Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3390 documenten

Reactie D66 op berichten over Sidney Smeets

D66 D66 Nederland 14-04-2021 10:30

“Op woensdag 31 maart is er bij de partij een bericht binnen gekomen. Dit betrof een bericht over mogelijk ongewenst gedrag van Sidney Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid. De melder had dit niet zelf ervaren, maar zei namens anderen te spreken. Sinds dat moment is er meermaals contact geweest met de melder om meer informatie te krijgen. Als eindverantwoordelijke voor integriteit in de vereniging laat ik me daarbij adviseren door het recent ingestelde Team Verantwoord Gedrag.

Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets. Gisteren zijn ook via sociale media een aantal berichten over Sidney Smeets gedeeld. Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan.

Omdat we dit goed en zorgvuldig willen aanpakken, hebben we – conform de nieuwe werkwijze van de partij – besloten advies te vragen aan een intern onderzoeksteam. Zij zullen alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag.

Mochten er meer berichten bij onze vertrouwenspersonen of het landelijk bestuur binnen komen, dan zullen deze bij het werk van het onderzoeksteam worden betrokken.”

Beëdiging + geen trukendoos van Rutte meer

PVV PVV Nederland 31-03-2021 18:46

“Weer vier jaar vol gas voor ons land en onze mensen!”

“ Geen trukendoos van Rutte meer!

Digitalisering: grote impact, geringe aandacht

D66 D66 Nederland 11-03-2021 19:14

Op basis van eigen onderzoek concludeerde de Tweede Kamer dat er naast kennisgebrek sprake is van gefragmenteerde aandacht. Met als gevolg dat overstijgende thema’s als algoritmes versus de rechtstaat of de geopolitiek van het 5G-netwerk onderbelicht blijven. In tegenstelling tot de EU en vergelijkbare lidstaten kent Nederland geen digitale besluitvormingsstructuur. Brussel kreeg een sterke Eurocommissaris Digitale Zaken, Berlijn en Kopenhagen stelden digitale commissies in, maar Den Haag blijft achter. De stap naar een vaste Kamercommissie en minister voor Digitale Zaken moet nu gezet worden. De ambtelijke organisatie behoeft naast de CIO Rijk een Chief Technology Officer, naar Brits model. In aanvulling op het Bureau ICT Toetsing (BIT) moeten grote uitvoeringsinstanties een Chief Privacy Officer aanstellen.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van digitale vraagstukken is het begrijpelijk dat het parlement vaak naar de Europese Unie kijkt. Maar Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid om mensen te beschermen tegen oprukkende datamachten. Dit vergt een doelgerichte digitale agenda voor het komende decennium. Met een overheid die zich aan de wet houdt en tegenmacht biedt aan techreuzen. Met een samenhangende aanpak om de vitale infrastructuur beter te beschermen tegen externe dreigingen. Met serieuze investeringen in startups, onderzoeksprogramma’s en de innovatieve industrie. Met open source ICT-projecten, kleinschalige aanbestedingen en toegankelijke dienstverlening. En met maatregelen als een digitaks of een basisinkomen zodat iedereen meeprofiteert.

Om grip te houden op digitale technologie moeten zowel wetgeving als toezicht sluitend gemaakt worden. Lacunes binnen en tussen wetten laten ruimte voor ongewenste praktijken zoals de gezichtsherkenningscamera van een supermarkt in Alphen aan de Rijn. Het bleef lang onduidelijk of dit mocht en wie erover ging. Toekomstige wetgeving moet enerzijds experimenteerruimte bieden en anderzijds horizonbepalingen kennen die dwingen tot voortdurende heroverweging en aanpassing. Daarbij moeten toezichthouders beter in staat gesteld te worden om bestaande regels toe te passen op de digitale werkelijkheid. Naast meer budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens moet het kabinet een waakhond instellen die zijn tanden zet in de wildgroei aan publieke algoritmes en die onder de digitale motorkap van techbedrijven kan kijken.

Naast het beter benutten van de kennis van bedrijven, wetenschappers en belangenorganisaties is intensieve publiek-private samenwerking nodig bij vraagstukken over cybersecurity, de digitale infrastructuur en het bestrijden van desinformatie. De overheid kan dit niet alleen. Ook vanwege het logge wetgevingsproces is zelfregulering via gedragscodes en certificering vaker succesformule dan zwaktebod.

Net als bij andere maatschappelijke vraagstukken is het bij digitale dilemma’s aan de politiek om aan te jagen, bij te sturen, af te remmen of te begrenzen. Teneinde een gezonde en eerlijke balans te vinden. Na decennia van gebrekkige aandacht en selectieve daadkracht, is het tijd voor een Kamer en kabinet met duurzame grip op digitalisering.

