Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

1634 documenten

Limburg bedankt!

PVV PVV Nederland 17-03-2023 12:20

Geert Wilders: ''PVV de grootste partij in Venlo, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Stein en Brunssum!''

Iraanse activiste Masih Alinejad op uitnodiging van SP naar Tweede Kamer

SP SP Nederland 17-03-2023 10:56

Op uitnodiging van SP-Kamerlid Jasper van Dijk en Yoeri Albrecht (directeur van de Balie) kwam journaliste en activiste Masih Alinejad vandaag naar de Tweede Kamer. Alinejad werd door Iran ooit gevangengezet vanwege haar activisme en strijd voor vrouwenrechten. Recent staat zij pal voor de beweging ‘Woman. Life. Freedom.’ De afgelopen maanden gingen de Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de onderdrukking van vrouwen door het Islamitische regime in Teheran. Duizenden mensen zijn opgesloten, gemarteld of vermoord tijdens de protesten. Gisteren bleek uit onderzoek van Amnesty dat zelfs minderjarigen door de veiligheidsdiensten werden gemarteld.

Van Dijk: ‘Met Masih Alinejad gingen we het gesprek aan over de strijd tegen het verwerpelijke regime. Er is ongelooflijk veel moed nodig om met gevaar voor eigen leven het op te nemen tegen het regime. Wij steunen haar en het Iraanse volk van harte. Nederland moet de druk verder opvoeren door sancties aan te scherpen. De revolutionaire garde moet op de lijst van terroristische organisaties.’ De SP stelt ook Kamervragen over het bericht dat sancties via Nederland worden omzeild – onacceptabel Dat bleek uit een uitzending van Zembla gisteravond.

Wij hebben de sterkste ruggengraat van heel Den Haag

PVV PVV Nederland 16-03-2023 10:16

Geert Wilders: “Wij hebben de sterkste ruggengraat van heel Den Haag. De politieke strijd om Nederland terug te geven aan de burger, de Nederlander en zijn portemonnee weer op 1 te zetten ipv de halve wereld, en de asieltsunami/islamisering te stoppen is nog maar net begonnen.”

PVV-stemmers bedankt!!!

PVV PVV Nederland 16-03-2023 04:06

Geert Wilders: ‘‘Felicitaties aan BBB! We hopen onze 5 zetels in de Eerste Kamer te houden. De coalitie heeft terecht een forse draai om de oren gekregen, het kabinet heeft zijn langste tijd gehad en de PVV de mooiste tijd nog voor zich! Veel dank aan alle enthousiaste PVV-ers voor jullie stem!’’

Partij voor de Dieren boekt winst bij Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2023 00:00

De Partij voor de Dieren wint in de helft van de provincies. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag van de provinciale verkiezingen: in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Drenthe, Groningen en Overijssel wint de partij zetels en in de overige provincies handhaaft ze haar positie. Naar verwachting wordt de Partij voor de Dieren ook sterker in de Eerste Kamer: de voorlopige uitslag wijst op 4 zetels. De uitslagen van de waterschappen laten nog even op zich wachten. Esther Ouwehand: “Dit is een fantastisch verkiezingsresultaat! Opnieuw winnen we de verkiezingen. Dank je wel aan al die mensen die gestemd hebben voor de natuur, voor de dieren en voor een gezonde toekomst, óók op het platteland. En uiteraard ook veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Met jullie gaan we op weg naar een gezonde en leefbare planeet!” Over de algemene uitslag van deze verkiezingen: “De politiek moet de problemen oplossen waar Nederland in terecht is gekomen. Voor de natuur weten we dat er geen andere optie is dan nu fundamenteel de natuur gaan beschermen, en de boeren helpen omschakelen naar een gezonde landbouw. Wie er ook in het bestuur komt van de Provinciale Staten, deze realiteit geldt voor iedereen.”

GA STEMMEN!

PVV PVV Nederland 15-03-2023 07:27

Geert Wilders: ''Ga vandaag stemmen! Het is tijd voor de PVV!''

Geert Wilders: ‘‘Ga echt allemaal stemmen vandaag en stem PVV in uw provincie dan zetten wij Nederlanders weer op 1!''

Geert Wilders bij het NOS slotdebat

PVV PVV Nederland 14-03-2023 23:40

Geert Wilders: ‘‘Niet de PVV maar de VVD van Rutte is radicaler geworden. Radicaal links. Rutte voert de radicaal-linkse agenda van Kaag uit omdat hij de PVV ten onrechte uitsluit.’’

Geert Wilders: ‘‘Rutte moet weg. Het is tijd voor de PVV!’’

Geert Wilders: ‘‘Het is een zwaktebod meneer Rutte als u mensen dwingt.’’

Meneer Hoekstra bij het CDA staan asielzoekers op 1, maar bij de PVV staan Nederlanders op 1! Hou op met de discriminatie van Nederlanders!

Geert Wilders: ‘‘We hebben inmiddels meer AZC’s dan algemene ziekenhuizen. Sluit de grenzen voor nog meer gelukzoekers.’’

