Nieuws van politieke partijen over Urker Gereformeerde Partij inzichtelijk

11 documenten

SGP Bunschoten alweer 6 jaar

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij SGP Urk 28-01-2019 19:16

6 jaar geleden waren wij betrokken bij de oprichting van de SGP in Bunschoten. Tijdens de oprichtingsvergadering waren Jan Hakvoort en Willard Woord aanwezig. Jan Hakvoort kreeg de gelegenheid om de vergadering te voorzien van zijn visie op Bijbels gebaseerde politiek.

Lees hier het volledige artikel dat destijds verscheen in de lokale krant:

Breed draagvlak voor SGP Bunschoten Download

Bedankt

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 26-03-2018 20:13

Geachte kiezer,

Allereerst zijn wij de Heere onze God dankbaar omdat wij mogen geloven dat Hij alle dingen bestuurt, daarna onze kiezers hartelijk dank voor hun stem en het in ons gestelde vertrouwen.

Uiteindelijk waren het niet voldoende stemmen voor een zetel. De kiezer beslist.

Zie hier de reactie van onze fractievoorzitter; https://www.youtube.com/watch?v=igIJ01zd5d8

Hartelijke groet,

Namens het bestuur en fractie van de Urker Gereformeerde Partij

UGP kijkt over gemeentelijke grenzen heen

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 20-03-2018 18:53

De Urker Gereformeerde Partij heeft afgelopen vrijdagmiddag (16 maart) een werkbezoek gebracht aan Lelystad Airport. In het licht van de uitbreidingsplannen wilde zij zich als gemeenteraadsfractie goed laten voorlichten om tot een goede wel afgewogen visie te komen op de doorontwikkeling van Lelystad Airport. Niemand minder dan de directeur mevrouw Hanne Buis ontving de fractieleden in het restaurant van het vliegveld.

Nadat de mannen werden voorgelicht over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport was er alle gelegenheid om met mevrouw Buis de voor en tegens van de uitbreiding te bespreken. Lelystad Airport mag groeien tot 45000 vliegbewegingen per jaar tot aan 2043, in de eerst fase zal het gaan om ca. 25000 vliegtuigbeweging per jaar. De uitbreiding van Lelystad Airport zal naar verwachting ook tussen de 400 en 600 fte’s aan banen opleveren die grotendeels mogen worden opgevuld door mensen uit de regio. Deze banen zullen voornamelijk MBO geschoolde banen zijn. ”dat biedt enorme kansen voor onze jonge mensen, ook op Urk, gezien er de komende jaren meer dan duizend MBO geschoolde mensen op de arbeidsmarkt zullen komen.” aldus Willard Woord.

Na de presentatie werden de fractieleden per bus rondgeleid over het bestaande vliegveld als ook het bouwterrein van Lelystad Airport. Eind deze maand zal de nieuwe verkeerstoren af zijn en ook de bouw van de nieuwe terminal vordert gestaag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het vernieuwde vliegveld op 1 april 2019 openging maar na het besluit van de minister, om het proces op een zorgvuldige manier met bewoners en andere belanghebbende te bewandelen, zal Lelystad Airport haar deuren voor airlines en passagiers in 2020 openen.

De namen op de foto’s zijn als volgt;

Foto 1; Pieter Hoekstra, Willard Woord, Willem de Boer, Hanne Buis (directeur Lelystad Airport), Jan Hakvoort, Hendrik Bakker en Gerard Zeeman.

Foto 2: Hendrik Bakker, Gerard Zeeman, Jan Hakvoort, Pieter van der Ham (Commercial Manager Lelystad Airport), Willard Woord, Willem de Boer en Pieter Hoekstra.

De UGP in de huiskamer bij Bosshardt

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 09-03-2018 20:08

De fractie van de UGP een ”werk’ ‘bezoek gebracht aan de huiskamer van het Leger des Heils. Dit op uitnodiging van medewerker Willie Nentjes die de UGP’ers graag eens een kijkje in de keuken wou geven en kennis laten maken met het wel en wee van het Leger des Heils. Deze organisatie is inmiddels alweer bijna drie jaar actief op ons dorp en doet enorm veel werk voor de Urker gemeenschap en ver daarbuiten.

