Nieuws van politieke partijen over Stadsbelangen inzichtelijk

53 documenten

Doucheruimtes gymzaal Grotius dicht!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 29-11-2019 12:25

Tafeltennisvereniging DVC maakt gebruik van een gymzaal van het Grotius College aan de Juniusstraat. Na de zomervakantie kan er echter geen gebruik meer worden gemaakt van de doucheruimtes. De doucheruimtes zijn door middel van een dichtgetimmerde deur afgeschermd. Ook de leerlingen van de school zullen na sporten met nare luchtjes de lessen moeten vervolgen! Vanuit het Grotius College wordt als reden ”ter voorkoming van legionella besmetting” aangegeven. Dit kan toch niet waar zijn!

Ook de bezoekende spelers van DVC kunnen na sporten niet douchen en dat is geen reclame voor de club.

Een contactpersoon vanuit het Grotius College heeft de volgende toelichting aan de voorzitter van DVC medegedeeld:

“T.a.v. de douches: wij hebben in het verleden vaak te maken gehad met legionella besmetting, helaas. Dit is een enorme kostenpost, aangezien het verwijderen van deze legionella heel duur is. De leerlingen van onze school (en overigens van alle scholen) douchen zich helaas niet na de gymlessen, hoewel we hier wel op aandringen. Wij hebben daarom besloten de douches te sluiten ter voorkoming van legionella. Om deze douches alleen voor de huurders open te stellen en hiervoor een installatie aan te schaffen die legionella moet voorkomen, is op dit moment een te grote kostenpost voor onze school, die in moeilijk financieel vaarwater zit.”

Stadsbelangen Delft vindt sport en bewegen belangrijk voor zowel jong als oud. Douchen na inspanningen is een stuk hygiënischer en beter voor de gezondheid waar we tegenwoordig steeds meer mee bezig zijn.

Stadsbelangen Delft zal deze casus verder oppakken.

Wordt vervolgd.

Martien de Koning

2e ‘Heilige Land’ sloop op komst?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 20-11-2019 19:29

Vorig jaar uitten wij onze zorgen al op onze site over weer een ander stukje stad. Namelijk de huurwoningen van Woonbron in de Vermeerstraat in Delft. In maart 2017 stelde de Huurcommissie vast dat de woningen van Woonbron in de Vermeerstraat ernstige gebreken vertoonden. Dat leidde tot huurverlaging voor de bewoners. Zie onderstaande link:

https://www.huurcommissie.nl/data/or_files/ZKN-2016-004084.pdf

Sinds die tijd blijft het stil aan de kant van Woonbron en vindt er op geen enkele wijze

de nodige renovatie van de woningen plaats dan wel communicatie met de bewoners. Reden om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 20 november 2019

Betreft: Schriftelijke vragen situatie Vermeerstraat versus Woonbron

Geacht College,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Vermeerstraat die huurder zijn van Woonbron. Deze mensen wonen in huizen, waarbij de huurcommissie zwaar achterstallig onderhoud heeft geconstateerd. Dit gaat niet alleen ten koste van het wooncomfort van deze huurders, maar ook is de gezondheid van sommigen in het geding.

De huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan en Woonbron werd veroordeeld tot het verlagen van de huurprijs per 1 juni 2016 met 60%. Zo’n maatregel is natuurlijk niet de oplossing maar dient slechts als ‘een stok achter de deur’ voor Woonbron om deze woningen zo snel mogelijk ordentelijk te renoveren .

Tot op heden is er aan de woningen nog niets verbeterd.

Woonbron heeft tot nu toe nog steeds niet gecommuniceerd met de huurders over wat hun plannen zijn inzake renovatie van de woningen. Dat leidt bij, met name oudere bewoners, tot grote onrust. Het spookscenario ‘witte huisjes’ in het Heilige land is hier natuurlijk mede debet aan. Als de staat van de woningen op 1 juni 2016 een huurverlaging rechtvaardigde en er heeft drie jaar later nog steeds geen noodzakelijke renovatie plaatsgevonden, dan mag je de conclusie trekken dat de staat van de woningen er niet op vooruit is gegaan. Integendeel!

In principe leidt dit voor onze fractie tot slechts tot 2 vragen.

