Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

Staat zorgt voor meer schade dan aardbevingen zelf

SP SP Nederland 28-07-2020 12:56

Dit jaar beefde de Groningse aarde al meer dan 50 keer. 50 keer de gevolgen van georganiseerd falen door de overheid voelbaar. Vorige week waren de klappen dusdanig hevig dat de rest van Nederland er ook weer wat over te horen kreeg. Politici plaatsten hun halfjaarlijkse tweet met medeleven en de dagbladen herhaalden hun rituele berichtgeving. In de media verscheen zelfs dat er niets opmerkelijks aan de hand was in het artikel “Plots zijn er in Loppersum twee aardbevingen in één week”.

Er waren volgens het KNMI vorige week overigens zes bevingen en waar komt die ‘plots’ vandaan als er al tientallen klappen aan vooraf gingen de afgelopen maanden? Groningen verdient een rechtvaardigere behandeling door de politiek en een eerlijkere berichtgeving uit het bevingsgebied van de journalistieke controle van de macht. We zijn het toch niet normaal gaan vinden dat in ons land zoveel mensen al jarenlang moeten strijden met de overheid in een kapot en onveilig huis? We vinden het toch niet normaal dat ruim 25.000 schades nog onbehandeld zijn? Dat nog geen 4% van de onveilige huizen zijn versterkt. Dat mensen letterlijk ziek worden onder hun eigen dak. Dat de media aandacht minder is, betekent niet dat de ramp minder erg is.

Het zijn niet de aardbevingen, maar de manier waarop de staat de ramp aanpakt die voor de meeste schade zorgt, concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) recent. Terwijl de grond beeft is de rijksoverheid nog steeds niet gestart met een crisisaanpak voor snelle schadevergoeding, versterking van onveilige huizen en een toekomst voor Groningen. Over de manier waarop de staat deze door hen zelf veroorzaakte ramp heeft aangepakt concludeerden de onderzoekers van de RuG ook dat het systeem complete gemeenschappen en dorpen heeft ontwricht. En ze maken korte metten met de mislukte aanpak van schadeherstel en versterking.

Zoveel jaar wachten en strijden maakt mensen moedeloos en ziek. Een kwart van de gedupeerden meldt schade niet meer. Slechts 14% van de mensen die meerdere keren schade heeft gehad, gelooft dat de overheid ooit nog zal zorgen dat onveilige woningen versterkt worden. De conclusie in deze krant dat er niets ‘opmerkelijks’ aan de hand is voelt daarom als een klap in het gezicht.

Deze zomer is het acht jaar sinds de grote beving bij Huizinge. Na die harde klap erkende het kabinet eindelijk dat de aardbevingen in kracht aan het toenemen waren. Ze kwamen met een reeks beloftes. De meesten werden gebroken. Gebroken beloftes dichten de scheuren in onze huizen en harten niet. Iedere keer krabbelden gemeenschappen weer op, herhaaldelijk dwongen zij de politiek tot handelen. Via fakkeltochten en rechtszaken. Zij kregen via de rechter de machtige hand op de gaskraan maar daarmee is de pijn niet zomaar verdwenen.

Wat hebben ze aan een bewindspersoon ‘bevinkjes’? Wat hebben ze aan lokale bestuurders die hun oor liever laten hangen naar Den Haag? De waarnemend burgemeester van Loppersum zegt in deze krant weliswaar voor een crisisaanpak te zijn maar ook dat hij ‘’formeel voorlopig niets gaat doen behalve het in de regio te bespreken’’. Dat soort slappe praat levert niets meer op dan beleefde medeleven na een nieuwe beving en wat graaistuivers richting de regio.

De giftige mix van halfbakken bestuurders, kortzichtige politici en gemakzuchtige verslaggeving is funest voor de goede Groninger zaak. Wij vragen geen onmogelijke dingen, wij eisen slechts rechtvaardige oplossingen. Een betrouwbare crisisaanpak is de enige manier om een in de steek gelaten regio weer volwaardig onderdeel te laten zijn van Nederland. Wat door overheidsfalen is afgebroken kan door overheidshandelen weer worden opgebouwd. Tijdens de coronacrisis is bewezen dat er snel miljarden vrijgemaakt kunnen worden om een ramp te bestrijden. We hebben in Groningen geen moment meer te verliezen.

D66 en de Coronawet

D66 D66 Nederland 15-06-2020 16:44

De conceptversie van Coronawet roept veel vragen op. D66 heeft grote zorgen en stemt daarom niet zomaar vóór. Op deze pagina lees je daar meer over.

Op dit moment is er nog sprake van een lappendeken van plaatselijke noodmaatregelen in ons land. Die maatregelen roepen veel vragen op en zijn weinig democratisch tot stand gekomen. D66 wil dat daarvoor in de plaats een goede wettelijke regeling komt, waar het parlement in openbaarheid over debatteert en stemt. Daarbij moet een goede balans zijn tussen het beschermen van onze gezondheid en het beschermen  van onze vrijheden. Ook moet er goede democratische controle zijn. Geen decreten van bestuurders.

Huidige maatregelen beginnen te knellen

De huidige noodverordeningen worden vastgesteld door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waarbij zij geen toestemming nodig hebben van de gemeenteraden. Er is dus geen democratische betrokkenheid en alleen enige democratische controle achteraf. In de eerste fase van acute spoed viel dat nog te begrijpen, maar nu de maatregelen langer duren begint dit steeds te knellen. Zeker omdat het gaat over het inperken van belangrijke vrijheden, zoals het recht op privacy en godsdienstvrijheid. Maar ook maatregelen die, bijvoorbeeld, voorkomen dat iemand zijn ouders kan bezoeken in een verpleeghuis grijpen zeer diep in het leven van mensen.

Het is daarom goed dat de Tweede Kamer spreekt over een steviger juridisch fundament voor eventuele toekomstige maatregelen om de volksgezondheid te beschermen.

D66 is kritisch op voorgestelde noodwet

Dat wil niet zeggen dat alles zo maar goed is. De eerste versie van het wetsvoorstel van het kabinet van de zogenaamde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 roept veel vragen op. Daarom gaan we het wetsvoorstel kritisch beoordelen, zoals we vanaf het begin van de coronacrisis ook kritische vragen hebben gesteld over  de noodverordeningen en de inperking van onze vrijheden.

Lees ze hier:

Parlement heeft altijd het laatste woord

De conceptversie van de tijdelijke noodwet ziet er niet goed uit. D66 heeft bijvoorbeeld grote zorgen over  de lange duur van de wet, namelijk een jaar. Het is een noodwet die de mogelijkheid biedt vergaand onze rechten in te perken. Daarom moet de wet na drie maanden vervallen, tenzij de Tweede Kamer besluit de werking van de wet te verlengen. Verder is D66 kritisch over het feit dat de Minister zichzelf in de wet de macht geeft allerlei nieuwe bindende regels te maken via ministeriële regeling, zonder dat de Tweede Kamer daaraan te pas komt. Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen: “Het parlement heeft altijd het laatste woord over regels die onze vrijheden zo vergaand inperken. Ik ben niet van plan de Minister een carte blanche te geven.” Ook heeft hij zorgen over nieuwe hogere boetes die het voorstel introduceert, wanneer mensen bepaalde regels overtreden.

Het Kabinet wil met de tijdelijke noodwet ook een juridische basis leggen voor een corona-app. Kamerlid Kees Verhoeven: “Voor D66 staan alle seinen nog op rood. De werking via bluetooth levert privacy-gevaren op. Er is bij Minister De Jonge geen gebrek aan coronaplannetjes, maar er zal goed doordacht moeten worden wat het doel is en of dat in verhouding staat tot de middelen.”

Kamerleden Maarten Groothuizen en Kees Verhoeven hebben hun kritiek op de conceptversie van de tijdelijke noodwet via verschillende (sociale) media geuit.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

PVV-vragen het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 12-06-2020 13:56

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Media, inzake het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn:

Heeft u kennisgenomen van het bericht “Don’t mention the war?”(*)

Bent u met mij diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s off-line worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politiek-correctheid? En dat overal standbeelden sneuvelen?

Vreest u de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin “De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen.”

Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo “kunnen programma’s niet meer”? Op grond waarvan? Wie zegt dit?

Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?

Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?

