Nieuws van politieke partijen over Partij Vrij Almelo (PVA) inzichtelijk

148 documenten

Hoor wie klopt daar kinderen…..

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 05-12-2019 00:37

Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten

Het is 5 december 2019 en in menig gezin wordt Sinterklaas gevierd en dat moet ook zo blijven, zeker voor kleine kinderen is het toch ieder jaar een geweldig feest en er wordt naar toegeleefd, nu zijn er echter al meer mensen die de Zwarte Pieten zien als racisme en dit jaar waren er heel wat demonstraties tegen de hulpen van Sinterklaas. Eerst zijn de negerzoenen al in de ban gedaan en die heten nu Buys Zoenen, de onzin ten top want laten we eerlijk zijn een zoen van een neger daar is toch niets mis mee? Zijn we in Nederland niet heel erg aan het doorslaan om zo voorzichtig om te gaan met alles wat maar even lijkt op discriminatie, het moet echt niet raarder worden en wij blijven dan de chocolade lekkernij ook gewoon negerzoenen noemen, de inhoud is overigens WIT.

Er zijn allerlei mogelijkheden waarom Piet zwart is en één daarvan is dat hij door de schoorstenen klimt en dan zwart ziet van de roet, hij kan dat n.l. beter dan Sinterklaas met z’n grote wijde mantel en mijter. Zwarte Piet staat bekend als kindervriend, zijn taken bestaan immers uit het brengen van cadeautjes, het strooien van pepernoten en het vermaken van iedereen met grappen en dansjes. Dat Zwarte Pieten Sinterklaas helpen is toch wel wat anders dan een slaaf zijn, volgens de laatste berichten verdienen ze uitstekend en hoeven maar een paar weken in het jaar te werken. Als ze 65 jaar zijn geworden krijgen ze A.O.W. èn een pensioen voor hun verdere leven en dat nog wel in Spanje. Dat sommige kinderen bang zijn voor Zwarte Pieten kan natuurlijk ook komen omdat de ouders dreigen met de bekende zak van Sinterklaas en oh jongens dat is me nogal een zak!

Hoe dan ook racisme heeft er niets mee te maken en met de slavernij al helemaal niet, laten we niet te ver gaan en onze eigen feesten houden zoals die waren en nu nog zijn met Zwarte Pieten en al, wie zich er aan stoort gaat maar een weekje met vakantie b.v. naar Spanje!

Mocht er vanavond aan de deur geklopt worden dan toch maar even voorzichtig aan, je weet maar nooit wie het is. Het is koud en een beetje mistig, maar gelukkig geen gladde daken.

Iedereen die vanavond Sinterklaas viert veel plezier gewenst met het heerlijk avondje.

Partij Vrij Almelo

Vaststelling bestemmingsplan Moskee Bellavista-terrein correctieve herziening

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Partij voor de Vrijheid Almelo 04-12-2019 14:05

De correctieve herziening is een aanpassing van het op 2 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan terwijl de moskee destijds impliciet ingestemd heeft met de destijds gekozen bouwhoogte.

Hoe groot wordt de moskee? Hoeveel bouwlagen krijgt het gebouw? De gemeente Almelo is er in ieder geval niet duidelijk over geweest zodat er een probleem is ontstaan.

Het bestuur van de moskee wil nieuw en ruimer gaan bouwen, maar de omwonenden zitten daar niet op te wachten. Een deel van de bewoners heeft er sowieso bezwaar tegen dat er een moskee komt, maar de meesten hebben vooral problemen met de grootte van het gebouw.

Het oorspronkelijk gebouw wordt namelijk flink uitgebreid en die grote aanbouw komt op een stuk grond te staan waar voorheen groen was. Mensen kijken dan uit op een grote muur en daar zijn ze niet blij mee’

Naast denkenden zijn er wel degelijk andersdenkenden

De Partij Vrij Almelo (PVA) ziet steeds weer voorbeelden van een overheid die niet in staat is om te luisteren naar de mensen, maar wel de mond vol heeft van burgerparticipatie. Steeds weer blijkt dat men om welke reden dan ook aan de bewoners zaken wil opleggen zonder te luisteren. We zien dat dit tot veel weerstand en frustratie bij de bewoners leidt, die steeds vaker afhaken bij de ‘akkoorden’ die de politiek haar voorschotelt.

Het college had duidelijk moeite om de “moeilijke en gevoelige” vragen te beantwoorden, dus nemen wij aan dat gestelde mondelinge vragen volmondig met JA  beantwoord hadden kunnen worden..

Voorzitter:

De PVA heeft het oude in 2016 door de raad goedgekeurde bestemming vergeleken met het gewijzigd ontwerp-bestemmingplan van 2019.

Daarin valt op dat de nieuw te bouwen moskee aan de Bellavistastraat in vloeroppervlakte met 100% mag toenemen.

De oppervlakte gaat van 1.400m2 naar 2.800m2 min of meer een verdubbeling. Is dit juist?

Het aantal bouwlagen zowel voor het hoofdgebouw als van de bijbehorende gebouwen is onbeperkt. Is dit juist?

De maximale bouwhoogte is 12 meter. Met de afwijkingsregeling van 10% kan de bouwhoogte zonder ontheffing gaan naar 13,20 meter. Is dit juist?

Bij 13.20 meter hoogte kunnen er dus sowieso 4 bouwlagen worden gerealiseerd. Is dit juist?

Er is geen maximum gesteld aan de maximale omvang van de vloeroppervlakte van de bijbehorende bouwwerken. Is dit juist?

De Essalammoskee in Rotterdam is de grootste moskee van Nederland en heeft een vloeroppervlak van 2.600 m². Klopt het dat straks de nieuwe Almelose moskee -bestemmingplan technisch gezien- groter kan worden dan de huidige in 2008 gebouwde Essalammoskee in Rotterdam?

En ten slotte: hoe lost u het parkeerprobleem op?

De stemverhouding in de raad was 26-4 voor de herziening van het bestemmingsplan. De fracties van de PVV, Forum voor Rechts en Partij Vrij Almelo (PVA) stemden tegen.

Wethouder garandeert in Almelose gemeenteraad kwaliteit Dierenambulance

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 04-12-2019 11:00

Henk van Schuppen  TCTubantia 3 december 2019

ALMELO – De dienstverlening van de Dierenambulance is gewaarborgd, ondanks het vertrek van ruim de helft van het aantal vrijwilligers. Dat zei wethouder Eugène van Mierlo dinsdagavond in de gemeenteraad.

Hij reageerde op vragen van de Partij Vrij Almelo, die zich zorgen maakt over de crisis bij de Dierenambulance. De instelling heeft het pand aan de Aadijk moeten verlaten. Bovendien zijn 13 van de 27 vrijwilligers opgestapt uit loyaliteit met een coördinator die moest vertrekken.

„Mij is verzekerd dat de kwaliteit van de dienstverlening niet in het geding is”, aldus Van Mierlo . Hij zie hierover nauw contact te onderhouden met de regiomanager van de Dierenbescherming, waarmee de gemeente een overeenkomst heeft met betrekking tot de dierenzorg in Almelo. De personele problemen moet de instelling zelf oplossen zolang de dienenzorg gegarandeerd blijft. Daar is controle op, aldus Van Mierlo.

De Partij Vrij Almelo maakte zich bij monde van voorman Harry de Olde grote zorgen over de situatie maar de beantwoording van de wethouder op zijn vragen stemde hem gerust. Te meer omdat helder werd dat de gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft in deze zaak.

De beheerders van de Dierenambulance lieten gisteren weten dat de zorg voor dieren in Almelo inderdaad gewoon doorgaat. Meldingen worden opgevolgd, desnoods met hulp van de collega’s uit de regio. Twee vaste medewerkers hebben de taak van de coördinator overgenomen en er wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers.

Het pand aan de Aadijk is inmiddels ontruimd. Er wordt gezocht naar een nieuwe lokatie. Tot die tijd geldt opvangcentrum ’t Noordbroek als uitvalsbasis voor de ambulance en plek voor de vrijwilligers.

Waarom we nú kernenergie nodig hebben

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 02-12-2019 13:15

Kerncentale

In 2016 viel de bekende milieuactivist Michael Shellenberger van zijn geloof. Eind oktober was hij in Nederland, en kreeg in de kolommen van De Telegraaf breed de ruimte: ‘Met tien kerncentrales is Nederland klaar.’ De Telegraaf: ‘Bouw tien kerncentrales in Nederland’. Hij bepleit zelfs een wereldwijd moratorium op nieuwe windparken. Ook de oud-voorman van Greenpeace, Patrick Moore, denkt dat de duurzame energietransitie onhaalbaar is zonder kerncentrales.