1. Is het college bereid om er bij Woonbron op aan te dringen om op de kortst mogelijke

termijn de huurders van de Vermeerstraat te informeren over de toekomstvisie

betreffende deze woningen en de bewoners de garantie te geven dat er geen sprake

Wij zien uw beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Geen OZB-verhoging?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 12-11-2019 15:12

Vol trots kondigde het college bij de presentatie van de Begroting 2020 door middel van onder andere een persbericht aan dat de OZB in 2020 niet wordt verhoogd. Maar de Begroting 2020 is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november jl. of het college komt bij de eerstvolgende commissievergadering EFB op 14 november 2020 met een voorstel om de OZB voor 2020 toch iets te verhogen.

Wie neemt nu wie in de maling? Nu kondigt het college in de pers niet met trots aan dat de OZB bij nader inzien toch iets verhoogd gaat worden in 2020. En ja, natuurlijk weet het college daar weer argumenten bij te verzinnen.

Stadsbelangen Delft vindt deze handelswijze van het college schrijnend. Eerst roepen dat de OZB niet wordt verhoogd en de inkt van de Begrotingsbehandeling is nog niet opgedroogd of er wordt een OZB-verhoging aangekondigd.

Daarnaast wel vrolijk ouderwets doorgaan met miljoenen investeren en uitgeven alsof er geen financiële crisis is geweest, maar niks teruggeven aan onze inwoners. Naar de extra financiële bijdrage die onze inwoners hebben geleverd, toen het nodig was, kan men op zijn Hollands gezegd ‘fluiten’! (legale diefstal?)

Dit college heeft maling aan onze inwoners en dat is niet zo verwonderlijk met onder andere partijen als Groen Links, STIP, D66 en de PvdA in het college. Dat de VVD hierin meegaat is evenzeer verwonderlijk, maar het pluche zit kennelijk lekker bij deze fractie.

In ieder geval zal Stadsbelangen Delft deze extra OZB-verhoging niet accepteren. Het zou het college sieren om de bijdrage aan het Fonds Delft 2040 te verlagen, zodat de OZB voor 2020 niet extra verhoogd hoeft te worden. Wij denken dat dit met het huidige college niet zal lukken. Nog uiterlijk ruim twee jaar volhouden met deze coalitie en dan is Delft echt toe aan verandering. Overigens eerder zou niet verkeerd zijn!

Fractie Stadsbelangen Delft

Motie 75 jaar bevrijding digitaal!

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 09-11-2019 11:03

In de gemeenteraadsvergadering van 7 november jl. werd de motie ‘75 jaar bevrijding digitaal’ ingediend door Stadsbelangen Delft en deze motie werd unaniem aangenomen.

De verhalen van de Tweede Wereld Oorlog (WO-II) dreigen in de vergetelheid te raken. De generatie die deze tijd heeft beleefd en ondergaan wordt steeds kleiner en zij kunnen dat straks niet meer doorgeven.

Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat de geschiedenis over het verkrijgen van onze vrijheid, die we in Delft en in Nederland hebben, blijvend wordt doorgegeven aan volgende generaties. Omdat onze geschiedenis de basis vormt van onze vrijheid, vrij-bewegen, geaardheid, onderwijs, meningsuiting en geloof om enkele voorbeelden te noemen.

Daarom hebben we deze motie ingediend.

In het stadsarchief van Delft wordt veel informatie bewaard over Delft en WO-II. Deze informatie moet makkelijk toegankelijk gemaakt worden voor onze inwoners en scholieren zodat de gruwelijke dingen, armoede, honger en bevrijding door andere landen en de verzetsstrijders uit deze oorlog niet worden vergeten en wij onze vrijheid beter waarderen nu en in de toekomst. Vrijheid om te zijn zoals in artikel 1 van onze grondwet is opgenomen.

De staatsecretaris heeft het Mondriaanfonds geld beschikbaar gesteld om verzoeken van organisaties om deze verhalen en kennis uit de WO-II te digitaliseren en toegankelijk te maken voor iedereen, te beoordelen en te ondersteunen.

Stadsbelangen Delft is blij dat deze motie door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen, zodat onze geschiedenis en de basis van onze vrijheid nooit wordt vergeten!

Fractie Stadsbelangen Delft

Lokale partijen waarschuwen college

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD D66 PvdA Delft 05-11-2019 11:27

Het is weer het oude liedje! Het college en de coalitiepartijen gaan weer vrolijk door met miljoenen uitgeven. De lessen uit het verleden zijn alweer vergeten. Het zijn vrijwel dezelfde coalitiepartijen (D66, Groen Links, PvdA, STIP en de VVD) die destijds mede verantwoordelijk waren voor de financiële crisis in onze stad.

