Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen Borger-Odoorn inzichtelijk

78 documenten

Gemeente Borger-Odoorn: Landmeter ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 27-08-2019 15:14

Uitnodiging: Denk mee, praat mee en ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 27-08-2019 07:45

Uitnodiging: Denk mee, praat mee en doe mee.

Het gaat goed met “Mammoet” op het ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 20-08-2019 13:41

Het gaat goed met “Mammoet” op het Buinerveld. Van veel mensen gehoord dat ze geweest zijn, onder de indruk van het evenement, en vaak ook van die prachtige locatie. Nog t/m 15 september te zien in onze gemeente! Er worden twee vrijkaarten verloot, via de Facebook pagina Burgemeester Jan Seton Let op: niet via deze pagina.

Tekst Ton Souverein Voorzitter; ( ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 01-08-2019 13:44

Tekst Ton Souverein Voorzitter; ( 31-augustus-2019) Geachte aanwezigen, Familie, Ronald, kinderen van Miranda en Ronald. Vandaag is een eigenaardige dag, een vreemde dag, een dag zonder Miranda. Alle dagen die volgen zullen ook dagen zonder Miranda zijn. Miranda, zo een sprankelende en enthousiaste vrouw. Ze wist altijd anderen aan te steken en te motiveren, we voelden ons prettig bij haar. Dat laat het grote aantal aanwezigen hier wel zien. We zullen je ongelooflijk gaan missen. Ik spreek hier namens Gemeentebelangen – het bestuur, de fractie, de wethouders en de leden van Gemeentebelangen, waar Miranda de afgelopen jaren zo veel voor gedaan heeft. Miranda werd lid van GB in 2005. Zij was fractieassistente in de periode 2006 tot 2010. Ik was zelf toen nog niet eens bij gemeentebelangen. Pas in 2009 werd ik lid van Gemeentebelangen en in 2010 kwam ik in de raad en – zelf nog onervaren, ik woonde nog maar kort in dit gedeelte van het land- kwam ik in aanraking met Miranda die heel veel wist. De bevolkingskrimp, het sluiten van sommige scholen, de sanering van het aantal dorpshuizen – de krimp en de bezuinigingen raakten ons toen hard. Miranda was daar heel druk mee, wilde dat dit zo fatsoenlijk mogelijk ging. Vanaf 2010 tot 2014 heb ikzelf samen met Miranda in de fractie van Gemeentebelangen gezeten. Er ontstond al snel een sfeer van kameraadschap; we voelden al snel dat we elkaar wat meer over onze gevoelens over zaken konden vertellen, terwijl we dat dan niet zo direct tegenover anderen deden. En ik heb m’n oor zo hier en daar te luisteren gelegd bij anderen die met haar samengewerkt hebben bij GB: Het maatschappelijk belang stond bij Miranda voorop. Miranda luisterde naar de burgers, had vele directe contacten. En ook al was iets tegen de opvatting van Miranda – als de meerderheid een andere mening had, accepteerde ze die. Ze was er voor de inwoners en niet voor haarzelf. Dat heb ik zelf ook wel in fractievergaderingen meegemaakt. Voor Miranda was harmonie en eenheid uitstralen belangrijk: een citaat uit 2015 van haar, als antwoord op de vraag : “wat is binnen GB belangrijk voor jou?: Het ‘spul’ in het gareel houden! Als dit goed gaat, hebben we een goede band met elkaar en dat stralen we ook uit! Discipline, open minded, respect voor elkaar! Binding, om één stem te laten horen. Ja Miranda, Je kon veel, je kon organiseren: ledenvergaderingen, verkiezingsbijeenkomsten. Je had ideeën. Heel creatief ook was je met de verkiezingscampagnes. De gekke gele wuppies waren een idee van jou; Het bestuur destijds dacht nog wel: “wat moeten we daarmee”, maar het pakte goed uit. Je begreep dat een gek, leuk hebbedingetje – en dan iets heel anders dan een traditionele ballpoint – toch heel belangrijk was. Miranda was direct. Geen dubbele agenda’s. Je wist wat je aan haar had. “Het spul bij elkaar houden, ging ook goed door een dosis humor: Als Miranda een idee op tafel bracht en er kwam kritiek op, dan zei ze: Die kritiek heb je omdat het niet jouw idee is”. En dan toerisme, waar Miranda, toen ze nog werkte volop en met de haar kenmerkende enthousiasme in werkte. Ik herinner me dat we met een afvaardiging van gemeentebelangen eens gingen praten met Gemeentebelangers van de gemeente AA en Hunze, onze buurgemeente, over de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak. Miranda liet iedereen, en mij zeker, versteld staan van haar kennis op dit gebied. Ze kende alle belangrijke spelers op dat gebied, noemde namen die ertoe deden, deed aanbevelingen, ze had een visie… ik had haar nog nooit in die kwaliteit horen praten, en was er echt beduusd van gewoon. En wat was Miranda gelukkig met Ronald. Ze vertelde me dat wel; een nieuw leven begon voor haar. Toen ze van haar ziekte wist, prijsde ze zichzelf gelukkig met een man als Ronald, die onverkort achter haar stond en bleef staan. Triest dat het dan zo kort daarna weer eindigt. Het noodlot sloeg toe op 1 maart 2016 toen Miranda op de grond viel in de hal van het gemeentehuis. Tegen de burgemeester die over haar heen gebogen stond excuseerde zij zich nog voor haar val. Nader onderzoek leerde dat Miranda een kwaadaardige hersentumor had. Een tijd van onderzoeken en onzekerheid volgde. Van 2010 tot 2019 is Miranda raadslid geweest. In 2018 nog fractievoorzitter, een lastige job die veel van iemand vraagt. Maar Miranda kon op draagvlak rekenen en was een stabiliserende factor in de fractie. Begin 2019 besloot Miranda dat het zo genoeg was, en dat zij de haar resterende kracht wilde wijden aan haarzelf en gezin. Nog op de laatste gezellig avond van GB in april dit jaar in het Boshof in Odoorn waren Miranda en Ronald nog present. Zij vertelde de aanwezigen nog over haarzelf en haar situatie; ze was toen nog redelijk goed. Lieve Miranda, als Gemeentebelangen Borger-Odoorn zijn we zo dankbaar voor de tijd, energie en betrokkenheid die je al die jaren gegeven hebt. We zullen je missen. Wij als wensen jou Ronald, en jullie kinderen, kracht om met dit verlies om te kunnen gaan.