Recht voor iedereen moet de kern zijn

SP SP Nederland 10-03-2021 08:20

De rechtshulp en rechtspraak stonden te ver van deze ouders af. De enkele ouder die naar de rechter stapte daargelaten, voor de meeste ouders had de rechtszaal net zo goed op een andere planeet kunnen staan. Om dat te doorbreken is rechtshulp dichtbij huis nodig. Bijvoorbeeld in Huizen van het Recht. Een laagdrempelige voorziening in de wijk, waar mensen terecht kunnen voor hun probleem. Eerste hulp bij sociaal-juridische vraagstukken. Dat kan een brief zijn met dreigend ontslag van een werkgever, maar ook het stopzetten van een bijstandsuitkering of een vordering tot het terugbetalen van de kinderopvangtoeslag. Een mens met een probleem moet ergens naar toe kunnen om het verhaal te kunnen doen en geholpen of doorverwezen worden. Laagdrempelig, betaalbaar, niet te ingewikkeld. Veel onrecht op één thema, zoals bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag of de participatiewet, moet ook een duidelijk signaal zijn dat er meer aan de hand is en dat er ook voor de beleidsmakers en de wetgever werk aan de winkel is. Zo voorkomen we meer onrecht. De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat.

Dat de Raad van State naast een adviserende ook een rechtsprekende taak heeft is veel juristen al langer een doorn in het oog. Principieel geldt dat het orgaan dat de regering adviseert over wetten niet ook tegelijkertijd de hoogste rechtsprekende instantie zou moeten zijn. Dan is de schijn van partijdigheid aanwezig. De wetswijzigingen om hier wat aan te doen uit het verleden zijn lapmiddelen gebleken. De Raad van State kiest helaas te vaak en te makkelijk de kant van de overheid. Een overheidsdienst zou haar zaken wel op orde hebben dus daar mocht op vertrouwd worden, vond de Raad van State. Ten onrecht, blijkt nu. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is niet het schild van bescherming voor de burger geweest. De rechtsbescherming is niet in goede handen bij het instituut dat zo dicht op de overheid zelf zit. De rechtsprekende taak zou dus weggehaald moeten worden bij de Raad van State en ondergebracht moeten worden bij de gewone rechterlijke macht. Bijvoorbeeld in een bestuursrechtelijk gerechtshof. Waarna cassatie mogelijk is bij de Hoge Raad. Ook de Raad voor de rechtspraak en veel juristen van statuur hebben zich hier in het verleden voorstander van getoond.

Het vertrouwen in de rechtsstaat is geschonden en moet worden hersteld. We moeten er dus voor zorgen dat mensen hun recht kunnen halen. Door betaalbare rechtshulp te organiseren, laagdrempelig en in de buurt. En door de rechtsbescherming te verbeteren, door de rechtspraak in het bestuursrecht onder te brengen bij de gewone rechterlijke macht. Dat is voor sommige juristen wellicht een revolutie, maar deze crisis in de rechtsstaat vraagt daar ook om. Dit moet heel fundamenteel worden aangepakt, omdat het gaat over het vertrouwen in de rechtsstaat.

Bijdrage coronadebat 22 september 2020

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-09-2020 18:42

Door Carla Dik-Faber op 22 september 2020 om 19:52

Bijdrage coronadebat 22 september 2020

We kijken recht in de ogen van de tweede golf. We zien het aantal besmettingen in schrikbarend tempo oplopen. Alle ogen waren daarom vrijdag op het kabinet gericht. Wat gaat er gebeuren om het virus in te dammen? Natuurlijk, we moeten ons allemáál aan de basismaatregelen houden, zoals de anderhalve meter. Maar dan: het laatste rondje in de horeca mag niet meer geschonken worden. Is dit dan de dijk waarmee we de tweede golf gaan tegenhouden?

Maar dan eerst even een stap terug. De reden dat we nu weer extra maatregelen nodig hebben is omdat de belangrijkste pijler van het beleid, testen, traceren en isoleren, op losse schroeven staat. De vraag is dan ook of de corona-aanpak om de tweede golf te voorkomen niet spaak gaat lopen. Wat is de reflectie van het kabinet hierop?

Ik wil hierbij specifiek ingaan op de testcapaciteit. Dit is vanaf het begin een achilleshiel gebleken. Telkens zijn er beloftes gedaan die niet waar gemaakt konden worden. Als je in Den Haag woont en je hebt een test nodig, dan kun je over een paar dagen in Zierikzee terecht, als je al ergens terecht kunt. Ook zijn er signalen dat concurrentie tussen laboratoria de opschaling heeft gefrustreerd en dat de samenwerking tussen het ministerie, de GGD’en de laboratoria niet goed verloopt. Kan de minister ook hierop reflecteren?