De tekorten lopen weer op en de stadsschuld neemt toe. De extra financiële bijdrage die aan onze inwoners werd gevraagd tijdens de financiële crisis, waardoor de OZB-bijdrage extreem hoog werd, wordt niet teruggegeven. Dat lijkt op legale diefstal. Weliswaar kondigt het college met ‘trots’ aan dat de lasten niet omhoog gaan, maar de lasten gaan ook niet omlaag, waardoor Delft één van de duurste steden van Nederland blijft.

Ook nu wordt Begroting sluitend gemaakt door reserves aan te spreken. Men kan wel stellen dat reserves daarvoor bedoeld zijn, maar als je steeds uit reserves put, dan raken deze uiteindelijk ook op.

Het is dan ook volkomen terecht dat de lokale partijen Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft het college waarschuwen om geen onverantwoorde uitgaven te doen en beter op onze centen te passen. En zoals het spreekwoord zegt: ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee!’

Fractie Stadsbelangen Delft

In memorium Joop de Jong

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 21-10-2019 06:53

21 oktober 2019 Martien de Koning Algemeen, Archief 2019, Nieuws Een reactie

Onverwachts heeft onze politieke groepering kennisgenomen van het overlijden van ons voormalig fractielid en lid van verdienste Joop de Jong.

Van 1998 tot 31 januari 2002 en van 14 maart 2006 t/m maart 2010 was Joop commissielid/niet raadslid. Van 31 januari 2002 tot 14 maart 2006 vertegenwoordigde Joop onze fractie als raadslid in de gemeenteraad van Delft. Hierbij waren voor hem Duurzaamheid, Leefbaarheid en Cultuur, Kennis en Economie belangrijke aandachtspunten. Joop was geen man van lange betogen in commissie en raad. Hij was to the point en wist waar hij het over had. Bij zijn afscheid als raadslid memoreerde oud-burgemeester Bas Verkerk dat Joop regelmatig het college en de ambtenaren een lesje gaf in hoe het eigenlijk zat. Bijzondere aandacht had Joop ook voor het dierenwelzijn.

Wij koesteren de herinneringen aan Joop en zijn zeer erkentelijk voor zijn inzet niet alleen voor onze politieke groepering, maar vooral voor onze stad.

Wij wensen zijn zoon en familie veel sterkte de komende tijd.

Bestuur en fractie

Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Tags:

Ach wat een triest bericht! Joop de Jong die wij kennen was een oude bekende van ons uit de jaren dat wij actief waren bij de KC Delft. Maarten de Jong en verdere familie, vrienden en bekenden gecondoleerd met dit verdrietige nieuws. Heel veel sterkte. Cor en Luciënne de Gier

Inbreng Begroting commissie Algemeen.

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD PvdA Delft 18-10-2019 15:49

De grote vraag van een Delftse inwoner vanavond is: woon ik nu in Nieuw Delft of Oud Delft of gewoon Delft. Uit het landelijke gemeente register blijkt dat er maar één stad onder de naam Delft bestaat. Ja, er is een nieuwe wijk bij gekomen, dat onderdeel uitmaakt van onze stad die Delft heet. Of het Spoorzonegebied nu een wijk is die Nieuw Delft heet, is de vraag. Het is weer de aloude truc. Er wordt ooit een keer in een beleidsstuk de kreet Nieuw Delft genoemd, vervolgens blijven we dat vrolijk herhalen alsof de naam Nieuw Delft een feit is.

Net als bij het streven naar 15.000 nieuwe woningen richting 2040. Stadsbelangen Delft blijft erbij dat de gemeenteraad daar nooit een definitieve uitspraak over heeft gedaan. Toch wordt dit getal in elk beleidsstuk standaard genoemd. Nog steeds blijft het college volharden in het streven naar 15.000 extra woningen. Onverstandig en dom. 15.000 woningen betekent minimaal 30.000 inwoners extra met allerlei bijkomende problemen. Of je moet de woontorens zo dicht tegen elkaar zetten, zoals nu in de buurt van de oude Irene tunnel. Zowat op het balkon van de buren. Dat kun je toch niet meer leefbaar noemen? Stadsbelangen Delft wil Delft leefbaar houden en vindt 15.000 extra nieuwe woningen niet oké. We hadden liever gelezen dat er extra in onze bestaande woningvoorraad werd geïnvesteerd. Vraag het bijvoorbeeld eens aan de bewoners in het Poptahof.