Beantwoording schriftelijke vragen PVA naar aanleiding van door B&W uitgelokte rechtszaken

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 28-11-2019 14:16

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PVA van 24 oktober 2019 beantwoord door D. Cohen.

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 24 oktober jl. heeft u vragen gesteld over de locaties in Almelo waar activiteiten plaats vinden en vonden die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten worden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019.

Antwoord:

De door u gevraagde informatie is niet beschikbaar en kan ook niet worden opgesteld. Het is onmogelijk om alle strijdige activiteiten in beeld te hebben. Dit komt door de fluctuering in activiteiten, aanwezige controlecapaciteit, feitelijke onuitvoerbaarheid en een beperking aan bevoegdheden. Een volledig beeld kan pas gegeven worden door ieder huis, perceel en pand binnen de gemeente Almelo stuk voor stuk volledig te controleren op strijdige activiteiten. Dit is praktisch niet uitvoerbaar. Een controle is een momentopname en activiteiten en strijdigheden zijn fluctuerend. Daarbij is er voor controles binnen alle woningen geen bevoegdheid, zullen panden ook gesloten zijn zodat er feitelijk geen controle kan worden gedaan en zijn er rechtsgebieden waarbinnen wij als gemeente niet het bevoegd gezag zijn om controles uit te voeren zodat daarmee ook de overtreding van regelgeving niet kan worden vastgesteld

Vraag 2.

Kunt u een overzicht geven op welke locaties activiteiten werden uitgevoerd die in strijd zijn met wet- en regelgeving in 2017, 2018 en 2019. Toelichting; Graag inzicht in het soort en aantallen overtredingen en het adres van de plek waar de overtreding(en) zich voordoet en voordeed. Van de jaren 2017, 2018 en 2019.

Antwoord:

Wij verwijzen naar het antwoord onder 1. Er is wel een overzicht van het aantal handhavingsprocedures. Hiervoor verwijzen wij naar de bijgevoegde jaarverslagen VTH van 2016/2017 en 2017/2018. Hierin staat een overzicht van het aantal handhavingsprocedures waarbij is aangegeven welke regelgeving is overtreden. In verband met de privacy van de personen die betrokken zijn bij handhavingsprocedures achten wij het niet gewenst om de adresgegevens per geval te publiceren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

C0.1-BIJLAGE-UIT-90412-Jaarverslag-VTH-2016-2017Download

C0.1-BIJLAGE-UIT-90412-C4.8.2-INT-66462-jaarverslag-2017-2018Download

EEN BIJZONDER VOLK DAT FIER OVEREIND BLIJFT STAAN

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 27-11-2019 13:55

Aardbeving op de Molukken

Aardbevingen in Haiti en Pakistan. Noodweer op de Filipijnen, gelijk wordt het breed uitgemeten op het nieuws en men roept iedereen geld te storten op giro 555.

Aardbeving op de Molukken met diverse doden, geen nieuws. Geen reclame met BN’ers die de maatschappij oproept om geld te gaan storten. Nee, zij moeten het allemaal maar zelf doen d.m.v. benefietgala’s organiseren. Ze zijn daar trots op, want dat is hun kracht, maar dat het schrijnend is, mag duidelijk zijn.

Waar hebben zij dat aan verdiend om genegeerd te worden? Is dit datgene waar hun opa’s en voorouders, de driekleur voor hebben gediend en waar ze voor gestorven zijn?

Motie-17-LA-GL-PVA-SP-Hulp-voor-en-steun-aan-de-Molukken-1Download

Stemuitslag-Motie-LA-PVA-SP-GL-Hulp-voor-en-steun-aan-de-Molukken-1Download

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de verkoop van onroerend goed in bezit van de gemeente Almelo

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 25-11-2019 20:31

Onlangs werd er bekend gemaakt dat de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 te Almelo heeft verkocht aan Koopman Vastgoed.

Het pand heeft voorheen gediend als onderkomen voor de Italiaanse vereniging Circolo Sandro Pertinin en de Spaanse vereniging La Iberica. Deze verenigingen heeft de Gemeente Almelo in 2017 te kennen gegeven dat zowel de Spaanse als de Italiaanse vereniging kon kiezen uit 3 opties namelijk : huren, kopen of een alternatief onderkomen zoeken. Beide verenigingen hebben in 2018 voor de laatste optie gekozen en sindsdien vond er bewoning plaats onder het mom van anti-kraak.