Ons bereikte het droeve bericht dat ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 24-07-2019 22:21

Ons bereikte het droeve bericht dat Miranda Pathuis is overleden. Hoewel we al lang wisten dat Miranda ongeneeslijk ziek was, slaat dan toch het bericht van het overlijden van een relatief jonge vrouw in als een bom. Miranda Pathuis heeft door de jaren heen veel voor de politieke vereniging Gemeentebelangen Borger-Odoorn betekend. Zij werd in de periode 2006 tot 2010 fractieassistente bij Gemeentebelangen. Zij kwam in aanraking met Gemeentebelangen vanuit haar bezorgdheid voor het sluiten van scholen vanwege de inwonersdaling in de gemeente Borger-Odoorn. Veel heeft zij in die jaren gedaan om de gevolgen van de krimp – met name met betrekking tot de sluiting van scholen- in zo goed mogelijke banen te leiden. Van 2010 tot 2019 is Miranda raadslid geweest in de fractie van Gemeentebelangen. Altijd stond haar maatschappelijke betrokkenheid op de voorgrond. Zij was prettig en kameraadschappelijk lid van de fractie, die veel bijdroeg aan goede verstandhoudingen. Het noodlot sloeg op 1 maart 2016 toe. Zij viel op de grond in de hal van het gemeentehuis, en bij nader onderzoek bleek de oorzaak een hersentumor te zijn. Een akelige periode volgde voor haar en haar echtgenoot en kinderen. Operatie, onzekerheid over de voortgang van de ziekte. Ondanks alles is zij raadslid gebleven, zelfs nog in de laatste raadsperiode vanaf 2018 is Miranda nog fractievoorzitter geworden. Zij heeft dit met uiterste inspanning gedaan tot begin januari 2019. Toen besloot zij dat het genoeg geweest was, en zij de haar nog resterende tijd en kracht aan haarzelf en haar gezin moest wijden. Als Gemeentebelangen Borger-Odoorn zijn wij dankbaar voor de tijd, energie en betrokkenheid die Miranda al die jaren gegeven heeft. We wensen haar toegewijde echtgenoot, die haar tot het laatst toe bijgestaan heeft, en haar kinderen veel kracht toe om dit verlies te boven te komen. Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Blauwe zone in Borger, hoe zit het ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 29-06-2019 10:10

