Nieuws van politieke partijen over Partij Souburg-Ritthem inzichtelijk

72 documenten

Gewoon wonen.

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 19-06-2019 15:47

De voormalige schoollocatie aan de Molenweg worden herontwikkeld. De gemeente Vlissingen,  wooncorporatie Zeeuwland en het ouder-initiatief Gewoon Wonen hebben op 27 mei gezamenlijk het ontwerp gepresenteerd.

Aan de Molenweg wordt een kleinschalige woonvorm met acht appartementen gerealiseerd.

Ouders van jongeren met verstandelijke, lichamelijke of andere beperkingen hebben het initiatief genomen om een woonruimte te creëren waar wonen, zorg en en begeleiding op niveau voor deze behoevende groep op de juiste manier toegepast kan worden.

Dit “ouderinitiatief”  bestaat uit een groep ouders die zich in 2014 in een stichting hebben  verenigd.

Bij de gemeente Vlissingen  hebben ze een luisterend oor gevonden. Nadat de gemeente kennis met de plannen en de beweegredenen heeft gemaakt, heeft de gemeente  zich ingespannen om een geschikte locatie  voor dit initiatief te vinden. De gemeente heeft de stichting in contact met de wooncorporatie Zeeuwland gebracht, een wooncorporatie die de nodige ervaring heeft met kleinschalige voorzieningen voor specifieke groepen en ervaring en kennis heeft op het terrein van levensloopbestendig bouwen.

De woonvoorziening wordt een plek waar de jonge mensen zich veilig en beschermd zullen voelen. Het moet  hun thuis worden. Een thuis waar ze zowel individueel als in groepsverband voldoende aandacht krijgen en hun eigen keuzes mogen maken.

De ouders realiseren de nodigde zorg, begeleiding en eventuele  dagbesteding  vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Zij realiseren ook het wonen met alles wat daar bij komt kijken.

De regie over deze huisvesting blijf in de handen van de ouders.

Inmiddels hebben de ouders veel besprekingen met de gemeente, wooncorporatie, projectontwikkelaar en  zorgaanbieders achter de rug. Ze zijn intensief bezig met de realisatie van de bouw van de woonvoorziening, het regelen van de zorg en begeleiding en verzamelen van een budget om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte te bekostigen.

Al deze inspanningen hebben  een doel: hun kinderen van een goed thuis te voorzien.

Na realisering en opening van de woonvoorziening zullen de ouders hun taken geleidelijk aan de zorg en het begeleiding team overdragen. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van de kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

Nieuwbouw zorgcomplex Oost-Souburg

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 11-06-2019 18:54

De WVO Zorg is de afgelopen jaren bezig geweest met het ontwikkelen van de plannen voor een nieuw zorgcentrum ter vervanging van De Zoute Viever in Oost-Souburg. De Vlissingse raad stelde in 2017 geld beschikbaar voor de bouw van Souburgse basisscholen. Met nieuwbouw van de scholen komt de vestiging van de Tweemaster/Kameleon aan het Oranjeplein vrij. Dit terrein wordt door de WVO-Zorg gebruikt voor de bouw van een nieuw zorgcomplex.

Heeft U de info-avond gemist en bent U nieuwsgierig hoe het bouwterrein op de foto er in de toekomst uit zal zien?

Nieuwe regels over honden

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 03-06-2019 15:46

Vanaf 1 mei 2019 gelden nieuwe regels voor honden in de gemeente Vlissingen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn gemeentelijke regels vastgesteld. Samengevat komen de nieuwe regels op het volgende neer:

Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn;

Op hondenrenvelden mag de hond vrij rond lopen;

Actuele locaties van de renvelden kunt U vinden via www.vlissingen.nl;

Honden zijn  niet toegestaan op kinderspeelplaatsen.

De eigenaar of begeleider moet de hondenpoep opruimen;

Het opruimen is van toepassing  op aangelijnde en onaangelijnde honden;

Deze regel geldt ook voor de honden renvelden en stranden waar honden zijn toegestaan.

De strandperiode  is van 1 mei t/m 16 september;

Tijdens  de strandperiode zijn honden niet toegestaan op de stadsstranden gelegen voor Boulevard De Ruyter, Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen ( het Badstrand) en het Nollenstrand;

Tijdens  de strandperiode zijn honden op de stranden van Zwanenburg en Westduin dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur verplicht aangelijnd en tussen 19.00 en 10.00 uur is aanlijnen niet verplicht.

Jaarlijks van 17 september t/m 30 april zijn honden onaangelijnd toegestaan op alle stranden in Vlissingen.