Ik vraag het kabinet om duidelijk te maken hoe het het virus alsnog denkt te kunnen indammen en wat we kunnen doen om te voorkomen dat de ziekenhuizen opnieuw volstromen. Welke terugvalopties heeft het kabinet als over een week blijkt dat de huidige maatregelen niet afdoende blijken? Of ligt dit nu helemaal bij de regio’s? Graag een reactie.

Een groot zorgpunt blijft de capaciteit in de ziekenhuizen. Hoe staat het met de opschaling van de IC-capaciteit? Hoe worden de IC-verpleegkundigen hier nu bij betrokken, hebben zij ook zeggenschap over de keuzes die hierin worden gemaakt? Dit geldt ook breder, voor andere zorginstellingen. Worden ook zorgmedewerkers in bijvoorbeeld verpleeghuizen betrokken bij belangrijke besluiten?

Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat het beleid voor beschermingsmiddelen in de ouderenzorg in de eerste fase van de crisis wel degelijk gebaseerd was op schaarste. Dit terwijl de Kamer hier zó vaak naar gevraagd heeft. Het RIVM heeft vandaag laten weten dat de richtlijnen wél steeds gebaseerd zijn geweest op wetenschappelijke inzichten. Hoe zit het nu? Want zorgmedewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun veiligheid voorop staat. Erkent de minister dat hier iets niet goed gegaan is, ook niet in de communicatie?

Wat de aanpak ook is, deze staat of valt met draagvlak. En dus wordt alleen maar belangrijker dat dit kabinet transparant is en duidelijk maakt wat er wel kan, maar ook wat er niet kan en waarom niet. En aangeeft wat er niet of nog niet lukt en waarom niet.

Alleen op die manier kunnen we het vertrouwen van de samenleving in de aanpak behouden, of waar nodig terugwinnen. Want het succes van beleid staat of valt met draagvlak en met een gedeeld gevoel van urgentie. En daarvoor hebben we open communicatie nodig. Juist ook als er over bepaalde onderwerpen veel discussie is, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van testen of over de samenstelling van een vaccin.

Om draagvlak te houden, moet de overheid duidelijk blijven communiceren. En daarbij geldt, zoals dat voor alles geldt: liever het eerlijke verhaal dan stoere taal.

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-09-2020 18:38

Door Webredactie op 22 september 2020 om 19:14

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Vandaag is in de Tweede Kamer de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen opgericht. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf is gekozen tot ondervoorzitter van deze commissie. Samen met de andere leden gaat ze een parlementaire enquête voorbereiden naar de aardgaswinning in de provincie Groningen.

Lees hier meer over de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen.

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (22-09-2020)

PVV PVV Nederland 22-09-2020 17:04

Inbreng Geert Wilders Coronadebat (22-09-2020)

Geert Wilders: ‘‘Het kabinet maakt er een enorme bende van. Gebrek aan testcapaciteit, gebrek aan personeel bij de GGD’s, onderschatting van aerosols, mondkapjesgate. Als De Jonge het niet meer aankan: laat een ander het doen.’’

SP-succes in strijd tegen wooncrisis: hardere aanpak illegale Airbnb-verhuur

SP SP Nederland 22-09-2020 13:34

Vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb leidt steeds vaker tot overlast, fraude en een nog diepere wooncrisis. Op initiatief van de SP kwam het kabinet met een wet om deze misstanden terug te dringen. Omdat de wet niet ver genoeg ging diende de SP nog enkele voorstellen in. Drie daarvan zijn vandaag aangenomen.

Door de SP-voorstellen worden nu niet alleen de verhuurders die in de fout gaan aangepakt maar ook de platforms zelf. De boetes bij overtredingen worden hoger en er kan een verhuurverbod worden opgelegd en kan beter worden ingegrepen bij overlast. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'We zijn trots dat deze voorstellen zijn aangenomen. Huizen zijn om -prettig- in te wonen. Met deze voorstellen pakken we de woningnood en overlast aan.'

Voor de SP blijven er wel wensen over. Beckerman: 'In Lissabon worden nu woningen die eerst werden verhuurd via Airbnb veranderd tot sociale huurwoningen. Wat ons betreft gebeurt dat ook in Nederland.'

