Nieuws van politieke partijen over Progressief Ermelo inzichtelijk

130 documenten

30 km in Tonselse Veld, vervolg

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 05-12-2019 13:41

Door René Arts – De oproep om te reageren op het voorstel om de Fazantlaan, de Haspel en de Eendenparkweg om te vormen naar wegen met een maximumsnelheid van 30 km per uur leverde in korte tijd veel reacties op, onder andere op de website van Progressief Ermelo.

De meeste mensen, maar zeker niet alle mensen, vinden het een goed idee. Door enkelen werd aangegeven dat er ook naar de Strokel en de Staringlaan gekeken moet worden. Die suggestie nemen wij mee.

Hier een kort overzicht van de andere reacties: er wordt aandacht gevraagd voor het wegdek wat vaak slecht is; bij 30 km wegen hoort ook een andere inrichting van de wegen, alleen een bord plaatsen is niet voldoende; er wordt hard gereden; er rijden veel vrachtwagens; hard rijdende auto’s in combinatie met kruisende ruiters, wandelaars en fietsers geeft gevaarlijke situaties.

Iedereen die heeft gereageerd, op welke manier dan ook, hartelijk dank!

Van belletje trekken tot burgerplan

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 22-11-2019 18:34

Graag nemen wij u even mee terug in de tijd. Naar het voorjaar van 2017 om precies te zijn.  De gemeenteraad had reeds ingestemd met nieuwbouw van de RK-basisschool Prins Willem Alexander op het Pretoriusplein. Het pand was op en uitgeleefd. De oude school zou worden afgebroken. Ook zullen de op het plein gelegen Waterval- en de Sterrenschool te zijner tijd verdwijnen. Er komt dus aardig wat ruimte vrij op het terrein. Wat kan daarmee? Woningbouw? Onze partij vond dat op voorhand geen goed idee. De wijk rondom het Pretoriusplein heeft al de hoogste bebouwingsdichtheid van Ermelo. Waarom nog meer stenen? Waarom niet de omwonenden als belanghebbenden gevraagd? Zogezegd, zo gedaan.

Tijdens de koude wintermaanden van februari en maart 2017, waren onze raadsleden Anneke Knoppert en Alex Kleijnen zodoende meerdere dagen rondom het plein te vinden. Bij alle direct aanwonenden is aangebeld. Met de vraag: Wat zou u graag zien wat er met de vrijkomende ruimte op het plein gaat gebeuren? De aldus verkregen informatie is later door beide raadsleden in een drukbezochte bijeenkomst aan de wijkbewoners gepresenteerd. Spontaan vormde zich vanuit de omwonenden een werkgroep om hiermee aan de gang te gaan. Het Leefbaarheidsteam van de gemeente hielp mee en de gemeente zelf deed ook een behoorlijke duit in het zakje. De rest is geschiedenis.

Vorige week presenteerde de werkgroep een uitgewerkt plan voor de inrichting van hun plein. Als alles goed gaat wordt het nu nog braakliggende terrein vóór de zomer van 2020 een groengebied met veel speelruimte voor de kinderen. De directe woon- en leefomgeving zal er flink van opkikkeren.

Maakt 30 km het Tonselse Veld prettig?

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 21-11-2019 20:02

Door René Arts – Het Tonselse Veld heeft drie belangrijke doorgaande wegen: de Eendenparkweg, de Haspel en de Fazantlaan. Progressief Ermelo wil dat deze wegen 30 km wegen worden en gaat zich hiervoor inzetten. Overigens is dit ook een wens van veel bewoners van dit gebied.

Het gaat om smalle wegen die vooral een functie hebben voor de recreatie. Verder komen er veel fiets- en wandelroutes op uit. Er is veel overlast door te hard rijden, onder andere door sluipverkeer dat feitelijk niets te zoeken heeft in het Tonselse Veld.

Genoeg argumenten om naar een maximumsnelheid van 30 km te gaan.

Ik hoor graag van u of u het hier wel of niet mee eens bent, uiteraard met argumenten erbij.