We zien alweer plannen om de voetbalvelden bij Kerkpolder te verplaatsen. Is het de bedoeling dat daar dan groen wordt weggehaald om nieuwe woningen te bouwen? Stadsbelangen kan zich niet voorstellen dat Groen Links dat een goed plan zou vinden.

Er wordt alvast aangegeven dat de Eneco opbrengsten in eerste instantie worden ingezet om Duurzaamheids doelstellingen te halen. Daar is Stadsbelangen Delft het niet mee eens. Dat een gedeelte daarvoor wordt ingezet is niet verkeerd, maar zeker niet alles. Delft heeft nog meer wensen en dat zijn niet alleen linkse speeltjes. Delft energie neutraal is weer zo’n bühnekreet. Er staat geen muur om Delft heen of een dak boven Delft.

Je kunt de Delftenaar er wellicht van overtuigen dat Delft aardgasvrij moet worden, maar wie moet de kosten dan betalen? Stadsbelangen heeft eerder aangegeven dat als deze aandelen verkocht worden er onder andere ook een gedeelte aan het sociaal domein moet worden besteed. Voor onze inwoners dus. Daar legt Stadsbelangen Delft ook prioriteit en dat zou het college ook moeten doen.

Wij blijven het oneens met de Schieoeversplannen, zolang er geen garanties worden afgegeven aan de huidige ondernemers dat zij hun bedrijf daar kunnen voortzetten.

Parkeertarieven zijn een doorn in het oog voor onze fractie. Waarom verleidt het college de automobilist niet om naar de parkeergarage te gaan door tarieven goedkoper te maken, waardoor de bezetting van de garages hoger wordt en uiteindelijk leidt tot meer inkomsten. En belangrijker daardoor meer ruimte op straat voor fiets parkeren. Dit moet natuurlijk niet op de manier die STIP aangeeft als het gaat om het Achterom. Lak hebben aan verkeersregels en als er dan terecht gehandhaafd wordt, de verkeersregels maar afschaffen zodat er niet meer gehandhaafd hoeft te worden. Maar ja, we weten inmiddels dat STIP niet aanspreekbaar is op het ongewenste gedrag van fietsers.

Het vergelijken van de begroting 2020 met de begroting 2019 is een lastig verhaal. De programma ’s in 2020 zijn anders en het vergelijken met de jaarrekening van bijvoorbeeld 2018 is weer niet gemakkelijk als gevolg van incidentele baten en lasten in dat jaar. Het college spreekt van een sluitende begroting maar als je puur naar de cijfers kijkt geven wij meer uit € 375 miljoen dan de gemeente als baten binnenkrijgt € 371 miljoen. Al met al een “verlies “van bijna € 5 miljoen euro. Dit betekent dus gewoon dat wij onze reserves (spaarpot) moeten inzetten om de Begroting sluitend te krijgen.Is dat rijk rekenen?

Toch nog even kijken naar de lasten 2020 versus begroting 2019 zien wij de uitgaven rond sterk en sociaal flink stijgen van € 77,7 miljoen naar € 85,5 miljoen. Meer inzet voor wijkteams en de geëscaleerde zorg. Voor wat betreft de baten is ons opgevallen dat de inkomsten OZB flink stijgen ten opzichte van de rekening 2018 namelijk van € 13,5 miljoen naar € 21,7 miljoen in 2020. De OZB niet woningen daalt van € 12,7 in 2018 naar € 5,5 miljoen in 2020.

Waar zouden wij eventueel op kunnen bezuinigen zonder dat onze inwoners daar last van hebben in hun woonomgeving voor wat betreft het onderhoud en veiligheid? Bezuinigd kan worden bij eventueel de externe dienstverlening. Deze kosten vinden wij terug binnen het ambtelijk apparaat maar ook in allerlei opdrachten aan derden voor onderzoek en project begeleiding.

In de stukken staat dat het goed gaat met de stad, maar dat we zeker voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van ons geld. Kreten waar we niks mee kunnen en onze inwoners al helemaal niet. De woonlasten gaan niet omhoog stelt het college vol trots, maar deze lasten gaan ook niet omlaag. Delft is nog steeds één van de duurste gemeente van ons land en dat komt omdat we extra gevraagd hebben van onze inwoners tijdens de financiële crisis.

