Nieuws van politieke partijen over Lokaal Belang inzichtelijk

204 documenten

College beloofde (juli18) bestaand ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 24-06-2019 14:00

College beloofde (juli18) bestaand groen, #bomen, zoveel mogelijk te gaan inpassen bij nieuwbouwplannen? Waarom toch voorgenomen #kap van 6 prachtige grote lindenbomen aan Lunterseweg? Is er een BomenEffectAn. gedaan? Geen herhaling v situatie Wikselaarse Eng Actiegroep Bomenkap Wikselaarse Eng NEE graag. www.lokaal-belang.com/schriftelijke-vragen-kap-bomen-tbv-nieuwe-woonwijk

Wethouder Ben Hiddinga reikt de ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Oude IJsselstreek 23-06-2019 14:49

Wethouder Ben Hiddinga reikt de eerste prijs uit aan winnaar van de Fun-klasse Erik Berkelder na afloop van de Ronde van Varsseveld. Leuk sportief evenement met prachtig weer!

Fantastisch nieuws! De toezegging ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 21-06-2019 20:05

Fantastisch nieuws! De toezegging die wij in feb ‘19 kregen; vanaf zomer de lucht in. Pilot in wijken Wijkplatform Noord-Oost Barneveld Veilig Vliegersveld de Vaarst en Wijkplatform De Burgt Veilig de Burgt Www.veiligdeburgt.nl en #Veller Veilig Veller - www.veiligveller.nl Een snelle en makkelijke manier v melden ‘niet-pluis’ situaties! Download die app!

#Parkeren; Denk in kansen vr ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 21-06-2019 06:10

#Parkeren; Denk in kansen vr inwoners, ondernemers en gasten. Graag gesprek met betrokkenen zoals Barneveld Centrum om diverse verbetermogelijkheden (parkeergemak, gunstige tarieven) Ook ivm groei opnieuw nadenken over dubbellaags parkeren #Vetkamp plan 2e kw. 2020 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/aandacht-voor-parkeren-centrumvisie-608884

Een AED, daar red je #levens ...

Lokaal Belang Lokaal Belang SGP Barneveld 21-06-2019 04:00

Een AED, daar red je #levens mee...We hebben een redelijk dekkend netwerk in onze gemeente, maar het kan toch beter. Daarom een voorstel om de dekking nog beter te krijgen. En...voorstel heeft het gehaald! Blij mee. #veiligheid #AED #Kadernota Samen met CU en SGP ingediend.

Nee, wij ‘moeten’ als gemeente ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 20-06-2019 11:15

Nee, wij ‘moeten’ als gemeente helemaal niets mbt #windmolens. Dat is een keuze. #Tevreden met toezegging college om de zin in Kadernota ‘Waar regio’s in opdracht vh Rijk en provincie ‘moeten’ aangeven waar ruimte is voor windmolens’ aan te passen. ‘Moeten’ wordt #geschrapt. Daarnaast willen wij brief v Voorthuizen Windmolens NEE bespreken in commissie. Meerderheid stemde dat in agendacie af. Nog een poging.

Zeer #gelukkig met toezegging om op ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 20-06-2019 10:21

Zeer #gelukkig met toezegging om op ons verzoek met St. Geldersch Landschap (bosbeheerder #SchaffelaarseBos) nadrukkelijk in gesprek te gaan en te wijzen op uitspraken eigen directeur die spijt had v kaalslag in Arnhem en bomenkap in algemeen. EINDELIJK een omslag in denken #groenkapitaal www.gelderlander.nl/arnhem/spijt-van-kaalslag-op-arnhems-landgoed-dit-had-nooit-zo-mogen-gebeuren~a20507c8/ Gerjan Crebolder Plaatselijkbelang Barneveld Schaffelaarse Bos

Heel fijn; onze motie voor ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 20-06-2019 09:56

Heel fijn; onze motie voor terugdringen van gebruik #lachgas en verbieden ervan bij evenementen, heeft het gehaald. Gebruik lachgas en schadelijke gevolgen voor #volksgezondheid en #verkeersveiligheid nemen schrikbárend toe. Foto: parkeerplaats Oosterbos Barneveld Mede ondertekend door CU en SGP

Geweldig blij! En trots! Onze motie ...

Lokaal Belang Lokaal Belang VVD CDA Barneveld 20-06-2019 09:48

Geweldig blij! En trots! Onze motie voor #behoud #zwembad #DeGlind heeft het gehaald! Dit bad heeft een speciale betekenis voor velen zoals de kwetsbare kinderen die hier worden opgevangen. Wij feliciteren Stichting Jeugddorp De Glind van harte! Mede ondertekend door CDA, CU, VVD, BI

Ontzettend blij en trots! Onze motie ...

Lokaal Belang Lokaal Belang Barneveld 20-06-2019 09:35

Ontzettend blij en trots! Onze motie om #vergroening #Voorthuizen nu eindelijk en met voorrang aan te pakken, heeft het gehaald! Wij feliciteren Plaatselijk Belang Voorthuizen van harte! Plan áf in september; start vóór einde 2019! 🌳🍃www.lokaal-belang.com