Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijk Delft inzichtelijk

71 documenten

Undercover Uitvaartverzoger o.a. Delft

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 13-10-2019 19:42

Vanavond bij SBS, de uitzending gezien over “uitvaartverzorgers” die blijkbaar uit Delft komen.

De honden lusten er geen brood van, van wat daar in dit bedrijf gebeurt met overledenen.

Onze inwoners gaan helemaal los op sociale media:

Hoop dat de gemeente Delft een meldpunt maakt, soort #slachtofferhulp ivm de nabestaanden en de praktijken van deze Delftse uitvaartondernemers uit het programma van Stegeman #undercover. Dit is zo heftig, zoveel verdriet en boosheid..

Prive en zakelijke facebook pagina’s, van lijdend voorwerp, worden druk bezocht en de uitingen zijn zeer heftig. Moeten wij als gemeente, iets mee hoor.

Sterkte, voor wie dit aangaat.

Scholenschuif Tanthof

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 02-10-2019 21:52

TANTHOF DELFT info pagina

2 oktober 2019

PERSBERICHT

Nee tegen de 2+2 variant

In de vergadering van de Delftse Raadscommissie Welzijn en Wonen op 1 oktober heeft wethouder Schrederhof nee gezegd om het alternatief voor de scholenschuif van de stichting Behoud het Park als 3de mogelijkheid te onderzoeken.

B & W willen alleen de voor- en nadelen van nieuwbouwplannen voor de basisscholen in Tanthof (scholenschuif) onderzoeken in het Abtswoudsepark en op de plek van de Kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen.

De variant van de Stichting Behoud het Park houdt in dat er op twee plekken twee scholen worden herbouwd.

Geen van de raadsleden, insprekers en publieke tribune waren enthousiast voor bouwen in het Abtswoudsepark en kinderboerderij e.o. Zij uitten hun zorgen over het teloorgaan van groen, de dreigende verkeersproblemen en de aantasting van de structuur van de wijk. Alle insprekers en de oppositiepartijen drongen er bij de wethouder op aan het alternatief uit de nota van de Stichting Behoud het Park uit te werken.

Met een volle tribune en acht insprekers; drie inwoners, , kindertuinen, waterspeeltuin, Natuurlijk Delfland , Vogelwacht en de Stichting Behoud het Park was het een groot aantal volgens de aanwezige raadsleden.

Tot verontwaardiging bij de insprekers en de mensen op de tribune weigerde wethouder Schrederhof om het alternatief als 3de optie nader te bekijken dit omdat de besturen van de schoolkoepels (Laurentius, SCD, Librijn) dit plan hadden afgewezen: zij bleek daarmee de relatie met deze schoolbesturen te stellen boven die met de inwoners van Tanthof.

Als antwoord op de vraag wat er moest gebeuren als beide door de gemeente voorgestelde locaties niet haalbaar bleken antwoordde zij dat B & W dan zelf een besluit zouden nemen, wat ruimte laat voor de gedachte dat een plan waar niemand voorstander van is behalve drie schoolkoepelbestuurders en één college Tanthof door de strot geduwd kan worden.

De raadsfracties en de insprekers gaan zich beraden voor de volgende raadsvergadering op 28 november. Want deze vergadering krijgt nog een vervolg.

Drie maanden duurde dit

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 27-09-2019 18:23

Waarom doet het college er zo lang over, om de brief van Vestia, op het R.I.S. te krijgen?

Daar gaat mijn vraag aan wethouder Schrederhof over.

Schriftelijk vragen

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 22-09-2019 19:05

Schriftelijke vragen van Onafhankelijk delft

Voetbal en tal van activiteiten in voormalig Delfia complex, waarom moest Delfia weg?

Moest er plaats gemaakt worden voor dure woningbouw?

Voetbalvereniging Delfia verkeerde ineens, na 110 jaar, in zwaar weer.

Tal van activiteiten die er plaats vonden, naast het voetbal, zoals:

Vier elftallen, line dancers 80 mensen, kaartclub 30 mensen en biljarters en nog tal van andere activiteiten.

Voorzitter van Delfia, Erwin de Graaf, heeft er alles aan gedaan om deze club en activiteiten te behouden voor de wijk.

De gemeente Delft onderhield het gras niet, zodoende leek het meer op Kampeergrond dan op een voetbalveld en nu:

Can I dream deed zijn intrede en dit juigde ik toe en werkte zelfs mee hieraan echter, gaandeweg kwam er meer in de publiciteit over de activiteiten aldaar.