En nu het wat beter gaat krijgen onze inwoners de extra bijdrage die zij moesten leveren niet terug. Dat lijkt op ‘legale diefstal.’ En bovendien zijn ouderen in onze stad zo wie zo de dupe, die afhankelijk zijn van een pensioen. Hoewel de gemeente niet gaat over het pensioen, hebben deze inwoners al jaren geen inflatiecorrectie erbij gekregen, maar zijn wel geconfronteerd met hogere lokale lasten.

Het college blinkt wel uit in allerlei dure investeringen. Wel 22 miljoen investeringen van de voorgenomen 45 miljoen opnemen, even 15 miljoen voor het Prinsenhof reserveren, tonnen voor aankoop panden en het kan niet op en dan hebben we ook nog de brug over de Schie van 13 miljoen zodat onze studenten niet honderd meter hoeven om te rijden.

Het college wil nog steeds geen lessen trekken vanuit het verleden en gaat weer vrolijk voort met geld uitgeven alsof er nooit een financiële crisis is geweest. Dat is ook niet zo verwonderlijk met partijen als de PvdA en Groen Links in dit college en STIP. Dat de VVD dit allemaal accepteert, verbaast onze fractie. Kennelijk zit de bestuurszetel heerlijk genoeg om over principes heen te stappen.

Tot slot. Stadsbelangen Delft zal wellicht nog met één of meerdere moties komen tijdens de Begrotingsraadsvergadering van 7 november. Hier gaan we vanavond inhoudelijk nog niet op in omdat we dit eerst af willen stemmen met Onafhankelijk Delft. Zoals u weet willen beide partijen een grote stadspartij gaan vormen. Elkaar goed infomeren en goed afstemmen is van eminent belang voor goede onderlinge verhoudingen en samenwerking. Dat gaan we dus ook doen.

Fractie Stadsbelangen Delft

Ouderen en eenzaamheid in Delft

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD D66 PvdA Delft 05-09-2019 15:22

Al jaren weten we dat in ons land en zeker ook in Delft de vergrijzing hard toeneemt. De wijk Tanthof bestaat bijvoorbeeld uit 70% 65-plussers. In ons verkiezingsprogramma stond, dat het goed zou zijn om een wethouder voor Ouderen in het leven te roepen in Delft. De huidige coalitiepartijen wilden dit niet, maar nu komt het college ineens tot de conclusie dat er veel ouderen in onze stad zijn, die vereenzamen. Een probleem oplossen, dat het college en de coalitiepartijen Groen Links, STIP, PvdA en D66 in de afgelopen jaren zelf hebben veroorzaakt.

Stadsbelangen Delft geeft al jaren aan, dat Ouderenbeleid alleen lukt als je de doelgroep en hun vertegenwoordigers er stevig bij betrekt. Nu komt het college met het idee om 100 tablets uit te delen om eenzaamheid tegen te gaan. De ouderen kunnen dan zo uit hun isolement komen, stelt het college. Hebben we dan maar 100 ouderen in onze stad die vereenzamen? En welke oudere krijgt dan wel een tablet en wie niet?

Delft heeft een bedrag van € 150.000,– van het rijk gekregen om de eenzaamheid van ouderen op te lossen. Omdat het toch een extraatje vanuit het rijk is, denkt men dit simpelweg op deze manier uit te geven. Stadsbelangen Delft heeft gezegd dat het niet uitmaakt of het nu rijksgeld is of gemeentelijk budget. Het gaat om de doelgroep en hoe je effectief het geld kunt inzetten. En dat was het voorstel van 100 tablets niet.

Stadsbelangen Delft heeft aangegeven dat er betere manieren zijn om het bedrag te besteden. Zo zou er veel meer contact moeten komen met sportclubs in Delft. Dat was nog een toezegging van oud PvdA wethouder de Prez, die deze toezegging niet is nagekomen. Wij hebben hier de huidige wethouder op gewezen. Gelukkig wilde wethouder Schrederhof wel iets met dit idee daadwerkelijk doen. Afwachten maar.

In 2011 was in de Wippolder een schitterend goed lopend 55 plus centrum de Wipmolen. De Wipmolen zat bomvol met ouderen die uit omliggende wijken ook met regiotaxi gebracht werden. Omdat men vond dat dit 55 plus centrum ook in het buurthuis kon, werd toen de huur opgezegd, ondanks 1380 handtekeningen van mensen die tegen de sluiting van de Wipmolen waren. Een gemiste kans, want als he eenzaamheid tegen wilt gaan, moet je dit soort gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten niet sluiten.

