Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

26 documenten

Reactie op rapport commissie-Remkes

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-01-2020 09:41

Door Eppo Bruins, Webredactie op 15 januari 2020 om 10:39

Reactie op rapport commissie-Remkes

Het rapport van de commissie-Remkes stelt heel duidelijk dat het stikstofprobleem niet op één sector - bijvoorbeeld op de boeren - kan worden afgewenteld. Dat is terecht. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen.

Het stikstofprobleem is ons gezamenlijke probleem, omdat het gaat om behoud van onze natuur en rentmeesterschap over de schepping.

En dus moet bij het terugdringen van de hoeveelheid stikstof die we in ons land uitstoten, ook de luchtvaart bijdragen. Nu uit het onderzoek van de commissie-Remkes blijkt dat de stikstofdepositie tot 10 keer groter is dan waar tot nu toe mee gerekend is, geldt dat des te meer. Bovendien moeten ook de activiteiten op de grond en het aantrekkend verkeer meegenomen worden in de stikstofberekeningen.

De commissie-Remkes spoort ons opnieuw aan om duidelijke keuzes te maken - nog steeds geldt dat ‘niet alles kan’ binnen de grenzen van ons kleine land.

Meer stikstof uitstoten kan niet zonder tegelijk ook activiteiten in te krimpen die méér stikstofruimte opleveren. Niet alleen juridisch, ‘op papier’, maar daadwerkelijk, in de lucht en op de grond waar die stikstof neerdaalt.

Zo gaan we op zoek naar een nieuwe balans voor ons land. Omdat we alleen op die manier de Nederlandse natuur, waar we allemaal van genieten, in stand kunnen houden.

De politiek is nu aan zet. Het kabinet moet aan de slag met de uitkomsten van dit rapport. De ChristenUnie wil op korte termijn het gesprek daarover aangaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer.

De stikstofproblemen waar we vandaag mee te maken hebben vragen om meer dan het eigen gelijk. Die vragen om heldere keuzes, waar ons land, onze lucht en onze natuur echt bij gebaat zijn.

We moeten ons landgebruik en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 08-08-2019 15:20

We moeten ons landgebruik en voedselsysteem drastisch hervormen willen we klimaatverandering tot een veilig niveau beperken, stelt een baanbrekend VN-rapport dat vanochtend werd gepubliceerd. De Partij voor de Dieren roept het kabinet op de conclusies van het rapport te volgen en vol in te zetten op een plantaardige transitie. De productie van vlees en zuivel zijn namelijk al lange tijd wereldwijd twee van de grootste veroorzakers van ontbossing. Dus de vraag is: gaan we nog meer land van de natuur afpakken om nog meer vlees en zuivel te produceren, of gaan we veel meer plantaardig eten zodat we juist grond kunnen teruggeven aan de natuur? Die vraag is letterlijk van levensbelang, stelt het rapport. 🌎 lees onze reactie op www.partijvoordedieren.nl 🍀

De politici van het kartel lopen al ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-07-2019 16:42

De politici van het kartel lopen al maanden te zeuren dat FVD de berekening, dat de Klimaatwet snel meer dan 1.000 miljard zal kosten, moet laten doorrekenen door het PBL. Maar nu stemmen ze TEGEN onze motie om het PBL dan ook echt opdracht te geven dit te doen. Trucjes! Breek het partijkartel. Steun FVD! https://fvd.nl/word-lid

De opening van vliegveld Lelystad ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-07-2019 06:44

De opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld! Goed nieuws, maar wij gaan door. Dit vliegveld moet van de baan. Dat is beter voor de omwonenden, onze natuur en het klimaat. Wil jij ook #meertreinenmindervliegen? Teken de petitie 👉 groen.li/treinen

Op vrijdagavond 5 juli willen ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-07-2019 15:35

Op vrijdagavond 5 juli willen Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber, Michel Klein en weerman en klimatoloog Reinier van den Berg met de achterban van de ChristenUnie in gesprek over het klimaatakkoord. Gert-Jan Segers vertelt hoe het klimaatakkoord tot stand is gekomen en wat daarin voor de ChristenUnie belangrijk is. Reinier van den Berg gaat in op feiten en fabels rondom klimaatverandering. Tijdens de informatieavond is er veel ruimte voor interactie en vragen, uiteraard ook voor kritische vragen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op https://www.christenunie.nl/informatieavond-klimaatakkoord

Het is nog niet perfect, maar er is ...

D66 D66 Nederland 28-06-2019 13:26

Het is nog niet perfect, maar er is eindelijk een definitief klimaatakkoord! 🌍 We halen de klimaatdoelen van Parijs 🏭 Er komt een stevige CO2-heffing 💶 Jouw energiebelasting gaat met 100 euro omlaag 🚙We gaan rekeningrijden uitwerken We komen nú in actie. @RobJetten praat je bij 👇 verdieping.d66.nl/thema/klimaatakkoord/

Stelling: de plannen van de gemeente ...

CDA CDA Nederland 03-05-2019 13:13

Stelling: de plannen van de gemeente Amsterdam om in 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer in de stad hebben, zijn totaal onrealistisch. Iedereen is voor schonere lucht in de stad, maar Amsterdam is voor veel mensen nu al onbetaalbaar. En dan komt dit er nog eens bovenop.

Ontmaskerd!🎭 GroenLinks en PvdA ...

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 01-05-2019 19:21

Ontmaskerd!🎭 GroenLinks en PvdA gaven voor iedere vraag van de stemwijzer precies hetzelfde antwoord. Liever een uniek geluid? Word nu lid: https://www.sp.nl/ledenactie2019

Bij het bezoek van Greta Thunberg ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 06:53

Bij het bezoek van Greta Thunberg sprak Bas Eickhout zijn collega-Europarlementariërs aan: Houd het niet alleen bij dit applaus, maar kom in actie voor beter klimaatbeleid.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.