Nieuws van politieke partijen over Haagse Stadspartij inzichtelijk

120 documenten

Vrijheid van betoging mag niet beïnvloed worden geweld en intimidatie

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 14-11-2019 23:15

Op initiatief van de Haagse Stadspartij en NIDA hield de raad een spoeddebat over de aanslag op een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De raad veroordeelde het geweld dat werd gebruikt tegen een bijeenkomst van KOZP. Waarnemend burgemeester Remkes zei hierover: ‘Een ding is wat mij betreft vanaf het begin duidelijk geweest: dat er een onacceptabele vorm van geweld is gebruikt. De kwalificatie die de heer Wijsmuller daarbij aanbrengt, een aanslag op de democratie en een aanslag op een democratisch verworven recht – het recht om te demonstreren, die kwalificatie deel ik volstrekt.’ Remkes gaf ook helder aan dat de demonstratie van KOZP tijdens de intocht veilig doorgang moet kunnen hebben, en zei in goed overleg met de organisatie te zijn naar een geschikte locatie.

Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“Voorzitter, de racistische aanval van afgelopen vrijdag was een aanslag op onze democratie. Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Wij zijn hier nu vandaag bijeen met vergadertijgers en wij vinden het vanzelfsprekend om te vergaderen. Maar stelt u eens voor dat de bijeenkomst nog maar net begonnen is en de locatie waar wij vergaderen ineens door 40 a 50 mannen met gezichtsbedekking wordt aangevallen, dat ze proberen binnen te komen, ruiten stuk slaan en gooien, vuurwerkbommen gooien, brand proberen te stichten en auto’s van bezoekers kapot slaan. Ik ben blij dat de politie snel ter plaatse was om erger te voorkomen. En ik ben blij dat de burgemeester, na de eerste zwakke woordvoerders reactie dit weekend, nu een brief aan de raad heeft gestuurd waarin hij deze misdadige aanval krachtig veroordeelt, en terecht benadrukt dat de vrijheid van vergadering en betoging niet mogen worden beïnvloed door geweld en intimidatie. Dit was ook voor de Haagse Stadspartij de reden voor dit spoeddebat: wij moeten nu als politiek duidelijk maken dat je in onze rechtstaat absoluut niet iemands grondrechten mag afnemen, en wij moeten pal gaan staan voor de vrijheid van vergadering en demonstratie.

Over de ernst van de racistische aanval heb ik nog wel vragen. Het geweld kondigde zich eigenlijk al veel langer aan, was al zichtbaar bij diverse demonstraties in NL vorig jaar, in de vele agressieve en racistische uitingen op social media, bij de overigens niet eens aangevraagde pro zwarte pieten demo op Scheveningen vorige week en in de opruiende tweets voorafgaand aan de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet door oa John v Zweden, rechterhand, lijstduwer en sponsor van Groep de Mos. Maar dat een groep van 40 a 50 man een vergadering aanvalt was ongekend. Zo’n grote groep optrommelen en een bliksem actie laten uitvoeren vereist organisatie. Ik wil de burgemeester dan ook vragen of de politie deze zorgwekkende en in rap tempo toenemende radicalisering van pro-pieten vermengd met extreem rechts en hooligans voldoende in beeld heeft, en of hiertegen pro-actief wordt opgetreden (en extreem-rechtse personen, groepen en organisaties gemonitord worden). Ik heb de indruk dat deze tendens van rechts-radicalisering in het huidige politieke klimaat gebagatelliseerd, onderschat en zelfs goedgepraat wordt. Dat kan natuurlijk niet. Heeft het aanpakken van rechts-radicalisering nu prioriteit, burgemeester?

Het feit dat een van de vijf arrestanten twee weken langer moet vastzitten, geeft een stevig signaal. Maar ik neem aan dat het hier niet bij blijft, er nog nader onderzoek gaande is en er mogelijk nog nieuwe arrestaties kunnen volgen. Zie ik dat goed, burgemeester?

Dit brengt mij bij de intocht aanstaande zaterdag. Anti-racisme activisten zullen dan opnieuw een beroep doen op hun demonstratierecht. De demonstratie van KOZP in Den Haag moest vorig jaar nog op last van de politie worden afgebroken omdat de veiligheid van de demonstranten toen niet gewaarborgd kon worden. Dat mag absoluut niet nog eens gebeuren. Ik ga er vanuit dat er door de politie pro-actief en preventief maatregelen worden getroffen (zoals bv omgevingsverboden?) en dat er voldoende politiecapaciteit wordt ingezet. En ik ben blij dat de burgemeester in zijn brief schrijft dat de inzet van politie erop gericht is om zowel de intocht als de demonstratie veilig en zonder beperkingen te laten plaatsvinden. Ik lees in de media dat er momenteel constructief overleg plaatsvindt om een geschikte locatie te bepalen waar dit kan. Ik neem aan dat hierbij ook de veiligheid om bij de demonstratie te komen en weer veilig weg te gaan is inbegrepen. Mogelijk kan de burgemeester kort toelichten wat de actuele stand van zaken is.”