Tijdens de besluitenraad van 11 april 2019 heeft de PSR  samen met de coalitie een motie “grond voor de hond” ingediend. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

met het instellen van de nieuwe APV ‘honden op het strand’ het strandje op de kop van de Coosje Buskenstraat niet langer als hondenrenveld gebruikt kan worden in het strandseizoen;

veel hondenbezitters in de binnenstad behoefte hebben aan ruimte in de buurt waar zij hun hond onaangelijnd kunnen laten lopen en spelen;

baasjes te allen tijde, dus ook op een hondenrenveld, de poep van hun hond moeten opruimen;

het publiek behoefte heeft aan veiligheid en duidelijkheid met betrekking tot loslopende honden;

de beleidsevaluatie en het formuleren van nieuw beleid voor hondenrenvelden met inbreng van betrokken bewoners, direct op te pakken;

nadrukkelijk de voorliggende vraag uit Oost-Souburg over een hondenrenveld op de Karolingische Burg hierin een positie te geven;

voor de binnenstad één, maar liefst meerdere extra hondenrenvelden op te nemen;

de gemeenteraad uiterlijk 31 december 2019 een raadsvoorstel aan te bieden;

Trugkieke

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 01-06-2019 15:18

De gebeurtenissen van ons verleden zijn vastgelegd op foto’s. Momenten van geluk, zorgen, wanhoop en vreugde zijn te zien en bijna te voelen op de foto’s van de Souburgse  fotograaf A.G. Kruithof. Dankzij de familie van de fotograaf krijgen we een unieke  kans om in de tijd te reizen.

Ze schonken ruim 300 negatieven aan het Gemeentearchief Vlissingen.

Een zeldzame  verzameling van foto’s van Oost-en West- Souburg uit de periode voor de oorlog, onder water in 1944-1945 en in de beging jaren vijftig.

Een bijzondere kans om in de ogen van oude Souburgers te kijken. Misschien herkennen we ons zelf of onze familie op deze beelden. Even nog een keer door Souburg van onze jeugd lopen met vriendjes op straat spelen of een boodschapje in de Kanaalstraat halen.

Neem gerust de tijd om deze verrassende reis in de tijd te maken.

De foto’s kunt U bekijken via de onderstaande link:

www.gemeentearchiefvlissingen.nl

Een regenbestendige gemeente

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 27-05-2019 15:02

Samen werken aan een regenbestendige gemeente

Het regent vaker harder en dat kunnen de stad en dorpen niet aan. De sponswerking van de stad en dorpen, het tijdelijk kunnen opnemen van het gevallen water en het langzaam weer afgeven, vermindert door de toenemende verharding. Daarnaast zijn de riolen niet geschikt voor de afvoer van extreem grote hoeveelheden regen. De gemeente heeft veel projecten onder handen om het rioolstelsel te verbeteren. Ook worden, zeker bij nieuwbouw projecten, voorzieningen aangelegd om water te kunnen bergen na forse regelval. Maar de gemeente kan het niet alleen. Daar is uw hulp echt bij nodig.

Maatregelen tegen overvloedige regenval

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van een regenwatervijver.

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen.

Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan. Het hoeft dus niet te worden afgevoerd via het riool. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Het weghalen van tegels biedt ook meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het groen houdt bovendien de tuin koeler op hete zomerse dagen.

Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst te installeren regenwaterbuffervoorziening bij je woning. Je kunt het opgevangen regenwater benutten voor het begieten van je tuin – of balkonplanten. Regentonnen zijn er in allerlei vormen en maten tot ongeveer 200 liter.

Heb je een uitbouw of tuinhuisje, weet dan dat groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van regenwater. Grind is een vorm van half verharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en grondwater aanvullen. Ook dit is een manier om bij heftige regenval wateroverlast te verminderen. Andere te gebruiken materialen kunnen zijn steenslag, schelpen, houtspaanders of dennenschors.

Een aantal voorbeelden om regenwateroverlast en de daaruit voortkomende schade te beperken. Het kan heel simpel, van regenton tot grindstrook.

Hete zomers en natte winters. Het klimaat verandert. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe met hevigere neerslag en extreme droogte en hitte. Het is belangrijk om nu al maatregelen te nemen voor het klimaat van de toekomst.

De gemeente Vlissingen werkt samen met haar inwoners aan een duurzame en groene leefomgeving. Elke druppel telt, aan de slag!

Inloopavond Molenweg 55

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 24-05-2019 15:27

Inloopavond omwonenden herontwikkeling schoollocatie Molenweg 55 en gymzaal Van Ginkelstraat 2

Op 13 maart 2018 hebben wij u tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor de voormalige schoollocatie aan de Molenweg 55 en de gymzaal aan de Van Ginkelstraat. Ondertussen is er veel gebeurd: de plannen zijn uitgewerkt, de gebouwen zijn gesloopt, maar ook is Arduin als één van de beoogde eindgebruikers uit het project gestapt als gevolg van de overname door zorginstelling ’s Heeren Loo. Dit laatste leidt ertoe dat de plannen die we eerder aan u gepresenteerd hebben niet uitgevoerd kunnen worden.

