Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

12 documenten

Miljoenen voor behoud regenwoud

D66 D66 Nederland 26-11-2019 12:40

D66 wil jaarlijks  5 miljoen euro beschikbaar stellen om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld het Amazonewoud te beschermen, de Congobekken of het regenwoud in Indonesië.

D66-Kamerlid Achraf Bouali: “Afgelopen zomer zagen we vreselijke beelden uit Brazilië van de brandende Amazone. Het oerwoud is zo kwetsbaar en tegelijkertijd zo belangrijk voor onze planeet. Daarom ben ik blij dat we met dit geld kunnen bijdragen aan behoud en initiatieven kunnen ondersteunen die ontbossing tegengaan. En minstens net zo belangrijk: hiermee  kunnen we lokale boeren helpen om duurzamer te worden.”

Afgelopen zomer bleek weer hoe kwetsbaar het grootste regenwoud ter wereld is. Heftige branden in het Amazonegebied leidden tot geschokte reacties en oproep tot meer actie om het oerwoud te beschermen. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, wil D66 dat jaarlijks vijf miljoen euro speciaal gereserveerd wordt voor het tegengaan van ontbossing. Daarmee kan Nederland steun geven aan milieuorganisaties en lokale initiatieven in landen waar het voortbestaan van regenwouden onder druk staat. Onder meer lokale boeren te helpen met verduurzamen. Vaak leidt de huidige lokale productie namelijk tot het illegaal kappen van bos.

Ontbossing van oerwouden gaat op veel plekken in angstwekkend snel tempo, zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap. In Brazilië bijvoorbeeld gaat dagelijks ongeveer 400 hectare bos verloren. Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. Alle reden dus om zuinig te zijn op de oerwouden op aarde, en om het als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Red de Amazone – Geen Mercosur zonder Parijs

D66 D66 Nederland 22-08-2019 13:05

Red de Amazone – Geen Mercosur zonder Parijs

De Amazone staat in brand, nog veel heftiger dan andere jaren. Daarnaast leidt ontbossing tot steeds verdere afbraak van het regenwoud. Alle reden om in actie te komen dus voor de longen van de aarde, is essentieel voor het leven op onze planeet, en onmisbaar om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Wat D66 betreft schaart Nederland zich daarom volmondig achter de recente oproep van de Franse president Macron: geen handtekening onder Mercosur als deze landen uit het Parijs-klimaatakkoord stappen. We moeten het oerwoud beschermen, het leven en de biodiversiteit die ermee samenhangen.

Met het aantreden van de Braziliaanse president Bolsonaro is de Amazone steeds verder onder druk komen te staan. Ontbossing neemt weer toe. Daarom vindt D66 dat afdwingbare afspraken over duurzaamheid en ontbossing onderdeel moeten zijn van het aankomende handelsakkoord. Die afspraken komen direct uit het Klimaatakkoord van Parijs.

“Het Amazonegebied bevindt zich weliswaar grotendeels in Brazilië, maar het is van onschatbare waarde voor het voortbestaan van de hele aarde. Daarom deinzen we niet terug om Bolsonaro te dwingen de afspraken uit Parijs na te komen”, aldus Tweede Kamerlid Achraf Bouali. “Macron heeft het startschot gegeven en Nederland moet die oproep volmondig ondersteunen. Gezamenlijk kunnen we een vuist maken.” Eerder riep Bouali via een motie de regering al op om het Wereld Natuur Fonds te steunen in het plan om een groter deel van de Amazone beschermd gebied te maken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Weekbericht wethouder – week 11

D66 D66 Doetinchem 16-03-2019 17:33

Vorige week was ik een paar dagen vrij (vandaar dat er geen weekbericht was) en deze week waren er veel verschillende activiteiten. Wat een afwisselende week! Ik beperk me tot een aantal punten, want het voert te ver om elke dag te beschrijven.

Overleg Gedeputeerde Staten

We kwamen met het zogenaamde RS4-netwerk bij elkaar in het provinciehuis. Het RS4-netwerk bestaat uit de provincie en de gemeenten Doetinchem, Harderwijk, Tiel en Zutphen. Met de colleges hebben we gesproken over de specifieke rol van deze centrumgemeenten en de afstemming met de provincie. Geconstateerd wordt dat de gemeenten vaak net te klein zijn om voldoende slagkracht te hebben, maar dat er op tal van terreinen wel veel verwacht wordt. We hebben ingebracht dat we kennisdeling van belang vinden over de onderwerpen van omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de specifieke positie van onze gemeente in de Achterhoek t.a.v. zorg (ziekenhuis), onderwijs (behoud kwaliteit) en bereikbaarheid (verbinding Achterhoek met westen van Gelderland). Na de verkiezingen krijgt de samenwerking aan de hand van de opgestelde agenda verder vorm.

DOE-dag Doetinchem On Stage

Afgelopen donderdag was de DOE-dag van Doetinchem On Stage. Leerlingen van het Zone.College en Metzo College gingen op werkbezoek bij verschillende bedrijven en instellingen. Ik ging op bezoek bij Heel Metaal, waar leerlingen waren die in de toekomst willen werken in de metaaltechniek. Na een introductie over het bedrijf, gingen leerlingen zelf aan de slag. Ook keek ik bij Zegers Bouw, waar leerlingen zelf aan de slag gingen met houtbewerking. Ik had vooraf niet verwacht dat daar ook flink wat computerkennis voor nodig is. Tot slot mocht ik mee op de DAF-vrachtwachten bij Bakker Bedrijfswagens. Bij dit bedrijf ondergingen leerlingen hoe het is om reparatie en onderhoud te verrichten aan trucks en bedrijfswagens. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven, met volop enthousiaste leerlingen om er straks aan het werk te gaan.

