Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) inzichtelijk

126 documenten

Het is een heerlijke zomer! Een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks VVD Alkmaar 20-08-2019 18:07

Het is een heerlijke zomer! Een flink aantal Alkmaarders zullen dit verhaal niet kunnen lezen omdat zij lekker met vakantie zijn. Maar de kaaskoppen die thuisgebleven zijn, maken ook in Alkmaar een heerlijke zomer mee. ‘Soms is het zodanig warm, dat het heerlijk is om onder een boom te zitten, en dan lekker te dromen, aldus Victor Kloos, fractieleider van OPA’. OPA is voorstander van meer groen in de stad. In ons verkiezingsprogramma staat: ‘1 miljoen extra voor groen’. Wij vinden een stad gewoon mooier wanneer die groener is en de afgelopen jaren heeft OPA ook geïnvesteerd in groen in de stad. Want een groene stad is een gezonde stad, een veiliger stad en ook economisch belangrijk. Huizen in groene wijken hebben meer waarde dan huizen in wijken zonder groen. Volgens OPA moet je groen altijd doen. Daar dromen wij van. En wat blijkt? Het wordt steeds duidelijker dat bomen planten goed is voor het Klimaat. ‘Steeds meer wetenschappers bevestigen dat het planten van bomen leidt tot schonere lucht en minder CO2. En daarmee tot een veel simpeler oplossing voor het klimaatvraagstuk’, aldus Kloos. OPA vindt dat dit punt onderbelicht wordt door de stadsregering van Groen Links tot en met VVD. Hier wordt alleen de Haagse agenda gepredikt. ‘Van ‘t gas af’, zo snel mogelijk, dure warmtepompen aanschaffen, geen vlees meer eten, en ga zo maar door. Terwijl over praktische oplossingen niet gesproken mag worden zoals ja, het planten van bomen. Dat kun je als gemeente zelf regelen. Kloos: ‘Investeren in groen kan heel rendabel zijn, dat zou zeker GroenLinks moeten aanspreken. Jammer dat het zo oorverdovend stil blijft van die kant, als het om praktische, oplossingen gaat’. OPA zegt: Hup! Aan de slag met die groene vingers!

De OPA fractie wordt sinds gisteren ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 13-08-2019 15:01

De OPA fractie wordt sinds gisteren doorlopend benaderd door landelijke media over het schokkende nieuws mbt de constructie van het AZ-stadion. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. OPA denkt terug aan 2006 toen een deskundige bedenkingen had over de constructie en de brandveiligheid. Wij wachten nu de onderzoeken af alvorens conclusies te trekken. Wij zijn in afwachting van de relevante stukken, deze vindt u zsm op onze website. https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10386566/alkmaar-was-gewaarschuwd

Alkmaar gaf zichzelf vergunning voor ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 08-08-2019 18:02

EK WIELRENNEN; COLLEGE VOLDOET NIET ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 07-08-2019 07:56

EK WIELRENNEN; COLLEGE VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT De afgelopen weken heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar diverse malen technische en inhoudelijke vragen gesteld over (de financiering van) het EK Wielrennen. Wij krijgen structureel hierop geen of ontwijkende antwoorden. OPA constateert dat het college niet voldoet aan de wettelijke informatieplicht. Wij kunnen hierdoor onze controlerende taak niet goed uitoefenen. Rest ons niets anders dan weer politieke vragen te stellen Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO: 1. Het college schrijft dat de gemeente Alkmaar geen contract met JOVO management is aangegaan, maar de gemeente Alkmaar heeft Alkmaar Sport opdracht heeft gegeven onder de stichting Holland Evenementen om het EK wielrennen voor de gemeente Alkmaar te organiseren. Graag komen wij in het bezit van de opdrachtverstrekking incl. de overeenkomsten die zijn aangegaan om het EK te organiseren. De stukken zijn overigens tijdens de raadsvergadering van 14-02-2019 namens het college toegezegd door de wethouder. 2. Wij zien tevens graag alle subsidieaanvragen voor EK wielrennen bij het ministerie van VWS tegemoet en tevens de beantwoording door het ministerie van VWS. Wij komen graag in het bezit van alle correspondentie met het ministerie van VWS omtrent het EK Wielrennen. 3. Wat is de reden dat u het advies van de Sportraad niet ter beschikking heeft gesteld van de Raad? 4. Wat is de stand van zaken voor wat betreft Sponsoring. Welke bedragen heeft u ontvangen dan wel toegezegd gekregen en van welke bedrijven en/of organisaties. Zowel in natura als in pecunia? 5. Hoeveel van de totaal ingerekende baten zijn inmiddels gerealiseerd? 6. Wat zijn de kosten die door Alkmaar Sport zijn/worden gemaakt voor dit EK? 7. Wat zijn de kosten die door Stadswerk 072 zijn/ worden gemaakt voor dit EK? 8. Wat zijn de personele kosten die de gemeente maakt voor dit EK? 9. Wat is naar schatting de inkomstenderving voor Parkeren, nu zowel garages als straatplekken gedurende een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden. 10. Hoeveel kosten heeft Overal (voorheen Connexxion) extra gemaakt voor het aanpassen van de dienstregeling? 11. Waar baseert het college de uitspraak op dat er sprake is van 10.000 extra hotelovernachtingen? Dit terwijl Alkmaar (https://www.alkmaarprachtstad.nl/overnachten) met alle overnachtings- mogelijkheden bij elkaar opgeteld niet verder komt dan 1.500 tot 2.000 bedden, die ook nog eens deels of grotendeels zijn bezet door het reguliere zomertoerisme. Met vriendelijke groet, Jan Hoekzema Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

