Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

43 documenten

Schoolkinderen veilig op de fiets naar school | Midden-Drenthe

GroenLinks GroenLinks Midden-Drenthe 17-05-2020 00:00

GroenLinks pleit voor voorrang voor de fiets bij scholen en op rotondes in de kernen als belangrijke uitgangspunten voor het fietsplan ‘Op fietse Midden-Drenthe’. Kinderen op weg naar school komen nog te vaak op de fiets gevaarlijke situaties tegen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg gewend zijn om te fietsen en dat dus de routes naar school echt veilig zijn. Op de schoolroutes en vaak zelfs tot pal voor de school hebben auto’s voorrang en houden geen rekening met de fietsende schooljeugd. In het nieuwe fietsplan moeten hiervoor maatregelen komen waarbij de auto een stapje terug doet.

‘Schoolkinderen moeten veilig op hun fiets naar school kunnen. Een verkeersluwe schoolomgeving met voorrangszones voor fiets en voetganger zonder wegbrengauto’s en veilige schoolroutes is onze eerste prioriteit’ stelde Liesbeth Visser van GroenLinks in de commissievergadering Ruimte en Groen.

Met het fietsplan wil het college dé fietsgemeente van Drenthe worden. GroenLinks is blij met deze ambitie maar vindt dat er meer inzet nodig is om een echt aantrekkelijke fietsgemeente te zijn en nog meer inwoners te verleiden tot de fiets. Zo zijn er ook maatregelen nodig voor veilig en prettig dagelijks fietsen naar het werk, ook voor de lange afstand en om het winkelen met de fiets aantrekkelijker te maken.

‘Wij pleiten voor voorrang op fietspaden langs voorrangwegen, minder bochtenwerk bij het oversteken en in de winkelstraten meer fietsenstallingen en voorrang voor de fiets en de voetganger. Voor het woon-werkverkeer en het prettig winkelen kiezen we voor prioriteit voor de fiets en minder voor de auto’, aldus het GroenLinksfractielid.

Het uitgangspunt in het fietsplan dat nieuwe toeristische paden overal en altijd 2,5 meter breed moeten zijn vindt GroenLinks ongenuanceerd. Liesbeth Visser: ‘Nieuwe toeristische paden mogen niet ten koste gaan van natuur en landschap. Dus geen bomenkap voor een 2 meter betonpad langs het Oranjekanaal. Een smal schelpenpad spaart de bomen en is veiliger omdat groepen racefietsers het zullen mijden. De weg aan de noordzijde van het kanaal biedt ruimte voor snelle wielrenners. In het fietsplan kiezen wij nadrukkelijk voor meer inzet op het gebruik van de fiets waarbij veiligheid voor de kwetsbare fietser voorop staat’.

Reactie op Nederlandse steun KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-04-2020 20:24

Door Webredactie op 24 april 2020 om 22:17

De Nederlandse overheid komt met een steunpakket voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Goed dat het kabinet op dit moment aan het personeel van KLM laat zien: wij steunen jullie. KLM is belangrijk als nationale luchtvaartmaatschappij, waar de Nederlandse staat eigenaar van is en dus ook verantwoordelijkheid voor draagt. Zowel voor de ontsluiting van ons land, als voor de vele mensen die een baan hebben bij KLM of bij andere bedrijven die met KLM te maken hebben.

Goed dat Minister Hoekstra dat signaal gepaard doet gaan met het signaal dat staatssteun nooit zonder voorwaarden komt, onder andere op het gebied van hinderbeperking voor omwonenden, verduurzaming, geen bonussen en dividenden en het inleveren van salaris aan de top. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Franse staat ook dergelijke voorwaarden zal stellen aan steun voor AirFrance. Alleen dan is er voor AirFrance-KLM de kans om na de crisis een financieel gezonde bedrijfsvoering op te bouwen en duurzame keuzes te maken.”

Proef met fietsvlonders in de Muntel en de Vliert

D66 D66 s-Hertogenbosch 28-02-2020 15:56

De gemeente gaat bij wijze van proef extra tijdelijke stallingen maken waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ komen er na eerdere vragen van D66.

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni  van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De gemeente heeft inmiddels samen met bewoners van de Muntel en de Vliert gezocht naar geschikte locaties. Op de Aartshertogenlaan en de Van der Weeghensingel zijn de eerste fietsvlonders al geplaatst. Tijdens een proefperiode van drie maanden bekijken de gemeente en de buurt samen of er voldoende draagvlak is voor een permanente fietsenstalling.

Raadslid Geert Verbruggen: “De fietsvlonder heeft zich bewezen in steden als Rotterdam en Den Haag. Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn als fractie blij dat de gemeente start met deze proef. De insteek vinden we erg positief, vooral omdat de bewoners nadrukkelijk worden betrokken om samen tot een oplossing te komen.”

Bekijk hier het filmpje dat we met Geert opnamen bij de fietsvlonder aan de Van der Weeghensingel.

Proef met fietsvlonders in de Muntel en de Vliert

D66 D66 s-Hertogenbosch 28-02-2020 15:56

De gemeente gaat bij wijze van proef extra tijdelijke stallingen maken waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ komen er na eerdere vragen van D66.

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni  van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De gemeente heeft inmiddels samen met bewoners van de Muntel en de Vliert gezocht naar geschikte locaties. Op de Aartshertogenlaan en de Van der Weeghensingel zijn de eerste fietsvlonders al geplaatst. Tijdens een proefperiode van drie maanden bekijken de gemeente en de buurt samen of er voldoende draagvlak is voor een permanente fietsenstalling.

