Nieuws van politieke partijen in Nederland over PVV inzichtelijk

344 documenten

Schokkende video Sinterklaasfeest Den Haag + boycot vervolg Wildersproces

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 06-12-2019 10:31

Geert Wilders: ‘‘Gisteravond. Laakkwartier Den Haag. Allochtoon tuig belaagt Sinterklaas en Zwarte Piet. De echte racisten zijn het schorriemorrie die ons onze eigen cultuur willen afpakken en daarvoor geweld niet schuwen.’’

Wilders boycot proces totdat onderzoek naar rol van ministerie klaar is

PVV-leider Geert Wilders gaat maandag niet naar een nieuwe zitting in het 'minder Marokkanen'-proces. Hij heeft ook zijn advocaten opdracht gegeven niet naar het hof te gaan.

Wilders wil dat eerst het onderzoek wordt afgerond naar de eventuele bemoeienis van toenmalig minister Opstelten en ambtenaren van het ministerie met de beslissing van het Openbaar Ministerie om de PVV-leider te vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak uit 2014.

Minister Grapperhaus heeft de Kamer dinsdag laten weten dat dit onderzoek langer duurt dan verwacht. Het onderzoek had voor het kerstreces afgerond moeten zijn, maar is nu uiterlijk begin februari klaar, aldus Grapperhaus.

Het gerechtshof in Den Haag legde dit najaar het hoger beroep tegen Wilders op diens verzoek stil, in afwachting van de uitkomst van een speurtocht naar documenten op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wilders en zijn advocaten denken dat daar meer bewijs is te vinden voor hun bewering dat er sprake is van politieke en ambtelijke bemoeienis om Wilders te vervolgen.

Het hof heeft de advocaten van Wilders laten weten dat nu deze documenten nog niet boven water zijn, komende maandag verder wordt gegaan met het zogeheten dupliek. Dat betekent dat de raadslieden nog kunnen reageren op het OM.

Wilders boycot die zitting maandag. Ook heeft hij zijn advocaten opdracht gegeven niet naar de zitting te gaan. "De rechtszaak kan niet worden hervat zonder dat de onderzoeken over politieke en ambtelijke beïnvloeding er zijn. Eerder zien ze mij en mijn advocaat niet verschijnen", zegt Wilders.

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de NOS.

Fijne pakjesavond!!

PVV PVV Nederland 05-12-2019 09:26

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 5, 2019

Geert Wilders steunt Ongehoord Nederland!

PVV PVV Nederland 25-11-2019 11:20

''Afschaffen die Publieke Omroep. Hoe eerder hoe beter. Maar zolang ze nog bestaat hoop ik dat ⁦Joost Niemoller en ⁦Arnold Karskens⁩ kunnen inbreken met een ander geluid!''

Dit is ons land!

PVV PVV Nederland 22-11-2019 15:42

Oppakken dat multicultureel straattuig. En zet ze samen met hun familie het land uit.

Want het racistisch geweld van de multiculturele samenleving tegen blanke Nederlanders hoort hier niet thuis.

Dit is ons land!#PVV #Wilders pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/WOz32IZr9q

VVD: bakfietspartij

PVV PVV Nederland 13-11-2019 13:04

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 13, 2019

Wilders presenteert noodwet stikstof

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 10-11-2019 09:45

Den Haag - Het was hard werken de voorbije dagen, maar hij is er: een noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. De PVV komt er mee en wil zo een half jaar rust creëren op het dossier dat Nederland nu al maanden in zijn greep houdt.

„Het hele land wordt gek gemaakt met gekkigheid rond stikstof en PFAS-problemen, waartegen het kabinet nu overhaast allerlei maatregelen wil invoeren”, zegt Wilders. „Met deze wet kunnen boeren boeren en bouwers bouwen, zonder dat de maximumsnelheid hoeft te worden verlaagd of andere pijnlijke maatregelen hoeven te worden genomen. En zo hoeft de premier niet nog meer verkiezingsbeloftes te breken.”

Wilders wil met de wet woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van ’dringend openbaar belang’ laten verklaren. Met de ’tijdelijke noodwet stikstof’ moeten de strenge stikstofregels voor deze projecten niet gelden. Tijdens het half jaar dat de noodwet van kracht is, kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken.

