Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

LIVE: Selçuk Öztürk geeft speech bij ...

DENK DENK Nederland 17-02-2019 15:12

LIVE: Selçuk Öztürk geeft speech bij het monument voor de gastarbeiders in Rotterdam!

Bert-Jan Ruissen wil een bescheiden Europa

SGP SGP Nederland 16-02-2019 00:00

Bekijk hier het filmpje waarin Bert-Jan Ruissen zich voorstelt. Hij is de SGP-kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Lees hieronder de speech die hij zaterdag op het partijcongres in Amersfoort uitsprak.

Beste partijgenoten,

U zag het in het filmpje zojuist. Een bescheiden Europa, een bescheiden vlaggetje. Laten we dat beeld even vasthouden. Want dat is waar wij voor staan!

Een bescheiden Europa. Daarmee vragen we nogal wat: niets minder dan een totale omslag in denken. Het staat namelijk haaks op wat we de afgelopen jaren uit Brussel vernomen hebben. Vooral een roep om meer. Méér macht, méér geld, méér Brussel.

Het moet echt anders in Europa! Europa is geen Amerika en dat willen we er ook niet van maken. Europa is een continent met verschillende volkeren, elk met zijn eigen geschiedenis, eigen taal en eigen tradities. Alleen al daarom moet het hele idee van een Europese superstaat en machtsconcentratie in Brussel voor eens en voor altijd van tafel. Als ze dat in Brussel eerder hadden bedacht, dan hadden we de Britten er gewoon bij kunnen houden. Zo eenvoudig is het.

Ondertussen is ook in andere lidstaten sprake van toenemende onvrede. Het is hoog tijd om daar serieus naar te luisteren! Daarom zeggen wij: geef lidstaten veel meer ruimte eigen keuzes te maken. En stop met dagdromen over een Europees leger, over Europese belastingen en Europees onderwijsbeleid. Stop met Brusselse voorschriften over vaderschapsverloven etc. Lidstaten zijn zelf mans genoeg om te zorgen voor goede sociale regelingen. Daar hebben we de EU niet voor nodig.

Als ergens een omslag in denken nodig is, dan is het wel rond de euro. Een project met de nodige constructiefouten. De belangrijkste fout is wel het ontbreken van een nooduitgang voor zwakke eurolanden: een mogelijkheid  terug te keren naar de eigen nationale munt. Wat ons betreft komt zo’n nooduitgang er alsnog. Doen we dat niet, dan komen we in een transferunie terecht, waarbij er voortdurend grote sommen geld van Noord naar Zuid moeten gaan om de eurozone bij mekaar te houden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Laten we er ondertussen voor waken niet het kind met het badwater weg te gooien. We zeggen ook: samenwerken, ja! Want samenwerking binnen de EU brengt ook voordelen met zich mee. Een Nexit klinkt misschien aantrekkelijk. Maar daar zitten wel heel veel haken en ogen aan. Sowieso voor het bedrijfsleven dat echt niet gebaat is met nieuwe grensbarrières. Zie wat er momenteel gaande is bij de Britten. Maar belangrijker nog: een Nexit gaat helemaal voorbij aan het feit dat we in Europa wel degelijk een aantal gezamenlijke opgaven hebben, die een gezamenlijke aanpak vereisen.

Denk aan het klimaatvraagstuk. Als wij hier onze kolencentrales gaan sluiten en vervolgens onze stroom gaan importeren uit andere Europese landen met centrales die vervuilender zijn, dan zijn we toch echt niet goed bezig. Bij zulke grensoverschrijdende onderwerpen is EU-coördinatie daarom zeer geboden.

Wij gaan dus niet naar Brussel om alleen maar nee te zeggen tegen een superstaat. We gaan er ook heen om ja te zeggen voor samenwerken op een aantal punten. En vooral ook om bij te dragen aan concrete oplossingen voor concrete problemen, zoals:

terugdringen van de regeldruk. heldere regels voor plantenveredeling en daarbij het voorkomen van patenten op genetisch materiaal. voldoende veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens. vrijstellen van de WMO en jeugdzorg van de aanbestedingsregels. blijvende ruimte voor een innovatieve visserij. Dat Brussel de pulskor verbiedt, is werkelijk onbegrijpelijk! In plaats van innovatie te stimuleren, smoort ze het in de kiem.

