Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

1311 documenten

PvdD legt wildlife crime verder aan banden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-06-2022 00:00

Twee voorstellen van d e Partij voor de Dieren om illegale handel in bedreigde dieren en planten (wildlife crime) tegen te gaan , zijn aangenomen . De eerste motie roept op om geen handels vergunningen meer af te geven voor bedreigde dieren als er illegaal mee gefokt is . De tweede motie zorgt ervoor dat wildlife crime onderdeel wordt van overleg tussen het ministerie van Justitie & Veiligheid en de po litie en gemeenten . Het is vaker voorgekomen dat de legale herkomst van een dierniet kon worden vastgesteld, maar dit dier toch verkocht werd. Zo is de Somalische doornstaarthagedis Europa illegaal binnengebracht en zijn de nakomelingen ‘legaal’ verkocht. Voortaan mag bij twijfel over de legale herkomst geen handelsvergunning meer worden verstrekt en moet de regering hier strenger op toezien. “Een belangrijke stap om de handel in illegale diersoorten aan te pakken”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Wildlife crime, inclusief de handel in traditionele medicijnen, zal meer aandacht krijgen nu het een vast onderwerp van gesprek wordt tussen de minister van J&V en de politie en gemeenten. Van Esch: “Voor traditionele medicijnen worden nog te vaak bedreigde dieren en planten gebruikt. Dankzij onze aangenomen motie zal het bewustzijn over de problemenrondom wildlife crime groeien en zullen handhavende organisaties, zoals de politie en de douane, hier extra alert op zijn.”

Yosef Tekeste-Yemane en Jasper van Dijk presenteren boek 'In Holland staat een huis'

SP SP Nederland 13-06-2022 10:35

Op 15 juni presenteert Yosef Tekeste-Yemane samen met SP-Kamerlid Jasper van Dijk het boek 'In Holland staat een huis'. In het boek vertelt Tekeste-Yemane zijn levensverhaal vanaf zijn komst naar Nederland, de wens om een verblijfsvergunning te krijgen en zijn strijd daarna om een paspoort te bemachtigen. De presentatie vindt woensdag 15 juni om 9:30 om uur plaats in de Grenadierszaal in de Tweede Kamer in Den Haag. Het boek wordt overhandigd aan staatssecretaris van der Burg, verantwoordelijk voor asiel en migratie.

Na diverse debatten en moties van de SP kregen vorig jaar ongeveer 10.000 vluchtelingen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, recht op een paspoort. Dat was een grote overwinning, want daarmee waren duizenden mensen - die vaak al 20 jaar in Nederland wonen en werken - niet langer tweederangsburger.

Toch is er ook nog reden tot zorg. De aanvragen voor paspoorten lopen nog altijd, maar dat gaat niet voor iedereen even makkelijk. Nog steeds blijkt dat de IND eisen stelt aan mensen die een paspoort aanvragen, omdat er twijfels zijn over hun afkomst of over hun inburgering. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Het is bizar dat er na de moties van de SP er nog steeds drempels worden opgeworpen, we zullen daarover Kamervragen maken en ik dien als dat nodig is opnieuw een motie in.'

Yosef Tekeste-Yemane is twee jaar als hij samen met zijn moeder en broertje in 1994 uit Ethiopië naar Nederland vlucht. Hij groeit op als een gewone Hollandse jongen in Putten op de Veluwe totdat het gezin na zeven jaar in de illegaliteit belandt.

In het boek vertelt Tekeste-Yemane openhartig over deze moeilijke tijd en over de impact die het had op zijn leven. Niemand op school mocht weten onder welke barre omstandigheden hij woonde. En die schaamte bleef ook na het Generaal Pardon in 2007. Een paspoort bleek er later door een aanscherping van het beleid niet in te zitten.

Na lange jaren van hoop en wanhoop en aangespoord door zijn moeder besluit Yosef dit niet te accepteren. Hij stuurt een mail naar Peter R. de Vries en vanaf dat moment gaat de bal rollen. De Vries wijst de SP op dit probleem en brengt Van Dijk in contact met Yosef Tekeste-Yemane. Om die reden is het boek aan Peter R. de Vries opgedragen.