Nu in de wet: crisisinformatie ook voor mensen met beperking | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-06-2020 00:00

Mensen met een zicht- of gehoorbeperking moeten toegang hebben tot de nodige informatie in een crisis. Bij een persconferentie zullen media vanaf nu altijd moeite moeten doen om de informatie ook voor deze groepen door te vertalen. De Tweede Kamer stemde vandaag met een ruime meerderheid in met het wetsvoorstel van Kamerlid Lisa Westerveld hiervoor.

In Nederland zijn honderdduizenden mensen doof, slechthorend, blind of slechtziend. Gebarentolk Irma Sluis die de afgelopen maanden bij de persconferenties van het kabinet aanwezig was, heeft een belangrijke rol gespeeld door informatie breder toegankelijk te maken en zo het onderwerp te agenderen.Mensen met een beperking moeten net als ieder ander toegang hebben tot informatie, zeker als het gaat om informatie die op dat moment van wezenlijk belang is, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

“Het moet verschrikkelijk zijn wanneer je tijdens een crisis de informatie die je nodig hebt, niet kunt begrijpen. Daarom heel belangrijk dat dit nu wettelijk is geborgd”, zegt Lisa Westerveld.

De wetsaanpassing betekent dat media die uitzenden via tv, online of andere videoverbindingen zich moeten inspannen om informatie toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door gebruik van gebarentolken, audiodescriptie of ondertiteling.

Aan het begin van de corona-crisis was de gebarentolk er niet. Er moest flink gelobbyd worden door belangenorganisaties om die er te krijgen.

“Je wilt dat mensen zelfstandig zijn, dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen. Dat ze zonder belemmeringen kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu dat wettelijk is vastgelegd, en duidelijk is geworden hoe belangrijk dot is, kunnen mensen met een beperking hier volgende keer beter op vertrouwen”, zegt Westerveld.

Zeker zijn van kwaliteitsjournalistiek

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:10

Door Kirsten van den Hul op 26 mei 2020 Delen  

Van complottheorieën over 5G tot nepnieuws over wat wel en niet werkt in de strijd tegen Corona: als er iets is wat deze tijd duidelijk maakt, is dat wel het belang van kwaliteitsjournalistiek.

Het belang van betrouwbare en begrijpelijke informatie waar we zonder twijfel van op aan kunnen. Juist daarom is het zo belangrijk om de makers van onze publieke omroep in staat te stellen precies dat te doen: ons voorzien van degelijke informatie. In een mum van tijd werden nieuwe programma’s gemaakt, zoals ‘frontberichten’, en vonden live programma’s manieren om ook met 1,5 meter afstand onverminderd door te gaan. Dat is iets om heel trots op te zijn, maar ook iets wat niet vanzelfsprekend is. De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

De publieke omroep staat namelijk onder druk, onder meer door teruglopende reclame-inkomsten.

Het domste dat we nu kunnen doen, is daarom ons mediabestel verder onder druk te zetten. Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers. En rust en zekerheid zijn voor veel makers ver te zoeken. Wordt mijn tijdelijke flexcontract nog verlengd? Bestaat mijn programma nog wel volgend seizoen? Wezenlijke vragen die voor veel mensen voor en achter de schermen harde realiteit zijn.

Deze tijd vraagt om rust en zekerheid voor makers.

Daarom pleit ik vandaag tijdens een mediadebat in de Tweede Kamer voor meer zekerheid voor makers, voor een sterkte publieke omroep die minder afhankelijk is van reclame-inkomsten. En voor meer aandacht voor het belang van lokale en regionale media.

Die laatste twee spelen namelijk ook een belangrijke rol bij onze nieuwsvoorziening. In deze coronatijd geven maar liefst 40 procent van de kijkers en luisteraars aan dat regionale omroepen hun belangrijkste nieuwsbron zijn. Maar ook regionale en lokale omroepen zien hun inkomsten hard teruglopen. Zo hard zelfs, dat het voortbestaan van sommige omroepen onzeker wordt. Dat mogen we nooit laten gebeuren. Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Daarom vroeg ik de minister om serieus te kijken naar mogelijkheden deze omroepen minder afhankelijk te maken van de grillen van de (reclame)markt.

