Stelling: Lachgas moet verboden worden Het gebruik van lachgas neemt enorm toe en de negatieve gevolgen worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving. Kamerlid Anne Kuik pleit tijdens een debat over het preventieakkoord voor een verbod: “Wanneer de politiek haar schouders ophaalt als het gaat om XTC of het gebruik van lachgas en zegt ‘je doet maar’ vervaagt de maatschappelijke norm.”