Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

1025 documenten

Inbreng Geert Wilders debat over de regeringsverklaring Kabinet Rutte IV

PVV PVV Nederland 18-01-2022 12:45

Geert Wilders: ‘‘Ik sprak de waarheid. 73 minuten lang. En de hele Kamer sloeg op tilt. Sukkels.’’

Geert Wilders: ''Geef de ouderen nu de garantie dat ook hun AOW-uitkering 7.5% stijgt! Wel 60 miljard euro aan Klimaat en Stikstof uitgeven maar geen cent besteden aan een hogere #AOW is asociaal en onaanvaardbaar!''

Geert Wilders: ''Praatjes, praatjes, praatjes. Van de VVD. Ze maken Nederland onveiliger. Bakken met geld geven ze uit aan asielzoekers maar de politie krijgt een kruimel.''

Weer aan de slag

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-01-2022 11:49

Door Stieneke van der Graaf op 18 januari 2022 om 12:00

Vanaf vandaag mag ik opnieuw de eervolle taak van volksvertegenwoordiger vervullen in ons Parlement. Na ruim 9 maanden keer ik terug in de Tweede Kamer en mag ik in dit ambt verdergaan met het streven naar recht en gerechtigheid. Ik ervaar het als een groot voorrecht en ben dankbaar dat ik de mensen die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven alsnog mag vertegenwoordigen. Bedankt voor de vele lieve berichten die ik in de afgelopen maanden van jullie mocht ontvangen.

Het was een bijzonder jaar. In politiek opzicht, met de langste formatie die we in onze parlementaire geschiedenis kennen, maar ook persoonlijk.

Afgelopen zomer mochten Harmen en ik opnieuw een dochter in onze armen sluiten. Wat zijn we dankbaar voor haar komst in ons leven! Ik vond het zo mooi en betekenisvol dat Harmen en onze twee dochters vanmorgen ook aanwezig waren bij de beëdiging. Door hen ben ik me er nog meer van bewust dat de besluiten die we nemen het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties. Het is bijzonder om als moeder aan hen door te geven dat je als vrouw, ook op plekken waar grote beslissingen worden genomen, je plaats mag innemen. Dat is een van de lessen en aanmoedigingen die ik van mijn eigen moeder en oma heb meegekregen. De stap om opnieuw aan te treden als Kamerlid zetten we ook samen als gezin, de ervaring uit de eerste periode helpt ons hierbij.

Toen ik eind maart afscheid nam van de fractie in de Tweede Kamer bood ik hen het boek "Ik wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied" aan, met ervaringen van mensen in de provincie Groningen. Voorin het boek schreef ik een wens voor de nieuwe fractie "bewogenheid met de enkeling en met de wereld, gedrevenheid en vasthoudendheid om te streven naar recht en gerechtigheid, en wijsheid en zegen daarbij." Dat is ook hoe ik mijn taak nu weer wil oppakken. De komende jaren mag ik met mooie onderwerpen aan de slag. Met ontwikkelingssamenwerking en Europa, waar ik me sterk mag maken voor internationale gerechtigheid. Met binnenlandse zaken waar het gaat over een sterke en integere democratie en rechtsstaat, maar bijvoorbeeld ook over de uitdagingen in de (grens)regio's. Met infrastructuur pak ik het werk weer op om me sterk te maken voor goede verbindingen tussen de verschillende regio's in ons land. Met economische zaken wil ik graag van betekenis zijn voor het MKB. Beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media maken de lijst bijna compleet.

Met de beëdiging vanmorgen ben ik ook weer benoemd als lid van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in in de levens van de mensen in Groningen. Het is daarom heel belangrijk om via een parlementaire enquête onderzoek te doen naar waarheidsvinding en er zo aan bij te dragen dat er recht wordt gedaan aan de mensen in Groningen. Ik woon zelf in Groningen en zie de zorgen die spelen. De nasleep van de gaswinning heeft zeer grote impact op mensen. Daar zit voor mij een drijfveer om de vragen die er leven van antwoorden te voorzien, over de aardgaswinning, maar ook de schadeafhandeling en versterking. Ik zie hierin een grote taak om de onderste steen boven te krijgen.

Ik realiseer me dat ik in een woelige tijd aantreed. Mijn wens voor onze samenleving is dat we vrede mogen vinden, vrede in ons hart en met elkaar. Ik zie uit naar de bijzondere taak die voor me ligt en heb zin om aan de slag te gaan!

Dit kabinet moet weg. Nu.

PVV PVV Nederland 17-01-2022 18:07

Geert Wilders: “Morgen Kamerdebat Regeringsverklaring met Rutte en Kaag.