Waarom is er gekozen voor de optie anti-kraak terwijl beide verenigingen de activiteiten door hadden kunnen zetten in dit pand tot de datum van levering ?

Waarom is dit object ver onder de taxatiewaarde verkocht ? De makelaar Snelders Zijlstra had dit object getaxeerd op € 165.000 terwijl de hoogste inschrijver €101.000 bood.

Was dit object ook voor €64.000 onder de taxatiewaarde gegund aan de Spaanse/Italiaanse verenigingen ? Hebben beide verenigingen ook een bod uitgebracht ?

Waarom wijkt de Gemeente Almelo van haar eigen regels af met betrekking tot de verkoop van dit object ? Op deze pagina wordt immers duidelijk gesteld : onder voorbehoud van het College en voor de minimale (niet openbare) taxatiewaarde.

Gaat de Gemeente Almelo het bestemmingsplan wijzigen ten gunste van de nieuwe eigenaar ?

Gaat de nieuwe eigenaar het pand exploiteren conform de bestemming Maatschappelijk ?

Mag de nieuwe eigenaar het pand laten slopen of geniet het pand een bepaalde status en zijn hierover afspraken onderling gemaakt ?

Mag de nieuwe eigenaar het pand onderverhuren conform het bestemmingsplan of bestaan hier onderlinge afspraken over ?

Welke nadelen en consequenties op maatschappelijk vlak komen mogelijkerwijs in beeld door het gemis van beide verenigingen althans wegens vertrek van beide verenigingen uit genoemd verkocht pand ?

Hoe gaat de Gemeente Almelo het verlies van €64.000 opvangen ?

Waarom heeft de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 verkocht ?

Op welke gronden wordt een object gegund aan een inschrijver ?

Waarom worden de inwoners na ruim 8 maanden pas geïnformeerd over deze verkoop ?

Wat zijn de voordelen en nadelen exact als de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 niet zou hebben verkocht ?

Is het perceel/object aan de C. Frankstraat 1c 7604 JE ook verkocht ?

Indien ja, dan zijn een groot deel van bovenstaande vragen ook voor dit object/perceel bedoeld.

Waarom staan te verkopen gemeentelijke objecten te koop op www.almeloverkoopt.nl ? En waarom staat dat niet op www.almelo.nl ? Wat is de reden(en) dat dit soort verkoop via een onbekende website www.almeloverkoopt.nl is opgetuigd ?

Sinds wanneer is website www.almeloverkoopt.nl voor het eerst geactiveerd en toegankelijk ?

Op welke andere wijze, dan www.almeloverkoopt.nl maakt de Gemeente Almelo bekend dat gemeentelijke eigendommen in de verkoop gaan ?

Heeft de Gemeente Almelo inspanningen verricht om alternatieve huisvesting voor beide verenigingen te vinden zodat zij haar inspanningen op maatschappelijk vlak kunnen voortzetten (zoals bedoeld in het kader van participatie) ?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almelo

Beantwoording vragen aan college B&W over robotisering distributiecentra

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 22-11-2019 14:13

Onderwerp Beantwoording vragen robotisering distributiecentra. Behandeld door F. Tax

Geachte heer De Olde,

Op 8 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld over onze zienswijze op de robotisering in landelijke distributiecentra die het bureau BCI vaststelt in een rapport. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1

Onderschrijft u de resultaten van het onderzoek van BCI, waarin wordt geschetst dat 35.000 van de 85.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen in de komende 15 jaar in distributiecentra door robotisering?

Reactie

Het onderzoek van BCI kent een toekomstprognose, waarvan wij niet kunnen bepalen welke invloed dat heeft op de werkgelegenheid. Vooralsnog zien wij anno 2019 een forse groeipotentie in de distributie en logistiek, dat gaat voor werkgelegenheid zorgen. Mogelijk levert de robotisering bij nieuwe distributiecentra minder werkgelegenheid op dan wat we verwachten, maar met het nodige spin-off effect verwachten wij dat het meevalt.

Vraag 2.

