Nieuws van politieke partijen over Progressief Ermelo inzichtelijk

123 documenten

Ermelo zet Coming Out dag op de kaart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 15-10-2019 19:28

Afgelopen vrijdag, 11 oktober, was het Coming Out Dag. Op deze dag wordt zichtbaar aandacht gevraagd voor de LHBTI+ groep binnen onze samenleving. Dit jaar werd hier ook in Ermelo veel aandacht aan gegeven.

Na een oproep van Progressief Ermelo via de krant en via de sociale media hebben vele Ermelo-ers aangegeven een regenboogvlag (het symbool van deze doelgroep) te willen ontvangen om te kunnen vlaggen op 11 oktober. Leden van Progressief Ermelo hebben, samen met leden van Village People, aan vele winkeliers en horecaondernemers een regenboogvlag aangeboden, uiteraard met de vraag om deze uit te hangen tijdens Coming Out Dag. Goed om te zien dat een zeer ruime meerderheid van deze winkeliers en horecaondernemers enthousiast reageerden. En ook mooi dat in vele straten in Ermelo een regenboogvlag wapperde.

In december is er een bijeenkomst met betrokkenen. Er zal dan gekeken worden naar wat er al is aan beleid en mogelijkheden voor de LHBTI+ inwoners van Ermelo, wat eventueel beter zou kunnen en naar wat er nog nodig is. Wilt u ook meedenken? Mail dan naar PE-raadslid René Arts r.arts@ermelo.nl Reacties zijn zeer welkom!

Ja Ja sticker, schriftelijke vragen en toelichting

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 09-10-2019 11:47

De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo volgen de ontwikkelingen op het gebied van verspreiding van ongeadresseerd (reclame)drukwerk nauwlettend. Gezien de recente jurisprudentie over dit onderwerp vragen wij ook uw aandacht hiervoor.

Toelichting Verwacht wordt dat invoering van een Opt-in systeem door middel van een zogenaamde Ja Ja sticker een effectief en wenselijk middel is om de hoeveelheid papier die per post wordt verspreid te verminderen, waarmee ook de hoeveelheid papierafval afneemt.

In het huidige systeem ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. (Opt-out systeem met Nee Nee en Ja Nee sticker) Met invoering van een Ja Ja sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen. (Opt-in systeem)

De gemeente Amsterdam heeft op 1 januari 2018 een Opt-in systeem ingevoerd, met als uitgangspunt dat huis-aan-huisbladen wel worden verspreid. Plak je de Ja Ja sticker op je brievenbus, dan ontvang je daarnaast ook reclamedrukwerk. Plak je de Nee Nee sticker op je brievenbus, dan ontvang je helemaal geen ongeadresseerd drukwerk.

Tegen deze verordening is een rechtszaak gevoerd door belangenorganisaties vanuit retailers, reclamedrukkers en de papierindustrie. Zij zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Amsterdam mag de Ja Ja sticker dus blijven voeren.

Een inmiddels aanzienlijk aantal gemeenten in Nederland is voornemens om ook de Ja Ja sticker in te voeren. Daarom is in een motie van 27 juni 2018 aan de VNG opgedragen om hiertoe landelijke richtlijnen op te stellen. Nu de rechtspraak duidelijkheid biedt, mag verwacht worden dat de VNG hiermee voortvarend te werk gaat.

Uit onderzoek door Milieu Centraal blijkt:

Huishoudens krijgen gemiddeld 30 folders per week in de brievenbus, dit is exclusief huis-aan-huisbladen.

Naar schatting ontvangt één huishouden 32 kilo reclamepapier per jaar en wordt hiervan 30% ongelezen weggegooid.

Van de huishoudens zonder sticker vindt 30% het reclamedrukwerk toch ongewenst.

Slechts 35% van de mensen die nu geen sticker hebben, zou wel een Ja Ja sticker gebruiken.

De productie en het vervoer van papieren folders belasten het milieu.

Een jaar na invoering van de Ja Ja sticker in Amsterdam is gebleken dat deze maatregel daadwerkelijk tot een afname van de hoeveelheid verspreid drukwerk leidt.

