Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

8778 documenten

Kerkrade op zijn “best”.....!!! : ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Kerkrade 22-08-2019 16:41

Kerkrade op zijn “best”.....!!! : wat een chaos, en wat een waanzin! Wat een geldverspillerij ! Waarom alles zo moeilijk en verschillend ! Maar iedereen die nu zo verschrikkelijk “ rauwelt”: bedenk wel wie in onze gemeente dit soort beslissingen erdoor heen dwingt: dat zijn namelijk de coalitie partijen van BurgerBelangen, VVD, PvdA en CDA; in totaal 18 zetels tegen maar 11 zetels van de oppositie ! (SP, OuderenPartij , Lokaal Alternatief en Ons Kerkrade). Dus de coalitie wint altijd ! Bedenk even op wie je gestemd hebt en klop daar aan !! Als GroenLinks ben ik opgelucht geen deel uit te hoeven maken van deze gemeenteraad - Want naar andere meningen wordt in Kerkrade sowieso niet geluisterd !!!! Annet 🍀🍀🍀🍀

. wat in andere steden wel kan, ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) VVD Amersfoort 22-08-2019 14:54

. wat in andere steden wel kan, namelijk de Muziek in de openbare ruimte via de APV aan banden te leggen, weigeren de huidige VVD wethouder Handhaving en onze Burgemeester Lucas Bolsius in de Gemeente Amersfoort in te voeren ! Maar waarom ? .

Dankzij de inzet van EVB raadslid ...

EVB (Echt voor Barendrecht) EVB (Echt voor Barendrecht) VVD Barendrecht 21-08-2019 18:05

Dankzij de inzet van EVB raadslid Miranda Mes heeft wethouder Schaap (VVD) eindelijk laten weten wat inwoners van Barendrecht kunnen doen als zij de afvalcontainers willen weigeren! Klik op de link om de door EVB gestelde vragen én de beantwoording te bekijken!

Voor de provinciale staten van ...

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie VVD CDA PvdA Barendrecht 20-08-2019 08:35

Voor de provinciale staten van Zuid-Holland is er een coalitieakkoord. GroenLinks maakt deel uit van de coalitie!

Daar is hij dan! Het coalitieakkoord ...

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie PvdA SGP VVD CDA 's-Gravenhage 20-08-2019 08:12

Daar is hij dan! Het coalitieakkoord waar we met VVD Zuid-Holland PvdA Zuid-Holland CDA Zuid-Holland ChristenUnie Zuid-Holland en SGP Zuid-Holland zo hard aan hebben gewerkt! Klik op de link voor meer info 💪🏻💚❤️

Thierry BaudetPrecies dit zie ik al ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD D66 CDA Nederland 18-08-2019 18:29

In de vakantiemaanden maakt het ...

Lokaal Oegstgeest Lokaal Oegstgeest VVD Oegstgeest 18-08-2019 14:45

In de vakantiemaanden maakt het dievengilde overuren...

Schokkend nieuws uit Den Haag vorige ...

GroenLinks GroenLinks VVD Leiden 16-08-2019 16:57

Schokkend nieuws uit Den Haag vorige week. Daar voelen makelaars zich genoodzaakt om LHBTI+-stellen te adviseren niet in bepaalde buurten te gaan wonen. Eerder bleek dat bepaalde verhuurders mensen op basis van hun achternaam of afkomst weren. Omdat elke vorm van buitensluiting niet te verteren is, hebben onze raadsleden Marleen Schreuder en Alex Friso samen met Alyssa Voorwald van VVD Leiden aan het college gevraagd hoe de situatie in Leiden is. Want we moeten er met elkaar voor zorgen dat in Leiden iedereen prettig en in harmonie kan wonen, ongeacht van wie je houdt en hoe je heet! Check onze site voor de vragen 👇 https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/vragen-over-lhbti-discriminatie-en-andere-vormen-van-uitsluiting-op-de-woningmarkt

Valkenburg a/d Geul, ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD Valkenburg aan de Geul 16-08-2019 09:42

Valkenburg a/d Geul, 16-08-2019. Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Geacht college, Naar aanleiding van de vragen (waar wij helemaal achter staan) van de VVD fractie d.d. 28 juli 2019 dat bewoners van diverse wooncomplexen in Valkenburg per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking zouden komen voor een parkeervergunning/bezoekersregeling hebben wij nog een aantal aanvullende vragen. Dit n.a.v. het gegeven dat wij overstelpt zijn met vragen/klachten over deze absurde maatregel. U als college geeft aan dat u een fout (omissie) in het systeem wil herstellen. Als je kijkt naar de besluitenlijst van het college van 2 juli jl. dan staat daar iets heel anders namelijk dat het zou gaan over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen. Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij altijd al grote kanttekeningen geplaats bij het huidige parkeervergunningensystheem zoals dat van toepassing is in Valkenburg. Wij hebben verzocht hier drastische verbeteringen in aan te brengen. Maar u doet juist het tegenovergestelde en komt weer met een verslechtering aanzetten. N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien: • Is het college bereid er zorg voor te dragen om het beleid omtrent parkeervergunningen te herzien? Dit in verband met rechtsgelijkheid. In feite zou ieder huishouden of adres een bezoekersregeling moeten kunnen aanvragen ongeacht waar men woont. • Waarom heeft het college de voorwaarde nooit eerder getoetst? Als de druk al zou zijn toegenomen dan moet dat objectief aangetoond kunnen worden. • Waarom heeft het college P1 ingezet als negatieve boodschapper van het gemeentelijk parkeerbeleid? De gemeente heeft jaren niet goed getoetst en nu mag een derde partij het gaan oplossen. Dat lijkt ons geen behoorlijk bestuur. • Is het college het met ons eens dat hier geen sprake is van een omissie, maar gaat over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen? En waarom heeft het college dit niet in eerste instantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd? Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen.

Brekelmansch​​​​​​​​​ Normaal doe ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid VVD Wormerland 16-08-2019 06:00

Brekelmansch​​​​​​​​​ Normaal doe ik niet aan verzoeknummers, maar gisteren kreeg ik een leuk verzoekje uit Almere. En bij mensen uit Almere met interesse voor de Zaanse politiek, ben ik altijd bereid om ze te informeren. Deze dame vroeg om een artikel over de recente ontwikkelingen rond Ton Brekelmans, prominent POV politicus. Hoe zit het met Ton? Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ik ben redelijk ingewijd in de Zaanse slangenkuil, maar ook Hans Krieger (VVD) heeft het er niet over gehad toen ik van de zomer een biertje bij hem ging happen. Dus voor mij is het ook bijzonder dat dit verhaal uit het niets boven komt. Gisteren publiceerde het Noord Hollands Dagblad een artikel over illegale bewoning van panden die eigendom zijn van dhr. Brekelmans. God zij dank zitten de artikelen van het NHD tegenwoordig achter een betaalmuur. Het NHD publiceert vooral wat ze door het college krijgt ingefluisterd. Voor die leugens verdom ik het toch echt om te betalen. Het risico dat ik eens in het half jaar een flard echt nieuws mis, neem ik dan maar op de koop toe. Terug naar de heer Brekelmans. Hij geeft aan er niet van te hebben geweten. Wat ik een beetje vreemd vind, omdat het twitter account van ‘Las Vegas Zaandam’ op 6-juli-2018 twittert: ‘…Na bijna 11 jaar het pand aan de K. Kansstraat 4 te hebben gehuurd, heeft de eigenaar het hele pand verkocht aan een projectontwikkelaar t.b.v. woningbouw…’ Wonen was dus wel het einddoel. Blijkbaar is de woningbouw nog niet gestart. Of niet rond gekomen. En wie welke rol heeft in dit verhaal weet ik niet. Wat de rol is van Brekelmans weet ik ook niet. Ik ga bij ophef bij de oppositie altijd uit van het hefboom principe. Dit hefboom principe was het meest duidelijk tussen Wilders en Pechtold. Als Wilders een scheet laat is het dagen voorpagina nieuws. Van Pechtold wordt het uitoefenen van druk om een vrouw abortus te laten plegen nog recht geluld door diezelfde media. Dit hefboom principe is volgens mij ook van toepassing op de POV. Dus als er echt iets aan de hand is, zullen we het binnen een week weten. Het is wel een mooie testcase. Want blijkt dat er geen sprake is van collusion, dan weten we wat voor waardevolle aanvulling op het nieuws het NHD is in onze regio. Je weet nooit of een journalist die ooit op zijn pik getrapt is door bijvoorbeeld een stukkie van mij is uitgeschoten met zijn pen. Binnenkort zullen we meer weten verwacht ik. Een flink deel van de gevestigde orde heeft heel veel last heeft van de POV. Zij willen graag van de POV af. De POV kennende zullen zij zich onverminderd in blijven zetten voor de mensen in de stad. Bij de volgende verkiezingen zal lang en breed duidelijk zijn hoe het zit met Ton. De kiezer mag dan een oordeel vellen. Wat gisteren in het geval van Halsema nog privé was (vind ik niet), is het dat vandaag bij Brekelmans niet (vind ik terecht). Volgens mij is de situatie rond de zoon van Halsema niet heel ernstig. Bij Brekelmans weet ik dat nog niet. Als Ton fout zit, is het een grote lul. Een grote lul die ik persoonlijk wel mag, maar wel een grote lul. De tijd zal het uitwijzen. En ja, ik heb nog even gebeld met Ton. Hij hing een verhaal op dat hij de vijftien jarige zoon van een bevriende politica tijdelijk had opgevangen om te voorkomen dat hij met een nepwapen in oude woonboten ging inbreken of zoiets. Vaag verhaal. Mike Umas