Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Ruud van der Velden nieuwe voor­zitter Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2020 00:00

Op het online congres van de Partij voor de Dieren op 27 juni is Ruud van der Velden door de leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ruud van der Velden (1964) is in juni 2018 toegetreden tot het partijbestuur en sinds oktober 2019 interim voorzitter. Daarvoor was hij voorzitter van het afdelingsbestuur van Zuid-Holland. Sinds maart 2018 is Van der Velden fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam. De dertigste editie van het Partij voor de Dieren congres vond voor het eerst online plaats, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Leden hebben meegekeken met online presentaties en video's. Ruim 700 leden hebben digitaal of per post een stem uitgebracht over de nieuwe voorzitter. Ruud van der Velden heeft de ambitie om de groei van de Partij voor de Dieren te bestendigen en verder vorm te geven. Van der Velden: "In de peilingen staan we stabiel op 5 tot 6 zetels. Een groei in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is een realistische verwachting. Temeer daar steeds meer mensen zien dat de manier waarop wij met onze aarde en al haar bewoners omgaan niet langer houdbaar is. De coronacrisis zou een keerpunt in denken en beleid moeten vormen. Niet in woorden, maar in daden." Binnen de vereniging wil Ruud inzetten op meer verantwoordelijkheid voor de afdelingen en intensieve communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. Ruud van der Velden: "We zijn een gestaag groeiende partij in aantal leden en zetels. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij ons gedachtegoed waarin de planeet met ál haar bewoners centraal staat."

'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij'

SP SP Nederland 08-06-2020 02:41

Als gevolg van de coronacrisis moeten veel mensen de buikriem aanhalen. Tweede Kamerleden kunnen echter nog altijd rekenen op extra vergoedingen. Naast de riante inkomens komen daar allerlei vergoedingen bij, voor beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkosten. Vergoedingen die bovendien moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Bedragen die ook vast staan, ongeacht de reizen of het verblijf van Kamerleden. Door de coronacrisis hebben veel politici vaker thuis gewerkt, maar konden zij toch rekenen op de volledige vergoedingen voor reizen en verblijven.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil een einde maken aan deze bijzondere regelingen voor Kamerleden. Maandag zal hij daarvoor een voorstel doen tijdens het debat over de Raming, de begroting van de Tweede Kamer. Van Nispen: 'Deze riante regelingen zijn niet uit te leggen. Dat waren ze al niet, maar nu al helemaal niet. Nu overal ontslagen vallen en zoveel mensen moeten inleveren. Laten we beginnen met de beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkostenvergoeding af te schaffen.' De SP heeft zélf een 'solidariteitsregeling', waardoor Kamerleden van de partij een groot deel van hun inkomens afdragen. Van Nispen: 'Dan blijft iets minder dan de helft over van wat andere Kamerleden ontvangen, en daarvan kan ik prima leven. 'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij.'

Hoeveel geld krijgen andere Tweede Kamerleden?

Naast een schadeloosstelling van ruim 8 duizend euro per maand, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, krijgen Tweede Kamerleden allerlei 'onkostenvergoedingen'. 408 euro per maand aan reiskostenvergoeding, terwijl je al een OV-kaart krijgt. 236 euro per maand aan 'beroepskosten'. En een forse verblijfkostenvergoeding, die afhangt van de afstand tussen de woonplaats en Den Haag, en maximaal 2.023 euro per maand bedraagt.

Onze solidariteitsregeling!

Onze volksvertegenwoordigers kiezen ervoor om een deel van hun politieke vergoeding af te dragen aan de SP. Zo blijven we onafhankelijk, kunnen we investeren in onze idealen en organiseren wij onze solidariteit. We financieren er tientallen SP-hulpdiensten mee in het hele land. We zijn de bondgenoot van honderdduizenden mensen die strijden tegen schimmelwoningen, voor veilige straten en voor goede voorzieningen. We steunen acties van leraren, zorgmedewerkers en vele anderen. Mede dat maakt de SP een uitzonderlijke partij. Een aantal vragen en antwoorden over onze solidariteitsregeling kun je hier lezen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Wij eisen de waarheid over burgerslachtoffers

SP SP Nederland 05-11-2019 23:25

De regering is jaar in jaar uit niet eerlijk geweest over de gevolgen van de inzet van F16's in Irak en Syrië. ‘Dit is onacceptabel,’ zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Tijdens een debat in de Tweede Kamer diende de SP daarom een motie van wantrouwen mede in tegen minister Bijleveld, die hiervoor verantwoordelijk is.

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Vorige maand werd bekend, na goed werk van onderzoeksjournalisten, dat er tientallen burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘We vragen al jarenlang naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Er zijn tientallen burgerdoden gevallen. Maar de Tweede Kamer is hierover niet geïnformeerd, terwijl de regering hier wél van wist en hier heel concreet naar is gevraagd. Er is een rookgordijn opgeworpen, en beloftes over transparantie werden niet nagekomen.’

Conflict met De Haze Winkelman bijgelegd

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-05-2019 12:00

Forum voor Democratie heeft het conflict met Robert de Haze Winkelman bijgelegd. Ruim een jaar geleden gingen we uit elkaar omdat er fundamenteel meningsverschil ontstond over de uitbouw van de partij-organisatie. 

Thierry Baudet: “Robert was vanaf de oprichting betrokken bij FVD en de campagne voor de eerste Tweede Kamerzetels. Hij en zijn vrouw hebben een belangrijk aandeel gehad in de opstart van de partij. Februari 2018 namen we afscheid omdat we op dat moment niet hetzelfde idee hadden over de wijze waarop onze partij zich moest ontwikkelen. Ik ben enorm blij dat we de strijdbijl nu kunnen begraven en samen verder gaan. Met zijn talenten kan onze missie nu nóg sneller worden gerealiseerd. Ook de andere als gevolg van dit conflict vrijwillig of gedwongen vertrokken leden nodig ik van harte uit om weer lid te worden.”

Robert de Haze Winkelman zal FVD de komende tijd gaan ondersteunen bij de rekrutering van nieuwe mensen. Hij zal nauw gaan samenwerken met de provinciale fracties om gezamenlijk de beste ideeën en talenten de kans te geven om in onze partij tot ontplooiing te komen.

Robert de Haze Winkelman: “Ik constateer dat er nu binnen FVD hernieuwde energie is om de uitbouw van de partij ter hand te nemen. Dat is altijd mijn streven geweest. Er is heel veel te doen. Zo zal gewerkt gaan worden aan de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, aan de invulling van organisatorische verbanden binnen de provincies en aan commissies op verschillende terreinen. Dat is geen geringe opgave voor een nieuwe partij die in korte tijd zo gegroeid is, maar ik  ben er van overtuigd dat we voldoende goede kandidaten voor alle functies zullen vinden. “

Binnenkort meer!