Zorgen voor een rotonde

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 12-11-2019 15:56

De komende vijf jaar zal Progressief Ermelo het onderhoud van de rotonde in de Horsterweg ter hoogte van de Klinkertlaan op zich nemen. Zaterdag 9 november heeft een groep leden van Progressief Ermelo een eerste begin gemaakt met het verfraaien van de rotonde. De komende maanden wordt er gewerkt aan het realiseren van een bloemrijke en groene rotonde die aantrekkelijk is voor insecten zoals bijen als ook voor vogels.

Zaterdag zijn de eerste 3900 bolletjes de grond ingegaan die straks van februari tot aan juni een kleurrijke buitenrand moeten geven. In het midden worden verschillende vaste planten gepoot en verschillende soorten narcissen. Een deel van de aanwezig hedra blijft staan, deze komt weer terug in de driehoeken aan de buitenzijde van de rotonde zodat er een mooie overlopende eenheid qua begroeiing blijft bestaan.

De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 06-11-2019 13:35

Door René Arts – In mijn loopbaan heb ik veel vergaderingen mogen voorzitten, maar het voorzitten van een raadsvergadering is toch wat anders. Er zijn meer deelnemers; alle raadsleden en alle wethouders. Verder wordt er gestemd omdat er besluiten genomen moeten worden. Daarnaast is het gebruikelijk dat je als voorzitter van de raadsvergadering de ambtsketen draagt. Daarbij draag je een stropdas en die draag ik eigenlijk net zo vaak als een ambtsketen: (bijna) nooit dus. In die zin was het allemaal wat onwennig, maar met wat hulp en advies is het allemaal redelijk gelukt.

Als gemeenteraadslid heb je naast je politiek-inhoudelijke taken, soms extra taken. Zo ben ik in deze raadsperiode tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad gekozen. Tot nu toe hield dat in dat ik soms enkele minuten de raadsvergadering mag voorzitten als de burgemeester (normaal gesproken de voorzitter) zelf inhoudelijk ergens iets over zegt. Maar nu de burgemeester enige weken met vakantie is mag ik de gehele raadsvergadering voorzitten. Op woensdag 30 oktober gebeurde dat voor de eerste keer, op woensdag 13 november mag ik deze eervolle klus nog een keer doen.

Landgoed Ullerberg; een werkbezoek

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 04-11-2019 11:53

In het kader van de werkbezoeken die Progressief Ermelo regelmatig aflegt zijn fractievoorzitter Anneke Knoppert, raadslid René Arts en fractievertegenwoordiger Aad Bezemer donderdag 31 oktober jl. naar Landgoed Ullerberg in de Leuvenumse bossen gefietst.

Landgoed Ullerberg is al sinds 1923 in eigendom van de familie Waller. Ooit begonnen als buitenhuis voor één gezin, worden de vier aanwezige woningen nu verhuurd (vakantie of zakelijk). Het grote huis wordt ook gebruikt als familiehuis. Het beheer is ondergebracht in een stichting waarvan alle familieleden (op dit moment 40) aandeelhouder zijn. De al vanaf het ontstaan van het Landgoed aanwezige heidegolfbaan is nog steeds in gebruik.

In het begin werden inkomsten voor het Landgoed gehaald uit houtkap, later kwam daar zandafgraving bij. Het daardoor ontstane gat heeft tot begin van deze eeuw dienstgedaan als vuilstortplaats voor o.a. de gemeente Ermelo. Na sluiting van de vuilstortplaats is het gat afgedekt en is er in 2018 een golfbaan op aangelegd welke verpacht wordt aan The Links Valley, Nederlands’ eerste omkeerbare golbbaan. Ook zijn er verbeteringen aangebracht t.b.v. de natuur en de biodiversiteit zoals bijvoorbeeld de aanleg van heidecorridors.

Wij hebben een interessant gesprek gehad en een mooie rondleiding over het Landgoed gekregen. Er is onder andere gesproken over natuurbeheer, de samenwerking met de gemeente en het al dan niet aanleggen van een fietspad over het landgoed.