‘’Wij willen dat de gemeente zulke vrijwilligers meer waardeert en herkent, ze doen zo ontzettend goed werk voor onze gemeenschap’’ aldus de fractie in koor. Van gezamenlijke maaltijden tot naailes, maar ook de laagdrempeligheid en de warmte van een huiskamer voor die eenzame oudere of jongere met zijn bagage. Dit is echt als een een Elim in de woestijn voor deze mensen. De UGP spreekt dan ook haar waardering uit voor al de vrijwiligers en het goede werk dat hier gebeurt. Dat zou de gemeente meer moeten waarderen.

UGP zoekt verbinding met bedrijfsleven door middel van denktank

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 06-03-2018 18:57

De Urker Gereformeerde Partij heeft afgelopen donderdag (01-03-2018) een werkbezoek gebracht aan Braveheart Marine Group. Het campagneteam en fractie van de UGP liet zich bijpraten op het gebied van de (maritieme) ontwikkelingen op Urk dan wel in de regio. Zaken die grensoverschrijdend zijn als de Maritieme Servicehaven en creëren van werkgelegenheid werden besproken. De UGP wil graag inzetten op de kennis en kunde die er al is in ons bedrijfsleven. Mensen als Jelle Hakvoort van Braveheart Marine Group zijn een aanwinst voor onze bedrijven in het algemeen. Hij heeft zelfs persoonlijke waardering gekregen van ons koningshuis.

Juist mensen uit de praktijk weten wat we als Urk nodig hebben. Na de verkiezingen willen de UGP een zogenaamde denktank oprichten met diverse ondernemers uit Urk en de regio om politici en ambtenaren te adviseren bij het maken van besluiten.

Braveheart Marine Group

De campagne commissie was erg onder de indruk van het portfolio wat Braveheart in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. ‘’dit laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn’’ aldus fractievoorzitter Jan Hakvoort na afloop. De UGP wil een rode loper benadering voor bedrijven die zich willen vestigen op Urk. Dit betekent niet denken in onmogelijkheden maar in mogelijkheden, ze ziet voor de gemeente een faciliterende rol hierin weggelegd.

Toch geen controle door BOA’s op zondag

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 17-02-2018 11:21

Op 9 november 2017 ontvingen wij van het college een reactie op onze vragen.

“Ons beleid is heel helder. Ambtenaren van de gemeente Urk worden niet op zondag ingezet, tenzij verstoring van de rechtsorde in het geding is, of de veiligheid van mens en dier, of wanneer er sprake is van een calamiteit. In dit beleid is niets veranderd. Met name aan de veiligheid in dorpskern – gelet op de compactheid – hechten wij bijzonder grote waarde. De bewoners moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeentelijke overheid er alles aan doet om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Dit houdt in dat – ook op zondag – hulpverleningsvoertuigen te allen tijde op alle plaatsen in de compacte dorpskern moeten kunnen komen. Waar elke seconde telt is het ongewenst dat geparkeerde auto’s de doorgang voor de hulpverleningsvoertuigen versperren.”

UGP stelt vragen over parkeerplaatsen Oude Dorp

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 13-02-2018 18:36

Op 8 februari 2018 verscheen er een krantenartikel in Het Urkerland met de kop: “Aantal parkeerplaatsen Oude Dorp blijft groeien”. Over dit artikel hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W.

U weet dat wij als Urker Gereformeerde partij, maar ook andere partijen een evaluatie van het beleid inzake het parkeren in het Oude Dorp wensen.

Als Urker Gereformeerde Partij vragen wij ons of waar deze groei op is gebaseerd. Door het nieuwe parkeerbeleid zijn er immers eerst tientallen parkeerplaatsen uit het Oude Dorp verdwenen. Vroeger kon men de auto vrij parkeren in het Oude Dorp en nu is het verplicht deze te parkeren in daarvoor gemaakte parkeervakken. Het is te waarderen, dat u als college extra parkeerplaatsen realiseert, waar daar ruimte voor is. Tegelijk betekent dit nog altijd, dat er fors minder auto’s geparkeerd kunnen worden in het Oude Dorp ten opzichte van het verleden.