Spoeddebat over vrijheid van vergadering en demonstratie

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 11-11-2019 15:17

De schandalige, gewelddadige aanval op een conferentie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag was een aanval op de democratie. Een aanval op het grondrecht van vrije meningsuiting en vergadering. En een poging tot intimidatie door racistische extremisten: met knuppels en vuurwerkbommen heeft een groep van zo’n 40 a 50 man met gezichtsbedekking de besloten bijeenkomst van KOZP verstoord. Het was een zeer angstige situatie voor de aanwezigen omdat naast het gooien van stenen en vuurwerk ook geprobeerd is om brand te stichten. Toen de aanvallers niet binnenkwamen werd de agressie nog botgevierd op de ruiten van het gebouw en de auto’s van bezoekers. Tot de politie ter plaatse was en ingreep: vooralsnog zijn er 4 mannen en 1 jongen gearresteerd, waarvan 1 man nog vastzit.

Dit geweld moet uiteraard krachtig worden veroordeeld en de daders moeten hard worden aangepakt. Maar er is meer nodig. De politiek moet zich uitspreken en een duidelijk signaal afgeven door het geweld en intimidatie te veroordelen, en door pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting en vergadering. KOZP voert al jaren geweldloos actie voor een inclusief kinderfeest met de legitieme oproep om de figuur zwarte piet te ontdoen van de racistische kenmerken. De Haagse Stadspartij steunt KOZP, en wil de garantie dat zij bij de komende intocht veilig kunnen demonstreren in de stad van vrede en recht.

De HSP heeft samen met NIDA een spoeddebat aangevraagd. Op zaterdag 16 november a.s. is de intocht van sinterklaas in Den Haag en KOZP heeft voor deze dag een demonstratie aangevraagd. In het debat willen wij van de burgemeester weten op welke manier hij gaat garanderen dat de demonstranten van KOZP hun recht om te demonstreren daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Vorig jaar werd deze demonstratie namelijk, nog voordat hij begonnen was, op last van de burgemeester ontbonden omdat de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. Dat mag dit jaar absoluut niet gebeuren.

Het spoeddebat vindt plaats op woensdagmiddag 13 november a.s. om 13.30 uur in de commissie Bestuur.

‘Betaalbaar OV voor alle reizigers’

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij GroenLinks 's-Gravenhage 08-11-2019 14:09

De gemeente Den Haag wil investeren in het openbaar vervoer om de mobiliteit en toegankelijkheid van heel Den Haag te verbeteren. Maar deze investeringen mogen niet leiden tot hogere tarieven. De Haagse Stadspartij en GroenLinks hebben samen en met steun van veel partijen het initiatief genomen om ‘Betaalbaar OV voor alle reizigers’ als uitgangspunt toe te voegen voor de Schaalsprong OV. ​

Na het voorstel ‘Ruim baan voor de Fiets’ is dit een belangrijke volgende stap om mensen te stimuleren over te stappen van autogebruik naar duurzame mobiliteit. Raadslid Maarten de Vuyst: “We hebben niks aan zo’n mega-operatie als niet alle Haagse bewoners en bezoekers er van kunnen profiteren. Dat was de wethouder snel eens met ons.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vult aan: “Iedereen moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Betaalbaarheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde, ook om vervoersarmoede tegen te gaan.”

“Bomen verplanten is beter dan kappen”

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 08-11-2019 08:42

De Haagse Stadspartij heeft een motie ingediend om te onderzoeken of bomen die weg moeten kunnen worden verplant, zodat ze niet gekapt hoeven te worden. De motie van raadslid Peter Bos werd in de gemeenteraad van 7 november 2019 unaniem gesteund. De aanleiding was het plan voor een rotonde op het kruispunt van de Duinstraat en de Prins Willemstraat in Scheveningen. Voor dit plan moeten veel gezonde bomen verdwijnen en volgens het college is verplanten voor veel bomen geen optie. Het zou duur en gecompliceerd zijn. Bovendien zouden de bomen een verplaatsing mogelijk niet overleven.

Peter Bos: “Iedere boom die we kunnen redden is meegenomen. Maar als ze dan echt weg moeten is verplaatsen nog altijd beter dan kappen. Zeker als het om gezonde bomen gaat.”

Dankzij de motie gaat het college nu onderzoeken hoe het verplanten van gezonde bomen zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd. Peter Bos is er blij mee: “Er komen steeds meer innovatieve methoden beschikbaar om bomen te verplanten, waardoor bomen niet gekapt hoeven te worden. Ik hoop dat het college snel met oplossingen komt.”

Haagse Stadspartij wil onderzoek naar discriminatie op de Haagse woningmarkt

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 01-11-2019 07:05

Recent onderzoek in Utrecht laat schokkende cijfers zien over discriminatie op de woningmarkt. Vooral makelaars en verhuurders in de particuliere huursector maken zich schuldig hieraan. Volgens eerdere antwoorden van de gemeente Den Haag op schriftelijke vragen zijn er in Den Haag maar weinig concrete gevallen bekend. Echter, de meldingsbereidheid is laag, en het meldpunt onbekend. De Haagse Stadspartij wil nu eindelijk serieus onderzoek in onze stad zoals ook al in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam plaatsvindt. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “We hebben het vermoeden dat de situatie op de Haagse woningmarkt niet veel afwijkt. Uit het onderzoek in Utrecht blijkt dat 90% van de makelaars – ondanks dat ze weten dat het niet mag – discriminatie in opdracht van de verhuurder gewoon uitvoeren. Dit is onacceptabel.” De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar onderzoek, met correspondentietesten en Mystery Calls, opzet. Deze middelen blijken namelijk zeer goed te werken.  Raadslid Fatima Faïd: “Als uit onderzoek blijkt dat dit ook in Den Haag een groot probleem is willen we concrete stappen en stevig optreden van de gemeente zien. Discriminatie moeten we hard aanpakken”.