Lang in armoede leven is ellendig

Progressief Ermelo Progressief Ermelo PvdA Ermelo 30-10-2019 13:15

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau telt Ermelo op dit moment 1017 mensen, waaronder kinderen, die in armoede leven. Dat komt neer op ongeveer 4% van het totaalaantal inwoners van onze gemeente. Met dat percentage steekt Ermelo overigens nog gunstig af ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat ligt nog hoger.

Maar wat is armoede, wanneer ben je arm? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Duidelijk is dat armoede in Nederland natuurlijk niet te vergelijken is met armoede in landen waar allerlei narigheid aan de hand is (oorlog, droogte en hongersnood) Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert armoede als volgt: “Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden”.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk. Hoe is het om in armoede te leven? Om dat enigszins te ervaren, bezocht een afvaardiging van de fractie van Progressief Ermelo vorige week het zogenaamde “Beleefhuis” in Harderwijk. Daar werden we geconfronteerd met echte situaties van mensen in armoede. Zo werd ons een indringend geval voorgelegd van een gezin met twee opgroeiende kinderen. Welke keuzes moet zo’n huishouden maken om met maar 55 euro in de portemonnee de week door te komen? Moeilijk. De stress en de schaamte die het met zich mee brengt. Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Het risico op het maken van schulden is groot. En dan de vooroordelen die er bestaan over arme mensen. Die variëren van ‘eigen schuld dikke bult’ en ‘bijstandstrekkers zijn profiteurs’ tot ‘stop maar met roken’ en ‘doe die hond maar de deur uit’. Natuurlijk zijn er mensen die hun armlastigheid zelf in de hand hebben gewerkt. Zij zijn verantwoordelijk. Maar dat is geen reden niet te helpen. Bestrijden van armoede en helpen bij schulden is belangrijk. Zonder dat verliezen mensen perspectief op de toekomst.

Het Beleefhuis is een initiatief van de PvdA Noordwest-Veluwe.        Bezoek op aanvraag. E-mail: beleefhuisharderwijk@gmail.com

Ermelo zet Coming Out dag op de kaart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 15-10-2019 19:28

Afgelopen vrijdag, 11 oktober, was het Coming Out Dag. Op deze dag wordt zichtbaar aandacht gevraagd voor de LHBTI+ groep binnen onze samenleving. Dit jaar werd hier ook in Ermelo veel aandacht aan gegeven.

Na een oproep van Progressief Ermelo via de krant en via de sociale media hebben vele Ermelo-ers aangegeven een regenboogvlag (het symbool van deze doelgroep) te willen ontvangen om te kunnen vlaggen op 11 oktober. Leden van Progressief Ermelo hebben, samen met leden van Village People, aan vele winkeliers en horecaondernemers een regenboogvlag aangeboden, uiteraard met de vraag om deze uit te hangen tijdens Coming Out Dag. Goed om te zien dat een zeer ruime meerderheid van deze winkeliers en horecaondernemers enthousiast reageerden. En ook mooi dat in vele straten in Ermelo een regenboogvlag wapperde.

In december is er een bijeenkomst met betrokkenen. Er zal dan gekeken worden naar wat er al is aan beleid en mogelijkheden voor de LHBTI+ inwoners van Ermelo, wat eventueel beter zou kunnen en naar wat er nog nodig is. Wilt u ook meedenken? Mail dan naar PE-raadslid René Arts r.arts@ermelo.nl Reacties zijn zeer welkom!

Ja Ja sticker, schriftelijke vragen en toelichting

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 09-10-2019 11:47

De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo volgen de ontwikkelingen op het gebied van verspreiding van ongeadresseerd (reclame)drukwerk nauwlettend. Gezien de recente jurisprudentie over dit onderwerp vragen wij ook uw aandacht hiervoor.

