Nieuws van politieke partijen over Maarssen 2000 inzichtelijk

23 documenten

Partijgenoot Flip Tengnagel koninklijk onderscheiden

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 26-04-2019 14:45

26 april 2019 – Met gepaste trots willen fractie en bestuur van Maarssen 2000 onze partijgenoot Flip Tengnagel feliciteren met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op vrijdag 26 april 2019.

Hieronder de volledige tekst behorende bij de onderscheiding:

De heer Tengnagel is onderscheiden omdat hij zich al meer dan 40 jaar inzet voor de leefbaarheid van Maarssenbroek en voor voetbalvereniging OSM’75 in het bijzonder. Vanaf 1976 is Tengnagel bij deze voetbalvereniging, met 675 leden, als vrijwilliger actief in verschillende functies: bestuurslid, elftalbegeleider, wedstrijdsecretaris, toernooiorganisator, trainer, verzorger, scheidsrechter en hoofd van het onderhoudsteam. Tot juli 2018 was hij ook nog terreinmeester. Voor buitenschoolse opvang Kakelbont Kids – die een ruimte huurt bij OSM’75 – stond hij altijd klaar en zorgde hij ervoor dat het terrein piekfijn in orde was.

Van 1987 tot 2016 was hij sportcoördinator bij het Contact Oud-Mariniers en medeorganisator van “reünie met Sport en Spel”, alsmede medeorganisator en wedstrijdsecretaris van de oriëntatieloop senioren.

Ook in de politiek was Tengnagel actief: als steunfractie/burgerlid (v.a. 2009) en commissielid (v.a. 2015). Daarnaast is Tengnagel sinds 2013 lid van het screenteam van de Voedselbank Stichtse Vecht. Hij is medeverantwoordelijk voor 50 gezinnen en regelt de uitgifte van voedselpakketten. Hierbij helpt hij anderen om hun administratieve en financiële situatie te verbeteren.

Daarnaast is hij sinds 2011 medeorganisator en initiatiefnemer van de burendag in de wijk Duivenkamp in Maarssenbroek.

Maarssen 2000 bestaat 50 jaar!

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 10-02-2019 16:29

10 febr. 2019 – Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat Maarssen 2000 vandaag, 10 februari 2019, precies 50 jaar bestaat!

Daarmee zijn wij de langst bestaande lokale partij van Stichtste Vecht.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken onze kiezers nogmaals te bedanken voor hun steun!

Zorgen Maarssen 2000 over toegankelijkheid hulpverlening

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 10-02-2019 16:20

10 febr. 2019 – De fractie van Maarssen 2000 maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van hulp die verleend zou moeten worden aan inwoners. Steeds vaker krijgen wij meldingen dat het WMO loket telefonisch niet bereikbaar is. Dat er niet doorverbonden wordt. Dat inwoners verteld wordt, sorry we lopen 4 maanden achter. Ja sorry we hebben het niet op orde. Ook krijgen we meldingen dat aanvragen niet binnen de termijn worden afgehandeld. Dat er van gesprekken geen verslag wordt gemaakt. Dat inwoners regelmatig te horen krijgen, ja die werkt hier niet meer, dus uw situatie is bij ons niet bekend. Ook vernemen we dat er bij Sociale Zaken dossiers blijven liggen of dat inwoners te maken hebben met terugvorderingen, waar ze niet tijdig over geïnformeerd zijn. Dat inwoners, zonder huisbezoek, door de leverancier gekort worden op huishoudelijke zorg.

Maarssen 2000 stelt vragen over fout in het briefbestand aan mantelzorgers

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 16-10-2018 22:01

Wordt er wel voldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgesprongen of liggen ze zo bij een ander in de brievenbus?

Maarssen 2000 vermoedt dat door de foute print er sprake is van wat men noemt een datalek. Datalekken kunnen makkelijk ontstaan als er bijvoorbeeld geen zorgvuldige naleefregels zijn afgesproken.

Het meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere uitleg wat het betekent en hoe dit te voorkomen. Maarssen 2000 wil niet dat uw persoonsgegevens zomaar op straat of bij de verkeerde geadresseerde op de achterkant van een brief zichtbaar zijn. Vandaar dat wij het College een aantal vragen hebben gesteld over de veiligheid van uw gegevens, maar ook of dit lek al gemeld is bij het AP. Ook dat is een wettelijk verplichting.

Maarssen 2000 stelt vragen over fout in het briefbestand aan mantelzorgers

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 16-10-2018 22:01

Wordt er wel voldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgesprongen of liggen ze zo bij een ander in de brievenbus?

Maarssen 2000 vermoedt dat door de foute print er sprake is van wat men noemt een datalek. Datalekken kunnen makkelijk ontstaan als er bijvoorbeeld geen zorgvuldige naleefregels zijn afgesproken.

Het meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere uitleg wat het betekent en hoe dit te voorkomen. Maarssen 2000 wil niet dat uw persoonsgegevens zomaar op straat of bij de verkeerde geadresseerde op de achterkant van een brief zichtbaar zijn. Vandaar dat wij het College een aantal vragen hebben gesteld over de veiligheid van uw gegevens, maar ook of dit lek al gemeld is bij het AP. Ook dat is een wettelijk verplichting.

Rechtspositie inwoners weer in het gedrang

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 05-10-2018 15:14

5 okt. 2018 – Maarssen 2000 heeft vragen gesteld over de wijze waarop inwoners geïnformeerd worden over het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor 2020. De beantwoording van de vragen laat zien dat slechts een aantal wijken in Maarssenbroek van een wijkbrief zijn voorzien. Op de vraag of andere inwoners van Maarssenbroek ook actief geïnformeerd worden over de te bouwen hoogbouwflats van 70 m hoog, is het antwoord dat inwoners deze kunnen vinden op de website van Bisonspoor 2020 .

Maarssen 2000 constateert dat de berichtgeving op de website Bisonspoor 2020 onder het kopje reageren wel erg summier is. Er staat geen enkele verwijzing naar hoe inwoners zienswijzen kunnen indienen. Ook op de gemeentelijke website onder ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor staat ook niet uitgelegd hoe men zienswijzen zou kunnen indienen.

De fractie van Maarssen 2000 vindt dat een kwalijke zaak. Inwoners moeten te ver grasduinen op de website om te achterhalen hoe men een zienswijze kan indienen.

Zo zet je inwoners niet in hun rechtspositie, aldus Maarssen 2000. Dat geeft inwoners terecht het gevoel dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Inwoners hebben het recht op informatie, dat is een actieve zorgplicht van de gemeente.

Maarssen 2000 zal bij het College vragen de termijn op te rekken, omdat zij van mening is dat inwoners niet behoorlijk zijn geïnformeerd over de procedure.

Rechtspositie inwoners weer in het gedrang

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 05-10-2018 15:14

5 okt. 2018 – Maarssen 2000 heeft vragen gesteld over de wijze waarop inwoners geïnformeerd worden over het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor 2020. De beantwoording van de vragen laat zien dat slechts een aantal wijken in Maarssenbroek van een wijkbrief zijn voorzien. Op de vraag of andere inwoners van Maarssenbroek ook actief geïnformeerd worden over de te bouwen hoogbouwflats van 70 m hoog, is het antwoord dat inwoners deze kunnen vinden op de website van Bisonspoor 2020 .

Maarssen 2000 constateert dat de berichtgeving op de website Bisonspoor 2020 onder het kopje reageren wel erg summier is. Er staat geen enkele verwijzing naar hoe inwoners zienswijzen kunnen indienen. Ook op de gemeentelijke website onder ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor staat ook niet uitgelegd hoe men zienswijzen zou kunnen indienen.

De fractie van Maarssen 2000 vindt dat een kwalijke zaak. Inwoners moeten te ver grasduinen op de website om te achterhalen hoe men een zienswijze kan indienen.

Zo zet je inwoners niet in hun rechtspositie, aldus Maarssen 2000. Dat geeft inwoners terecht het gevoel dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Inwoners hebben het recht op informatie, dat is een actieve zorgplicht van de gemeente.

Maarssen 2000 zal bij het College vragen de termijn op te rekken, omdat zij van mening is dat inwoners niet behoorlijk zijn geïnformeerd over de procedure.

Maarssen 2000 stelt met spoed vragen aan College

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 20-09-2018 23:03

Naar aanleiding van een artikel  bij RTV Stichtse Vecht heeft de fractie van Maarssen 2000 vragen ingediend bij de wethouder.

Maarssen 2000 wil opheldering over de reden van deze handhaving naar aanleiding van 1 klacht uit de buurt. In andere situaties -denk aan handhaving Jaagpad bij OpBuuren- lijkt het of er anders op gereageerd wordt.

