Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Vertrek Zihni Özdil uit de fractie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-05-2019 00:00

Zoals jullie hebben gelezen heeft een vertrouwensbreuk tussen Zihni Özdil en zijn fractiegenoten dinsdagavond geleid tot het vertrek van Zihni uit de fractie.

Na een online-interview van Zihni met de Volkskrant heeft de fractie een eigen verklaring opgesteld en uitgestuurd in een poging duiding te transparantie te bieden. Jesse heeft dit 'lelijke politiek' genoemd. Om een verdere publieke welles-nietes discussie te voorkomen, zal de fractie verder niet reageren in de media.

Al 100.000 handtekeningen binnen tegen de studierenteverhoging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 20-05-2019 00:00

De steun voor de verhoging van de studierente brokkelt steeds verder af. Binnen een week ondertekenden al 100.000 mensen de petitie tegen de verhoging van de studierente. Reden genoeg voor Eerste Kamerleden van coalitiepartijen om zich nog eens achter de oren krabben, vinden GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Zij roepen senatoren op zonder last of ruggespraak over het wetsvoorstel te stemmen.

De petitie tegen de renteverhoging op studieschulden is in slechts 7 dagen tijd al meer dan 100.000 keer ondertekend. “Dat is ongekend. Het is duidelijk dat dit onderwerp breed leeft in de samenleving. En dat velen met ons vinden dat studenten geen melkkoeien van de staatskas zijn. Het verhogen van de kosten van lenen, ten koste van studenten kan niet door de beugel. Dit plan moet de prullenbak in”, zegt Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

De regering is van plan om de rente op studieleningen te verhogen. Hierdoor betalen oud-studenten met een gemiddelde studieschuld 5.000 euro extra aan het aflossen van hun lening. Op 28 mei behandelt de Eerste Kamer het plan. Vandaag en morgen hebben veel partijen de verhoging ter voorbespreking op de agenda van hun fractievergadering.

Bedenkelijk Het is bedenkelijk dat het kabinet deze maatregel op de laatste vergaderdag voor de installatie van de Eerste Kamer nog snel erdoor wil loodsen, vindt de alliantie achter de petitie. Afgaand op de stemming in de Tweede Kamer zou het wetsvoorstel het in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer niet halen.

Tegelijk heeft de alliantie steeds meer vertrouwen dat de maatregel van tafel gaat. Eén enkele stem van een senator uit een coalitiepartij in de Eerste Kamer kan het verschil maken tussen wel of geen renteverhoging. D66 sentoren hebben aangegeven dat zij niet formeel gebonden zijn aan het regeerakkoord en hebben dus mogelijk de ruimte om tegen te stemmen.

Sterk signaal

“Naast 27 jongerenorganisaties hebben nu ook tienduizenden studenten en andere medestanders zich via deze petitie laten horen. Een sterk signaal voor de Eerste Kamer. Die verhoging moet van tafel”, zegt Tom van den Brink, voorzitter ISO.

“Alles wijst erop dat er geen draagvlak is voor deze onrechtmatige maatregel. De Eerste Kamer kan niet anders dan hiernaar te handelen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Teken de petitie! Deze loopt nog tot 28 mei. Dan wordt deze officieel aangeboden aan de Eerste Kamer.

Meerderheid voor onderzoek naar prestatiedruk studenten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-03-2019 00:00

De Tweede Kamer steunt een verzoek van GroenLinks om een grootschalig onderzoek naar studiedruk en werklast onder studenten. ‘Deelonderzoeken van Hogeschool Windesheim en studentenorganisatie ISO geven een zorgwekkend beeld van studenten met depressies, angsten of ernstige stress. Het is de hoogste tijd voor een grootschalig onderzoek en ik ben blij dat andere fracties dat met GroenLinks een zijn’, aldus Kamerlid Zihni Özdil.

 

Weliswaar publiceert het RIVM op korte termijn een onderzoek naar de druk die jongeren ervaren, maar op die publicatie wil Özdil niet wachten. ‘Ik ga het met belangstelling lezen, maar de door het RIVM gekozen methodiek is zeer beperkt. Het onderzoek waar ik om vraag is kwantitatief en gaat specifiek over het welzijn van studenten. Ik wil weten hoe hoog de studiedruk is die studenten ervaren en hoe veel studenten last hebben van psychische klachten. Ik maak me zorgen of er niet sprake is van een stressgeneratie. Dit onderzoek is nodig zodat we achteraf kunnen toetsen of het beleid van de minister ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt.’

Het is de tweede keer deze maand dat GroenLinks een Kamermeerderheid achter een grootschalig onderzoek in het hoger onderwijs krijgt. Onlangs steunde een meerderheid ook al het verzoek om te onderzoeken of het macrobudget voor het mbo en het hoger onderwijs wel voldoende is. Özdil: ‘De vraag ligt voor of de bekostiging van het hoger onderwijs toereikend is voor de taken en verantwoordelijkheden die we ROC-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben toevertrouwd. Gek genoeg wilde minister Van Engelshoven daar aanvankelijk niet aan. Gelukkig ziet de Kamer dat anders.’

GroenLinks-verzoek ingewilligd: einde ‘individueel wegstuurcontract’ mbo nabij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-02-2019 00:00

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) maakt op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil een einde aan de ‘onderwijsovereenkomst’ die mbo-studenten moeten sluiten als ze aan een beroepsopleiding beginnen. ‘Goed dat ook de minister inziet dat studenten niet zijn gebaat bij een onnodig wegstuurcontract’, laat Özdil in een eerste reactie weten.

De onderwijsovereenkomst had volgens Van Engelshoven moeten leiden tot een versterkte rechtspositie van studenten in het mbo, maar ze stelt in een brief aan de Kamer vast dat hiervan geen sprake is. Het contract wordt om die reden geschrapt. Om de rechtspositie van mbo-studenten te versterken, worden de regels waaraan het mbo wettelijk moet voldoen aangepast. Instellingen krijgen de mogelijkheid individuele maatwerkregels vast te leggen in een statuut, mits dat gebeurt met instemming van hun studentenraad.

Özdil vindt het plan van de minister een flinke sprong voorwaarts. Hij heeft vanaf zijn beëdiging als Kamerlid een punt gemaakt van het voor studenten nadelige contract, dat alleen in het mbo bestaat. ‘Ik wil best aannemen dat de onderwijsovereenkomst met de beste bedoelingen is bedacht, maar in de praktijk blijkt het vooral een middel waarmee instellingen een student zonder al te veel gedoe kunnen wegsturen als ze eens een paar vakken missen. Ik ben blij dat de minister daar nu een eind aan maakt. Bovendien is het weer een stap naar uniformiteit in het onderwijs: voor hbo- en wo-studenten vonden we het ook nooit nodig.’