Erin is ook geregeld dat boerenbedrijven die daarvoor eerder een vergunning hebben gekregen ongebruikte bouwcapaciteit mogen overdragen aan andere bedrijven. Ook vergunningsaanvragen die nog niet zijn afgerond en door de problematiek stil liggen moeten met de noodwet van de PVV worden vlotgetrokken. Bouwprojecten voor megastallen komen overigens niet onder de noodwet te vallen.

Vuile grond

De PVV-leider voorziet ook een tijdelijke oplossing voor de PFAS-problemen, die het verplaatsen van vervuilde grond momenteel tegenhoudt. Hierdoor kan bouwgrond en specie voor projecten niet afgevoerd worden en dat belet de bouw. Als het aan de PVV ligt, wordt per regio een plek aangegeven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Vervolgens kan de komende maanden naar een oplossing gezocht worden voor deze grond.

De PVV werd lang weggehoond toen ze opperde om met noodwetgeving te komen om de problemen rond stikstof en PFAS het hoofd te bieden. Maar CDA-fractieleider Pieter Heerma zei onlangs ook dat het kabinet voor december een oplossing moest vinden, anders zou hij ook voor noodwetgeving zijn. Wilders rekent dan ook op steun van het CDA.

Hard ingrijpen

Het kabinet zegt begin komende week met nieuwe maatregelen te komen rond stikstof, maar die beloven hard in te grijpen in de maximumsnelheid zonder dat aan is getoond dat daardoor de stikstofneerslag binnen de normen gaat vallen.

Wilders wijst erop dat het echt om een noodwet gaat, die vanzelf na een half jaar vervalt. De wet is volgens de PVV-voorman daarom levensvatbaar.

De PVV sprak de afgelopen week uitvoerig met het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Daarin werd de partij duidelijk dat het belangrijk is dat de wet een afgebakend tijdelijk karakter heeft, omdat de rechter er anders zonder meer een streep door zal zetten.

Lees het artikel op de website van de Telegraaf.

Begroting OCW (Alexander Kops)

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 06-11-2019 10:10

Ik sta hier vandaag als vervanger van mijn collega Beertema, die wegens ziekte vandaag en morgen niet aanwezig kan zijn. We wensen hem veel beterschap en sterkte.

Voorzitter,

Eerst waren het de boeren die in verzet kwamen: twee keer stond het Malieveld bomvol met trekkers, en terecht. Toen waren het de bouwers, ook helemaal terecht. En nu zijn het de leraren die het niet langer pikken en vandaag aan het staken zijn. Boeren, bouwers, leraren – de PVV steunt hen, allemaal.

Nederland is een grote puinhoop geworden onder het kabinet-Rutte III. In het onderwijs is er zelfs sprake van een systeemcrisis. Het funderend onderwijs verkeert in een staat van ontbinding: in de basisscholen en in het voortgezet onderwijs heerst er geen rust, geen structuur, geen discipline en geen kennisoverdracht – maar onrust, chaos en een enorme administratieve druk op leraren.

Ouders die in- en uitlopen en leraren onder druk zetten, chaotische roosters door de vele parttimers. Met als gevolg dat geen weldenkende, getalenteerde jongere met ambitie erover peinst om leraar te worden. En al helemaal niet in de grote steden: daar vertrekken de leraren met honderden tegelijk. Weg uit de multiculturele hel. Weg uit steden waar zij wel kunnen werken, maar niet meer kunnen wonen omdat er geen woningen zijn.

Voorzitter,

De PVV heeft jarenlang voor de crisis in het onderwijs gewaarschuwd, maar dat was aan dovemansoren gericht, en nu zien we de gevolgen: scholen die noodgedwongen een vierdaagse lesweek invoeren, klassen die noodgedwongen wekenlang naar huis gestuurd worden omdat er geen invallers beschikbaar zijn voor een zieke leerkracht.

Onlangs kwam deze wanhopige minister zelfs met het plan om anders maar ouders voor de klas te zetten als remedie tegen het lerarentekort. Dat is toch geen oplossing! (Wat wél de oplossing is: daar kom ik zo op.)

Het is pure symptoombestrijding; het zijn wat noodverbandjes – meer niet.

Voorzitter,

Afgelopen weekend is eens te meer duidelijk geworden dat het een grote puinhoop is in het onderwijs. De minister dacht dat hij de staking van vandaag had weten te voorkomen door eenmalig met geld over de brug te komen (€ 460 miljoen). Dat is niet gelukt. De leraren zijn nog steeds boos.

Het onderwijs is toe aan rust, structuur en orde – met leraren die gewaardeerd worden. Een beroepsgroep die het aanzien krijgt die het verdient.

In de klas moet het gaan over kennisoverdracht en niets anders. Trotse scholen waar ’s morgens wordt geleerd over onze vlag en ons volkslied. Scholen waar leerlingen wordt bijgebracht wat 3 x 8 is en wat het verschil is tussen d en dt. Dáár moet het over gaan.

Voorzitter,

Hoeveel parttimers werken momenteel in het funderend onderwijs? En wat doet de minister om hen te stimuleren meer uren – of fulltime – les te laten geven?

Gisteren is een motie van mijn collega Agema aangenomen, ingediend bij de begroting VWS, die gaat over een voltijdbonus (van 5% per kwartaal) voor zorgmedewerkers die fulltime gaan werken. Is de minister bereid zo’n voltijdbonus te onderzoeken voor leraren in het funderend onderwijs die – vrijwillig – fulltime gaan werken? Wat kost dat en wat levert het op? Graag een reactie.

Ook vragen wij ons af wat de minister nog van plan is om mensen met een onderwijsbevoegdheid, maar die niet meer werkzaam zijn in het onderwijs, tóch te bewegen om weer voor de klas te gaan staan? Dit schijnt een grote groep te zijn; hóé groot precies? Zorg ervoor dat dat deze mensen weer terug het onderwijs ingaan. Graag een reactie.

Voorzitter,

In plaats van de focus hoofdzakelijk te richten op het bestrijden van het lerarentekort, is de zoveelste onderwijsvernieuwing alweer aanstaande: curriculum.nu. Een funest en bovenal onnodig plan dat het onderwijs alleen maar verder verwijdert van haar primaire taak: het geven van deugdelijk onderwijs waarin de kernvakken centraal staan.

Daarbij is curriculum.nu ook een vehikel voor allerlei globalistische agenda’s die leerlingen indoctrineren met wat zij moeten denken in plaats van hoe zij moeten denken. En dat is nou net wat het onderwijs absoluut niet nodig heeft.

Afgelopen februari trokken maar liefst 10.000 scholieren naar het Malieveld – met goedkeuring van hun activistische scholen en leraren – om te gaan protesteren voor het klimaat. De klimaatreligie heeft ons onderwijs totaal gecorrumpeerd. Er worden irreële angsten over de kinderen uitgestort, met alle gevolgen van dien.

Het kabinet moedigt dit gedrag zelfs aan. Leerlingen worden geïndoctrineerd en zelfs ontvangen als een soort serieuze gesprekspartner voor de plannen om onze economie ernstige schade toe te brengen en de burgers nodeloos op kosten te jagen.

Leerlingen die protesteren voor het klimaat, krijgen vrij. En leerlingen die protesteren tegen de massa-immigratie? De kans is groot dat zij worden geschorst.

Linkse docenten die hun school, hun werkplek schaamteloos misbruiken om hun eigen activisme te kunnen botvieren. Gisteren nog circuleerde er een foto op Twitter van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim, waar mijn partijleider, dhr. Wilders, als een soort duivel wordt afgebeeld.

En natuurlijk mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Maar het feit dat het niet dhr. Klaver die wordt afgebeeld maar dhr. Wilders, toont de linkse indoctrinatie aan door linkse docenten op linkse scholen.

En die linkse indoctrinatie zien we ook in het lesmateriaal. Lesboeken waarin mijn partijleider ‘een gevaar’ wordt genoemd. Dát wordt dus leerlingen wijsgemaakt! De EU is goed, de islam is goed, open grenzen zijn goed, de PVV is slecht, en door klimaatverandering vergaat de wereld. Dát is het linkse onderwijs!

En, Voorzitter,

Dan spreek ik ook uit eigen ervaring. Ook ik heb, in een ver verleden, voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs. Dat ging allemaal prima. En zoals het hoorde, deed ik aan kennisoverdracht – niet meer dan dat. Schoolleiding tevreden, ouders tevreden en soms zélf de leerlingen tevreden.

Totdat opeens duidelijk werd dat ik op de PVV-kandidatenlijst stond voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De schok was groot, want ‘hoe kon zo’n aardig iemand nou uit het niets vrijwillig op de PVV-lijst gaan staan’?