Bovendien maken we ons als UGP zorgen, dat er onnodig allerlei hoekjes en stukjes grond ingezet worden voor parkeerplaatsen. Wij willen graag van u weten of dit ten koste gaat van allerlei speelplekjes voor de kinderen. Kortom: gaat de uitbreiding van de parkeerplaatsen niet ten koste van de speelruimte voor de kinderen? Verder vragen wij ons af hoeveel parkeergrond u nog meer beschikbaar ziet komen. Wij zouden het op prijs stellen dat deze uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen leidt tot een snelle evaluatie in de raad van het parkeerbeleid. Wij constateren namelijk, dat met name na 18.00 uur diverse parkeerplaatsen in het Oude Dorp ongebruikt blijven.  Groei van het aantal parkeerplaatsen is dan weliswaar fijn, maar blijft met name in de avond en in de nacht onbenut.

Wij als UGP zien daarbij tegelijk een verschuiving van de parkeerproblematiek naar de parkeerterreinen buiten het Oude Dorp. Zowel op het Marktplein als bij DEL zijn de parkeerplaatsen een stuk voller geraakt.  Bij kerkdiensten – zondags en doordeweeks- of bij begrafenissen/condoleren leidt dat in sommige gevallen tot een gebrek aan beschikbare parkeerruimte. Wij willen graag met u in gesprek om te zoeken naar alternatieven. Wat de UGP betreft denken we aan bijvoorbeeld één extra parkeervergunning per huishouding voor hen, die in het Oude Dorp wonen. Op die manier zouden de extra parkeerplaatsen ook volledig benut kunnen worden.

Kandidatenlijst

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Partij voor de Vrijheid Urk 07-02-2018 19:08

Afgelopen maandag (5 februari 2018) was het de dag van de kandidaatstelling. Alle deelnemende partijen hebben toen hun kandidatenlijst officieel ingeleverd in het gemeentehuis. Komende vrijdag wordt bekend gemaakt welk lijstnummer de nieuwe partijen (PVV en UGP) krijgen. De selectie advies commissie (SAC- commissie) heeft 24 mensen een plek op de kandidatenlijst van de UGP gegeven.

Onze kandidatenlijst is een goede afspiegeling van de Urker samenleving. De leeftijden variëren van 18 (Jochanan Uitslag) t/m 65 (Albert Pieter Hakvoort) jaar. Daarnaast hebben onze kandidaten diverse achtergronden en expertises vanuit hun werkveld en/of hun vrijwilligerswerk. Tevens hebben we geprobeerd rekening te houden met de kerkelijke achtergrond van onze kandidaten.

De kandidatenlijst:

Jan Hakvoort

Willard Woord

Albert Pieter Hakvoort

Pieter Hoekstra

Willem de Boer

Jochanan Uitslag

Riekelt de Boer

Hendrik Bakker

Gerard Zeeman

Jelle Kaptijn

Lucas Loosman

Gerrit Schenk

Steven Hakvoort

Klaas Ras

Jacob Snoek

Johannes Schinkel

Tiemen Hakvoort

Andries Hoekstra

Riekelt Snoek

Pieter Kramer

Arie Scheurwater

Gerrit Vrugteveen

Hendrik Post

Jan Wakker

Logo voor de UGP

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 06-02-2018 18:47

Gisteravond is voorafgaand aan een werkbezoek in de Urker bibliotheek ons logo onthuld door onze twee jongste kandidaten van de kieslijst.

Jochanan Uitslag (18) (plek 6) en Gerard Zeeman (21) (plek 9) hadden de eer om het logo te onthullen op een speciaal ontworpen spandoek.Daarnaast ziet u Pieter Hoekstra (plek 4) en Steven Hakvoort (plek 13) op de foto.

Verkiezingsprogramma 2018 -2022

Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij Urk 05-02-2018 18:52

De Urker Gereformeerde Partij staat voor een veilig Urk. Veiligheid van ons dorp staat daarom bij de Urker Gereformeerde Partij hoog in het vaandel. Wij willen niet graag, dat anderen onze bezittingen aantasten. Wat van ons is, daar moet een ander van afblijven. Dit geldt ook voor onze persoonlijke gegevens, die mag een ander niet zomaar inzien. Wij willen ook graag de identiteit van ons dorp veiligstellen, daar hoort ons haventerrein zeker bij. Ons haventerrein is van de Urkers en daar past geen hotel op. Een rondje lopen om de haven is voor menig Urker een gewoonte die wij graag willen veiligstellen. Bij de haven hoort ook de bedrijvigheid op de haven, het werk aan kotters in de haven hoort bij Urk. Een hotel op de haven bedreigt dit typisch Urker beeld. De Urker Gereformeerde Partij wil tevens het haventerrein behouden voor diverse Urker evenementen en parkeerplaatsen.