Waarom jongeren onze steun verdienen

PvdA PvdA Nederland 22-09-2020 06:30

Door Gijs van Dijk op 22 september 2020 Delen  

Vol enthousiasme begonnen duizenden jongeren aan een opleiding of een baan. Vol vertrouwen op weg naar een mooie toekomst. Een fijne baan, met leuke collega’s. Een zeker inkomen, waarmee je vooruit durft te dromen. Samenwonen met je partner. Je kamer inruilen voor een eigen huurwoning. Die mooie toekomst lijkt voor veel jongeren steeds verder weg. Juist nu verdienen jongeren onze steun.

Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis.

Jongeren worden nu dubbel zo hard geraakt door deze economische crisis. Door hun flexcontract stonden ze in maart als eerste op straat. Nu dreigen ze voor langere tijd langs de kant te staan. Tegelijkertijd zijn hun huren torenhoog, hebben ze weinig spaargeld en krijgen ze vrijwel geen ondersteuning.

Dat moeten we voorkomen. Als je jong bent, wil je niet thuis op de bank zitten. Je wilt aan de slag en nieuwe dingen leren. Geïnspireerd worden door docenten en de kneepjes van het vak leren van collega’s. Daarom moet de overheid, gemeenten, scholen en werkgevers jongeren die nu aan de zijlijn dreigen te raken ondersteunen.

Vandaag presenteer ik het offensief ‘Jongeren aan het Werk’ aan.

Daarom presenteer ik samen met jongerenbeweging Coalitie-Y het offensief ‘Jongeren aan het Werk’ aan. Het offensief zorgt voor extra banen, creëert extra stages en leerbanen en moedigt jongeren aan om nog een jaar langer door te leren en zo te investeren in hun toekomst.

Door de introductie van een leerwerkaanbod krijgen jongeren in de bijstand het recht op scholing, stage of een baan. Ook willen de PvdA en Coalitie-Y doorleren makkelijker maken via een speciaal programma voor mbo-studenten en door het verlagen van het collegegeld voor een tweede master.

Het offensief zorgt voor extra banen, stages en leerbanen voor jongeren.

Daarnaast dient de overheid zelf meer jongeren in dienst te nemen en jongeren mee te laten praten over acties om jongeren aan het werk te helpen. Maar ook de jongeren die nu al, zonder werk, thuis op de bank zitten, helpen ondersteuning nodig. Een goed vangnet is nodig als het toch niet lukt werk te vinden, of je nog meer tijd nodig hebt.

Deze voorstellen komen bovenop het Corona-reddingsplan van de PvdA met 10 miljard euro aan investeringen op de korte termijn om banen te redden en de economie te stimuleren. Op deze manier zorgen we ervoor dat we studenten écht steun bieden, nu en voor hun toekomst.

Ben je een jongere? Dan horen we graag van je!

Ben je een jongere? Laat dan van je horen! Kom je in de knel met het vinden van een baan? Heb je moeite met het betalen van je huur? Heb je behoefte aan hulp of gaat het juist heel goed? App ons hier dan over. Jouw input helpt ons het kabinet te overtuigen dat jongeren onze steun verdienen.

.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/steun-voor-jongeren/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/steun-voor-jongeren/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

‘Niet terug naar het oude normaal!’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-09-2020 00:00

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand opgeroepen tot een kanteling van het beleid. In plaats van terug te keren naar het oude normaal, moet de coronacrisis volgens Ouwehand als kans aangepakt worden om een einde te maken aan de eenzijdige focus op economische groei. “We hebben onszelf lang onaantastbaar gewaand en consumeerden alsof het allemaal niet op kon. De aarde kreeg steeds meer te lijden onder de groeiende vraag naar grondstoffen. Maar inmiddels staat er echt iets te veranderen,” legt Ouwehand uit. “Het bewustzijn over onze omgang met de aarde en de nadelen van de focus op geld groeide. En toen kwam de coronacrisis. Een vreselijke ziekte, maar wel een die ons wakker heeft geschud: de belangrijkste dingen in ons leven zijn het contact met onze dierbaren, onze gezondheid en een schone leefomgeving. We kunnen niet meer terug naar het oude normaal.” “Tijden veranderen, we leven in de roaring twenties. Jongeren gaan massaal de straat op om actie te eisen voor hun toekomst, actie tegen de klimaatcrisis. Het tijdperk van het glasharde neoliberalisme, van de verwoestende vrijhandelsverdragen, is ten einde. Keynes zei: de moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude reflexen. Zoals de reflex van dit kabinet om altijd maar weer te kiezen voor de belangen van de industrie, voor de belangen van de veevoerindustrie en de intensieve landbouw en de belangen van de luchtvaart. Daar moeten we vanaf. Het is tijd voor fundamenteel andere keuzes.” Nieuwsgierig geworden? Lees hier de volledige bijdrage van Esther Ouwehand aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2020, of bekijk de video: