Nieuws van politieke partijen over Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) inzichtelijk

187 documenten

Expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard geopend

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-04-2019 17:41

De expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard is dinsdagavond geopend door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard).  Ter ere van Internationale Vrouwendag 2019 portretteerde fotograaf José Donatz twaalf wereldvrouwen. De vrouwen zijn afkomstig uit Eritrea, Ginea, India, Japan, Kenia, Nederland, Palestina, Singapore, Somalië, Syrië en zij wonen in de Krimpenerwaard.

De expositie is tot 31 mei te zien in de Bibliotheek Bergambacht.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de website bibliotheek Bergambacht.

Vragen over blik bij glas en huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-04-2019 18:53

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een tweetal vragen aan het college gesteld, een vraag over blik bij glas en een vraag over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Blik bij glas                                                                             Sinds april 2017 loopt in onze Gemeente de pilot blik bij glas. De wethouder heeft ons medio oktober laten weten dat de eerste resultaten positief waren, maar dat de resultaten van deze pilot aan het einde van het 1e kwartaal 2019 gedeeld zouden worden met de raad.

Vragen:

Het 1e kwartaal is ten einde en zijn er al resultaten bekend.

Wordt deze pilot gecontinueerd wordt en dus structureel.

Huisvesting arbeidsmigranten                                                                                         Onlangs vernamen wij dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een programma voor het huisvesten van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie werken. Omdat ook in onze gemeente veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn hebben wij de volgende vragen.

Vragen:

Is er bekend hoeveel arbeidsmigranten gehuisvest worden in de Krimpenerwaard, liefst uitgesplitst per kern, en hoeveel en welke panden hiervoor gebruikt worden.

In hoeverre worden deze panden gecontroleerd op eventuele meerbezetting en brandveiligheid.

Is het College op de hoogte van de plannen van de provincie en is hierover al contact geweest.

Kan de zelfbewoningsplicht ook in onze gemeente ingevoerd worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording van het College af.

Raadscommissie Ruimte en Financiën

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 15-04-2019 18:10

Op dinsdag 16 april vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig  Pascal van der Hek en Willem Schoof.

– Aanvraag ontheffing bij provincie inzake melkgeitenhouderij MooiMekkerland

– Input Kadernota

– Bestemmingsplan Voorstraat 12 – Lekkerkerk

Volg raads- en commissievergaderingen live

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.

Nieuwe website gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 12-04-2019 22:20

De nieuwe website van de gemeente Krimpenerwaard is feestelijk gelanceerd. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. Belangrijke informatie is eenvoudig te vinden. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard een mooie stap voorwaarts in het continue proces van het optimaliseren van de dienstverlening voor onze inwoners.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de website van gemeente Krimpenerwaard

De meest bezochte pagina’s, zoals rijbewijs, paspoort en verhuizing doorgeven staan centraal op de nieuwe homepage. Zo kunnen bezoekers eenvoudig en in een paar klikken een afspraak maken of een digitale aanvraag indienen.

Klik hier voor het artikel: Feestelijke lancering nieuwe website Krimpenerwaard.

Schrijf jij het winnende gedicht over zwemmen?

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 10-04-2019 21:40

Op 1 mei begint het zwemseizoen. De surfplas in de Krimpenerhout is de afgelopen maanden schoongemaakt, dus dat is reden voor een feestje.

Woon je in de Krimpenerwaard en ben je tussen de 10 en 16 jaar oud? Schrijf dan een gedicht over zwemmen of schoon water in de plas en maak kans op een van de twee kledingbonnen van € 50,-.

Schrijf jij het winnende gedicht van maximaal 12 regels dan mag je dat tijdens de opening op 1 mei voorlezen. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden. Stuur je gedicht voor 18 april naar communicatie@hhsk.nl.

(Bron: HHSK)

Groene Hart Hopper en leerlingenvervoer

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 08-04-2019 20:42

Taxi Wegman verzorgt voor een aantal gemeenten in het Groene Hart het vervoer voor bijzondere doelgroepen (Groene Hart Hopper) en het leerlingenvervoer. Het bedrijf heeft laten weten bezig te zijn met een doorstart van de organisatie, maar is wel failliet verklaard.

De curator heeft laten weten dat Taxi Wegman tot 1 mei blijft doorrijden zoals het er nu naar uitziet. De komende tijd beoordeelt de curator dan de doorstartplannen.

De gemeenten hebben eerder aangegeven verder te willen met de doorstart van Taxi Wegman, zodat de dienstverlening aan de reizigers en leerlingen ook in de toekomst ongewijzigd door kan gaan. Voor de zekerheid kijken de gemeenten nu ook al naar vervoersalternatieven voor het geval dat de doorstart niet door zou gaan.

Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 07-04-2019 10:15

Op dinsdag 9 april vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                   Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig.

Yorben van Dortmont        Willem Schoof

Op de agenda staat o.a.

– Raadsvoorstel subsidieplafonds 2020

– Raadsvoorstel Reglement van orde 2019

– Raadsvoorstel Verordening op de raadscommissies

– Consultatie over op te stellen Kadernota Cultuur

Volg raads- en commissievergaderingen live                                                                De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.

Samenwerkingsverband aangepast sporten

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 06-04-2019 18:39

Vandaag heeft de “All Heroes dag” van Stichting Downsyndroom Kern Groene Hart plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Vandaag hebben kinderen allerlei sport en cultuur clinics kunnen volgen.

Samenwerkingsverband aangepast sporten

Tijdens dit evenement is het samenwerkingsverband aangepast sporten voor de regio Midden – Holland ondertekend door de gemeenten Gouda, Bodegraven – Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen. Namens de gemeente Krimpenerwaard tekende wethouder sport Lavinja Sleeuwenhoek het samenwerkingsverband.

Middels de ondertekening geven gemeenten aan dat er per direct samengewerkt gaat worden op het gebied van aangepast sporten. Hierbij zal Team Sportservice Zuid-Holland een regiocoach aangepast sporten leveren die de regionale coördinatie op zich zal nemen. De lokale uitvoering middels buurtsportcoaches, sportaanbieders, fysiotherapeuten en MEE gaan hier ook een belangrijke rol in spelen.

Verbod op varend ontgassen

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) D66 VVD ChristenUnie Krimpenerwaard 06-04-2019 18:09

Aandacht in de media voor de aangenomen motie voor een verbod om varend te ontgassen. De motie werd 2 april jl. op initiatief van de fractie VVD met steun van de fracties ChristenUnie, D66 en Gemeente Belang Krimpenerwaard ingediend.

In heel Europa, dus ook op de Lek in onze Krimpenerwaard wordt onderweg naar de volgende lading varend ontgast, de dampen uit het ruim zijn in veel gevallen schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Door varend te ontgassen komen de gassen in de buitenlucht terecht. De brandweer in Schoonhoven is meermaals voor niets uitrukt omdat er een indringende stank wordt gemeld. Het handhaven en beboeten op dit moment is zeer lastig omdat Rijkswaterwegen (zoals de Lek) niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland vallen. Het ontbreken van een landelijk verbod maakt dat er geen urgentie is om op Rijkswateren, dus ook niet op de Lek, te handhaven. Door mee te doen met de pilot ”verbod varend ontgassen”, vooruitlopend op het landelijk verbod wordt handhaving wel mogelijk maakt.