Schriftelijke vragen: Onderzoek discriminatie op de woningmarkt

Datum:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 30 oktober 2019 verscheen op RTV Utrecht het volgende bericht: “Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan”. De samenvatting van het onderzoek is als PDF bijgevoegd. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. De resultaten van het onderzoek in Utrecht zijn schokkend. Ziet het college deze resultaten ook als indicator voor de Haagse woningmarkt?

2. Uit antwoorden op eerdere schriftelijke vragen blijken er maar weinig meldingen binnen te komen over discriminatie op de woningmarkt in Den Haag. Wat zijn de meest recente cijfers daarover?

3. Uit de managementsamenvatting van het onderzoek blijkt dat correspondentietesten en Mystery Calls goede instrumenten zijn om onderzoek te doen naar discriminatie op de woningmarkt. Is het college het daar mee eens?

4. Welke activiteiten heeft de gemeente in het verleden opgezet om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken?

5. Wat doet de gemeente momenteel om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken?

6. Is het college bereid om zo snel mogelijk een vergelijkbaar onderzoek met correspondentietesten en Mystery Calls op te zetten om zo de discriminatie op de overspannen Haagse huurmarkt te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Fatima Faïd

Huygenspark en Zwarte Pad krijgen (eindelijk) openbare toiletten

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij GroenLinks 's-Gravenhage 31-10-2019 15:38

Na jaren soebatten komen er binnenkort meer openbare toiletten in Den Haag die ook voor vrouwen toegankelijk zijn. Dat valt te lezen in de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen die GroenLinks en de Haagse Stadspartij hadden ingediend. Ook voor mensen met een beperking, buikpatiënten en gezinnen met jonge kinderen zijn deze toiletten zeer gewenst.

Het afgelopen decennium diende de Haagse Stadspartij samen met GroenLinks herhaaldelijk moties in voor meer openbare toiletten. Dit lijkt nu eindelijk zijn vruchten af te werpen met twee openbare toiletten op het Huygenspark en het Zwarte Pad. De Haagse Stadspartij is blij met deze twee eerste aanwinsten maar hoopt dat het daar niet bij blijft. Er is met de toevoeging van deze twee toiletten nog steeds een nijpend tekort aan openbare toiletten in de stad. Ook het gebrek aan toiletten bij speelvoorzieningen in het groen leidt nog steeds tot onsmakelijke taferelen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Er zijn talloze mogelijkheden om  openbare toiletten te creëren, bijvoorbeeld in combinatie met fietsenstallingen en in winkelcentra. Eventueel met een reclamevoorziening waarmee de kosten beperkt blijven. Dit tekort aan toiletten moet verder aangepakt worden”.

Net niet genoeg steun voor behoud Martelarenkerk

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij SGP ChristenUnie Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 29-10-2019 11:01

De Haagse Stadspartij heeft met een motie geprobeerd om de Martelaren van Gorcumkerk aan het Stadhoudersplantsoen van de slooplijst te halen. Het scheelde heel weinig of het was gelukt: De motie die raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) samen met William de Blok (Groep de Mos) indiende kreeg steun van 21 raadsleden en 23 raadsleden stemden tegen. De motie werd ingediend bij de behandeling van de Gebiedsvisie Internationale Zone op 17 oktober 2019.

Peter Bos: “Deze monumentale kerk is veel te mooi om te slopen. Het is een architectonisch en stedenbouwkundig pareltje en een baken aan de rand van de wijk Zorgvliet, prachtig ingepast in de door Dudok ontworpen plantsoenstrook.” De gemeente heeft de kerk gekocht om er op termijn een internationale instelling te kunnen bouwen. Momenteel is de voormalige kerk in gebruik als Indoor Trampoline Park voor kinderen, onder de naam “Planet Jump”. De pastorie is in gebruik bij De Vrije Ruimte, een pionierende school op het gebied van natuurlijk leren.

Op dit moment zijn er nog geen bouwplannen bekend zodat sloop nu nog niet aan de orde is. Wel liet wethouder Revis doorschemeren dat er mogelijk woningbouw gaat komen op de plek van de kerk. Peter Bos: “Het had niet veel gescheeld of mijn motie had het gehaald. Ik heb goede hoop dat de komende jaren de steun voor behoud blijft groeien en sloop uiteindelijk kan worden voorkomen”.

Ook het naastgelegen pand De Stadhouder wil de gemeente tegen de vlakte gooien. De Stadhouder is een bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan ruim 60 creatieve en innovatieve bedrijven. Ook hierover diende de Haagse Stadspartij samen met de Christen Unie een motie in om het gebouw niet te slopen en de schaarse bedrijfsruimte te behouden. Maar ook deze motie werd niet aangenomen.

Wel had de Haagse Stadspartij succes bij een ander onderdeel van de Gebiedsvisie. Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn twee moties ondertekend die het college opriepen om de sportvelden achter het Internationaal Strafhof niet te bebouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze twee moties.

Motie: Martelaren van Gorcumkerk behouden

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS303517).

Constaterende, dat:

– In de gebiedsvisie op de locatie van de Martelaren van Gorcumkerk een reservering voor nieuwbouw van een internationale organisaties is gemaakt;

– De Martelaren van Gorcumkerk eigendom is van de Gemeente Den Haag;

– De kerk al enige tijd goed wordt gebruikt en wordt verhuurd aan Planet Jump, een trampolinecentrum.

Overwegende, dat:

– De Martelaren van Gorcumkerk bijzondere stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit heeft;

– De kerk mooi is ingepast in de plantsoenstrook van het Stadhoudersplantsoen ontworpen door Dudok;

– De Martelaren van Gorcumkerk nog in goede staat verkeerd;

– De buurtbewoners en de wijkorganisatie pleiten voor behoud van de kerk;

– De monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap al eerder heeft verzocht om aanwijzing van de kerk tot gemeentelijk monument.

Verzoekt het college:

– De Martelaren van Gorcumkerk niet te slopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos William de Blok

Haagse Stadspartij Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Motie: Bedrijfsverzamelpand De Stadhouder

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS303517).

Constaterende, dat:

– In de gebiedsvisie op de locatie van het bedrijfsverzamelgebouw De Stadhouder aan de Stadhouderslaan een reservering voor nieuwbouw van een internationale organisaties is gemaakt;

– De Stadhouder eigendom is van de Gemeente Den Haag;

– Het gebouw sinds 2011 in gebruik is als bedrijfsverzamelgebouw en intussen werkgelegenheid biedt aan 60 creatieve en innovatieve bedrijfjes.

Overwegende, dat:

– Bedrijfshuisvesting in woonwijken een schaars goed is;

– Er een tekort is aan bedrijfsruimte in Den Haag, een tekort dat de komende jaren alleen maar zal groeien;

Verzoekt het college:

– De Stadhouder niet te slopen en in te blijven zetten als bedrijfsverzamelpand.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos Pieter Grinwis

Haagse Stadspartij Christenunie-SGP

Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA zeggen vertrouwen op in eenheidsleiding van Den Haag

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 20-10-2019 19:54

Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA zeggen vertrouwen op in eenheidsleiding van Den Haag

In een statement ondertekend door de raadsleden Fatima Faid (Haagse Stadspartij), Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten) en Adeel Mahmood (Nida Den Haag) zeggen zij het vertrouwen in de eenheidsleiding van Den Haag op. Het is de verantwoordelijkheid van de eenheidsleiding om ervoor zorg te dragen dat de politie er van en voor iedereen is. De drie partijen roepen alle samenwerkingspartners van de politie in Den Haag op om de politieorganisatie aan te spreken op de wantoestanden en als voorwaarde van hun samenwerking te maken.

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida Den Haag steunen de brief die meer dan twintig antiracisme- en maatschappelijke organisaties hebben gestuurd naar de korpschef Akerboom waarin zij eisen dat er wordt ingegrepen bij de politie Den Haag.

“Het antwoord voor ons als politieke volksvertegenwoordigers is helder: de politieorganisatie en met name de eenheidsleiding van de Regionale Eenheid Den Haag is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren” aldus Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.

“Voormalig burgemeester van Aartsen heeft in 2015 al aangegeven dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. Nu, ruim vier jaar verder, zien we geen enkele verbetering of verandering” aldus Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten.

“Juist in deze rumoerige tijden in Den Haag is het belangrijk om het vertrouwen van burgers in zowel de politiek als politie te herstellen. En dan heb je een eenheidsleiding nodig die durft discriminatie en misstanden binnen en door de politie aan te pakken” aldus Adeel Mahmood van NIDA.

Zie hieronder de volledige statement:

————————————————————————————————————————————–

Gezamenlijke statement m.b.t. racisme en discriminatie binnen de Haagse politie

In de afgelopen maanden lazen we keer op keer in de kranten over misstanden die plaatsvonden bij de politie Den Haag. Van politieagenten van kleur die geïntimideerd worden en gediscrimineerd tot verhalen over Marokkanenverdelgers bij politiebureau Hoefkade. Dit verontrust ons en wij maken ons zorgen, vooral omdat de afgelopen jaren meerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waar niet alleen sprake was van racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie, maar juist ook in hun optreden naar burgers toe.  Zaken als racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers blijken helaas een structureel probleem van de politieorganisatie. Al jaren domineren berichten over discriminatie en excessief geweldsgebruik door politieagenten de beeldvorming met betrekking tot de politie-eenheid Den Haag, in het bijzonder de politiebureaus op de Hoefkade en de Heemstraat. Een greep uit het gebeurtenissen:

Op bureau de Heemstraat heerst volgens agenten een sfeer van intimidatie en racisme (OmroepWest, 2013) .

Een jongen van 14 wordt op gewelddadige wijze aangehouden bij supermarkt Tanger, beelden laten zien dat hij niets verkeerd deed (OmroepWest, 2014).