Onderzoek Laborijn

In de afgelopen twee weken heb ik me samen met andere bestuursleden gericht op methoden om onderzoek te laten doen naar de dienstverlening van Laborijn. We hebben daarvoor verschillende bureaus benaderd en zij hebben hun aanpak gepresenteerd. Doel van het onderzoek zal onder meer zijn duidelijk te krijgen of klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Wij vinden het belangrijk dat dit onderzoek snel start en we gaan er van uit dat het uitkomsten oplevert, waarmee Laborijn de dienstverlening kan verbeteren.

Unieke Werkgever Award

Tijdens het werkgeverscongres van het Werkgeversservicepunt Achterhoek mocht ik de Unieke Werkgever Award uitreiken. Na inspirerende speeches over inclusief ondernemen, kwam Timmerije op het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Dit bedrijf is een prachtig bedrijf, waarvan de jury vond dat zij echt een voorbeeld zijn. Ze kijken naar kansen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt plekken te bieden. In de zaal zag ik volop enthousiasme bij de andere werkgevers die ook hun beste Achterhoekse beentje voor zetten om inclusief te ondernemen. We (UWV en gemeenten) hebben het doel in de Achterhoek binnenkort 1000 unieke werkgevers te hebben, zodat alle mensen die van deze werkgevers een steuntje in de rug nodig hebben om toch werk te kunnen doen, ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Wil je ook socialer ondernemen? Zie je kansen om mensen een plek te geven op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt. Elke werkgever krijgt een eigen accountmanager toegewezen.

Campagne

Nu is ook het laatste weekend voor de verkiezingen. Dat betekent: campagne! Er kwamen verschillende D66-kopstukken naar Doetinchem. We hebben samen geflyerd en gesprekken gevoerd met het winkelend publiek. Verschillende mensen kwamen naar ons toe om te spreken over het klimaatakkoord, kansengelijkheid en onderwijs. Ook vandaag bleek dat het veel mensen vaak gaat om landelijke thema’s. Daarom was het extra leuk dat Raoul Boucke (Europa), Stientje van Veldhoven, Joost Sneller, Achraf Bouali, Maarten Groothuizen (Nederland), Antoon Kanis, Stan Hellegers, Loes ten Dolle (Gelderland) en verschillende andere D66-helden aanwezig waren. Wat een team! Ik #kiesvoordetoekomst aanstaande woensdag!

Hoe ziet 'vluchtelingenopvang in de ...

D66 D66 's-Gravenhage 31-05-2018 13:24

Hoe ziet 'vluchtelingenopvang in de regio' er daadwerkelijk uit? D66 Internationaal bezocht met Petra Stienen, Achraf Bouali en Maarten Groothuizen een vluchtelingenkamp in Jordanië. Lees hier het verslag: https://buff.ly/2xq1nlw

Meer dan 6⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ vluchtelingen ...

D66 D66 30-05-2018 15:52

Meer dan 6⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ vluchtelingen in een land dat nog geen 2⃣ keer zo groot is als Nederland. En dat gaat goed. Kamerleden Achraf Bouali, Maarten Groothuizen en Petra Stienen bezochten Jordanië – één van de nieuwe focuslanden binnen het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Ze zagen met eigen ogen hoe ‘vluchtelingenopvang in de regio’ eruit ziet, wat er met Nederlands hulpgeld wordt gedaan en of onderwijs in de kampen daadwerkelijk van de grond komt. Lees hier hun hele reisverslag ⤵ https://d66.nl/d66-bezoekt-vluchtelingenkamp-jordanie/

Mensen die vluchten voor oorlog en ...

D66 D66 22-05-2018 11:39

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld mogen we niet in de steek laten. Met (Nederlands) geld voor zorg 🏥 en onderwijs 📝geven we kinderen de kansen die ze verdienen. Kamerleden Maarten Groothuizen, Achraf Bouali en Petra Stienen bezochten een Jordaans vluchtelingenkamp met 80.000 vluchtelingen, onder wie veel kinderen. Wat gebeurt er met Nederlands geld? En wordt er voldoende onderwijs gegeven? Bekijk dit minivideoverslag. 🎥

Hoe maak je jongeren duidelijk waar ...

D66 D66 Waalwijk 09-03-2018 13:08

Hoe maak je jongeren duidelijk waar het in de gemeentepolitiek om gaat? Onder meer door de politiek dichtbij te brengen. Wat hebben we mooie discussies gehad vanochtend. En scherpe vragen aan de politici! Daar wordt elke politicus enthousiast van... 😀

Op 17 feb gingen wij weer ...

D66 D66 Noord-Holland 20-02-2018 08:32

Op 17 feb gingen wij weer #ingesprekmet Zaanstad, samen met tweedekamerlid Achraf Bouali. Kijk hier de compilatie terug

Zaterdag -morgen dus- om 12.00 uur ...

D66 D66 Noord-Holland 16-02-2018 11:52

Zaterdag -morgen dus- om 12.00 uur komt D66 Tweede kamerlid Achraf Bouali naar de Gedempte Gracht in Zaandam. Je bent van harte welkom om met hem en de Zaanse kandidaten in gesprek te gaan over onderwerpen die je belangrijk vindt voor Zaanstad. Achraf is een voorvechter van tolerantie en kansen voor iedereen! #d66 krijgt het voor elkaar #GR2018

Nieuwjaarsborrel Afdeling Twente ...

D66 D66 Overijssel 12-01-2018 00:00