Wat schertst mijn verbazing, deze activiteiten verschilden niet of nauwelijks van wat Delfia organiseerde.

Nu is mij ter ore gekomen dat er flink uitgepakt is met subsidie voor Can I dream, geaccoordeerd voormalig PvDA wethouder, Raymond Deprez.

Raymond Deprez, die op de dag van het voetbaltoernooi dat Can I Dream organiseerde, met de staart tussen de benen hem smeerde toen hij mij en burgemeester van Bijsterveldt in de gaten kreeg.

Wat wist hij toen dat wij niet wisten?

Hier gaan mijn schriftelijke vragen over:

.Was het college op de hoogte voor 4 april 2017, dat er ondanks dat Delfia niet weg wilde, er al een deal was met Can I Dream

.Hoeveel betaalde de gemeente aan de stichting voor het opvangen van de jeugd in de Buitenhof, aan subsidie

.Betaalde Can I Dream huur en of andere kosten onderhoud van het complex ten behoeve van de inwoners, zoals bijvoorbeeld maaien

.Was het verstandiger geweest om Delfia, deze activiteiten onder de hoede van Delfia te laten houden met dezelfde ondersteuning

.Het komt op mij over dat, Delfia weg moest, mond en daadkracht dood moest, op plaats te maken voor Can I dream. Is dit zo Het een en ander komt namelijk niet fris over

.Er is veel geld van de Delfts gemeenschapsgeld uitgegeven, mij is ter ore gekomen, 80.000 voor Can I dream, klopt dit

.Er is aan Delfia tussen de 300.000 en 340.000 betaald als oprotpremie. Waarom dan, terwijl zij gewoon samen hadden kunnen blijven, gezien Can I Dream er nu ook al twee jaar zit

.Wie, buiten de toenmalige wethouder, wist van dit handjeklap af

Zoals u ziet, vele vragen van Delftenaren en mij en daarom mijn verzoek om een nieuw Masterplan van de Sportraad, deze twee velden en verhard veldje, te gebruiken.

De wijze waarop dit gegaan is, komt mij niet als oprecht over en kom hier daarom zeker nog op terug.

Gaarne uw uitleg en eventueel tot in de raad.

Martin Stoelinga

De burger kiest

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 13-09-2019 08:12

Het mocht wat kosren die ellende en nu zitten wij ermee, een voormalig “zwembad” gelukkig zonder chloorlucht en toen, rond de zeven miljoen en een uit de kluiten gewassen glasbak van vijfentachtig miljoen.

Éénendertig nieuwe bomen omgezaagd

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 23-08-2019 16:07

Aan de wethouder, Martina Huismans

Hoi Martina,

Tot mijn schrik, zie ik dat er minimaal éénendertig bomen gerooid zijn in het nieuwe spoorzone gebied.

Éénendertig jonge nieuwe bomen!!!

Al vaker heb ik gemaild, dat de bomen veel te weinig water kregen, w.s. ivm het kleine oppervlak, waar het water in kan stromen.

Wij geven zgn het voorbeeld om steen in te ruilen voor groen, maar als gemeente, doen wij dit niet. Nu zijn deze bomen dood.

Ik wil graag weten wat de schadepost hiervan is, inclusief eerste aanschaf en plaatsing, inclusief het opnieuw plaatsen van bomen en de aanpassing in hun directe omgeving, zodat zij voldoende water op kunnen nemen of toebedeeld gaan krijgen.

Erg jammer weer, dit is geen incidentje, éénendertig bomen naar de knoppen.

Groet Jolanda Gaal

Als het kalf….

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 22-08-2019 11:34

Hoeveel broden gaan er door in deze OWEE weken, natuurlijk de ondernemer vaart er ook wel bij. Hoeveel weesfietsen extra in de stad, die weer opgehaald moeten worden? Hoeveel nieuwe studenten zijn er? Het wordt steeds voller in onze stad.

Groei, is niet altijd vooruitgang.

Nergens lees ik hoeveel bier wordt er geschonken en wat de gevolgen hiervan zijn en dokter Lely maar roepen in de woestijn. Jonge studenten nog, comazuipers, eindigen op de ic, wat doen wij, lees STIP, hiertegen? Als ik één dezer avonden door de stad fiets, zie ik dronken, lallende, bierdrinkende en glasverspreidende studenten.

Geen handhaver te zien.

De klachten uit de wijken, wat wordt hiermee gedaan?

Doe er wat aan college en zwijg dit niet dood.

Martin Stoelinga