Toelichting Verwacht wordt dat invoering van een Opt-in systeem door middel van een zogenaamde Ja Ja sticker een effectief en wenselijk middel is om de hoeveelheid papier die per post wordt verspreid te verminderen, waarmee ook de hoeveelheid papierafval afneemt.

In het huidige systeem ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. (Opt-out systeem met Nee Nee en Ja Nee sticker) Met invoering van een Ja Ja sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen. (Opt-in systeem)

De gemeente Amsterdam heeft op 1 januari 2018 een Opt-in systeem ingevoerd, met als uitgangspunt dat huis-aan-huisbladen wel worden verspreid. Plak je de Ja Ja sticker op je brievenbus, dan ontvang je daarnaast ook reclamedrukwerk. Plak je de Nee Nee sticker op je brievenbus, dan ontvang je helemaal geen ongeadresseerd drukwerk.

Tegen deze verordening is een rechtszaak gevoerd door belangenorganisaties vanuit retailers, reclamedrukkers en de papierindustrie. Zij zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Amsterdam mag de Ja Ja sticker dus blijven voeren.

Een inmiddels aanzienlijk aantal gemeenten in Nederland is voornemens om ook de Ja Ja sticker in te voeren. Daarom is in een motie van 27 juni 2018 aan de VNG opgedragen om hiertoe landelijke richtlijnen op te stellen. Nu de rechtspraak duidelijkheid biedt, mag verwacht worden dat de VNG hiermee voortvarend te werk gaat.

Uit onderzoek door Milieu Centraal blijkt:

Huishoudens krijgen gemiddeld 30 folders per week in de brievenbus, dit is exclusief huis-aan-huisbladen.

Naar schatting ontvangt één huishouden 32 kilo reclamepapier per jaar en wordt hiervan 30% ongelezen weggegooid.

Van de huishoudens zonder sticker vindt 30% het reclamedrukwerk toch ongewenst.

Slechts 35% van de mensen die nu geen sticker hebben, zou wel een Ja Ja sticker gebruiken.

De productie en het vervoer van papieren folders belasten het milieu.

Een jaar na invoering van de Ja Ja sticker in Amsterdam is gebleken dat deze maatregel daadwerkelijk tot een afname van de hoeveelheid verspreid drukwerk leidt.

Schriftelijke vragen aan het college: 1. Voordat in Ermelo een opt-in systeem zou kunnen worden ingevoerd, is het noodzakelijk dat het milieubeleidsplan in onze gemeente een doelstelling kent die hierbij aansluit. Denk hierbij aan een doelstelling om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken of te verminderen.

Kunt u aangeven of het huidige milieubeleidsplan hieraan voldoet?

2. De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo zijn voorstander van invoering van een Opt-in systeem.

Kunt u aangeven of dit al een actueel onderwerp is binnen de ambtelijke organisatie?

Zo ja, wilt u dit toelichten?

En zo nee, waarom staat dit onderwerp nog niet op de agenda?

Hoogachtend en in afwachting van uw reactie, Mevrouw A.P. Veenstra – Bakker, Progressief Ermelo De heer L. van Beek, BurgerBelangen Ermelo,

100+ iets meer woorden Maar in de kleur van je hart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 05-10-2019 12:00

Door Evelien Kars – Regenboogvlag. Een symbool. Een symbool dat voor mij afgelopen maanden een gezicht kreeg. Omdat ik iemand ontmoette. Waarmee ik gesprekken kreeg over LHBTI+. Waardoor ik zag welke worstelingen er zijn.

Dingen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn in acceptatie, omdat ik vanuit de kleur van mijn hart leef. En soms zo naïef ben te denken dat de hele wereld dat doet. Of in ieder geval heel Ermelo. Dat is dus niet zo.

Regenboogvlag. Ja, het is een symbool. Net als het lieveheersbeestje van zinloos geweld. En het symbool heeft geen enkele waarde als we niet gaan denken vanuit de kleur van ons hart. Om ons daar bewust van te maken, hang ik op 11 oktober de regenboogvlag op. Net als hopelijk vele anderen. Voor hem, voor haar, voor iedereen.