Naast Yosef komt Jasper van Dijk aan het woord, die de zaak in de Tweede Kamer aan de orde stelt. Hij laat zien hoe de strijd tegen dit onrecht voor Yosef en vele anderen verliep en in 2021 tot een ontknoping kwam.

Van Dijk: 'Zonder paspoort kun je moeilijk op reis gaan, werken of een stage krijgen en ook stemmen of trouwen zit er niet in. Na verschillende moties van de SP kreeg uiteindelijk de hele groep van 10.000 mensen, waaronder Yosef, recht op een paspoort. Daarmee kunnen zij eindelijk volwaardig Nederlander zijn.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Land­bouw­grond wordt natuur met nieuwe woud­fun­dings­actie Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-06-2022 00:00

De Partij voor de Dieren lanceert vandaag een nieuwe woudfundingsactie om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op www.mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meerdere vierkante meters grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur. De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog steeds indruist tegen de natuur en de biodiversiteit in ons land ernstig in gevaar is. Tweederde van het Nederlands landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Als we 75 procent minder dieren gaan houden voor de vee-industrie komt veel landbouwgrond vrij waarmee nieuwe natuur gecreëerd kan worden en komt er ruimte voor andere toepassingen, zoals woningbouw. “Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor onze natuur onontkoombaar”, licht Tweede Kamerlid Leonie Vestering toe. De Partij voor de Dieren wil in totaal ruim 11 hectare landbouwgrond omzetten in blijvende natuur. Deze nieuwe natuur wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het natuurgebied zal bestaan uit bos, kruiden- en faunarijk grasland, een zoetwater plas en dynamisch moeras. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste drie hectare zijn verworven door de partij en kunnen nu via www.mijnnatuur.nl geadopteerd worden, zodat het omgevormd kan worden naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer drie hectare verworven en ter adoptie aangeboden. De percelen worden onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen als pachter zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen. Natuurliefhebbers kunnen de actie steunen door op www.mijnnatuur.nl één of meerdere vierkante meters grond te adopteren voor 9,50 euro per vierkante meter. Ze kunnen het door hen geadopteerde ‘minilandgoed’ een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van de geadopteerde vierkante meter(s). Het geadopteerde landgoed zal een geheel blijven om duurzaam natuurbeheer te kunnen garanderen. De Partij voor de Dieren startte al eerder woudfundingsacties en is daarmee de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert. De partij beheert natuurpercelen in Daarle, Neede en Maasbracht. Vestering: “Zolang natuurbescherming in Nederland onvoldoende prioriteit krijgt, zal de Partij voor de Dieren particulieren blijven mobiliseren om de natuur blijvend te beschermen via adoptie- en boomplantacties.”

Landelijke demonstratie tegen opkopen vakantieparken

SP SP Nederland 11-06-2022 14:41

Vele campings en vakantieparken in Nederland zijn door roofinvesteerders opgekocht en nog meer worden er bedreigd. Recreanten die daar vaak al tientallen jaren verblijven moeten nu het veld ruimen. Daarom kwam de SP samen met recreanten in actie in Den Haag.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Alleen samen kunnen wij een vuist maken tegen roofinvesteerders. Poen gaat nu vaak boven fatsoen. Het wijken voor de rijken moet stoppen. Actie is hard nodig om dit kabinet te laten zien dat je mensen niet kunt wegjagen.' De SP wil de rechten van recreanten vergroten en de opkoop van vakantieparken aan banden leggen.

De demonstratie werd mede georganiseerd door Stichting Recreantenrecht en Recreanten in Actie. Samen met de SP lanceerden zij vandaag een manifest die het kabinet oproept om in te grijpen.