Schriftelijke vragen aan het college: 1. Voordat in Ermelo een opt-in systeem zou kunnen worden ingevoerd, is het noodzakelijk dat het milieubeleidsplan in onze gemeente een doelstelling kent die hierbij aansluit. Denk hierbij aan een doelstelling om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken of te verminderen.

Kunt u aangeven of het huidige milieubeleidsplan hieraan voldoet?

2. De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo zijn voorstander van invoering van een Opt-in systeem.

Kunt u aangeven of dit al een actueel onderwerp is binnen de ambtelijke organisatie?

Zo ja, wilt u dit toelichten?

En zo nee, waarom staat dit onderwerp nog niet op de agenda?

Hoogachtend en in afwachting van uw reactie, Mevrouw A.P. Veenstra – Bakker, Progressief Ermelo De heer L. van Beek, BurgerBelangen Ermelo,

100+ iets meer woorden Maar in de kleur van je hart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 05-10-2019 12:00

Door Evelien Kars – Regenboogvlag. Een symbool. Een symbool dat voor mij afgelopen maanden een gezicht kreeg. Omdat ik iemand ontmoette. Waarmee ik gesprekken kreeg over LHBTI+. Waardoor ik zag welke worstelingen er zijn.

Dingen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn in acceptatie, omdat ik vanuit de kleur van mijn hart leef. En soms zo naïef ben te denken dat de hele wereld dat doet. Of in ieder geval heel Ermelo. Dat is dus niet zo.

Regenboogvlag. Ja, het is een symbool. Net als het lieveheersbeestje van zinloos geweld. En het symbool heeft geen enkele waarde als we niet gaan denken vanuit de kleur van ons hart. Om ons daar bewust van te maken, hang ik op 11 oktober de regenboogvlag op. Net als hopelijk vele anderen. Voor hem, voor haar, voor iedereen.

Vuurwerk

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 04-10-2019 14:22

Het knalde niet tussen de deelnemers van het Politiek Café op 24 september jl. en dat terwijl het thema ‘vuurwerk’ was. Een mooie opening voor een maatschappelijke discussie gaf deze avond wel.

Voor veel mensen betekent vuurwerk een mooi spektakel dat echt bij de jaarwisseling hoort. Voor veel mensen betekent vuurwerk ook: angstige huisdieren, rommel op straat, of de blijvende gevolgen van vuurwerkletsel.

Laten we uitdragen dat we fatsoenlijk omgaan met vuurwerk. Je koopt het bij een legale winkel. Je bent oplettend voor eigen en andermans veiligheid. Vuurwerk steek je af op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

En hoe denkt Ermelo over vrijwillig vuurwerkvrije zones? Burgers spreken dan met elkaar af of hun gebied vuurwerkvrij blijft. De gemeente communiceert dit naar buiten toe en stelt borden beschikbaar om de zone duidelijk af te bakenen. Progressief Ermelo vindt dat dit ook in onze gemeente mogelijk moet zijn.

En wat vindt u? Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

100 woorden over met elkaar om tafel…

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 01-10-2019 11:56

Door Evelien Kars – Niet meer woorden vuil maken dan nodig is. Dat is wel de kern van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. Geen enorme betogen meer of monologen. Maar in gesprek met elkaar. Vragen stellen. Toetsen of je de ander goed begrijpt. Doorvragen wat er achter een opmerking zit. Met elkaar om tafel.

Niet alleen de andere raadsleden. Ook burgers zijn welkom aan tafel. En dat voegt veel toe. Het is voor iedereen nog even wennen. En ontdekken. Gelukkig is er een drive om het een succes te laten worden.

Schuift u ook aan?

Lida Veenstra, fractievertegenwoordiger

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 30-09-2019 10:59

Als fractievertegenwoordiger van Progressief Ermelo stel ik mij graag aan u voor.

Ik zie mijzelf als een oplossingsgerichte persoon, met oog voor nuance. Ik ga niet uit van de tegenstellingen tussen mensen, maar zoek juist naar de overeenkomsten en ieders waarden. Hiermee krijg ik begrip voor de ander en dan blijken tegenstellingen vaak best mee te vallen. Op die manier is het ook gemakkelijker om elkaars oplossingen te waarderen.