De schoolleiding voelde de noodzaak naar álle ouders een brief te sturen om hen persoonlijk over mijn PVV-kandidaatstelling te informeren. En dat terwijl elders in het schoolgebouw een SP-verkiezingsposter gewoon zichtbaar aan de muur hing; dáár hoorde je niemand over.

Voorzitter,

Mijn tijdelijke contract is bovendien níét verlengd. Zo gaat dat, in het linkse onderwijs: in het voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo en het hoger onderwijs is het niet veel beter.

Het hoger onderwijs wordt bovendien geteisterd door verengelsing en internationalisering. Nederlandse studenten worden gedwongen om te concurreren met studenten die uit de hele wereld naar Nederland getrokken worden door universiteiten die daarin een verdienmodel zien.

De collegezalen puilen uit, de woningmarkt zit op slot, geen studentenkamer te vinden, en onze universiteiten lijken meer op veredelde fabrieken waar studenten louter een nummer zijn.

Voorzitter,

Een probleem dat wij hier nog willen benoemen is de infiltratie van onze universiteiten door bijvoorbeeld Chinese en Iraanse studenten. De Chinese Communistische Partij en de Iraanse autoriteiten zetten studenten in, onder andere voor spionagedoeleinden. Hoe vaak komt dat voor?

Daar ligt een taak voor onze diensten om dit soort studenten al bij de voordeur tegen te houden. Wat vindt de minister daarvan? Graag een reactie.

Voorzitter,

Naast de systeemcrisis is er nóg een grote uitdaging: het islamitisch onderwijs. De overheid heeft geen enkel middel om dit soort scholen aan te pakken, laat staan te sluiten. Jarenlang is er niets ondernomen om hier ook maar iets tegen te doen.

Het schandelijke dossier omtrent het Haga Lyceum heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat onze initiatiefwet (verbod op bepaalde islamitische uitingen, waaronder islamitisch onderwijs) de enige oplossing is om het islamitisch onderwijs eindelijk aan banden te leggen.

Hoe lang blijven wij nog ontkennen dat er scholen zijn waar ze kinderen leren om Nederland en onze manier van leven te haten, waar ze leren dat Joden en homo’s minderwaardig zijn?

Het afschaffen of ‘moderniseren’ van artikel 23 Grondwet is het kind met het badwater weggooien. Daar zullen wij nooit in meegaan. Dat is buigen voor een ideologie die op oneigenlijke gronden gebruikt van een grondrecht.

Nederland stikt niet door teveel stikstof maar door teveel regels!

PVV PVV Nederland 31-10-2019 18:32

Hierboven het nieuwe PVV-spotje voor de zendtijd politieke partijen.

Uitgezonden voor het eerst: 1-11-2019, 17:55 uur NPO1.

Geert Wilders:

‘‘PVV-selectiecommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021 gaat vanaf vandaag aan de slag!’’

V.l.n.r.: Gidi Markuszower, Geert Wilders, Marjolein Faber.

Sietse bedankt!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-10-2019 19:31

Geert Wilders:

''We gaan hem enorm missen.

Vanaf 1 november vertrekt hij uit de Tweede Kamer: Sietse Fritsma.

PVV-er van het eerste uur aan wie we veel te danken hebben.

Een absolute kanjer op het gebied van asiel en immigratie.

En een vriend.

Sietse, namens alle PVV-ers: het ga je goed!!''

Wilders aanwezig bij rechtszaak terreurverdachte Junaid I.

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-10-2019 17:19

De man die ervan verdacht wordt dat hij een aanslag wilde plegen op Geert Wilders, voelde vandaag diens priemende ogen in zijn rug.

De PVV-leider was naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol te komen om ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Want, zo zei Wilders eerder, door dit ‘soort types ben ik al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt’.

Wilders liet geen slachtofferverklaring voorlezen, lichtte hij tijdens een pauze toe. Hij was er vooral om Junaid te confronteren met zijn komst. Dat lukte. ,,We hebben elkaar een fractie van een seconde in de ogen kunnen kijken.” Volgens de PVV-leider kwam daarbij ‘zijn signaal’ over. ,,Dat ik mij niet laat stoppen door bedreigingen.” De strafeis wachtte Wilders niet af. ,,Ik weet niet wat gepast is, maar ik hoop dat hij zo lang mogelijk uit het openbare leven gaat verdwijnen.”