Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie-SGP inzichtelijk

1265 documenten

Robert Strijk beëdigd als waarnemend burgemeester Zwijndrecht

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Zwijndrecht 22-08-2019 18:23

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

De burgemeestersvacature in Zwijndrecht ontstaat door het vertrek van burgemeester Schrijer, hij wordt voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Strijk zal waarnemend burgemeester zijn tot het aantreden van een kroonbenoemde burgemeester in juni 2019.

Strijk is 53 jaar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was ruim 8 jaar wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Leiden.

Bron:

Vuurwerk

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Zwijndrecht 22-08-2019 18:20

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Nu vuurwerkgeweld verbreedt vraagt dit ook om onze bezinning. Zeker  wanneer veiligheid van hulpverleners in het geding is. Jammer genoeg kennen we daar nu ook een voorbeeld van in Zwijndrecht, naast alle andere ellende van mensen die onverwacht en onbedoeld letsel hebben opgelopen door vuurwerk. Soms is de keus niet moeilijk, heel vaak is ze dat wel. De vraag gaat ongetwijfeld komen: wat gaan we doen in Zwijndrecht? Laten we het bij het oude, gaan we een gemeentelijk vuurwerkverbod instellen, maken we er een prachtig gezamenlijk schouwspel van vanaf de rivier? De antwoorden laten nog op zich wachten maar de tijd voor een goede discussie is nu rijp. We gaan er vast van horen!

Voorstanders van vuurwerk geven vaak aan dat het afsteken een mooie Nederlandse traditie is. Verschillende mensen beleven plezier aan vuurwerk. Daarnaast levert het ook elk jaar veel dierlijk en menselijk leed op. In die ene nacht dat tientallen miljoenen euro’s de lucht ingaan dwarrelen grote hoeveelheden zware metalen naar beneden, die terechtkomen in de bodem en het oppervlaktewater en het milieu blijvend vervuilen. Maar liefst 18 procent van al het koper in het oppervlaktewater – funest voor het waterleven – is afkomstig van vuurwerk. Samen met D66 hebben we in november een motie ingediend (unaniem aangenomen) die opriep tot een plan waarbij gestreefd wordt naar uitbreiding van de vuurwerk-vrije zones en het realiseren van zones waarbij vuurwerk binnen de wettelijke kaders afgestoken mag worden. Daarbij moet ook specifieke aandacht zijn voor ideeën van vuurwerkliefhebbers en willen we in overleg gaan met omliggende gemeenten voor de organisatie van een vuurwerkshow op het drie-rivierenpunt. We willen onze oud-burgemeester Schrijer bedanken voor zijn inzet voor de veiligheid van Zwijndrecht en zijn voortvarendheid in dit dossier. Het onderzoek is gestart en we zien uit naar toekomstige mooie en veilig jaarwisselingen.

Afscheid Dominic Schrijer

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Zwijndrecht 22-08-2019 18:16

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Zowel Chris Moorman, namens de raad, Jacqueline van Dongen, namens het college, Jan Heijkoop burgemeester van H.I. Ambacht namens de regio, als de Griffier Noor Kanters spraken Dominic toe. De burgemeester dankte de raad en inwoners voor de mooie en bijzondere tijd die hij in Zwijndrecht heeft gehad en de sprekers voor hun lieve woorden. "Er liggen forse uitdagingen in een ambitieus raadsprogramma: Een nieuw zwembad, Noordoevers, het Veerplein en bestrijding van armoede. Als je steun zoekt bij andere partijen in de samenleving gaat het lukken" is zijn boodschap: "Alle hens aan dek, trossen los de vaart er in en behouden vaart!"

Bron: gemeente Zwijndrecht

Robert Strijk waarnemend burgemeester Zwijndrecht

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP D66 Zwijndrecht 21-08-2019 19:24

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Aan Dominic Schrijer is per 1 februari 2019 eervol ontslag verleend als burgemeester van Zwijndrecht. Dit in verband met diens benoeming tot voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Gelet op de lopende procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester, die naar verwachting op 5 juni 2019 aantreedt, heeft de commissaris na overleg met de fractievoorzitters besloten een waarnemer te benoemen.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Robert Strijk voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris om Strijk als waarnemend burgemeester te benoemen. De waarneming duurt tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt.

Strijk is 53 jaar, heeft ruime bestuurlijke ervaring en is lid van D66. Hij was ruim 8 jaar wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Leiden. Voorafgaand aan het wethouderschap was Strijk directeur van het landelijk bureau van D66. Tevens was hij van 2003 tot 2008 Centrummanager van Leiden waarbij hij zich richtte op het versterken van de binnenstad functie van Leiden.

Winkels mogen open op zondag

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Zwijndrecht 21-08-2019 19:05

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Veel winkeliers zijn geen voorstander van dit plan. Dat blijkt ook uit het (steeds grotere) aantal winkels dat niet geopend is op zondag. Er zijn veel kleinere winkeliers die (bijna) in de categorie ‘werkende armen’ vallen. Zij kunnen nu kiezen uit misschien iets meer winst, maar daartegenover staat minder vrije tijd voor gezin of sociale contacten. Wij zijn ook bang dat werknemers in de problemen komen als ze aangeven niet op zondag te willen werken. Dit hoeft niet eens een principieel standpunt te zijn. Wij zouden willen dat deze winkeliers en werknemers niet de druk ervaren om een keuze te moeten maken.

Veel inwoners vinden de koopzondag wel prettig, maar we weten inmiddels ook van de teleurstelling van veel inwoners, waaronder ook inwoners boven Walburg.

Het doet ons pijn dat een collectief rustmoment nu opgeofferd is.

Levenslang profijt van ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Heerde 20-08-2019 14:31

Beschouwingen bij Kadernota 2019

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 17-08-2019 21:28

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 11 juli, is de Kadernota 2019 behandeld.

De zienswijze van de fractie is hieronder weergegeven.

Het eerste jaar na de verkiezingen van maart 2018 zit erop. ’’Samen in verbinding’’ heeft een aftrap gemaakt.

De jaarstukken en de Kadernota 2019 geven een mooi beeld van ons doen en laten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Dank voor de stukken en al het werk dat als organisatie is gedaan.

We kunnen zeggen: wat gaat het goed in Pijnacker-Nootdorp.

Wij zijn blij met de voorliggende sluitende begroting.

We hebben het tij mee om zo te zeggen en kunnen voorstellen doen voor nieuw beleid.

Investeren in de samenleving -en zelfs meer- een solide basis voor een  volgende raadsperiode.

Een aantal zaken kunnen we met het voordeel bekostigen en misschien  een stukje lasten verlichting voor de burger…?

Let echter op, zoals ook onze minister van Financiën Wopke Hoekstra(CDA) in een interview over de situatie in Nederland zei:

"het gaat nu goed(met Nederland), maar het kan zo weer anders zijn”.

Goed dat is Nederland, maar geld ook een gemeente.

Er kunnen zo weer tegenslagen en onzekerheden zijn…

Gaan we dan somberen? Nee, regeren is vooruit zien.

We tellen onze zegeningen die ons moed geven verder te gaan!

De Kadernota met haar ‘’verkeerslichtenmodel’’ geeft duidelijk aan wat we hebben gedaan en wat we er voor gaan doen.

In die zin blijven we kleuren- waar we al jong mee zijn begonnen- en wat is daar mis mee..?

Bij actualisatie meerjarenperspectief (3) zien we dat, v.w.b. de algemene uitkering, de wijzigingen beperkt zijn. Dat is wel eens anders geweest.

Onder het kopje “Autonome ontwikkelingen’’ doet het wat vreemd aan dat in het kader van de wet op de lijkbezorging de loonkosten hoger uit vallen en dat (antwoord) door een mistelling…

Mooi is  bij ‘’Actualisatie’’ de praktijkondersteuners voor de  huisartsen!

Meer zou te noemen zijn het is echter allemaal na te lezen.

Dan: nieuw beleid.

Wij kunnen ons wel vinden in de meeste voorstellen

Graag onderstrepen wij o.a.’’ investeren in het groen’’ dit gezien het nieuws rondom eikenprocessierups, berenklauw, ziek groen ed.

Het gaat toch om onze veiligheid en gezondheid.

Hoe investeren we zonder nieuwe problemen letterlijk en figuurlijk op de hals te halen…

Kwaliteit dat is het. Daarbij denken we ook aan veiligheid, duurzaamheid en de inrichting van ons Raadhuisplein.

Dan de afweging voor vanavond!

Afgelopen week buitelde de een na de andere motie of amendement over ons heen. Het wordt een boeiende avond…

Lastenverlichting: afschaffing hondenbelasting en/of verlaging OZB. ..??