Kortom, ook in het bescheiden Europa dat wij voorstaan, is er nog heel wat werk te doen.

Een omslag in denken. Daar spreekt de Bijbel ook over. In Romeinen 12 lezen we “Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.” Dat is een verandering die zelfs verder gaat dan ons denken. Het gaat om een verandering van het hart. Dat hebben we persoonlijk nodig. Maar zit daar ook niet een boodschap in voor het seculiere Europa dat meer en meer afstand neemt van haar christelijke wortels? Een Europa waar een vervormd anti-discriminatiebeginsel dusdanig dominant dreigt te worden dat mensen alleen nog maar mogen streven naar het hoogst eigen geluk. Wie het huwelijk verdedigt als verbintenis tussen man en vrouw wordt hierdoor al snel discriminatie verweten.

Wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Is er niet alle reden om die boodschap ook in Brussel te laten klinken? En om op te komen voor Bijbelse gerechtigheid. Ook buiten de Europese Unie! Ik denk daarbij aan mensen die op welke manier dan ook worden uitgebuit als slaaf en aan vervolgde christen. Maar ik denk zeker ook aan het bevorderen van vrede en gerechtigheid in het Midden-Oosten.

Dit zijn voor ons belangrijke speerpunten. Als géén ander heeft onze Europarlementariër Bas Belder zich ingezet voor een eerlijke behandeling van Israël, een land waar we ons nauw verbonden mee weten en dat vaak zeer onterecht in de beklaagdenbank wordt gezet. U mag van mij op dit punt dezelfde inzet verwachten.

Vraagt u zich inmiddels af: wat kan ik nu doen voor onze partij in Europa? Ik op mijn eigen plaats in Driesum, Dordrecht of Driebruggen. Wat dacht u van folderen, posters plakken of een verkiezingsavond organiseren? Maar vooral zou ik u willen zeggen: wist u dat er in Europa duizenden vacatures zijn voor thuiswerkers? Ja, die vindt u niet in de krant. Ik doel op 1 Timotheüs 2 vers 2, waar we opgeroepen worden te bidden voor de overheid. Heel belangrijk werk, waar u niet voor naar Brussel hoeft. Paulus schrijft: ‘Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker’. En daarom goed om elkaar daar ook op een dag als vandaag toe op te roepen.

Dank u wel.

Jasper van Dijk overhandigt portrettenboek werkende armen

SP SP Nederland 14-02-2019 09:04

Mensen die werken maar toch arm zijn: het zijn geen uitzonderingen meer in Nederland. In dit portrettenboek laat de SP tien van hen aan het woord. SP Kamerlid Jasper van Dijk overhandigt het portrettenboek aan staatssecretaris Tamara van Ark. Ook dient hij een SP-voorstel in om het minimumloon met 10 procent te verhogen.

Ruim een half miljoen mensen in Nederland moet rondkomen van het minimumloon, dat inmiddels 50 jaar bestaat. Maar voldoet het minimumloon nog wel? De SP heeft door het Nibud laten onderzoeken of gezinnen rond het sociaal minimum kunnen rondkomen. De conclusie is onthutsend. Veel gezinnen komen structureel geld tekort. Een stel met twee kinderen en een minimumloon komt 217 euro per maand tekort.

Van Dijk: ‘Het is niet uit te leggen dat bedrijven gigantische winsten maken, maar de lonen achterblijven. Hoog tijd dus voor een forse verhoging van het minimumloon. Te beginnen met een verhoging van 10 procent. Een verhoging van het minimumloon heeft nog meer voordelen. De Nederlandse Bank, het IMF en de Rabobank pleiten voor hogere lonen. De loongroei blijft tot op heden achter en dat is niet gunstig voor de economie. Met het verhogen van het minimumloon kan een bredere loonsverhoging op gang gebracht worden. Dat is ook gunstig voor de modale inkomens en de inkomens boven het minimum.’

Het minimumloon is de afgelopen decennia nooit substantieel verhoogd. Nu blijkt dat het minimumloon na 50 jaar niet meer voldoet, is het tijd om in te grijpen. ‘Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. De verhoging van het minimumloon kost 4,5 miljard euro en financieren we onder andere door het verhogen van de winstbelasting. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben,’ aldus van Dijk.

Het is tijd voor verandering, tijd voor rechtvaardigheid!

Ik doe mee!