Zelf ben ik er van overtuigd dat wij moeten kiezen voor bescherming van diegenen en datgene die daar zelf niet toe in staat zijn. Dat gaat over mensen met wie wij solidair moeten zijn. En in onze tijd gaat het ook om de aarde met alles wat daarbij hoort, die onze bescherming nodig heeft.

Gemeentes hebben hier een taak in, en ik hoop daar aan bij te kunnen dragen. Als fractievertegenwoordiger ondersteun ik in de eerste plaats de vier gemeenteraadsleden van Progressief Ermelo. Maar u zult mij ook als woordvoerder van deze partij op de politieke avonden kunnen zien. Met mijn juridische achtergrond heb ik oog voor detail en schrik ik niet terug voor het lezen van ambtelijke stukken.

Verder kan ik u vertellen dat ik sinds 2004 samen met mijn man en inmiddels drie dochters in Ermelo woon. De gemoedelijke sfeer, de mooie natuur en goede voorzieningen binnen handbereik waardeer ik enorm en maken dat ik mij hier echt thuis voel.

E: l.veenstra@ermelo.nl

Onkruid vergaat niet

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 27-09-2019 08:02

Op maandag 30 september van 19.00-19.30 uur is weer het maandelijks spreekuur van Progressief Ermelo in de Dialoog aan het Raadhuisplein. Rene Arts is namens de fractie aanwezig.

Recent is er door de gemeenteraad gesproken over onkruidbestrijding. Duidelijk is dat onkruidbestrijding meer geld gaat kosten. De huidige coalitie heeft besloten dat het niveau van onkruidbestrijding omhoog moet. Door een eerder genomen besluit om hierop te bezuinigen bleken ook veel inwoners ontevreden te zijn met het resultaat. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet meer gebruikt worden door gemeenten zodat er meer manuren nodig zijn. Daarnaast vraagt bestrijding van de Japanse Duizendknoop veel extra inzet.

Hoe kijkt u hier tegenaan; waar zou het volgens u anders kunnen? En hoe kunnen inwoners het beste betrokken worden bij onkruidbestrijding? Wij horen het graag van u!

LHBTI+@Ermelo op Coming Out Dag, laat Ermelo kleuren!

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 26-09-2019 13:00

Coming Out Dag wordt elk jaar op 11 oktober gevierd, coming out betekent uit de kast komen. Het moment dat een lesbienne, homo, bi-seksueel of transgender voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Een veel gebruikt symbool op Coming Out Dag is de regenboogvlag. De regenboogvlag staat voor diversiteit: dat iedereen gelijk is, ertoe doet en erbij hoort. De vlag is bovenal een symbool van liefde en acceptatie van de mens zoals hij is. In 2018 werd voor het eerst op alle provinciehuizen de regenboogvlag gehesen. Ook de provincie Gelderland is een zogenaamde regenboogprovincie.

Ermelo laten kleuren In juli heeft Progressief Ermelo een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd over het thema LBHTI+@Ermelo. Raadslid van Progressief Ermelo René Arts geeft aan: “Tijdens deze bijeenkomst werd door de aanwezigen de betekenis van de regenboogvlag nadrukkelijk aangegeven als een middel van erkenning, acceptatie en gezien worden.” En juist die zichtbaarheid is essentieel. Het geeft het brede signaal dat mensen daadwerkelijk zichzelf kunnen en mogen zijn. Fractielid Jaantje Vink vult aan: “We willen bewustwording creëren en het draagvlak voor het uithangen van de regenboogvlag vergroten, laten zien hoe kleurrijk Ermelo en haar inwoners zijn.”

Gratis vlaggen voor eerste 10 Ermeloërs De eerste 10 Ermeloërs die zich melden om de regenboogvlag te hijsen op Coming Out Dag krijgen een regenboogvlag cadeau van Progressief Ermelo. Daarnaast benadert Progressief Ermelo, in samenwerking met belangenorganisatie Village People, de Ermelose horeca en winkeliers met de vraag of zij de regenboogvlag willen uithangen op 11 oktober.