Maarssen 2000 zet zich volledig in om het voortbestaan van kinderboerderij De Vechtse Hoeve niet in gevaar te laten komen. De fractie is dan ook blij te lezen dat er vanuit de gemeente al ingezet is om tot een oplossing te komen en heeft begrip voor het feit dat men wel moet handhaven, maar dat het in deze kwestie een lastige is. Maarssen 2000 zal in de procedure om tot oplossing te komen, scherp meekijken.

Maarssen 2000 stelt met spoed vragen aan College

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 20-09-2018 23:03

Naar aanleiding van een artikel  bij RTV Stichtse Vecht heeft de fractie van Maarssen 2000 vragen ingediend bij de wethouder.

Maarssen 2000 wil opheldering over de reden van deze handhaving naar aanleiding van 1 klacht uit de buurt. In andere situaties -denk aan handhaving Jaagpad bij OpBuuren- lijkt het of er anders op gereageerd wordt.

Maarssen 2000 zet zich volledig in om het voortbestaan van kinderboerderij De Vechtse Hoeve niet in gevaar te laten komen. De fractie is dan ook blij te lezen dat er vanuit de gemeente al ingezet is om tot een oplossing te komen en heeft begrip voor het feit dat men wel moet handhaven, maar dat het in deze kwestie een lastige is. Maarssen 2000 zal in de procedure om tot oplossing te komen, scherp meekijken.

Bezoek wijktafel Duivenkamp

Maarssen 2000 Maarssen 2000 Stichtse Vecht 20-09-2018 22:36

Maarssen 2000 probeert zo veel mogelijk bewonersbijeenkomsten bij te wonen om zo een vinger aan de pols te houden. Primla Jaipal bezocht de wijktafel van Duivenkamp en maakte onderstaand verslag:

Vier keer per jaar komt de wijkcommissie van Duivenkamp bij elkaar om te vergaderen. Op donderdag 13 september 2018 moest de vergadering het doen zonder de aanwezigheid van de wijkagent Sonja en de gebiedsregisseur Foka der Nederlanden van de gemeente. Twaalf bewoners waren aanwezig om een aantal onderwerpen te bespreken die in de wijk spelen. Mario van Dijk (commissielid PvdA) en Primla Jaipal (steunfractielid Maarssen2000) waren als toehoorders aanwezig bij deze wijktafel.

Bisonspoor

Er is een open avond geweest waarin men de visie op het ontwerp bij P2 (stationszijde) kon bekijken. Het plan ligt ter nu inzage bij de gemeente en belanghebbenden kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Uit de wijk worden er zorgen geuit als het gaat om parkeeroverlast als treinreizigers lang gaan parkeren. Waar moeten bewoners parkeren? Komen ze dan in Duivenkamp parkeren?

Binnenkort (datum is onbekend) komt er een uitnodiging van de gemeente voor inspraak voor bewoners. De wensen van de eerste bijeenkomst zijn meegenomen naar de aannemer en zullen gepresenteerd worden. Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest waarbij mensen hebben kunnen kiezen welke speeltoestellen er komen. Er zijn 12 speelplaatsen die op de planning staan om opnieuw ingericht te worden. Het kan voor de bewoners maar niet vlot genoeg beginnen, ze wachten al veel te lang.

Er is nog steeds heel veel overlast van zwerfvuil en typeert men één plek als een junkplaats. Er wordt geklaagd dat de wijkagent nooit komt kijken.

Helaas kan de wijkcommissie dit jaar de Burendag niet organiseren wegens gebrek aan vrijwilligers. Het ontbijt van vorig jaar dat goed bezocht werd door circa 75 bewoners van alle leeftijden zal doorgeschoven worden naar volgend jaar. De voorzitter doet dan ook een oproep voor meer vrijwilligers. Al helpen mensen 1 of 2 keer per jaar met de activiteiten die ontplooid worden, alle handjes zijn welkom.

Ook dit jaar gaat de skeelerronde door Duivenkamp zoals de vaste route is bepaald. Er moet gezorgd worden voor vrijwilligers die de stempelpunten gaan bemensen.

Hierin werd uitdrukkelijk verzocht aandacht te vragen voor het hondenuitlaatbeleid. Het is vreselijk dat eigenaren de honden los laten lopen en de poep niet opruimen. Het geeft een enorme stankoverlast. Eén bewoner gaf aan dat hij 4 e-mails heeft gestuurd naar de gemeente, maar dat er nooit een BOA is gekomen om te controleren.