Luisteren naar zorgen van studenten

D66 D66 Nederland 11-06-2022 11:50

Voor D66 staat voorop dat iedereen die dat wil moet kunnen studeren. Het leenstelsel bleek voor veel jongeren een belemmering om door te leren. Daarom hebben we met de nieuwe coalitie afgesproken om structureel 1 miljard euro te investeren in een nieuwe basisbeurs. Ook krijgen meer studenten recht op een aanvullende beurs. Door deze afspraken vergroten we de kansengelijkheid in het hoger onderwijs. We zetten een flinke stap vooruit.

Het vergroten van kansengelijkheid doen we ook door fors te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit kabinet doet de grootste onderwijsinvestering ooit. Er komt structureel 700 miljoen euro voor hoger onderwijs en onderzoek. Ook is er een onderzoeksfonds met een pot van 5 miljard euro voor wetenschappelijk onderzoek. We zijn trots dat we dit in de onderhandelingen voor elkaar hebben gebokst.

PVV PRESENTEERT KOOPKRACHTPLAN

PVV PVV Nederland 10-06-2022 14:45

Geert Wilders: ‘‘10 miljard euro voor extra koopkracht dit jaar! Wij laten Nederlanders niet in de steek maar helpen ze!’’

Ze maken Nederland kapot

PVV PVV Nederland 10-06-2022 14:25

Ze maken Nederland helemaal kapot. Nu gaan onze boeren en onze voedselvoorziening eraan.

Waarom volgen VVD en CDA deze vernietigende D66-agenda van #boerenhaat en #stikstofterreur? #stikstof #stikstofwaanzin https://t.co/cAeldHBIgJ

Goed zorgen voor boer en natuur

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-06-2022 14:07

Door Pieter Grinwis op 10 juni 2022 om 14:43

De vandaag gepresenteerde stikstofplannen laten zien hoe enorm en diepingrijpend de opgave is waar we met elkaar voorstaan. We leven met veel mensen en dieren op te grote voet in een te klein gebied en dat is niet houdbaar. Een boodschap die pijn doet, niet in het minst bij boeren in de Gelderse Vallei en op de andere zandgronden van ons land. Zeker als ik denk aan al die gezinnen en gemeenschappen, die bedrijven die al generaties door het werk doen op de plek die ze zo lief is. Dit zijn geen anonieme aandeelhouders, dit zijn gedreven familiebedrijven die een noodzakelijke maar pijnlijke verandering tegemoetzien in hun boerenbedrijf.

Maar ik haast mij te zeggen: halvering van de stikstofemissies is niet alleen een opgave voor de landbouw, even zo goed moet de emissies door de helft in de industrie en verkeer, inclusief luchtvaart. Het is een gemiste kans dat dat niet klip en klaar in de vandaag gepresenteerde stikstofaanpak staat. Bovendien is het voor de ChristenUnie een voorwaarde dat er een nieuw perspectief voor een volhoudbare landbouw komt. Een platteland zonder boeren en een land zonder eigen voedselvoorziening zijn voor ons ondenkbaar.

Het eerlijke verhaal is dat we al te lang over onze ecologische grenzen heen leven. Mensen in de rij op Schiphol, de consumenten die via internet of in de supermarkt producten kopen zonder oog voor de voetafdruk en ook de producenten, van benzine, voedsel tot kleding. En doordat Nederland decennia niet heeft doorgepakt, moeten we ondanks vooruitgang die wel is geboekt, aangespoord door de uitspraken van de rechter, veel sneller en rigoureuzer omschakelen dan dat mij lief is.

Maar de slechte staat van bodem, water en lucht is geen probleem van de landbouw en van boeren alleen, dat is een probleem van ons allemaal. En daar ligt nu ook mijn belangrijkste oproep aan de minister: ik verwacht ook maatregelen voor andere sectoren, zoals het krimpen van de luchtvaart. En die missen nog. Laat de oplossing een rechtvaardige oplossing zijn waar we allemaal aan bijdragen. En geef provincies het vertrouwen, de ruimte en het geld om die rechtvaardige oplossing, samen met boeren en andere ondernemers, te realiseren.