In overleg met woningcorporatie Zeeuwland en het ouder-initiatief Gewoon Wonen zijn we tot een nieuw ontwerp gekomen voor de herontwikkeling van de Molenweg en Van Ginkelstraat.

Inloopbijeenkomst 27 mei 2019

Graag willen wij u verder informeren over deze plannen. Hiervoor nodigen wij u uit op maandag 27 mei tussen 17.00 en 18.00 uur of tussen 18.30 en 19.30 uur voor een inloopbijeenkomst in Wijkcentrum De Kwikstaart aan de Nagelenburgsingel 2 te Oost-Souburg. Tijdens de bijeenkomst kunt u de gewijzigde plannen bekijken en vragen stellen aan Gewoon Wonen, de woningcorporatie en de gemeente.

Meer informatie

Indien u naar aanleiding van deze uitnodiging of na de inloopbijeenkomst nog vragen heeft, kunt u terecht bij de gemeentelijk projectleider Erwin van Egmond, via telefoonnummer (0118) 487466.

Bron: Brief aan de omwonenden

Maandag 27 mei is er een ...

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 21-05-2019 19:33

Maandag 27 mei is er een informatieavond over de bouwplannen op de hoek Vlissingsestraat / Karolingenbaan. De plannen zijn t.o.v. de eerste bijeenkomst iets aangepast omdat nu ook het pand van Ovaa Motors meegenomen wordt in het ontwerp.

Info avond Vlissingsestraat

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 21-05-2019 15:34

Uitnodiging 2e info-avond inz. bouwplan hoek Vlissingsestraat / Karolingenbaan

VOOR : Buurtbewoners en andere belanghebbenden

Geachte heer/mevrouw, op 17 januari jl. hebben wij een informatie-bijeenkomst georganiseerd over de invulling van de hoek Vlissingsestraat / Karolingenbaan. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om op de plannen, zoals die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, te reageren. Wij hebben op de plannen diverse positieve reacties ontvangen, maar ook heeft een deel van de buurtbewoners zorgen geuit over de verschillende aspecten die samenhangen met deze ontwikkeling.

De reacties zijn aanleiding geweest om wederom in overleg te treden met de gemeente. Daarbij is tevens meegenomen dat in de achterliggende periode zich een belangrijke ontwikkeling heeft voorgedaan. We zijn namelijk tot overeenstemming gekomen met de heer Ovaa over de aankoop van de naastgelegen panden van Ovaa Motors. Wij zullen deze panden betrekken bij de ontwikkeling.

Gezien de reacties en genoemde ontwikkelingen lijkt het ons goed om opnieuw een informatieavond te organiseren over de ontwikkelingen op deze locatie. We horen graag uw mening.

Wij nodigen u dan ook – mede namens de gemeente – graag uit op maandag 27 mei a.s. om 19.00 uur in Woonzorgcentrum De Gouwe Tuyn, Gouwestraat 129 te Oost-Souburg.

Tijdens de avond zullen vertegenwoordigers van de gemeente, het bureau WTS en VG-D Vastgoedontwikkeling aanwezig zijn.

VG-D Vastgoedontwikkeling, namens deze

Bron: Uitnodigingsbrief van VG-D Vastgoedontwikkeling.

VIP-project gemeenteraad - Partij ...

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 18-05-2019 19:55

VIP-project gemeenteraad

Partij Souburg-Ritthem Partij Souburg-Ritthem Vlissingen 18-05-2019 15:54

Weet u hoe de Vlissingse politiek precies werkt?

Welke beslissingen door de gemeenteraad worden genomen en welke onderwerpen momenteel de agenda beheersen?

Wilt u eens ervaren dat politiek alles behalve saai is, te meer omdat de onderwerpen op de raadsagenda u heel direct aangaan? De gemeenteraad van Vlissingen nodigt u graag uit om eens speciale “VIP-gast” te zijn bij een raadsvergadering .

U krijgt hierbij algemene uitleg over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politiek verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen in de gemeente. Ook wordt kort ingegaan op de raadsagenda van die avond. Raadsleden die als gastheer/-vrouw optreden, vertellen iets over zichzelf en het raadswerk. Uiteraard krijgt u volop gelegenheid vragen te stellen aan deze raadsleden.

Wanneer?

De VIP-avond  is op 27  juni 2019.

Hoe ziet zo’n avond er voor u uit:

18:45 uur – ontvangst met koffie en thee

19:00 uur  – Uitleg over gemeenteraad en gelegenheid tot het stellen van vragen

19:30 uur – Welkom door burgemeester Bas van den Tillaar Begin gemeenteraadsvergadering

Aansluitend napraten en borrel

Interesse? Wilt U gebruik maken van deze  VIP  uitnodiging dan kunt U zich aanmelden per e-mail via griffie@vlissingen.nl