Kamer steunt SP: Zorg voor volgsysteem wapenhandel

SP SP Nederland 14-03-2023 14:47

Om te voorkomen dat onderdelen voor wapens in verkeerde handen terechtkomen, moet er een volgsysteem komen waardoor deze goederen te allen tijde kunnen worden opgespoord. Een voorstel van de SP en D66 om een dergelijk systeem te onderzoeken, is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘We moeten weten wat er met wapenonderdelen gebeurt, zeker als ze in Nederland worden gemaakt. Nederland is een spil in de internationale wapenhandel. Van elke twee euro die wereldwijd omgaat in de handel in wapens gaat er één euro via een financiële constructie door Nederland.’

Het voorstel geldt niet alleen voor wapenonderdelen, maar ook voor zogenaamde ‘dual-use goederen’, die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt. Recent bleek uit onderzoek dat Nederlandse chips zijn gebruikt voor Iraanse drones. Deze zijn vervolgens door het Russische leger ingezet voor de oorlog in Oekraïne. Daar richten de drones dood en verderf aan. Een volgsysteem - vergelijkbaar met track & trace in pakketten - had dit kunnen blootleggen. Ook illegale wapenhandel kan hiermee worden tegengegaan.

Zorg voor mensen met long covid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-03-2023 13:05

Door Nico Drost op 14 maart 2023 om 13:55

Er zijn weinig onderwerpen waar ik meer mails over krijg sinds ik Kamerlid ben dan over long covid. Mensen schrijven over hoe hun leven, of dat van hun kind, plots tot stilstand kwam. Over hoe werk en vriendschappen tot een minimum werden beperkt. Hoe een actief leven nu is teruggebracht tot bed en bank. En hoe ze zich in de steek gelaten voelen. Soms door hun naaste omgeving, of door zorgverleners, maar voornamelijk door de politiek.

Die signalen trek ik me aan. Want waar veel mensen én de politiek corona vergeten lijken te zijn, zijn de gevolgen voor deze mensen de dagelijkse realiteit. En dan snap ik dat het op onbegrip stuit als wij bijvoorbeeld tegen voorstellen stemmen voor meer geld voor biomedisch onderzoek. Of dat een tegemoetkoming voor zorgverleners maar niet van de grond lijkt te komen. In deze blog wil ik daarom toelichten hoe wij vanuit de politiek strijden voor perspectief voor mensen met long covid. Vorige week konden fracties schriftelijke inbreng leveren voor een overleg over corona. Ik heb die inbreng vooral besteed aan vragen over long covid. De punten hieronder kwamen daarin terug. Ik geef je daar graag een inkijkje in.

Onderzoek

Ik krijg veel vragen over waarom we tegengestemd hebben bij voorstellen voor meer geld voor biomedisch onderzoek vorig jaar. Bij onze tegenstem volgden we de toelichting van minister Kuipers. Hij achtte extra geld op dat moment niet nodig, omdat er nu voor € 14 miljoen aan onderzoek naar long covid wordt gedaan en hij zich in wil zetten om met andere Europese landen alle inzichten te bundelen en onderzoeksresultaten met elkaar te delen. Wij snapten dat; al bestaande inzichten delen gaat sneller dan nieuwe inzichten opdoen.

Nu lijkt echter het draagvlak bij andere EU-landen nog niet groot te zijn. En onderzoek ís nodig. Wat mij betreft moet er snel duidelijkheid zijn over of de EU-route werkt. Is dat niet zo, dan moet er alsnog meer onderzoek in Nederland zelf plaatsvinden.

Behandeling

Veel mensen met ernstige klachten zijn gebaat bij poliklinische behandeling. Het is daarom verontrustend dat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet voldoende blijkt te zijn en poliklinieken daarom hun deuren sluiten. Het kan niet zo zijn dat patiënten die het zo hard nodig hebben geen medisch-specialistische poliklinische zorg kunnen ontvangen. In het schriftelijk overleg heb ik de minister aangespoord om hier met zorgverzekeraars en de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) snel uit te komen.

Tegemoetkoming voor zorgverleners in de eerste golf

Over de tegemoetkoming aan zorgverleners met long covid uit de eerste golf: in juni 2022 vroeg Mirjam Bikker al om snel duidelijkheid voor deze zorgverleners. We zijn nu negen maanden verder en er is nog steeds geen duidelijkheid. De minister is een regeling aan het opstellen die in april klaar moet zijn. Ik word, met alle zorgverleners om wie het gaat, ongeduldig, en kijk erg uit naar de regeling.

Erkenning

Ik houd op deze en andere punten de voortgang in de gaten. Gaat het te traag, dan spoor ik de minister aan om meer vaart te maken. Dat doe ik bijvoorbeeld via deze schriftelijke inbreng.

Vorige week nam het kabinet het advies van het OMT over om de laatste coronaregels te schrappen. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog steeds mensen die lang de gevolgen van een coronabesmetting ondervinden. Daarom moet er aandacht blijven voor hoe we patiënten van long covid kunnen ondersteunen vanuit de politiek.