De standpunten van ChristenUnie/SGP  staan nog niet op Telstar-online.

Hondenbelasting wordt hier en daar afgeschaft als zijnde achterhaald. Daar tegenover zijn er gemeenten die zelfs verhogen. Je kan hier veel over discussiëren. Is het niet een signaal voor de vervuiler die betaald…?

Wie merkt de OZB-verlaging? Wel meerderen dan bij afschaffing hondenbelasting.

Wat is wijsheid…?

Moeten we er nu  zoveel tijd aan besteden of het nog eens meenemen?

Kortom: eigenlijk hebben we ook een beetje een luxe probleem, toch?

Gaan we dan kijken naar zaken waar mensen echt mee worden geholpen? Spreekt ons erg aan op zich! Echter blijkt ook lastig, omdat daar vaak via maatwerk al het nodige mogelijk is binnen onze gemeente…(parkeerkaart invaliden bv.)

Naast dat het gaat goed in Pijnacker- Nootdorp, zakelijk gezien is er nog veel wat mensen bezig houd in al hun sores (Hebreeuws).

Er zijn relatie, sociale, psychische en  communicatieve problemen.

Via allerlei wegen komt dat gelukkig wel daar waar het wezen moet, maar toch! Daarbij zouden we ons vroeger moeten realiseren, waar het allemaal te laat voor is.

Ik ga nog even terug naar onze minister, Wopke Hoekstra die John F. Kennedey aanhaalde uit  1961.

Ik citeer: "hier op aarde moet het werk van God ook ons werk zijn”.

Ddaarmee parafraseerde hij een gedeelte uit het  Bijbelboek Jesaja. Zit overigens in de lijn wat wij hier in Nederland gelukkig nog kennen bij wetgeving, als de Koning wordt genoemd als zijnde "te regeren bij de gratie Gods" (dat is de genade van God).

Dat is het! Dat rentmeesterschap wat we hebben ontvangen.

Het besef dat we de dingen  zo mogen doen in afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor hen waar we mee samen leven geeft voldoening

Cock Weerheim   (Fractie ChristenUnie/SGP), juli 2019

Op de pagina 'Standpunten ... > Algemene beschouwingen' zijn alle Algemene Beschouwingen van de fractie te lezen.

Bijdrages aan het debat over de Perspectiefnota

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP ChristenUnie Gorinchem 13-08-2019 12:40

Donderdag 4 juli vond de raadsvergadering plaats waarin de financiële en beleidsperspectieven van het huidige college behandeld werden. Waar wij vorig jaar tegen de Perspectiefnota èn begroting hebben gestemd vanwege de forse bedragen voor cultuur die niet onderbouwd werden.

Ook nu is dat weer aan de orde en onze afweging was: gaan we opnieuw tegen stemmen, met geen enkel resultaat of gaan we voor stemmen met een waarschuwing om in de aanloop naar de begroting en de begroting zelf de enorme bedragen voor cultuur en onderwijs (beroepencampus) nu wel te gaan onderbouwen.

Daarbij hebben we een motie ingediend om voor de begroting het principe ‘geld volgt beleid’ te hanteren. Tijdens de besprekingen leverde dit in ieder geval een toegankelijker houding van het college op, met van beide kanten een uitgestoken hand.

Lees meer in het onderstaande document.

ChristenUnie Gorinchem - Jaarstukken 2018.pdf

Islamitische school in Westland?

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Westland 01-08-2019 14:04

Wij zetten ons in voor Westland en delen dat graag met u:

Onze fractie was het eens met minister Slob toen hij vorig jaar stelde dat er in het Westland te weinig moslims zijn om de vestiging van een islamitische school te rechtvaardigen. Nu de Raad van State heeft uitgesproken dat er wel voldoende grond is voor stichting van zo’n school, laat de wet, die immers ook in het Westland geldt, ons geen keus.

De ChristenUnie-SGP Westland zet ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP ChristenUnie Westland 01-08-2019 14:02

De ChristenUnie-SGP Westland zet zich in voor Westland en deelt dat graag met u: Onze fractie was het eens met minister Slob toen hij vorig jaar stelde dat er in het Westland te weinig moslims zijn om de vestiging van een islamitische school te rechtvaardigen. Nu de Raad van State heeft uitgesproken dat er wel voldoende grond is voor stichting van zo’n school, laat de wet, die immers ook in het Westland geldt, ons geen keus.