Mitch Henriquez overlijdt bij zijn arrestatie, onjuiste informatie over de toedracht wordt weersproken door video’s gemaakt door omstanders (NOS, 2015)

Volgens teamchef Fatima uit Leiden worden structurele interne problemen en grensoverschrijdende zaken onvoldoende aangepakt, zij is inmiddels op non-actief gesteld. (AD, 2019)

Bovengenoemde misstanden zijn de afgelopen jaren aangekaart door zowel burgers als politiemensen. Kennelijk heeft de berichtgeving niet geleid tot een veranderde cultuur binnen de politie. Uit recent onderzoek van bureau VIK van de politie blijkt dat er sprake is van „een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen” en dat er „een ongezonde cultuur” binnen het politieteam Hoefkade heerst. Een groep agenten noemt zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ (NRC, 2019). Volgens het NRC is er een disciplinair onderzoek gestart tegen vier agenten, maar volgens bronnen binnen de politie werken de agenten die aan zichzelf refereerden als ‘Marokkanenverdelgers’ nog binnen de eenheid, zij het in een andere wijk. Eenheidsleider Paul van Musscher reageerde op het artikel van NRC door te stellen dat het gaat om “enkele medewerkers”. In het licht van de aanhoudende negatieve berichtgeving de afgelopen jaren is de reactie van Van Musscher opvallend mild.

Voor veel mensen in Den Haag zullen de verhalen van buitenproportioneel geweld niet onbekend zijn, al jaren komen signalen vanuit wijken in Den Haag, zoals in Transvaal en Schilderswijk, over politieagenten die tekeer gaan tegen (jonge) burgers van kleur met blijvend letsel als gevolg. Hoewel er al jarenlang verbetering beloofd wordt, zien we dat de genomen maatregelen niet toereikend zijn geweest om de gewenste verbeteringen te verwezenlijken. Er wordt keer op keer gesteld dat er lering wordt getrokken uit eerdere ervaringen en de organisatie ermee bezig is. Zo wordt er continue geschermd met het diversiteitsprogramma het kracht van verschil en meerdere projecten gericht op verbetering van de relatie tussen politie en met name (jonge) burgers van kleur.

De verhalen van klokkenluiders en burgers van kleur in Den Haag vertellen echter een ander verhaal. Klokkenluiders worden geïntimideerd, monddood gemaakt en/of hun carriere wordt in de weg gezeten. Een goed voorbeeld hiervan is Fatima Aboulouafa, die de misstanden in de Haagse politiekorps aankaartte. Zij is niet langer welkom in de eenheid Den Haag. Politieagenten zelf laten ons weten dat ‘foute’ agenten continue het hand boven het hoofd wordt gehouden en dat agenten die jaren geleden zelf problematisch gedrag vertoonden nu belangrijke en beslissingsbevoegde functies hebben binnen de politie-eenheid Den Haag. Ook weten we dat de agenten die eerder problematisch gedrag vertoonden en momenteel overgeplaatst zijn, nog steeds werkzaamheden uitvoeren waar zij contact hebben met burgers. Waarom zijn zij gezien de aard van hun daden niet op non-actief gesteld in afwachting van het onderzoek?

Het antwoord voor ons als politieke volksvertegenwoordigers is helder: de politieorganisatie en met name de eenheidsleiding van de Regionale Eenheid Den Haag is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren. Voormalig burgemeester van Aartsen heeft in 2015 al aangegeven dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. Nu, ruim vier jaar verder, zien we geen enkele verbetering of verandering. Er is onvoldoende wils- en daadkracht vanuit de eenheidsleiding om tot drastische en structurele hervorming bij de politie te komen. Dit voedt het wantrouwen jegens de politie en justitie en wordt de lijfspreuk ‘waakzaam en dienstbaar’ ongeloofwaardig voor vele burgers in onze stad.

Daarom hebben de lokale politieke partijen Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA de handen ineengeslagen om drastische verandering en structurele hervorming te vragen. Momenteel zijn wij gesprekken aan het voeren met verschillende individuen, organisaties en experts van binnen en buiten de stad om met een voorstel te komen om racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers door de politie uit te bannen.

Ondertekenaars vragen aan de burgemeester om er bij de politie op aan te dringen om de volgende veranderingen te realiseren:

Een onafhankelijk integriteitsbureau op te richten voor het melden van interne misstanden en toezicht op de afhandeling daarvan;

Een onafhankelijke politieombudsman met onderzoeksbevoegdheid, die losstaat van de interne beoordelingssystematiek. Van de gerapporteerde meldingen, de afhandeling en de sancties, moet jaarlijks een verslag worden uitgebracht om het publieke vertrouwen in de politie te herstellen;

Een aanvulling van de beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik. Dit moet gelden voor zowel politieagenten onderling, als wel voor het contact dat zij hebben met burgers. Aan het overtreden van de regels moeten transparante sancties verbonden zijn zoals een berisping, schorsing en ontslag;

Het handelingskader/richtlijnen voor professionele controles om etnisch profileren tegen te gaan moet bekend zijn bij alle agenten waarbij de leidinggevende erop kan toezien dat agenten zich eraan houden. Oftewel het toepassen van het handelingskader moet gemonitord worden en over de uitkomsten moet gerapporteerd worden.