Een motie destijds van Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en toen nog oppositie partij VVD werd met grote meerderheid weggestemd, dus sluiting van dit 55-plus centrum werd een feit.

Nu een aantal jaren later komt de bal terug want hoe komen we in contact met deze voor ons belangrijke doelgroep? Stadsbelangen Delft is nog steeds groot voorstander van in elke wijk een 55 plus centrum of als onderdeel van een totaal programma zodat we deze doelgroep weer serieus nemen en ook bereiken. Bovendien is dat een betere manier om eenzaamheid tegen te gaan in plaats van 100 tablets uitdelen en € 150.000,– over de balk smijten.

Fractie Stadsbelangen Delft

Gemeentesecretaris buitenspel gezet?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 28-08-2019 08:58

Het onverwachte besluit van het college om de gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering ineens een andere functie te geven, heeft bij onze fractie vragen opgeroepen. Een vreemd besluit van het college. Vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Betref: schriftelijke vragen inzake situatie gemeentesecretaris

Graag wil onze fractie meer informatie hebben over de gang van zaken rond het besluit van het college om de huidige gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering te vervangen. Dit roept de nodige vragen op. Zeker omdat van de ambtelijke organisatie mag worden verwacht, met de gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar, dat het college wordt geadviseerd over versterking van de bestuurlijke en financiële positie van Delft. Daar is naar onze mening geen apart gecreëerde functie van strategisch adviseur voor het college nodig.

Wat is de werkelijke reden dat de gemeentesecretaris nu, zoals het lijkt, op een zijspoor wordt gezet? Het zou toch meer voor de hand hebben gelegen dat de gemeentesecretaris gewoon tot aan zijn pensionering in november 2020 zijn werkzaamheden blijft doen en medio 2020 naar vervanging wordt gezocht? Graag een duidelijke reactie hierop.

Van een ambtelijke organisatie mag toch so wie so worden verwacht dat men het college van B&W strategisch adviseert over de bestuurlijke en financiële positie van Delft? Een gemeentesecretaris is toch al vanuit zijn functie adviseur van het college? Waarom is hiervoor dan een aparte gecreëerde functie van strategisch adviseur nodig?

Is het niet vreemd dat de hoogste ambtenaar en in die hoedanigheid de belangrijkste gesprekspartner van het college nu strategisch adviseur wordt, waarbij verkregen adviezen van een adviseur minder gewicht hebben dan adviezen van een gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) en in deze nieuwe constructie adviezen door het college simpel terzijde kunnen worden geschoven?

Welke beloning geldt voor een strategisch adviseur van het college? Dat kan toch niet dezelfde beloning zou als voor een gemeentesecretaris? Zo ja, waarom?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 13-08-2019 11:19

Terwijl de grote meerderheid van de Delftse politieke partijen nog steeds zwijgt, suddert de zaak van Sjoerd S nog voort. Stadsbelangen Delft volgt deze zaak vanaf het begin zeer nauw en heeft diverse keren schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over deze ernstige fraudezaak.

Stadsbelangen Delft heeft besloten om de rechtszaak van Sjoerd S. af te wachten en het nu vooral aan de juristen en de rechter over te laten. Dat Sjoerd S. voor de rechter komt is duidelijk en als hij schuldig wordt bevonden, dan komen we er wellicht op terug maar dan op politiek niveau.

Voor Stadsbelangen Delft wordt de zaak steeds ingewikkelder omdat, zoals in het AD Delft staat, de advocaat van één van de slachtoffers duidelijkheid wil van de gemeente over wanneer exact de samenwerking met Sjoerd S. werd opgezegd. Aan onze fractie gaf het college een ander antwoord naar aanleiding van onze schriftelijke vragen dan aan de advocaat van één van de slachtoffers. Wij gaan ervan uit dat de antwoorden van het college aan onze fractie kloppen, want anders wordt het wel een heel vreemd en onacceptabel verhaal.

Stadsbelangen Delft heeft ook geprobeerd om deze zaak openbaar te bespreken, maar het college heeft op dit dossier tot onze verbazing geheimhouding opgelegd. Dat neemt niet weg dat deze geheimhouding niet voor eeuwig opgelegd kan worden. Uiteindelijk komt de informatie die nodig is om deze zaak goed te kunnen bespreken vanzelf. Al is het via een omweg. Maar daar staat Delft om bekend, want waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan.

Wordt vervolgd!

Stadsbelangen Delft