Indien dit getal klopt, heeft dit dan ook gevolgen voor baanverlies op het grote distributiecentrum XL Businesspark in Almelo?

Reactie

Dat kunnen wij op basis van de beschikbare gegevens niet vaststellen. Op het XL Businesspark is het nieuwe bedrijvigheid, waarbij iedere arbeidsplaats pure winst is voor onze werkgelegenheid. In plaats van baanverlies spreken we eerder van een dempend effect op de werkgelegenheidsgroei.

Vraag 3

Bent u bereid om samen met dit distributiepark en andere stakeholders een bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld in het onderwijs? Dit met het doel om vroegtijdig passende afspraken te maken om deze transitie in goede banen te leiden voor alle werknemers. Doel van deze gesprekken zou volgens de PVA moeten zijn om eventuele gedwongen baanbeëindigingen te minimaliseren en werknemers in de distributiecentra vroegtijdig zoveel mogelijk zekerheid te geven.

Reactie

Voor uw ideeën zien wij een verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Baanbeëindigingen en baanzekerheid kunnen wij als overheid niet beïnvloeden. Wel pakken wij onze verantwoordelijkheid met onze deelname aan het Huis van de Logistiek, waar we met stakeholders in het onderwijs en bedrijfsleven inzetten op de kwaliteitsversterking van de aanbodkant, de werknemers.

Vraag 4

Het XL Businesspark werd in de regio Twente gekozen als economische specialisatie en banenmotor. Wat betekent dit bericht voor hen en onze ambities en investeringen op het gebied van logistiek?

Reactie

Wie zien geen gevolgen. Voor Twente en Almelo in het bijzonder wordt een forse groei voorspeld in de sectoren distributie, logistiek en High Tech Systems and Materials (HTSM). In combinatie met de miljoeneninvesteringen in het Twentekanaal, de kades en de 2e sluis in Eefde spreken wij ons vertrouwen uit in groei in plaats van afname.

Vraag 5

Wat zijn de gevolgen voor laaggeschoolden als eenvoudig werk weg zou vallen? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat zij toch aan de slag kunnen blijven?

Reactie

Laaggeschoolden zijn kwetsbaar en lopen bovengemiddeld het risico uit te vallen in het arbeidsproces. In tijden van laagconjunctuur, robotisering en systeemveranderingen kunnen we daar niet veel invloed op uitoefenen. Wij zien het als een kwestie van kwaliteitsversterking, waarbij we onder andere via het concept Skills Twente (House of Skills) werken aan de ontwikkeling van vaardigheden van onze inwoners. Een onderdeel van de House of Skills betreft het Huis van de Logistiek, dat zich specifiek richt op de logistieke sector.

Vraag 6

Welke kansen zijn er om robots en automatisering in te zetten om juist meer mensen met een beperking aan het werk te helpen?

Reactie

Met Skills Twente en het Huis van de Logistiek dragen we daar aan bij. Verder hebben we daar als gemeentelijke overheid niet veel invloed op. Wij nodigen in de bestaande overlegstructuren met ondernemers hen uit om op dit vraagstuk mee te denken.

Vraag 7

Wat zijn de gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel?

Reactie

Wij zien door robotisering geen gevolgen voor het sociaal zekerheidsstelsel in Almelo.

Vraag 8

Op welke termijn verwacht u dat deze huidige ontwikkeling op het gebied van automatisering en robotisering onze regio met name het XL Businesspark bereikt?

Reactie

Wij verwachten dat de nieuwe grote bedrijven die op het XL Businesspark gevestigd zijn reeds verregaande vormen van robotisering toepassen. Desalniettemin blijft er behoefte aan menselijke inzet en dat is winst voor onze arbeidsmarkt. Dat zien wij reeds bij grote bedrijven op het XL Businesspark. Een van de bedrijven geeft aan met de huidige orderportefeuille in de daltijden 450 medewerkers in te zetten. In piektijden hebben zij 1300 medewerkers aan het werk. Deze aantallen zullen met robotisering over 10 jaar wellicht wat dempen, maar dat wordt met de toename van orders weer opgevuld. Er zijn meerdere variabelen die hierin een rol spelen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Rumoer in Almelose raad over steun Ambon

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) GroenLinks Almelo 21-11-2019 15:44

Op 26 september zijn de Molukken getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen zeker dertig doden. Sinds de aardbeving is het onrustig op het eiland. Door de vele naschokken die er sinds september zijn, is wederopbouw nog steeds niet mogelijk. Bewoners van het eiland leven nog steeds in angst.