Tot slot zeggen ondertekenaars het vertrouwen in de eenheidsleiding op. Het is de verantwoordelijkheid van de eenheidsleiding om er voor zorg te dragen dat de politie er van en voor iedereen is. Wij roepen alle samenwerkingspartners van de politie in Den Haag op om de politieorganisatie aan te spreken op deze wantoestanden en als voorwaarde van hun samenwerking te maken.

Hoogachtend,

Fatima Faid       ​ Haagse Stadspartij

Tahsin Çetinkaya  Islam Democraten

AdeelMahmood NIDA

Fractie Haagse Stadspartij

Toekomst vuurstapels: uitstel van executie

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij SGP Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 20-10-2019 18:26

Het debat over de toekomst van de vreugdevuren op Scheveningen op 17 oktober 2019 was het debuut in de gemeenteraad van waarnemend burgemeester Johan Remkes. En hij deed dat overtuigend. Een wereld van verschil met zijn voorgangster, waarbij een 2-minuten debat nog ruim 3 uur kon duren. In het debat lagen twee keuzes voor: of een jaar overslaan, het voorstel van Joris Wijsmuller namens de Haagse Stadspartij, of eerst afwachten of er in de korte tijd die tot de jaarwisseling rest een vergunningswaardig voorstel van de organisatoren komt voor een veel kleiner vuur. De raad volgde in meerderheid het procesvoorstel van Remkes, waarmee een definitief oordeel werd uitgesteld tot eind november. Het voorstel van de Stadspartij om een duidelijke uitspraak te doen werd verworpen. Wijsmuller: “De meerderheid van de partijen durfde het nog niet aan om de knoop door te hakken. Uitstel van executie dus. Vanuit Remkes kan ik dit nog wel begrijpen: hij legt eerst de bal bij de organisatoren, en houdt zo zijn handen nog vrij.” Remkes toonde daadkracht met een belangrijke mededeling voor alle Scheveningers die bij de jaarwisseling schade hebben geleden, maar nog altijd wachten op een vergoeding. “De gemeente rondt nog dit jaar alle schadegevallen na de vonkenregen op Scheveningen af. En dat gaan wij ruimhartig doen”.

De bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

‘Voorzitter, als laatste spreker resteert er niet veel om toe te voegen. Wel vind ik dat de raad nu een duidelijke uitspraak moet doen over wel of geen vuren bij de jaarwisseling, waarvoor ik zo een motie ga indienen. Maar allereerst wil ik langs deze weg namens de Haagse Stadspartij de Oonderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) nogmaals danken voor het kraakheldere en niet mis te verstane rapport. Het rapport bracht ordening in de vele zaken die wij al wisten, deed alle ruis en twijfels die er nog waren verstommen, en brengt een goede focus op de lessen die uit de dramatische jaarwisseling getrokken moeten worden.

Op de reactie van het college op het rapport is wél nog het nodige op aan te merken, maar het meeste acht ik nu minder relevant omdat ik ervan overtuigd ben dat de collegereactie met de nieuwe waarnemend burgemeester anders zou zijn geweest dan die van zijn voorgangster. Want zijn voorgangster heeft lang de kop in het zand gestoken, en de boel in afwachting van het OvV-rapport voor zich uitgeschoven. U weet dat ik haar daar al vanaf januari op heb aangesproken, dat ik voor de zomer nog de motie ‘Geen plannen, geen vlammen’ heb ingediend, en haar ook na de zomer nog heb bevraagd of zij al in overleg met betrokkenen bezig was om voorbereidingen voor de jaarwisseling op Scheveningen te treffen. Hierop is steeds ontkennend en ontwijkend gereageerd, dus u zult begrijpen dat ik verbaasd en ontstemd was om te lezen dat er al langer gesprekken met de organisatoren van de vuurstapels zijn gevoerd. Kan het college deze gesprekken in het licht van de eerdere ontkenningen toelichten, en aangeven of er afspraken en/of toezeggingen zijn gedaan?

In de collegereactie wordt uitgegaan van nieuwe vuurstapels in aangepaste vorm op basis van een vergunningprocedure. Zo denkt het college de aanbevelingen van de OvV op te kunnen volgen. Maar de OvV stelt terecht dat een vergunning op zich nog geen garantie is voor een vlekkeloos evenement. En de OvV heeft voor haar onderzoek niet alles onderzocht. Zo is er nog geen nader onderzoek gedaan naar de risico’s op vliegvuur. Er is nog geen nader onderzoek gedaan naar de millieueffecten van vreugdevuren zoals de stikstofuitstoot bij Natura2000-gebieden. En er is ook nog geen nader onderzoek is gedaan naar de Arbo-vereisten die nodig zijn om een vreugdevuur in welke omvang dan ook veilig te kunnen opbouwen. Daarnaast hebben wij nog geen zicht op een adequate en transparante veiligheidsorganisatie waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van organisator, toezichthouder, vergunningverlener en facilitator helder zijn. Voorzitter, er resten nog slechts 10 weken tot aan de komende jaarwisseling. Daarom dien ik de volgende motie in waarin de raad uitspreekt dat:

Het voor de komende jaarwisseling te kort dag is om een evenement met vreugdevuren vlekkeloos te organiseren;

Er tijdens de jaarwisseling 2019/2020 geen vreugdevuren op het strand voor Scheveningen en Duindorp worden toegestaan.

De motie is mede ondertekend door NIDA en de PvdD.

En overigens ben ik van mening dat, voordat er nieuwe vuren in welke vorm dan ook op Scheveningen komen, het eerst en vooral duidelijk moet zijn hoe de schade van de afgelopen jaarwisseling afgehandeld wordt. Ik heb de moties van PvdA en CU/SGP over de schadeafhandeling dan ook mee ondertekend.

Voor de andere vreugdevuren in de stad, waarover de eerste inspreekster sprak, geldt dat er op dit moment geen vergunningsprocedure is opengesteld. Moeten die dan nog wel doorgaan? En als er dan al vuren gedoogd gaan worden, geldt dan de norm die brandweer stelt zoals de heer Barker in zijn motie heeft voorgelegd? Graag een reactie van de burgemeester specifiek gericht op de vreugdevuren in Escamp en Laak.

Tot slot wil ik herhalen wat ik in de eerste vergadering na de jaarwisseling al gezegd heb: tot en met 31 december 2018 kon het beleidskader voor de vuurstapels op breed draagvlak in deze gemeenteraad rekenen. Wij zijn dus allemaal verantwoordelijk voor de ontstane gedoogcultuur en wij hebben allemaal onvoldoende rekenschap genomen van de mogelijke veiligheidsrisico’s. Een belangrijke les hierbij is dat wij ons niet moeten laten leiden door de vrees voor ongeregeldheden en het bewaren van de lieve vrede, maar dat de veiligheid en alle daarvoor noodzakelijke vereisten altijd voorop moeten staan. Hierbij hoort ook het bewaken van de juiste termijnen die nodig is om het zorgvuldig en veilig voor te bereiden. Ik reken dan ook op bredere steun voor mijn motie, en ben heel benieuwd naar de reactie van de waarnemend burgemeester.’

Tweede Termijn:

‘Ik heb waardering voor de waarnemend burgemeester die in eerste termijn met gezag en geloofwaardigheid inkleuring heeft gegeven van de vergunningsprocedure. En de bal en verantwoordelijkheid zo in eerste instantie bij de organisatoren legt. En trecht benadrukt dat het nog allerminst zeker is dat de vuren in aangepaste vorm vergund kunnen worden. Ook is het glashelder dat er nog altijd geen plan is. Dat wordt gaandeweg tijdens de vergunningprocedure in elkaar geknutseld. Onder stoom en kokend water. De vereiste zorgvuldigheid is dan snel het kind van de rekening.

De rol van omwonenden wordt in dit korte tijdsbestek gereduceerd tot een zienswijze in de vergunningprocedure en de eventuele mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen; een zware verantwoordelijkheid. Tijd voor beroep is er domweg niet, want ga maar na: bij grote evenementen – daar hebben we hier over – moet de vergunning normaal gesproken uiterlijk 18 weken voorafgaand worden aangevraagd; dat was dus 27 aug. De burgemeester heeft wel de bevoegdheid om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen. Dat doet hij klaarblijkelijk, en nu resten er nog maar 10 weken. Het vergunningsbesluit van het college moet uiterlijk 4 weken voor het evenement zijn genomen, en voor de zienswijzeprocedure staat 4 weken; dat betekent dat van de 10 weken er nog maar 2 resteren om zienswijzen zorgvuldig te beoordelen en een collegebesluit te nemen. Voor de 6 weken beroepstermijn is er daarna uberhaupt onvoldoende tijd.

Hoewel het niet dus zeker is dat de vergunning rond komt, zwemmen we langs deze weg met stoom en kokend water een fuik in. Dat is niet verstandig, zeker niet in de wetenschap dat er een cultuuromslag nodig is, leidend tot herstel van vertrouwen. Daar is tijd voor nodig. En een raad die zelf ook verantwoordelijkheid durft te nemen. Alle reden dus om voor mijn motie ‘Jaartje overslaan’ te stemmen.’

De ingediende (en niet aangenomen) motie:

Motie: Jaartje overslaan

Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630).

Constaterende, dat:

• De Onderzoeksraad voor Veiligheid in een glashelder rapport heeft geconcludeerd dat de Haagse vreugdevuren niet langer op de huidige wijze kunnen worden georganiseerd;

• De organisatie van een dergelijk grootschalig evenement – in welke aangepaste vorm dan ook – een grondige voorbereiding vereist waarin de veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht en deze risico’s zo goed mogelijk worden geminimaliseerd door veiligheidsmaatregelen;

• Een openbare vergunningsprocedure, waarbij politie en brandweer een eigenstandige adviesfunctie hebben, ruimte aan burgers voor inspraak moet geven alsmede mogelijkheden van bezwaar en beroep zodat alle belangen, bezwaren en zorgen expliciet op tafel komen.