Over hun verkeerde prioriteiten en verkeerde keuzes m.b.t. de AOW, immigratie, koopkracht, corona, veiligheid en zorg.

Dit kabinet moet weg. Nu.

Tijd voor een motie van wantrouwen.”

Lilian in gesprek | De zorg onder Rutte 4

SP SP Nederland 17-01-2022 10:53

Onze zorg wordt verder uitgekleed. Kabinet Rutte 4 heeft besloten om flink te gaan korten op onze zorg. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben en zorgmedewerkers. Lilian ging in gesprek met zorgverleners.

Bekijk hier het gesprek met:

Sunita Biharie (jeugdzorgmedewerker)

Ina Kreuning (geriatrie verpleegkundige)

Thomas Smits (IC-verpleegkundige)

Jos de Blok (buurtzorg)

Schandalig!

PVV PVV Nederland 14-01-2022 18:29

Geert Wilders: ''Iedere dag dalen de ziekenhuisopnames verder.

Maar de horeca moet kapot van dit kabinet. Schandalig!''

De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 20:39

Vertrouwen heeft bijna niemand in Rutte 4. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want Rutte 4 is de doorstart van Rutte 3, met dezelfde partijen met dezelfde ideeën. En dat zien we. Er wordt veel geld van de belastingbetaler uitgegeven, maar de fundamentele problemen in onze samenleving worden niet opgelost. Over wat deze plannen van Rutte 4 concreet betekenen voor mensen ging ik in gesprek. Het werd een indrukwekkend gesprek, waarin duidelijk werd dat van student tot gepensioneerde en van huurder tot gedupeerde in Groningen, mensen weinig hoeven te verwachten van dit kabinet.

Terwijl het goed gaat met de economie, gaan Nederlanders er niet op vooruit. Gepensioneerden gaan er zelfs op achteruit omdat de AOW niet mee meestijgt met de lonen. De woningnood is enorm en een betaalbaar huis nauwelijks meer te vinden, maar dit kabinet wil sociale huurwoningen gaan verkopen en weigert grote beleggers aan te pakken. Er gaan miljardensubsidies naar een klimaatfonds voor bedrijven. De energierekening van veel mensen stijgt enorm, maar de grote vervuilers hoeven niet te betalen en worden juist gespekt. Iedereen ziet dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie, maar Rutte 4 pakt de marktwerking niet aan. Ze komen zelfs met een asociale bezuiniging op onze ouderen in de verpleeghuizen. Daar gaat minder geld naartoe en zal de zorg met minder zorgverleners gedaan moeten worden, terwijl de werkdruk daar al zo hoog is.

Het moet dus anders. Volgende week is het debat in de Tweede Kamer over de plannen van Rutte 4 en dan zullen we natuurlijk flink tegengas geven én onze alternatieven presenteren. Want het kan anders! Het was daarom goed om te horen dat alle mensen die ik sprak al acties aan het organiseren zijn tegen Rutte 4 en voor betaalbare woningen, voor een eerlijke overheid, voor een fatsoenlijke compensatie van de schuldengeneratie en voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is wat nodig is en wat ons als SP te doen staat. Samen met iedereen die durft na te denken over een betere wereld, de strijd aangaan. Het is hard nodig!

Ik reken op u.

Lilian in gesprek | De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 14:29

Veel mensen worden geraakt door de plannen van Rutte 4. Van student tot huurder en van gepensioneerde tot gedupeerde van de gaswinning in Groningen. Met hen had ik een indrukwekkend gesprek. Niet over politieke spelletjes, maar over de directe gevolgen van politieke keuzes voor het leven van mensen.

Bekijk hier het gesprek met:

Donald Pols (directeur Milieudefensie)

Mustapha Eaisaouiyen (activist Tweebosbuurt)

Dirk van Oostaijen (gepensioneerde)

Kimberly Lindenhovius (student)

Pieter Oosterhuis (gedupeerde gaswinning Groningen)

Geen leugens over de PVV meneer Akyol!

PVV PVV Nederland 11-01-2022 16:04

Geert Wilders: ‘‘Geen leugens over de PVV meneer Akyol!’’

Jan Paternotte is de nieuwe fractievoorzitter van D66

D66 D66 Nederland 11-01-2022 11:59

Inmiddels is het kabinet gevormd en vertrekken enkele Kamerleden naar het kabinet. De fractie koos een nieuwe voorzitter. En enkele nieuwe Kamerleden komen de fractie versterken. Daardoor is de portefeuilleverdeling aangepast.

Fractievoorzitter Jan Paternotte draagt de coronaportefeuille over aan zorgwoordvoerder Wieke Paulusma. De onderwerken rond het Hoger Onderwijs gaan van Jan naar Jeanet van der Laan.