Raadslid Geert Verbruggen: “De fietsvlonder heeft zich bewezen in steden als Rotterdam en Den Haag. Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn als fractie blij dat de gemeente start met deze proef. De insteek vinden we erg positief, vooral omdat de bewoners nadrukkelijk worden betrokken om samen tot een oplossing te komen.”

Bekijk hier het filmpje dat we met Geert opnamen bij de fietsvlonder aan de Van der Weeghensingel.

Tijdelijk meer fietsparkeerpleken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

Tijdelijk meer fietsparkeerplekken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

Fietsenrekken bij bushaltes gewenst! Help ons mee

D66 D66 Zeist 01-10-2019 13:53

Herkennen jullie dit?

Geen fietsenrekken bij bushaltes. Stoep en gras worden vol gezet en geleide lijnen genegeerd.

Terwijl we juist willen dat mensen vaker de fiets pakken en met het OV reizen.

Wil je ons helpen?

Als je zo’n halte tegen komt, met een lading fietsen erbij. Maak dan een foto en mail die naar ons raadslid Sietse Bunge met de naam van de halte. Dan hopen we dat we dit kunnen verbeteren

d66sietske@gmail.com

GroenLinks CastricumMELDPUNT ...

GroenLinks GroenLinks Haarlem 22-08-2019 08:48

MELDPUNT FIETSKNELPUNTEN Het is ...

GroenLinks GroenLinks Castricum 21-08-2019 09:26

MELDPUNT FIETSKNELPUNTEN Het is goed fietsen in de prachtige gemeente Castricum. Maar het kan nog beter. GroenLinks Castricum is daarom een meldpunt gestart: https://castricum.groenlinks.nl/formulieren/meldpunt-fietsknelpunten Fietsen door de mooie dorpen, weilanden, bossen en duinen is niet alleen leuk, maar ook nog eens oergezond. Fietsen is bovendien goedkoop, het geeft geen files en is goed voor het milieu. Steeds vaker ziet de overheid daarom in dat het stimuleren van fietsen belangrijk is. Voor fietsers kan en moet ruimer baan worden gemaakt. In Castricum heeft de gemeente geld apart gezet om knelpunten voor fietsers op te lossen. Maar welke knelpunten zijn het meest belangrijk? De plaatselijke afdeling van de Fietsersbond heeft in Castricum al heel wat verbeterpunten geïnventariseerd. De fractie van GroenLinks Castricum wil in de gemeenteraad hiermee aan de slag en hoort graag de mening van de inwoners en van alle bezoekers die in en door onze gemeente fietsen. Wat zijn volgens u de belangrijkste fietsknelpunten die voorrang zouden moeten krijgen om opgelost te worden? Dat kunnen kleine knelpunten zijn, zoals paaltjes of lantaarnpalen midden op het fietspad, of het ontbreken van goede stallingsmogelijkheden. Maar er zijn ook gevaarlijke kruisingen, waar veel auto's en fietsen elkaar danig in de weg kunnen zitten, zoals bij de spoorwegovergang bij het station. Om forenzen uit de auto en op de fiets te krijgen is het belangrijk dat men in de spits met zo weinig mogelijk onderbrekingen door kan fietsen. Waar is dat nog niet mogelijk en moeten er dus oplossingen komen? Iedereen is van harte uitgenodigd om knelpunten aan te dragen. Hoe vollediger de lijst is, des te beter kan het beschikbare geld ingezet worden. Op de site https://castricum.groenlinks.nl vindt u een formulier waarop u uw knelpunten kunt doorgeven.

Meldpunt voor fietsknelpunten in de gemeente Castricum | Castricum

GroenLinks GroenLinks Castricum 21-08-2019 00:00

Het is goed fietsen in de prachtige gemeente Castricum. Maar het kan nog beter. GroenLinks Castricum is daarom een meldpunt gestart:

https://castricum.groenlinks.nl/formulieren/meldpunt-fietsknelpunten

Fietsen door de mooie dorpen, weilanden, bossen en duinen is niet alleen leuk, maar ook nog eens oergezond. Fietsen is bovendien goedkoop, het geeft geen files en is goed voor het milieu.

Steeds vaker ziet de overheid daarom in dat het stimuleren van fietsen belangrijk is. Voor fietsers kan en moet ruimer baan worden gemaakt. In Castricum heeft de gemeente geld apart gezet om knelpunten voor fietsers op te lossen.  Maar welke knelpunten zijn het meest belangrijk?  De  plaatselijke afdeling van de Fietsersbond heeft in Castricum al heel wat verbeterpunten geïnventariseerd. De  fractie van GroenLinks Castricum wil in de gemeenteraad hiermee aan de slag en hoort graag de mening van de inwoners en van alle bezoekers die in en door onze gemeente fietsen. Wat zijn volgens u de belangrijkste fietsknelpunten die voorrang zouden moeten krijgen om opgelost te worden?

Dat kunnen kleine knelpunten zijn, zoals paaltjes of lantaarnpalen midden op het fietspad, of het ontbreken van goede stallingsmogelijkheden. Maar er zijn ook gevaarlijke kruisingen, waar veel auto's en fietsen elkaar danig in de weg kunnen zitten, zoals bij de spoorwegovergang bij het station. Om forenzen uit de auto en op de fiets te krijgen is het belangrijk dat men in de spits met zo weinig mogelijk onderbrekingen door kan fietsen. Waar is dat nog niet mogelijk en moeten er dus oplossingen komen?

Iedereen is van harte uitgenodigd om knelpunten aan te dragen. Hoe vollediger de lijst is, des te beter kan het  beschikbare geld ingezet worden.