De oproep van familieleden uit de Molukken om hen financieel te steunen en moreel bij te staan kunnen niet genegeerd worden. Wij doen een oproep aan de gemeente Almelo om onze Molukse plaatsgenoten niet in de steek te laten. Tenslotte deed de gemeente Almelo al eerder aan rampenbestrijding, 72.657 euro aan Pakistan en 60.000 euro aan Haïti zonder enige binding met deze landen te hebben gehad terwijl de Molukken wel een bijzondere band hebben met Nederland.

De Molukse mensen zijn altijd de trouwste vrienden van Nederland geweest terwijl dit moedige volk zich vanuit een totaal kansloze positie naar boven heeft geworsteld. Ondertussen hebben ook vele Molukkers in onze gemeente zelf initiatieven genomen c.q. acties ondernomen, wel of niet in organisatieverband. Echter, niet voldoende om hun familieleden financieel maximaal te ondersteunen bij de aanschaf van primaire levensbehoeften en dergelijke. De problemen zijn gigantisch.

De initiatiefnemers zijn hiervan terdege van bewust en het geld niet alle problemen oplost. Elke vorm van optimale hulpverlening zowel materieel als immaterieel, om daarmee de slachtoffers van de aardbeving in de Molukken te ondersteunen zijn van harte welkom.

Leefbaar Almelo heeft samen met onze partij (PVA) en ondersteunt door de fracties van GroenLinks en SP naar aanleiding van de afschuwelijke natuurrampen tijdens de behandeling van de begroting op 7 november 2019 een Motie ingediend die na enig tumult werd geschorst tot de volgende raadsvergadering op dinsdagavond 19 november 2019.

Ook in deze raadsvergadering liepen de spanningen tijdens het debat hoog op toen bleek dat de meerderheid van de raadsleden tegen zouden gaan stemmen.

TCTubantia

Lucas hoopt dat Almelo namens elke inwoner 1 … – Tubantia

6020-poolse-landdag-in-raadszaal-over-roep-om-steun-voor-molukker

Een bijzonder volk dat fier overeind blijft staan

Openbare toiletten en gratis parkeren horen bij een gastvrije stad

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 20-11-2019 17:26

Openbare toiletten en gratis parkeren horen bij een gastvrije stad

Een goede bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden zijn van ongelooflijk groot belang voor de Almelose binnenstad. Gemiddeld 45 procent van de consumenten bezoekt een winkelgebied per auto. En deze bezoekers zijn goed voor zestig procent van de winkelomzet. Een goed draaiend centrum staat of valt met een goede bereikbaarheid. Én met goede parkeervoorzieningen en overal gratis parkeren. Feit blijft dat met name de winkelcentra al gebaat zijn bij ‘gratis’ parkeren.

Schone toiletten. Voldoende toiletten. Gratis toiletten, want plassen moet ook gratis zijn. Zo houd je consumenten ook langer in de binnenstad, die ook nog eens in een beter humeur zijn en dus meer geld uitgeven. Wildplassen is strafbaar en een grote ergernis, maar goede openbare toiletten zijn zeldzaam in Nederland. Voor vrouwen is het helemaal een ramp.’ In veel (buitenlandse) steden is het prima geregeld. Je parkeert gratis je auto, er is een publiek toilet, daar staat iemand bij, er is zelfs klassieke muziek en als je weg bent, haalt iemand er meteen een lapje overheen. Zo hóórt dat toch?’

Mail (will not be published) (required)

Maand selecteren

december 2019

november 2019

oktober 2019

september 2019

augustus 2019

juli 2019

juni 2019

mei 2019

april 2019

maart 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

november 2018

oktober 2018

september 2018

augustus 2018

juli 2018

juni 2018

mei 2018

april 2018

maart 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

augustus 2017

juli 2017

juni 2017

mei 2017

april 2017

maart 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

maart 2016

februari 2016

januari 2016

december 2015

november 2015

oktober 2015

september 2015

augustus 2015

juli 2015

juni 2015

mei 2015

april 2015

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

augustus 2010

juli 2010

juni 2010

mei 2010

april 2010

Partij Vrij Almelo Dicht bij de burger