Nieuws van Partij voor de Dieren in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Bomen worden massaal gekapt en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-05-2019 05:03

Bomen worden massaal gekapt en opgestookt in energiecentrales om 'duurzame' energie op te wekken (biomassa). Hierbij komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht en er is vervuilend transport voor nodig. Dit is dus verre van duurzaam. Toch krijgen kolencentrales van de overheid subsidie om over te stappen naar 100% biomassa en ook het stoken van houtpellets door burgers wordt gesubsidieerd. Wij willen dat het stoken van hout niet als duurzaam wordt bestempeld en niet langer wordt gesubsidieerd. De overstap naar écht duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarentegen zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarbij moet uiteraard wel worden gelet op de gevolgen voor mens, dier en natuur. Maak jij je ook zorgen over de massale bomenkap? Stem dan morgen Partij voor de Dieren!