Mede daarom ben ik van plan om een rondetafelgesprek te organiseren met (evarings)experts. Zo hoop ik de wereld van patiënten en die van de Haagse politiek waar de besluiten vallen dichter bij elkaar te brengen. Om een stukje erkenning te brengen voor het leed waar ze mee te maken hebben in een wereld die corona vergeten lijkt te zijn. En om scherp te zijn op het perspectief waar wij vanuit de politiek wellicht aan mee kunnen werken.

De minister wil in achterkamertjes de Nederlandse politie privatiseren

SP SP Nederland 14-03-2023 06:54

De politie kampt met een tekort aan mensen. Steeds vaker klinken er stemmen om onderdelen van de politietaken over te laten nemen door beveiligingsbedrijven. Sluipende privatisering ligt op de loer. Minister Yesilgöz komt nu met het plan om goed te gaan nadenken over 'de politiefunctie'. Ze nodigt hier heel bestuurlijk Nederland - inclusief de Tweede Kamer - voor uit, maar wel in de achterkamertjes. Dit is ongewenst: de minister moet open kaart spelen welke kant zij op wil met de politie en het geweldsmonopolie.

Het klonk zo stoer van Rutte toen hij in 2009 als VVD-leider in de oppositie zei nooit te willen bezuinigen op de politie. Hij herhaalde dit als lijsttrekker en als minister-president in 2012. Het bleek een loze belofte. Duizenden agenten gingen met pensioen en werden niet vervangen. Er kwam een vacaturestop en op de politieopleiding werd flink bezuinigd. Politiecijfers werden opgekrikt door leerling-agenten voor 100 procent mee te tellen in de politiesterkte. Waarschuwingen dat dit tot enorme problemen zou leiden, werden in de wind geslagen.

Het capaciteitstekort bij de politie is inmiddels breed erkend. Dat heeft echter te lang geduurd: oplossingen komen te laat of zijn niet geschikt. Zo is de opleiding verkort, waardoor onervaren agenten op heftige meldingen worden afgestuurd, met risico's voor de agenten en burgers tot gevolg.

Daarnaast namen de taken van de politie niet af, maar toe. Zo vangt de politie de bezuinigingen bij de geestelijke gezondsheidszorg op: er komen gemiddeld zo'n 356 meldingen per dag binnen over personen met verward gedrag.

Ondertussen groeit de tweedeling. De private beveiligingsindustrie maakt handig gebruik van het verdwijnen van agenten op straat en politiebureaus in de buurten. Een sector met een miljardenomzet, waarin ook VVD'ers zich begeven. Oud-ministers Ard van der Steur en Fred Teeven bijvoorbeeld, maar ook Annemarie Jorritsma en Tjibbe Joustra lobbyen voor de private beveiligingsbranche.

Op vele vlakken faalt de overheid op het gebied van veiligheid. Bezuinigingen gingen voor kwaliteit en veiligheid. Uitholling en verschraling maken het alternatief voor zelf betalen en zelf regelen steeds logischer. Zo klinken er geluiden als 'laat voetbalclubs zelf voor de politie-inzet bij risicowedstrijden betalen'. Dat betekent heel veel voor principiële zaken zoals het geweldsmonopolie. Dat kan en mag niet sluipenderwijs geprivatiseerd worden.

De combinatie van jarenlange bezuinigingen, een (gecreëerd) ernstig tekort aan mensen en een commerciële sector die gretig klaar staat om geld te verdienen aan 'oplossingen', hebben we in het onderwijs en de zorg ook gezien. Dat heeft de problemen daar niet opgelost, maar wel particuliere bureautjes rijk gemaakt met geld dat voor zorg of onderwijs bedoeld was. Laten we deze fout niet in de veiligheid maken.

In plaats van voor de politie te gaan staan, laat VVD-minister Yesilgöz weten dat ze met een nieuwe visie op de taken van de politie komt. Daarin wil ze helder aangeven "waarvoor de politie verantwoordelijk is en wat samen met publieke en private partners kan worden vormgegeven". Wat precies de bedoeling is, wie de gesprekspartners zijn en wat er precies besproken wordt, zegt de minister niet.

Wel nodigt ze de Kamer op het ministerie van justitie uit om als 'stakeholder' ofwel belanghebbende te komen brainstormen over de nieuwe plannen. Dit is een schoffering van de grondwettelijke positie van de volksvertegenwoordiging. Het is ook totaal de omgekeerde volgorde. Het begint met het openbaar beantwoorden of het überhaupt wenselijk is dat politietaken worden geprivatiseerd. Dat debat moet in de openbaarheid plaatsvinden.

De privatisering van de politie hoort niet in achterkamertjes bedisseld te worden en mag evenmin worden gepresenteerd als een onontkoombare na jarenlange bezuiniging en uitholling van de politie op straat.

Deze opinie stond op 14-03-2023 in Trouw