Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijk Delft inzichtelijk

56 documenten

Bezoek raadsleden uit Soest

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 12-07-2019 12:57

Vandaag is er bezoek uit Soest in onze stad.

Raadsleden en college hebben de weg naar Delft gevonden. Zij maakten een wandeling door de Coendersbuurt. In Soest zijn zij ook druk doende met een groot project en laten zich graag informeren hoe hier in Delft de aanpak is geweest.

Dick Verkaik en ik hebben hen erop gewezen dat hier veel mis is gegaan,

dat dit zeker een waarschuwing voor hen kan zijn.

Bij ons is drie generaties schuld overgebleven en de klok tikt door..

Wij hebben als inwoners veel in moeten leveren. Bezuinigingen op divers gebied ook.

De spoorzone zonder viaduct is er zeker wel mooier op geworden. Dat moet ook gezegd.

Dick Verkaik en Jolanda Gaal

Afscheid van Peter Bosch en reces

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 11-07-2019 22:46

Vanavond was de laatste raadsvergadering en namen wij afscheid van onze commissie griffier, Peter Bosch.

Bedankt Peter, voor het altijd klaarstaan met raad en daad en succes met jou nieuwe uitdaging.

Wij hebben nu reces en hebben geen vergaderingen meer, maar blijven natuurlijk bereikbaar voor onze inwoners.

Fijne vakantie, geniet van de zomer!

Jolanda Gaal

Donderdag 11 juli bewonersbijeenkomst

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 11-07-2019 12:51

Vanavond is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de SP en Onafhankelijk Delft, aangaande schimmelwoningen

Wij zullen per wijkdeel de woningen die het betreft, in kaart brengen en verwerken tot een zwartboek schimmelwoningen in Delft.

De betreffende woningbouwverenigingen, zullen wij aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin.

Jolanda Gaal

Heter voorjaar, zomer en najaar

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 25-06-2019 11:57

Met warmere lente, hete zomer en najaar, zou het toch zo moeten zijn dat er airco op onze basis/scholen aanwezig is.

Het rijk zou hiervoor mede bij kunnen dragen.

Kinderen en jongeren zitten in bloedhete klassen. Het glas van lokalen, werkt als vergrootglas. Nu moet een soort van hitterooster ingesteld worden enz.. Ouders/verzorgers met kinderen op de basisschool, moeten zich in allerlei bochten wringen omdat er eerder vrij wordt gegeven.. (extra opvang, kost extra geld)

Met het aanschaffen van een aircosysteem, kunnen kinderen gewoon naar school blijven gaan en is al deze rompslomp niet nodig.

Kinderen kunnen ook geconcentreerder blijven werken.

Kadernota

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 20-06-2019 19:20

De kadernota Delft is één van de beleidsinstrumenten van de raad.

Voordat wij aan de slag gaan met de werkzaamheden aangaande de begroting, stellen wij financiële kaders voor beleid en uitvoering.

Deze kaders hebben wij nodig, omdat wij verantwoording moeten afleggen aangaande beleid en financiële ontwikkelingen.

Met cijfertjes zullen wij u niet lastig vallen, deze kunt u op de website van de gemeente Delft en Onze website vinden.

Wel gaan wij even in op wat wij graag gedaan willen krijgen, met ons collectief inkomen. Ook zijn wij niet van over de balk gooien van gemeenschapsgeld, zoals in het verleden teveel gebeurd is.

Het blijkt iets beter te gaan met Delft, waardoor wij rond 2021 zelfs iets overhouden. Zou ook vreemd zijn als dit niet zo is, want de grote projecten liepen ten einde. Delft zou Delft niet zijn, als er alweer niet aan nieuwe projecten wordt begonnen Wij zouden daar graag iets terughoudender in zijn. Sparen en dan pas uitgeven is ons devies.

Ook nu de aandelen Eneco verkocht gaan worden, moeten wij ons niet direct rijk rekenen en beginnen met het geld over de balk te gooien!

Wij willen graag inzetten op onze inwoners met dit geld. Op een mooie grote sporthal bijvoorbeeld, nabij Ketkpolder, waar diverse clubs ondergebracht kunnen worden en waar het weer een feest kan zijn voor de Delftenaar om te sporten. Waar we weer sporters, jong, oud, met of zonder beperking, kunnen ontvangen en ook gastvrij kunnen zijn naar hen die de competitie met ons aangaan. Een mooi cadeau naar de Delftenaar toe, die jarenlang heeft moeten bezuinigen en deze bezuinigingen zwaar gevoeld hebben.