Overwegende, dat:

• Een vergunning op zich nog geen garantie is voor een vlekkeloos evenement;

• Er nog geen nader onderzoek is gedaan naar de risico’s op vliegvuur;

• Er nog geen nader onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van vreugdevuren zoals de stikstofuitstoot in de nabijheid van Natura2000-gebieden;

• Er nog geen nader onderzoek is gedaan naar de Arbo-vereisten die nodig zijn om een vreugdevuur in welke omvang dan ook veilig te kunnen opbouwen;

• Er nog geen zicht is op en draaiboeken zijn voor een adequate en transparante veiligheidsorganisatie waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van organisator, toezichthouder, vergunningverlener en facilitator helder zijn;

• Er nog slechts 10 weken en 5 dagen resten tot aan de komende jaarwisseling.

Spreekt uit, dat:

• Het voor de komende jaarwisseling te kort dag is om een evenement met vreugdevuren vlekkeloos te organiseren;

• Er tijdens de jaarwisseling 2019/2021 geen vreugdevuren op het strand voor Scheveningen en Duindorp worden toegestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Adeel Mahmood, Nida

Robert Barker, PvdD

Ruim baan voor de fiets

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 20-10-2019 18:24

De Haagse Stadspartij is positief over de fietsstrategie ‘Ruim baan voor de fiets’. Het is hard nodig dat we met andere ogen naar de inrichting van de stad kijken, niet langer uitgaan van de auto, maar het langzaam verkeer met voetgangers en fietsers centraal zetten. Deze nota zet hierin goede stappen waar je niet tegen kunt zijn. Of dit beleid ook echt succesvol wordt, hangt echter af in hoeverre het stadsbestuur ook het lef heeft om de ruimte voor de auto in te perken. Want ‘Ruim baan voor de fiets’ betekent eenvoudigweg: minder ruimte voor de auto!

De nota kon rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Ook werd een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen om de fietsroute van Laakmolen tot naar het centrum te verbeteren.

In de raadsbehandeling heeft Joris Wijsmuller namens de Haagse Stadspartij aandacht gevraagd voor de standplaatsen van bomen. Fietspaden die geasfalteerd worden vlak langs bomen, gaan namelijk ten koste van de groeiplaatsen. Wethouder Van Asten zei toe dat hij zich gaat verdiepen in onderzoek naar alternatief materiaal voor verharding waarmee ook de standplaatsen van bomen kunnen worden verbeterd, en komt daar in de nieuwe bomennota op terug. Ook heeft de Stadspartij zich uitgesproken tegen een nieuw recreatief fietspad dwars door Natura2000-gebied het Oostduinpark. Het voorstel samen met de Partij voor de Dieren om dit nieuwe fietspad te schrappen, werd echter door de raad verworpen.

Wijsmuller was ongeduldig naar plannen om ruim baan voor de fiets te maken op de Gedempte Gracht als alternatieve route voor de Grote Marktstraat, nu de drukste en meest conflictrijke fietsroute door het centrum. Op de vraag wanneer wij plannen voor herinrichting van de Gedempte Gracht nu eindelijk kunnen verwachten, zei de wethouder toe om de raad hierover in het voorjaar van 2020 te informeren.

Trekfietstracé

Goede en veilige fietsroutes zijn een belangrijke basis voor het fietsbeleid. Het Trekfietstracé is een van de sterfietsroutes en zorgt voor een verbinding tussen Ypenburg en het Centrum en sluit aan op de nieuwe fietsbrug over de A4. Op dit moment wordt onderzocht hoe de oversteek van het Trekfietstracé over de Vliet aantrekkelijker en comfortabeler kan worden gemaakt als alternatief voor de Nieuwe Tolbrug (beter bekend als de Kippenbrug). Maar er is nog een missing link. De inrichting van het Trekfietstracé richting het centrum houdt op bij de brug over de Laak ter hoogte van de Laakmolen. Om deze ontbrekende schakel aan te pakken diende Wijsmuller samen met Robin Smit van de PvdD een motie in met het verzoek aan het college om de route van het Trekfietstracé richting centrum vanaf de Laakmolen tot en met het Rijswijkseplein voor de fietser aantrekkelijker en comfortabeler te maken. De motie werd aangenomen.

De aangenomen motie:

Motie: Van Laakmolen naar het centrum

Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie 2040 (RIS302969).

Constaterende, dat:

• Goede en veilige fietsroutes een belangrijke basis zijn voor het fietsbeleid;

• Het Trekfietstracé een van de sterfietsroutes is en zorgt voor een verbinding tussen Ypenburg en het Centrum en aansluit op de nieuwe fietsbrug over de A4.

Overwegende, dat:

• Er op dit moment wordt gestudeerd naar een goede oplossing voor de oversteek van het Trekfietstracé over de Vliet als aantrekkelijk en comfortabel alternatief voor de Nieuwe Tolbrug (ook bekend als Kippenbrug);

• De inrichting van het Trekfietstracé richting het centrum ophoudt bij de brug over de Laak ter hoogte van de Laakmolen.

Verzoekt het college uitwerking te geven aan het aantrekkelijker en comfortabeler voor de fietser maken van de route van het Trekfietstracé richting centrum vanaf de Laakmolen tot en met het Rijswijkseplein als onderdeel van de planuitwerking voor het Waterfrontpark, en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Robin Smit, PvdD