Nieuws van politieke partijen over Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) inzichtelijk

279 documenten

Gemeente Belang Krimpenerwaard op Braderie Stolwijk

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 19-08-2019 08:00

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 24 augustus  met een kraam op de braderie in Stolwijk. Hiermee wil de lokale partij haar lokaal politiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil jongeren meer bij de lokale politiek betrekken. Gemeente Belang Krimpenerwaard roept jongeren op om actief te worden in de lokale politiek. Meld je aan bij een van de politieke partijen in de gemeente, en doe mee. Blijf niet langs de kant staan maar laat je stem maar vooral je ideeën horen. Het is een oud gezegde “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Dus jongeren uit de Krimpenerwaard creëer je kans, maar vooral pak je kans om mee te doen. Interesse? Bezoek de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de braderie in Stolwijk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zet de belangen van inwoners centraal waarbij thema’s als o.a. leefbaarheid, jongeren- en ouderenzorg een belangrijke rol spelen.

Op de braderie wil Gemeente Belang Krimpenerwaard graag van de bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat lokale politiek inhoudt.

Voor de kraam staat de “vragentafel” waar bezoekers in de gelegenheid gesteld worden om vragen aan de aanwezige raadsleden van Gemeente Belang Krimpenerwaard te stellen.

Kortom reden genoeg om een bezoek aan de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard te brengen.

Tot zaterdag in Stolwijk, Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag met u in gesprek gaan.

90 miljoen voor een ingrijpende aanpak van de Algeracorridor

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) VVD Krimpenerwaard 17-07-2019 14:41

De gemeente Krimpenerwaard is blij met de 90 miljoen euro die gisteravond is toegezegd voor het oplossen van de verkeersknelpunten rond de Algracorridor. Er is ook teleurstelling over het feit dat er geen oeverbinding komt tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk.

Het besluit werd dinsdagavond laat genomen door de Programmaraad MoVe (Metropoolregio Rotterdam Den Haag de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Wethouder Ria Boere: (VVD) “We hadden natuurlijk het liefst een keuze voor de verbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard gezien. Toch zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. Er is ook besloten dat er 90 miljoen euro beschikbaar komt voor een duurzame oplossing van de Algeracorridor. Daar ben ik heel blij mee. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard krijgt nu de aandacht die het al jaren verdient. Een erkenning van de meerwaarde die een beter bereikbare Krimpenerwaard voor de regio kan bieden.

Wethouder Boere geeft verder aan dat de gemeente Krimpenerwaard er samen met de partners in de regio en de provincie Zuid-Holland het maximale hebben uitgehaald. ‘We staan op de kaart, zowel landelijk als in de regio. Voor de economie was de extra oeververbinding echt de beste oplossing geweest. Een duurzame oplossing van de Algeracorridor samen met de verbetering van de doorstroming op de A16 is al een goede stap voorwaarts.

Intensieve aanpak Algeracorridor is noodzakelijk                                                      Een grootschalige en intensieve aanpak voor de Algeracorridor is second best, een enkele verbinding blijft kwetsbaar. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard wordt aanzienlijk verbeterd met het nu bedachte maatregelenpakket. Een studie naar de uitwerking van de maatregelen kan in gang worden gezet. Ook de alternatieven van meedenkende inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken. Boere: “Ik heb nog wel m’n zorgen over de uitvoering van het traject. Het verdere onderzoek blijven we daarom op de voet volgen.”

Intensieve lobby heeft gewenste effect gehad                                                              De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en de provincie hebben de afgelopen periode de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard op de agenda gezet van de regio Rotterdam en de landelijke politiek. Door deze intensieve lobby is de samenwerking geïntensiveerd.

Bereikbaarheid Krimpenerwaard goed op de kaart gezet

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-07-2019 09:34

90 miljoen voor oplossen knelpunten Algeracorridor en geen oeververbinding Ridderkerk – Krimpenerwaard.

De nieuwe oeververbinding in de regio Rotterdam komt niet tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard te liggen. Dat besluit hebben de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag genomen. De voorkeur wordt gegeven aan de variant tussen de Rotterdame wijken Feijenoord en Kralingen/de Esch.

Wel is overeengekomen dat er extra geld gestoken wordt in het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel. Voorwaarde is wel dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die maximaal nodig is voor de Algeracorridor.

Klik hier voor het hele artikel.

Krimpenerwaard heeft een van de duurzaamste wagenparken van de regio

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 17-07-2019 09:01

Gemeente Krimpenerwaard investeert in elektrische auto’s. Inmiddels is het grootste deel van de voertuigen geleverd. Vijftien auto’s zijn elektrisch, waarbij is gekozen voor beproefde techniek. De voertuigen hebben een actieradius van meer dan tweehonderd kilometer. Dit is ruim voldoende voor het werk binnen de Krimpenerwaard. Daarnaast heeft ieder elektrisch voertuig een eigen laadpunt, om de bedrijfszekerheid te waarborgen.