Blauwe zone in Borger, hoe zit het nu ?? De blauwe zone in het centrum, hoe zit het nu? Recent hebben we een rondje centrum gedaan met Johan Nijmeijer en Jan Vos van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Tijdens de wandeling gesproken vooral gesproken over wat is de bedoeling, wat mag wel en niet en hoe lees je de borden. Maar ook hoe is de ruimte op en om het plein ingericht, hoe is deze bedoeld en hoe wordt hierover gecommuniceerd. We willen graag weten of het voor inwoners van het dorp nu duidelijk is hoe het zit. En als dit niet het geval is, welke vragen zijn er dan? Voor uitleg van de gemeente Borger-Odoorn meer op hun webpagina. https://www.borger-odoorn.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2019/04/article/parkeren-borger-centrum-aanpassing-parkeerschijfzone-voor-minder-overlast-10492.html?fbclid=IwAR1M5xN7ZS1nm-SLFWSK8hCaYw1w4KPqEsD4kW3l_69TdLH-dEGWd3K5zNA

Onze fractievoorzitter, Harm Greven, ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 27-06-2019 14:56

Onze fractievoorzitter, Harm Greven, aan het woord tijdens zijn 1e algemene beschouwingen.

Tijdens de raadvergadering kregen ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 20-06-2019 20:47

Tijdens de raadvergadering kregen wij de mededeling van onze wethouder Freek Buijtelaar te horen dat het doorgaat. De 55 % is gehaald.

Visienota gezond, sport en ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn Borger-Odoorn 20-06-2019 20:43

Visienota gezond, sport en bewegen In de besluitvormende raad werd gevraagd de visienota gezond, sport en bewegen vast te stellen en die te vertalen naar een lokaal sport- en preventieakkoord (uitvoeringsprogramma). Gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten, laaggeletterdheid en eenzaamheid komen we helaas nog té vaak tegen in onze gemeente, en dat is verontrustend. Maar we zien nú een positieve verandering. Want uit een grootschalig gemeentelijk leefbaarheidsonderzoek is gebleken dat oa. het overgewicht bij jongeren daalt, dat er meer wordt bewogen en dat volwassenen actiever zijn geworden ten opzichte van een aantal jaren geleden. We zijn dus goed bezig, maar het kan en moet ... nóg beter. Daarom deze nieuwe visienota samengesteld door medewerkers van onze gemeente, maatschappelijke organisaties en andere partners. De begroting is sluitend tot 2022 en de kosten voor de uitvoering worden gedekt uit bestaande middelen en subsidies die we de komende jaren ontvangen. En ook belangrijk..... na vaststelling zal het uitvoeringsprogramma integraal worden opgepakt met inwoners en betrokken partners. Raadslid Ron Reinds van Gemeentebelangen adviseerde om de visienota direct vast te stellen en uit te werken waardoor we al op korte termijn hieraan uitvoering kunnen geven om de genoemde ambities te halen. Wethouder Niek Wind verzekerde dat we in het najaar met het uitvoeringsprogramma aan de slag gaan. In de hierop besluitvormende raad werd de visienota vastgesteld.