Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

SP-succes in strijd tegen wooncrisis: hardere aanpak illegale Airbnb-verhuur

SP SP Nederland 22-09-2020 13:34

Vakantieverhuur via platforms zoals Airbnb leidt steeds vaker tot overlast, fraude en een nog diepere wooncrisis. Op initiatief van de SP kwam het kabinet met een wet om deze misstanden terug te dringen. Omdat de wet niet ver genoeg ging diende de SP nog enkele voorstellen in. Drie daarvan zijn vandaag aangenomen.

Door de SP-voorstellen worden nu niet alleen de verhuurders die in de fout gaan aangepakt maar ook de platforms zelf. De boetes bij overtredingen worden hoger en er kan een verhuurverbod worden opgelegd en kan beter worden ingegrepen bij overlast. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'We zijn trots dat deze voorstellen zijn aangenomen. Huizen zijn om -prettig- in te wonen. Met deze voorstellen pakken we de woningnood en overlast aan.'

Voor de SP blijven er wel wensen over. Beckerman: 'In Lissabon worden nu woningen die eerst werden verhuurd via Airbnb veranderd tot sociale huurwoningen. Wat ons betreft gebeurt dat ook in Nederland.'

Betere Europese regels nodig voor betaalbare huizen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-07-2020 00:00

Het aanpassen van Europese regels moet zorgen voor betere en betaalbare huizen, dat staat in een initiatiefvoorstel over wonen van Europarlementariër Kim van Sparrentak. “Veel Europese regels zorgen ervoor dat steden en landen onvoldoende actie kunnen ondernemen om te zorgen voor betaalbare woningen. Met deze voorstellen zetten we het recht op wonen boven winstbejag van grote investeerders en huisjesmelkers.

“In veel steden in Europa is een betaalbare woning vinden bijna onmogelijk geworden en ook in Nederland kunnen we spreken van een wooncrisis. Het recht op wonen is gewoon een grondrecht, maar blijkt door marktwerking steeds moeilijker te waarborgen”, aldus Van Sparrentak.

 In het rapport doet GroenLinks onder andere de volgende voorstellen:

Meer betaalbare woningen. Met het aanpassen van de Europese staatssteunregels, om ervoor te zorgen dat meer geïnvesteerd kan worden in sociale woningen voor zowel lage-, als middeninkomens.  Aanpakken van de marktwerking van de huizenmarkt. Door te zorgen voor strengere regels over de verkoop en eigendom van woonpanden.  Illegale verhuur stoppen. Aanpassen van Europese regels voor vrij verkeer van diensten en digitale platformen, waardoor steden meer zeggenschap krijgen over verhuur via platformen zoals Airbnb en Booking.com. Daardoor blijven meer woningen over voor werkelijke bewoners.  Einde aan dakloosheid. Een doelstelling om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen in de EU. En het ondersteunen van landen en steden die zorgen voor een woning voor mensen die dakloos zijn, zonder daar voorwaarden aan te verbinden.

Vandaag dient Van Sparrentak de voorstellen in, na de zomer wordt het rapport in de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken besproken. In december stemt deze commissie over het rapport, waarna in januari 2021 de plenaire stemming plaatsvindt.

Meer weten? Ga naar eerlijkwonen.nu of lees hier meer over het rapport van Kim.

Conferentie over wooncrisis

SP SP Nederland 18-01-2020 15:30

Nederland zit in een wooncrisis. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en kopen is vaak onmogelijk. Het kan en moet anders. Daarom organiseerde de SP de conferentie Stop de Wooncrisis, et voorbeelden uit Liverpool en Berlijn waar buurten het systeem versloegen. Wat ze daar kunnen, kunnen wij ook!

‘Nederland zit in een diepe wooncrisis. En dat raakt heel veel mensen hard. Voor steeds meer mensen is een goed en betaalbaar huis niet vanzelfsprekend. Tegelijk wordt een hele kleine groep ontzettend rijk. En dat is geen natuurramp, maar het gevolg van decennia van foute politieke keuzes,’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

De SP maakt andere keuzes. Wij willen dat er genoeg betaalbare woningen zijn de markt wordt teruggedrongen. De overheid moet het voortouw nemen, want de markt lost dit niet op. En de SP wil de wooncrisis samen met de klimaatcrisis aanpakken door nieuwe betaalbare energiezuinige woningen te bouwen en door bestaande woningen te verbeteren. En: Laat de overheid op zoveel mogelijk daken zonnepanelen leggen. Het is een investering voor ons allemaal. Lees meer over de voorstellen van de SP.

Wonen is een grondrecht. Een ...

