Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Miljoenen voor behoud regenwoud

D66 D66 Nederland 26-11-2019 12:40

D66 wil jaarlijks  5 miljoen euro beschikbaar stellen om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld het Amazonewoud te beschermen, de Congobekken of het regenwoud in Indonesië.

D66-Kamerlid Achraf Bouali: “Afgelopen zomer zagen we vreselijke beelden uit Brazilië van de brandende Amazone. Het oerwoud is zo kwetsbaar en tegelijkertijd zo belangrijk voor onze planeet. Daarom ben ik blij dat we met dit geld kunnen bijdragen aan behoud en initiatieven kunnen ondersteunen die ontbossing tegengaan. En minstens net zo belangrijk: hiermee  kunnen we lokale boeren helpen om duurzamer te worden.”

Afgelopen zomer bleek weer hoe kwetsbaar het grootste regenwoud ter wereld is. Heftige branden in het Amazonegebied leidden tot geschokte reacties en oproep tot meer actie om het oerwoud te beschermen. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, wil D66 dat jaarlijks vijf miljoen euro speciaal gereserveerd wordt voor het tegengaan van ontbossing. Daarmee kan Nederland steun geven aan milieuorganisaties en lokale initiatieven in landen waar het voortbestaan van regenwouden onder druk staat. Onder meer lokale boeren te helpen met verduurzamen. Vaak leidt de huidige lokale productie namelijk tot het illegaal kappen van bos.

Ontbossing van oerwouden gaat op veel plekken in angstwekkend snel tempo, zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap. In Brazilië bijvoorbeeld gaat dagelijks ongeveer 400 hectare bos verloren. Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. Alle reden dus om zuinig te zijn op de oerwouden op aarde, en om het als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Red de Amazone – Geen Mercosur zonder Parijs

D66 D66 Nederland 22-08-2019 13:05

Red de Amazone – Geen Mercosur zonder Parijs

De Amazone staat in brand, nog veel heftiger dan andere jaren. Daarnaast leidt ontbossing tot steeds verdere afbraak van het regenwoud. Alle reden om in actie te komen dus voor de longen van de aarde, is essentieel voor het leven op onze planeet, en onmisbaar om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Wat D66 betreft schaart Nederland zich daarom volmondig achter de recente oproep van de Franse president Macron: geen handtekening onder Mercosur als deze landen uit het Parijs-klimaatakkoord stappen. We moeten het oerwoud beschermen, het leven en de biodiversiteit die ermee samenhangen.

Met het aantreden van de Braziliaanse president Bolsonaro is de Amazone steeds verder onder druk komen te staan. Ontbossing neemt weer toe. Daarom vindt D66 dat afdwingbare afspraken over duurzaamheid en ontbossing onderdeel moeten zijn van het aankomende handelsakkoord. Die afspraken komen direct uit het Klimaatakkoord van Parijs.

“Het Amazonegebied bevindt zich weliswaar grotendeels in Brazilië, maar het is van onschatbare waarde voor het voortbestaan van de hele aarde. Daarom deinzen we niet terug om Bolsonaro te dwingen de afspraken uit Parijs na te komen”, aldus Tweede Kamerlid Achraf Bouali. “Macron heeft het startschot gegeven en Nederland moet die oproep volmondig ondersteunen. Gezamenlijk kunnen we een vuist maken.” Eerder riep Bouali via een motie de regering al op om het Wereld Natuur Fonds te steunen in het plan om een groter deel van de Amazone beschermd gebied te maken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook