Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

36904 documenten

De Voedselbank Gooi en omstreken: ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 18-10-2019 07:04

De Voedselbank Gooi en omstreken: een prachtig initiatief, maar een teken aan de wand dat er steeds meer klanten zijn!

Ziehier een verse foto van de ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 17-10-2019 10:14

Ziehier een verse foto van de fractie! Met: Tjerk Pelsma, Bas Nanninga, Myra van Bladel, Gerdien Potters, en Aafke Vreugdenhil-de Blécourt

Welkom in energiecafés Zoals eerder ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 12-10-2019 16:28

Welkom in energiecafés Zoals eerder aangekondigd, organiseert de gemeente enkele kleinschalige ‘energiecafés.’ In informele setting kunt u verder doorpraten over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar de gemeente volgens u rekening mee zouden moeten houden? Laat u horen tijdens een van de energiecafés. We gaan met elkaar in gesprek in aanwezigheid van wethouder Irma van der Sloot (wethouder Duurzaamheid).

De fractie van de ChristenUnie in ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 30-09-2019 18:32

De fractie van de ChristenUnie in Overijssel stelt schriftelijke vragen over het Stikstofrapport van de commissie Remkes. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat natuurherstel en stikstofreductie voorop staan, zoals in het rapport ook aangegeven wordt. We moeten niet op zoek naar een nieuwe “juridische list” maar nu de oorzaak van de problemen aan gaan pakken. De ChristenUnie wil weten of het College van Gedeputeerde Staten dit uitgangspunt deelt.

Als ChristenUnie Hilversum en ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 28-09-2019 12:02

Als ChristenUnie Hilversum en ChristenUnie Wijdemeren kijken we terug op een zeer geslaagde Meet & Greet, waar we ook inhoudelijk met elkaar konden doorpraten over de verhouding tussen kerk en samenleving.

Eind mei werd duidelijk dat de PAS ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 27-09-2019 14:25

Eind mei werd duidelijk dat de PAS niet levensbestendig is. Met tot gevolg dat er vergunningsaanvragen voor allerlei activiteiten stil zijn komen te liggen. Het vervallen van de PAS heeft ook gevolgen voor de vraag of koeien in de wei mogen lopen zonder dat daar een vergunning voor nodig is.Hoe zat het ook alweer precies? Op onze website meer daarover.

Informatieavond over ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 25-09-2019 09:59

Informatieavond over bezuinigingen Op donderdag 26 september is er een informatieavond voor inwoners,ondernemers en verenigingen (aanvang 19.30 uur op het stadhuis). U kunt gebruik maken van uw spreekrecht. Als u dat wilt, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk woensdag 25 september te melden bij de griffie, via 038 – 339 41 57. Op donderdag 31 oktober volgt nog een tweede gelegenheid. https://www.kampen.nl/nieuws/bezuinigingen-samen-dragen

De nieuwe omgevingswet wordt ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 24-09-2019 14:28

De nieuwe omgevingswet wordt voorbereid. Dit betekend dat er minder regels komen en het belangrijker wordt om middels participatie dingen te bereiken. Grotere participatie van betrokkenen zorgt voor;

Om aardgasloos te worden moet er ...

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 21-09-2019 08:46

Om aardgasloos te worden moet er veel gedaan worden. Je kan echter ook een hele grote houtkachel kopen en deze aansluiten. De gevolgen voor lucht, CO2 uitstoot en ook astma patiënten zijn enorm. Daarnaast is het te gek dat we hout gaan stoken wat hergebruikt kan worden. Daarom deze aanpassing in de omgevingsvisie.

Van harte gefeliciteerd, Anne Koning ...

PvdA PvdA Zoetermeer 04-09-2019 17:24

Van harte gefeliciteerd, Anne Koning en Rosalie Bedijn! 🎉 Zet 'em op! Veel succes en veel plezier gewenst bij jullie nieuwe functies.