PvdA PvdA Nederland 23-07-2019 13:04

Wonen is een grondrecht. Een betaalbaar dak moet ook voor mensen zonder dikke portemonnee geregeld worden. 💪🏠 Lees het interview met Agnes Jongerius Teken de petitie: www.pvda.nl/acties/betaalbaar-wonen-is-een-recht/

Anderhalf miljoen huizen met schimmel, SP eist actie

SP SP Nederland 04-04-2019 15:09

Een op de vijf huishoudens in ons land heeft problemen met vocht en schimmel in hun huis. In totaal gaat het om anderhalf miljoen huizen, een miljoen huizen méér dan tien jaar geleden. SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman vindt het onacceptabel en eist actie: ‘Voor elk huurhuis met schimmel moet er binnen een jaar een plan zijn om de schimmel te verwijderen. Is er na een jaar te weinig gebeurd, dan moet de huurprijs van die woning worden bevroren of verlaagd.’

Voor het eerst sinds 2007 is er een onderzoek gedaan naar de problemen in huizen met vocht en schimmel. SP’er Beckerman heeft die toezegging bijna 2 jaar geleden gekregen. De uitkomsten van het onderzoek zijn zoals de partij helaas verwachtte; teveel mensen wonen in ongezonde schimmelhuizen. ‘De afgelopen jaren heeft de SP samen met huurders actie gevoerd om aanpak van schimmelhuizen te eisen,’ zegt Beckerman. ‘We stelden een meldpunt in en gingen langs deuren. Ik heb schrijnende verhalen gehoord. Astma, allergieën, kinderen die puffertjes moeten gebruiken. Aan die ongezonde toestanden  moet snel een einde komen.’

Eerder nam de Tweede Kamer al een voorstel van de SP aan om te komen tot een landelijke aanpak om schimmel- en vochtproblemen te voorkomen en verhelpen.

Steun je dit? Sluit je dan aan en word Vriend voor Rechtvaardigheid:

We knokken voor een land waar het wonen goed is

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-03-2019 10:27

Door Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber op 11 maart 2019 08:14

We knokken voor een land waar het wonen goed is

In deze tijd van woningnood en snel stijgende prijzen is goed wonen voor velen verre vanzelfsprekend. Of je nu in een dorp of stad woont, jong of oud bent, wat meer of minder te besteden hebt: iedereen heeft behoefte aan een dak boven haar of zijn hoofd. Daarnaast zijn huizen om in te wonen, niet om aan te verdienen. We moeten daarom van ‘woningmarkt’ naar ‘volkshuisvesting’.

Vandaag presenteren we ons nieuwe actieplan met veel meer ruimte voor starters, voor nieuwe woonvormen voor ouderen, voor betaalbare huizen voor alle gezinnen. Hoe? Door vijf thema’s centraal te stellen, in de vorm van een actieplan, die we hier verder toelichten.

Starters, gezinnen, ouderen

Veel starters betreden de woningmarkt met een steeds hogere studieschuld. In dorpen zijn er momenteel nauwelijks geschikte starterswoningen, en bij steden kapen particuliere beleggers steeds vaker de schaarse betaalbare woningen voor hun neus weg. Vervolgens worden die woningen veel te duur weer verhuurd.

We willen ons ook hard maken voor gezinnen. Ook voor hen wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Het is van belang, voor een gezonde toekomst van steden, dat gezinnen met kinderen er worden gekoesterd.

Ouderen hebben hulp nodig bij het realiseren van individuele woningaanpassingen, en in sommige gevallen woningcomplexen. Veel ouderen vereenzamen in ‘te grote’ huizen en willen graag samen wonen (met een stukje privacy) en, als dat nodig is, elkaar de helpende hand bieden. Door ruimte te creëren voor passende woonvormen, kunnen zij waardig ouder worden en kan er meer doorstroming plaatsvinden op de woningmarkt, waar ook jongeren van profiteren.

Betaalbaarheid

Voor de ChristenUnie geldt: woningen zijn geen winstfabrieken. De afgelopen jaren zien we steeds vaker particuliere beleggers die woningen (op)kopen om aan te verdienen, in plaats van om er zelf te wonen. Dit drijft de huizenprijzen op en gezinnen en starters komen er nauwelijks tussen. Om particuliere beleggers te ontmoedigen, pleiten wij voor een verhoging van de overdrachtsbelasting van 2 naar (de aloude) 6 procent.

Daarnaast lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen steeds hoger op. Steeds meer huishoudens komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, en deze woningen moeten zeker behouden worden, maar daarbij moeten er ook nieuwe woningen gebouwd worden.

In het kader van het klimaatvraagstuk, pleiten we voor het voorkomen van energiearmoede en meer mogelijkheden voor een duurzaam en comfortabel huis. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een kleine portemonnee en gezinnen in het financiële spitsuur van het leven.

Verder lezen? Bekijk dan ons nieuwe actieplan dat we vandaag hebben gepresenteerd:

Klik hier of op de cover om de PDF te downloaden: