Nieuws van politieke partijen over PvdA-GroenLinks inzichtelijk

78 documenten

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 17-02-2019 12:31

Op dinsdag 26 februari houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in café Oud Zuid aan het Marktveld.

Tijdens deze Open Inloop wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari besproken en wordt er ruim aandacht besteed aan actuele politieke onderwerpen.

De “Open Inloop” is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Valentijnsdagtaarten 2019

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Wijdemeren 14-02-2019 08:49

Het is weer Valentijnsdag 14 februari! Dé dag om de mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd voor Wijdemeren extra aandacht te geven. Ook dit jaar zijn fractie en bestuursleden van PvdA/GroenLinks weer langs geweest bij zeer gewaardeerde inwoners, vrijwilligers en medewerkers met een echte Valentijnstaart.

Als eerste hebben wij een taart gebracht bij de medewerkers en vrijwilligers van de afdeling De Ster van verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht. Afdeling de Ster is de hospice afdeling van de Beukenhof. De deskundige medewerkers zorgen daar samen met een vaste groep zeer betrokken vrijwilligers voor een huiselijke sfeer waar gekookt wordt en waar en voor wie het kan de tafel gezellig wordt gedekt en met elkaar wordt gegeten. Er is altijd ruimte voor een lach en een traan voor de patiënten maar ook voor hun naasten/ familie. Dit alles gebeurt vol liefde, aandacht en met zorg en daarom wilden wij hun graag verassen met twee t voor Valentijn.

De tweede taart hebben we bij Ingrid Jansen, kunstenares en docente, gebracht. Ingrid verzorgd bij haar Art to Join al jaren cursussen en workshops in haar atelier. Negen opeenvolgende jaren toverde Ingrid één dag in het jaar Kortenhoef tot een waar Frans vakantieoord; Place du Tertre waar niet alleen inwoners van Wijdemeren kwamen, maar ook bezoekers van ver daarbuiten. Ingrid is daarnaast vele jaren voorzitter geweest van de stichting Kunstbezit ’s Graveland, voorzitter van de Kunstroute en een belangrijke verbindende factor tussen het kunst en cultuuraanbod binnen onze gemeente. Bij de liefde die Ingrid heeft voor haar vak en de passie waarmee ze haar vrijwilligerswerk uitvoert hoort een echte Valentijnstaart.

Lieve mensen, dank dat wij de taarten bij jullie mochten brengen en dank jullie allemaal voor jullie inzet en betrokkenheid!

In Memoriam Dick Blok

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks PvdA Wijdemeren 12-02-2019 13:44

Op de rouwcirculaire noemen zijn dochters Dick een diep geliefde papa, wiens warmte en wijsheid zij zullen missen.

Deze zelfde gevoelens van warmte en wijsheid, aangevuld met betrokkenheid bij het wel en wee van de PvdA-afdeling hebben wij als voorzitter van de afdeling Wijdemeren cq. als oud-raadslid van de gemeente Nederhorst den Berg.

Namens de afdeling-Wijdemeren zijn wij Dick onlangs nog wezen feliciteren met zijn speldje als 50-jarig PvdA-lid. De rekenaars onder ons zullen nu opmerken: Dick is dus pas op latere leeftijd lid geworden! Dat klopt, want de overgang van steile communist naar PvdA-lid had nogal wat voeten in de aarde, met name vanwege de door hem verafschuwde Indië-politiek van de regering waarvan de PvdA deel uitmaakte. Maar omdat tenslotte het land en vooral de gemeente bestuurd moet worden, is Dick zich als rasechte bestuurder (sommigen zullen zeggen als regent) zich tot voor enkele jaren – eerst actief en later op afstand – gaan werpen op de gemeentepolitiek. In Nederhorst den Berg was hij raadslid, wethouder (lange tijd  met zijn kompaan Eddy Roukens) en afdelingsvoorzitter. Nieuwe lichtingen wijdde hij steeds in en begeleidde hij met wijze raad.

Vooral de oudgedienden vrienden  in Nederhorst den Berg zullen Dick met warmte en dankbaarheid gedenken.

Lia Moote en Kees Bosdijk

Nieuw Centrumplan Oost: meer woningen en betere oplossingen Ploegveld

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 10-02-2019 21:35

Onlangs werd het nieuwe Centrumplan Oost (CPO) gepresenteerd in een bijeenkomst van de projectontwikkelaar en de gemeente.

PvdA-GroenLinks vind het plan op een aantal punten sterk verbeterd ten opzichte van de eerdere plannen van 2 jaar geleden.