Want ook lokaal en regionaal geldt dat een sterke publieke omroep onmisbaar is bij het informeren en verbinden van mensen. Bovendien zijn onafhankelijke kwaliteitsmedia essentieel om onze democratische rechtstaat te controleren. Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

Door omroepen in onzekerheid te laten, doen we dus niet alleen de makers, maar ons allemaal te kort.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-kwaliteitsjournalistiek/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Vergeet ze niet

SP SP Nederland 25-04-2020 09:12

Zij verdienen niet alleen nu onze waardering en applaus, maar ook straks. Laat hen niet de rekening van de crisis betalen. Steun ze daarom nu!

Kan een app helpen in de bestrijding van het coronavirus?

SP SP Nederland 15-04-2020 07:49

Hijink stelt dat de SP alleen zal instemmen met invoering van corona-apps als de meerwaarde aangetoond kan worden en aan alle waarborgen voldaan wordt. ‘De nadruk ligt nu op het proces van aanbesteding, van welke commerciële partij gaan we een app kopen. Waarom leggen we de nadruk niet op het ontwikkelen van een app, in een samenwerkingsverband van deskundigen, waarbij we vóóraf de juiste noodzakelijke voorwaarden stellen? Dit lijkt mij de verkeerde volgorde. Het recht op privacy is geen hobby van enkelen, maar een algemeen belang van onze hele rechtsstaat.’

Wat de SP betreft zou de app sowieso gratis toegankelijk moeten worden voor iedereen. Ook mogen de gegevens niet centraal opgeslagen en bewaard gaan worden, moet het gebruik van de app veilig, vrijwillig en anoniem zijn, en mag het doel alleen zijn het onder controle krijgen van het virus.

De SP heeft inmiddels samen met andere partijen een serie kritische vragen gesteld aan de regering.

Voorkom een grote ramp in de culturele sector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 01-04-2020 00:00

Juist nu geven boeken, films en muziek troost. Cultuur is van onschatbare waarde. Maar veel makers, podia en theaters dreigen door de coronacrisis de zomer niet te halen. Dat moeten we voorkomen. 

Wij pleiten samen met de SP en de PvdA voor een noodpakket, zodat onze cultuursector niet omvalt. Lees hier ons voorstel. 

Volwassen loon vanaf 18 jaar stap dichterbij

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nederland 03-12-2019 16:10

Op initiatief van de SP gaat de Sociaal Economische Raad (SER) een volwassen loon vanaf 18 in plaats vanaf 21 jaar onderzoeken. Het voorstel van SP, mede ingediend door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, kon tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid rekenen op brede steun.

'Dit is een mooie volgende stap nadat we eerder deze maand samen met jongerenorganisaties, vakbonden en PvdA, GroenLinks en 50PLUS een manifest ondertekenden', zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. 'Wat de SP betreft liever vandaag dan morgen, maar met de groeiende steun twijfel ik er niet aan dat uiteindelijk iedereen vanaf 18 jaar een volwassen loon krijgt!'

Lees hier meer over het manifest dat de SP samen met andere politieke partijen, vakbonden en jongerenorganisaties lanceerde.

Betere betaling voor freelance journalisten

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 03-12-2019 14:10

Dinsdag sprak de Tweede Kamer, op initiatief van de SP, uit dat het kabinet met fotografen en schrijvende journalisten in gesprek moet om te komen tot betere betaling van freelancers. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Journalistiek is essentieel voor onze democratie, maar steeds meer journalisten kunnen nauwelijks hun gezin onderhouden. Freelancers worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat proberen we met dit voorstel te beëindigen.'

Aanleiding voor het voorstel – dat mede werd ingediend namens PvdA en GroenLinks – was de rechtszaak die freelance journalisten Ruud Rogier en Britt van Uem hadden aangespannen tegen De Persgroep. Terwijl De Persgroep al jarenlang vele tientallen miljoenen aan dividend uitkeert aan de aandeelhouders, betaalt het fotografen en schrijvende journalisten ronduit slecht. Onlangs gaf de rechter Rogier en Van Uem gelijk.

Kwint: 'Nu er eindelijk een rechterlijke uitspraak ligt die zegt dat de betaling van freelance journalisten echt onder de maat is, is het aan de politiek om het initiatief te nemen. Door deze oproep moet het kabinet in gesprek met journalisten, fotografen en vakbonden over een minimum, zodat in de toekomst journalistiek niet verwordt tot een bijbaantje, maar het de belangrijke publieke taak blijft die het zou moeten zijn.'