Voorbeeldfunctie                                                                                                              Wethouder Bert Bening:(D66) “Verduurzaming van ons wagenpark was een grote wens, die met de aanschaf van de elektrische voertuigen in vervulling is gegaan. Wij hopen hiermee een voorbeeld te zijn.”

Niet alle voertuigen konden vervangen worden voor een elektrische auto. Zo zijn er negentien dieselvoertuigen aangeschaft die voldoen aan de strenge Euro 6 norm. Dit zijn bijvoorbeeld zwaardere bestelbussen met een kraan, waarvan nog geen elektrische varianten met voldoende actieradius leverbaar zijn. Overigens wordt bij een toekomstige vervanging altijd de aanschaf van een elektrisch voertuig overwogen.

Door de combinatie van elektrisch rijden en de schoonst mogelijke diesels beschikt de gemeente Krimpenerwaard over één van de duurzaamste wagenparken in de regio.

En dat levert grote voordelen op qua CO2 uitstoot, stikstof en fijnstof, waardoor de uitstoot aan alle huidige Europese afspraken voldoet. Het oude wagenpark was toe aan vernieuwing. Er is in totaal 1.8 miljoen geïnvesteerd in de aanschaf van in totaal 34 voertuigen.

Krimpenerwaard Verbindt

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) ChristenUnie Krimpenerwaard 17-07-2019 08:53

Colums van de wethouders Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en Jan Vente (Christenunie) in Het Kontakt. Krimpenerwaard Verbindt met betrekking tot kansen voor vrouwen.

Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 13-07-2019 07:45

Vandaag in het AD Gouda artikel over het door Gemeente Belang Krimpenerwaard genomen initiatief om de huurtarieven van de sporthallen voorlopig niet te verhogen maar deze te bezien bij de evaluatie van de sportnota.

Klik hier voor het artikel: Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Klik hier voor het artikel: Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek te gast bij RTV Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 12-07-2019 20:06

Wethouder Lavinja               Sleeuwenhoek

Zaterdag 13 juli is wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) te gast in het programma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard.

Het door de gemeenteraad aangenomen sport -accommodatieplan is onderwerp van gesprek

Klik hier om te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Motie onderzoek nachtbus Krimpenerwaard aangenomen

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) D66 Krimpenerwaard 12-07-2019 06:19

De door D66 geïnitieerde motie voor een onderzoek voor een nachtbus in de Krimpenerwaard kreeg o.a. steun van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Openbaar vervoer staat bij Gemeente Belang Krimpenerwaard hoog in het vaandel en geeft een extra impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente.

Klik op onderstaande link voor de motie.

Raad stelt sportaccommodatieplan vast

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 11-07-2019 14:53

Wethouder Lavinja              Sleeuwenhoek

Gisterenavond is door de gemeenteraad het sportaccommodatieplan vastgesteld. Dit plan leidt in de gemeente Krimpenerwaard tot een evenwichtig sportbeleid.

Toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid            Wethouder Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard), portefeuillehouder Sport, is verheugd met de vaststelling van het sportaccommodatieplan. ‘Binnen onze gefuseerde gemeente golden voor verenigingen verschillende afspraken over eigendoms-, beheer-, en exploitatiesituaties van de sportaccommodaties. Dit leidde tot dilemma’s bij het uitvoeren van accommodatiebeleid en de behandeling daarvan. Met de vaststelling van het sportaccommodatieplan kunnen we, samen met verenigingen, sport voor alle inwoners beschikbaar en bereikbaar houden’.

Tarieven voor de binnensport blijven gelijk                                                                    Een van de voorstellen uit het sportaccommodatieplan was een stapsgewijze verhoging van de tarieven op de  zaalhuur voor de gemeentelijke sporthallen. Tijdens de, door de gemeente georganiseerde, hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. De gemeenteraad heeft daarop besloten van deze verhoging af te zien.

Privatisering tennisverenigingen                                                                                    De 10 tennisverenigingen binnen de Krimpenerwaardse gemeentegrenzen hebben de handen, gedurende het proces rondom het sportaccommodatieplan, ineen geslagen. Ze gaan privatiseren en samenwerken aan een toekomstbestendige tennissport. Afgesproken is dat twee gemeentelijke accommodaties zullen worden overgedragen aan de verenigingen. Een mooi en positief resultaat!

Participatief proces                                                                                                                    Ook het vervolgproces zal in samenspraak met verenigingen zijn. Zo worden na de zomer de eerste gesprekken met voetbalverenigingen gepland om met elkaar de uitgangspunten nader uit te werken. Daarnaast staan ook actiepunten zoals het behandelen van nieuwe initiatieven, beheermodellen op de agenda.

Klik hier voor het artikel: Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd.

Klik hier voor het artikel: Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Klik hier voor alle stukken met betrekking tot het sportaccommodatieplan.