109 stond o.a. de zegen van vrijheid en de geschiedenis van Leiderdorp in de Tweede Wereldoorlog centraal. Gerrit Anker, de oudste persoon op de lijst van de ChristenUnieSGP in Leiderdorp vertelt in onderstaand filmpje over zijn herinneringen aan deze periode.

Onder het filmpje vindt u de gehele begrotingsbijdrage. In deze bijdrage leest u onze vier adviezen aan het college:

Kijk of de begroting vergrijzingsvriendelijk is.

Heb wat betreft jeugdhulp speciaal oog voor de kinderen die het het meest nodig hebben..

Kijk naar de lastenverdeling tussen een en meerpersoonshuishoudens.

Kijk ook naar de eigen organisatie.

Begrotingsbijdrage ChristenUnieSGP Leiderdorp 2019.pdf