"Het inburgeringsbeleid was in de laatste jaren een kille saneringsoperatie die in het teken stond van marktwerking en het afwentellen van de verantwoordelijkheid op de inburgeraar" Maar de medaille heeft twee kanten...