HET COLLEGE WINDT ER GEEN DOEK OM: ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 02-08-2019 14:30

HET COLLEGE WINDT ER GEEN DOEK OM: TOEKOMST KARPERTON. VVD haalt weer eens bakzeil. Want, kennelijk zijn er binnen een termijn van 10 jaar geen plannen om de Karperton te slopen. Overigens verwonderlijk dat het met doeken met opdruk versieren van de foeilelijke Karperton nu wel kan, terwijl het al jaren geleden is geopperd en toen werd afgeschoten. Het kon toen zogenaamd niet uit ‘veiligheidsoverwegingen’ en ‘belemmering van afvoer van de uitlaatgassen’ van parkerende auto's. Een beetje wielrennen maakt kennelijk alles mogelijk. Na het wielrennen wil OPA graag een spandoek ophangen met haar leuze ‘1 miljoen voor meer groen in Alkmaar’. Uiteraard staat het OPA-logo daarop, want dit item stond prominent in ons verkiezingsprogramma.

EK Wielrennen 2019; het zal een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 31-07-2019 14:28

EK Wielrennen 2019; het zal een spannende wedstrijd worden! De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft in februari van dit jaar niet ingestemd met de Europese Kampioenschappen Wielrennen: niet omdat evenementen niet leuk zijn, maar OPA vindt het gewoon te duur. 1 miljoen Alkmaars geld erin steken gaat OPA te ver. Daarvoor kan je een heleboel andere mooie dingen doen. De landelijke sportraad is niet positief over het evenement. Cijfer 4,7. Zo vond zij de kwaliteit van de side-events niet voldoende, onderzoek naar maatschappelijk draagvlak ontbrak en de begroting van totaal 1,7 miljoen steunt voor 93 procent op overheidsgeld. Aldus de landelijke sportraad. OPA heeft aan het college vragen gesteld over de financiën en over de informatievoorziening aan ondernemers in binnenstad. Bij OPA komen signalen binnen dat ondernemers niet voldoende geïnformeerd zouden zijn. Antwoord van het college was helder: ‘de ondernemers zijn zeer goed geïnformeerd’. Over de financiën kreeg OPA via de krant antwoord: ‘de begroting is sluitend’. De burgemeester en daarna de woordvoerder hebben dat bevestigd zonder daarbij te vermelden waar de bedragen vandaan komen. ‘Wij hebben die informatie opgevraagd, want wij willen er echt zeker van kunnen zijn dat de Alkmaarse belastingbetaler niet nog meer dan dat miljoen moet bijdragen’, aldus fractieleider Victor Kloos. En nu maakt Alkmaar zich op voor het EK-wielrennen 2019 Hoewel wij zelf dus geen voorstander van dit dure evenement zijn, hopen wij dat u ervan kunt genieten. Wij gaan ervan uit dat de ondernemers, ook in de binnenstad, hun werk kunnen blijven doen en juist meer klanten krijgen. Het zou leuk zijn als zij juist een graantje mee kunnen pikken. Kloos: ‘Na het EK spreken we elkaar weer. Of het gaaf is geweest, hoe de ondernemers en bewoners het hebben ervaren en natuurlijk over de centjes’. http://opa-alkmaar.nl/nieuws/ #EKwielrennen2019

IJSKOUDE REACTIE UIT DEN HAAG. D66 ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) D66 Alkmaar 26-07-2019 17:11

IJSKOUDE REACTIE UIT DEN HAAG. D66 Minister werkt verkoelend.. OPA heeft medio mei een verzoek bij de minister ingediend tot schorsing van een raadsbesluit. OPA had dit verzoek gedaan omdat de burgemeester tijdens de raad geen definitief uitsluitsel kon geven of een amendement juridisch haalbaar is. Dat was voor een groot deel van de raad aanleiding om de steun aan het amendement in te trekken. OPA vond dat de burgemeester dit amendement al eerder had kunnen toetsen, hij had ‘t immers al weken vantevoren. Daarmee gaf de burgemeester volgens OPA te grote sturing aan de besluitvorming; het college wilde het amendement immers niet. Het ministerie wijst het verzoek van OPA af. Het ministerie doet geen uitspraak over politieke sturing; wel dat zij alleen kan schorsen als een besluit is genomen in strijd met recht of algemeen belang . Dat is dus niet het geval. OPA constateert dat het ministerie het zorgvuldig heeft bestudeerd. #langebrief