Startbijeenkomst Coming out dag bij Welzijn Ermelo Op Coming Out Dag wordt ’s ochtends een bijeenkomst gehouden bij Plaza. Met koffie en iets lekkers is er gelegenheid voor ontmoeting. Iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst.

Wanneer:         vrijdag 11 oktober om 9.30 uur

Waar:              Plaza, Raadhuisplein 10 te Ermelo

Kans maken op de vlag: stuur een mail naar info@progressiefermelo.nl

Een eigen huis, een plek onder de zon

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 20-09-2019 13:30

Wonen. Meer dan een dak boven je hoofd. Een plek waar je je thuis voelt. Op jezelf. Met een gezin. Met een partner. Met zorg. Of zorgen. Nu en in de toekomst. In de stad. Of juist buitenaf. Appartement. Villa. Rijtjeswoning.

Woorden die duidelijk maken dat wonen iedereen raakt. Waar iedereen wat van vindt. Maar ook dat iedereen wat anders wil. En daar komen we maar op één manier achter. Met elkaar in gesprek over wonen. En dan over wonen in de breedste zin van het woord. Hoe verdelen we woningen eerlijk? Hoe zorgen we dat de juiste woningen worden gebouwd? Dat door de gemeente gesubsidieerde woningen betaalbaar blijven en niet drie jaar na oplevering voor veel meer geld worden doorverkocht.

Progressief Ermelo heeft daar duidelijke ideeën over. Waar we ons de komende tijd voor willen inzetten. Een van de ideeën is actieve grondpolitiek. En zelf woningen ontwikkelen. Maximale sturing op hetgeen er gebouwd gaat worden. Zoals tijdelijke woningen. Voor doelgroepen waar nu veel te weinig aanbod voor is. Zitten daar risico’s aan? Uiteraard! Daarom moeten deze vooraf helder in beeld zijn. Zodat de raad haar kaderstellende en controlerende rol  goed kan vervullen.

Maar ook zijn wij van mening dat niet elk vrij plekje vol gebouwd kan worden. Zoals aan het Pretoriusplein. Wonen is namelijk meer dan alleen maar het groeperen van woningen. Ook de leefomgeving, voorzieningen en ontsluitingen spelen daarbij een rol. Dan is het dus beter om soms niet te bouwen, maar juist een groen park te realiseren. Of juist ergens meer de lucht in te gaan, zodat er goedkopere woningen gerealiseerd kunnen worden.

De komende tijd zal wonen vaak besproken worden in de raad. Er komen namelijk diverse voorstellen aan. En daarmee kunnen we de rol als raad goed invullen: in gesprek met de deskundigen aan de tafels komen tot kaders met als doel de juiste woningen te bouwen. En controleren of dit ook echt gebeurt!

Zonovergoten Blije Progressieve Bermenactie

Progressief Ermelo Progressief Ermelo ChristenUnie Ermelo 17-09-2019 06:38

Met een lekker zonnetje als gangmaker heeft een groep van 18 mensen op zaterdag 14 september deelgenomen aan de Blije Bermenactie, een samenwerking van Progressief Ermelo en NMP-Ermelo. Progressief Ermelo ging met deze actie in op de uitdaging van de ChristenUnie dit voorjaar om Ermelo van Blije Bermen te voorzien. Een Blije Berm is een berm die ingezaaid is met een bloemen- en plantenmengsel waar met name bijen en vlinders van profiteren.

Langs het Klompenpad op het terrein van de Aalbertshoeve aan de Nijkerkerweg is een flinke strook ingezaaid. De grond was al voorbereid waardoor het voor de deelnemers fijn doorwerken was. Na afloop werd er met een lunch nog gezellig nagepraat waarna eenieder zijn zaterdagse activiteiten weer elders voortzette.

Wilt u ook eens meewerken aan een vergelijkbare activiteit? Het NMP is geregeld aan de slag in bijvoorbeeld de Natuurtuin aan de Zandkampweg https://nmpermelo.nl/index.htm.