•De zorg blijft onze zorg, nog teveel mensen klagen dat de juiste zorg hen niet bereikt.

•De wachtlijst voor de GGZ is nog te lang

•De veiligheid voor ouderen is een terugkerende discussie. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor criminelen en wij willen kijken hoe wij hier op in kunnen zetten Kwetsbare ouderen hebben veelal, geen whatsapp waarschuwingssysteem

Een goede sociale cohesie is een must, zo ben je samen sterk

•De jeugdzorg, een terugkerend punt van grote zorg en.. kost ons handen vol geld.

Gelukkig krijgen wij extra middelen van het rijk

•Duurzaamheid hoort de norm te zijn

•Er wordt te weinig voor werkende jongeren gebouwd. Deze groep valt echt tussen de wal en het schip. Hiermee zeggen wij ook dat er erg veel ingezet wordt op woningen voor studenten.

Wij zijn absoluut niet tegen studenten in onze stad, zij zorgen ook voor economisch belang, echter, hele straten zijn verkamerd. De balans is zoek.

Wij willen de balans terug.

•Onafhankelijk Delft heeft zich ingezet voor betere verlichting op grote onoverzichtelijke kruispunten

•De livemuziek moet terug in de stad.

Het is gewoon een dooie boel geworden!

•Het Prinsenhof en de geplande grote verbouwing was ook ons een doorn in het oog en daarom drongen wij ook aan op aanpassing.

•Last but not least: de OZB al jaren een doorn in ons oog, dat wij de duurste gemeente van Nederland zijn..

Wij blijven zeggen dat dit omlaag moet.

Zo kunnen wij nog een poosje doorgaan..

Heb je interesse om de Kadernota bij ons door te nemen, bel ons dan op en wij spreken af.

Onafhankelijk Delft,

Sportpresentaties

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 14-06-2019 14:22

Woensdagavond j.l. brachten wij een bezoek aan Full Speed.

Daar werd een avond georganiseerd voor sportverenigingen, sportievelingen en belangstellenden. Deze avond werd gebruikt om duidelijk te maken wat de knelpunten en nieuwe ideeën zijn om de huidige lokaties te verbeteren en zo de prestaties op spprtgebied, te optimaliseren.

Er kwamen ook plannen op tafel om zelfs geheel nieuwe sportcomplexen te bouwen. Vooral de huidige plek in Kerkpolder, waar diverse sportaccomodaties zijn, is echt aan vernieuwing toe. Wanneer zij zouden opschuiven richting Reinier de Graef/DenHoorn, zou er ook behoorlijk veel ruimte vrijkomen om woningen te kunnen bouwen.

Het was in ieder geval een uitvoerige presentatie, wij kwamen om 18.30 binnen en 23.15 ging het fluitsignaal

Ongelooflijk hoeveel vrijwilligers er in de sport meedoen Zonder hen zou dit gewoon allemaal niet mogelijk zijn.

We gaan het zien hoe de raad gaat besluiten.

Martin Stoelinga

Kruispunt

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 06-06-2019 20:38

Tijdens het in de avond rijden over het grote kruispunt dat aan de Westlandseweg , Krakeelpolderweg en Papsouwselaan ligt, vond ik dat de verlichting ineens minimaal is. Ook zag ik al een paar maal, auto’s bijna op de verkeerde weghelft terecht komen.

Ik sprak er met een paar mensen over en hen was dit ook al opgevallen.

Dan, uit pure interesse ivm veiligheid, maar even een mail gestuurd naar de betreffende ambtenaar verkeer.

Na wat heen en weer gemail, bleek dus inderdaad dat dit kruispunt niet volgens de norm verlicht is..

Nu maar hopen, dat er geen ongeluk gebeurt en er snel meer licht komt.

Jolanda Gaal

Oostpoort toegankelijk op open monumentendag

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 29-05-2019 16:17

Komende monumentendag in september 2019, gaat op verzoek van Onafhankelijk Delft, de Oostpoort open voor publiek.

Mensen kunnen dan een kijkje binnen nemen in het bijgebouw van de enige overgebleven toegangspoort van Delft.

Jolanda Gaal