Belangrijk is voor ons dat er minder winkelmeters komen en meer dan 20 extra appartementen in het plan zijn opgenomen. In totaal zullen er straks 88 appartementen zijn die aan de binnenzijde van het nieuwe complex ook een mooie binnentuin krijgen. Qua uiterlijk sluit de architectuur mooi aan bij het Centrumplan West waardoor er een eenheid in het centrum komt. Qua bewoning van de appartementen vindt PvdA – GroenLinks het van belang dat er een meer diverse samenstelling komt dan in het plan West waarbij ook jongeren en starters op de woningmarkt meer kans krijgen om in Vught te blijven wonen.

Hoewel het proces van totstandkoming van de aanpassing van het CPO met de omwonenden qua communicatie niet goed is verlopen kunnen we wel constateren dat aan de belangrijkste wensen van met name de bewoners aan het Ploegveld tegemoet is gekomen. Het laden-lossen van de winkels is volledig verhuist naar de achterkant en er komt 10 meter meer ruimte tussen de huizen en de winkels op de begane grond waardoor er een breed wandelpad ontstaat in plaats van de huidige steeg. Ook qua parkeren van de auto’s op het plein zijn er goede aanpassingen gedaan op basis van de zorgen van de bewoners.

Een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma was het voorkómen van gevaarlijk achteruit rijden van vrachtwagens bij het bevoorradingshofje bij de Raadhuisstraat. In het nieuwe plan is dit nu opgelost en worden de vrachtwagens inpandig geladen en gelost (minder overlast) en rijden zij vooruit weer het hofje uit. Dat betekent wel dat de Raadhuisstraat belast gaat worden met extra verkeer in het kader van de bevoorrading of het verwijderen van het afval. De bewoners hebben onder meer gevraagd om een helder inzicht in het aantal verkeersbewegingen in de Raadhuisstraat. Wij ondersteunen dat verzoek en vinden dat de gemeente met de projectontwikkelaar, winkels en bewoners om de tafel moet om te bespreken hoe de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hebben we als PvdA GroenLinks de suggestie gedaan om met de winkeliers gezamenlijke afspraken te maken over het verwijderen van het bedrijfsafval zodat er minder verkeersbewegingen komen van vrachtwagens. Ook moet er gekeken worden naar het spreiden van de bevoorrading.

Tenslotte roepen wij de projectontwikkelaar en de gemeente op om de werkgroep Toegankelijk Vught goed te betrekken bij de verdere invulling van de plannen. Hun belangrijkste verzoek is het om een openbaar rolstoel-toegankelijk toilet te hebben in het centrum. De ontwikkeling van het CPO is de laatste kans daartoe. In het kader van een Inclusieve gemeente is PvdA-GroenLinks van mening dat dit CPO een mooie kans is om die wens te realiseren hetzij op een aparte locatie in de openbare ruimte maar bij voorkeur meegenomen in de planontwikkeling.

Kim Dorna (24) geïnstalleerd als tijdelijk raadslid

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 08-02-2019 09:25

Omdat Floor Bink voor langere tijd haar raadswerk heeft moeten neerleggen wegens ziekte zou de fractie van PvdA-GroenLinks tijdelijk bestaan uit drie raadsleden in plaats van vier. Om dit te voorkomen en om de verjonging in de raad te houden, is er aan mij, Kim Dorna, gevraagd of ik tijdelijk het vierde raadslid zou willen zijn, en zo geschiedde…

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 ben ik geïnstalleerd als raadslid van PvdA-GroenLinks. Dit leek me in eerste instantie niet zo spannend. Maar toen ik daar in de zaal mocht staan tussen alle andere raadsleden om mijn gelofte af te leggen, voelde dit toch als een zeer speciaal moment. Na de installatie mocht ik direct plaatsnemen op de zetel en ik mocht ook meteen praten over de functie van burgerleden in commissievergaderingen. Kortom, ik werd meteen in het diepe gegooid. Maar het was een goede start en ik heb enorm veel zin om deze rol verder te gaan ontdekken.

Met mijn 24 jaar ben ik tevens het jongste raadslid van de gemeente Vught. Enerzijds speciaal, maar anderzijds jammer. Ik zou graag zien dat de politiek meer zou leven bij studenten en jongvolwassenen, vooral in de kleinere gemeentes. Ikzelf heb nog weinig ervaring met het politieke spel, maar hierdoor denk ik dat ik juist voor verfrissing kan zorgen. Hopelijk en waarschijnlijk ga ik de komende tijd een hele hoop leren.

De komende tijd zal ik me onder andere gaan richten op de onderwerpen: jeugd en jongeren, ouderen, sport en bewegen, statushouders en vluchtelingen en verkeer en vervoer.