We hebben boeren keihard nodig om ons ook in de toekomst van gezond en goed voedsel te voorzien, en als beheerder en hersteller van het aloude Nederlandse cultuurlandschap. Daarom hebben we ook onze minister Staghouwer van Landbouw met de opdracht op pad gestuurd om perspectief aan de boeren en de landbouw te bieden. In zijn gepresenteerde plannen zien we de eerste contouren van een vitale en levensvatbare landbouw. Door een sterkere positie in de keten, zodat boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten, een grondbank voor vooral jonge en startende boeren, een pachtsysteem dat extensiveren mogelijk maakt en een vergoeding voor beheer van ons landschap en onze biodiversiteit. Zo zetten we samen met onze boeren stappen naar een duurzame toekomst.

Heb je vragen over de plannen van het kabinet en de toekomst van de landbouw? Klik op onderstaande knop.

Schaf de verplichte bedenktijd bij abortus af

D66 D66 Nederland 10-06-2022 13:43

Het beëindigen van een zwangerschap is voor vrouwen een ontzettend zware beslissing. Een beslissing die geen enkele vrouw lichtzinnig maakt. Het overgrote gedeelte van de vrouwen die kiest voor abortus heeft voorafgaand aan het gesprek met de arts al goed nagedacht over haar beslissing. Wanneer zij nu, met die goed doordachte beslissing, bij de arts komt is zij verplicht nog vijf dagen te wachten voordat zij de zwangerschap kan afbreken. Onnodig belastend en betuttelend. En in bepaalde gevallen, wanneer er een ernstig ziektebeeld is bij de foetus, traumatiserend.

Maak van Europa geen eenheidsworst

SP SP DENK Nederland 09-06-2022 07:50

Maak EU democratischer en schrap de unanimiteit, schreven Christiaan en Martijn de Vries (Opinie, 1 juni). Net als de auteurs wil ook de regering af van het vetorecht - met name als het gaat om buitenlandbeleid. De Europese Unie moet 'slagvaardiger' worden, heet het dan. Waarom is dit een verkeerde route?

De auteurs benoemen enkele problemen van de huidige EU: gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie, verouderde financiële regels en een onduidelijk veiligheidsbeleid. Om vervolgens te stellen dat "een groot deel van de kritiekpunten is terug te leiden naar één kernprobleem: besluitvorming op basis van unanimiteit". Types als de Hongaarse premier Orbán staan met hun vetorecht effectief Europees optreden in de weg. Daarom zijn volgens de auteurs hervormingen nodig 'om waarden af te kunnen dwingen'.

Het is nogal wat om in naam van democratie te pleiten voor dwang. Om in naam van democratie de stem van de minderheid het zwijgen op te leggen. We kunnen zuur doen over veto's van Hongarije op een olieboycot, solidariteit is ook ver te zoeken. Hongarije is voor energievoorziening bijna volledig afhankelijk van Rusland, het is dus niet gek dat de Hongaren daar moeite mee hebben.

Wij zijn niet van de Orbán-fanclub, maar wel doordrongen van het feit dat Europa een divers continent is met uiteenlopende belangen en culturen. Ook Nederland zou met dezelfde logica gedwongen kunnen worden tot tal van besluiten waar we niet van gediend zijn. Denk aan een boycot, sancties of militaire operaties waar Nederlanders helemaal niet op zitten te wachten. Het probleem lijkt ook te worden overdreven: ondanks het vetorecht zijn er reeds zes sanctiepakketten.

Het pleidooi voor meerderheidsbesluiten drijft op het wensdenken dat de Unie bestaat uit 27 gelijkgezinde landen. EU-lidstaten zijn echter flink verdeeld over talloze onderwerpen en dat is ook niet zo gek met zoveel landen.

Als je besluitvaardiger wilt worden, is het beter om te werken aan een Europa van verschillende snelheden, waarbij groepen van landen hun eigen beleid kunnen maken. Zo voorkom je dat lidstaten in een keurslijf worden geperst. Afschaffing van het vetorecht zorgt voor een opgelegde eenheidsworst. Dan kiezen wij liever voor diversiteit.