‪Vandaag bij Avulo maar liefst drie ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 02-02-2019 08:13

‪Vandaag bij Avulo maar liefst drie van onze leden aan het woord: rond 11u @LucasMiddelhoff over het Centrumplan Oost, rond 11.25u stelt @KimDorna zich voor en rond 11.40u Martijn de Kort (plaats nr. 2 PvdA Brabant) over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.‬

Terugblik op de raad van 31 januari

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks PvdA Wijdemeren 01-02-2019 20:23

Donderdagavond 31 januari was de eerste raadsvergadering van de gemeente Wijdemeren in 2019. De agenda was niet gevuld met veel bespreekpunten, maar wel met de nodige moties. Wij, PvdA/GroenLinks Wijdemeren, brachten zelf een motie in en nog twee andere samen met De Lokale Partij.

De eerste motie betrof de “regenboog” motie waarin wij het college verzochten om bij de eerst volgende gelegenheid de regenboogvlag wel uit te hangen. Dit als antwoord op het niet vlaggen door de gemeente als signaal tegen de Nashville verklaring van eind 2018 Daarnaast verzochten wij het college zo snel mogelijk  aansluiting te zoeken bij de zogenaamde Regenbooggemeenten. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen door de raad van Wijdemeren. Wat nu inhoudt dat er door de burgemeester een protocol gemaakt gaat worden, waarin beschreven staat bij welke gelegenheden de regenboogvlag in de vlaggenmast van het gemeentehuis gehesen wordt en zal wethouder Van Rijn actie moeten ondernemen om onze gemeente aan te sluiten bij de regenbooggemeentes in Nederland. Dit proces ging tijdens de raad al van start, dankzij een cadeau aan de wethouder namens de fractie van D66 Wijdemeren. De heren van de fractie boden de wethouder namelijk de toetredingshandleiding voor de regenbooggemeentes aan.

De tweede motie die wij gezamenlijk met De Lokale Partij inbrachten was genaamd Geen verdubbeling van de N201 en geen weg over de Hoorneboegse heide! De naam van de motie geeft de inhoud ervan al weg. In de motie stond dat een mogelijke verdubbeling van de N201 en de daaraan gekoppelde verbinding over de Hoorneboegse heide en het Raabos niet bespreekbaar is voor PvdA/GroenLinks Wijdemeren en De Lokale Partij. Het college werd daarom verzocht om dit te melden aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Nood Holland en Utrecht. Ook deze motie werd met een meerderheid aangenomen.

In de tweede motie die gezamenlijk door ons en De Lokale Partij werd ingebracht werd het college verzocht om alsnog in het eerste halfjaar van 2019 een klanttevredenheidsonderzoek in te stellen voor de cliënten in de bijstand en om hierin ook te vragen naar de informatievoorziening, snelheid en accuraatheid van afhandeling. De motie kwam voort uit de teleurstelling van beide partijen over de keuze van het college om geen klanttevredenheidsonderzoek te houden. Dergelijke onderzoeken kunnen namelijke een effectieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening. De eerder genoemde teleurstelling werd blijkbaar gedeeld door de rest van de raad, want deze motie werd unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u de moties in zijn geheel nog een keer teruglezen:

Kortom het was een geslaagde avond voor de oppositie waarop er stappen gezet zijn naar een social, groener en vriendelijker Wijdemeren. Stappen waar wij als PvdA/GroenLinks Wijdemeren blij mee zijn.

De fractie van de PvdA/GroenLinks Wijdemeren.

"Wij hebben democratie hoog in het ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks Vught 01-02-2019 13:06

"Wij hebben democratie hoog in het vaandel!", aldus Kim Dorna tijdens de discussie over de vervanging van een afwezig raadslid door een burgerlid bij commissievergaderingen. Haar maidenspeech, met direct een quote in het Brabants Dagblad ;). #raad #Vught

Een klein jaar geleden voerden ze ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks PvdA Vught 31-01-2019 17:15

Een klein jaar geleden voerden ze nog zij aan zij campagne Floor Bink PvdA-GL Vught & Cromvoirt & Kim. Vanavond wordt onze Kim tijdens de eerste raadsvergadering van 2019 tot raadslid geïnstalleerd; zij zal Floor tijdens haar ziekteverlof vervangen. Erbij zijn? Ben dan om 20.00 uur op het raadhuis #Vught. Like 👍 = Kim veel succes wensen.

De raadsagenda is niet zo vol ...

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks GroenLinks PvdA Vught 29-01-2019 15:45

De raadsagenda is niet zo vol (Beeldkwaliteitsplan De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld en de Omgevingsdienst Brabant Noord), maar we maken natuurlijk ook graag tijd van jou te horen hoe Vught beter kan #centrumplan #rotonde #wonen! Kom vanavond naar onze Open Inloop, om 20.00 u in Café Oud Zuid